You are on page 1of 2

100 dies de Govern local

L’inici de la legislatura al govern de la ciutat es pot analitzar de la següent manera:

1a fase: postelectoral
Només passar les eleccions, hi ha les lògiques reaccions per part de totes bandes. El
PSOE entén els resultats com un triomf propi en augmentar 2 regidors. En cap cas
entén, o almenys no ho fa públic, que la ciutadania ha premiat el pacte de l’anterior
legislatura: malgrat que Guanyar, està de més repetir-ho, no és EU, el seu propi discurs
acusant a Guanyar de ser una ‘marca blanca’ se’ls oblida molt prompte: seguint el seu
propi discurs, l’electorat hauria premiat més encara els ‘socis’.
La força més votada expressa la seua negativa a formar un govern conjunt amb alguna
altra força. Però a més es nega a tractar qualsevol proposta conjunta o planificació per a
la legislatura: ni arriben a tractar el document que presentem.
A continuació arriba una primera oferta arbitrària de l’alcalde en quant a distribució
d’alliberacions, que refusem en entendre que beneficia a Ciudadanos, cosa que a més
confirma el que ens arriba des de, fins i tot, militants socialistes: el PSOE té un acord
amb C’s d’estabilitat al llarg de la legislatura.
La segona oferta, sempre mantenint l’estatus de Ciudadanos (2 alliberats + un secretari
de grup), distribueix els recursos d’acord amb la representativitat dels grups al
Consistori. Aquesta sí la recolzem al Saló de Plens.

2a fase: composició de govern i inici de la gestió
El govern presenta poques novetats respecte a l’anterior legislatura. Només algun
intercanvi d’àrees motivats pels regidors que no han repetit (Natxo Gómez i Maria
Llopis), i una distribució de responsabilitats entre els nous (Alberto, Maria Baca, Raül
Llopis i Vanessa Moltó).
Des d’un primer moment constatem la receptivitat dels nous regidors, en contrast amb
les reticències dels anteriors membres del govern. Exemple: només Maria Baca i Raül
Llopis s’han posat en contacte amb els regidors d’EU que gestionaven les seues àrees.
En casos d’àrees gestionades per Estefania o Paco que han passat a mans d’antics
companys de govern, ni una telefonada.
Sorgeixen els primers problemes de comunicació, que denoten una important falta de
transparència i nul interés per mantindre un diàleg amb l’oposició per part del govern: al
primer Ple, el regidor de Territori desvetlla alguns secrets importants, que apareixen
gràcies a una moció presentada per Guanyar: ja s’ha produït una reunió entre els
responsables d’Alcoinnova i el nou govern local, i ja ha arribat a l’Ajuntament el
projecte d’Alcoinnova.
A més, l’alcalde en una entrevista a Ràdio Alcoi es despatxa a gust, mentint sobre EU i
sobre Guanyar. Sorgeix algun enfrontament a Twitter, i fins i tot acusa Naiara Davó de

‘poc respecte a la institució’ per haver marxat de vacances i no haver convocat una
comissió informativa que presideix, quan ell mateix la va convocar i després
desconvocar (Naiara, com a presidenta, substitueix l’alcalde; si no està Naiara, el
president és Toni Francés).
Menció a banda mereix el capítol de la sentència del Bulevar: a meitat de juliol la
regidora de Règim Jurídic Lorena Zamorano convoca d’urgència a tots els grups per
explicar que hi ha una sentència que obliga a pagar a Ortiz 4’3 milions d’euros per
rescindir el contracte del projecte desastrós del bulevar que va voler tirar endavant el
govern de Sedano. Resulta que la sentència havia arribat a l’Ajuntament un mes abans
d’eleccions, i l’havien mantinguda oculta fins i tot als socis de govern. I a qui afavoria
aquesta maniobra? A Ciudadanos, òbviament.

3a fase. Actualitat
Després de la posada en marxa de la legislatura i de l’estiu, ara sembla que encarrilem el
dia a dia, amb importants temes a tractar (taxes i impostos, pressupostos municipals,
projectes propis...) i uns ànims més tranquils amb la relació amb el govern.
Val a dir que hem trobat vies de col·laboració, i fins i tot facilitats, entre els membres del
govern. El propi alcalde ens ha concedit una setmana més per presentar propostes per
als Pressupostos Municipals, i hi ha línies encetades sobre les quals se’ns està
informant: pont de Sant Jordi, política d’habitatge, Pressupostos Participatius, s’obri un
procés per les funcions de la Policia Local...
De qualsevol forma, el dia a dia està caracteritzat per moltes dificultats per tractar de fer
una oposició constructiva, i per exercir el mínim control sobre la gestió municipal:
-

-

Les comissions informatives no compleixen massa vegades amb la seua funció:
o bé se’ns emplaça a contestar les preguntes que formulem a pròximes sessions,
o bé se’ns lliuren informes tècnics, o no se’ns aclareixen assumptes. (Fins i tot,
ens van contestar amb el programa electoral; val a dir, també, que tant Manolo
Gomicia com Aroa Mira sí han contestat aquestes preguntes).
No se’ns escolta quan demanem que els projectes es consensuen des de zero: per
al PSOE, la participació consisteix a: ahí tens el projecte, si vols aporta el que
cregues.
No hi ha cap agilitat en tractar temes importants: les comissions extraordinàries
sobre el Calderón i el Bulevar encara no se sap quan començaran.
No se’ns informa a no ser que preguntem.
No es faciliten les explicacions pertinents més enllà d’informes tècnics.

Respecte a les accions de govern, no hi ha massa a afegir més enllà del que es veu als
mitjans. El Pont de Sant Jordi, que es va accelerar per què començara en període
electoral, s’ha acabat i no s’havia previst l’ús futur; Entença, segons ens han dit,
començarà a perfilar-se el 2018; la Colònia d’Aviació sembla que ha tingut algun avanç
amb l’acceptació del projecte per part del Ministeri de Defensa; adhesió al programa de
llibres de text; inclusió de 2 centres d’Alcoi en el programa d’educació per a 2 anys
(sense haver tractat el tema amb la xarxa municipal d’escoletes); cert estímul de la
programació del Centre Cervantes Jove; visites guiades de Turisme; obres a la Rotonda
de Batoi després de llargues demandes i sense solucionar el tema del clavegueram;
obres al carrer Donya Amàlia; tràmits per la rotonda de l’accés nord; i ara sembla que
per fi comença el pla de reparació de voreres: subvenció de la Diputació de 200.000
euros, sense que sapiguem a quins llocs exactament s’actuarà.