You are on page 1of 1

 

Inbjudan  till  temadag  om  biodynamisk  djurhållning  
 

28  mars  
9.30  -­‐  15.00  
 

Skillebyholm    
Järna  

Biodynamiska  föreningen  i  samarbete  med  Svenska  
Demeter,  anordnar  en  temadag  i  biodynamisk  
djurhållning  på  Skillebyholm  i  Järna.  Välkommen  att  
delta  i  en  dag  om  praktisk  djurhållning,  foder,  
produktion,  slakt  m.m.  ur  ett  biodynamiskt  perspektiv.  
Dagordning:  
9.30  –  10.00:  Välkomstkaffe  
10.00  –  11.30:  Artenlig  djurhållning  ur  biodynamisk  synvinkel  –  Wilbert  Beyer  
11.30  –  12.00:  Tid  för  frågor/diskussion  
12.00  –  13.30:  Lunchpaus  och  mingel  
13.30  –  15.00:    Det  dagliga  livet  med  djur:  
Kor  –  Peter  Muller  
Getter  –  Arthur  Borghs  
Får  -­‐    Harald  Speer  
Höns  –  Karin  Neuschutz  
Bin  –  Peter  Vingesköld  

15.00:  Avslut  
Föranmälan    
senast  20  mars:  
E-­‐mail:  
kontoret@biodynamisk.se  
Tel:    
08-­‐551  512  25  (tis  o  tors  10.00-­‐
14.00)  
 

Temadagen  är  kostnadsfri,  men  föranmälan  krävs  senast  fredag  20  mars.  
Föranmälan  görs  till  Biodynamiska  föreningen  via  mail:  
kontoret@biodynamisk.se  eller  telefon:  08-­‐551  512  25  
Lunch  och  kaffe  serveras  till  självkostnadspris,  betalas  på  plats.  

Varmt  Välkommen!  
 
BIODYNAMISKA  FÖRENINGEN  
Skillebyholm  7  
153  91      JÄRNA  

TELEFON  

WEBBSIDA  

www.biodynamisk.se  
08-­‐551  512  25  
tis  o  tors  10.00-­‐14.00