You are on page 1of 2

LA FEINA DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI A

L'AJUNTAMENT
QUÈ VOLEM I COM?

No hi ha cap dubte en què la responsabilitat política és una valoració totalment subjectiva que, no
obstant això, resideix en l'ideari col·lectiu de gran part de la població.
Al Grup Municipal de Guanyar Alcoi sempre tractem de raonar amb certa profunditat però amb
l'agilitat i rapidesa que es requereix en aquesta societat d'informacions frenètiques i constants, totes
aquelles decisions que prenem i, sobretot, les que transcendeixen de cara a la societat. Teníem clar
que a l'oposició devíem ser un grup actiu i fiscalitzador de la feina del Govern, no pretenem cap
revengisme, més que res perquè no hi ha cap qüestió a tancar i al Grup Municipal en particular i a
Guanyar Alcoi en general no es percep cap aversió cap al PSOE més enllà de la rivalitat política i la
distància ideològica que ens separa, el PSOE va ser clar vencedor a les eleccions municipals, això
sí, en minoria, cal recordar-ho. A més, també cal fer memòria davant la desinformació, nosaltres,
Guanyar Alcoi, mai vam dictaminar, ni siquiera, la nostra voluntat de governar amb el PSOE. Sols
els nostres dubtes de què un Govern en solitari amb nou regidors fora tot l'eficient i actiu que Alcoi
necessita.
També tenim clar que la nostra línia de comunicació ha de ser constructiva i positiva, sempre,
perquè ens ho creiem, i a la vegada contundent, perquè els regidors de l'oposició estan per a vigilar
la feina del Govern i per a incentivar una millor gestió pública. Si bé cal afegir un però, per a fer
aquesta feina cal concordança i reciprocitat, cal que nosaltres ens creguem, l'oposició dic, que som
útils per a millorar la gestió, i cal també que el Govern s'ho crega i sobretot faça ús del potencial
humà de l'oposició i més quan governen en una minoria molt justa.
En aquesta línia, el Grup Municipal hem transmés als mitjans de comunicació, als simpatitzants, al
Govern i a la societat, aproximadament vint notes de premsa en aquests 100 dies: proposant
millores en les polítiques d'habitatge; demanant que s'esclarisquen les postures de la Generalitat
respecte a Alcoinnova i demanant transparència a la gestió; criticant la gestió obscurantista sobre la
sentència milionària del Bulevard; destapant la poca professionalitat amb la qual s'havia conformat
l'informe de transparència Dyntra; o proposant que Alcoi s'unira a la xarxa de ciutats refugi. Entre
moltes altres.
A més hem estat treballant en Comissions Informatives, amb les dificultats que comporta (i que es
menciona a l'altre document sobre els 100 dies del Govern Municipal) per conèixer el dia a dia del
Govern Municipal, i hem intentat col·laborar, donar idees i alçar ponts en tots aquells projectes que
ens han deixat.
Vos recorde que l'agenda dels regidors és pública i que es pot consultar al blog del Grup Municipal,
guanyarajuntamentalcoi.wordpress.com.

A principi de legislatura es va acordar repartir les àrees temàtiques de cadascun dels regidors, ho
podeu consultar a la web de Guanyar Alcoi, a l'apartat 'Regidors'.
Hem estat treballant, fins ahir, en grups de treball per fer propostes de cara als Pressupostos
Municipals del 2016, fent una convocatòria oberta per a reunir-nos i tractar idees per tal de
traslladar-les al Govern.
Continuant amb la referència inicial de la responsabilitat política, arran d'aquest concepte em
sorgeix el dubte o la inquietud, i així s'ha parlat alguna vegada al Grup Municipal, de saber
combinar i equilibrar l'astúcia política i la responsabilitat. Comprenem que hem de batallar contra
tot allò que el Govern municipal, al nostre juí, fa malament, i hem de denunciar-ho públicament. I
hem de fer-ho, primer, de manera responsable i, segon, fer-ho sempre des d'un punt de vista
pedagògic, explicant que cada decisió que prenem no és fruit d'una contrarietat per se o irreflexiva,
sinó que existeix un raonament ètic. Un exemple d'aquesta responsabilitat política i d'altre
d'irresponsabilitat amagada del contrari: el dijous 6 d'agost va haver-hi un plenari extraordinari per a
acollir-se al Fons d'Impuls Econòmic 2016 per a cobrir l'execució de la sentència que condemna a
l'Ajuntament d'Alcoi a pagar-li a una empresa d'Enrique Ortiz 4,2 milions d'euros. Guanyar Alcoi,
en veu de la regidora Naiara Davó, vam voler deixar clara la nostra postura. Sintetitzant: no a
l'opacitat informativa, no a la falta de lleialtat amagant a l'opinió pública una informació decisiva
abans de les eleccions, no a l'obscurantisme. Però nosaltres no som com ells: Guanyar aprova
l'adhesió al fons perquè entenem que és l'eixida menys perjudicial per a la ciutat i per a les arques
municipals.
Com deia Naiara a la intervenció, “no oblidem l’origen del cas, que tot això prové d'una pèssima
gestió del govern del PP que ens ha dut aquestes conseqüències. Però al mateix temps no podem
passar per alt la desconcertant gestió de la informació que vostés, PSOE, han estat fent en aquest
procés”.
Evidentment ens hem trobat tots els entrebancs que comporta la burocràcia o la falta de
transparència en les administracions locals. Amb un Govern que per una banda repeteix
incansablement que serem el seu grup municipal predilecte alhora de pactar però que, en canvi, no
hem tingut encara cap contacte més enllà d'una comunicació més aviat informal. Sap greu dir-ho
però hem vist més predisposició d'entendres, a pesar de l'abisme ideològic, en el PP que amb el
Govern del PSOE.
En definitiva, i responent a la pregunta principal, què volem i com ho volem: Volem ser un Grup
Municipal útil, principalment per a la ciutadania, tenint el despatx obert a tothom, realitzant una
escolta activa i tractant de canalitzar les inquietuds i necessitats dels alcoians i alcoianes per tractar
de fer-les realitat, i també, sent útils per al mateix Govern i l'Ajuntament, ajudant en tot allò que
calga. Sense oblidar que cal buscar el bé comú i que la ciutadania, lluny de premiar la confrontació,
valora la capacitat de consens i de diàleg, d'això es tracta la democràcia, sense oblidar que tenim
línies roges. Volem proposar i construir, des de la pluralitat i el debat pacífic. I volem fer-ho,
sobretot, amb vosaltres, amb la vostra ajuda i suport. Perquè Guanyar Alcoi no s'entén sense la seua
Assemblea ni sense un recolzament popular actiu ampli.
El Grup Municipal tenim molt per a millorar, a alguns ens cal rodatge i agilitat, no obstant treballem
amb il·lusió, amb positivisme però sense perdre l'horitzó de què el que volem és un canvi real,
centrat en les persones i des de l'oposició farem el possible perquè d'ací a quatre anys, aquest canvi,
siga més real i desitjat que mai.