You are on page 1of 2

Mga Makasaysayan Pook sa Ating Bansa

MAKASAYSAYANG POOK- Ang tawag sa isang lugar kung saan naganap ang isang
mahalagang pangyayari sa kasaysayan.
RIZAL SHRINE SA CALAMBA- Itinuturing na makasaysayn ang Rizal Shrine sa
Calamaba Laguna sapagkat dito lumaki si Dr. Jose Rizal.
RIZAL SHRINE SA DAPITAN- matatagpuan sa Zamboanga del Norte. Sa lugar na ito
ipinatapon si Rizal ng pamhalang Espanyol dahil sa isang kasalanan ibinintang sa kanya
FORT SANTIAGO-Nasa Intramurros, Maynila. Dito ikinulong ng mga Espanyol si Rizal
bago barilin sa Bagumbayan ( Luneta)
RIZAL PARK- Matatagpuan sa Luneta sa Maynila. Dito binaril ng mga sundalong
Espanyol si Rizal noong ika-30 ng Disyembre 1896.
AGUINALDO SHRINE-Sa kawit Cavite matatagpuan. Ito ang bahay ni Emilio
Aguinaldo. Sa balkonahe ng bahay na ito ini hayag ni Heneral Aguinaldo ang kalayaang
Pilipinas noong ika- 12 ng Hunyo 1898.Kasabay nito ang pagwagayway ng watawat ng
Pilipinas sa unang pagkakataun. Sa pagkakataon din ito unang pinatugtog ang Himig ng
Lupang Hirang ang ating pambansang awit.
PUGADLAWIN-matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. Dito naganap ang makasaysayan
Sigaw sa pugad lawin noong ika-23 Agosto 1896.
KRUS NI MAGELLA- Sa Lungsod ng Cebu matatagpuan. Isang replikan nalamang ang
makikita sa loob ng gusali. May walong dingding o hugis octagon
PALASYO NG MALACANANG- matatagpuan sa Maynila. Ito ay opisyal na tirahaan ng
Pangulo ng Pilipinas. Itnayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Espanyo.
SIMBAHAN BARASOAIN- Malolos Bulacan matatagpuan, Sa Simbahang ito unang
nagpulong ng mga hinirang na kinatawan sa Kongreso ng Malolos noong ika15 ng
Setyembre 1898. Dito Binuo ang saligang batas ng Malolos sa pamumuno ni Felipi
Calderon.
CORREGIDOR- Sa isang pook ng look ng Maynila ang Corregidor. Ito ay sakop Cavite.
Naging tangulan ito ng mga Pilipino nang sakupin ng mga Hapones ang ating bansa .Ang

mga sundalong Pilipino at Americano ay magkasamang lumaban sa mga sundalong


Hapones.. Ipinamalas nila ang kanilang tapang at galing sa pakikipaglaban.
DAMBANA NG KAGITINGAN- Samat Bataan. Isang malaking krus . ito ay itinayo
bilang parangal sa mga sundalong Pilipino at Amerikanona lumaban sa mga Hapones
noong ikalawang Digmaan Pandaigdigan.
EDAS SHRINE- makikita sa Edsa Shrine sa panulukan ng Ortigas Avenue at Edsa.
Nakahara pang dambana sa Edsa.