You are on page 1of 1

IMPULSMÖTE MJÖLKKVALITET

Biodynamiska Föreningen, Svenska Demeterförbundet och Järna
Mejeri inbjuder till: En temadag kring mjölkkvalitet med
föreläsning av Prof. Dr. Ton Baars, samt presentation av Järna
Mejeri.
Dagordning
9.30 Ankomstkaffe

10 okt
9.30 -15.00
Skillebyholm Järna

10.00 Föreläsning: Mjölkkvalitet i biodynamiskt
lantbruk med Prof. Dr. Ton Baars. Senior forskare
i mjölkkvalitet och djurhållning vid Research
Institute of Organic Agriculture
Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FiBL) OBS! Föreläsningen hålls på engelska!
11.30 Frågor och samtal
12.00 Lunch
13.00 Presentation av Järna Mejeri
14.00 Rundvisning i det nya Mejeriet
15.00 Slut

Temadagen är kostnadsfri, men föranmälan ska göras senast 2
okt till Biodynamiska Föreningen via mail:
kontoret@biodynamisk.se eller telefon: 08-551 512 25.
Lunch och kaffe serveras på plats till en kostnad av 110 kr. Ange
vid anmälan om lunch önskas.
BIODYNAMISKA FÖRENINGEN
Skillebyholm 7
153 91 JÄRNA

TELEFON
08-551 512 25
Tis o tors 10.00-14.00

WEBBSIDA
www.biodynamisk.se