You are on page 1of 6

Calendario de fin de curso

curso 2005-2006

AVALIACIÓN PGS
XOVES 18 DE MAIO
(biblioteca)

15:45 PGS AUTO

16:10 PGS MODA

16:35 PGS METAL

ENTREGA DE BOLETÍNS:
VENRES 19 DE MAIO NA PRIMEIRA CLASE CO TITOR OU TITORA.

I.E.S. García Barbón (Verín)


Calendario de fin de curso
curso 2005-2006

AVALIACIÓN
2º BACHARELATO
Luns 22 de maio

18:15-19:45 Sesións de avaliación


20:15 Exposición cualificacións

Martes 23 de maio

10:30 Entrega de notas (titores)


10:30-12:00 Atención ó alumnado-Revisión
cualificacións
12:00-13-30 Asinar as actas

24-25 MAIO
RECLAMACIÓNS NO CENTRO (se as houbera)

I.E.S. García Barbón (Verín)


Calendario de fin de curso
curso 2005-2006

SESIÓNS DE AVALIACIÓN
2º DE BACHARELATO

HORA GRUPO
2ºA 18:15

2ºB 19:00

Biblioteca

luns 22 DE MAIO

I.E.S. García Barbón (Verín)


Calendario de fin de curso
curso 2005-2006

TERCEIRA AVALIACIÓN

SESIÓNS DE AVALIACIÓN

Polivalente
hora Biblioteca
enfermería
Aula 03

11:30-12:00 EPA 1 CM Xestión 1º Electrom.

12:00-12:30 EPA 2 CM CAE 1º CS Ad&Fin.

12:30-13:00 1º BAC A 2º Electrom.

13:00-13:30 1º BAC B 2º Mantem.

VENRES
23 DE XUÑO

I.E.S. García Barbón (Verín)


Calendario de fin de curso
curso 2005-2006

CALENDARIO PAAU

MAIO
23 Data límite avaliación final LOXSE
24-25 Reclamacións nos Centros
29 Nomeamentos membros comisións
29-30 Matrícula

XUÑO
14-15-16 REALIZACIÓN DAS PAAU
22-23 Entrega dos exames corrixidos
26 Revisión dos representantes dos Centros dos
exames corrixidos

28-30 Solicitudes dobre corrección ou reclamacións


Preinscripción titulacións límite de prazas

I.E.S. García Barbón (Verín)


Calendario de fin de curso
curso 2005-2006

CALENDARIO
DE
FIN DE CURSO

•ÚLTIMO DÍA DE CLASES


Venres 23 de xuño
(actividades lectivas normais ata o recreo)

•AVALIACIÓN FINAL
Venres 23 de xuño
(a partir das 11:30)

luns 26 de xuño

9:00 Entrega de notas (titores)


9:30-11:20 Atención ó alumnado-Revisión
cualificacións

11:30 CCP
12:15 CLAUSTRO ESCOLAR
13:00 CONSELLO ESCOLAR

ASINAR AS ACTAS A PARTIR DAS 11:00


I.E.S. García Barbón (Verín)

Rate