You are on page 1of 123

SADRŽAJ

Uvod 7
1. korak: Započnite djelovati 19
2. korak: Pobudite energetske razine 37
3. korak: Izgradite spremnik samopouzdanja 69
4. korak: Budite iskreni prema sebi 83
5. korak: Obračunajte se sa strahovima 109
U sjećanje na ThomasaJ. Leonarda, 6. korak: Izgradite dobre odnose 133
"oca poučavanja" 7. korak: Djelujte bez oklijevanja 149
8. korak: Poboljšajte ono što jest 169
9. korak: Istjerajte duhove prošlosti 193
10. korak: Promijenite mišljenje 213
Uvod
Gdje se sada Što je samopouzdanje?
nalazi razina vašeg • Zamke: skrivene prednosti
nedostatka samopouzdanja
samopouzdanja ?
• Kviz samopouzdanja

i
"Ako mislite da možete ili mislite da ne možete - u pravu ste."
HENRY FORD

Samopouzdanje je iznimno poželjna kvaliteta i teško ga je iz­


mjeriti, naročito u drugim ljudima. Otkada sam postala in­
struktorica, nisam radila ni sa kim tko nije patio od nekog
oblika nedostatka samopouzdanja. Cesto su upravo oni ljudi
koji se čine najuravnoteženijima, razapeti sumnjama u sebe
same. Nije važno niti što ste do sada postigli. Upoznala sam
jednom novu klijenticu prema kojoj sam, čitajući stranicu za
stranicom tekst o njezinom uspjehu, osjećala iskreno divljenje.
Bila je hrabra i odlučna kao što sam i očekivala, no ispod povr­
šine, pronašla sam posve drugačiju ženu, osobu koja se bojala
donošenja odluka i koja je smatrala da su njezini impresivni
dosezi stvar puke sreće.
Samopouzdanje se također mijenja i prema onome što se
događa u vašem životu. Kada sam započela svoje učenje kako
bih postala osobna instruktorica, bila sam uvjerena u jedno, a
to je da znam slušati. Kada smo bili na pola puta s tehnikama
slušanja, cijelo je moje samopouzdanje nestalo. Bila sam uvje­
rena da nikada nisam znala dobro slušati i da nikada to neću ni
moći. Kada sam pokušavala u praksi primijeniti tehnike koje
sam učila, glava mi je bila puna instrukcija i uopće se nisam
mogla koncentrirati na osobu koja mi je govorila. To se često
događa kada učite neku novu vještinu ili njezinu napredni­
ju inačicu. Ozbiljno sam razmišljala da odustanem od svoga
sna da postanem instruktorica. Naposljetku, tehnike su po­
stale automatske, moja vjera u vlastitu sposobnost kvalitetnog
slušanja se vratila, a ono što sam naučila izuzetno je povećalo
moje sposobnosti. Da sam odustala, nikada to ne bih iskusila.
To što su me ljudi uvjeravali da sam i ranije znala dobro slušati
nije utjecalo na moje mišljenje. Jedna od poruka ove knjige
10 PLAN S A M O P O U Z D A N J A UVOD //

je da svoje samopouzdanje možete izgraditi korak po korak, odmah primjećuje, odnosno koji ne prepoznaju vlastitu snagu,
samome sebi podastirući dokaze o svojoj sposobnosti. i njihovi su životi također u neravnoteži.
Za neke ljude nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja Pozitivna je činjenica da su svi koji su bili spremni raditi
je toliko velik daje terapija jedini način da ih se ponovno po­ na tom planu postali sigurniji u sebe. Malim promjenama i
krene. Ljudi s kojima radim obično savršeno funkcioniraju, no tehnikama i vi možete započeti taj proces. Već danas.
u određenim razinama samopouzdanja sami sebe sputavaju. Plan od 10 koraka fokusira se na elemente koji će brzo do­
Postoji nekoliko temeljnih područja zbog čega se to događa: nijeti rezultate kao i riješiti osnovne probleme u korist nepre­
stanog povećanja samopoštovanja i zadovoljstva.
Posao koji rade i život koji vode nisu sami odredili, pa
Ovi se koraci mogu prelaziti bilo kojim redoslijedom, no
ne mogu vrednovati svoje uspjehe.
ja preporučujem da se počnu prakticirati s jednim od prva dva
S financijama se ne snalaze, stoga su uvijek sputani i pre­
strašeni. - Započnite djelovati ili Pobudite energetske razine. Također,
Sami su sebi najgori neprijatelji; ne sviđa im se kako mnogo sam puta svjedočila kako su se klijenti ubrzo slomili i
izgledaju, no osjećaju nemoć da bi to promijenili. prepustili samokažnjavanju ili padu samopouzdanja ako bi se
Imaju problema u stvaranju veza s drugim ljudima ili ih koncentrirali samo na ta područja.
te veze uništavaju. Alati samopouzdanja na kraju knjige set su tehnika za pro­
mjenu raspoloženja koje možete izabrati kako biste svojem
U nekih ljudi ti problemi ili njihova kombinacija još se dodatno samopouzdanju dali dodatnu snagu kada vam zatreba - prije
pogoršavaju zbog nedostatka vremena u kojem bi se kvalitetno poslovnog razgovora, kada morate održati govor ili sudjelovati
njima pozabavili. u nekom društvenom događaju, ili prvi put kada se nečega
Radim također i s ljudima kod kojih je očito da pate od ne­ prestrašite.
dostatka samopouzdanja, no uvijek pronalazim da su uspješni Najvažnije od svega je da objektivno razmislite na kojim
u nekim područjima. Izvrsno kuhaju, majstori su u rješavanju područjima vaše samopouzdanje treba dodatnu snagu, kako
križaljki, odlični su prijatelji, nevjerojatni su u opažanju deta­ biste taj proces mogli započeti već danas.
lja, imaju izuzetan dar uzgajanja biljaka ili brige o životinjama,
ili su omiljeni među djecom. Što god to bilo, obično te pozitiv­ • Što je to samopouzdanje?
ne odlike smatraju normalnima, a fokusiraju se isključivo na Ljudi koji su sigurni u sebe smatraju da mogu uspjeti. Uvje­
područja u kojima su, prema vlastitom sudu, neuspješni. reni su da mogu riješiti sve čega se uhvate i ne obeshrabru­
Razlika između tih dvaju tipova je u tome da ljudi koji ju ih neuspjesi. Osoba sigurna u društvu može sama otići na
djeluju puni samopouzdanja svoju energiju usmjeravaju na veliku zabavu na kojoj nikoga ne poznaje i zna da će se dobro
područja u kojima se osjećaju snažnima i sigurnima, i time zabavljati. "Dobro se slažem s drugim ljudima", razmišljat će.
kompenziraju područja slabijeg samopoštovanja. Iako izvana "Znam voditi konverzaciju s nepoznatima." Čak ako u počet­
djeluju sretniji i Uspješniji od ljudi kod kojih se nesigurnost ku i ne ide sjajno, s takvim stavom će se očuvati i lako kretati
12 PLAN S A M O P O U Z D A N J A UVOD 13

među ljudima sve dok ne pronađe nekoga s kime će uživati u praviti odjevne predmete vrlo teških uzoraka i to je smatrala
razgovoru. jednostavnim. Zamolila sam je da se prisjeti vremena kada je
Ljudi koji se osjećaju sigurnim na svome poslu prihvatit će tek učila plesti. Sjetila se kako je na početku bila nespretna.
novi teški projekt osjećajući uzbuđenje: "Nemam pojma kako ću Zatim smo razgovarali o njezinom pomaku s jednostavnih ša­
ovo riješiti, ali uvijek sam spreman na izazov." Kada pogriješe ili lova i vesta na složene uzorke kakve radi danas. Sjetila se mno­
se nađu pred problemom, nauče nešto iz toga i pokušaju druga­ gih neuspjeha, poteškoća koje je morala riješiti i povremenih
čiju metodu, zaštićeni uvjerenjem da će ga prije ili kasnije riješiti. frustracija. No imala je samopouzdanja da će naposljetku sve
Kada iskreno vjerujete da nešto možete, tada je to stvarno tako. savladati i tako je ustrajala. A sada jedva da i razmišlja o čaroliji
koja se stvara na kraju njezinih pletaćih igala. Uspoređujući to
Smatrate da ne možete bez samopouzdanja - i, kao što
iskustvo s njezinim stavom o vožnji, Jackie je uspjela uvidjeti
Henry Ford kaže, dokažete sami sebi da ste u pravu. Smatrate
kako se zbog svog odnosa prema greškama i poteškoćama ti­
da ste beznadni s računalima i novim sustavom koji je uveden
jekom vožnje počela osjećati nesposobnom. Kada je svoj stav
na vaše radno mjesto. Nesigurno pokušavate raditi s njime no
prema učenju pletenja primijenila i na vožnju, počela je napre­
vaš unutarnji glas vrišti: "Ja to nikada neću shvatiti! Predo­ dovati i njezino je samopouzdanje poraslo.
dređen sam za neuspjeh!" I zaista, radite greške potvrđujući
ono što mislite, odustajete ili se obraćate uredskom stručnjaku • Skrivene prednosti manjka samopouzdanja
da problem riješi umjesto vas. Umjesto da greške ili prepreke Ako želite poboljšati svoje samopouzdanje, sama ideja da po­
doživite kao graničnike pokraj puta savladavanja nekog pro­ stoje skrivene prednosti u tome da ostanete onakvi kakvi jeste
blema, koristite ih kao ispriku za odustajanje i u konačnici ste čini se besmislenom. Tko bi mogao imati koristi od manjka sa­
nezadovoljni samim sobom. mopouzdanja?
Ako se vratite u arenu udvaranja nakon veze koja je razorila Važno je da ovo pitanje pobliže promotrimo. Tek nekoliko
vaše samopouzdanje, bit ćete nervozni pri svakom susretu. Vaš ljudi s kojima sam radila nije povećalo svoje samopouzdanje.
unutarnji glas govorit će: "Neću se svidjeti" ili "Neću moći nor­ Ono što je njima zajedničko jest otpor prema svim predlože­
malno voditi razgovor", zbog čega ćete se osjećati izrazito ranji­ nim koracima. Nisu uvijek niti svjesni vlastitoga otpora i obič­
vim. Mlako udvaranje ili upoznavanje nekoga tko očito nije zain­ no pronalaze isprike kao što su nedostatak vremena ili događaji
teresiran za razvoj veze, samo će potvrditi vaše strahove. Možda koji su se udružili kako bi ih omeli. Ponekad otvoreno tvrde da
nećete ponovno pokušati. Kada ste nesigurni, život vam se čini ne mogu zamisliti da bi ijedna tehnika bila djelotvorna, pa nisu
crno-bijelim. Postoje samo neuspjesi i uspjesi, a ako doživite neu­ spremni niti isprobati ih. No, ako razmislite malo dublje, gotovo
spjeh, to shvaćate osobno. Kada imate samopouzdanja, fleksibil­ uvijek ćete spoznati da im njihov nedostatak samopouzdanja na
neki način odgovara.
niji ste, znate se nasmijati na svoj račun i voljni ste ustrajati.
Jackie je bila sigurna da nikada neće naučiti voziti. Uzela Zamka "ne mogu pokušati, ne želim pokušati"
je deset sati i paničarila svaki put kada bi napravila i najmanju Ako ne pokušate, ne možete se niti razočarati. Razočaranje
grešku. Jedan od njezinih talenata bilo je pletenje. Znala je na- uvijek najjače boli ondje gdje ste najnesigurniji. Na putu do
14 PLAN S A M O P O U Z D A N J A UVOD 15

uspjeha svi ponekad dozive razočaranje. Ako nastavite s raz­ duju barem do određenih granica. Svaka je promjena izazov -
mišljanjem da nešto ne možete napraviti, na taj se način čuvate čak i pozitivna promjena kao stoje povećavanje samopouzdanja.
od neizbježnih zapreka prije nego posve polučite uspjeh. U Svijest o tome da će vas ideje poput ovih ponekad i zaustavljati,
ostajanju na mjestu postoji određena doza sigurnosti. Za neke omogućit će vam da ih otvoreno preispitujete.
je isprika da su perfekcionisti. Drugim riječima, sve dok su
> Na kojem biste području trebali pojačati svoje samopouzdanje?
svjesni da ne mogu biti najbolji, ne žele niti pokušati.
< Saznajte gdje se trenutno nalazite. Gdje se trenutačno nalazi razina
Zamka skromnosti > vašeg samopouzdanja na ljestvici od 1 do 10? A gdje biste željeli
Neki ljudi svoj nedostatak samopouzdanja opravdavaju skro­ < da se nalazi? Vjerojatno ćete uočiti da na nekim područjima imate
mnošću. Cesto su vrlo otvoreni u onome što smatraju svojim S bolje rezultate nego na drugima. Plan od 10 koraka u ovoj knjizi
nedostacima govoreći obično drugima ali i sebi samima: "O, } pomoći će vam da ih sve poboljšate.
ja nisam dobar u tome." Gotovo da su ponosni zbog te svoje < Izvlačit ćete energiju i motivaciju iz rasta vašeg rezultata na po-
skromnosti. Udobnije im je ostati onakvima kakvi jesu: "loši­ > dručjima u kojima već posjedujete određeno samopouzdanje, a to
ma". Prelaženje koraka prema izgradnji samopouzdanja značit l će vam pomoći uhvatiti se u koštac s onim područjima u kojima ga
će napuštanje takvih uvjerenja. > imate najmanje.

Zamka "jadan ja"


:•• VJEŽBA: Kviz samopouzdanja "Saznaj-gdje-si"
Ova je zamka slična zamci skromnosti. Neki ljudi pokušavaju
uz pomoć nedostatka samopouzdanja "iznuditi" velike količi­ Društveno
ne pozitivne pažnje od drugih ljudi koji ih pokušavaju osnažiti. • Kako generalno ocjenjujete svoju poziciju u društvu?
Obično privlače ljude koji su sigurni u sebe u područjima gdje nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe
oni to nisu. Računalni noviteti za njih zauvijek ostaju noviteti
Kao prijatelj
jer uvijek uspiju pronaći nekoga tko će im pomoći, tako da se
Koliko samopouzdanje imate u svoju sposobnost stjecanja i odr-
nikada sami ne moraju potruditi.
\ žavanja prijateljstava?
Zamka tvrdoglavosti nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe
Vjerojatno smatrate da je tvrdoglavost oprečna nedostatku
Kao osoba u svojim osobnim pravima
samopouzdanja i da je to zapravo očitovanje viška samopo­
• Kako ocjenjujete svoju ljubaznost i pravo na sreću?
uzdanja i ponosa. No zapravo, oni koji se hvale i ističu svoje
nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe
sposobnosti često su ispod površine jako nesigurni. Ljudi s
istinskim samopouzdanjem obično su skromni i često vjeruju • Profesionalno
da u njima i njihovim sposobnostima nema ničeg osobitog. ; Koliko samopouzdanja imate u poslu koji radite i promociji svojih
Budite iskreni prema sebi dok razmišljate o skrivenim pred­ : očekivanja?
nostima ostanka onakvima kakvi jeste. Većini ljudi one pogo- nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe
16 PLAN S A M O P O U Z D A N J A UVOD 17

Fizički ', Kao samosvjesna osoba


Koliko se dobro osjećate u svome tijelu i onime što možete postići? :: Kako ocjenjujete svoju sposobnost osiguravanja da se vaši osje-
nesiguran 0 1 2 3 4 O K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe i • ćaji poštuju i da se u skladu s njima postupa?
: : nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe
Kako izgledate
Koliko ste zadovoljni vlastitim izgledom i prikazivanjem samoga sebe? i; Sposobnost zabavljanja
• • Koliko ste zadovoljni svojom sposobnošću da se zabavljate?
nesiguran 0 1 2 3 4 O K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe
; • nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe
Seksualno
Koliko ste sigurni u sebe i vlastite sposobnosti da dajete i primate O Ovo su današnji rezultati, a uskoro ćete uvidjeti da oni mogu vari-
seksualne užitke? x rati prema gore ili dolje. U neke ćete se dane generalno bolje osje-
nesiguran 0 1 2 3 4 0K 6 7 8 9 10 siguran u sebe 6 ćati i svi će vam rezultati biti bolji. Drugih, pak, dana nešto će vam
v srušiti samopouzdanje i rezultati će biti lošiji. Ako postoji određeno
Kao partner X područje slabijeg samopouzdanja na kojem želite poraditi, a nije
Koliko ste sigurni u svoju vezu s partnerom? 0 ovdje spomenuto, dodajte ga listi i vrednujte po istome principu.
nesiguran 0 1 2 3 4 0 K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe
• Korištenje rezultata
Kao roditelj
Koliko ste zadovoljni načinom na koji sa svojim djetetom među­ Jedna od snažnih tehnika koju već sada možete usvojiti je sva­
sobno utječete jedno na drugo? kodnevno praćenje rezultata iz područja u kojima se želite oja­
nesiguran 0 1 2 3 4 0 K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe čati. Za maksimalnu efektivnost u isto se vrijeme pozabavite
s najviše tri područja. Kakvi su vaši rezultati sada? A kakvi bi
Intelektualno
po vašem mišljenju bili idealni? S kojim biste rezultatom bili
Koliko ste zadovoljni kvalitetom svojega znanja?
nesiguran 0 1 2 3 4 0 K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe zadovoljni? Zabilježite koji su to rezultati. Možda ćete otkriti
neobičnu stvar: mogli biste se osjećati bolje nego što ste mi­
Financijski slili. To je zbog toga što ćete, gotovo podsvjesno, uložiti više
Koliko se dobro osjećate glede svoje trenutne financijske situacije?
truda u ona područja u koja možda i ne biste. Kada primjerice
nesiguran 0 1 2 3 4 0 K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe
vrednujete svoje financijsko samopouzdanje, možda ćete dva
Kao sposobna osoba puta promisliti kada osjetite potrebu za kupovanjem. To što
Koliko se dobro osjećate u vezi sa svojim sposobnostima i vješti­ ste svjesni razine svoga samopouzdanja o tome kako izgledate,
nom snalaženja? možda će vas ponukati da obratite više pozornosti na to kako
nesiguran 0 1 2 3 4 0 K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe se oblačite, i tako dalje.
Kao talentirana osoba Dok radite prema planu od 10 koraka svaki ćete se dan vraća­
Koliko ste sigurni da imate osobit talent? ti na ove rezultate, bilo da izaberete specifično područje na koje­
nesiguran 0 1 2 3 4 0 K 6 7 8 9 1 0 siguran u sebe mu dalje želite raditi ili da provjerite svoj generalni progres.
-

1. korak

Svaka je malena Započnite borbu


• Snaga prve akcije
borbapobjeda • Cijenite svoju predanost samome sebi
• Jedan po jedan korak
• Kada ne možete u akciju
"Uspjeh nije ništa više do nekoliko jednostavnih vještina koje
prakticirate svaki dan; dok su neuspjesi tek nekoliko grešaka
u prosudbi koje ponavljate svaki dan. Ukupan odnos vješti­
na i prosudbi vodi nas do sreće ili neuspjeha."
J l M ROHN

Započinjanje s borbom možda se čini kao neobičan prvi korak.


Kada imate manjak samopouzdanja, često se osjećate nespo­
sobnim za akciju. Ljudi s problemima u samopouzdanju žele
da im ja pomognem podići razinu samopouzdanja do te mjere
da se mogu upustiti u akciju.
Činjenica je da je to dvoje nerazrješivo međusobno pove­
zano. Da, kada se osjećate samouvjereni, lako pokrećete ak­
ciju jer vas ne muče brige, neodlučnost i strah. U suprotnom
smjeru stvari funkcioniraju na isti način - djelovanjem, makar
i najsitnijim koracima, gradi se samopouzdanje. Samopouz­
danje se razvija kako sami sebi dokazujete da se možete boriti.
Svaka je borba malena pobjeda koja pomaže razvijanju samo­
uvjerenog osjećaja "ja mogu". Ako tijekom određenog perioda
ništa ne poduzimate, snižava vam se razina samopouzdanja
čak i u područjima na kojima je bila visoka.
Promotrit ćemo ciljeve a pomnije ćemo im se posvetiti ka­
snije. Ovaj korak se koncentrira na prekidanje paralize uz po­
moć najjednostavnijeg djelovanja.
Kada nemate samopouzdanja, često ne djelujete jer vam se
problem čini prevelik i strašan. Angela je imala ozbiljan višak
kilograma i smatrala se ružnom, nesposobnom i malodušnom.
Znala je da nikada neće izgubiti kilograme ako neće vježbati
i vjerovala je da je odlazak u teretanu jedini izlaz. No, ta ju je
pomisao strašila. Sve dok nije razvila samopouzdanje kako bi
krenula u teretanu, nije vidjela razloga odlaska na dijetu. A za­
pravo, jelo joj je služilo kao utjeha jer se osjećala gubitnicom.
22 P L A N S A M O P O U Z D A N J A Z A P O Č N I T E BORBU 23

Nadala se da joj ja mogu dati veliku injekciju samopouzdanja mjeseca, izgubila i svoj prvi kilogram. To nije mnogo ali bila
tako da može ući u teretanu i početi s procesom mršavljenja. je sretna jer je smatrala da se nije niti trudila.
Umjesto toga, ja sam joj predložila da prvi mjesec dana zabo­ Najveća korist svega ovoga bila je ta da je Angeli poraslo
ravi gubljenje kilograma. samopouzdanje. Gubitak kilograma bio je samo maleni dio ci­
Angela se posvetila dvama jednostavnim postupcima. Jedan jele priče. Još je važnije bilo to stoje ona za sebe smatrala daje
je bio taj daje pomno zapisivala sve što bi pojela u neku vrstu beznadni slučaj. Nedostajale su joj snaga volje i samokontrola.
dnevnika hrane. Nosila je sa sobom maleni blok i upisivala u No, sama je sebi pokazala da je sposobna uzeti stvari u svoje
nj sve što je pojela i popila i to odmah čim bi to učinila (a ne ruke. Kako joj je raslo samopouzdanje, bila je spremna podu­
na kraju dana kada nas sjećanje prevari). Drugo što je uvela, zeti i veće korake, tako daje na kraju naših treninga već bila na
bila su tri petominutna perioda vježbanja na dan, kao primje­ pravom putu gubljenja suvišnih kilograma. A zapravo, nikada
rice hodanje oko zgrade za vrijeme pauze za ručak, penjanje nije ni krenula u teretanu, već se uključila na tečaj plesanja.
stubama umjesto vožnje liftom, plesanje na neku glazbu na
kraju dana. Nakon prvoga tjedna već je bila uzbuđena. "Lakše
R Koji su prvi koraci koje trebate poduzeti?
mi je ne navaliti na kekse kada uz sebe imam ovaj blok", rekla
je. "Uzmem dva jer ne želim zapisati šest, a onda maknem K U ovom trenutku, a isto tako i u bilo kojem trenutku kada se dvo-

kutiju." 5 umite da li nešto poduzeti, prvi korak mora biti najlakši. Potražite
£ telefonski broj osobe koju morate nazvati i zapišite ga. To je dovolj-
Na kraju prvog mjeseca, bez toga da je stvarno bila na di­
§ no za danas. Ili izvadite spise s poslom koji trebate obaviti i stavite
jeti, Angela je bila toliko motivirana daje iz prehrane izbacila
< ih na stol. Ili otvorite datoteku na svome računalu. Ne morate već
jako puno nezdravoga što je jela i pila. Pridajući pozornost
*> danas početi s radom. Ili potražite na Internetu stranice za upozna­
onome što je konzumirala, povećala je svoju svijest i izbacila
je vanje i označite ih. Ne morate ih otvoriti.
grickanje među obrocima. Shvatila je također da je ovisna o
Možda ćete se zapitati kako tako maleni i jednostavni koraci
šećeru i kupila knjigu o dijetama koje se bave tom problemati­
> mogu biti od koristi. U samom započinjanju djelovanja nešto je ne-
kom, o kojoj je saznala čitajući časopise. \ proporcionalno snažno a na taj način sami sebi dokazujete da se
Slično je bilo i s petominutnim vježbama. Angela je ubrzo > time ozbiljno želite pozabaviti. Kada se koncentrirate na prvi korak,
postala svjesna da tri seta dnevno nisu dovoljno i razmislila je < na nešto jednostavno, a ne na sam cilj do kojega želite doći, to će
o tome što bi još mogla učiniti. Odlučila je ostaviti auto i na > vam se učiniti izvedivim. Makar to bilo sve što ćete taj dan učiniti,
posao ići autobusom. Na kraju mjeseca silazila je jednu stanicu < obično ćete osjetiti veliko olakšanje i to će vam podići motivaciju.
prije kako bi produžila vrijeme hodanja. "Veseli me razmišlja­ > Najčešće se taj osjećaj javlja odmah, i zbog toga ćete učiniti čak i
ti o novim stvarima koje ću učiniti", rekla je. "Prošloga sam < više nego što ste namjeravali. Ali to nije neophodno. Ono stoje važ-
tjedna došla ranije na željezničku stanicu i umjesto da sjed­ > no jest činjenica da ste učinili ono na što ste se obvezali.
nem, prošetala sam dok vlak nije stigao." I tako je tog prvog
24 P L A N S A M O P O U Z D A N J A Z A P O Č N I T E BORBU 25

:+• VJEŽBA: lr\ koraka djelovanja bila je konfrontirati se sa šeficom. Nije željela da "problem po­
i 1. Izaberite jedno područje u kojemu želite djelovati stane još gori". Ono što se najčešće događa u takvim prilika­
!: Promotrite rezultate u kvizu samopouzdanja na stranici 15 i odlu- ma jest to da problem ionako postaje gori. Takvi se ljudi onda
; '• čite se za područje u kojem biste željeli podići razinu samopouz- muče i ljute privatno, i postaju sve više osjetljivi na nepošteno
; • danja. To može biti područje s najslabijim rezultatom, ali možda
ponašanje pa im se i najnormalniji problemi čine neizdrživima.
Na kraju neizbježno dolazi do trenutka kada sve to postaje pre­
:: ćete se osjećati ugodnije ako izaberete neko s osrednjom razinom.
teško. Takve se osobe rasplaču, eksplodiraju ili daju otkaz a da
• > Kasnije ćete možda poželjeti baviti se s dva ili više područja simul-
ništa nisu riješile. A izgovor da "čekaju pravi trenutak" rezultira
: • tano, no za početak najbolje se koncentrirati samo na jedno.
upravo krivim trenutkom jer postaju toliko ranjivima da se s
I 2. Izaberite l a k zadatak koji vas ne plaši
problemima ne mogu uhvatiti u koštac mirno i staloženo.
•• Za Clarissu, koju je maltretirao njezin uskoro bivši muž, zadatak
Naš je razgovor utjecao na Maggie. Shvatila je da ne smije
;; koji je izabrala bio je nazvati svoga odvjetnika i ugovoriti sasta-
čekati da postane ljuta, izgubi kontrolu i eksplodira, te da bi
:: nak. Za Adama, koji je imao financijskih problema, izabrani zada-
bilo bolje zamoliti šeficu za sastanak tako da može pripremiti
][ tak bio je započeti sa zapisivanjem svih troškova (nalik na Angelin
svoje argumente i voditi razgovor racionalno i zrelo. No, rekla
•; dnevnik hrane) kako bi uvidio gdje troši novac. Kim, koja se straš-
mi je da ne zna što bi rekla jer "toliko je toga".
:: no bojala govoriti na prodajnim skupovima, zamolila je prijatelja Prije nego je Maggie mogla učiniti prvi korak i ugovoriti
• [ koji je bio iskusan govornik da joj da nekoliko savjeta. sastanak sa šeficom, morala je sabrati svoje misli. Odlučila je
i 3. Provjerite je li to izvedivo napraviti popis svojih pritužbi i popis razumnih zahtjeva ko­
!: Ako izbjegavate ovaj zadatak, to znači da je on za vas još uvijek jima bi mogla poboljšati situaciju. Rekla je da će mi ih poslati
;> previše strašan ili da niste izabrali najjednostavniji korak. Na pri- e-mailom i željela je prodiskutirati o strategiji razgovora prije
• • mjer, Fiona, koja je trebala napisati poslovni referat, izabrala je za nego ugovori sastanak. Nisam je čula nekih tjedan dana za
:: prvi zadatak napisati prvi odlomak. Izbjegavala ga je sve dok ni- koje je vrijeme ona već obavila razgovor sa šeficom i mirno
• • smo ustanovili da prije nego to može učiniti, mora znati što će se riješila situaciju.
;; nalaziti u uvodu. To je značilo pročitati zabilješke, a za to je morala Kasnije mi se javila i rekla mi da je ključ uspjeha ležao u
:! prikupiti sav materijal. popisu. "Kada sam na papir napisala svoje probleme, iznena­
dila sam se koliko ih je zapravo bilo malo", rekla je. Nakon
• Čišćenje što je promotrila popis, s lakoćom je uvidjela neosporne suge­
Cesto ćete otkriti da prva akcija uključuje razbistrivanje vlastitih stije koje bi mogle poboljšati njezin odnos prema poslu. Već
misli. Vaše je samopouzdanje nisko zato što ste zbunjeni, a pri­ je idućeg jutra sa šeficom ugovorila sastanak za kraj tjedna.
tom ste obuzeti brigama umjesto da razmišljate konstruktivno. "Najčudnije od svega bilo je to što sam se tri dana prije sa­
Maggie je imala poteškoća na radnome mjestu jer je sma­ stanka osjećala sasvim drugačije", pričala mije. "Znala sam da
trala da njezina šefica nije fer. Kao stoje uobičajeno kod osoba situaciju držim u svojim rukama i činilo mi se daje i ona bila
čije je samopouzdanje nisko, zadnja stvar koju je željela učiniti ljubaznija. Kada sada razmislim, postaje mi je jasno da ona
26 P L A N S A M O P O U Z D A N J A Z A P O Č N I T E BORBU 27

zapravo ni u čemu nije bila drugačija - nego ja. Ništa mi nije Pitaj Sue što se dogodilo s njezinom prijateljicom kada
dizalo tlak. Shvatila sam da je jednostavno biti ljubazan prema je dala oglas
njoj i da je reakcija koje sam se bojala izostala. Bilo je gotovo Ubrzaj sastanke
prejednostavno." Nemam ništa za obući!!!
Proces čišćenja Maggie je dao samopouzdanje za koje je O Bože, hoću li ikada moći spavati s nekim drugim?
smatrala da ga ne posjeduje, tako da nije morala posuditi malo Plavi pramenovi?
mojega prije sastanka. Mislim da više nikada neću moći vjerovati muškarcu
Pozovi sve prijatelje bez partnera na večeru
Pročišćavanje vlastitih misli može vam pomoći ako imate
... i tako dalje
poteškoća u započinjanju vaše prve akcije.
Dok smo čitali popis, postalo je jasno da iako se Tamara osjeća
0 čemu razmišljate? vrlo usamljeno i žudi za partnerom, nije bila spremna za novu
Napravite popis svega što vam padne na pamet na području u ko­ vezu sve dok se osjećala previše povrijeđenom. Bilo je izvjesno
jem želite povećati samopouzdanje. To nije lista onoga što trebate da najprije mora provesti neke korake kako bi ojačala vlastito
napraviti iako će vjerojatno sadržavati relativno velik broj zadataka
samopouzdanje i kako bi s vremenom postala spremna. Kao
za koje smatrate da ih trebate obaviti. Ne pokušavajte ga učiniti ra­
prvi zadatak odlučila se za reorganiziranje garderobe. Sve što
joj ne treba, spremit će u vreće i pokloniti u dobrotvorne svrhe.
zumljivim i urednim. Samo zapišite sve čega se sjetite. Na kraju ćete
imati prilično dugačku mješavinu onoga što želite učiniti, strahova,
• Budite dosljedni
briga a možda i nešto hvalisanja. Možda će djelovati obeshrabruju-
će. No, ne bojte se. Sama ideja stavljanja misli na papir bit će neka
S tim prvim korakom obično dolazi veliki val zadovoljstva.
vrst olakšanja. Cilj je prepoznati prvi korak koji trebate poduzeti, a
Znate da ste nešto započeli, preuzeli ste kontrolu i nalazite
se na pravome putu za osnaživanje vlastitog samopouzdanja.
onda popis možete baciti ili spremiti u ladicu. Moguće je, kao kod
Tajna se skriva u tome da se taj proces mora nastaviti, svakoga
Maggie, da ćete očvrsnuti pomoću tog popisa i htjeti mu se iznova
dana po jedna lagana akcija. Kumulativni efekt svih njih bit će
vraćati - ali to nije bit.
da ćete jednog dana postati dovoljno jaki za let. Akcije postaju
veće, zahtijevaju manje truda i zapravo se osjećate motivirano
Uzmite primjer Tamare. Kada ju je dečko ostavio nakon šest
i uzbuđeno. Drugim riječima, tako postajete sigurniji u sebe.
godina hodanja, njezino je samopouzdanje bilo na samome
Dosljednost je zapravo važnija od učestalosti. Možda ćete od­
dnu. Očajnički je željela novu vezu, ali nije znala kako se po­ lučiti tijekom tjedna poduzeti samo tri akcije ili samo jednu.
novno upoznavati s potencijalnim partnerima. Smatrala je da Važnije je to da sami sebi date obećanje - i da ga održite. U
je nitko ne želi. Dio njezine liste sadržavao je: Tamarinom slučaju prvi je tjedan izgledao ovako:
Agencije za posredovanje 1. dan: Spremiti neželjenu odjeću u vreće radi poklanjanja.
Čavrljanje na Internetu??? 2. dan: Odnijeti odjeću u dobrotvorne ustanove.
Nazovi Andreu i predloži izlazak u četvero 3. dan: Odvojiti odjeću koju treba očistiti/popraviti.
28 PLAN SAMOPOUZDANJA ZAPOČNITE BORBU 29

4. dan: Naručiti se kod frizera za šišanje i bojenje. ;; vodite dnevnik trošenja ili jela, svaki se dan koji ispunite broji kao
5. dan: Složiti odjeću u ormaru prema bojama. !! poseban zadatak.
6. dan: Napraviti popis odjevnih predmeta koje želim kupiti.
:! 2. Svaki put izaberite idući najlakši korak
7. dan: Kupiti modne časopise i provjeriti što se nudi.
| | Nakon nekog ćete vremena otkriti da su zadaci koji su vam se na
Niti jedna od ovih zadaća nije bila teška, i možda ćete po­ || početku činili nemogućim nekoliko tjedana kasnije puno jedno-
misliti da ovakve jednostavne akcije nikako ne mogu pove­ :: stavniji. Neki ljudi se motiviraju pisanjem popisa zadataka koje
ćati Tamarino samopouzdanje. No, one su upravo to učini­ || žele ispuniti na početku, a zatim ih vremenom reorganiziraju.
le. Umjesto potonuća u vlastitoj nesreći, svoju je ženstvenost || No, ja imam iskustva i s mnogim drugima koji se obeshrabre s
uzela vrlo ozbiljno i svakim se malenim postupkom sve bolje !: takvim zahtjevnim popisima i odustanu. Puno je bolje razmišljati
osjećala u vlastitoj koži. || ojednomedanua idući zadatak izvući iz onoga što ste toga dana
; | postigli. Tako će vam se i promjena taktike činiti lakšom. Adam bi
Na sličan je način Adam, koji je imao financijskih problema, :: se posve obeshrabrio da je pomislio kako će tjedne i tjedne mo­
nastavio dodavati zadatke onom prvom i vodio dnevnik tro­
li rati provesti razvrstavajući svoje račune. Taj je pak proces uspio
šenja. Kada se nada u sređivanje trogodišnjeg akumuliranja
|| podijeliti na jednostavnija područja i sukladno svojim dnevnim
nesređenih računa učinila neostvarivom, zaustavio se tako da
:: zadacima obavio sve važne telefonske razgovore, prelistao knjige
je počeo nositi sa sobom kuvertu u novčaniku kako bi sačuvao
|| o financijskom menadžmentu i izazvao sam sebe da jedan dan
sve račune u tekućem mjesecu u kojem ih je plaćao. Idući ko­
rak bio je označavanje većeg broja kuverti s mjesecima i godi­ || ništa ne potroši.
nama zanemarenog perioda. Druge su akcije sadržavale slanje :: Kako vaše samopouzdanje i spretnost rastu, možda ćete imati
e-mailova za savjete novim računovođama i ostavljanje kredit­ 11 drugačije ideje o zadacima koji se čine primjerenima. Da si je An-
nih kartica te preživljavanje preko gotovinskog budžeta koji || gela zadatke zadala drugačijim redoslijedom, možda bi krenula
si je tjedno ograničio. Već su za mjesec dana ove jednostavne :: u teretanu. Ovako je prvo poželjela svoju kondiciju poboljšati na
i neopasne akcije Adamovu financijsku situaciju učinile puno || neki drugi način.
boljom, a s računima se mogao nositi. Promijenio je svoje uvje­
renje da je apsolutni idiot u gospodarenju novcem i otkrio da || 3. Postignite dogovor sa samim sobom
je financijski menadžment vještina baš kao i bilo koja druga, i 11 Jako je dobro izabrati neki zadatak a zatim, ako se to čini primje-
daje sposoban naučiti je. :: renim, odrediti kada ćete ga izvršiti idućega dana. Neki ljudi to
11 doživljavaju još i jače ako to zapisu i potpišu se.
:++VJEŽBA: Napravite plan akcija
• | 1. Odredite koliko ćete akcija provesti ovoga tjedna Kad vam u naviku uđe obavljanje jednog po jednog zadatka
i; Svaki dan? Pet dana u tjednu? Tri dana? Jedan? Što više izabere- u određenom području gdje vam je samopouzdanje nisko, ot­
j; te, to će vam se brže popraviti samopouzdanje. No, nemojte si krit ćete da samopouzdanje nije statičan osjećaj već da raste
i; zadavati previše. Bolje je odlučiti se za manji broj ali ih napraviti, zajedno s konkretnim dokazima da možete sprovesti ono što
;; nego zadati si previše pa se razočarati. Nemojte zaboraviti da ako ste odlučili.
30 PLAN S A M O P O U Z D A N J A Z A P O C N I T E BORBU 31

• Izvršavanje nevezanih zadataka mopouzdanje. Ovaj segment ćemo kasnije detaljnije obraditi,
Ponekad radim s klijentima kojima je samopouzdanje toliko osobito u 2. i 3. koraku: Pobudite energetske razine i Izgradite
nisko da se odupiru i najjednostavnijim zadacima. Takav je bio spremnik samopouzdanja.
Mick. Postao je višak u poduzeću i bivši mu je kolega ponudio Ako zaista ne možete smoći snage za djelovanje na područ­
pomoć u kontaktima i upoznavanju ljudi koji bi mu možda ju u kojem se želite ojačati, odaberite neko drugo gdje to može­
mogli biti od koristi u potrazi za novim poslom. te, neko koje će vas također učiniti sretnim. Za mene i mnoge
Mick bi se obvezao da će nazvati, ali onda bi cijeli dan pro­ moje klijente uvijek pomaže baviti se zdravljem i povećavanjem
veo u razmišljanju o tome umjesto da to napravi. Isto je bilo kondicije ili neposrednim okolišem. Područje niskog stupnja
i s bilo kojom jednostavnom akcijom koju bi izabrao. Samo samopouzdanja meni osobno su poslovni telefonski razgovori s
je sjedio pred televizorom grickajući nešto i pijući pivo, a po­ ljudima koje ne poznajem - hoće li se naljutiti što ih prekidam
zitivni osjećaji nestajali su jedan za drugim. Kuća mu je bila u nečemu, hoće li me omalovažavati ili biti nepristojni?
neuredna, kuhinja prepuna prljavoga suda, uopće nije pospre­ Akcije kao što su vježbanje, čišćenje, slaganje stvari na rad­
mao krevet, a često uopće nije prao zube niti se oblačio prije nome stolu ili uređivanje kao da se radi o sastanku uživo, daju
podneva. Iz razloga što je znao da bi trebao nešto poduzeti u mi osjećaj da držim konce u rukama i podižu moje samopouz­
vezi s poslom, čekao je kako bi "osjetio poriv" i bio uvjeren da danje u odgovarajućem trenutku.
ne treba raditi ništa drugo kako ne bi propustio taj trenutak. Možda će vam pomoći obavljanje nekog kućanskog posla koji
Naravno, uz nedostatak samopouzdanja bili su tu i određeni već dugo čeka na red a uvijek ga odgađate za drugi put. Sašiti du­
elementi depresije, no prije no što je potražio pomoć, želio je gme, otići u veliku kupovinu, provjeriti pritisak u gumama, reor­
otkriti postoji li ikakav način da sam sebi pomogne. ganizirati dokumente. Prihvatiti se bilo kojeg posla bolje je nego
Dogovorili smo se da će svoju potragu za poslom za sada samo sjediti i brinuti se o onome što niste u stanju napraviti.
staviti na led. Zapravo sam mu zabranila da bilo što poduzima Neki ljudi nemaju takvih problema jer su razvili neki svoj
po tom pitanju. Njegov prvi zadatak bio je uključiti budilicu, talent. Jessica se puno bolje snalazila s poteškoćama na poslu
ustati na vrijeme i odmah napraviti krevet (iz nekog razloga otkada je svaki tjedan odvojila određeno vrijeme za pisanje, a
neuredan krevet smetao ga je više od bilo čega drugoga). Svi Patrick, koji je tražio posao, sa svojim se nedostatkom samo­
idući zadaci bili su povezani s time da očisti i uredi stan, limi­ pouzdanja borio povremenim bavljenjem fotografijom.
tira gledanje televizije, promijeni navike u vezi s jelom i pićem Uzbuđenje koje se javlja kada radite nešto u čemu ste dobri
i poradi na kondiciji. Tijekom jednog od naših sastanaka re­ ili što jednostavno volite raditi, ublažava probleme jer se više ne
kao mi je da je bio "zločest". Ispostavilo se da je nazvao svog koncentrirate jedino na ona područja u kojima se bojite djelovati.
bivšeg kolegu od kojeg je uzmicao. Bio se vratio s trčanja i
kada je ugledao svoj čist i uredan stan obuzeo ga je osjećaj za­ • Što ako ne možete djelovati?
dovoljstva. "Osjećam se dobro u svojoj koži", rekao je, "i znam Mnogi ljudi su se našli u situaciji da nekih dana jednostavno
da sada s njim mogu razgovarati na pravi način." ne mogu ispuniti ono na što su se obvezali sami sebi. Izgleda
Dobra je vijest da podizanje samopoštovanja u bilo kojem da postoji prirodni otpor u svima nama koji se najednom budi
području ujedno ima i pokretački efekt generalno za vaše sa- i zahtijeva svoje. Klijenti mi često govore kako im se u tim
%

32 PLAN S A M O P O U Z D A N J A Z A P O Č N I T E BORBU 33

trenucima čini kao da su podijeljeni na dvije osobe - jednu vašom kontrolom. Tada si dajete pravo učiniti nešto drugo, ili
koja nešto želi i drugu koja ne. Kada pobijedi ona druga, isto­ baš ništa ako tako odlučite.
ga se trenutka javlja pad samopouzdanja. Počinjete sami sebe Preuzimanje odgovornosti za nedjelovanje isto je toliko
kažnjavati najčešće razmišljajući kao ranije - "Znao sam da snažno kao i gubljenje vremena. Duncan je želio poboljšati
neću moći", "Ono prije bila je puka sreća", "Ja sam beznadan", svoju kondiciju večernjim trčanjem. Bilo je dana kada se želio
"Nikada to neću moći učiniti", "Svi drugi imaju više samokon- tome posvetiti, ali je ostajao za računalom i surfao po Interne­
trole od mene" i tako dalje. Možda kao Mick, često provedete tu. Zbog toga se osjećao loše. Usvojio je sljedeću strategiju: ako
cijeli dan razmišljajući o tome da nešto napravite, a stalno je se na kraju perioda od pola sata ne osjeća spremnijim za trča­
jedno te isto, i svaki se put osjećate sve gore. Na taj ćete način nje, mora svjesno odlučiti umjesto toga surfati sat vremena.
spriječiti sami sebe da napravite nešto drugo, bilo iz razloga Duncan je otkrio tri stvari. Prvo, donoseći svjesne odluke
što čekate kako biste se počeli osjećati spremnima za ono što da ne ode trčati još uvijek se osjećao kao da je kontrola u nje­
želite učiniti bilo da provodite neku vrstu samokažnjavanja. govim rukama - osjećao se dobro jer je smatrao da će idući
Negativni osjećaji pretvorit će se u grudu snijega na padini.
put moći izaći umjesto toga da se osjeća kao gubitnik. Drugo,
Idući put bit ćete još manje spremni nešto poduzeti.
mogao je uživati u surfanju umjesto da si to pokvari osjećajući
Zapravo, svi prolaze kroz takve faze. No, ono što dijeli lju­ se loše. Na kraju sesije surfanja bio je sretan i opušten. Napo­
de sa snažnim samopouzdanjem od onih koji ga imaju malo sljetku, pojavile su se situacije kada je mogao prestati s radom,
jest njihov odnos prema tome. Samopouzdani ljudi očekuju
isključiti računalo i prije nego bi protekao taj sat koji sije odre­
lošije periode i odupiru im se jer znaju da su neki dani bolji od
dio i ipak otići trčati.
drugih. Iz razloga što su vješti u prelaženju preko problema
Ova odluka, ne učiniti nešto, može biti i radikalnija. Chloe
i okretanju druge stranice, s lakoćom si opraštaju i ponovno
koja je radila kao urednica u izdavačkoj kući, smatrala je daje
započinju s borbom. Nesigurni ljudi to doživljavaju drugačije:
zapostavljaju jer su ljudi manje kompetentni od nje brže napre­
bilo kakav nedostatak progresa ili motivacije vide kao znak da
nisu sposobni za djelovanje. dovali. Bila je uvjerena da mora još više i bolje raditi. Svake ve­
čeri i vikendima, kući je nosila cijele hrpe rukopisa. Vrlo često
A što rade oni sigurni u sebe? Ne troše vrijeme na brigu i
kreću dalje. Trik je u tome da uzde nedjelovanja drže u svojim nije ih niti otvorila jer je vrijeme trošila osjećajući se loše zbog
rukama i svjesno odlučuju da nešto neće učiniti. Možda ćete same sebe i očekivanja napredovanja u karijeri. To je počelo
se zapitati jesu li ta dva pristupa uopće različita. No, probaj­ utjecati i na njezin brak. Nije se mogla opustiti u suprugovu
te! Kada moji klijenti imaju otpor prema nečemu, obično im društvu i smetalo ju je kada bi joj predlagao da nešto zajedno
predložim da si odrede neko vremensko razdoblje, recimo pola učine iako je znao da ona mora raditi.
sata. Ako se ni na kraju tog perioda ne nalaze bliže želji za ak­ Vrlo nevoljko Chloe je prihvatila prijedlog da promijeni
cijom, sami sebi, naglas ili u sebi, trebaju reći: "Dobro, odlučio način ponašanja. Prvi je korak bio da prestane donositi posao
sam da danas to neću učiniti." Umjesto da se osjećate kao žrtve kući. Umjesto da zbog toga osjeća krivnju, odlučila je ugađati
svoje "loše" strane, preuzet ćete odgovornost za svoje postupke si - uvečer bi gledala televiziju, napunila bi kadu raznim mi­
i samim tim činom osjetiti olakšanje jer je vaša odluka pod risima i kupkama i provela u njoj dulje vrijeme ili bi uredila
34 PLAN SAMOPOUZDANJA
ZAPOČNITE BORBU 35

nokte. S mužem je ranije lijegala u krevet, odlazili su zajedno 3. Odlučite to ne učiniti


na večere, čitali knjige ili slušali glazbu. Ako smatrate da nešto ipak nećete moći učiniti, okrenite taj osje­
Njezine su večeri i vikendi bili zaista opuštajući. Osjećala ćaj u pozitivnu odluku. Na taj ćete način prestati sami sebi oteža­
se snažnijom i neopterećenijom i zbog toga je imala više ener­ vati život. Odlučno recite: "Danas neću to učiniti." Obratite pozor­
gije da se posveti poslu. Pronašla je načina kako da dio ono­
nost na osjećaj olakšanja i prestanite o tome misliti toga dana.
ga što mora pročitati obavi već unutar radnoga vremena. No,
4. Preuzmite odgovornost za nedjelovanje
još uvijek je morala dodatno raditi. Zbog toga je odlučila dva
Imate potpuno pravo ne raditi ništa, učiniti nešto tek zabave radi
dana u tjednu ponijeti rukopise kući (ali nikada preko viken­
ili kako bi vam prošlo vrijeme. Niste stroj. Zapravo, jako je korisno
da). Ono što ju je iznenadilo bila je činjenica da ne samo da se
osjećala motiviranom za čitanje tih večeri, već je shvatila da joj ako si dopustite potpuno opuštanje. Donesite svjesnu odluku:
to puno brže ide nego u doba kada je rukopise donosila svake "Sjedit ću ovdje i zatvoriti oči" ili "Gledat ću sapunicu", "Nazvat ću
večeri. Do tada je već osjećala kako drži konce u svojim ruka­ prijateljicu i brbljati", "Provjerit ću svoje e-mailove", "Cijeli dan ću
ma i zbog toga joj se povećala razina samopouzdanja. To je bio si uzeti slobodno". Nije važno ono što ćete učiniti ili nećete učiniti,
početak promjene koja je rezultirala time da je napredovala u već to da ste to svjesno odlučili a ne da vam se to dogodilo.
poslu baš onako kako je smatrala da zaslužuje. Ovo se odnosi i na odluke koje se čine negativnima. Nakon što
Kada shvatite da ne možete obaviti ono što ste planirali, je Angela skinula mnogo kilograma i čvrsto se držala svog plana
postoji pet načina kako to možete okrenuti u svoju korist. prehrane, javili su se trenuci kada je osjećala neizdrživu želju za
čokoladom. Ranije je to značilo nekontrolirano prežderavanje i
:+*VJEŽBA: Što učiniti ako zapnete
osjećaj da će od tog trenutka nadalje sve krenuti nizbrdo. Osje­
; 1. Prvo provjerite je li zadaća na koju ste se obvezali ćaj nesreće nadjačao bi ugodu jedenja čokolade, jer se osjećala
• • dovoljno lagana toliko krivom. No, umjesto toga, preuzela je odgovornost: "Pojest
; • Postoji li nešto još jednostavnije što možete učiniti kao prvo? Pri-
ću red čokolade." Jedino što sam tražila od nje bilo je to da u isto
i i mjerice, umjesto toga što se obvezao na trčanje, Duncan si je po-
vrijeme ne radi ništa drugo. Trebala je sjesti, polako jesti čokoladu
i: nekad zadavao zadatak da obuče opremu za trčanje - i ništa više.
uživajući u svakome zalogaju, znajući pritom da je to ono stoje
:: U tim se slučajevima najčešće, pošto je prvi zadatak već obavio,
izabrala a ne ono na stoje bila prisiljena. Kada je to učinila na taj
: I osjećao potpuno spremnim krenuti na trčanje. Kada je Chloe po-
način, bila je savršeno zadovoljna nakon što je pojela samo red
o novno odlučila kući ponijeti prvi posao, u torbu je stavila samo
čokolade i nije joj predstavljalo problem vratiti se uobičajenom
< > prvo poglavlje a ne cijeli rukopis.
• 2. Odredite si rok režimu zdrave prehrane.
• • Kada osjetite snažnu odbojnost prema zadaći, ograničite vrijeme 5. Obrišite ploču
; i koje si dajete za početak. Pola sata neka bude maksimum. Ako je Odlučite početi iz početka svjesni toga da ste preuzeli odgovor­
i i to dulji period, zbog svoje ćete se unutarnje borbe početi osjećati nost za svoja djela i da ste svoje vrijeme korisno utrošili. Ovo bi
;: loše. Ponekad je oštra zapovijed poput "Učini to sada!" ono što moglo biti dobro vrijeme za izabiranje prvog, najjednostavnijeg
:! vas može pokrenuti. zadatka kojeg ćete si zadati - danas ili sutra.
2. korak
Dogovori koje
Probudite energetske
postignete sami
razine
sa sobom možda
• Vaš rezervoar energije
će biti najvažniji • Zato što ste toga vrijedni
• Začepite odvode energije
u vašem životu • Pobrinite se za vlastitu
tjelesnu dobrobit
"Kratkoročni uspjesi osvećuju se godinama neuspjeha."
ROBERT BROVVNING, APOLLO AND THE FATES

Kao brzo mjerilo razine vašeg samopouzdanja na koje se uvi­


jek možete osloniti, razmislite koliko se odlučno osjećate kada
razmišljate o određenom zadatku. Na kojim ste područjima
nesigurni i bez samopouzdanja? Pokušajte se u mislima po­
staviti u tu situaciju. Ako ste nesigurni društveno, zamislite
se na nekom mjestu prepunom nepoznatih ljudi. Kako biste
ocijenili razinu svoje energije na skali od 1 do 10? Točno! Ili
se zamislite kako morate održati govor, kako ulazite u šefov
ured i tražite povišicu, obračunavate se s lažnom prijateljicom
koja širi tračeve o vama, kažete "ne" nekome tko očekuje vašu
pomoć ili skijate niz padinu ako ste beznadno nekoordinirani.
Ako je to područje na kojem ste ranjivi, istog ćete trena osjetiti
pad energije i lagano ćete potonuti. Najčešće će vam se i drža­
nje tijela promijeniti. Malo ćete se pogrbiti. Nedostatak samo­
pouzdanja iscrpljuje vašu energiju. Suprotno tome, energija će
rasti ako se nađete u situaciji u kojoj se osjećate samouvjereno
i puni samopouzdanja.
Utjecaj niske razine energije na vaše samopouzdanje nije
uvijek lako prepoznati. Ako se sa problemom suočavate dok
ste svježi početkom dana, osjećate se spremni uhvatiti u koštac
s njime. Ako isti taj problem do vašeg radnog stola stigne na­
kon teškog tjedna, kada ste umorni i iscrpljeni, učinit će vam
se nemogućim.
Niska razina energije ne čini vas samo umornim. Zbog nje
se generalno osjećate loše, manje sigurni, nespretni, osjetlji­
viji, manje tolerantni. Sto je vaša energija na nižoj razini, to
je vjerojatnije da ćete se osjećati depresivnim. Gubite smisao
za humor, postajete osjetljiviji i sve vas iritira. Sporije učite i
shvaćate. Tijelo vam gubi vitalnost i povlačite se u sebe.
40 P L A N S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 41

jer samom promjenom držanja tijela mogla sam i početi raz­


g Poruka koja prolazi iz vašega mozga u vaše tijelo dvosmjerna je. mišljati drugačije.
x Proživljavanje, pa čak i zamišljanje situacije koju ne možete sa- Zanimljiv je rezultat došao nekoliko dana nakon stoje tečaj
o vladati istog će vam trenutka sniziti razinu energije i učiniti vas završio. Sjedila sam za stolom i bilo mi je teško koncentrirati
£ nesretnijim što će se odmah vidjeti na držanju vašega tijela. Isto se na posao. Razmišljala sam hoću li ikada moći završiti čla­
\ toliko je brz efekt na vašu razinu samopouzdanja i generalnu do-
nak koji sam pisala. Taj je dan počeo iznimno dobro, no već
o brobit kada osjećate porast energije. Vaše tijelo odmah ima bo-
nakon manje od sat vremena svega mije bilo dosta. Najednom
X Ije držanje. Vaš mozak prima signal "ja držim uzde" i odgovara s
mi je palo na um da provjerim kako sjedim - sva sam se bila
R "mogu". Takozvano optimistično razmišljanje.
zgrbila, upravo onako kako sam pretpostavljala da izgledam
dok sam se pokušavala osjećati depresivno.
Imala sam direktno iskustvo s ovime na radionici koju je vodio
Shvatila sam da imam naviku naslanjati se na stol, a zna­
Tony Robbins. Trebali smo se sjetiti jednog trenutka kada smo
jući ono što sada znam, to je moglo biti objašnjenje zašto sam
zaista bili sretni, puni sebe i kada smo sve držali pod kontro­
lom. Mogli biste i vi to pokušati. Radili smo u parovima tako se na poslu često osjećala toliko umorno i nemotivirano. Pro­
da smo mogli jedni druge promatrati, ali isto se može raditi i mijenila sam položaj kako bih sjedila uspravno ali opušteno,
pred ogledalom. Naš je partner trebao zapisivati razlike u na­ podigla glavu koja je pala gotovo do razine mojih ramena koja
činu kako smo držali svoje tijelo ili naginjali glavu, izraze lica, sam ispravila jer su ranije bila savijena prema prsima i sjela ne
znakove napetosti ili nepostojanje istih. Bili smo ohrabrivani prekriživši noge. Najednom sam osjetila val energije i raspolo­
pamtiti misli koje su prolazile, ono što smo sami sebi govo­ ženje mi se odmah popravilo.
rili -"Uzbuđen sam!", "Sretan sam!", "Život je lijep!" Zatim Korisno je, očito, znati ovu ili slične tehnike. No, još je
smo se trebali uživjeti u situaciju kada smo bili deprimirani i korisnije značajno podići razinu vlastite energije i to na dulje
nesposobni. Kako bih to napravila, morala sam sjesti. Naši su vrijeme. To je potporni zid samopouzdanja.
partneri ponovno promatrali naše držanje, promjene na našim Sto više prirodne energije imate na raspolaganju, to ćete
licima, što se događalo s našim očima dok smo okretali na: "Ja brže razviti svoje samopouzdanje. Vaše osnovno raspoloženje
sam beznadna", "Ne mogu više ovako", "Nitko me ne može tada će biti pozitivnije i sretnije. Kada su vam razine energije
voljeti". Na kraju smo eksperimentirali s onime što smo nauči­ niske i osjetite se nesigurnim, to neće utjecati samo na vaše
li mijenjajući raspoloženja bez zamišljanja situacije. ponašanje već i na vaša razmišljanja, pa čak i uspomene. Stvari
Bilo je nevjerojatno. Kada sam se svjesno dovela u depresiv­ ćete vidjeti kroz tamne i iskrivljene naočale. To je efekt "3 sata
no stanje, počela sam se osjećati loše, a na pamet su mi padale ujutro". Većina od nas ima iskustvo nesanice u sitne sate kada
misli o nemoći. Preskačući ravno u vedrinu, skačući, lijepeći nam se sve brige čine velikima, čak i zastrašujućima. Počnete
osmijeh na lice, zabacujući ramena i tako dalje, odmah sam se sjećati trenutka kad su stvari krenule krivim putem i ne
prešla iz glumljenja sreće i živosti u stvaran osjećaj i kroz glavu možete niti zamisliti da bi moglo biti drugačije. U svjetlosti
su mi strujale same pozitivne misli. Bilo je to duboko iskustvo jutra problemi ne nestaju, ali nekako se čine manje prijetećima
42 PLAN S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 43

i nerazrješivima. Veća je vjerojatnost da ćete se znati okrenu­ Začepljivanje energijskih pukotina i ulijevanje dodatne ener­
ti sretnijim uspomenama i uvjeriti sami sebe da one nisu iz­ gije mogu i moraju biti simultane radnje. No, kako ja odjednom
gubljene. Podizanje razine energije je poput jutarnjeg sunca mogu pisati samo o jednoj temi, započet ću s time kako podići
- pomažu da se osjećate pozitivnije a to je korak prema jačanju razinu energije tako da se bolje osjećate. Ugodno je shvatiti da
svojega samopouzdanja. je povećavanje samopouzdanja i više od zahtjevnoga rada!
Ovo poglavlje obrađuje tri glavna načina kako već danas Podizanje razine kondicije i zdravlja iznimno je važno jer se
možete početi podizati svoju razinu energije. To su: potrudite sukladno tome osjećate dobro i puni snage, a efekti nisu samo
se da se dobro osjećate, riješite se svega što vam crpi energiju i kratkoročni. (Time ćemo se pozabaviti kasnije, vidi stranicu
poboljšajte svoju tjelesnu kondiciju. 57.) Zapravo, odmah sada možete postaviti dotok energije, ma
kako se loše osjećali. Energija se stvara unutar nas samih uvi­
• Što vam daje energiju? jek kada se osjećamo dobro ili uzbuđeno. Pretpostavimo da se
Što sve možete postići kada ste puni energije? Vaš je entuzija­ trenutno osjećate loše glede energije. Možete li zamisliti kako
zam visok i osjećate se moćno; praktične prepreke lako mogu biste živnuli kada biste provjerivši brojeve na lotu shvatili da
imate dobitnu kombinaciju? Kad bi vam netko ponudio posao
biti otklonjene a problemi se čine malima. Čak i emocionalni
iz snova? Kad bi vam osoba koju najviše na svijetu želite čuti
kaos ne može vas pretjerano skrenuti s puta - brzo se vraćate
rekla koliko vas jako voli i cijeni?
u igru. Kada vam je razina energije niska, istina je upravo su­
Svi smo već iskusili bujicu energije koja je naizgled došla
protna. Rutinski poslovi vas iscrpljuju, maleni problemi čine
niotkuda. Možete li se sjetiti kada ste se prisilili izaći van na
se kao planine a cijeli vam je dan jedna velika borba.
neki društveni događaj a zapravo ste puno više željeli ostati
Zamislite da u sebi imate rezervoar energije. Trebao bi biti
kod kuće i rano leći u krevet? I što se dogodilo? Odlično ste se
snažan i neprobušen. Ako postoje bilo kakve pukotine, ener­
proveli, puno ste se smijali, primali komplimente, toliko uživali
gija će istjecati. Energiju stalno koristite pa se njezina razina
da ste tek mnogo, mnogo kasnije naposljetku otišli u krevet.
redovito mora podizati. Kontrola energije osnovna je potreba:
Sve ovo što sam spomenula do sada na neki je način bilo
izvan vaše kontrole. Mnogo ljudi sjedi uokolo i priželjkuje da
Gdje se nalaze pukotine? im se dogodi nešto lijepo kako bi se osjećali bolje. Zapravo,
Kako se mogu zakrpati? pruža vam se izbor stvaranja lijepih uspomena, svaki dan, ci­
Koji je izvor vlastite energije? jeloga dana. Ne mislim ovdje na nešto veliko, skupo ili što
Kako se može dodati još više u rezervoar energije? iziskuje vremena. Svaka malena stvar koja vas čini sretnima
puni vam baterije. Kada ste nesigurni, to ne dolazi samo od
Višak energije nikada nije problem: možete učiniti više, može­ sebe. Ako imate nisko samopoštovanje, vjerojatnije je da ćete
te biti ljubazniji, imati resurse uz koje možete pomoći drugim prema sebi biti oštriji i čak se kazniti prije nego nagraditi. To
ljudima isto kao i samome sebi. je zato što se ne smatrate dovoljno vrijednim. Smatrate da tre-
44 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 45

bate zaslužiti pravo da biste bili dobri sami prema sebi ili se što su lažni nos ili pribor za puhanje balona. Jednoga su dana na­
zabavljali. A to je sebično. puhali desetke balona i igrali se njima prije nego su ih probušili.
Drugi je argument koji često čujem taj da samo velike pro­ Ovdje su neki od odgovora koje su moji klijenti stavili na svoje
mjene mogu napraviti razliku, pa zašto se onda uopće tru­ popise:
diti oko malih stvari? Kada radim s klijentima, zamolim ih gledanje komedije ili filma
da jedan tjedan, kao eksperiment, čine nešto lijepo za sebe. I puštanje muzike s bržim ritmom i plesanje
vas molim to isto. Uvjerite se i sami kako će rasti vaša razina pjevanje
energije kada ste sami prema sebi dobri. Kada učinite nešto čitanje časopisa ili knjige
dobro za sebe, kao što reklama kaže "zato što ste toga vrijed­ kuhanje
ni", zapravo ćete se i početi osjećati vrijedni toga. rješavanje križaljki
igranje kompjutorskih igara
glađenje mačke
f* VJEŽBA: Potrošite određeno vrijeme za pravljenje popisa
planiranje seksi vikenda s partnerom
: "što me čini sretnim" gledanje važne utakmice
'. Ono što vas čini sretnim, jedinstveno je. Pomoći će vam ako se izlazak s prijateljima (kuglanje, ručak, u klub, i si.)
uzeti jaguara na probnu vožnju
; prisjetite tog efekta u prošlosti. Sve na vašem popisu je vaš indivi-
aromaterapija
: dualni izvor snage. Možda ćete željeti promisliti o onome što vas
imati daljinski upravljač u rukama cijele večeri
• čini sretnim prema sljedećim naslovima.
sjedenje u vrtu i slušanje sportskog prijenosa na vvalkmenu
Zabava isključiti televizor i cijele večeri razgovarati s partnerom
l U čemu uživate i što činite samo iz zabave? Neki ljudi nemaju od- nazvati dobru prijateljicu na trač-partiju
odjenuti se fatalno
• govor na to pitanje pa ih zamolim da razmisle malo dublje, da
; se vrate u djetinjstvo kako bi se dosjetili. Ništa što želite zapisati Ako vam nedostaje ideja, upitajte druge ljude u čemu bi oni naj­
> nije previše neozbiljno. Jedna trenerica mi je rekla da se dok je više uživali. Iskušajte neke od njihovih sugestija i provjerite odgo­
; bila malena djevojčica voljela vrtjeti na rotirajućem stolcu. Kada varaju li vam.
: je odlučila ponovno sjesti na takav stolac i napraviti eksperiment,
Ljudi
• to joj je vratilo ono zanosno uzbuđenje kojeg se sjećala. Svoju je
Koje su to osobe uz koje se dobro osjećate kada ih vidite ili kada
; razinu energije mogla podići u bilo kojem trenutku jednostavno razgovarate s njima? To su najčešće ljudi koji su optimistični, za­
> tako da se nekoliko puta na brzinu zavrti. Elizabeth je voljela "biti bavni i oni uz koje se osjećate opušteno. Najčešće vas vole i češće
• neozbiljna". Ova ozbiljna, marljiva menadžerica odlučila je poku- vam podižu raspoloženje nego što vas oneraspolože. Napravite
: sati biti neozbiljna svaki dan a u to je uključila i svoga muža. On popis tih osoba. To će vam pomoći da se podsjetite s kime biste
• joj je donosio malene poklone iz dućana sa šaljivim stvarima, kao se trebali vidjeti ili porazgovarati preko telefona.
46 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 47

Aktivnosti boca vrhunskog vina


U kojim aktivnostima uživate? Koje od njih pobuđuju u vama po­ birano egzotično voće
zitivne osjećaje prema samima sebi? Ovdje je nekoliko primjera najbolja švicarska čokolada
uzetih od mojih klijenata: naručiti hranu koju vam donesu kući
igranje tenisa masaža tijela
odlazak na izložbu posjet frizeru
šetnja u parku duga kupka uz svijeće i glazbu
hranjenje ptica ili pataka turska kupka
sesija u teretani s vremenom za opuštanje sauna
odlazak na selo masaža lica
dan proveden na trkama manikiranje
vožnja snovvboardom na simulatoru pedikiranje
dan proveden pored mora solarij
vježbanje s videokasetom unajmiti pomoć u kući za čišćenje
vožnja u balonu nešto novo, poput električnog organizatora, kamere ili mini diska
tai chi novi softver
joga nova knjiga ili CD
plivanje nova odjeća
vrtlarenje
Samorazvoj
trčanje
Na kojem području osjećate prazninu u životu koju biste željeli
ispuniti? Možete se odlučiti za tečajeve ili radionice, ostaviti vre­
Užici i ugode
mena za meditaciju ili vjerske obrede, čitanje nečeg izazovnog,
Užici su darovi, odnosno neka vrsta privilegije koju poklanjate
ili produbiti znanje nekog jezika ili kakve druge vještine. Ovdje
sami sebi i oni vas čine opuštenijima i sretnijima u vlastitoj koži.
također spada i davanje koje vas inspirira kao stoje pomaganje u
Ovdje je popis nekih od užitaka koji su se pojavili na popisima
dobrotvornim organizacijama ili školama.
mojih klijenata:

tihih pola sata kod kuće nakon posla prije nego se uhvatim obi­
Talenti i hobiji
Razvijanje nečega u čemu ste dobri jedan je od najboljih načina
teljskih zadaća
za podizanje razine energije i samopoštovanja, a ujedno i redu­
jednosatno bezbrižno ljenčarenje
cira stres. U ubrzanom načinu života takve aktivnosti najčešće
mirisna, čista posteljina
doručak u krevetu su potisnute u drugi plan. Ponekad treba ponovno oživjeti stare

luksuzni odmor snove - biti pjevač, glumac, pjesnik, animator, pisac - možda ne

otputovati s partnerom za vikend, bez djece kao profesija, nego kao intenzivna sekundarna djelatnost. Bilo da
48 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 49

se uključite u neku grupu kao što je amatersko kazalište ili odre­ Za stvarno veliki korak, kao što je nešto skupo ili nešto što traži
dite vrijeme za slikanje kod kuće (tako da vam je stalak uvijek po­ promjenu rasporeda, kao primjerice odmor, morate započeti s pla­
stavljen i spreman), dosljedno bavljenje nekim talentom ili hobi­ niranjem.
jem može bitno poboljšati vaš osjećaj samopouzdanja. Kada sami Isabelina je mapa izgledala ovako:
sebi možete reći da ste u nečemu dobri, bolje ćete moći ocijeniti
Prvi Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
i ona područja u kojima se osjećate manje uspješni. Dok radite
tjedan
popis, nemojte preskočiti niti talente koje uzimate zdravo za go­
tovo, kao što su briga o cvijeću ili kuhanje. Važno je samo to da u svježi
sok
njima uživate. voće i
povrće

Promotrite popis i odredite čime biste se 15 mi­


nuta
mogli redovito baviti joge
Izaberite aktivnosti koje biste mogli uključiti u svoje dnevne obve­
30
ze bez većeg problema. To će vjerojatno biti one koje ne iziskuju
minuta
puno vremena ili troškova. Što možete učiniti danas ili odmah? glazbe
Izaberite s popisa aktivnost koju s lakoćom možete početi raditi.
Na neke druge možete se vratiti kasnije. Nekim se aktivnostima ugoda

možete baviti svaki dan, kao što su osobne ugode, no i to može


varirati - jednoga dana mirisna kupka, drugoga lakiranje noktiju
i tako dalje. Mnogi moji klijenti oduševljeni su ispisivanjem ovih tjedni
užitak
aktivnosti u mapu kreiranja energije, a kada ih odrade, podebljaju
ih ili podcrtaju. Jedan mi je od njih rekao: "Podebljavanje je pravi
užitak! To me čini sretnim. U isto vrijeme, motivira me da napravim
više stvari s popisa tako da i njih mogu podebljati. To su dva užitka Na ovaj popis možete staviti malo ili puno stavaka, koliko god
po cijenu jednoga." želite, ali nipošto nemojte u nj uključivati aktivnosti koje bi
Promotrite ponovno svoj popis i odredite koju biste od zahtjev­ vam bile teške za provođenje. Nit vodilja je da se osjećate bolje
nijih aktivnosti mogli raditi jednom tjedno. To bi mogao biti neki u vlastitoj koži a ne lošije. Na Fioninoj su se listi neke stavke
večernji tečaj, izlazak s partnerom, masaža ili slično. Ako više volite često preklapale - primjerice slušala bi omiljenu glazbu dok se
raditi s mapom, možete u nju uključiti polja označena jednostavno kupala.
kao "tjedni užici". Svakoga tjedna možete odlučiti koji ćete si užitak Ako radite popis nalik na ovaj, obojite kvadratiće svakoga
pružiti, bio to susret sa živahnom prijateljicom, neki tretman u ko­ dana kada provedete neku aktivnost s njega. Obratite pozor­
jem uživate ili provođenje večeri uz filmove na videu. nost na to kako se osjećate. Kako se osjećate onih dana kada
50 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 51

uspijete obaviti sve? Svi moji klijenti rekli su mi da što su više brinuta. Glavni razlog zbog kojeg je unajmila trenera bio je
aktivnosti uspijevali obaviti, to su bili bolje volje i osjećali da taj što je trebala uspostaviti ravnotežu između posla i života
posjeduju više energije. kod kuće. Kao samostalna konzultantica smatrala je da treba
preuzeti svaki posao koji joj se ponudi, no u isto je vrijeme
• Užici "bez posljedica"
osjećala da ne uspijeva u ulozi roditelja. Nije imala dovoljno
Neke od ovih stavki čiste su osobne privilegije i to je dobro s
samopouzdanja reći "ne" poslu - bojala se da je klijenti više
vremena na vrijeme. Provjerite da li se nakon aktivnosti na koje
neće tražiti - no jedna od njezinih kćeri imala je probleme u
ste se obvezali uvijek osjećate dobro a ne samo s vremena na
ponašanju i trebala je više vremena provoditi s njom. Corinnin
vrijeme. Ako se, primjerice, mučite s težinom, užitak u jedenju
život imao je potpuno ispunjen raspored. Cesto je bila drska i
čokolade ili pijenju dobroga vina može u nekoj mjeri biti malen
oštra prema suprugu. "No", govorila je, "ne mogu se još i oko
dok razmišljate o njegovim posljedicama. Da, kada prvi put
toga brinuti!"
budete radili popis, vjerojatno ćete shvatiti da su užici kojima
Corinne je odlučila isprobati koncept užitaka koji podižu
lako popuštate najčešće oni koji su vam zadavali problema i u
razinu energije samo zbog mene i nije pokazivala odviše entuzi­
prošlosti. To su uglavnom iskušenja trenutka. Kad bolje razmi­
jazma. Zapravo nije imala stvarnu namjeru činiti bilo što u vezi
slite i na popis stavite i druge stavke, izglednije je da ćete iza­
s time jer nije imala slobodnoga vremena i to joj se činilo kao
brati one od kojih ćete se bolje osjećati i koje su kvalitetnije.
još jedna dodatna obveza. Kada sam je ohrabrila da razgovara o
Tessa je bila puna entuzijazma u vezi s konceptom užitaka tome, ispričala mi je kako već dulje vrijeme žudi za trenucima
koji daju energiju i obavijestila me je da joj ugađanje samoj sebi samoće - barem pola sata za kojih bi mogla šetati i razbistriti
odlično ide "zato što je toga vrijedna". Ispalo je da si rutinski misli. U mladosti se ozbiljno bavila gimnastikom, a sada više
kupuje stvari - odjeću, šminku i stvari za kuću. A njezin su uopće nije vježbala. Ono o čemu je maštala bio je tečaj jazz-
problem bili dugovi, i iako se zbog takve terapije na kraće vrije­ -dancea kako bi ponovno pokrenula tijelo, no to bi značilo još
me osjećala dobro, posljedice su povećavale njezinu zabrinutost. manje vremena za obitelj i dodatne poslove u uredu i kod kuće.
Smatrala je teškim razmišljati o bilo čemu što ne podrazumi­ Kako bi mogla pitati svoga isto toliko zaposlenog supruga da
jeva trošenje novca. Na kraju je uspjela prepoznati dvije stvari. pazi na djecu dok ona troši vrijeme na svoju vlastitu ugodu?
Najviše ju je ispunjavalo slikanje uvečer. Bila je talentirana za No ipak, odlučila je pokušati. Dogovorili smo se da se na­
vodene boje, ali nikada nije imala vremena da se tome posveti. godi sa suprugom: ako će on paziti na djecu dok ona odlazi na
No, kada se potrudila, to joj je pružilo velik užitak i satisfakciju jazz-dance, ona će to isto učiniti i onih večeri kada će on izla­
- puno veću nego da sije na brzinu kupila nešto. ziti. Polusatne šetnje bilo je jednostavnije organizirati. Obja­
snila je suprugu koliko joj je to važno a on se iznenadio jer je
• Nije li to sebično? mislio da ona već ide na nekakav tečaj. Nije imao ništa protiv
Toga se mnogi boje. Uvjereni su da je činiti nešto samo zbog njezinih redovitih izbivanja.
vlastitoga zadovoljstva loše, i da bi drugi ljudi zbog toga na Corinne se na neki način osjećala "nevaljala" zbog toga što
neki način mogli patiti. Corinne je zbog toga bila jako za- je uzela nešto vremena za sebe, no na kraju se počela osjećati
52 PLAN S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 53

odmornije i s više energije. I zaista, sama činjenica da ima idući o moći zaboraviti na te male probleme, no tek dok ih ne primijetite
tečaj i da može jednostavno otići šetati kad god joj je potreban S> krajičkom oka ili vam ne zatrebaju, a onda ste spremni eksplodirati.
odmor, bili su dovoljni da se osjeća manje napetom. S njezina x I to se događa svakoga dana, više puta.
gledišta, činjenica daje promijenila način razmišljanja o vlasti­ o Zato što vas redovito smetaju, hvatanje u koštac s takvim trivijalnim
toj sebičnosti bila je najvažnija stavka. Bila je manje drska sa X problemima rezultira golemim olakšanjem. To je poput one prekra-
suprugom i imala je više strpljenja sa zahtjevnom kćeri. Pravi je x sne tišine kada glasna glazba koju ne podnosite najednom utihne.
paradoks kako je zbog provođenja malo manje vremena s obitelji 0 Prepoznavanjem svojih odvoda energije, velikih ili malih, zapra-
i bavljenja nečim od čega se osjećala bolje, postala nježnija, mir­ g vo počinjete s njihovim otklanjanjem. Energija koju ćete potrošiti
nija i plemenitija s njima. Porast samopouzdanja imao je pozi­ X na toleriranje brojnih malih smetnji puno je veća od one koju ćete
tivnog utjecaja i na njezin posao. Radikalno je prepravila način 6 potrošiti da ih riješite. Ujedno, daje vam i pogonsku energiju da se
rada, tako da je u manje vremena mogla zaraditi više novca, što y uhvatite u koštac s velikim problemima. Svaka od njih zatvara jed-
je ujedno povećalo njezinu reputaciju među klijentima. X nu pukotinu kroz koju vam curi energija. A što više pukotina zatvo-
o rite, to će vam više energije ostajati.
g Što vam crpi energiju?
Alison je napravila popis od tridesetak smetnji i nije se osjećala
$ Kada sam tek započela sa svojim t r e n i n g o m , m o j me trener u p o -
spremnom uhvatiti se u koštac s većim problemima. Zbog toga
K znao s k o n c e p t o m "tolerancije". Postoje male iritantne stvari u ži-
je izabrala onu koja joj se činila najbezazlenijom. Smetalo ju je
*> v o t u koje često ističu o n o što nas smeta. Postoje i veliki p r o b l e m i ,
što njezin suprug uvijek skida foliju s čepa na boci vina nožem
g primjerice na poslu, s ljudima i novcem, a uz to i o n o z b o g čega ste
koji zatim ostavlja kako bi ga ona spremila. Kako su svake
k se poduhvatili čitanja ove knjige: samopouzdanje. Velike ili male,
večeri pili vino, to ju je iritiralo svakodnevno. Kada je Alison
i sve tolerancije crpe vašu energiju. One veće sigurno o d m a h m o -
? zete nabrojiti. Svi z n a m o da su glavni p r o b l e m i u našim životima
tu smetnju prepoznala kao odvod energije, kupila je otvarač
js oni z b o g kojih se loše osjećamo, i sasvim je jasno da nam oni crpe
za boce s rezačem za foliju. Jednostavno, jeftino i učinkovito.
š> energiju. No i oni manje važni rade to isto.
Nije se mogla prestati smijuljiti dok mi je to pričala: "Ne mogu
< To su rupe u vašem rezervoaru energije. Svi znamo da ćemo ako
vjerovati koja je to razlika!"
S riješimo važne probleme osjetiti olakšanje i sreću, a samim time i Popis odvoda energije razlikuje se od popisa što trebate na­
£ povećanje razine energije. No ono što sam ja naučila jest da rješa- praviti, no sličan mu je. Kao prvo, on ne mora značiti popis
> vanje i onih minornih - onih koje ignoriramo jer "nisu tako strašni" zadataka. No, neke stavke mogu sadržavati zadatke koje ste
> - ima isto toliko snažan utjecaj, često čak i neproporcionalno velik spremni ili niste spremni učiniti. Primjerice, možda vas izlu­
< s obzirom na njihovu važnost. Tome je jedan od razloga i taj što su đuje velika rupa u vašoj ulici i na popis zadataka napisali ste
> mali problemi često utkani u vašu svakodnevicu, primjerice: printer "nazovi općinu". Isti je učinak i ako to zapišete na popis od­
\ vas ne sluša, vrata škripe, jedna žarulja vam nikada ne radi, ima- voda energije.
< te puknutu pločicu u kupaonici, mlin za papar ne radi kako treba, Druga veća razlika je to što ste svjesni činjenice da ćete
> hrpa papira za recikliranje postaje sve veća i veća i si. Možda ćete se osjećati bolje i imati više energije ako prekrižite neku od
54 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 55

tih stavaka, bilo koju, bez obzira kako je mala. Popis odvoda ; ali ne uspijevate? Postoji li netko tko vas gnjavi? Neki nesporazum
energije često ima drugačije stavke od onog sa zadacima. Niti l koji biste voljeli riješiti?
jedan moj popis zadataka ne bi sadržavao "obrisati prašinu is­ • Dobrobit
pod fotelje" jer je to prilično nevažno na mojoj skali. No, kada ; Što vam u vezi sa samim sobom crpi energiju? Obratite pozornost
postanem svjesna da svaki put kad sjednem gledati televiziju,
', na zdravlje, kondiciju i izgled.
moju pozornost odvlači vidljiva linija prašine na parketu ispod
fotelje, i svaki put me to smeta i oduzima mi energiju - znam : Uređaji i tehnika
I Ovdje ćete razmisliti o automobilu, uređajima u i oko kuće koje
da su samo dvije minute dovoljne da tu prašinu obrišem i da ću
se odmah osjećati bolje i opuštenije. : još niste stavili na popis.

Prepoznavanje onoga što vam crpi energiju mijenja vaš stav Posao
prema poduzimanju nečega protiv toga. Najednom, iz kućan­ • Postoji li išta što vas smeta u vezi s poslom - primjerice, radna
skog se posla ta smetnja pretvara u poklon samome sebi. ; satnica, status, nagrađivanje, uvjeti rada, šef ili kolege?

; Financije
;*• VJEŽBA: S čime ste se voljni pomiriti? I Što sve tolerirate na ovom području? Promotrite dugove, poreze i
;> Ne morate znati što ćete učiniti sa svim tim što vas smeta - samo • račune kao i ono što biste željeli imati a ne možete si priuštiti.
;: sve zapišite. Prihvatite samo jednu činjenicu: da te smetnje otklo-
:: nite, imali biste na raspolaganju više energije i samopouzdanja.
:: Neke od stavaka koje ste zabilježili mogu biti teške - emocionalne • Odlučite kako ćete se pobrinuti za odvode energije
• > smetnje ili smetnje u komunikaciji, problemi na poslu. Neki od ko- Neki treneri zagovaraju metodu u kojoj kada napravite popis,
;: raka navedenih kasnije u knjizi pomoći će vam i u njima. Za sada, trebate ga spremiti i ne gledati tri mjeseca. Cesto ćete primi­
;: sve što trebate učiniti je da shvatite ono što trebate promijeniti. jetiti da su se neke od stavki "čarolijom" same od sebe riješi­
:: Kako biste lakše prepoznali male probleme, isto kao i one velike koji le. Prepoznavanjem njihove važnosti za ostvarenje svoje sreće
• > su vam odmah na pameti, pomognite si sljedećim odlomcima. pronašli ste vrijeme i način da ih riješite.
• • Dom i okolica Već i samo zapisivanje problema donosi određenu dozu
;: Što vas u vlastitome domu smeta? Možda ćete morati i psihički i fi- olakšanja. To ste vjerojatno već otkrili kada niste mogli spava­
: zički proći kroz prostorije dok radite popis. Uključite i garderobu. ti pa ste upalili svjetlo i napisali popis stvari koje vas smetaju.
\ Mnogi ljudi gube energiju zbog cipela kojima treba promijeniti Ono što se do tada vrtjelo u vašoj glavi najednom prestaje. Kao
• potplat, gumbi koje treba prišiti, odjeće koju treba ispeglati ili oči- da se neki dio vašeg mozga trudio da ne zaboravite nešto važ­
• štiti. A kako stoje stvari s vašim susjedstvom i susjedima? no, i stoga su vam se stalno vraćale iste misli. Kada ih zabilje­
Važni ljudi žite, šaljete sami sebi poruku da ste problem ozbiljno shvatili
: Postoji li nešto što vas iritira kod partnera, djece, šire obitelji ili i da ga nećete zaboraviti. Na taj način sami sebi dopuštate da
prijatelja? Postoji li netko s kime biste voljeli održavati kontakte, ponovno zaspite. Zapisivanje stavaka na popis odvoda energije
56 PLAN S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 57

ima sličan efekt. Kada je problem na popisu, ne morate nepre­ • Povećajte kondiciju - fizička strana samopouzdanja
stano misliti o njemu. Ono što sada želim je naglasiti poruku da što veću kondiciju
Možda ćete odlučiti spremiti svoj popis na neko vrijeme, imate i što ste zdraviji, to vam je više samopouzdanja na ras­
no ja vam savjetujem da je bolje izabrati neke od stavaka i polaganju. Tjelesna dobrobit i zdravlje izravno su povezani sa
osvrnuti se na njih tijekom dana ili tjedna. samopouzdanjem. I sami znate da kada ste bolesni imate puno
manje energije i samopouzdanja, za bavljenje bilo čime zapra­
• Promotrite popis kako biste uvidjeli što biste mogli obaviti vo nemate dovoljno snage. Isto tako, kada ste u dobroj formi i
Vjerojatno ćete primijetiti da postoje brojne stavke koje jedno­ duhovno podignuti, vitalnost vam je veća, bolje se osjećate u
stavno možete riješiti telefonskim pozivom, tako da potrošite vlastitoj koži i moć rasuđivanja vam je bolja.
nešto novca, zamolite nekoga da nešto obavi za vas ili da na­ Ovo nije medicinska knjiga. Ako imate ozbiljnih zdrav­
pokon napravite nešto što već dugo odgađate. Kraj tih stavki stvenih problema za detaljnije informacije koje su vam potreb­
stavite zvjezdicu. To su one stvari koje možete riješiti bez ve­ ne morate se obratiti liječniku ili specijaliziranoj literaturi. Ja
ćih problema. Možda poželite sami sebi dokazati kako brzo ne mogu dati niti detaljne upute za veći gubitak kilograma ili
možete riješiti te stavke ili odlučite obaviti jednu dnevno ili stjecanje tjelesne kondicije. No, ono što mogu su ova četiri
nekoliko svakoga tjedna. Svojoj tabeli možete dodati stavku jednostavna koraka koja mogu poboljšati vaše tjelesno stanje i
"začepi odvod energije". u pogledu zdravlja i u pogledu kondicije.
Ono što će se sigurno dogoditi jest to da ćete se čim započ­
1. Pijte više vode
nete odmah osjećati bolje. Ne zaboravite: ako je nešto veliko
To stalno slušamo. Dva su razloga zašto pijenje vode može
ili složeno, podijelite to na manje dijelove. Ako vas izluđuje doprinijeti razini vaše energije i samopouzdanja.
to stoje, primjerice, gostinjska soba postala odlagalište, podi­ Kao prvo, količina i kvaliteta vode koju pijete utječe na ono
jelite problem na elemente: "knjige za sortiranje", "kutije koje kako razmišljate i kako se osjećate. Dokazano je da razmišlja­
treba pregledati", "stari hladnjak koji treba odnijeti na odlaga­ nje i osjećaji mogu biti poremećeni kada je tijelo dehidrirano.
lište" i tako dalje. Tek onda možete izabrati najlakši zadatak. Samo se mozak sastoji od 75 posto vode, tako da za bistro raz­
I tako ste počeli. mišljanje i emocionalnu ravnotežu morate piti dovoljno vode.
Stavke koje nisu označene zvjezdicom vjerojatno su one Kao drugo, pijenje dovoljnih količina vode direktno je vezano
koje zahtijevaju nešto više novca od onog koji trenutačno ima­ za vašu vitalnost i razine energije. Rezultat dehidracije je osjećaj
te na raspolaganju. Za njih možete započeti štednju ili promi­ slabosti i umora, ali kada vaše tijelo ima dovoljno vode, snažnije
jeniti plan izdataka kako biste i njih uključili. je i bolje se može oduprijeti pritiscima kojima je izloženo.
Neke od kompleksnijih stavaka, naročito one koje uključu­ Istraživanje koje je vodio G. C. Pitts s atletičarima na
ju i druge osobe, možda će morati pričekati dok vaše samopo­ Harvardskom sveučilištu, bavilo se vezom između pitke vode
uzdanje ne poraste zajedno s novim osjećajem energije. I to je i energije. U konačnici je dokazalo da pijenje dodatnih koli­
u redu, sve u svoje vrijeme. čina vode (više nego što smatrate da vam je potrebno) srna-
58 P L A N S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 59

njuje umor i stres a povećava vitalnost i energiju. U jednom gutljaj u određenim intervalima. Ako to nije moguće, popijte
od eksperimenata skupina atletičara morala je jednog izrazito dvije čaše vode ujutro prije posla (možete popiti i toplu vodu
vrućeg dana hodati do iznemoglosti. Mogli su se odmarati u s kriškom limuna ako vam više paše), dvije između doručka
određenim intervalima no nisu smjeli ništa piti. Nakon tri i i ručka, dvije između ručka i podneva i dvije prije večernjeg
pol sata većina ih je pala od iscrpljenosti. obroka. Bolje je ne piti dok jedete jer voda razrjeđuje probavne
Drugoga dana, u istim uvjetima, isti su atletičari ponovno sokove. Gazirana mineralna voda prije će vas zasititi pa ju je
podvrgnuti testu. Smjeli su piti vode koliko god su željeli i ovo­ teže piti u većim količinama.
ga puta iscrpili su se tek nakon šest sati. Tijekom idućeg dijela
2. Jedite zdravo
eksperimenta, ponovno u sličnim uvjetima, atletičari su trebali
Ovdje mislim na biranje prirodne, nerafinirane hrane i redov­
popiti više vode nego što su željeli, količine koje im je odredio
ne obroke. Zdrava će prehrana sadržavati raznovrsno svježe
liječnik, kako bi nadoknadili tekućinu koju su gubili znojenjem.
voće i povrće svih boja, meso, ribu i mliječne proizvode iz
Začudo, taj su put hodali i nisu pokazivali znakove iscrpljenosti
provjerenih izvora (proizvođači zdrave hrane ako je moguće).
sve do kraja dana te su ispitivači odlučili daje dosta.
Cjelovite žitarice poželjnije su od onih obrađenih. Trebali bi­
Dakle, koliko biste vode trebali piti? Osjećaj žeđi nije do­
ste izbjegavati sve ono što sadrži aditive, naročito sol i šećer.
bar vodič jer kad se on javi, već ste iscrpili sve svoje zalihe.
"Dokazano je da pijenje vode samo kada se javi žeđ zadovoljava Pokušajte pripremati vlastitu hranu iz svježih namirnica radije
polovicu ili dvije trećine onoga što vašem tijelu treba. nego se oslanjati na gotova jela, a uz to smanjite unos kofeina
Vaše tijelo preradi oko 1,5 litre vode kroz bubrege i crijeva. i alkohola.
Uz to izdahnete oko 0,25 litara (obratite pozornost na to kako Postoje dokazi koji pokazuju da aditivi koji se nalaze u
se ogledalo zamagli od vašega daha), a kroz kožu potroši još mnogim brzim jelima, gaziranim pićima i slatkišima kod neke
toliko, čak i kada se ne znojite toliko da bi se primijetilo. Zbog djece uzrokuju hiperaktivnost, razdražljivost i agresiju, a pret­
toga biste trebali piti oko 2 litre na dan, a i više ako možete, postaviti da isti takav utjecaj nemaju i na odrasle, bilo bi pre­
naročito kada je vruće. više optimistično. Zdravo hranjenje vašem tijelu daje najbolje
Najčišća voda dolazi iz mineralnih izvora koji podliježu gorivo za stvaranje maksimalne energije a ujedno i hranjivih
rigoroznim kontrolama. Francuska ima najjaču regulativu pa tvari uz čiju pomoć se obnavlja i bori protiv bolesti.
potražite boce na kojima piše eau minerale naturelle - no obra­ Ako želite smršaviti ili imate medicinskih problema koji
tite pozornost na činjenicu da mnoge mineralne vode ne pod­ zahtijevaju posebnu dijetu, morate još pomnije paziti što je­
liježu najstrožim kontrolama. Istina je da je u mnogim sluča­ dete i posavjetovati se sa stručnjacima. Zdravo hranjenje vje­
jevima obična voda iz vodovoda bolje kvalitete a i nju možete rojatno neće biti u suprotnosti s vašim željama; morat ćete se
poboljšati ako upotrebljavate dobar filtar za vodu. samo prilagoditi.
Najbolji način za kontroliranje količine vode koju ste na Jesti zdravo znači i ranije večerati. Bolje je jesti ranije i ba­
dan popili bez toga da svaki put zapisujete je taj da uvijek uz rem tri sata prije lijeganja u krevet. Na taj način omogućujete
sebe imate veliku čašu ili bocu vode dok radite, i pijete po probavnom sustavu da obavi svoj posao - hrana koju jedete
••
60 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 61

bliže vremenu lijeganja vjerojatnije će se pretvoriti u masne telji kojima nedostaje sna obično to nadoknađuju tijekom dana
naslage. A na ovaj ćete način bolje i spavati. ili vikendima, sve dok beba malo ne naraste i počne spavati
tijekom cijele noći.
3. Osigurajte si dovoljno sna
Svoje ćete zdravlje i razinu energije značajno povećati ako
Neki ljudi su ponosni zbog činjenice da im treba jako malo
obratite pozornost na dovoljno i uredno spavanje. Ovdje je ne­
sna, no većini od nas potreban je pristojan noćni odmor. James
koliko načina koji vam mogu biti od pomoći.
B. Maas, profesor psihologije na Sveučilištu Cornell u SAD-u,
objavio je rezultate svojih istraživanja o spavanju i njegovim Ograničite unos kofeina: Nemojte piti kavu, čaj ili pića koja sadrže
blagodatima. U zaključku je stajalo da bi osam sati sna bilo kofein u periodu manjem od četiri sata prije spavanja. Ona vas sti­
odlično ali ipak ne i optimalno. On je predlagao devet ili čak muliraju na umjetan način tako da se osjećate budnije a tijelo vam
deset sati jer ako spavamo između sedam i osam sati, doživjet nije spremno za potreban san.
ćemo gotovo sat vremena R E M (rapideye movement - brzi po­ Ograničite alkohol: Male količine alkohola mogu vas opustiti prije
kreti očima) sna - to je dio sna u kojem se obnavlja mozak. spavanja, no ipak je bolje ne piti neposredno prije lijeganja. Previše
Iako se R E M san pojavljuje gotovo svakih 90 minuta, duljina alkohola može uzrokovati nemiran san i nesanicu a budući da dje­
našega sanjanja svaki put se povećava. Prema tome, što manje luje kao diuretik, vjerojatno ćete se buditi po noći jer ćete morati ići
spavate, kraće će se vrijeme vaš mozak obnavljati. na toalet. Osim toga povećava vjerojatnost hrkanja što utječe na
Nedostatak R E M sna uvjetuje da ćete se probuditi osje­ kvalitetu spavanja jer smeta i prekida zdrave faze u kojima se javlja
ćajući se umorno i da će to utjecati na vaše raspoloženje jer REM san, te tako ne možete postići dovoljno kvalitetan odmor.
kao i alkohol smanjuje snagu vašeg mozga. Jer upravo tijekom Liježite u određeno vrijeme: Osjećat ćete se bolje ako vaš ciklus
spavanja odvija se esencijalno obnavljanje tijela i mozga. San spavanja ima određen ritam. Pokušajte uspostaviti određenu rutinu
također pomaže našem tijelu da se bori protiv infekcija. Sigur­ ustajanja i odlaska u krevet koje ćete se moći držati svakoga dana.
no ste primijetili da se kada ste bolesni osjećate umornijima Umirujući rituali: Baš kao što se djeca umiruju određenim rituali­
- tako vam vaše tijelo šalje poruku da mu je potreban san. ma prije spavanja, sebe možete pripremiti za san određenim alter­
Imunološki sustav također bolje radi ako ste sakupili dovoljno nativama za odrasle. Raditi sve do lijeganja u krevet ili gledati neki
energije tijekom sna. uzbudljiv TV program može biti previše stimulativno. Umjesto toga
Ako patite od nesanice ili je vaš san ometan, primjerice iskušajte:
zbog male bebe, to vas na razne načine može smetati - treba toplu kupku
vam više sna, a ne možete si ga priuštiti. Kada radim s klijen­ čitanje laganog štiva
tima koji imaju problema sa snom, to gotovo uvijek postaje toplo mlijeko
glavni problem. Njihova razina energije, njihovo samopouzda­ čaj od kamilice
nje i raspoloženje su niži. Umjesto kretanja prema naprijed u umirujuće duboko disanje
životu, sretni su ako mogu stajati na mjestu. Ljudi koji pate od umirujuće vježbe
nesanice iskušavaju različite metode sve dok ne pronađu neku meditaciju
koja odgovara baš njima (i najčešće uspijevaju u tome). Rodi- laganu jogu
62 PLAN SAMOPOUZDANJA PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 63

umirujući radioprogram u nošenju nekoliko vrećica iz kupovine kući zato što znam da
relaksirajuću glazbu težina služi dobrobiti mojeg hodanja. A osim toga "ludo plesa­
Ove posljednje tehnike iznimno su učinkovite. Ako svake večeri pu­ nje" na nekoliko melodija također računam kao vježbu.
stite istu opuštajuću glazbu, počet će na vas djelovati poput uspa­ Neki ljudi odustaju od stalnog vježbanja zato što im dosadi
vanke, tj. signala vašem mozgu da je vrijeme za spavanje. rutina. Ovo se može izbjeći uvođenjem različitosti. Bavite se
Svoju spavaću sobu pretvorite u oazu: provjerite je li vaš krevet različitim stvarima u različito vrijeme i držite svoj interes na
udoban. Neka prostorija bude što tiša. Uredite je u mjesto za spava­ dovoljnoj visini. Naučite nešto novo. Pomaže i da se priključite
nje i odmaranje. Po mogućnosti nemojte u njoj držati televizor. drugima. Vjerojatnije je da ćete otići plivati ako ćete se tako
Vježbajte ranije: Ako je večernje vježbanje nešto u čemu uživate,
susretati s prijateljima koje ne želite razočarati.
neka to bude barem četiri sata prije nego što odlazite u krevet tako
Ako imate zdravstvene probleme ili kakvu invalidnost, ovaj
da imate vremena opustiti se, u protivnom bit ćete pretjerano sti­
će segment za vas biti nešto teži. No, bez obzira na to, gotovo
mulirani.
uvijek se može naći načina da se učini nešto više. Možda ne­
Probleme zapišite na papir i tako ih izbacite iz svojih misli: Na­
ćete postizati "olimpijske" rezultate, ali samo oni koji sudjeluju
pravite popis svega što vas smeta kao stoje opisano na stranici 55.
nešto mogu i postići. Upitajte svog liječnika ima li kakve ideje
Na taj način obično prestajete brinuti o problemu pa se lakše mo­
koje bi vama odgovarale.
žete opustiti i zaspati.
Većom upotrebom svoga tijela nećete postići samo fizičke
4. Koristite svoje tijelo rezultate. To će ujedno povećati razinu vašeg samopouzdanja i
Kondicija dolazi kada svoje tijelo upotrebljavate na način koji samopoštovanja. Vježbanjem možete smanjiti depresiju i oslobo­
je prirodan. U današnje je vrijeme "vježbanje" postalo sinonim diti se strahova. Utjecaji na razinu stresa također su dokazani.
za odlazak u teretanu, na satove aerobika ili bavljenje sportom. Tijelo odgovara na stres na primitivan način, kao na prijetnju,
Na taj je način lako prihvatiti sve-ili-ništa pogled na vježbanje podižući se na borbu ili bijeg. Uvijek zahtijeva kretanje. Kada
- ili radite nešto određeno ili ne radite ništa. Vaša će kondici­ na to odgovorite, stres neopazice nestaje. Kada ne činite ništa,
ja sustavnije rasti ako promijenite svoje shvaćanje o tome što
od gomilanja hormona stresa možete se razboljeti. Vaše tijelo
vježbanje zapravo znači. Kretanje i upotreba tijela na običnije
ne prepoznaje razliku između aktivnosti - bilo da se bori, bje­
načine, makar se mnogi neće složiti sa mnom, ima iste efekte
ži ili je jednostavno aktivno na neki živahan i ugodan način.
kao i odlazak u teretanu ili bavljenje sportom.
Vježbanje pomaže trošenju hormona stresa.
Ideal je baviti se nečim u čemu uživate. Vjerojatnije je da
ćete se nečim redovito baviti ako vam pričinjava zadovoljstvo.
• Učinite to
Ako ste sretniji, možda već imate stavke s vježbanjem na va­
šem popisu aktivnosti za uživanje: plivanje, plesanje, kick-box, Sada već vjerojatno imate neke ideje o tome kako biste mogli
tai chi, vožnja biciklom i tako dalje. Ako, poput mene, niste podići svoju razinu energije - gdje se nalaze vaši vlastiti izvori
prirodno tjelesna osoba, morat ćete biti kreativniji -ja sam iza­ energije, što je crpi i kojim koracima možete povećati svoju
brala hodanje kad god je moguće i penjanje stubama. Uživam tjelesnu kondiciju.
64 P L A N S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 65

Ove bi spoznaje mogle biti dovoljne da se pokrenete i kre­ Terry je otkrio da je pridržavajući se radnoga rasporeda,
nete u akciju. No, vjerojatnije je da ćete ove aktivnosti uključiti ograničivši vrijeme provedeno za stolom, kao i odbacivši smet­
u vaš svakodnevni život ako se na njih ozbiljno obvežete. Dva nje tijekom dana, uspijevao puno više obaviti i rijetko je morao
su praktična načina na koja si možete pomoći, a to su izrada raditi vikendom.
tablice i pisanje dnevnika. Prvi Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
tjedan
svaki dan
• Izradite tablicu ustati u 7
Eksperimentirajte jedan tjedan s tablicom u koju ste zapisali
početi s
stavke koje vas čine sretnima. Na kraju tog perioda znat ćete
radom
jesu li vas inspirirale i motivirale i osjećate li se sada drugačije. u8
Terry je tridesetdvogodišnji samac, samostalni dizajner piti 2
web-stranica koji radi kod kuće. Iako je izuzetno dobar u ono­ litre vode

me što radi, razina samopouzdanja u mnogim područjima bila


završiti
mu je vrlo niska. Uvijek je odugovlačio s poslom i kasnio s
s poslom
predajom, a financije su mu bile u potpunom kaosu. Najčešće u 16
bi ležao u krevetu do 10 pokušavajući se natjerati da ustane. biti bez
T V serija
Kada bi započeo s poslom, često je činio stanke kako bi radio
nešto drugo, primjerice gledao seriju na televiziji ili igrao neke
kuhati a
bajkovite igre koje je iznimno volio, a koje bi ga ponekad sa­ ne naru­
tima okupirale. Iz razloga što je kasnio s poslom, često bi za čiti

radnim stolom ostajao do ponoći a radio je i tijekom viken­ izići u


podne
da. Rijetko je izlazio iz kuće i nije želio "gubiti vrijeme" na
pripremanje zdrave hrane. Obično bi naručio curry ili pizzu
1 sat
koju bi pojeo za radnim stolom. Živio je na crnoj kavi. Rijetko on-line
je viđao prijatelje i odrekao se tjednog odlaska na nogomet u igara

parku, u kojem je inače uvijek uživao. začepiti


odvode
energije
• Terryjeva tablica akcija
Tablica koju je Terry napravio ukazivala je na nešto sasvim su­ glede
financija
protno. Njegovi su se tjedni užici sastojali od kupovine nove
tjedno
opreme, CD-ova ili knjiga, odlaska u klub gdje se izvode kome­ igrati
nogomet
dije, posjećivanja izložbi, kina ili restorana, putovanja u London, počastiti
posjeta prijateljima na selu i ostajanja u krevetu do podneva. se
66 P L A N S A M O P O U Z D A N J A PROBUDITE ENERGETSKE RAZINE 67

Zbog porasta energije i samopouzdanja koji su uslijedili, i slo­ To je vrijeme određeno za nešto i vi ćete se tome prilagoditi.
bodnog vremena koje je sada imao, uspio je u svoje svakodnev­ Ono što će povećati vaše samopouzdanje i energiju, jednako je
ne obveze ubaciti i druge stavke. Pijenje 2 litre vode značilo je važno. Ako to podrazumijeva određeno vrijeme i planiranje,
automatski da je smanjio pijenje kave, a zbog kuhanja svježe ili redovite obveze kao što su ručanje vani, odmor, masaža,
hrane, u što su bile uključene i slastice koje je volio, osjećao tečaj joge ili slično, dobre namjere nisu toliko djelotvorne kao
se bolje, jer je bio svjestan da vodi računa o svojem zdravlju i upisivanje istih u dnevnik.
kondiciji. Odlasci u šetnju sredinom radnoga vremena, što je Nathalie je bila prava radoholičarka koja je trebala slobod­
nadopunjavao i užitkom igranja nogometa vikendom, samo su no vrijeme tijekom večeri i djelomice vikendima kako bi se od­
poboljšali proces. Nije se odrekao igranja bajkovitih igara, no morila i napunila baterije. Ono stoje željela napraviti mijenjalo
ograničio se samo na sat vremena, i to nakon stoje završio po­ se pa je obično križala slobodno vrijeme na stranici dnevnika i
sao, tako daje mogao i više uživati u njima umjesto da osjeća upisivala "moje vrijeme" u isto polje. No, rutinski je ignorirala
grižnju savjesti. Jednostavno je riješio i financijske probleme te stavke i ako bi "uletio" posao ili neka druga obveza, prekr­
tako da je posve začepio odvode energije i osjećao je da drži šila bi obećanje koje je dala sama sebi. "Moje vrijeme" zvučalo
konce u svojim rukama. Rezultat dugotrajnijeg pridržavanja je neobvezno i sebično u usporedbi sa zahtjevima drugih ljudi
ovog rasporeda nije se očitovao samo u tome da se bolje osje­ koji su je trebali. Predložila sam joj da upotrijebi drugačiju
frazu, neku koja bije čvršće obvezivala i što bi rezultiralo time
ćao, imao višu razinu energije i samopouzdanja, već je počeo
da kada je ugleda zaista sebi posveti vrijeme. Izabrala je "tečaj
obavljati više poslova i zarađivati više novca.
životne važnosti". To je objasnila: "Tečaj zvuči službeno i ne
Svaki čovjek koji napravi sličnu tablicu doživjet će i sličan
smije se propustiti a ja znam daje vrijeme koje ću posvetiti sebi
efekt. Ono što se redovito događa jest to da mnoge od stavki
od životne važnosti. Ovako me podsjeća da to vrijeme moram
uz koje se osjećamo dobro postaju rutina. Poželjno ih je i dalje
utrošiti baš na to."
ostaviti na tablici tako da ostanete svjesni da je ono što radite
Dogovori koje postignete sami sa sobom možda će biti naj­
dobro za vaše opće stanje - što povećava samopouzdanje. Jed­
važniji u vašem životu.
na od mojih klijentica još je dugo nakon što je prestala pušiti
stavljala kvačice u polje "bez cigareta". Na taj način pomažete
si da ne skliznete u "katastrofa razmišljanje" kada budete imali
loš tjedan. Prelistavajući ranije tablice s uspjesima, podsjećate
se da je ovo tek mali koračić unatrag ako se gleda u kontekstu
svih dobrih tjedana koje ste već ostvarili.

• Upišite sastanke u vaš dnevnik


Kada u dnevniku ugledate stavke kao "poslovni sastanak",
"zubar", "odvjetnik" ili "večera s društvom", poštovat ćete ih.
3. korak
Sve na što se
Izgradite spremnik
usredotočite
samopouzdanja
i čemu posvetite • Prepoznajte svoju snagu

pozornost • Vaš dnevnik komplimenata


• Osvrtanje na pozitivno
rast će i razvijati se • Razvijte svoje talente
"Uspjeh je sposobnost prelaska s neuspjeha na neuspjeh bez
gubljenja entuzijazma."
VVlNSTON CHURCHILL

Razina samopouzdanja nije stalno stanje - u određene je pe­


riode viša nego inače. Sto se više koncentrirate na izgradnju
vlastitoga samopouzdanja - u bilo kojem području - bit će ti
ono dostupnije u trenutku kada ti je potrebno.
Na što god usredotočite svoju pozornost, rast će i razvijati
se. Ako su to vaše slabosti ili mane, to će pojačati osjećaj be­
znađa i nedostatka samopouzdanja u vama. No kada se usre­
dotočujete na nešto u čemu ste dobri, na nešto što je u vama
vrijedno ili u čemu ste uspješni, generirat ćete dobre osjećaje i
oni će neprestano rasti.
Većina ljudi s problemima u samopouzdanju smatra da je
fokusiranje na vlastite dobre strane ekstremno teško. Obično
imaju naviku fiksiranja na svoje negativne aspekte i mane.
Kako biste izgradili svoje samopouzdanje, morate činiti upra­
vo suprotno.

š Koje su vaše jake strane?


R Bitno je razviti naviku gledanja na ono pozitivno u sebi. Ako ih za-
£ pišete na papir, činit će vam se realnijima. Tako ih ne možete zabo-
< raviti. Možda će vam trebati dulje vrijeme da se prisjetite svega jer
£ većina nas ima tendenciju ono u čemu smo dobri smatrati nečim
$ posve običnim i nevažnim, i stoga to ignorirati. Čovjek koji ima do-
i bre ideje smatra da je imati dobre ideja sasvim normalna stvar i divi
$ se ljudima koji takve ideje mogu provesti u stvarnost. Osoba koja je
< dobra u računanju smatra da to može biti bilo tko i u komunikaciji s
i drugim ljudima fokusira se na vlastitu sramežljivost i nelagodu.
Helen je bila plaha kućanica od kojih tridesetak godina i s viškom
$ kilograma. Smatrala je da je doživjela neuspjeh u svemu čega se
72 PLAN SAMOPOUZDANJA IZGRADITE SPREMNIK SAMOPOUZDANJA 73

$ prihvatila, no imala je nevjerojatnu sposobnost primjećivanja i uži- Dobro pamćenje detalja iz života obitelji i prijatelja, temeljita, bri­
X vanja u običnim svakodnevnim stvarima. Znala je odlaziti u trgovi- nem se o sitnicama, dobro vodim posao (kada sam u dobroj fazi),
v ne i vraćati se prepuna dojmova, sreće i s mnogo novih ideja. Nije dobro rasuđujem -jedna kolegica jednom je rekla da sam ja jedna
X postojalo ništa toliko maleno ili nevažno da ne bi zaokupilo njezinu od nekolicine ljudi u firmi kojoj zaista vjeruje.
£ pozornost i inspiriralo je. Ja sam od nje naučila više nego ona od Još od malih nogu sjećam se da su moja mama i sestra govorile:
X mene. Mislila je da se šalim kada sam joj rekla da ima veliki talent "Stavite Corinne u bilo koju tvrtku i ona će sa svima znati razgo­
<> za cijenjenje vrijednosti. Talent? Uživanje u životu nije uključivalo varati."
X neki trud ili muku, pa je smatrala da je to nekorisna sposobnost i da Puna entuzijazma, puna energije, profesionalna, iskrena.
O nema zbog čega biti ponosna. Zatim je priznala da njezini prijatelji Sposoban, topao, sklon umjetnosti.
X uvijek govore kako uživaju u njezinu društvu zbog njezinih dosjet- Strpljiva, ljubazna, nemam predrasude, mirna u problematičnim
<> ki i neobične sposobnosti zapažanja svega što prolazi pokraj njih. trenucima.
x Naposljetku je naučila cijeniti tu svoju sposobnost a samim tim joj Što volite u vezi sa samim sobom?
o se osnažilo i samopouzdanje. Iako je ovo teži zadatak, budite uporni! Julija je napisala: "Hm-
mmm... nije da se sama sebi ne sviđam, ali nemam nikakav
Evo nekoliko ideja prema kojima možete početi razmišljati. odgovor na ovo pitanje." Na kraju ipak sam uspjela iscijediti
nekoliko odgovora iz nje iako joj je bilo prilično neugodno.
Što drugi ljudi cijene kod vas?
I idući su klijenti bili strogi prema sebi, na ovaj ili onaj
Sjetite se što su vaši prijatelji, obitelj, učitelji i kolege rekli da
način, no ipak su na kraju shvatili da postoje neke stvari koje
cijene kod vas. Zapišite njihove komentare. To bi moglo biti
vole kod sebe:
jednostavnije nego popisivanje onoga u čemu ste dobri prema
vlastitom mišljenju. Ne morate se slagati sa svime što su rekli, Sviđa mi se činjenica da sam fleksibilna i mogu se družiti s gotovo
no prepoznavanje dobroga mišljenja koje drugi ljudi imaju o svima.

vama vrlo je važno. Ja najčešće zamolim klijente da naprave Znatiželjan sam po prirodi i volim analizirati. Možda je moja naj­
bolja vrlina to što znam slušati i postavljati dobra pitanja. To mi
taj popis i prije nego počnemo zajedno raditi, no neki i na­
se sviđa - pogoditi pravo pitanje i vidjeti kako odgovor odgovara
kon toga imaju problema s dodavanjem vlastitih pozitivnih
svemu drugome. Godinama sam radio kao istraživač i ono što naj­
komentara o sebi.
više volim je način na koji mogu složiti djeliće informacija i otkriva­
Ovdje je nekoliko primjera mojih klijenata o tome što drugi
ti njihov smisao (ili nedostatak smisla).
cijene u njima:
Velikodušan sam u ljubavi, novcu i vjernosti. Znam inteligentno
Bistar um, snalaženje u prometu, govorim istinu, profesionalan, razgovarati i intuitivno mogu čitati između redaka. Imam dobar
znam posao, uvjerljiv, znam riješiti problem, strastven. osjećaj za humor i lako se mogu nasmijati samome sebi u vezi s
Ljudi kažu da sam jako razuman i miran i da se na mene uvijek većinom stvari. A kada ne mogu, znam da sam udario u zid koji
mogu osloniti. pokušavam prijeći korak po korak.
74 PLAN SAMOPOUZDANJA IZGRADITE SPREMNIK SAMOPOUZDANJA 75

Pustolovan sam i uvijek voljan iskušati nešto novo. pravi prijatelji


pozitivna povratna reakcija u vezi s mojom novom karijerom
U čemu ste prirodno dobri?
Svi imaju određene prirodne sposobnosti, a to su obično vje­ To su bili prekrasni i pravi uspjesi. Ja sam zapravo znala da
štine koje se ne mogu vrednovati školskim ispitima. To vam je Emma postigla puno više u svom prenatrpanom profesi­
je vjerojatno oduvijek išlo od ruke. Ovdje su neki primjeri s onalnom životu i nadala sam se da će se osvrnuti i na to i
popisa drugih ljudi: pronaći odgovore koji ne pripadaju klasičnim uspjesima. Kako
Imam jako dobru memoriju za detalje kod različitih automobila. sam znala neke detalje o njezinome životu, pomogla sam joj
Dobar sam u pripremanju mesa i ribe, a osim toga kuham i tajland­ da uvidi i sljedeće:
sku hranu. Način na koji si riješila neugodnu situaciju i kako su ti na kraju izla­
Imam ono nešto stoje potrebno za napraviti dobru fotografiju. ganja "jeli iz ruke".
Volim razgovarati, čavrljati, upoznavati nove ljude, saznavati što
Izabrala si dobroga muža, posve različitog od tvoga oca s kojim se,
rade i tko su zapravo. U mome se društvu ljudi osjećaju ugodno.
prema tvojem mišljenju, nikada nisi dobro slagala (mnogi ljudi iz
Dobar sam vozač.
neobjašnjivih razloga pronalaze gotovo iste tipove), i u braku si s
Dobra sam u brzom razumijevanju kako upotrebljavati električne
njim već više od 20 godina.
uređaje, računala i softver.
Vještina koju si razvila da se možeš smijati kada se situacija zaoštri, i
Bavim se nekim poslom sve dok ga ne završim. Nikada ne ostav­
kako znaš nasmijati i druge ljude upotrebljavajući tu svoju vještinu.
ljam posao napola.
Hrabrost za isprobavanje novih stvari radije nego da ostaneš na
Imam dobru koordinaciju, sportski sam tip i pri vrhu sam u ligi
onima koje već poznaješ, u što spada i napuštanje dobrog posla
skvoša.
kako bi se osposobila za novu karijeru.
Imam dara za biljke i kako se kaže "zelene prste".
Znam nasmijati ljude. Uspijevaš ostati fokusirana na cilj koji ti je važan. Sve one kile koje
Znam napraviti dom ugodnim mjestom za provođenje vremena. si izgubila - bez obzira na onih nekoliko koje su se vratile - doka­
zuju da imaš snage napraviti nešto kada se za to odlučiš.
Što ste postigli? Razvijanje visokog stupnja razumijevanja drugih ljudi i spajanje te
Ljudi i ovo pitanje smatraju teškim. Ako se nisu uspeli na vještine s onom profesionalnom kako bi im pomogla da promije­
Everest, bili nagrađeni kao najbolji studenti ili zaradili prvi ne svoj život.
milijun, smatraju da nisu postigli bogzna što. Kako biste na­
činili popis, pokušajte šire razmišljati. Nakon nekog vremena Pokušajte promatrati svoj život na ovakav način. Napravite
uspjet ćete razviti drugačiji način gledanja na vlastiti život. popis svojih uspjeha, kao što su ispiti koje ste prošli, vješti­
Tako je i Emma nakon dugotrajnog poticanja uspjela napraviti ne koje ste savladali, na primjer vožnja, jezici, žongliranje i
ovaj popis: tako dalje. Ne zaboravite niti neke manje bitne stvari: potpora
dvoje divne djece koju ste pružili prijateljici u nevolji, hrabrost koju ste pokazali
prekrasna kuća u nekom teškom trenutku, brižno njegovane biljke na vašem
76 PLAN SAMOPOUZDANJA IZGRADITE SPREMNIK SAMOPOUZDANJA 77

balkonu koje su inspirirale i vaše susjede da pokušaju učiniti bila toliko oduševljena kako je ona to prikazala - i zapravo, kad
nešto slično. bolje razmisli, i nije bila toliko zadovoljna sama sa sobom.
Ovaj će popis služiti kao podsjetnik da ste vrijedni i dra­ Preporučila sam joj da započne pisati dnevnik komplime­
gocjeni i da ste već postigli neke uspjehe kojima možete biti nata i da u njega zapisuje sve pohvale i dostignuća - što su
ponosni. Naučit ćete da na neki način imate i više samopo­ drugi ljudi rekli o njoj i svoju ocjenu kada nešto dobro napravi.
uzdanja nego što ste mislili i da budući da ste imali uspjeha u Morala sam je podsjećati: "To je nešto za dnevnik!" sve dok
prošlosti, imate kapacitet to ponovno učiniti. joj nije postalo prirodno zapisivati bilješke takve vrste. Uskoro
Kako biste nastavili taj proces, savjetujem vam da započne­ je sakupila zavidnu količinu dokaza o svojim uspjesima i vje­
te pisati dnevnik komplimenata koji ćete redovito ispunjavati. štinama i koliko je drugi ljudi cijene. Jednostavnim prelista­
vanjem tih bilježaka uspijevala je uvidjeti svoje dobre strane i
Mnogi nesigurni ljudi imaju problema s memoriranjem lijepih
kada bi joj samopouzdanje bilo na silaznoj putanji.
riječi koje su im uputili drugi ljudi ili situacija kada ih je netko
Ben, klijent koji je započeo pisati dnevnik komplimenata i
sa zahvalnošću potapšao po ramenu. Nikada nisam upoznala
uspjeha, na kraju je toliko promijenio način na koji je doživlja­
tako zaboravnu osobu kao što je Molly, posebno nadarena i
vao samoga sebe daje skupio hrabrost i zatražio promaknuće.
iskusna trenerica i voditeljica radionica. Njezini su akademski
uspjesi bili nevjerojatni; uvijek uči i svladava nove vještine, pre­ R Dnevnik komplimenata
puna je originalnih i kreativnih ideja, obično dobiva najbolje
R Ovdje su tri načina kako započeti.
ocjene kolega i sudionika na radionicama. No, kada smo počele >? 1. Kupite atraktivan notes
zajedno raditi, bila je posve blokirana sumnjajući u sebe. R Počnite zapisivati sve nagrade ili komplimente koje ste primili: "To
Počela sam primjećivati da Molly i najmanju kritiku previ­ £ je baš ljubazno od vas", "Uvijek me razveselite", "Baš mi je to treba-
še uzima k srcu i da je naročito oštra prema sebi kada smatra R lo", "Odlično izgledate" i tako dalje. Ako ste zadovoljni nečim što ste
da je napravila nešto ispod svojeg iznimno visokog standarda. 5 napravili i to zapišite. Kompliment sebi od samoga sebe.
Negativne komentare od prije mnogo godina uvijek je mogla R 2. Obratite pozornost na način kako odgovarate
izrecitirati, i tako mi "dokazati" koliko je nesposobna bila. No, j? na komplimente
njezina je memorija bila nevjerojatno zakržljala kada je bila ri­ R Naučite elegantno primiti kompliment s jednostavnim "hvala". Ne-
ječ o komplimentima. Ponekad bi mi onako usput napomenula £ mojte ga odbacivati ili ignorirati. Kao prvo, na taj način razočarat
kakvu je nagradu dobila ili bi mi priznala da je bila zadovoljna R ćete osobu koja vam je dala kompliment - to je poput odbijanja
s nekim svojim nastupom. Kada sam je tijekom perioda kada $ poklona. Drugo, na taj način dajete snagu svome stavu da ne zaslu-
joj je samopouzdanje bilo vrlo nisko podsjećala na te trenutke, R žujete i niste vrijedni pohvale.
blijedo bi me pogledala. "Stvarno?" čudila se. "Ja se toga ne sje­ R 3. Zamolite za pozitivan odgovor
ćam!" Čak i kada bih joj uspjela pokrenuti pamćenje, nikad se R Za ovo treba malo više hrabrosti: zamolite ljude za koje se čini da
ne bi točno sjetila. To dotična osoba nije "stvarno" mislila ili nije * su vama zadovoljni da vam kažu zašto. Jedna od prvih stvari koje
78 PLAN SAMOPOUZDANJA IZGRADITE SPREMNIK SAMOPOUZDANJA 79

$ je moja trenerica tražila da napravim bila je da upitam četvero ljudi može imati isti pozitivan efekt, naročito ako je popis onoga
<S koji me vole i cijene što je to što im se sviđa na meni. To mi se činilo što moramo napraviti još uvijek dugačak. Ponekad se nešto
$ zastrašujuće! No na kraju je postalo divno iskustvo. Rekla sam im dogodi ili uspijemo napraviti nešto što nije bilo zapisano na
X da je to vježba i započeli smo tako da sam ja njima rekla što volim i originalnom planu. Može se dogoditi da stignete do kraja zai­
<> cijenim kod njih, a zatim ih zamolila za njihov komentar. Pokušajte sta produktivnog dana no ipak se osjećate loše jer niste uspjeli
Y i vi, vidjet ćete kako je ugodno. I te komentare možete zapisati u ostvariti ono što ste zapisali na popisu. To se može dogoditi
<s svoj notes. Redovito ga čitajte. Kad vam je samopouzdanje nisko a zato što ste napravili nešto drugo ili je ono što jeste napravi­
0 vaš vam mozak "prodaje fore" i prisjeća se samo negativnih stvari a li zahtijevalo više vremena nego što ste planirali. Popisivanje
$ zaboravlja pozitivne, tu ćete pronaći savršen protuotrov.
onoga što ste uspjeli postići pomaže vam da spoznate kako ste
ipak bili efikasni i daje kontrola još uvijek u vašim rukama.
• Što je dobro danas?
Drugi način za podizanje samopouzdanja je razmišljanje o • Tehnika "što je bolje?"
proteklom danu iz pozitivne perspektive. Što ste dobro uči­
Mark Forster, autor knjige How to Make Your Dreams Come
nili? "Nasmijala sam ih za ručkom, završila račune, izmislila
odličan umak za salatu, osvojila najviše bodova na kompjutor­ True {Kako ostvariti svoje snove) ima drugačiji pogled na popis
skoj igrici." Ove uspjehe ne smatrate ničim posebnim. Umje­ dnevnih dostignuća. U jednom od svojih članaka objašnjava
sto toga - proslavite ih. zašto to naziva "što je bolje?" tehnika:
Becky je na ovo slučajno naletjela. Stavka na njezinoj tablici
za poticanje energije bila je "Budi dobra osoba". Znala je da se Na kraju svakoga dana provedite nekoliko trenutaka sjedeći i na­
sviđa sama sebi i osjećala se odlično kada bi nešto što je na­ dopunjavajući popis svega onoga stoje toga dana bilo bolje. Obra­
pravila mogla definirati kao "dobro". Bojeći ta polja, uspijevala tite pozornost: ne ono stoje bilo dobro nego ono stoje bilo bolje.
je obratiti pozornost na osjećaj ugode zbog malih stvari koje Samo o vama ovisi kako doživljavate riječ "bolje". Nemojte se truditi
bi inače vrlo brzo zaboravila. Ovako je uspijevala proslaviti pronaći točnu definiciju. Sve ono što vam se učini bolje u bilo ko­
sitnice kao što su, na primjer, telefonski razgovor s majkom jem pogledu može se naći na popisu. Isto tako, nemojte se zamara­
samo radi neobveznog čavrljanja, to što je ostala pristojna i ti pitanjem: "Bolje od čega?" Odgovor glasi: "Bolje od bilo čega". To
blaga prema drskome konobaru, ili to što je dopustila nekome može biti bolje nego jučer, bolje nego ikad, bolje nego posljednji
od zaposlenika da ranije ode s posla. put kada ste to pokušali, bolje nego najgore što možete zamisliti,
Razmislite o svome danu i pokušajte se sjetiti što ste sve bolje nego najbolje što možete zamisliti - bilo što!
uspjeli umjesto fokusiranja na stvari koje još niste obavili. Ve­
ćina nas ugura i po koju dodatnu stavku na popis stvari koje Svrha ove vježbe je da razmišljanje prebacite s problema na
treba obaviti kada napravimo nešto što se ne nalazi na onoj ono u čemu napredujete u životu. Poznata je činjenica da ono
originalnoj, a samo zato da bismo mogli uživati bojeći je ili na što se usredotočite i čemu posvetite pozornost raste i razvija
podebljavajući. Pisanje popisa nakon što smo nešto napravili se. Pa stoga, ako ste usredotočeni samo na problem, vaše će
80 P L A N S A M O P O U Z D A N J A • IZGRADITE SPREMNIK SAMOPOUZDANJA 81

misli biti uslužne i servirati vam još mnogo problema s kojima Kada je naše druženje na tečaju završilo, Madeleine je
ćete se morati nositi. istinski uživala u svojoj novoj životnoj ravnoteži i razmišljala o
tome da napravi novu karijeru iz svojega hobija.
• Razvijanje samoga sebe Razvijanjem samoga sebe kroz talent ili neku zanimljivu
Finalni, vrlo snažan način za gradnju vlastitoga rezervoara sa­ novost ne znači da morate napraviti kompletnu promjenu na­
mopouzdanja je razvijanje vještina ili talenta, ili učenje nečeg čina života, kao u Madeleineinom slučaju, no to će sigurno
novog. Bilo daje to plesanje flamenka, kušanje vina, pčelarstvo povećati razinu u rezervoaru vašega samopouzdanja.
ili kineski, izaberite nešto što vas privlači i u čemu biste mo­
gli biti spretni. Usredotočenost na pokušaj da nešto iznimno
dobro savladate djelovat će kao odskočna daska generalnom
osjećaju samopouzdanja i samopoštovanja.
Madeleine je došla na tečaj u svojim pedesetima. Već je
imala uspješnu karijeru u administraciji, što nikada nije volje­
la. Željela je napustiti posao, ali nije imala hrabrosti. Suprug ju
je uvijek omalovažavao i govorio joj da nije previše inteligen­
tna i da nema talente. A uz sve to, i sama je sebe uvjerila daje
previše stara za promjenu u karijeri.
Umjetnost je još u školi bila Madeleineina velika ljubav,
no roditelji joj nisu dopustili da je studira jer su smatrali da
od toga neće moći pristojno živjeti. Kada je ponovno oživjela
svoju ljubav prema umjetnosti, odlučila se uključiti na večernji
tečaj. Većina njezinih kolega bili su upola mlađi no to je nije
smetalo. Vrlo je brzo postalo očito da ima dobar osjećaj za boju
i formu. Bila je nevjerojatno uzbuđena a njezini su je tutori
iskreno ohrabrivali. To je revolucioniralo njezinu percepciju
same sebe. Pronašla je novu hrabrost, a da ni sama nije znala
odakle.
Kao rezultat svega Madeleine se uspjela postaviti pred su­
pruga i zahtijevati da se prema njoj ponaša s više poštovanja.
Uz to se dogovorila da se njezin posao skrati na pola radnog
vremena pa je slobodne sate iskoristila za dizajniranje svojih
vlastitih tkanina i uzoraka te napravila malu kolekciju odjeće.
4. korak
Budite iskreni
Kada poslušate
prema sebi
vlastite instinkte,
• Pokušavate li stalno zadovoljiti druge?
znat ćete što želite • Poslušajte svoje srce
• Postavite granice i recite "ne"
• Potražite pomoć
"Srce ima svoj vlastiti razum s kojim razum nema ništa
zajedničko."
BLAISE PASCAL

Ljudi sigurni u sebe cijene se, a tu spada i poštovanje vlastitih


osjećaja i potreba. Nasuprot tome, ljudi koji su nesigurni često
čak i ne znaju što zaista žele i smatraju da to nije dovoljno
vrijedno pomnijeg promišljanja. Kao rezultat toga, možda i vi
živite život kakav vam uopće ne odgovara ili ste u odnosima
s drugim ljudima koji nisu toliko dobri koliko bi trebali biti.
Nerado govorite "ne", čak i ako znate što želite, teško vam je to
zamoliti. Konfrontirati se s nekim vama je ravno nemogućem.
Ljudi koji imaju nisku razinu samopouzdanja tendiraju
druge staviti na prvo mjesto, čak i kada je to neprimjereno. To
je naročito često kod žena koje provode iznimno puno vreme­
na i energije pokušavajući usrećiti sve osim samih sebe.
Podnaslov knjige Robina Norwooda Women Who Love Too
Much {Žene koje odviše vole) je "Kada se nadate i želite da se
on promijeni". Ako ste osoba koja previše želi usrećiti druge,
onda podtekst vašega života glasi: "Kada se i dalje nadate i
želite biti poštovani". Samo žene koje previše vole beznadno
žude za promjenom. Ljudi koji previše usrećuju druge najčešće
se sami osjećaju odbijenima, pa čak i manje vrijednima.
Louise je slobodna glasnogovornica. Običavala je klijen­
tima davati broj svog mobilnog telefona i govoriti im da je
mogu nazvati u bilo koje doba. I oni su to činili - vikendima,
navečer, rano ujutro. Nikada nije smjela isključiti telefon jer je
to bio broj koji su koristili njezina obitelj, prijatelji, bejbisiteri,
i škola njezine djece. Nikada se nije mogla opustiti i osjećala
se iscrpljenom i ljutom. Smatrala je da će je klijenti smatrati
izuzetno profesionalnom, ali oni zapravo uopće nisu cijenili
njezino vrijeme i očekivali su da im uvijek bude na raspola-
86 PLAN S A M O P O U Z D A N J A B U D I T E I S K R E N I P R E M A SEBI 87

ganju, kad god to njima odgovara. Na kraju je kupila još je­ Ako uvijek pokušavate usrećiti druge, postavite granice i
dan mobilni telefon, te je jedan broj koristila za profesionalne pokažite ljudima da postoji nešto što vi želite. To je najče­
pozive a drugi za prijatelje i obitelj. Na početku se brinula da šće teško jer se ne znate postaviti pred drugima i jer oni koji
će je klijenti manje cijeniti ako neće moći biti u kontaktu s daju obično ne znaju uzimati. Ako vam je nelagodno prihva­
njom 24 sata na dan i očekivala je da neki od njih pronađu titi pomoć ili ljubazno ponašanje, koje zapravo želite, zapravo
postajete mučenica. To će završiti tako da ćete davati previše,
novog suradnika. No, to se nije dogodilo i bila je oduševljena
a primati premalo, što zapravo iritira i ubija zadovoljstvo onih
kada je shvatila da su je sada, kad je njezina dostupnost bila
koje pokušavate usrećiti. Nitko ne voli biti s mučenikom, čak
ograničena, čak i više cijenili. Tako je povećala i vlastito sa­
ni ako iz toga izvlači neku korist.
mopouzdanje i čak im rekla da ako se to nekome ne sviđa, taj
nije klijent za nju.
6 Biti iskren sa samim sobom prvenstveno uključuje identificiranje
Ono što ja zovem "zdravom sebičnošću" puno je bolji način g onoga što zaista želite u bilo kojoj situaciji. To znači prelazak preko
postizanja poštovanja i ljubavi koje zapravo tražite, a ujedno i x onoga što biste "trebali" željeti, što drugi ljudi smatraju najboljim
razvijanje samopoštovanja. Plaha i očaravajuća Joanne bila je 5 ili što drugi ljudi rade. Obično je to trenutak za promjene - često
iscrpljena zbog vrlo teškog i mučnog razvoda, od tuge zbog >> sasvim male, no ponekad i velike. Prepoznajte te svoje žudnje, pri-
nedavne smrti njezine majke i prikupljanjem snage kako bi K hvatite ih kao vrijedan i važan prvi korak.
pokrenula novu slobodnjačku karijeru. Dopuštala je svome, jS Kada se oslobodite i prepoznate svoje stvarne želje i ono što želi-
uskoro bivšem suprugu, svojoj djeci, braći i sestrama da napro­ ? te od života i drugih ljudi, postat će vam lakše napraviti promjene
sto gaze preko nje jer je željela biti civilizirana i razumna. X koje trebate napraviti. Bit ćete sposobniji zagovarati samoga sebe i
5 reći drugim ljudima što želite. Tehnika koja će vam pomoći u tome
Alarm u glavi joj je zazvonio kada smo radili na postav­
X, obrađena je nešto kasnije u ovom poglavlju.
ljanju granica. Ako joj nitko nije pomagao do sada, sigurno
im neće biti drago to što je sada stala na vlastite noge i počela • Znati što vam je važno
zahtijevati nešto i za sebe. No, kad je to učinila, i njezina su
Ako si uzmete vremena razmisliti o onome što vam je zaista
djeca i braća i sestre odlično reagirali. Uopće im se nije svi­
važno, otkrit ćete i smjerove u kojima se trebate kretati.
đala situacija u kojoj su se prije svi zajedno nalazili i kada se Gaby mi se obratila jer se dvoumila između dvije ponude za
ona odlučila zauzeti za sebe, bili su sretni zbog spoznaje da posao i nije mogla odlučiti koju prihvatiti. Prvi je predstavljao
joj mogu pomoći. Kćer joj je čak rekla: "Sada si puno bolje napredak i znatno više novca, no sa sobom je nosio duži put do
društvo, mama!" Njezin muž naravno nije bio toliko odušev­ posla i dodatna putovanja. Drugi je zahtijevao manje putova­
ljen. I dalje je bio neugodan i agresivan, no Joanne je došla do nja jer je bio baziran vrlo blizu mjesta gdje je Gaby živjela, no
zaključka da sada nije gori nego prije, a ona se barem osjećala plaća nije bila tako visoka kao stoje trenutačno zarađivala i na
dovoljno samosvjesnom da mu se suprotstavi i bori se za ono neki bi način značio korak unatrag u smislu statusa i odgovor­
stoje pošteno i u redu. nosti. Činilo se kao da njezino srce teži drugome poslu, ali joj
88 PLAN S A M O P O U Z D A N J A B U D I T E I S K R E N I P R E M A SEBI 89

je glava bila puna protuargumenata i bila je neodlučna. "Net­ sam sebe na vrhuncu kreativnosti s kućom na selu i stanom u
ko drugi bi dao ruku za ono što je meni ponuđeno", rekla je. gradu, fleksibilno se krećući između tih dviju lokacija i radeći
"Puno sam uložila u svoju karijeru i slabiji bi posao bio korak uzbudljive i inovativne kampanje. U toj je viziji njegov studio
unatrag. Moja se karijera možda više nikada neće oporaviti. A radio kao urica i nije bilo potrebe skupljati nove poslove.
dodatan novac bi mojoj obitelji omogućio bolji život." S ovim je saznanjima Paul revidirao svoju strategiju rasta
Činjenica da se Gaby dvoumila između dviju opcija ukazi­ kompanije. Ranije je upošljavao ljude s kreativnim vještinama
vala je na to da mora postojati nešto zbog čega joj se onaj slabi­ da preuzmu poslove koje je on volio, dok se on bavio menadž-
je plaćen posao toliko sviđa. A kada je bolje razmislila o tome mentom i prodajom, što je smatrao mučnim i neinspirativnim.
što zapravo želi od života, postalo joj je jasnije. Već je nekoliko O njemu je ovisilo kako će se tvrtka razvijati i shvatio je da
godina bila u braku i sada je bila u svojim tridesetima. Osjeća­ treba uposliti ljude koji će se baviti menadžmentom i prodajom
la je da bi trebala zasnovati obitelj. Drugi bi posao bio manje tako da se on može baviti onime u čemu je najbolji i u čemu
stresan i imala bi više vremena poraditi na svojoj kondiciji i najviše uživa.
pokušati se dovesti u što bolje stanje prije nego zatrudni.
Zatražila sam od nje da opiše svoj život za pet godina i što Ovdje su tri koraka kako biste shvatili što je zapravo ono što
bi tada bila idealna situacija. Napisala je da ima dvoje djece, želite.
pse, spokojan obiteljski život i da je uključena u rad lokalne
1. Kako izgleda vaša vizija budućnosti?
zajednice. Sebe je vidjela kako radi neki posao na pola radnoga
vremena zato stoje to veseli i radi dodatne zarade, ali ništa što Provedite neko vrijeme razmišljajući o svojoj budućnosti.
bi joj zadavalo brige. Karijera joj nije bila važna stavka. Ta vi­ Zamislite se u njoj. Kakva je svakodnevica u vašemu životu?
zija koja joj je bila toliko atraktivna, posve joj je olakšala izbor Nemojte brinuti o tome kako ćete to ostvariti, koncentrirajte
- prihvatila je drugi posao. se na ono što bi vas učinilo sretnima. Zapisujući to o čemu
Paul nije imao tako očitu dilemu. Kao vlasnik malene i razmišljate, pojavit će se želja za promjenama u vašem životu.
uspješne reklamne agencije njegova je glavna briga bila kako Otkrit ćete što vam je važno, što uspjeh i sreća znače vama - a
brzo razviti posao i povećati profit. Kada je razmislio o tome ne nekom drugom.
što bi želio od života, bio je pragmatičan. "Volim kreirati i Redovito se vraćajte toj viziji. Ponekad ćete poželjeti dodati
osmišljavati ideje", rekao je. "Zato sam i izabrao ovu profesiju. neki detalj, a ponekad promotriti je pod novim svjetlom, već
Bio bih sretan kao Larry kada bih samo kreirao. No, to sada kako se budete mijenjali. Najčešće ćete shvatiti da su se osnov­
više nije važno. Ja sam direktor i moram se usredotočiti na ne crte zadržale - ono što cijenite, što vas čini sretnim, čak i
menadžment i prikupljanje novih poslova." ako se sada stvari čine drugačijima no što ste ih prvotno za­
Predložila sam mu da se na trenutak ne brine za praktičnu mislili. Što više detalja zamislite, slika će biti bolja. Ostat će u
stranu i zamolila ga da zamahne čarobnim štapićem i ispriča vašim mislima, upravljati odlukama koje donosite i učvršćivati
mi kako bi trebao izgledati njegov život za pet godina. Vidio je vaš osjećaj za vlastite potrebe i želje.
90 P L A N S A M O P O U Z D A N J A BUDITE ISKRENI P R E M A SEBI 91

2. Prepoznajte ono što već sada možete imati djela ih je zajedno u svojoj kući, u mirnom urednom okružju,
Vizija idealnog života u budućnosti obično sadrži elemente svirala bi glazba dok bi čavrljali, smijali se i neograničeno si
koji su izvan vaše trenutačne kontrole. Možda vam je potre­ iskazivali naklonost.
ban novac ili posebna osoba koju tek trebate upoznati, strana Ta je vizija bila toliko jasna da je počela uvoditi neke pro­
zemlja ili posao koji ovog časa nije dohvatljiv. No, obično su tu mjene u svoj život. Preuredila je sobu u svoju vlastitu oazu
i elementi koje možete ostvariti već sada, pa čak i ako su oni kako bi nalikovala na prostoriju iz njezinih snova. Radila je
tek dio cjelokupne slike. Na primjer, možda sanjate kako ćete neke stvari koje je zamišljala da bi radila sa svojim partnerom,
biti poznati glumac. Kada razmislite o detaljima, shvatit ćete bilo sama, bilo u društvu prijatelja - bili su to interesi koje je
da to znači da ćete se služiti vlastitim talentima. A možda je dugo vremena zapostavljala.
važno da ljudi koji vas vole i cijene ili vi sami vidite sebe fizički Zapravo, tek je nakon dvije godine susrela muškarca s ko­
promijenjenima nabolje. Postavite si iduća pitanja:
jim je željela biti - i to preko internetske stranice za upoznava­
nja - a u međuvremenu je jako uživala u vlastitom životu.
Kako zapravo mogu upotrijebiti svoj talent? Umjesto da se osjeća zapostavljenom i isključenom, razvila
Kako mogu glumiti, barem samome sebi, ili malenoj publici ne­ je način ponašanja zbog kojega se osjećala ispunjenije i atrak­
kritičnih članova vlastite obitelji, ili pred okupljenim kolegama na
tivnije - stoje zaista i bila. Bila je toliko svjesna kvaliteta koje
božičnoj zabavi?
želi da ima muškarac s kojim bi sve to podijelila, da je vrlo
Kako mogu početi dobivati ljubav i poštovanje koje mi treba od
brzo shvatila da prvih nekoliko koje je susrela ne mogu biti
ljudi koji već jesu u mome životu?
pravi i nije se nastavila viđati s njima.
Što mogu učiniti kako bih fizički izgledao onako kako želim?
No, ovaj muškarac je, kako je rekla "podebljao najviše polja".
Fizički nije bio tip koji bi joj se svidio, no toliko je drugih stvari
Pogledajte svoje odgovore na kviz samopouzdanja na stranici
bilo dobro daje pogledala dublje i uskoro gaje doživjela kao vrlo
15. Koja područja niskog samopouzdanja vam smetaju kako
atraktivnog. Na kraju je zaista imala vezu o kojoj je sanjala.
biste napravili promjene već sada? Koncentrirajte se na njih i
počnite svakodnevno djelovati kako biste povećali razinu sa­ 3. Poslušajte svoje srce
mopouzdanja i približili se svojoj viziji. Kao i Gaby, kod koje su se srce i glava borili oko posla koji će
Suzy, rastavljena žena s djecom u pubertetu, imala je viziju prihvatiti, većina nesigurnih ljudi vrlo teško sluša vlastito srce.
koja je uključivala divnog novog muškarca u njezinom životu. Kako god to nazvali - srce, hrabrost, instinkt, čudan osjećaj
Nakon rastave u njoj se javio osjećaj da je nevoljena i s vre­ u kostima ili trbuhu - to je prirodan, trenutačan odgovor bez
menom se ukorijenio. Idealan život koji je zamišljala bio je riječi na ono što vam se događa u životu. Cesto ignorirate ma­
prepun detalja: vikendi koje bi provodili na selu, zajednički nje ugodne osjećaje i poruke koje dolaze s njima. Netko vas
trenuci uživanja kao što su posjeti izložbama, duge šetnje i za­ zamoli da nešto učinite i vaše srce zavrišti, no ipak to učinite.
jedničko kuhanje. Zamišljala je kakav bi taj muškarac trebao Kada poslušate vlastite instinkte, znat ćete što želite i što
biti - njegove interese, vrijednosti, nježnost i seksualnost. Vi- vam se ne sviđa. To je naročito važno ako se trebate prisiliti
92 PLAN SAMOPOUZDANJA BUDITE ISKRENI PREMA SEBI 93

da kažete "ne", da tražite nešto od ljudi ili da odredite grani­ sija i smatrala je da bi se raspale bez nje. Obitelj ju je optuživala da
ce. Vaša vizija je buduća slika pozitivnog odgovora. Daje vam je iritantna i nimalo ugodno društvo, a ona je stalno bila umorna.
osjećaj da su stvari sukladne vašem svijetu. A taj osjećaj želite Ispričala mi je da je i treća komisija moli da preuzme tajnički posao.
što češće u svome životu sada, a ne tek u nekom trenutku u Znala je da su neorganizirani i željela je pronaći rješenje koje bi joj
dalekoj budućnosti. pomoglo da se poduhvati te dodatne odgovornosti. Meni se učini­
Gaby je postala jako zainteresirana za taj koncept. "Ne vje­ lo da ona zapravo traži dozvolu da kaže "ne". Znala sam to jer sam
zapravo i ja nekoć bila kao i ona. Moje ograničeno slobodno vrije­
rujem da sam ikada slušala svoje srce", rekla je. "Čak i ne znam
me bilo je pretrpano odborima i dobrovoljnim radom. Kad god bi
kako bih to učinila."
netko nešto trebao, a nitko drugi ne bi se ponudio za to, čula bih
Zadala sam joj vježbu razmišljanja o osjećajima tijekom
samu sebe kako govorim: "Ja ću." Baš kao i Hannah osjećala sam da
dana u vezi s nevažnim stvarima - osjeća li se dobro u vezi s
nitko drugi ne može taj posao napraviti dobro kao ja i krajičkom
nečim ili osjeća tjeskobu? Tražila sam od nje da zapiše kada
sam oka promatrala svakoga tko bi volontirao kako bih bila spre­
je tjelesno osjetila nelagodu (u njezinom slučaju u trbuhu) i da
mna po potrebi uskočiti.
stavi ruku na mjesto gdje istražuje osjećaje. To je bio trening
Nije prošlo dugo vremena do kada su moji obiteljski odnosi i pri­
kako bi postala svjesna što joj njezine prirodne reakcije poru­
jateljstva počeli stradavati. Nisam bila zabavno društvo i počela
čuju, tako da bolje može razumjeti svoj unutarnji glas u vezi s
sam razočaravati ljude zato što sama sebi nisam priznavala da se
važnijim stvarima.
ne mogu nositi s time sve dok već nije bilo kasno da bilo tko drugi
Iskušajte to i vi. Svi mi u sebi nosimo mudrost napravljenu preuzme te obveze. Bila sam toliko zaokupljena i umorna da sam se
baš po našoj mjeri. Osvijestiti ono što zaista osjećamo dobar iscrpljivala na svakoj sitnici.
je korak na putu usmjeravanja naših života prema onome što Ono što sam naučila na teži način je da reći "ne" ne spašava samo
je najbolje za nas. zdrav razum ili zdravlje nego da je čovjek ugodniji i drugima kada
je manje napet. Ali "ne" je teško reći, naročito ako se bojite da ćete
| Reći "ne" ispasti sebični. Ako poput mene govorite "da" zato što si ne možete
o Reći "ne" je nešto što i većina ljudi podrazumijeva pod pojmom sa- pomoći da prestanete razmišljati kako nitko drugi ne može to uči­
$ mopouzdanja, naročito žene. Nekada davno bili ste dobri u tome niti tako dobro kao vi, postoji još jedan način. Sada ću se ponuditi
X - kada ste imali otprilike dvije godine. Promatranje malenoga dje- provesti vrijeme s nekim učeći ga a onda ga pustiti da radi, radije
o teta koje samopouzdano izgovara riječ "ne" cijelome svijetu pod- nego se prihvatiti volonterstva.
x sjetit će vas kako je to snažno. Ako izgovarate "da" kada vam srce Hannah je morala reći "ne" ne samo novoj komisiji već i vlastitim
X govori "ne", podcjenjujete sami sebe. Istoga ćete trenutka osjetiti zahtjevima prema samoj sebi. Morala je napraviti korak natrag u
% otpor. To utječe na vašu energiju i osjećaj ugode. svojoj karijeri i u svojoj obitelji umjesto da sve radi sama. Rekla
X Hannah je imala zahtijevan posao u kojem je morala kontrolirati sam joj: "Čak i da imaš neograničenu količinu energije, ne bi mogla
o rad drugih ljudi, odnosno jesu li ga obavili prema određenim stan- sama riješiti sve probleme na svijetu, pa čak niti u svome životnom
g dardima. Bila je napeta kod kuće jer joj je bilo lakše napraviti sve okruženju. No prenošenjem svojih vještina na druge, istrenirat ćeš
$ sama nego gnjaviti supruga i djecu. Bila je glavni kotač dvaju komi- "vojsku" - a to će stvarno biti vrijedan doprinos društvu."
94 PLAN S A M O P O U Z D A N J A B U D I T E I S K R E N I P R E M A SEBI 95

• Kada reći"ne" kada je to njihov problem, a ne vaš

Na nedavnoj cjelodnevnoj konferenciji vodila sam radionicu o tek tako!


ravnoteži. Većina žena priznala je da im nedostaje energije i da
Neki ljudi ne mogu niti zamisliti ovu posljednju kategoriju
su većinu vremena umorne. Počele su se iskreno smijati kada
sam im rekla da bi trebale osloboditi određeno vrijeme samo za ugađanja samome sebi jer to smatraju lošim. No nevjerojatno
sebe, vrijeme kada ništa neće raditi i kada će se zabavljati ili si je da se kada se osjećate posve slobodnima reći "ne" i spre­
jednostavno ugađati. Njihov odgovor je bio "nemoguće". Mno­ mni ste po prvi put sebe staviti na prvo mjesto, događaju dvije
ge od starijih žena očekivale su da će im životi postati lakši kada stvari. Kao prvo, osjećate se sretnijima i imate više energije, a
djeca odrastu, no sada su se našle razapete između brige za stare drugo, kada u drugoj prilici budete rekli "da", bit će to zato što
roditelje i pomaganja oko unuka, a da ne spominjemo stotine ćete vi to željeti i bez otpora, a ljudi će to više cijeniti. Žalosna
stvari koje su radile kako bi pomogle lokalnoj zajednici. je činjenica ta da kada su ljudi svjesni da vas zapravo iskorišta­
"Zar ste sve toliko zauzete da ne možete uzeti malo vremena vaju, i oni osjećaju odbojnost. To je nevjerojatno, ali istinito:
za sebe?" upitala sam nevjesto. Klimale su glavama. Zatim sam osjećaju se loše i za to krive vas.
im postavila trik-pitanje: "A kako to da ste danas ovdje?" Ta­
koreći, pomaknule su i nebo i zemlju kako bi oslobodile jedan • Kako reći "ne"
dan i zanemarile svoje uobičajene subotnje obveze i dogovore. Ako nemate prakse, morali biste znati da je to proces od tri
Izmijenile su iskrivljene osmijehe prepoznavanja. Nemoguće je koraka: prepoznati svoje osjećaje, reći "ne" i ostati miran.
postalo moguće, jer izdvojile su vremena za nešto što smatraju
vrijednim i pametnim, i na kraju zato što je to ipak bila neka 1. Prepoznati svoje osjećaje
vrst konferencije. No "moje" vrijeme? To nije dopušteno! Kako ste navikli svaki put reći "da", možda nećete ni znati
kako se osjećate sve dok to ne izgovorite, a kada shvatite da
Morate reći "ne": vam je dosta ili da ste umorni i od same pomisli na što ste pri­
kada ste već ionako preumomi od posla
stali. Sve dok ne razvijete novu naviku izgovaranja riječi "ne"
kada ste umorni i u stresu
odmah, morate si dati vremena.
Imate pravo reći "ne": Ako vas netko zatraži da nešto učinite, nemojte odmah pri­
kada je to nešto što ne želite napraviti stati - malo to odgodite. Odgovorite otprilike: "Moram malo
kada vas se ometa u nečemu što želite napraviti razmisliti o tome", "Moram pogledati u svoj planer" ili "Moram
kada neće biti zahvale se dogovoriti sa suprugom", a onda dodajte da ćete mu odgovoriti
kada je ljudima normalno da to napravite i iritira ih kada to nije tako
kasnije (sutra ili za pola sata). Iskoristite vrijeme koje ste dobili na
Dobro je reći "ne": taj način da spoznate želite li zapravo reći "da" ili "ne".
kada postoji nešto što biste radije radili Ako osoba inzistira na trenutnom odgovoru, ljubazno i sa
kada smatrate da ste zaslužili vrijeme samo za sebe žaljenjem odgovorite: "U tom slučaju moram reći ne."
96 PLAN S A M O P O U Z D A N J A BUDITE ISKRENI P R E M A SEBI 97

Postoje dva odgovora na pitanje: "Hoćeš li mi učiniti uslu­ čuvanje djece ili poslove po kući, no kada postanete sretniji i
gu?", a to su: "Ovisi o čemu se radi" i "Ako mogu." opušteniji, vjerojatno će objeručke prihvatiti promjenu.
A dobra vijest: većina ljudi neće rezati žile zato što ste rekli
2. Reći "ne"
"ne". "Aha, dobro", bit će najčešći odgovor. A kada idući put
Kada ste definitivno odlučili da nešto ne želite preuzeti na
kažete "da", bit će puno zahvalniji.
sebe, budite kratki i direktni i recite nešto poput: "Ne, bojim
Reći "ne" nipošto ne znači da ne želite pomoći. Možete
se da ne mogu", "Nije mi zgodno", "Nisam slobodna" ili "Ne
predložiti rješenje sugestijom: "Mislim da bi se to moglo na­
ovaj put." Nemojte započinjati s dugačkim objašnjenjima ili
praviti ovako-ili-onako", ili pitati: "Jesi li razmislio/la o nekoj
isprikama - druga će strana pokušati pronaći rješenja za njih.
alternativi?" Možete ponuditi i kompromis ako u nečemu že­
I povrh svega, uvijek budite ljubazni.
lite sudjelovati: "Sutra stvarno ne mogu, ali možda jedan dan
Nije zločin postaviti pitanje i nije zločin na to pitanje od­
idućega tjedna", "Sada imam previše posla, ali nazvat ću te
govoriti s "ne". Neka vam glas bude miran i siguran, naglasite
kad budem slobodna" ili "Zao mije što ti ovoga puta ne mogu
svoj odgovor mimikom glave. Ako govorite "ne" nekome tko
pomoći, ali slobodno me pitaj drugi put."
bi inače očekivao da mu odvratite s "da", svoj odgovor možete
omekšati razumijevanjem - primjerice: "Znam da će ti vje­ • Recite "ne" kada nije važno
rojatno biti teško pronaći nekoga, ali ja nisam slobodna i ne
Ako vam reći "ne" teško pada, najvažnija je vježba. Teže je ako
mogu ti pomoći ovaj put." Vjerojatno će vam biti lakše ako
čekate sve dok nešto veliko ne postane aktualno ili ako se oso­
svoj odgovor počnete s "ne". Ostat ćete odlučni ako je to prva
ba kojoj govorite "ne" slomi od pritiska. Takvo će vas iskustvo
riječ koju izgovorite.
vjerojatno pokolebati da pokušate ponovno. Bolje je početi s
3. Ostati miran nekim nevažnim "ne" jer morate postati svjesni da nije kraj
Kada ljudi očekuju da ćete reći "da", pokušat će vas uvjeriti svijeta kada to izgovorite, a isto tako kako biste osjetili veli­
da promijenite svoje mišljenje. Ne dajte se uvući u diskusiju čanstveni osjećaj slobode koji dolazi poslije upotrebe te riječi.
ili svađu. Samo ponavljajte svoje "ne" i naoružajte se korisnim Bit će vam lakše ako se radi o nečem posve trivijalnom što
rečenicama: "Zao mi je, ali to je tako", "Stvarno ne mogu", možete riješiti na sasvim lagan način. Na primjer, ako netko
"Nisam slobodna", "To trenutačno nije moguće" ili "Stvarno želi da upalite svjetlo, ili želi znati koliko ste platili za nešto.
to ne želim!" Recite "ne" hladno i smireno trgovcu ili osobi na ulici koja vas
moli da ispunite neki upitnik. Obvežite se da ćete svaki dan
• Što se tada događa reći "ne" dva puta, sve dok vam to ne postane normalno.
Prvo loša vijest: neki ljudi ne vole promjene i vjerojatno će vas i
dalje gnjaviti. Ako je to prijatelj ili poznanik, dobro razmislite • Tražiti ono što želite
želite li u svome životu nekoga kome je važno jedino koliko Ovo je još jedno teško područje za nesigurne ljude i jednako
ste mu korisni. Ako je to član obitelji, trebat će mu malo pre­ utječe i na muškarce i na žene. Glavna je razlika u tome što
odgoja. Morat će naučiti da niste uvijek na raspolaganju za nesigurni muškarci uglavnom čekaju dugo vremena prije nego
98 PLAN S A M O P O U Z D A N J A BUDITE ISKRENI PREMA SEBI 99

kažu što žele ili definiraju ono zbog čega su nesretni, a nakon je tišina. "Zapravo i ne", rekla je. "Naljutio bi se i rekao mi da
čega će se problemom agresivnije pozabaviti i nekoga okriviti. ga ostavim samoga. On voli biti na miru sve dok se ne počne
Žene pak često pokušavaju pokazati ono što žele migovima i osjećati bolje." U tom je trenutku shvatila daje način na koji se
govorom tijela - nešto što bi bilo jako očito drugoj ženi, ali ne brinula o svome mužu zapravo način na koji bi ona htjela da se
i muškarcu - a onda se osjećaju povrijeđene jer nisu uspjele o njoj brinu, a način na koji se on ponašao zapravo je bio slika
prenijeti poruku do željene osobe. onoga što on želi. Dvoje ljudi koji se vole zapravo nisu shvaćali
Neki od muških klijenata mole me da im objasnim miste­ jedno drugo jer nisu dovoljno kvalitetno komunicirali.
rioznu komunikaciju žena s kojima se susreću u životu. Žene
ne samo da daju znakove koji se jedva mogu prepoznati nego • Spoznajte kako pokušavate usrećiti druge i zašto
će ponekad reći upravo suprotno od onoga što zaista žele. A to Sto radite na poslu, svojim ukućanima ili prijateljima, a sma­
uglavnom zbunjuje većinu muškaraca. trate da se ne cijeni? Budite iskreni prema sebi: što želite po­
Amanda se osjećala loše kada je sa svojim suprugom došla stići? Kako se nadate da će drugi ljudi reagirati? Zapišite djela
u teretanu i zapravo se željela vratiti kući. Zamolila ga je za ili rezultate koji bi vas usrećili. A sada, razmislite što vam je
ključeve automobila. Upitao ju je osjeća li se dovoljno dobro potrebno kako biste to direktno i tražili.
za vožnju i ona je potvrdno odgovorila. Otišla je, a on je ostao Chloe smo već ranije upoznali. Ona je urednica knjiga koja
u teretani, no kada se kasnije vratio kući, našao se na bojnom je običavala rukopise nositi kući svake večeri i vikendima. Na­
polju. Upitala gaje zašto nije inzistirao daje odvede kući, op­ dala se da će ljudi primijetiti kako je predana poslu i koliko
tužila ga da mu nije stalo kako se ona osjeća i da je mogla puno radi, a umjesto toga patila je zbog osjećaja manje vrijed­
doživjeti prometnu nesreću. nosti jer su drugi iz njezine blizine bili promaknuti, a nju su
Ljudi koji uvijek žele usrećiti obično pokazuju ono što bi preskakali. Na to je odgovorila tako daje radila još više, prihva­
voljeli, tako da za druge ljude rade ono što bi zapravo htjeli da ćajući nove obveze i dolazeći u ured ranije a odlazeći kasnije.
drugi ljudi rade za njih. No ako svoje želje jasno ne izložite, Bila je to loša strategija jer nitko nije cijenio njezin trud, a ona
rijetko ćete doživjeti pravu reakciju. I više od toga, ovaj pristup sama postala je umorna i nervozna. Na kraju je počela osjećati
podrazumijeva da mi svi želimo iste stvari. odbojnost jer je smatrala da je svi uzimaju zdravo za gotovo.
Kada je Karen imala virozu, ostala je u krevetu cijeli tje­ Promjena je započela kada se Chloe ograničila da posao kući
dan, a za to ju je vrijeme njezin suprug zaista ignorirao. Bila nosi samo dva dana u tjednu, a vikendom više ne. Osjetila je
je jako uzrujana. "To je tako bezosjećajno", rekla je. "Kada je porast energije i samopouzdanja pa je i svoje vrijeme u uredu
bolestan, ja skačem oko njega, stalno se pojavljujem kako bih mogla koristiti efikasnije. Nakon kratkog vremena počela je
vidjela treba li nešto, pokušavam ga udobrovoljiti hranom koja ponovno stjecati kontrolu nad svojom karijerom i odlučila je
bi mu možda prijala, pokušavam ga razveseliti." To je bila pa­ pokrenuti temu o mogućnostima njezinog promaknuća.
žnja koju je željela za sebe. Postavila sam joj pitanje je li on Budući daje Chloe imala jedinstven talent i veliko iskustvo
pozitivno reagirao na ono što je ona činila za njega. Nastala u
nakladništvu, iz svojeg prethodnog posla, ohrabrila sam je
100 PLAN S A M O P O U Z D A N J A BUDITE ISKRENI PREMA SEBI 101

da se prisjeti svih svojih dotadašnjih uspjeha u kompaniji. Za­ Možda primijetite da ste nešto aludirali tek kada nalijete tu
pisala je sve knjige koje je pribavila a koje su se u prodaji po­ šalicu čaja i onda osjetite nezadovoljstvo, ili kada netko odbije
kazale profitabilne i sve poznate autore s kojima je potpisala vašu ponudu riječima: "Ne, meni se ne ide u kino." Čini vam
ugovore. Zatim sam je zamolila da razmisli što bi željela od se kao da vam je druga osoba oduzela izbor zato što, namjerno
svojih nadređenih. Zapisala je sljedeće: pomoćnika s punim ili slučajno, nije prepoznala vaše skriveno značenje.
radnim vremenom, poslovna putovanja, naročito na sajmove
knjiga u inozemstvo, višu titulu u poslu i povećanje plaće. • Koje sve granice morate postaviti na svoje mjesto?
To je bio hrabar popis i Chloe se dvoumila može li ona tra­ Kada netko nešto učini (ili ne učini), a zbog toga se osjećate
žiti išta od tih stavki, a kamoli sve. No, zaključila je da ništa loše ili ljuto, tada postajete svjesni da je jedna od vaših osobnih
ne može izgubiti ako pokuša. Počela je s razumnim argumen­ granica bila prijeđena. Svi imamo granice, bez obzira jesmo li
tima za pomoćnika i tvrtka se složila. Nakon nekoliko mjese­ ih svjesni ili ne, i one se razlikuju od osobe do osobe. Ako ne
ci iznijela je i ostale zahtjeve na način da je, kad god je imala prepoznajete vlastite granice i ne objasnite ih drugima, možda
neki konkretan uspjeh, nadređenima pisala dopise kako to ne će posve nesvjesno učiniti nešto što će vas zaboljeti ili naljutiti.
bi ostalo nezapaženo. Kad god bi imala kakve ideje, ne bi ih Zbog toga će se ta druga osoba osjetiti napadnutom ili ljutom
samo usmeno iznijela na sastanku, već bi ih zapisala i posla­ i neće se zapitati što bi drugi put trebalo biti drugačije. A vaše
la kolegama. Uvjerila je tvrtku da je pošalju na sajam knjiga u su granice samo vaša odgovornost, ne i tuđa.
Ameriku, a kada se vratila, napisala je izvještaj o onome što je Elsa je bila nepopustljiva jer nije imala problema u javnom
tamo napravila zahvaljujući svom prisustvu. Nakon šest mjese­ pokazivanju svoje ljutnje. Ono što nije učinila bilo je analiziranje
ci postigla je sve sa svojeg popisa želja, uključujući promociju i onoga što joj treba, posve nevezano za njezinu ogorčenost. Nakon
veća primanja. što smo neko vrijeme zajedno radile, poslala mi je ovaj e-mail:

• Što ne govorite? Jedna moja prijateljica nije se pojavila na dogovorenom sastanku


Zaustavite se kada počnete s aluzijama. Ponekad čovjek nije ni i nazvala me u zadnji čas da neće moći doći. Razmišljala sam zbog
svjestan da to radi jer mu se zahtjev iza onoga što govori čini čega sam ljuta i koliko je fer da se ljutim na nju. Idući sam put o
potpuno jasan. Upitajte se možete li ga formulirati direktnije. toj temi s njom posve neutralno započela razgovor u smislu "ljutim
Evo nekoliko primjera: se na tebe jer nisi došla kada smo se dogovorile i jer sada imam
osjećaj da ne cijeniš ono što ja pokušavam postići. Ubuduće, ako
Želiš li da ti donesem šalicu čaja? - skriveno značenje = Volio bih se takva situacija ikada ponovi, nazovi me unaprijed". Ono što bih
da mi doneseš šalicu čaja. inače učinila bilo bi okriviti je za sve što osjećam i reći joj nešto kao:
Jesi li za kino? - skriveno značenje = Ja sam za kino, želiš li poći "Postavila si me pred zid. Beznadan si slučaj i nimalo ti nije stalo.
sa mnom? Zbog toga što nisi došla, nisam mogla obaviti ovo i ono, što bih
Svejedno mi je, ti izaberi. - skriveno značenje = Znam točno što napravila da se nismo dogovorile. Ja sam pomaknula neke svoje
želim, no htio bih da inzistiraš na tome da ja izaberem. dogovore samo da bih imala vremena za tebe." I tako dalje, i tako
T
102 PLAN SAMOPOUZDANJA BUDITE ISKRENI PREMA SEBI 103

dalje. Ovako sam sama preuzela odgovornost za to što mi je u toj 9, 6. Istaknite to


situaciji tlak narastao do plafona, a njoj sam se obratila samo u vezi X Zamolite za sugestije ili odgovore. Na kraju razgovora zahvalite se
s onim za stoje bila kriva -javila mi da neće doći u zadnji trenutak. 9 i zaključite: "Dakle, dogovorili smo se..." i ponovite ono o čemu ste
I uspjela sam, iako mi se na početku, kada sam joj sve htjela sasuti u 9 govorili. Nakon toga je na vama da ih podsjetite, ljubazno, ako vam
lice, to i nije činilo kao dobra ideja. Ovako sam sačuvala prijateljstvo <s se učini da su ponovno prešli granicu. Mnogim ljudima treba ne-
i rekla točno kako se osjećam. A uspjeti, to zaista daje snagu. 9 koliko puta ponoviti prije nego shvate da je granica postavljena,
$ djelomice zbog toga što smatraju daje ono što ste rekli samo odraz
Ovdje je sedam koraka kako postaviti granice i držati ih se. x vašeg trenutačnog raspoloženja i nisu shvatili koliko ste zapravo
<> bili ozbiljni.

& 1. Prepoznajte što se događa 9 7. Pojačajte granice


9 Zbog čega se od onoga što ljudi govore, rade ili ne rade osjećate x Obratite pozornost na to kada su ljudi učinili ono što ste htjeli i tako
x loše? 9 uvažili vaše osjećaje. Recite im koliko vam to znači i zahvalite im se.
9 Bit će puno više motivirani za poštivanje vas i vaših granica ako im
x 2. Odlučite što trebate promijeniti
$ pokažete zahvalnost.
8 Budite precizni - umjesto kuknjave bez konstruktivnih prijedloga.

S 3. Odredite granice • Zatražite pomoć


9 Što više ne želite trpjeti? Što biste umjesto toga željeli? Kada vam je samopouzdanje nisko, teško je tražiti pomoć.
9 4. Odredite vrijeme Smatrate daje niste zaslužili i nije vam ugodno kada vam ljudi
<> Ako čekate da se na nekoga naljutite i da nešto više ne možete tr- nude pomoć. A možda se bojite da će o vama misliti da ste
9 pjeti, najvjerojatnije nećete imati snage za promjene. Tada je tako- slabi. A zapravo, svima nama je potrebna podrška i kada smo­
X đer i teže efikasno djelovati. Stvari se neće promijeniti ako to ne gnemo hrabrosti zatražiti pomoć ako je trebamo, to je znak
S zatražite, pa prema tome ništa ne možete izgubiti ako ne pokušate. samopouzdanja i snage.
9 Ako svoje ideje iznesete u adekvatno vrijeme i razumno ih isplanira- Yvonne je izvana izgledala puna samopouzdanja. Bila je u
£ te, imate velike šanse prezentirati ih na prihvatljiv način. Upamtite:
dobrome braku, elegantna i djelovala je snažno. Znala je raz­
govarati s bilo kime i nasmijati ljude. Ali u sebi je bila jako
9 ljutnja i agresija tjera ljude na obrambeni stav a onda prestaju slu-
nesigurna, stalno je pazila kako djeluje izvana da ljudi ne bi
x sati. Izaberite neki miran trenutak ili se dogovorite za vrijeme kada
mogli pretpostaviti kako se osjeća iznutra. Nedugo nakon što
9 ćete progovoriti. Ako unaprijed znate kada će doći do razgovora,
smo počele surađivati dogodilo joj se nekoliko nesreća. Suprug
x možete unaprijed pripremiti što ćete točno reći. Isto tako, znajući
joj je izgubio posao, a kako ona nije radila, njihova financijska
X da ćete kasnije razgovarati o tome, u vama se stvara osjećaj mira. situacija postala je kritična. Zatim su joj se majka i sin raz-
S 5. Objasnite bez ljutnje boljeli, pa se morala brinuti za njih oboje dok je pokušavala
g Dobra formula glasi: "Kada ti... (problem), ja se osjećam... (ostanite pronaći posao. No, čak i u to vrijeme fasada je bila savršena.
x samo u granicama svojih osjećaja). Htjela bih predložiti... (ono što Jednom me prilikom u suzama nazvala iz udaljenog super-
9 želite da učine ili prestanu činiti)." marketa u koji je otišla samo zato daje nitko ne vidi dok plače.
104 PLAN S A M O P O U Z D A N J A B U D I T E I S K R E N I P R E M A SEBI 105

Više nije imala izbora i morala je zatražiti pomoć. Morala je nosti. Veća je vjerojatnost da će vam biti na raspolaganju kada
zamoliti susjede da joj pomognu oko obitelji, stare poznanike vam je to potrebno, ako to shvate. Ako vam je teško zamoliti
da joj pomognu u vezi s poslom, a neke čak i da joj pomognu za nešto, vjerojatno ćete oklijevati i kada vam je to jako važno.
novčano. "Izgubila sam sav svoj ponos", rekla je. "Priznala sam A kada vas se ozbiljno ne shvati, osjećat ćete se loše i drugi put
im kako stvari očajno stoje i prepustila se njihovoj milosti." ćete se još više skanjivati prije traženja pomoći.
Za Yvonnu je bilo iznenađenje što se nakon toga počela Tražiti nešto može biti teško zato što tada sebe stavljate u ne­
dobro osjećati, a očekivala je da će se osjećati "stupanj niže od čije tuđe ruke, a što se o važnijoj stvari radi, lošije ćete se osjećati
crva". To je djelomično bilo i zbog divnog odziva koji je dobila ako dobijete negativan odgovor. Možda morate posuditi novac,
od ljudi - ona je naime u prošlosti pomogla mnogima i bili su zatražiti promjene na poslu ili trebate emocionalnu podršku.
sretni što im se pružila mogućnost da joj isto tako uzvrate - no Jednom sam prilikom imala problem o kojem sam morala
osjetila je i veliko olakšanje što se više nije morala pretvarati. razgovarati. Nazvala sam prijateljicu i zamolila je da navrati a
A najbolje od svega bilo je to što ju je traženje pomoći zapravo da joj nisam objasnila zbog čega. Odbila me je jer je večer želje­
učinilo snažnijom. la provesti sama pred TV ekranom. Bila sam povrijeđena i za­
"Sada znam da nisam sama i daje ljudima stalo", objasnila ključila sam da joj nije stalo do mene. Nekoliko tjedana kasnije
je. "Nitko me ne gleda s visoka - mislim da im je drago što ispričala sam joj u kakvim sam bila problemima. "Zašto mi nisi
sam im pokazala svoje ljudsko lice. Kad samo pomislim na rekla?" začudila se. "Sve bih ostavila samo da sam znala."
vrijeme i emocionalnu energiju koju sam u prošlosti trošila na
pretvaranje i ne prihvaćajući pomoć!" Za nju ova je lekcija bila Pitajte jednostavno
suštinska i čak se osjetila sretnom što joj se sve to dogodilo Objasnite ljudima što vam je potrebno što jasnije moguće.
kako bi je naučila. Uputite im svoje zahtjeve tako da im date mogućnost da o nji­
ma temeljito razmisle. Najavite im da ih nešto trebate zamo­
• Kakva vam pomoć treba? liti, i provjerite odgovara li im određeno vrijeme. Jednostavno
Ako je ne zatražite, nikada nećete dobiti pomoć. Obratite po­ im objasnite što biste htjeli, zašto baš njih pitate i zašto vam je
zornost na to govorite li tek izdaleka umjesto da pomoć jasno to toliko važno. Ta će osoba možda ipak reći "ne", ali pomnije
zatražite. će razmisliti ako razumije zbog čega to od nje tražite. Ako
Jedna od osnovnih grešaka je pretvaranje zahtjeva u pitanje odgovor još uvijek glasi "ne", nemojte učiniti ništa zbog čega
u situacijama kada vam neizostavno treba potvrdan odgovor: bi se ta osoba osjećala loše.
"Mogu li dobiti slobodno u petak ujutro?" I tek onda kada šef Ako trebate pomoć na neki poseban način, objasnite osobi
kaže "ne", otkrijete mu da morate ići k liječniku. od koje želite pomoć daje ona baš prava osoba za to.

Pokažite ljudima koliko vam je to važno Budite spremni na "ne" isto kao i na "da"
Ljudi koji su bolji u izgovaranju riječi "ne" moraju znati razliku Svi imaju pravo reći "ne", baš kao i vi. To ne znači da im nije
između zahtjeva "bilo bi dobro" i onog koji je od velike važ- stalo do vas ili da im je svejedno. Kako biste bez problema
106 PLAN S A M O P O U Z D A N J A

mogli tražiti pomoć, morate prihvatiti i činjenicu da pone­


kad ljudi ne mogu ili ne žele pomoći. To vam se možda neće
svidjeti, ali događa se s vremena na vrijeme. Budite ljubazni.
Zahvalite im se unatoč svemu jer su razmislili o vašoj mol­
bi. Kada ponavljate razgovor, obratite pozornost na to jeste li
problem istaknuli proporcionalno tome koliko vam je važan.
Ako vas netko neprestano odbija, naročito onda kada vam je
pomoć zaista potrebna, morate ponovno ocijeniti vaše među­
sobne odnose.

Vježbajte
Kao i izgovaranje riječi "ne", i moliti za pomoć treba vježbati.
Sve dok vam ne postane prirodno, zamolite za nešto tri puta
na dan, naročito ako je to nešto što vam nije neophodno po­
trebno. Morate postati opušteni u traženju i primanju pomoći
- ali isto tako i u povremenom otkazivanju. To i vama može
pomoći u izgovaranju riječi "ne". Osjetite toplinu koja je re­
zultat stvaranja takve vrste odnosa s drugim ljudima i porasta
samopouzdanja koje će se razviti kada steknete sigurnost u
traženju pomoći.
Svaki put kada 5. korak
doživite neuspjeh, Obračunajte se
iz njega možete sa strahovima
izvući nešto što će • Brige, brige, brige...
• Pobjeda nad običnim strahovima
vas dovesti blize • Zlatna pravila davanja i primanja kritika
• Što vas zadržava?
uspjehu
"Mnogo je životnih neuspjeha kada ljudi ne shvate koliko su
bili blizu uspjehu kada su odustali."
T H O M A S EDISON

Strah igra važnu ulogu kod nedostatka samopouzdanja. Za­


pravo, samopouzdanje karakterizira nedostatak strahova ili
barem ona energija koja omogućuje "osjetiti strah, ali ipak se
upustiti" (naslov knjige Sušan Jeffers). Neki su strahovi fobije
koje istinski blokiraju i za borbu protiv njih potrebna vam je
stručna pomoć. No, ostavimo njih po strani, jer stav koji zaista
možete zauzeti jest stav prema strahu. Ovo je možda nov pri­
stup no na kraju ovoga koraka otkrit ćete neke tehnike koje će
vam pomoći da izaberete svoj stav u situaciji koja vas je ranije
užasavala.

• Funkcija zabrinutosti
Prirodno je brinuti se. I zabrinutost ima svoju svrhu. Ona je
dio vašeg unutarnjeg alarmnog sustava koji vas uzbunjuje da
je nešto loše i da to treba popraviti ili da trebate biti pažljivi.
Dio slušanja vašeg srca je osluškivanje vlastitih briga i razumi­
jevanje zašto se uopće javljaju, te odlučivanje što u vezi s time
poduzeti. No, kada brige izmaknu kontroli, mogu paralizirati.
Ovo se može dogoditi iz tri razloga. Prvi je da zabrinutost
postane navika: tražite nove brige čim ste neku od njih riješili.
Drugi je da ne prepoznajete akciju koju biste trebali poduzeti
kada ste oko nečega zabrinuti. Treći je uvjerenje da je briga
"realističnija" od pozitivnog stava.

• Navika zabrinutosti - i poduzimanje akcije


Neki se ljudi osjećaju ugodnije kada su puni briga, iako to zvu­
či kao kontradikcija. Kada nemaju briga, osjećaju se nesigurno
kao da previđaju nešto važno. Ponekad sam se zapanjila koliko
112 PLAN S A M O P O U Z D A N J A O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 113

neke osobe zdušno mogu biti zabrinute, bez obzira koliko je nekog čudnog razloga čak i ljudi koji nisu pretjerano zabrinu­
velik problem. Vanessa je imala dobar razlog za brigu dok je ti smatraju da je gledanje prema budućnosti i očekivanje da
čekala na rezultate pregleda na potencijalno po život opasnu će se neke stvari okrenuti na loše zapravo realistično, dok je
bolest. Od trenutka kad je saznala da je nema odmah je istim zamišljanje situacije koja će se završiti dobro djetinjasto i ne­
intenzitetom počela brinuti o svojoj financijskoj situaciji. Kada vjerojatno. Zapravo, niti jedna od tih dviju krajnosti nije reali­
je to riješila, postala je opsjednuta težinom svoga mlađeg sina. stična jer nitko ne može točno predvidjeti budućnost. Ona nas
Kada se počeo baviti sportom, kako bi smanjio težinu i pove­ obično uspije iznenaditi, na jedan ili drugi način - a to je isto i
ćao kondiciju, svoju je pažnju usmjerila na štetu koju je mačka za fizičare i za učenjake, eksperte za vrijeme, političare, tržište
radila grebući sofu. Problem je u tome da su bojazan koju je financija i tako dalje.
Vanessa osjećala i vrijeme koje je provela brinući se o sofi bili No, s druge strane, to kako izaberemo da se postavimo pre­
jednaki njezinim osjećajima kada je mislila da će možda umri­ ma budućnosti - jesmo li zabrinuti ili pretpostavljamo da će
jeti - i za vrijeme svih ostalih briga u međuvremenu. Bilo je to sve biti dobro - ima utjecaja na ono što će se dogoditi, a još i
kao da ima mentalni sklop označen kao "glavna briga", a kada više na sadašnje vrijeme. Ako ste zabrinuti zbog onog što će
je on prazan, mora naći nešto novo kako bi ga popunila. se dogoditi, generalno ćete biti još uplašeniji a s time će se
Akcije raspršuju tenzije i zabrinutost, kao što ste već otkrili povećati i vaš otpor prema bilo kakvoj akciji ili odgovarajućem
slijedeći sugestije u 1. koraku. Nije važno koliko je mala akcija riziku. Stalno ćete biti u potrazi za "dokazima" da ste s punim
koju poduzimate kako biste riješili problem, olakšanje je veliko pravom bili zabrinuti. S druge strane, ako na budućnost gle­
gotovo kao i kod krajnjeg rješenja, a naročito ako ste se za to date s više optimizma, generalno ćete osjećati da imate više
malo i pomučili. Zabrinutost bez akcije povećava tenzije, crpi energije i pozitivno ćete doživljavati ono što vam se u životu
energiju i stvara depresiju. Zabrinutost ugrožava vaše zdravlje trenutačno događa. Lakše ćete poduzeti bolje i pozitivnije ak­
isto kao i vaš duh. cije glede potencijalno odlučujućih događaja i vjerojatnije ćete
primijetiti prilike i sitnice za koje možete biti zahvalni.
• Koliko je zabrinutost realna?
Brinuti se znači zamišljati što bi se moglo dogoditi u budućno­ • Stavljanje zabrinutosti na pravo mjesto
sti. U pravilu te su imaginacije negativne - ako ste zabrinuti, to Iako je zabrinutost prirodno upozoravajuće zvono i korisno je
znači da smatrate da će rezultat na neki način biti loš. No, vi kada vas potakne na akciju, osim toga nema nikakvu funkciju.
zapravo ne znate što će se zaista dogoditi, samo pretpostavljate. Zabrinutost bi trebala potaknuti vaš mozak na bavljenje pro­
Razmislite malo zbog čega ste sve već u životu brinuli. Naj­ blemom tako da možete odlučiti što učiniti, no osim te nema
lakše se prisjetiti situacija kada su vaše brige bile opravdane, nikakvu svrhu. Ona vas iscrpljuje i čini manje sposobnima za
no sigurna sam da su se u mnogim situacijama pokazale ne­ djelovanje. Zbog zabrinutosti, primjerice, više učite za ispite,
potrebnima - ništa se loše nije dogodilo, a krajnji je rezultat što je dobro i korisno. No, brinuti se nakon ispita, dok čekate
ponekad bio bolji nego što ste uopće mogli očekivati. No, iz rezultate, razmišljati o njima negativno i smatrati da će imati
114 P L A N S A M O P O U Z D A N J A O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 115

negativan utjecaj na vašu karijeru, ne služi ničemu osim pada­ Najvažnije od svega, kada se suočite s onim najgorim što
nju u depresiju i nema nikakav efekt na krajnji rezultat. vam se može dogoditi, moći ćete to promatrati na praktičniji
način, a ne samo kao prijeteći crni oblak na horizontu. Nakon
Ovdje su četiri načina kako zabrinutost staviti na pravo mjesto. toga možete spoznati kakve akcije trebate poduzeti ako do
toga najgoreg uopće dođe, ili kako biste ipak poboljšali situa­
1. Upitajte se: "Koliko je važno?"
ciju. Tako kontrolu vraćate u svoje ruke i činite nešto korisnije
Ako ste razvili naviku da budete zabrinuti, vjerojatno se rijet­ od same zabrinutosti.
ko zaustavljate i upitate koja je briga od svih koje imate zaista Primjerice, Melje bila zabrinuta da će joj se rak grudi vrati­
vrijedna tolikog straha. Razmislite koliko brige utječu na vaše ti i što će biti s njezinom djecom ako tako rano umre. Kada se
zdravlje, kao i na sreću i samopouzdanje, zaustavite samog napokon otvoreno suočila s time, bila je u stanju načiniti odre­
sebe i razmislite je li određena briga vrijedna stupnja pozor­ đene korake koji su bili potrebni kako bi joj se savjest smirila.
nosti koju joj pridajete. Vanessa je na početku bila uvrijeđena Uz to je spoznala da unatoč svemu želi da ono vrijeme koje joj
kada sam postavila pitanje važnosti njezinih manje ozbiljnih je ostalo provede što sretnije moguće. Umjesto trošenja vreme­
briga. Zatim je pristala na suradnju i stvari zbog kojih je bila na na zabrinutost, odlučila se fokusirati na tehnike 2. koraka:
zabrinuta ocijenila od 1 do 10 - od manje važnosti do totalne Pobudite energetske razine.
katastrofe - i na kraju je uspjela razviti osjećaj za vrednovanje. Mark je bio zabrinut da će mu propasti posao i da će iz­
Nastavite se podsjećati daje zabrinutost korisna za pobuđi­ gubiti sve za što je radio, uključujući i kuću i lagodan život.
vanje akcije, ali nakon toga ne služi ničemu. Zamolila sam ga da zamisli trenutak u kojem se to dogodilo.
Sto će učiniti ako sve propadne? Umjesto tužnog i prestra­
2. Upitajte se: "Što je najgore što mi se može dogoditi?"
šenog odgovora, najednom je živnuo. "Mogu raditi bilo što!"
Najčešće se bojimo pratiti naše brige sve do logičnog zaključka rekao je. "Ne bojim se teškoga rada. Ako bude toliko loše,
i radije ih ostavljamo u prilično neodređenom stanju straha. mogu se primiti bilo kojeg posla i od njega nešto napraviti.
No, iskustvo me naučilo da koliko god je "ono najgore" straš­ Na neki način bilo bi mi lakše da ponovno počnem od nule.
no, ako se s time suočimo, barem jednom, možemo to ublažiti. Mogli bismo živjeti kod mojih roditelja dok se ponovno ne
Radila sam s ljudima za koje je najgore moguće bilo zaista osovim na noge." Kada je spoznao svoje misli, dobio je nov
zastrašujuće: smrt, gubitak doma, bankrot i slično. Kada su elan. Ako bi se mogao snaći kada bi stvari krenule toliko loše,
svoje strahove pretvorili u riječi, iako su još uvijek bili strašni, što bi mogao poduzeti sada dok još postoje neke opcije? Uspio
izgubili su nešto od intenziteta noćne more. U drugim, ma­ je razviti neke radikalne ideje u vezi s onim što treba napraviti
nje ekstremnim slučajevima, otkrili su da najgore što im se u trenutnoj situaciji.
može dogoditi ipak nije tako strašno ili životno bitno. Kada 3. Upitajte se: "Kakve akcije mogu poduzeti?"
je problem jednom bio verbaliziran, za većinu je prestao biti Upotrijebite zabrinutost kako biste spoznali akcije koje može­
opsesivan. te poduzeti. Prva od njih je provjeriti znate li sve činjenice koje
116 PLAN S A M O P O U Z D A N J A O B R A Č U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 117

su vam potrebne kako biste donijeli određenu odluku. Možda kako bi današnji dan bio dobar, profitabilan i sretan? Pogledajte
bi vam pomoglo da napravite popis kako biste posložili vlastite ponovno 2. korak: Pobudite energetske razine i 8. korak: Pobolj­
misli. šajte ono što jest. Ako ste zabrinuti zbog nekog drugog, zabrinu­
tost za vlastitu dobrobit i sreću dat će vam energije da budete
U čemu je problem? pozitivna potpora, a ne teret zato što ste mrki i sitničavi.
Stoje uzrokovalo problem?
Koja su moguća rješenja? Radije gledajte ono što je dobro, a ne ono što nije
Na čemu danas možete biti zahvalni? Razmislite o najmanjim
Smislite barem 20 odgovora na ova pitanja, od praktičnih do detaljima kao i većoj sreći. Kad bi ovo bio vaš zadnji dan na
potpuno smiješnih. Čest je slučaj da vam se nakon što zapišete ovome svijetu, vjerojatno biste uživali u najobičnijim stvarima
neke luckaste odgovore mozak probudi i smisli nešto neobično poput šalice čaja, vode iz pipe, intenzivnog zalaska sunca. Za­
ali izvedivo. Možda ćete poželjeti upitati i druge ljude da vam što ne biste napravili popis svega na čemu ste zahvalni? Izne­
napisu svoje savjete. nadit ćete se kako kvaliteta vašeg života raste kada se koncen­
Sto je najbolje moguće rješenje? Kada otkrijete trenutno trirate na ono što volite, naročito na neke sasvim obične stvari
najbolje dostupno rješenje, napravite prvi korak prema njemu. koje bi inače samo prošle mimo vas.
Ako se brinete zbog nekog drugog, slijedite istu proceduru, Nikolin popis je djelomično relevantan:
no koncentrirajte se na ono što biste mogli učiniti da pomo­
gnete. Ponudite tu pomoć, ali budite svjesni da možda neće Zahvalan sam na ideji života na bazi "dan po dan". To je kao da
biti dobro prihvaćena. U tom slučaju prihvatite činjenicu da zabrinutost zbog budućnosti ne napada moju sreću u sadašnjem
daljnjom zabrinutošću nećete biti od pomoći. trenutku. Umjesto da se plašim živjeti u sadašnjosti, pruža mi sigur­
nost i ona postaje izvor mojeg zadovoljstva.
4. Upitajte se: "Što drugo mogu učiniti umjesto da brinem?"
Zahvalan sam za sve što možemo pružiti Allenu, za svu medicinsku
Akcije smanjuju zabrinutost jer ste tada svjesni da poduzimate brigu koju trenutačno dobiva.
korake prema rješenju problema. No, ponekad ne postoji ni­ Zahvalan sam što ne osjećam da sam usamljen i što postajem si­
šta što možete poduzeti. To može biti nešto poput čekanja na gurniji u svoje vlastite snage.
rezultate ispita, nešto što je potpuno izvan vaše kontrole, ili Umjesto traženja posla ovaj sam tjedan zahvalan što ga nemam jer
možda zabrinutost zbog nečega što se već dogodilo. sam bio jako umoran i imao prigodu odmoriti se.
Čak i ako ne možete poduzeti direktne korake, još uvijek Zahvalan sam stoje moj viseći koš sada zauzeo časno mjesto pored
možete uspostaviti kontrolu nad nekim drugim područjima. ulaznih vrata.

• Koncentriranje na danas Potražite lekciju


Nemojte dopustiti svojim mislima da odlutaju u budućnost ili Ako nešto nije dobro, ili ste jednostavno pogriješili, što iz toga
se zadržavaju u prošlosti. Ovo danas je sve što imate i upravo možete naučiti? Ako razvijete ovakav način razmišljanja, bilo
ova minuta jedina je koja je u vašoj kontroli. Što možete učiniti koju situaciju možete okrenuti u svoju korist.
118 P L A N S A M O P O U Z D A N J A O B R A Č U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 119

Stvorite sreću za druge razmišljati u utorak navečer, u 19.30." Možete zabilježiti što
Ugodni kontakti s drugim ljudima reflektiraju sreću natrag na vas je zabrinulo ako mislite da biste to mogli zaboraviti.
vas. Imajte razumijevanja za ljude na rubu živaca. Dajte (iskre­ Leslev je ovu strategiju doživjela vrlo pozitivno. Bila je u
ne) komplimente svojim bližnjima i prijateljima, one o kojima svojim ranim četrdesetima i mučilo ju je da nikada neće moći
ste često razmišljali, ali ih nikada niste izrekli. imati djecu. Poduzela je već sve što je bilo u njezinoj moći
Promijenite fokus
i nije joj preostalo ništa drugo no nadati se, ali zabrinutost
Ovo je poželjno ako ste opsesivno zabrinuti i teško možete nije prestajala i zbog toga se osjećala sve lošije. Spoznala je
prestati misliti o nečemu što vas straši. Prekinite taj krug tako da takve osjećaje može isključiti ako odredi neki datum za
da svjesno promijenite fokus. Na primjer, nazovite prijatelja zabrinutost, a to bi ujedno bilo i vrijeme kada može tugovati i
samo zbog čavrljanja (ne zbog nečega što vas muči!) ili izaberi­ plakati koliko god želi.
te boju i izbrojite koliko je predmeta te boje oko vas. Eksperimentirajte s načinima kako unijeti mir u svoje misli

Prihvatite ono što ne možete promijeniti Ako ste religiozni, vjerojatno će vam pomoći molitva. U dru­
Stvorite zalihu rečenica koje će vas podsjećati da ne brinete, da gim slučajevima možete isprobati meditaciju, umirujuću glaz­
pustite niz vjetar. bu, jogu ili tai chi.
Neke od korisnih su:
• Zašto brinuti?
Što bude, bit će. Zabrinutost je podloga za mnoge strahove. Mijenjajući svoj
Događa se. stav prema zabrinutosti, generalno započinjete borbu protiv
Druge ljude ne možeš promijeniti, to mogu učiniti samo sami sebi. straha. Ovdje su neki od najčešćih strahova koji mogu utjecati
Bog će se za to pobrinuti (ako ste religiozni ili naklonjeni na vaše samopouzdanje i onemogućavati vas u napretku.
duhovnosti).
Jednoga ću dana shvatiti zašto se to moralo dogoditi (ovo je jedna • Strah od promjene
od mojih omiljenih). Strah od promjene je jako snažan, a djelomično je i poguban
Odredite "zabrinuti čvenk" sa samim sobom jer se ljudi pozitivne promjene često boje isto kao i negativ­
Ako vas brine to što se ne brinete ili ne možete zamisliti tre­ ne. To je razumljivo jer sve vrste promjena uzrokuju prevrate i
nutak kada nećete biti zabrinuti, možda će vam pomoći ako određenu količinu napetosti. Na primjer, vjenčanje je prilično
odredite vrijeme i mjesto kada ćete dopustiti sami sebi da bu­ visoko na ljestvici stresnih događaja, a tu spada i selidba (ma­
dete zabrinuti koliko god smatrate daje potrebno. Za to je do­ kar i u veći i ljepši stan), osvajanje velike sume novca ili napre­
voljno i pola sata, vidjet ćete. A onda, kada brige u neko drugo dak u karijeri. Svaka promjena sa sobom nosi i period prila­
vrijeme dođu nepozvane u vaše misli, možete reći: "O tome ću godbe, vrijeme kada ne znate što će se dogoditi i kada vam se
120 PLAN S A M O P O U Z D A N J A O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 121

vaš vlastiti život čini stran. Mnogi ljudi više vole poznato nego u svojoj 46. godini života kandidirao se za Senat i izgubio
nepoznato, pa čak i kada ih to poznato ne čini sretnima. u svojoj 47. godini života izgubio je kandidirajući se za
potpredsjednika
u svojoj 49. godini života ponovno se kandidirao za Senat i
9, 1. Gdje želite biti?
ponovno izgubio
6 Nešto što će vam pomoći da se borite sa strahom od promjene
u svojoj 51. godini života kandidirao se i bio izabran za
g je koncentriranje na cilj. To će raspršiti neugodne osjećaje koji se
predsjednika Sjedinjenih Država
x javljaju usput. Pokušajte zamisliti kakav će biti vaš život nakon što
Njegovo ime bilo je Abraham Lincoln.
5 dođe do promjene i neka ta slika bude jasna, konkretna i što de-
<? taljnija. Učenje nečeg novog obično je popraćeno osjećajem nervoze,
x 2. Brinite se za sebe nedostatkom vjere u sebe i visokom razinom stresa, naročito
<> Očekujte veći stres i nejasne osjećaje kada se suočavate s promje- kod odraslih. Slično tome, takvi se osjećaji javljaju kada poku­
x nom. Posvetite više pozornosti no obično na brizi o samima sebi i šavate postići cilj ili morate napraviti nešto što još nikada niste
6 koristite se tehnikama o kojima smo govorili u 2. koraku: Pobudite radili. Jedan od načina borbe protiv straha od neuspjeha je svi­
<> energetske razine. jest da ćete se tako osjećati, ali da će ta neugodnost proći.
Moj najgori napad straha od neuspjeha zbio se prije 12 go­
• Strah od neuspjeha dina kada je knjiga koju sam napisala privukla velik publicitet.
Strah od neuspjeha vjerojatno je najšire prepoznat strah u ljudi To je značilo da sam morala dati velik broj intervjua, a najgore
koji imaju manjak samopouzdanja. Vrlo je važno pozabaviti se od svega, morala sam držati govore pred publikom. Bilo mije
time jer je neuspjeh osnovno stanje na putu do uspjeha. Goto­ zlo od straha. Prije radijskih intervjua uživo hiperventilirala
vo da ne postoji ništa važno što ste postigli što prethodno nije sam gotovo do nesvijesti. Bila sam uvjerena da ću izgovarati
bilo obilježeno neuspjehom. apsolutne gluposti i da će mi mozak zablokirati. Predavanja
Razmislite o ovoj priči koja je kružila e-mailovima: su bila još i gora jer su dulje trajala i bila sam prepuštena sama
sebi. U intervjuu bi me barem netko nešto pitao i tako ispunio
u svojoj 22. godini života propao je u poslu kakvu neugodnu tišinu. No za vrijeme predavanja morala sam
u svojoj 23. godini života kandidirao se za državnu legislaturu i stajati pred gomilom ljudi koja je buljila u mene i ako bi mi
izgubio panika pomiješala misli, ne bi bilo nikoga tko bi mi u tom tre­
u svojoj 24. godini života ponovno je propao u poslu nutku mogao pomoći. Bila sam uvjerena da će me ljudi osuđi­
u svojoj 26. godini života umrla mu je draga što mu je slomilo srce vati, smijati se mojim greškama, biti zgroženi mojom slabom
u svojoj 27. godini života imao je živčani slom retorikom ili da će se dosađivati. No, nisam se mogla izvući i
u svojoj 34. godini života oporavio se zdravstveno, kandidirao za morala sam to obaviti.
Kongres, ali bez uspjeha Danas sam sretna što sam se morala suočiti s time. U stva­
u svojoj 39. godini života kandidirao se ponovno za Kongres - i ri, bila sam toliko odlučna pobijediti taj strah da sam i sama
ponovno izgubio tražila gdje bih mogla držati predavanja ili radionice sve dok
122 PLAN SAMOPOUZDANJA OBRACUNAJTE SE SA STRAHOVIMA 123

nisam stekla iskustvo i pobijedila svoj strah. Danas uživam 2. Prestala sam projicirati svoj strah na publiku
u svojim predavanjima i potpuno sam opuštena kada moram Znala, sam zamišljati publiku koja sjedi i očekuje da ću je osra­
govoriti pred publikom. Ljudi teško mogu povjerovati da sam motiti i samo čeka kako će me ismijati. To je nestalo kada sam
ikada imala tremu, a kamoli da sam se stravično bojala. No, to se prisjetila kako sam se osjećala dok sam bila dio publike i
se nije dogodilo preko noći. Prvih nekoliko predavanja koja sam slušala predavača. Željela sam uživati, željela sam nešto nau­
održala nisu bila dobra, idućih nekoliko bila su tek prihvatljiva. čiti i željela sam da predavač bude dobar. Shvatila sam da je
Morala sam govoriti pred publikom i desetak puta prije nego većina ljudi poput mene - generalno prijateljski raspoložena i
sam stekla samopouzdanje kako bih to mogla dobro obaviti. na strani govornika. Umjesto namrgođenih lica, zamislila sam
kako me bodre.
Tri su mi stvari najviše pomogle. To je također nešto što učim ljude koji se boje intervjua za
1. Nisam se uspoređivala s najboljima posao. Oni ih često doživljavaju kao sudnicu gdje im se sudi
Na početku mi se strah još i povećavao kada bih pomislila na za njihove grijehe. Ja ih podsjećam da ti ljudi nekome žele
briljantne govornike koje sam čula, koji su predavanja držali dati posao i nadaju se da će se kandidat dobro predstaviti i biti
bez bilježaka, govorili prirodno i s lakoćom, gotovo bez truda onakav kakav njima treba.
zadržavali interes publike, pa čak ih i nasmijavali. Vrlo sam 3. Temeljito se pripremam
brzo shvatila da mi usporedba s njima nimalo ne pomaže, na­ Puno radim na svakom predavanju prije nego što ga održim.
ročito kada sam zamolila jednu od takvih govornica da mi da Vježbam ga naglas kako bih čula zvuči li prirodno. Kada se
nekakav savjet. Rekla mije da uopće ne zna kako to radi, a isto reduciram na bilješke s natuknicama, ponovno ih čitam kako
tako da ne može shvatiti moje strahove. Tada sam se obratila bih provjerila jesu li jasne. Gotovo uvijek ih znam napamet,
nekolicini ljudi za koje sam znala da imaju problema s javnim tako da se ne mogu izgubiti na pozornici. Označavam one
nastupima, ali su ipak u njima uspijevali. Nije mi bilo teško koje nisu baš imale najbolji odaziv u publici pa ih mijenjam u
zamisliti da dostižem njihovu razinu, a dali su mi nekoliko bilješkama za idući put.
sasvim dobrih savjeta kako se boriti protiv straha i u vezi s Ovo možete činiti u bilo kojoj situaciji koju želite poboljša­
tehnikama koje će bolje strukturirati moj govor. Onda sam ti. Primjerice, prije intervjua za posao kada se želite jako dobro
prestala razmišljati o njima. Jedino pomagalo koje sam imala pripremiti. Saznajte sve što možete o tvrtki i vježbajte ono
bila sam ja sama. Kako mogu biti bolja nego prošli put? Što što želite reći. Vježbajte s nekim tko će glumiti drugu stranu.
sam od tada naučila? Promatrajte svaki intervju kao pozitivno iskustvo u kojem ste
Isto se tako vi možete postaviti i u situacijama kojih se bo­ nešto naučili. Koja su vas pitanja iznenadila? Kako ćete drugi
jite. Ako se uspoređujete s najboljima, poželjet ćete odustati. put odgovoriti na njih? Sto biste voljeli drugačije reći ili napra­
Okrenite se prema ljudima koji su tek za koju stepenicu bolji viti? Vježbajte ponovno razmišljajući o tome kako biste mogli
od vas. Spoznajte da svatko od nas ima svoj prirodni tempo i poboljšati svoj nastup.
najbrže što može pobjeđuje samo sebe.
124 PLAN S A M O P O U Z D A N J A O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 125

A ovdje su iduće tri stavke koje vam mogu pomoći da se borite pro­ Kada sam bila mlađa, strah da ću biti odbijena bio je moj naj­
tiv straha od neuspjeha.
veći strah. Bilo mi je jako važno da se sviđam ljudima. Kad se
1. Učite od prošlih događaja nekomu ne bih svidjela, tada sam to doživljavala kao neuspjeh.
Možete li se sjetiti događaja u prošlosti kada ste uspjeli savladati Osjećala bih se kao nevrijedna i loša osoba. No, kako je vrijeme
strah ili kada se neuspjeh pretvorio u uspjeh? Uživite se ponovno
prolazilo, shvatila sam koliko je to nezdravo. Prisiljavala sam se
u tu situaciju i razmislite o svakom detalju. Od kuda ste izvukli hra­
na svašta, čak sam se i spuštala ispod vlastite razine samo kako
brost? Kako ste se nosili s neuspjehom? Ako možete, prepoznajte
u kojem ste dijelu tijela fizički osjetili hrabrost i stavite ruku na to
bih se svidjela ljudima kojima nisam bila simpatična. A kako
mjesto kako bije ponovno pobudili. to može biti dobro? To je značilo da se lažno predstavljam; do­
puštala sam ljudima (čak i onima koje nisam cijenila) da njihov
2. Iskoristite svoje iskustvo iz prošlosti
svjetonazor određuju moje samopouzdanje i samopoštovanje.
Ako se osjećajima uspijete vratiti u neko iskustvo iz prošlosti, zamisli­
te kako biste se danas borili u nekoj sličnoj situaciji. To će vas ojačati Na kraju sam prihvatila činjenicu da se nekim ljudima ni­
i na pamet će vam pasti nove ideje. Prepoznajte da je taj napredak kada neću sviđati i čak sam osjetila određeni ponos u vezi s
dio vas - napredak koji ste postigli svojim vlastitim snagama. tim. To je dokazivalo da sam iskrena prema samoj sebi i da
3. Promatrajte svaki poraz kao pozitivno iskustvo u je moje samopouzdanje pod mojom vlastitom kontrolom.
kojem ste nešto naučili Shvatila sam da mi je energija veća ako gradim odnose koji su
Poraz je negativan samo onda kada vas to iskustvo zaustavi u vašim dobri umjesto da ustrajem na onima koji ionako nikada neće
nastojanjima i kada odustanete. Svaki put kad u nečem ne uspijete funkcionirati. Danas, iako naravno volim kada sam omiljena i
iz tog neuspjeha možete izvući nešto što će vas idući put dovesti kada me cijene, ne mogu se razočarati ako mi netko o komu ja
bliže uspjehu. imam dobro mišljenje ne uzvrati kompliment. Ne osjećam se
loše ako se to dogodi.
• Strah od odbijanja
Ovaj strah ima neke sličnosti sa strahom od neuspjeha i isto
% Ovdje je nekoliko načina kako možete promijeniti svoj stav prema
je tako paralizirajuć. Naročito utječe na hrabrost pri sklapanju
5 odbijanju.
veza ili u bilo kojoj situaciji kada trebate biti izabrani kao što je,
na primjer, traženje posla. Činjenica koju morate prihvatiti jest j> 1. Nemojte to doživljavati osobno
ta da je kao i neuspjeh i odbijanje nešto što nećete moći izbjeći x Neke reakcije drugih ljudi prema vama imaju više veze s time kakvi
u životu. Svi ponekad bivaju odbijeni. Nećete se uvijek svima S su oni nego kakvi ste vi. Ako s nekim odmah nađete zajednički jezik,
sviđati i neki ljudi će prema vama osjećati odbojnost. Drugi će x to ne znači automatski da se radi o divnoj osobi: vjerojatno dijelite
vam biti naklonjeni samo u vezi s nekim poslom - što je posve $ neke zajedničke karakteristike koje vas zbližavaju i zbog kojih uživa-
u redu kada ne uspijevate dobiti posao koji ste zamislili, makar x te u zajedničkom druženju. Isto tako i suprotna je činjenica istinita.
i izgarali za njim. Isto tako je važno shvatiti da nitko ne uživa 5 Ako se nekome ne sviđate, to ne znači da s vama nešto nije u redu.
u odbijanju, čak ni oni s najviše samopouzdanja. Svi moramo X To samo znači da ne odgovarate jedno drugome; možda tu osobu
naučiti kako to prihvatiti i prikladno reagirati. Š podsjećate na nekoga iz prošlosti, nekoga tko ju je povrijedio.
126 P L A N S A M O P O U Z D A N J A O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 127

? Ako vas odbiju u vezi posla, to ne mora značiti da niste kompeten- Krivnja nije. zdrava kada vas tjera da se osjećate loše kao
\ tni ili vrijedni, samo niste ono što u ovom trenutku ta tvrtka traži. Bit oblik samokažnjavanja, a bez da djelujete na taj osjećaj kako
? ćete sretniji na poziciji gdje traže baš vas. biste napravili nekakvu promjenu. Neki ljudi smatraju da su
$ 2. Podsjetite se na vlastite vrijednosti dokazali kako su dobri time što osjećaju krivnju i ne sviđaju
< Ako ste povrijeđeni zbog odbijanja, nemojte stati. Razmišljajte o se sami sebi, no kada ti negativni osjećaji izblijede, najčešće
i ljudima koji vas vole i cijene, sjetite se trenutaka kada ste dokazali ponavljaju iste greške. U kontekstu samopouzdanja krivnja je
? svoju profesionalnu vrijednost. često povezana sa strahom od uspjeha (vidi stranicu 129).

$ 3. Pronađite pouku • Strah od kritike


k Odbijanje ponekad ima veze s nečim što ste učinili ili niste učinili.To
Strah da možemo privući kritiku često nas sprječava da se
5 je možda teška lekcija za budućnost, no u svakom slučaju korisna.
istaknemo. No, kritika može biti i dobra i loša. Razmislite o
< Preuzmite odgovornost za svoje akcije. Poboljšavanjem i promje-
trenucima kada ste nekoga kritizirali. Kritiziranje je delikatna
\ nama povećat ćete vlastito samopouzdanje. Kada budete mogli
stvar jer moramo razumjeti i svoje vlastite motive. Ono što
5 nešto naučiti, a ne samo patiti, izgubit ćete strah od odbijanja.
govorimo drugome "za njegovo dobro" često je način isticanja
• Strah od konflikta ili obrane svoje vlastite superiornosti ili mišljenja. Jedini valja­
ni razlog za kritiku je pomoći drugoj osobi da se promijeni na
Strah od konflikta koči vas da u svome životu napravite neke
bolje. Morate se zapitati: "Kako ovo mogu reći, a da me druga
promjene, bilo to u bliskim vezama ili na poslu. Mnogi od
osoba može poslušati i napraviti promjenu?" Zlatno je pravilo
komunikacijskih metoda u 4. koraku: Budite iskreni prema sebi
uvijek kritizirati ponašanje, a nikada osobu.
ovdje vam mogu pomoći, a naročito oni koji se odnose na pro­
Ovo se zlatno pravilo naravno odnosi i na kritiku prema
blem izgovaranja riječi "ne" i postavljanja granica. vama. Ako ste pretjerano osjetljivi na kritiku, možda ćete do­
pustiti nečijim lošim motivima da utječu na vas. Umjesto toga,
• Strah od krivnje
morate analizirati je li kritika mišljena pravilno i pozitivno, čak
Krivnja je smrtonosna emocija koja može zasjeniti prošlost i uči­ i ako je loše izražena. Ako je tako, to je poklon iz kojega možete
niti vas nesigurnim u vezi s time kako će nešto što želite učiniti izvući pouku. U drugom slučaju, morate se suprotstaviti.
djelovati na druge u budućnosti. Krivnja vezana uz ugađanje Corinne, koja je sada imala puno više energije da odvaja
samome sebi i stavljanje sebe na prvo mjesto može vas odvratiti vrijeme za samu sebe nego na početku, shvatila je da poveća­
od preporuka u 2. koraku: Pobudite energetske razine. njem samopouzdanja može ponovno sagledati što prihvaća i
Posve je normalno ako se osjećate krivima u slučaju da ste kada treba reći "ne". Iako je bila cijenjena neovisna savjetnica,
napravili nešto loše ili svojim postupcima nekoga povrijedili. imala je dojam da joj je reputacija klimava. Prihvaćala je sav
Krivnja ima svoju svrhu ako odlučite nikada više ne učiniti posao koji joj se nudio jer je bila uvjerena da kad bi nešto od­
takvo što ili ako odlučite popraviti situaciju s osobom koju ste bila, više nikada ne bi dobila ponudu od klijenta. Kao rezultat
povrijedili. Nakon toga krivnju više ne morate osjećati. svega mučila se i bila je preumorna, a u isto vrijeme imala je
128 PLAN S A M O P O U Z D A N J A O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 129

osjećaj krivnje jer nije bila s obitelji, naročito s jednom od kćeri žira i nikada ne govori nešto lijepo? Ako je tako, nemojte tu kritiku
koja je bila problematična. Bojala se da bi zbog odbijanja djelo­ shvaćati previše ozbiljno.
vala arogantno i neprofesionalno i da bije kritizirali. 2. Je li kritika na mjestu?
Kada je Corinna napokon smogla snage reći "ne" - i hra­ Moram priznati daje moja česta reakcija na kritiku osjećaj povrije­
brosti da se drži te odluke - otkrila je dvije stvari. Prvo, uspje­ đenosti i obrambeni stav. No, kada to prespavam i hladnije glave
la je postići veću ravnotežu između osobnih i profesionalnih razmislim o svemu, znam razlučiti je li kritika na mjestu i onda sam
obveza. Drugo i još važnije, shvatila je da se nikoga osim nje joj jako zahvalna. Ako me i dalje smeta, upitam se je li me osoba
same ne tiče zašto je rekla "ne". Obično se ispričavala klijen­ jednostavno ubola u živac ili je u krivu. Kriticizam je nekada subjek­
tima i točno im objašnjavala razloge zašto ih mora odbiti, što tivan i nije uvijek opravdan. Pokušajte spoznati o čemu se radi a
onda imajte povjerenja u svoje instinkte.
je značilo da su je često pokušavali nagovoriti da promijeni
mišljenje. Na kraju bi ipak pristala jer bi prihvatila argumente 3. Kako biste trebali reagirati?
kao opsežnu kritiku. A kada je bolje razmislila jesu li te kritike Najgori odgovor na kritiku je, mislim, zauzimanje obrambenog sta­
bile na mjestu, postala je ogorčena. Kako se ljudi usuđuju go­ va, i nadam se da sam blizu konačnom odvikavanju od takve reakci­
voriti daje neprofesionalna i u krivu stoje dala prioritet svojoj je. Najkorisnija i najelegantnija reakcija, čak i na nekorektnu kritiku,
je zahvaliti se osobi koja ju je dala. To ne znači da ste je prihvatili ili
obitelji? Stvaranje sretnog i emocionalno zdravog obiteljskog
da ćete ubuduće promijeniti svoje ponašanje, već okreće razgovor
života, shvatila je, važnije je od bilo čega što bi mogla postići
u ugodnome smjeru i daje kritičaru mogućnost da dokaže kako je
sa svojim klijentima. A kada je istinski počela vjerovati u to,
imao dobre namjere.
Corinne je otkrila kako je lako odbiti posao kada ga ne želiš.
Budite maksimalno objektivni. Što manje osobno uzmete kritiku,
Prestala je objašnjavati svoje motive i jednostavno rekla da ima
to bolje. Ono stoje važno su rezultati, a ne povrijeđeni osjećaji. Da
previše posla. Na njezino zadovoljstvo i iznenađenje klijenti
je ista stvar rečena nekome drugome, što biste onda mislili? Što bi
su više nego ikad željeli njezine usluge i bili su spremni čekati bio rezultat kad biste prihvatili kritiku? Iskrenost prema samome
dok ona za njih ne nade vremena. To joj je više od svega po­ sebi ovdje je jako bitna. Biste li vi ili vaš život bili bolji?
kazalo koliko je ljudi cijene. I zaista, primanja su joj značajno
skočila iako su neki ljudi otpali. Većina je ostala i na kraju je • Strah od uspjeha
imala listu čekanja klijenata koji su bolje plaćali. Sada radi i Strah od uspjeha može vas kočiti isto tako snažno kao i strah
upola manje nego što je običavala a zarađuje više nego ikada. od neuspjeha, iako gaje teže definirati. Mark Forster ima ko­
risnu metodu određivanja strahujete li od uspjeha. U svojoj
0 Evo nekoliko korisnih načina kako gledati na kritiku. je radionici govorio o načinima otkrivanja imate li nekakav
o 1. Tko vas kritizira? negativan ili "skriven" cilj koji vas sprječava da želite uspjeh.
y Je li to netko čije poglede cijenite u dotičnome području, netko čije
Jedan od dobrih primjera bio bi ako bi si kao cilj postavili da bu­
X mišljenje uvijek uzimate u obzir? U tom slučaju razmislite kako vam
demo bogati. Tada bismo zapisali: "Želim biti bogat" i sve razloge
6 kritika može pomoći. Ako niste sigurni, zamolite osobu da vam
zbog čega to želimo.
0 objasni ono stoje rekla. Ili je to možda netko tko uvijek nekog kriti-
130 PLAN S A M O P O U Z D A N J A
O B R A C U N A J T E SE SA S T R A H O V I M A 131

2elim biti bogat jer: Ako posumnjate da vas strah od uspjeha koči
Mogao bih kupiti sve što poželim. Bilo u isprobavanju nečeg novog, traženju promaknuća ili
Mogao bih imati veliku kuću, novi auto (ili dva), ići na fantastična uvođenju dugotrajnih promjena u svom životu, zapišite koji su
mjesta na odmor. negativni aspekti postizanja cilja. Tako ćete možda moći sa­
Bio bih oslobođen briga oko novca. gledati što morate promijeniti u svom stavu. To može biti ko­
Svi bi mi se divili. risno i u traženju dokaza koji su suprotni od ovih negativnih.
Imao bih velik osjećaj uspjeha, itd., itd. Heidi je, na primjer, inzistirala na tome kako očajno želi
smršavjeti. Izgubila bi nekoliko kilograma, neko vrijeme osta­
No, što se događa kada cilj okrenemo u suprotnom smjeru i
la na tome, a onda ih ponovno dobila. Tu bi činjenicu komen­
napišemo sve njegove negativne strane?
tirala ističući da su ljudi ljubazni prema njoj i kako je uvijek
Ne želim biti bogat jer:
smatraju dobrodušnom zbog njezine punašnosti. Cesto je s
Ljudi bi mi zavidjeli.
omalovažavanjem govorila o vitkim ženama koje u bijes tjeraju
Možda bih izgubio prijatelje.
druge žene. Kada bi pokušala pronaći primjer da druge žene
Morao bih postati materijalist.
vole i prihvaćaju neku savršeno vitku ženu kao što su voljele i
Mogao bih postati meta provalnika ili otimača.
prihvaćale nju, našla bi se pred teškim zadatkom.
Jedini način kako bih mogao doći do tog novca je smrt mojih
Ipak, Heidi se zapitala ne projicira li svoju vlastitu ljubo­
roditelja.
moru na druge ljude i otkrila da ne reagiraju svi isto kao i ona.
Ne želim tu odgovornost, itd., itd.
Shvatila je da ima strah od uspjeha u mršavljenju, da joj on
Vjerojatno uopće niste svjesni postojanja te mračne strane svo­ zapravo stoji na putu i da se sada može pozabaviti njime.
ga cilja sve dok ne počnete gledati na ovaj način. No i ona Novi joj je cilj postao: "Želim ostati dobrodušna i prijatelj­
postoji, i takva vrsta vježbe iznimno je snažna. ski raspoložena osoba kao što sam sada dok popravljam stanje
Tajna je u tome da izniknete cilj koji nema svoje naličje. svoga tijela i svoju kondiciju."
A kako to možemo učiniti s ciljem "biti bogat"? Mogli bismo
• Pobijediti strah
probati nešto poput ovoga: "Želim izići iz dugova i imati do­
voljno novca kako bih platio režije." Na ovaj ćete se paragraf vjerojatno više puta vraćati. Borba
Druga strana bila bi: "Ne želim izaći iz dugova i imati do­ protiv straha je stalan proces i može se javiti u različitim pe­
voljno novca kako bih platio režije." Već je na prvi pogled jasno riodima vašeg života. Pročitajte ovaj savjet trenera Michaela
daje ova izjava smiješna i da to nitko ne bi izjavio (barem ne u Neilla iz jedne od njegovih čestih e-mail poruka:
normalnim uvjetima), pa tako možemo biti sigurni da ovaj cilj Bez obzira što želite postići, upitajte se što biste mogli napra­
nema svoju mračnu stranu. viti kad se ne bi bojali. Ne zabrinjavajte se zbog toga bojite li se
zaista ili ne - samo obratite pozornost na odgovore, a naročito
na one s područja na kojima želite djelovati. Možda ćete se naći
iznad straha - a sloboda je vraški dobro mjesto za život.
r

6. korak
Na vaše Izgradite dobre odnose
samopouzdanje • Samopouzdano stvaranje prijateljstava
• Vampiri energije -jadikovci, rušitelji
djeluje društvo i kritičari

koje je oko vas • Biti dobar prijatelj


"Jedini način za imati dobrog prijatelja je biti jedno."
RALPH W A L D O EMERSON

Cilj 6. koraka je da iznova promotrite svoje odnose s drugim


ljudima. Obratite pozornost na dobrobit druženja s ljudima
koji potiču vaše samopouzdanje i koji će vas ohrabriti da pove­
ćate broj prijatelja, koji su podrška i imaju pozitivan utjecaj na
vas. Ujedno možete razmisliti kako poboljšati svoje odnose s
ljudima koji se trenutačno nalaze u vašem životu, no nisu vam
tolika podrška koliko biste vi željeli.

• Društvo kojim ste okruženi


Vaše je samopouzdanje direktno povezano s društvom koje vas
okružuje. Ljudi u vašoj blizini utječu na vaše misli, djelovanje
i ponašanje. Provodite vrijeme s ljudima kojima ste dragi i koji
vas cijene, i osjećat ćete se dobro u vlastitoj koži. No isto tako,
nekom inercijom ili navikom vjerojatno oko sebe imate i ljude
koji omalovažavaju vaše ideje, ružno se ponašaju prema vama,
ne pokazuju ni trunku poštovanja ili simpatije i zbog njih se uvi­
jek osjećate kao na kakvom natjecanju u kojem uvijek vi gubite.
Energija od ljudi koji vas inspiriraju i čine sretnim ostavit
će traga i na vama. Pesimistični i negativni i u vama će pobu­
diti iste osjećaje.
Određeni "prijatelji" (koji se mogu nazivati i "vampiri ener­
gije") ljudi su koji na neki način postaju povezani s vašim ži­
votom, iako ih vjerojatno ne biste izabrali da ih iznova upo­
znajete. Nakon određenog vremena što ga provedete s njima
osjećate se iscrpljeno i loše. To su najčešće ljudi koji se uvijek
na nešto žale, koji vas iskorištavaju a ništa vam ne pružaju
zauzvrat, ljudi koji popravljaju svoje raspoloženje na vaš račun.
Oni obično smatraju da imaju više prava na vaše vrijeme od
zaista dobrih prijatelja čije vas društvo puni energijom i uz
koje se osjećate dobro.
136 P L A N S A M O P O U Z D A N J A I Z G R A D I T E DOBRE ODNOSE 137

Alice je bila jako zaposlena i nije imala ni trenutka samo za osjećate toliko loše da se bojite njihova društva. Na trenutak
sebe. Na vidjelo je izišlo daje previše vremena provodila s ljudima pokušajte razmisliti i napraviti dva popisa, onih uz koje se
koji su iskorištavali njezinu dobru prirodu, trošili velik dio nje­ osjećate dobro i drugih uz koje se osjećate loše.
zinog vremena i snage za rješavanje njihovih problema bilo kroz
savjete telefonom, bilo praktičnom pomoći. Njezini su iskreni ::•• VJEŽBA: Tko vam je poticaj u životu?
prijatelji, znajući koliko puno radi i koliko je iscrpljena, imali ra­ :: Napravite popis ljudi uz koje se dobro osjećate. Razlozi mogu biti
zumijevanja i nisu je puno uznemirivali. Rezultat toga bio je daje :: različiti: možda vam se dive i poštuju vas, možda se uz njih dobro
rijetko imala prigodu napuniti baterije s pozitivnim ljudima jer su •l zabavljate, možda su nježni i iskreni, a možda su to ljudi koji vas
je u tome sprečavali ljudi koji su joj uzalud trošili vrijeme. ;> nagone na razmišljanje i čine vam život uzbudljivijim i punim mo-
Alice je bila osoba koja je osjećala obvezu pomoći svakome :; gućnosti. To mogu biti ljudi koje najviše volite i koji vole vas, ali ne
koji bije zamolio, bez obzira koliko bi to loše za nju bilo. Bilo :: uvijek. Ponekad vam slučajni poznanik ili kolega s posla može po-
ju je teško uvjeriti da zbog sebe same s tim ljudima mora biti ][ taknuti duh i pobuditi pozitivne osjećaje, dok netko iz obitelji, koji
oštrija. Njezin se stav ipak promijenio kada je shvatila da je ;; vam je puno bliskiji, može biti konstantan izvor razočaranja zbog
zanemarivala ljude do kojih joj je bilo najviše stalo. To ju je kojih se zaista osjećate loše.
prestravilo i dalo joj snage da ustraje u odbijanju neprimje­
renih zahtjeva koji su joj bili postavljani. Razlika u njezinu :*• VJEŽBA: Tko vas iscrpljuje?
životu vidjela se čim je više počela viđati ljude uz koje se osje­
< > Napravite odvojene popise svih ljudi koji u vama uvijek ostavljaju
ćala dobro, a manje one druge, čak i prije nego je uspjela malo
;; osjećaj nesigurnosti, lošeg raspoloženja ili iskorištenosti. Ponekad
prorijediti svoj pretrpan svakodnevni raspored.
;; je teško uočiti da imaju takav utjecaj jer uopće nisu neugodni. Po-
;; nekad su to ljudi u čijem ste društvu nekoć uživali, no čini vam se
• Tko je sve u vašemu životu?
;; da su se promijenili, ili ste se vi promijenili, ili su se promijenile okol-
Kao i većina ljudi i vi vjerojatno u svome životu održavate veze :: nosti koje su dovele do toga da taj odnos više nije zadovoljavajuć.
s mješavinom članova obitelji, prijatelja i kolega. Uz neke se :: Vjerujte svojim instinktima: ako se nakon kontakta s tim ljudima
osjećate dobro, a uz neke ne. Svi oni imaju utjecaja na vaš život 1: osjećate loše, oni vas iscrpljuju. To mogu biti ljudi u čijoj ste blizi-
i imat će ga i u budućnosti. Korisno je razviti svijest o tome '.'. ni silom prilika, poput susjeda, ljudi na poslu ili određenih članova
kako provodite vrijeme s tim ljudima, tako da možete donijeti !' obitelji, a možda ipak imate izbor, samo što ga još niste iskoristili.
svjesnu odluku o tome s kime ćete provoditi vrijeme i vidjeti
trebate li napraviti neke promjene. x Druženje s ljudima koji vas pozitivno potiču
v Prvi će popis sadržavati sve ljude uz koje se osjećate dobro. Morate
• Kako drugi ljudi utječu na vaše raspoloženje? x ih razvrstati po određenim prioritetima. Druženje s takvim ljudima
I u vašem životu vjerojatno postoje ljudi koji su toliko pristoj­ A neće biti samo ugodno, oni će povećati razinu vašega samopouz-
ni da vas ne žele smetati, dok se zbog nekih drugih ponekad 0 danja. Popis je malen? Ako je tako, to je razlog zašto imate toliko
138 PLAN SAMOPOUZDANJA IZGRADITE DOBRE ODNOSE 139

£ problema u vezi sa samopouzdanjem. Od sada pa nadalje tražite Stvaranje kvalitetnih prijatelja


X ljude koji će odgovarati ovoj kategoriji. Što ih je više u vašem životu, Ovdje su četiri koraka koja možete slijediti kako biste proširili krug
<> to će vam se život mijenjati na bolje. prijatelja i poznanika.
1. Razgovarajte sa svima
Stvaranje novih dobrih odnosa
Ljudi s najširim i najdinamičnijim krugom prijatelja oni su koji
Uvijek budite u potrazi za ljudima s kojima potencijalno mo­ imaju naviku razgovarati s gotovo svima koje susretnu. U većini
žete razviti prijateljstvo na obostrano zadovoljstvo. Cilj nije da slučajeva to su samo čavrljanja, no od velikog broja ljudi s kojima
ih pod svaku cijenu učinite svojim najboljim prijateljima, no stupaju u kontakt neizbježno će se s vremenom razviti nekoliko
pronađite mjesto za njih u svome životu. Ako se razvije neko dobrih prijateljstava.
dublje prijateljstvo, prihvatite to kao bonus. Pokušajte provesti mali eksperiment. Obratite se osobi pokraj koje
S nekim ljudima koje upoznate odmah osjetite da ste na stojite na autobusnoj stanici, u tramvaju ili u dućanu s ugodnim ili
istoj valnoj duljini. Neki od njih to isto osjete i žele postati vaši zabavnim komentarom. Vrlo će malo ljudi biti čangrizavo ili neće
prijatelji, a drugi ne. Nemojte odmah misliti da ste vi krivi ako reagirati, većini ćete izmamiti osmijeh. Ako ste po prirodi stidljivi,
trenutačno prepoznavanje ne uspije - može postojati bezbroj ova neopasna akcija pokazat će vam koliko ljudi cijene osobe koje

različitih razloga koji nemaju nikakve veze s vama. No, većina poduzimaju inicijativu takve vrste, a shvatit ćete i koliko mogu biti
prijateljski raspoloženi. Probit ćete led s različitim ljudima i postat
će ljudi pozitivno reagirati i bit će sretni što pokazujete da vam
ćete opušteniji. Ova će vam vježba pomoći u društvenim aktivno­
se sviđaju.
stima koje smatrate zanimljivima, kao stoje primjerice dopisivanje
Ako vam je samopouzdanje na klimavim nogama, bit će
na Internetu. Na taj ćete način spoznati da je svijet prijateljski ras­
vam teško inicirati takva prijateljstva. Možda ste već susreli
položeno mjesto, smanjit će vam se strahovi i imat ćete više samo­
nekoliko ljudi koji imaju kvalitete koje vam odgovaraju. Jeste pouzdanja.
li previše sramežljivi da biste s njima razvili određene odnose?
Najprije pokušajte svaki dan razgovarati s nekom nepoznatom
Vratite se ponovno na rezultate kviza samopouzdanja koji ste osobom. Ovaj ćete zadatak možda željeti dodati popisu pobuđiva­
ispunjavali na stranici 15 i uočite koja vas područja s niskom nja energije. Pojačajte tu aktivnost kada postanete opušteniji, sve
razinom samopouzdanja sprječavaju da pristupite novim lju­ dok vam razgovor s bilo kime ne postane prirodan dio onoga što
dima. Na to biste se područje sada mogli koncentrirati. Odre­ vi jeste.
dite prvu akciju koju trebate poduzeti kako biste pokrenuli
2. Kultivirajte susjede
proces. Ljudi mogu biti izvor nesreće ili podrške. Ako se potrudite održa­
Kada je Ruth odlučila proširiti krug prijatelja koji je na­ vati kratke i ugodne razgovore s ljudima koji žive u vašoj blizini i s
dahnjuju životnom radošću, počela je skupljati posjetnice ljudi onima koji rade u lokalnim dućanima, oni će biti prijateljski raspo­
koji su je privukli. Poslala bi im kratke, prijateljske e-mailove loženi prema vama. Kvaliteta vašega života će se popraviti. Ako se s
a onda bi prema njihovim odgovorima odredila može li se tu nekim pojavi kakav problem, imat ćete prilične šanse da ga riješite.
razviti kakvo zgodno poznanstvo. Ako je prvi kontakt s nekom osobom onaj kada se žalite zbog buke
140 PLAN SAMOPOUZDANJA I Z G R A D I T E DOBRE ODNOSE 141

ili usluge, reakcija će gotovo uvijek biti negativna. Ako se ljudima 4. Nađite se s prijateljima na ručku
najprije svidite, njihova će reakcija biti drugačija. Odredite jedan dan u tjednu kada ćete se naći s prijateljima na ruč­
Evo nekoliko savjeta za uspostavu dobrih odnosa sa susjedima: ku, s onima s kojima se već družite ili s onima koje biste željeli bolje
Naučite njihova imena ili saznajte neke ključne činjenice o upoznati. Svaki se tjedan sastanite s drugom osobom.
njima o kojima kasnije možete razgovarati, na primjer, o djeci,
ljubimcima ili poslu. • Biti kvalitetan prijatelj
Pitajte ih kako su. Za kvalitetna prijateljstva i vi morate biti poticajni za druge.
Recite im nešto o sebi ("Na poslu mi je trenutno ludnica!") Ovdje je sedam tehnika koje vam mogu pomoći kako biste
tako da osjete određenu povezanost.
postali prijatelj kojeg drugi ljudi žele u svojoj blizini:
Ponudite im neku malu pomoć kao stoje nošenje vrećica
iz dućana, zalijevanje biljaka dok su na putu. Kada ćete 1. Budite zabavni
vi imati potrebu nešto ih zamoliti, rado će vam uzvratiti Ne morate biti tvornica viceva (što zapravo može i odbijati),
uslugu. no ljude uvijek privlači netko tko je optimističan i spreman na
3. Razmislite o novim društvenim aktivnostima šalu. Ugušit ćete nova prijateljstva ako se uvijek na nešto žalite
Upitajte se gdje biste mogli upoznati ljude poput vas s kojima bi­ i pretjerano ste kritični.
ste se mogli sprijateljiti. Kakvi bi mogli biti njihovi hobiji ili interesi? Naravno, ne morate uvijek biti dobre volje s dugogodišnjim
Gdje bi se mogli zabavljati? To su ujedno aktivnosti i mjesta za vas.
prijateljima, dobro je s njima razgovarati o svojim problemima
Kada jednom shvatite gdje biste mogli pronaći ljude koji razmišlja­
i brigama, no ako je to jedina tema vašeg druženja, takvi će vas
ju slično vama, slijedite ove savjete:
susreti dodatno iscrpljivati. Čak će vas i dobri prijatelji pomalo
Djelujte prijateljski i kao osoba kojoj je lako pristupiti. početi izbjegavati ako barem s vremena na vrijeme ne budete
Vodite normalne, ljudske razgovore s ljudima - nemojte se
veseli kao što ste bili kada ste se upoznali.
previše truditi ili hvaliti.
Pokažite kako znate slušati i da uživate u njihovom društvu. 2. Budite zahvalni
Nemojte nikoga diskriminirati i brzati sa zaključcima. Budite Pokažite ljudima što volite u njima. Izrazite naklonost, daj­
otvoreni prema svakome, no izbjegavajte ocjenjivati ljude na te komplimente, pokažite divljenje i istaknite riječima kada
temelju vanjskoga izgleda, onoga što rade ili toga koliko bi su učinili ili rekli nešto što ste zamijetili. Neki ljudi smatraju
vam mogli biti od koristi.
da je to ulizivanje, no to je tako samo ako ste neiskreni. Ako
Olakšajte ljudima pristup tako da im otkrijete neke osnovne infor­
iskreno mislite nešto pozitivno o drugoj osobi, recite joj to. Svi
macije o sebi.
vole čuti pohvalu i zbog toga ćete im se još više sviđati.
Izbjegavajte postavljati potencijalno neugodna osobna pitanja
i držite se neutralnih područja, sve dok osobu ne upoznate malo Kada je primjereno, pošaljite e-mail ili razglednicu kako
bolje. Ponekad obično pitanje o bračnome stanju, obiteljskim od­ biste iskazali svoje osjećaje i mišljenje. Ugodno ćete se izne­
nosima ili zaposlenju može uvrijediti ako osoba na tim područjima naditi reakcijom. Prihvatite sve komplimente koji dolaze s do­
ima problema. brim namjerama.
142 PLAN S A M O P O U Z D A N J A I Z G R A D I T E DOBRE ODNOSE 143

3. Pokažite zanimanje Evo nekoliko ideja.


Upitajte ljude kako su i saslušajte ono što će vam ispričati. Ko­ Napravite i drugome piće kada ga radite sebi.
mentirajte ono što su rekli tako da znaju da vas to iskreno za­ Posudite knjigu ili CD kada netko za nj pokaže zanimanje.
nima i da vam je stalo. Upamtite ono što su vam ispričali tako Pružite informacije onome tko ih treba.
da ih kasnije možete upitati: "Stoje bilo s...?" Upoznajte nekoga s nekim tko bi mu mogao pomoći.
4. Pokažite i očekujte poštovanje Ponudite savjet u području kojim vladate.
Ponudite se učiniti nešto stoje vama lako a drugoj osobi teško,
Najkvalitetnija su prijateljstva izgrađena od iskrenog zajednič­
primjerice nazvati nekoga telefonom, objasniti neki dokument,
kog poštovanja. Ne samo kada vam se neka osoba sviđa nego i
zamijeniti osigurač.
kada cijenite njezine vrline, ponašanje i ideje. Ako to ne osje­
Poklonite svoju pažnju i vrijeme, ponudite svoje mišljenje ili
ćate prema nekome, ta vam osoba nikada neće moći biti pravi
prijedlog, pročitajte ono što vam je netko dao da prekontrolirate,
prijatelj. Kad vas netko ne cijeni, nemojte ga uvrštavati među
pomozite drugome da izabere odjeću za neku posebnu prigodu.
ljude koji vas potiču, osim ako imaju neke druge kvalitete koje
Pošaljite pismo podrške koje će stići na dan nekog važnog
smatrate vrijednima.
događaja ili nazovite nakratko kako biste iskazali svoju podršku.
Unatoč tomu, poštujte svakoga. Čak i ako u vama ne po­
buđuju osjećaj poštovanja, ponašajte se kao daje suprotno. Po­ 7. Zamolite za pomoć
zorno slušajte, nemojte ih kritizirati, ismijavati, omalovažavati Ljudi osjećaju naklonost prema nekome kome su pomogli.
ili patronizirati kako biste se pokazali superiornima. Nemojte Osjećaju se dobro zbog toga što su učinili nešto pozitivno ili
ružno govoriti iza njihovih leđa. Tako će vas ljudi više cijeniti i pokazali svoje veće znanje ili iskustvo. Više ćete im se svidjeti
više će vam vjerovati. Bolje će se ponašati prema vama, uklju­ ako će se u vašem društvu osjećati potrebni i korisni. Ključno
čujući i one koje istinski cijenite. je zamoliti ljude samo za onu vrstu pomoći koju će s lakoćom
i zadovoljstvom prihvatiti. Važno je ne prijeći crtu iskorištava­
5. Budite iskreni nja njihove dobrote.
Nemojte lagati glede svojih kvaliteta, nemojte uvećavati svo­
je uspjehe i ne izražavajte svoje mišljenje, osim ako iskreno • Nošenje s ljudima koji vas iscrpljuju
vjerujete u njega. Ovo možda nije važno u nekim usputnim Poput Alice, koja je zapostavila prave prijatelje zato što su dru­
poznanstvima, no krivo predstavljanje nije temelj iskrenoga gi ljudi toliko trošili njezino vrijeme i pozornost, i vi morate
prijateljstva. dobro razmisliti o ljudima koji vas iscrpljuju. Ako s njima ne
morate imati kontakte - nemojte. To ne znači da morate biti
6. Budite od pomoći
grubi. No, kada postanete svjesni utjecaja koji imaju na vas,
Potražite mogućnosti kako možete pomoći drugim ljudima.
prirodno je da smanjite vrijeme koje provodite s takvim oso­
To ne morate činiti pod svaku cijenu, jer ako se prihvatite ne­
bama. Skratite telefonske razgovore istaknuvši da imate samo
čega što vam se pretvori u teret, na kraju ćete se osjećati ne­
nekoliko minuta i toga se strogo pridržavajte.
zadovoljni. Dobrohotnost se gradi tako da uslugu činite bez
Vježbajte svoju strategiju postavljanja granica i izgovaranja
obveze, zato što vam to ne predstavlja problem i ne očekujete
riječi "ne" iz 4. koraka: Budite iskreni prema sebi. Morate izbje-
zauzvrat neku uslugu.
144 P L A N S A M O P O U Z D A N J A I Z G R A D I T E DOBRE ODNOSE 145

gavati obećanja koja ćete kasnije požaliti. Ako ljudi na to loše loše i nesigurno nego obično potiče inat i baš se ne želite pro­
reagiraju, morate biti čvrsti i odlučiti se za kraj takvih odnosa. mijeniti kako biste im udovoljili.
Neke ljude ipak ne možete isključiti iz života, kao, na pri­ Kada je riječ o članovima obitelji ili prijateljima, možete
mjer, članove obitelji, susjede ili kolege s posla. U takvim slu­ reći: "Kada mi na taj način kažeš da nešto sa mnom nije u
čajevima morat ćete poraditi na odnosima kako vas više ne bi redu, imam osjećaj da me napadaš i imam potrebu braniti se.
toliko iscrpljivali. Ako te nešto što ja radim smeta, reci mi tako da me ne na­
padaš kao osobu i ne omalovažavaš me. Ako imaš kakav pri­
• Postavite granice vampirima energije jedlog, pokušat ću o njemu razmisliti." Ovakvu ćete poruku
Postoje tri glavne vrste vampira energije - oni koji kukaju, koji vjerojatno morati više puta ponoviti prije nego je druga strana
sve ruše i koji kritiziraju. Morate ih zaustaviti u namjeri da shvati i prestane vas napadati.
vam pokvare raspoloženje. Kritika na poslu može biti još delikatnija. Jedan od načina
1. Oni koji kukaju kako se s njome nositi je otprilike ovakav: "Ako mi kažeš dvi­
Ako u svojoj blizini imate nekoga tko uvijek kuka glede svog je stvari koje sam dobro napravila prije nego me iskritiziraš,
života, pružit ćete mu priliku da se promijeni ako mu na to bolje ću reagirati i potrudit ću se oko toga puno više." Ključ
skrenete pozornost. Možete reći nešto kao: "Kada mi pričaš o traženja promjene ponašanja je prezentiranje pozitivnih strana
svemu onome što ne voliš ili što nije dobro, i ja se osjećam loše. i novih mogućnosti, poticanje stava da ćete u budućnosti biti
Bolje da pričamo o nečem pozitivnom." još uspješniji. Na tečajevima to nazivamo "promjena smjera",
Ako vas blijedo pogleda, predložite nešto poput: "Pričaj mi a znači otprilike ovo: reći šefu bez ljutnje ili pritužbi kako od
o svojoj novoj kuhinji/sinovim ispitima/vikendu na selu/svom vas može imati još više koristi. Većina ljudi zna što ne želi, ali
odličnome frizeru." Nastavite ih usmjeravati u pozitivnom ne znaju kako nešto trebaju tražiti, a da ne stvore negativnu
smjeru svaki put kad počnu s kuknjavom. atmosferu. Razmislite o rješenju koje bi vas zadovoljilo a onda
odvojite vrijeme kako biste osmislili kako to što želite što bolje
2. Oni koji ruše
prezentirati šefu.
Neki ljudi jednostavno ne mogu izdržati da ne omalovažavaju
vaše ideje. Govore kako nikada nećete uspjeti u onome što
• Preispitajte sami sebe
želite, kako uvijek previše očekujete, da život nije takav, i tako
dalje. Uvijek će tvrditi da to rade za vašu dobrobit. Prije nego odlučite mijenjati ljude u svome životu, razmislite
Recite im: "Možda mi stvarno želiš pomoći, ali kada mi o tome što možete učiniti kako biste sami postali bolja osoba.
govoriš da je nešto nemoguće, ja se osjećam loše. Ono što ja Na kraju krajeva, to je jedino područje u kojem zaista nešto
trebam je da sama odlučujem što mislim o nečemu. Voljela bih možete učiniti. Drugim ljudima možete prezentirati svoje že­
da saslušaš što želim reći i da neko vrijeme to ne komentiraš. lje jasno i dobrohotno, ali nakon toga sve ovisi o njima. A sebe
To bi mi puno značilo." možete upitati dvije stvari.

3. Oni koji kritiziraju 1. Jesam li ja vampir energije?


Članovi obitelji, kolege ili šefovi možda imaju naviku kritizi­ Razmislite o tome što vas iscrpljuje kod drugih ljudi. Jeste li za
rati vas. To, naravno, na vas utječe, ne samo tako da se osjećate nešto od toga i sami krivi? Svojski se potrudite biti pozitivniji
146 P L A N S A M O P O U Z D A N J A I Z G R A D I T E DOBRE ODNOSE 147

i kvalitetniji u vezama s ljudima oko sebe a prema sugestijama od njihova iznenađenja jer su već zaboravili incident ili vam
koje smo obradili ranije u ovom poglavlju. ništa nisu ni zamjerili pa sve do ljutite reakcije. Sam čin ispri­
Čak i ako ste sigurni da generalno ne iscrpljujete ljude oko ke pomoći će vam u vezi s vašim osjećajem krivnje. Iznošenje
sebe, možda ćete otkriti da u društvu vampira energije i vi problema na vidjelo obično uništava strah koji osjećate prema
postajete poput njih. To je prirodno. Ljudi s kojima smo okru­ toj osobi.
ženi utječu na nas. Kukamo s onima koji kukaju, rušimo uz Bez obzira hoće li druga strana pozitivno reagirati na vašu
one koji ruše, samouvjereno kritiziramo s onima koji kritizi­ ispriku ili ne, vi sada možete okrenuti stranicu. Krivnja koju
raju nas. Budite svjesni daje to dvosmjeran proces: vi možete ste osjećali nestat će i nakon što ste dali sve od sebe da ispra­
utjecati na njih isto kao što i oni utječu na vas. Ponašati se vite grešku, više neće imati nikakvu težinu. Ako od nje nešto
ostane, bit će to samo zbog navike kao stoje i pretjerana briga.
prema njima onako kako biste voljeli da se oni ponašaju prema
Kada sami sebe upitate: "Postoji li još nešto što mogu učiniti
vama ima više efekta nego da ih zamolite da se promijene. A
kao ispriku?" znat ćete da je vrijeme da se prestanete osjećate
ujedno, to je i primjereniji način pristupa problemu.
krivim. Ako odgovor glasi "da", učinite to. No, ako je zaista
2. Imam li ikakvog razloga osjećati se krivim? "ne", bilo kakvo daljnje razbijanje glave posve je nepotrebno.
Kao stoje u ljudskoj prirodi da osjećate bliskost s nekim komu Ne možete promijeniti ono što ste napravili ili rekli u prošlo­
ste pomogli ili mu učinili nešto dobro, i obrnuti slučaj stoji. sti. Utjecaja imate samo na ono što će se dogoditi u budućno­
Prilično nepošteno, ali prema ljudima koje ste na neki način sti. Kada više o tome ne budete razmišljali, uvidjet ćete da ste
povrijedili ili prema kojima ste se ružno ponijeli osjećat ćete zakrpali veliku rupu kroz koju vam je curila energija.
otpor. To je zbog krivnje koju osjećate i ne sviđa vam se što vas Ako je osoba mrtva, ili ako ne možete s njome stupiti u
kontakt, pisanje pisma ipak će vama pomoći da krenete dalje.
oni podsjećaju na to čak i kada ništa ne govore. Ne želite vi­
Jedna od mojih klijentica napisala je pismo osobi koju je mal­
djeti te ljude jer vas iscrpljuju. A zapravo, to je više vaš problem
tretirala dok su bili djeca u školi. Taj je osjećaj krivnje nosila
nego njihov. Vrijedi poraditi na tome čak i ako je do incidenta
mnogo godina. Iznošenje svojih misli i osjećaja sramote u pi­
došlo prije puno vremena. Neke od ovih tehnika mogle bi vam
smu puno joj je pomoglo. Iako se još uvijek osjećala loše zbog
biti od koristi.
onoga što se dogodilo, nakon toga više je nisu progonile loše
Priznajte sami sebi da ste u krivu, da ste pogriješili ili da se niste uspomene iz tih vremena.
pristojno ponijeli. Kada osjetite olakšanje ovakve vrste, možda ćete se željeti
Priznajte to i nekom drugom; to vam može pomoći i učvrstiti vašu riješiti i nekih drugih loših uspomena u vezi s događajima iz
želju da za neke krive postupke snosite odgovornost. prošlosti ili ljudima koji više nisu u vašem životu. Svaka us­
Recite osobi koju ste povrijedili da vam je žao. pomena zbog koje osjećate krivnju ili sram zapravo je odvod
Upitajte osobu koju ste povrijedili kako to možete popraviti. energije. Puno ćete si snage vratiti ako se ispričate za počinje­
ne greške i na taj se način pomirite sa samima sobom.
Ako ne možete stati pred osobu kojoj ste učinili nešto na­
žao, napišite joj pismo. Odgovor na to može biti u rasponu
7. korak
Djelujte bez oklijevanja
Djelovanje gradi
• Djelovanje koje donosi promjenu
samopouzdanje • Snaga riječi
• Moć govora tijela
• Pronalaženje pravog uzora
"Prilagodite svoje djelovanje svijetu i svijet svome djelovanju..."
VVlLLlAM SHAKESPEARE, HAMLET

Razumljivo je da smatrate kako biste trebali pričekati dok vam


poraste samopouzdanje prije nego započnete s cijelim nizom
različitih stvari - no to nije neophodno. Kao što znate, jedna
od glavnih poruka ove knjige je da akcije pojačavaju samo­
pouzdanje. Ovaj korak će produbiti tu poruku: ako djelujete
kao da posjedujete samopouzdanje, čak i ako to na početku ne
osjećate, nešto će se promijeniti. Osjetit ćete kako vam raste
samopouzdanje i primijetit ćete da se ljudi prema vama pona­
šaju drugačije.
Alistairovo je samopouzdanje imalo uspone i padove. Bio je
svjestan daje talentiran, vrlo inteligentan i izuzetnih kvaliteta,
no često je sumnjao u sebe, naročito zato što s materijalnog
gledišta nije bio osobito uspješan. Smatrao je da je najgori u
tvrtki, naročito medu drugim ljudima iz svoje profesije koji su
bili mnogo bolje situirani od njega. Uvijek se ispričavao, bio je
defenzivan, osjećao se manje vrijednim, pa čak i gubitnikom.
Ponekad je to izgledalo kao da se ne zna boriti za svoja prava i
često je prekoravao sam sebe jer je ispao glup ili spor.
U drugim se pak prilikama Alistairov nedostatak samo­
pouzdanja manifestirao u suprotnoj krajnosti. Previše bi ili
neprimjereno pričao, hvalio bi se kako je uspješan. Bio je toli­
ko uvjeren u svoj nedostatak samopouzdanja da se u društvu
drugih ljudi nije znao prirodno ponašati. Uvijek je očekivao da
će ih razočarati.
Razgovarali smo o tome kako bi se ponašao kada bi imao
samopouzdanje - kada bi bio uspješan, dobro plaćen i pošto­
van zbog svoje stručnosti. Prvo je rekao kako bi vjerojatno
bio strahovito arogantan. Nisam mu povjerovala. Razgovarali
smo o uspješnim ljudima koji su bili pristupačni, skromni i
152 PLAN S A M O P O U Z D A N J A D J E L U J T E BEZ O K L I J E V A N J A 153

velikodušni prema drugima. Alistair se nije mogao prisjetiti je lice i cjelokupno držanje bilo otvorenije, pristupačno i samo­
nikoga tko bi mogao spadati u takvu skupinu. Želio je biti svjesno, a ne prestrašeno i zatvoreno. Pretpostavljam da je u
takav, netko čiji je uspjeh očit i priznat od strane drugih ljudi, komunikaciji s drugim ljudima njegov stav davao poruku daje
netko koga cijene zbog njegove dobrote i ljudskih kvaliteta. sretan što s njima razgovara. Naravno, u njegovoj glavi više nije
Zamolila sam ga da dok hoda ulicom ljude gleda u oči i bilo mjesta za blokirajuće misli o tome kako je idiot ili promašaj
ima blago ali dostojanstveno držanje jer je on upravo takva od čovjeka - bio je uvjeren kako je uspješan i ugodan.
osoba. U glavi je ponavljao krilaticu: "Ja sam vrijedan pošto­
Dok se tako osjećao nisu mu bile potrebne riječi kako bi
vanja, uspješan sam i vrlo sam dobra osoba!" Na sreću, bio je
uvjerio ljude da je tako, oni su to osjetili. O sebi neprestano
dovoljno otvorena duha i spreman isprobati moju ideju iako ju
šaljemo poruke koje se ne izgovaraju, ljudi ih odmah osjete na
je smatrao pomalo besmislenom.
nekoj nesvjesnoj razini.
Idući put me iznenađeno i sa zadovoljstvom izvijestio daje
to doživio kao vrlo pozitivno iskustvo. Naravno, Alistair se nije preko noći pretvorio u samosvje­
Svjesno nije učinio ništa drugo nego prolazeći pokraj ne­ snu osobu. No, na raspolaganju mu je bila tehnika koju je mo­
poznatih ljudi u svojoj glavi ponavljao svoju krilaticu. Pritom gao koristiti bilo kada. Tako je iskusio i to kakav je osjećaj
se osjećao jako dobro, a u onom djeliću sekunde kada bi mu se kada netko ima visoku razinu samopouzdanja. Stara izreka
pogled susreo s pogledom neke nepoznate osobe, činilo mu se kaže: "Ako uvijek radiš ono što si oduvijek radio, uvijek ćeš
kao da ga ljudi doživljavaju posve drugačije. Bio je voljan po­ dobivati ono što si oduvijek dobivao!" Promjenom takvog raz­
novno isprobati tu tehniku na skorom društvenom okupljanju, mišljanja i djelovanja Alistair je dokazao sam sebi da može
na kojem će biti mnogo važnih ljudi iz njegove profesije. doći do drugačijih rezultata.
Kada je odlazio na taj sastanak, vježbao je ponavljajući fra­
zu u svojoj glavi dok je gledao nepoznate ljude u oči i kad Snaga riječi
je stigao, već je osjećao da ima više samopouzdanja. "Čudno Riječi koje koristimo i slušamo imaju veliki utjecaj na naše
sam se osjećao", pričao mi je kasnije. "Primijetio sam da me osjećaje. Alistairova je priča ilustrirala efekt koji mogu imati
ljudi promatraju i pitaju se tko sam. Čudili su se i oni koji me
na vaše samopouzdanje i način na koji se predstavljate dru­
poznaju od ranije i oni koji me ne poznaju. Pokazivali su zani­
gima. Dok je smatrao da je "neuspješan" ili "manje vrijedan",
manje za mene i poštovanje. Vrlo sam brzo prestao ponavljati
tako se i ponašao i samopouzdanje mu je bilo nisko. No kada
svoju krilaticu - bio sam previše zauzet. Uspio sam voditi opu­
je sam sebi počeo ponavljati: "Ja sam vrijedan poštovanja,
štene i zanimljive razgovore. Nisam se morao praviti da sam
nešto što zapravo nisam jer sam se osjećao dobro u vlastitoj uspješan sam i vrlo sam dobra osoba", rezultat je bio taj da se
koži. A kada sam se vratio kući, shvatio sam da sam te večeri sam bolje osjećao u vlastitoj koži i zračio samopouzdanjem.
zaista bio uspješan!" Snaga riječi pokazala se kroz činjenicu da mu je samo izgova­
Sto se dogodilo? Ne znam (a nije znao ni Alistair) kako se ranje krilatice, a da ni sam u nju nije potpuno vjerovao, vratilo
to izvana drugačije predstavio. No mogu pretpostaviti da mu samopouzdanje.
154 PLAN SAMOPOUZDANJA DJELUJTE BEZ OKLIJEVANJA 155

*• VJEŽBA: Kako riječi utječu na vas? : na način kako obavlja svoj posao. Njezina vizija kako bi se najbolja
•: Kako riječi mogu utjecati na vas da biste se osjećali samouvjereno? urednica časopisa trebala ponašati u svakoj datoj situaciji izvukla je
• > Razmišljajte pozitivno i pokušajte smišljati neke rečenice sve dok •; iz nje njezine najbolje kvalitete.
• • ne osjetite da u vama raste pozitivno raspoloženje i uzbuđenje i
:: sve dok se na vašem licu ne pojavi osmijeh. Vježbajte to sve dok ne • Govor tijela
:: nađete frazu koja će najviše pojačavati vaše samopouzdanje. Baš kao što izbor snažnih riječi ima utjecaja na način kako
< [ Neka fraza ne bude duža od deset riječi a onda isprobajte ove dvije se predstavljate drugima, mijenjanje načina kretanja također
• > vježbe. može utjecati na vaše osjećaje i razmišljanja.
Eksperimentirajte s neverbalnim izjavama Govor tijela jedan je od načina kako međusobno komuni­
:: Poput Alistaira ponavljajte svoju krilaticu u glavi dok gledajući Iju- ciramo, najčešće, dakako, na nesvjesnoj razini, bez riječi. To je
:'. de u oči prolazite ulicom. U tom trenutku budite osoba kakva želite način na koji se krećemo, naše geste i držanje tijela - koji odaju
; > biti. Razmislite o tome kako se tada osjećate. Što je drugačije? što mislimo o sebi - a u isto vrijeme i kako reagiramo na druge
I > Dee se približavala svome 45. rođendanu, smatrala se neatraktiv- ljude. Interpretiranje govora tijela postalo je predmet istraživa­
;: nom i pomalo starom. nja relativno nedavno, no u tom području svatko može postati
:: "Postala sam nevidljiva", rekla mije. "Muškarci me uopće ne primje-
stručnjak, čak i oni koji za nj nikada nisu čuli. Prije nego i
< l ćuju." Krilatica koju je osmislila glasila je: "Ja sam prekrasna žena na
postanete toga svjesni, osjetite signale koji dolaze od ljudi oko
< > vrhuncu svog seksualnog života!" Odmah je osjetila razliku dok ju
vas. Sve što znate jest to da vas je netko privukao, da se u neči­
;; je u sebi izgovarala. "Osjetila sam kako mi se tijelo učvrstilo i hoda-
joj blizini osjećate ugodno, ili da vas na neki način odbija. A i
;: la sam s više ponosa", rekla je. "Zagolicalo me to i vjerujem da mi
vi sami uvijek odašiljete određene vlastite signale. Istraživanja
:: se na licu pojavio jedva primjetan osmijeh. Nisam tražila isključivo
su pokazala da više od 65 posto razgovora uživo može biti izra­
'. muška lica napeto ispitujući jesu li me primijetili. Osjećala sam se
ženo izrazima lica i drugim elementima govora tijela.
> snažno i na taj sam način odašiljala poruku tko sam. Nije mi sme-
• talo ako mi netko nije uzvratio pogled. U tim trenucima smatrala Ako se osjećate loše, to će izražavati i vaše držanje tijela.
; sam to njihovim propustom što nisu primijetili prekrasnu ženu. No, Kada ste nesigurni, držite se drugačije. Pokušavate izgledati
: zapravo mi je mnogo više ljudi uzvratilo pogled i zbog toga sam se manjima ili ne skretati pozornost na sebe, zgrbljeni ste ili drži­
\ osjećala dobro." te glavu spuštenom. Kada ulazite u neku prostoriju, možda ste
Zapišite svoju krilaticu prebrzi ili se šuljate, i što prije želite pronaći mjesto na koje ćete
Svoju krilaticu možete zapisati u svoj dnevnik ili na neku razgledni­ sjesti. Vaša neverbalna poruka tada glasi: "Dalje od mene!"
cu. Pročitajte je kada želite pojačati samopouzdanje. Ako je kratka i A što se događa kada s nekim razgovarate? Ako vaše oči
: energična, lako ćete je zapamtiti i postat će neka vrsta vaše mantre bježe od kontakta, stojite s rukama prekriženim na prsima ili
• kada se želite podsjetiti na ono što pokušavate postići. Franina je držite torbu, čašu ili tanjur čvrsto uz sebe, vaše držanje govori
t krilatica bila "Ja sam najbolja urednica u svojoj branši!" Kad god bi da ste u obrambenom stavu, da se ne osjećate ugodno i da
J je ponovila, osjećala je kako djeluje na njezine novinarske odluke i ste zatvoreni za komunikaciju. "Čitanjem" tih znakova i druge
156 PLAN S A M O P O U Z D A N J A DJELUJTE BEZ O K L I J E V A N J A 157

se osobe počinju osjećati neugodno pa brzo odustaju. Isto se prekriženih nogu i s rukama prekriženim preko prsa (negati­
događa kada, na primjer, previše pričate ili se pretjerano nagi- van, zatvoreno držanje), a drugu polovicu da budu opušteni i
njete prema sugovorniku pokušavajući ga na taj način zadržati da ne križaju ruke ili noge. Nakon predavanja skupina s ne­
uz sebe. Vaš govor tijela "vrišti" i zbog toga ljudi samo traže gativnim držanjem puno je manje naučila od predavanja nego
načina kako vas izbjeći. pozitivna skupina, i bili su puno kritičniji prema predavaču.
Lynn je otkrila istinu o sebi. Nakon što joj je propao brak Njihov način sjedenja stvorio je i negativan način razmišljanja.
nabacila je puno kila. "Bila sam nezadovoljna jer se nisam osje­ Opuštenija skupina puno je više profitirala od predavanja.
ćala ženstvenom i to me ljutilo", rekla je. "Čak sam i o nepo­ Ovaj eksperiment možete i sami isprobati. Sjednite i zgrbi-
znatim muškarcima razmišljala kao da su površni jer sada me te se. Sagnite glavu i gledajte prema podu. Sada recite samome
ne žele ni pogledati, a slinili bi po meni da sam tanja!" sebi da ste sretni. Ne zvučite li si čudno?
Muškarci su je zaista izbjegavali, no ona je te njihove si­ A onda promijenite držanje. Izravnajte leđa i nasmiješite
gnale pogrešno shvaćala. To se nije događalo zbog njezinih se. Pogledajte prema stropu. Dok sjedite tako pokušajte se
kila, nego zbog svega ostaloga što je bilo povezano s njezinim uvjeriti da se osjećate depresivno. Ne zvučite li si još i čudnije,
neprijateljskim govorom tijela. Držala je glavu toliko visoko čak pomalo blesavo?
da joj je čak i brada stršila uvis. Gledala je na muškarce kao da
ih izaziva na borbu i nikada se nije smiješila. S jednom rukom • Usvajanje samopouzdanoga držanja
na boku odmicala bi glavu dok su govorili, kao da u najmanju Najsvjesniji svojega držanja najčešće smo u društvu, kada smo
ruku imaju loš zadah. na nekom sastanku ili zabavi, kada želimo djelovati atraktivno
Kada se promatrala na videozapisu s prijateljičina vjenčanja, i samouvjereno.
šokirala se. "To je bilo nekoliko mjeseci kasnije kada sam već Svi poznajemo ljude koji drugima djeluju nevjerojatno
izgubila nešto kila i dobro se osjećala u svojoj koži", pričala mi atraktivni a da nisu posebno dobra izgleda ili oblikovana tijela.
je. "Imala sam novog dečka koji je snimku gledao zajedno sa Ono što im je zajedničko je to da sebe smatraju atraktivnima.
mnom. Upitao me: "Hej, što je to bilo s tobom?" A ja sam mu To nije samo pitanje uvlačenja drugih u vlastite fantazije nego
odgovorila: "Tada sam bila puno deblja." Na to mi je odvratio: demonstracija jednostavne činjenice da je samopouzdanje i
"Stvarno? Ali zašto si bila toliko bijesna. Sto ti je toliko smetalo?" dobro osjećanje u vlastitome tijelu samo po sebi atraktivno:
On nije niti primijetio da sam imala više kila i rekao mije da mi netko tko se osjeća atraktivnim i jest atraktivan.
se u takvoj situaciji nikada ne bi usudio prići. A tada sam shvatila Scena se odvija na zabavi. Tu su dvije žene, toliko su slične
i zašto. Čak ni ja sama sa sobom ne bih željela razgovarati!" da bi mogle biti sestre, otprilike su istih godina, slične konsti­
Zanimljivo je da promatranjem vlastitog govora tijela ne tucije (prije punije nego idealne težine), nose gotovo jednake
samo da dobivate pozitivne signale već možete i promijeniti crne haljine. Obje su prilično lijepe, no jedna od njih uvijek
način na koji se osjećate ili razmišljate. oko sebe ima dvojicu ili trojicu muškaraca dok je druga pri­
U jednome je eksperimentu skupina studenata bila zamo­ vlačna na drugi pogled i razgovara jedino s nekolicinom ljudi
ljena da slušaju isto predavanje. Pola njih je zamoljeno da sjede koje već poznaje. U čemu je tajna?
158 PLAN S A M O P O U Z D A N J A D J E L U J T E BEZ O K L I J E V A N J A 159

Svi smo već u nekim prigodama bili svjedoci neobjašnjiva Imaju opušteno držanje umjesto ukočenog, bez obzira stoje li,
uspjeha u društvu posve običnih žena. Stoje tu posebno? Jesu kreću li se ili sjede.
li posebno dobre u zavođenju? U devet slučajeva od deset radi Nisu nemirni nego zadržavaju samouvjereno držanje zbog čega
se o njihovu govoru tijela. Na ranije spomenutoj zabavi druga djeluju neagresivni i srdačni.
se žena osjećala gubitnicom i prije nego je stigla. Nedavno se Predstavljaju se drugima prvi i ne čekaju da netko priđe njima.
udebljala i osjećala se defenzivno i neatraktivno. Njezino je dr­ Sugovornika gledaju u oči i ruke ostavljaju slobodnima za

žanje vrištalo: "Nemojte me gledati!" i ljudi to nisu činili. Su­ gestikulaciju.


Njihovi pokreti ruku su otvoreni, dlanovi i palci okrenuti su im
protno tome, ona druga je upravo izgubila nekoliko kilograma
prema gore i nikada ne stišću šake.
i premda ih je još uvijek imala nekoliko viška, bila je zbog toga
Povremeno lagano rukom po ruci dodirnu osobu s kojom govore.
odlično raspoložena i puna samopouzdanja. Vjerojatno je bila
Lagano su nagnuti prema osobi s kojom govore, naročito ako
posve nesvjesna kako su ti pozitivni osjećaji utjecali na svaki
oboje sjede.
njezin pokret i kao rezultat postala je magnetom za muškarce.
Ne sjede prekriženih ruku ili nogu, a ako i prekriže noge, nagnu ih
Isto je i s muškarcima. Dvojica mogu biti slične visine, go­ prema sugovorniku.
dina, težine i izgleda (dobrog ili lošeg) no ljudi od jednoga bje­
že već nakon kraćeg razgovora, a drugi je neprestano okružen Lako je naoružati se čašom vina ili punim tanjurom na zabavi
društvom. jer tada djelujete kao da nešto radite, no Leil Lowndes je u
Dakle, kako biste se trebali ponašati da biste djelovali kao svojoj knjizi How to Talk to Anyone {Kako s kime razgovarati)
osoba sigurna u sebe glede svoje privlačnosti i dostupnosti? istaknuo kako životinje u velikom krugu zaobilaze onu koja
Započeti možete tako da stanete pred ogledalo i promatrate se jede, a i ljudi imaju isti instinkt. Sukladno tome, ako ste nesi­
dugo i temeljito (kao što se Lynn promatrala na videosnimci). gurni i sramežljivi, možda će vam biti lakše ako nosite tanjur
Sto kaže vaše držanje? Počnite s popravljanjem držanja dok sje­ s hranom. No, ako i desetak ljudi oslovite sa: "Želite li probati
dite ili stojite. Budite svjesni kako hodate. Zatim promatrajte i sendvič?" vaše druženje vjerojatno neće biti posebno intenziv­
učite od atraktivnih i samouvjerenih osoba. Kopirajte ono što no. Vaše će držanje tada govoriti: "Imam posla" i većina će vas
oni čine i ne samo da ćete početi zračiti pozitivnim signalima ljudi ostaviti da nastavite sa svojim poslom.
već ćete se početi bolje osjećati u vlastitoj koži. Istinski snažna Što biste dakle trebali učiniti? Kao prvo, nasmiješiti se.
osoba zrači uravnoteženošću koju svi oko nje primjećuju. To se Dokazano je da smiješenje, čak ako u početku i nije iskreno,
odmah primjećuje kod ljudi s pozitivnim govorom tijela. podiže raspoloženje i vaše tijelo širi najsnažniju neverbalnu
> Samouvjereno ulaze u prostoriju. poruku. Vaš osmijeh govori: "Sviđa mi se biti to što jesam - i
\ Smješkaju se i djeluju sretno što su ovdje, promatraju prostoriju i sviđaš mi se i ti."
\ ljude u njoj sa zanimanjem. Michael Neill sugerira davanje tihih komplimenata drugim
S Smještaju se na mjesto gdje ih drugi mogu vidjeti umjesto da se ljudima. Kao i u slučaju kada u sebi ponavljate frazu koju ste
5 skrivaju. smislili da si podignete samopuzdanje, tako i razmišljanje o ne-
160 PLAN S A M O P O U Z D A N J A D J E L U J T E BEZ O K L I J E V A N J A 161

čem lijepom u vezi s nekim utječe na izraz vašeg lica te nesvjesno Nemojte zaboraviti vježbati i kada ste sami, dok kuhate, pe-
mijenja i vaš stav. Istina je da je pronalaženje nečega lijepog po­ rete suđe ili zube. Sjetite se provjeriti držanje kada krećete na
nekad pravi izazov, no i to je dio zabave. Možda je to nešto što posao. Pogledajte svoj odraz u izlogu i izravnajte se ako primi­
netko nosi ili neka neobična crta kojoj morate odati poštovanje jetite da ste se pognuli. Samopouzdano držanje nije samo za
zbog hrabrosti, ili pak netko tko ima ugodan i zarazan smijeh. posebne događaje.
Meni se najviše sviđa traženje nečega pozitivnog u ljudi­
ma što automatski stvara određenu naklonost prema njima. • Izaberite uzor
Promatrajte ljude koji rade nešto izrazito suprotno (to je čest Komu se divite? Tko izgleda onako kako biste vi željeli kada
slučaj) - preziran pogled, podcjenjivanje i nezainteresiranost imate samopouzdanja? To može biti neka poznata osoba (živa
čini ih manje atraktivnima. No, nije potrebno kompliment ili mrtva), netko koga poznajete, lik iz filma ili knjige. Kako bi
izreći na glas - osjetit ćete njegovo djelovanje čak i ako samo se u određenoj situaciji ponašao vaš uzor? Sto bi rekao? Odglu-
razmišljate na taj način. mite kao da ste vi svoj idol. Možda ćete se naći na pravome putu
prema željenom ponašanju. To će vam ujedno skrenuti pozor­
• Opustite se nost sa vas samih i vaših osjećaja nesigurnosti dok vam mozak
Napetosti u tijelu šalju napete signale mozgu i zbog toga se stremi drugačijem djelovanju i ponašanju. Bit ćete objektivniji,
osjećate još više zabrinuti i nesigurni. Obratite pozornost na manje svjesni sebe a zbog toga (paradoksalno) i prirodniji.
to gdje i kada ste napeti, a onda svjesno opustite mišiće što će Možda ćete sve ono što želite biti pronaći u jednoj osobi,
odmah rezultirati osjećajem ugode, a zbog promjene u govoru no to može biti i skupina ljudi, svaka relevantna za određeno
vašeg tijela ljudi će drugačije reagirati. područje vašega života. Linda je primjerice imala tri uzora.
Vježbanje, naročito programi rastezanja kao stoje pilates ili Prvi je bio njezin bivši šef koji je stvarao divnu, stimulirajuću
tehnika Alexander, djelovat će na vaše držanje. Uz pomoć pila- atmosferu i tako izvlačio maksimum iz ljudi oko sebe. U pro­
tesa postat ćete svjesni svojih mišića i naučiti kako ih koristiti. fesionalnom se životu Linda često pitala što bi on napravio ili
Tehnika Alexander je nježno uvježbavanje načina kako koristi­ rekao i uspijevala se u svojim mislima pretvoriti u njega. Zatim,
ti vlastito tijelo. Jedan od njezinih osnovnih ciljeva je ukloniti postojala je glumica kojoj se Linda divila zbog njezina izgle­
napetosti kao i poboljšati držanje. Kao nagradu, dok se vaši da, vesele naravi i lakoće s kojom je prihvaćala svoje starenje.
mišići istežu, osjećat ćete se i nekoliko centimetara višima. Podsjećanje na nju imalo je snažnog utjecaja na Lindu kada
Dišite drugačije. Sigurno i sretno disanje je duboko i pola­ bi se odlučila na dijetu, kada bi se počela baviti poboljšanjem
gano. Stavite ruku na trbuh i osjetite kako se širi dok udišete. svoje kondicije ili kada bi se nekome trebala predstaviti. Kada
Prestat ćete osjećati strah. Joga nudi tehnike za poboljšanje si je odredila za cilj da smršavi i više vježba, to joj se činilo
disanja pa je možete isprobati. naporno i neinspirativno, no kada se zamislila kao ta glumica,
Ako budete dovoljno vježbali mijenjanje svojeg držanja ciljevi su joj se činili lakšima. Više je pozornosti posvećivala i
nabolje, nakon nekog će vam vremena ono postati prirodno. svojem vanjskom izgledu. Bi li glumica odgodila nešto što je
162 P L A N S A M O P O U Z D A N J A D J E L U J T E BEZ O K L I J E V A N J A 163

dobro za njezino tijelo sve dok tijelo ne dovede do savršenstva? 3. Vježbajte u stvarnim situacijama
Naravno da ne bi! Lindina majka bila je divan primjer rodite­ Kada se približava određena nezgodna situacija, budite spre­
lja, ali nikada nije radila izvan kuće, tako daje Linda drugdje mni pretvoriti se u svoga uzora.
potražila uzor te vrste a to je bio netko tko je bio uspješan u
usklađivanju obiteljskih i poslovnih obveza. Dok putujete prema mjestu gdje se održava zabava, pretvorite se
u osobu kojoj se divite, koja s lakoćom komunicira s ljudima i koja
Ovdje su tri koraka kako pronaći svoj uzor. je samosvjesna.
Prije intervjua za posao postanite svoj opušten i samopouzdan
1. Napravite popis ljudi kojima se divite uzor kojeg će svi željeti zaposliti.
Neko vrijeme razmišljajte o ljudima koji bi vam mogli postati Kada želite postaviti granice, evocirajte osjećaje i ponašanje osobe
uzori. Zamislite se u mnogim različitim situacijama i izaberite s kojom se želite identificirati, koja je razumna i simpatična, ali ipak
nekoga za svako područje svojega života. Zapišite ta imena na čvrsta u svojim stavovima.
papir. Na taj način ćete ih zadržati u pamćenju i kad god ih
budete trebali, moći ćete se sjetiti njihova lika. Uzor koji vas inspirira mora biti samo primjeren za vas. Barry,
informatičar, izabrao je lik Franka Sinatre za svoje poslovne
2. Zamislite se u njihovoj koži
intervjue. To nije značilo da će odmah zapjevati! Za njega je
Isprobajte ovu vježbu. Izaberite neku osobu s popisa vaših uzo­
Sinatra bio personifikacija osobe koja probleme rješava s lako­
ra. Zamislite da ona stoji ispred vas. Koraknite naprijed i uđite
ćom, kojaje muževno samosvjesna, topla, zabavna, talentirana
u "njezinu kožu". Sada ste vi ta osoba. Pogledajte oko sebe:
i posvećena svome poslu.
Kako bi ona vidjela vaš svijet?
Kakve vam misli prolaze kroz glavu? : Budite sami sebi uzor
Što mislite o sebi i svojemu životu? \ I ovaj korak može biti jako koristan ako upotrijebite sve ono što ste
Kako se osjećate? s do sada naučili o samopouzdanju. Kada se osvrnete na svoje rezul-
Gdje se nalazite? £ tate u kvizu samopouzdanja na stranici 15, vjerojatno ćete pronaći
Što biste mogli reći? s područje ili dva u kojima vam je samopouzdanje na relativno viso-
> kom nivou. Ako ne, sigurno postoji neko razdoblje u vašem životu
Posve se uživite u ovu promjenu. Ako nikada niste učinili ništa
< kada je bilo tako. Kakvi ste sada u tim područjima? Što možete na-
slično, bit ćete iznenađeni kada otkrijete da vam za ovu vježbu
> učiti od samoga sebe što biste mogli iskoristiti glede samopouz-
ne treba glumački talent. Ove jednostavne radnje prebacit će
< danja ondje gdje vam ono nedostaje? Spoznaja da i sami od sebe
vas u drugačiji način razmišljanja i djelovanja, bit ćete opušteni > nešto možete naučiti ima veliku snagu.
i "znat ćete" i ono što vam inače nikada ne bi palo na pamet.
Kada jednom otkrijete snagu ove vježbe, znat ćete kako posta­ > Ovdje su tri tehnike koje vam mogu pomoći da sami sebi postanete
ti druga osoba kada god vam to bude odgovaralo. > uzor.
164 PLAN SAMOPOUZDANJA DJELUJTE BEZ OKLIJEVANJA 165

1. Zamislite neku situaciju u kojoj ste puni samopouzdanja Kakav bi vam bio izraz lica?
Izaberite situaciju u kojoj obično imate puno samopouzdanja ili se Kako biste mogli biti manje prestrašeni, a više hrabri?
prisjetite neke specifične situacije u kojoj biste mogli demonstrirati
3. Vježbajte u stvarnim situacijama
ovaj korak. Zamislite da se to događa sada i upitajte se:
Upotrijebite ono što ste naučili o tome kako prebaciti svoje samo­
Što sam vidio?
pouzdanje iz jedne situacije u drugu. Prije neke stresne situacije
Što sam čuo?
vratite se u mislima u neko sretnije vrijeme u kojem ste bili puni sa­
Kakve sam reakcije dobio od ljudi koji su prisutni?
mopouzdanja i prenesite se u stanje svijesti u kakvom ste bili tada.
Kako se sada osjećam kada razmišljam o tome?
U tim ćete vježbama iskusiti da je samopouzdanje zapravo stav.
Na primjer, možete zamisliti situaciju kada ste s nekim dobrim pri­ Promijenite stav i ponašanje, i tako ćete zapravo steći samopouz­
jateljima bezbrižno čavrljali i ugodno se osjećali. Zanimljivi ste i šar­ danje.
mantni, poticajni i dobrodušni. Svi se dobro osjećaju a naročito vi. Emily je tehnike sidrenja upotrebljavala u društvenim situacijama
Smješkate se ljudima oko sebe, razgovor teče glatko i opušteno. Svi kada se osjećala tako nesigurno da bi previše pila i imala potrebu
mogu doći do riječi. Ne brinete o tome što ćete reći nego si vjeruje­ za cigaretom, a upravo je bila u procesu odvikavanja od pušenja.
te. Prihvaćate ljude oko sebe i sviđaju vam se. Istovremeno osjećate Njezino je "sidro" bila jedna lijepa narukvica koju je kupila baš u tu
i da se vi njima sviđate. svrhu. Kada bi je dotaknula ili okrenula oko zapešća, prisjetila bi se
U ponašanju koje se naziva neurolingvističko programiranje predlaže situacije u kojoj je prštala od samopouzdanja. Primijetila je i to da
se da "usidrite" ovakve osjećaje. Kada se nalazite u nekoj tako ugod­ bi joj se tada disanje usporavalo a ramena opuštala.
noj situaciji, otvorite dlan ili palcem i kažiprstom napravite slovo "O"
kao asocijaciju na osjećaje koje u tom trenutku osjećate. Kada uvjež­ Samopouzdana prezentacija
bate ovu tehniku, to će vam postati prečac do tih dobrih osjećaja. Način na koji se prezentirate ima utjecaja na vaše samopouz­
2. Prebacite iskustvo danje, ali i na to kako vas drugi ljudi doživljavaju. Samo onaj
Izaberite neku drugu situaciju, situaciju kada ste poželjeli imati više koji je istinski samopouzdan može se izvući i s neurednim
samopouzdanja. Na primjer, zamislite se na posljednjem poslov­ izgledom. Čak i tada neki će ga ljudi smatrati manje vrijed­
nom sastanku na kojem ste osjećali da nešto niste uspjeli postići. nim. No, većina nas ipak želi izgledati najbolje što može.
Što bi se dogodilo da ste tada mogli doći do onih opuštenih, sret­ Poticajno je kada osjećate da dobro izgledate. Kada ste
nih i samouvjerenih osjećaja koje ste imali za vrijeme susreta s dra­ uredni i odjeveni u oblike i boje koji vam odgovaraju, već se
gim prijateljima? Zamislite se malo i upitajte se: nalazite na pola puta do osjećaja samopouzdanja. S druge stra­
ne, kada djelujete neuredno i loše odjeveno, male su šanse da
Kako biste se sada osjećali u toj situaciji? ćete se dobro osjećati u vlastitoj koži ili da ćete privući nečiju
Što biste napravili, rekli ili mislili drugačije? pozornost.
Kako biste se držali? To ne bi trebalo biti bitno, ali jest. Poslovni treneri, na pri­
Kako biste disali? mjer, predlažu da se odjenete prikladno situaciji u kojoj želite
166 PLAN SAMOPOUZDANJA DJELUJTE BEZ OKLIJEVANJA 167

biti, a ne onoj u kojoj se stvarno nalazite. Recepcionara koji se Ako ustrajete u tome da u određenoj situaciji svjesno promije­
odijeva kao menadžer ozbiljnije će shvaćati i brže će napredo­ nite svoje misli, riječi, govor tijela i ono što imate na sebi, stvo­
vati u svome društvenom položaju. rit ćete nove navike. Nakon nekog vremena sve će to prestati
biti na svjesnoj razini. Postat će stvarno - kao daje dio vas.
Uredan izgled ne mora biti skup. Ovdje je sedam korisnih sa­
vjeta koji vam mogu pomoći da bolje izgledate bez obzira na
situaciju.
1. Obratite pozornost na svoju kosu, kožu i zube da uvijek izgledaju
zdravo i privlačno.

2. Uvijek morate za sobom ostavljati ugodan miris čistoće. Žene se


naročito dobro osjećaju ako im je koža meka. Upotrebljavajte kre­
me i losione koji su nježni i ugodni, to će poboljšati teksturu vaše
kože.

3. Provjerite je li sve što nosite u dobrome stanju: cipele trebaju biti


sjajne i u dobrome stanju, na odjeći ne smije nedostajati gumb ili
kakva vrpca, mora biti svježe oprana i izglačana ili kemijski očišće­
na. Redovito provjeravajte garderobu tako da se u svakome trenut­
ku na brzinu možete urediti.

4. Odijevajte se primjereno. Formalno za formalna okupljanja, po­


slovno za poslovne sastanke a ležerno za neformalna druženja.

5. Izaberite boje koje vam pristaju. Ako vam je potrebna pomoć,


zamolite prijatelja, prelistajte časopise u kojima ima članaka takve
vrste ili se konzultirajte s profesionalnim stručnjakom za boje.

6. Povodite se za onime što vam dobro stoji, a ne za onim što je u


modi - osim ako se ne bavite modom. Uobičajene forme vjerojatno
će vam bolje stajati od posljednjih krikova mode.

7. Neka vam je ugodno. Izbjegavajte odjeću koja je preuska, cipe­


le koje vas žuljaju ili kombinacije u kojima će vam biti pretopio ili
prehladno. Možda će vam dobro stajati, ali svaki osjećaj neugode
vidjet će se na vašemu licu i držanju. Ono što imate na sebi trebalo
bi vam biti toliko ugodno da na to možete sasvim zaboraviti.
8. korak
Poboljšajte ono što jest
• Nove definicije uspjeha
• Biti sretan sada
• Prihvaćanje i otpuštanje
"U našoj svakodnevici moramo shvatiti da nije sreća ono za
što smo zahvalni, nego zahvalnost ono što nas čini sretnima."
ALBERT CLARKE

Moja prva ambicija je bila da budem čudo od djeteta, mjera


za uspjeh koja je bezobzirno nefleksibilna u smislu krajnjega
roka. Znala sam da je sve izgubljeno kada sam imala 14 godi­
na i uvidjela da nisam na naslovnicama i da nitko ne spominje
moje ime osim u vezi s groznim stanjem moje sobe ili sposob­
nosti da vikendom spavam od jutra do mraka.

• Što je uspjeh?
Pojmovi kao što su uspjeh i sreća zanimali su me cijeloga ži­
vota. Dugo sam godina smišljala nove planove kako bi ovi po­
željni atributi postali moji. Uvijek su uključivali nešto što bih
trebala postići ili nabaviti. Cesto se događalo da dok sam uspi­
jevala doći do tih željenih elemenata, već bila prestala istinski
žudjeti za njima. Prvo bi me obuzeo osjećaj topline jer bih ne­
što prekrižila sa svog popisa, no nakon toga dolazio bi osjećaj
da pravi uspjeh i sreća tek trebaju doći.
Tijekom godina radikalno sam promijenila svoju definiciju
uspjeha, naročito od kada radim kao trenerica i pomažem lju­
dima s problemima.
Catherine je došla k meni jer joj se činilo da joj je brak
u problemima. Imala je jedno dijete i nije se osjećala dobro.
Željela je popraviti odnose s mužem tako da pristane imati
još jedno dijete. Profesionalno, bila je nevjerojatno uspješna
- imala je puno novaca i puno klijenata, u svemu je bila uspješ­
na kao od šale. Bila sam oduševljena njome.
Zamolila sam je da jedan sat u tjednu odvoji za razgovor s
mužem kako bi mogli riješiti neke od svojih problema. Pogle­
dala je u svoj rokovnik i rekla mi da to nije moguće. Jedva da
172 PLAN S A M O P O U Z D A N J A P O B O L J Š A J T E ONO ŠTO J E S T 173

je ugurala tih pola sata sa mnom u svoj radni tjedan, a tijekom Biti uspješan znači osjećati se ugodno u vlastitoj koži, imati
tih sesija ja bih trebala iznaći rješenje kako popraviti njezin kontrolu nad onim što vam se nađe na putu i u potpunosti
brak. I to takvo koje ne bi od nje iziskivalo nikakvo dodatno uživati u životu koji već vodite. Vjerujem, da sve što vam se
vrijeme. Nemoguće. dogodi, čak i tragedija, može postati prilika za još većim po­
Predložila sam joj da svoje profesionalne vještine upotrijebi štovanjem prema samome životu kojeg treba što snažnije ži­
kako bi pronašla dodatno vrijeme za rješavanje svojih privat­ vjeti. Ja još uvijek učim. Još uvijek me neke stvari bole, znam
nih problema. Catherine to nije željela učiniti tako da nisam biti prestrašena ili me nešto može zasmetati. To je loše i se­
mogla raditi s njom. Znala je što joj treba za sreću - bolja po­ bično. No, kad god se prisjetim da se vratim na zemlju i pre­
vezanost s mužem - no nije shvatila da bi joj to trebao postati uzmem odgovornost za kvalitetu svoga svakodnevnog života,
prioritet. Otada je jedna od mojih definicija uspjeha i sreće po­ sve ponovno postaje prekrasno. Jedna od mojih osobnih ikona
stala: odvojiti vrijeme za ono stoje najvrednije - za međusobne je moja majka koju je divljački napao lopov i slomio joj nogu
odnose s ljudima koje volimo. kada je imala 73 godine. Danas se prisjeća tog incidenta kao
To je učinila Vicky. Ona nije posjedovala niti jednu od vanj­ dara koji ju je prisilio da promijeni način života i još više uživa
skih zamki uspjeha, no imala je odličan sluh za život i njegove u sadašnjosti.
najobičnije aspekte. Sjećam se kada je jednom prilikom na sav Uvijek pitam svoje klijente da mi odgovore na pitanje što
glas hvalila prekrasnu lokvu na cesti u kojoj je bilo ulja i koja ih sprječava da budu sretni sada. To obično nisu velike stvari:
je zato blistala u duginim bojama. Kada je svoju pozornost mrze svoj posao, žele naći partnera, imaju novčane brige ili
skrenula od onoga što nema - a to je bio razlog zašto je došla neki cilj koji im se čini nedostižnim. No često je to i cijeli
k meni - prema onome što je već posjedovala i njezinom daru niz svakodnevnih iritacija poput nereda, nedostatka vreme­
za uživanjem u životu, postala je motivirana, sretna i sigurna na, ljutnje na članove obitelji ili kolege, neodržanog obećanja
u sebe. Razmislila je o onome što ju je smetalo i što bi željela sebi samome glede zdravlja i kondicije. Već smo prešli vježbe
promijeniti, no bez toga da izgara od žudnje za nekim veli­ u 2. koraku: Pobudite energetske razine. No, ma koliko one bile
kim promjenama u budućnosti. Njezino samopouzdanje, koje nejasne na početku, ljudi vrlo brzo postanu oduševljeni zbog
je ranije bilo vrlo nisko, toliko je poraslo da ju je čak i njezin poboljšanja kvalitete njihova svakodnevnog života i osjećaja da
suprug (koji je sve to smatrao bacanjem novaca) ohrabrio i dao imaju kontrolu nad svojom vlastitom srećom. Dosezanje većih
joj podršku da nastavi. Izvana nije bilo neke velike promjene ciljeva tada postaje moguće, pa čak i nešto u čemu se može
u njezinom životu, no njezin unutarnji svijet radikalno se pro­ uživati.
mijenio. Definicija uspjeha i sreće koju sam naučila od nje bila Kada odlučite svoj život učiniti uspješnim, baš ovakvim
je da je poštovanje života i uživanje u njemu kakav je danas kakav je sada, događa se nevjerojatna stvar. Uspjeh najednom
vrhunac onoga što smo postigli. gubi svoj glamur i paradoksalno postaje jednostavniji za dose­
Uspjeh, u to vjerujem danas, nije u vezi s postavljanjem ci­ zanje. Često sam viđala ljude koji se bezuspješno trude pope­
ljeva i njihovim ostvarenjima, već u uživanju na putu do njih. ti što više, no kada jednom napokon poslože svoje prioritete,
174 PLAN S A M O P O U Z D A N J A P O B O L J Š A J T E ONO ŠTO J E S T 175

prestanu se toliko brinuti. A isto tako, vidjela sam i ljude koji Nakon što je izrekla ono što je zaista željela, Tania si je
nisu željeli više zato što su došli do zaključka da već imaju sve dozvolila da razmisli o nečemu što joj je bilo nepojmljivo: da
ono što je važno. provodi manje vremena razbijajući glavu zbog disertacije i do­
U ovome ćemo poglavlju pobliže obraditi kako svoj vlastiti pusti si više vremena za planiranje vjenčanja. Odugovlačenje
život možete učiniti najboljim što može biti, i to upravo ova­ se često javlja kada smatrate da biste nešto trebali raditi cijeli
kvim kakav već jest. Ovo nije samo recept za više sreće i samo­ dan, svaki dan. Tania je bila spremna staviti disertaciju "u la­
pouzdanja u sadašnjem trenutku, on može imati utjecaja i na dicu". Za taj je posao ostavila tri dana u tjednu i pokušala je ne
veće promjene koje u životu želite napraviti u budućnosti. biti nervozna zbog maloga napretka.
Idućeg mi je tjedna Tania objavila da je zapravo napravila
• Kako se ciljevi mogu promijeniti kada se više u prva tri dana nego nekoliko tjedana prije dok je smatrala
fokusirate na to da ste sretni sada da sve svoje vrijeme treba podrediti disertaciji, čak i vikende.
Tania je bila fakultetski obrazovana. Radila je na Sveučilištu u I ne samo to, bila je toliko oduševljena i osjećala olakšanje što
New Yorku i uživala je u poslu. Trudila se završiti svoju dok­ si je dopustila da se priprema za vjenčanje i mašta o tom danu
torsku disertaciju. A zapravo je željela biti astrologinja, no nije daje prestala biti depresivna. "Svakog sam si tjedna zadavala
mogla ni zamisliti da bi od tog posla mogla zarađivati. totalno neizvedive zadatke, a zapravo nikada nisam uživala u
Prvo što mi je rekla bilo je: "Napisala sam 63 stranice svoje svome napretku", rekla je. "I što je još gore - nisam si dopušta­
disertacije a trebam još 250 u iduća 3 mjeseca. Mučim se dok la biti uzbuđena zbog vjenčanja. Tužno je što sam svojim ne­
razmišljam o tome jer sam u svojoj glavi to već završila. Ozbilj­ gativnim razmišljanjima i strahu dopustila da uđu u sve pore
no odugovlačim s poslom, i umjesto da radim planiram svoje moga života i učine me toliko depresivnom da sam se bojala da
vjenčanje koje je za dva mjeseca. Puna sam dobrih namjera i će me Chris ostaviti. A on mije rekao daje odahnuo sada kad
znam sve o menadžmentu vremena, ali onda posustanem i oz­ sam ponovno ona stara. Mislio je da se predomišljam u vezi s
biljno zaostanem. Sto mi treba? Snaga volje? Čarobna tableta?" udajom za njega!"
Začudila me lakoća kojom je Tania okarakterizirala pri­ Rekla sam joj da je približavanje vjenčanja uvijek stresno
preme za vjenčanje kao nešto što je ometa u radu. "A što bi se razdoblje, ma koliko se dvoje ljudi voli. Zabrinutost u takvim
desilo da nikada ne doktoriraš?" upitala sam je. "Kako bi to okolnostima normalna je pojava o kojoj parovi, na žalost, rijet­
utjecalo na tvoj život i karijeru?" ko razgovaraju. Predložila sam joj da s Chrisom odredi jednu
Tania je bila šokirana. "Nikada si ne bih oprostila", rekla večer u tjednu kada će razgovarati o problemima ili strahovi­
je. No kada je razmišljala o tome, morala je priznati da joj za­ ma koji se pojave.
pravo u životu ne bi bilo velike promjene. Predložila sam joj Tog tjedna Tania je uspjela podići pogled i prema budućnosti.
da razmisli o svome životu 20 godina unatrag i odgovori na Pričala je o svojem snu: zarađivati za život astrologijom koju je
jedno puno važnije pitanje - što joj je važnije: disertacija ili voljela i koja je bila njezina strast. Već je imala malen broj odanih
vjenčanje. "Vjenčanje s Chrisom, naravno", rekla je. klijenata, no bojala se da od astrologije neće moći živjeti.
176 PLAN S A M O P O U Z D A N J A P O B O L J S A J T E ONO Š T O J E S T 177

Zbog toga je smatrala da astrologiji smije posvetiti samo čunalo u knjižnicu i raditi tamo. Bila je zabrinuta i na to kako
određeno vrijeme, ne sve. Morala bi pronaći "pravi" posao u će PMS utjecati na njezinu produktivnost. Uvijek se osjećala
kojem bi iskoristila svoje uredničko znanje ili poznavanje rada depresivno i letargično tih nekoliko dana kada joj se približa­
s računalima. Dogovorile smo se da označi jedan dan u svo­ vala menstruacija. Predložila sam joj da i to uzme u obzir tako
me dnevniku kao dan za astrologiju. Bio bi to dan u kojem bi da to vrijeme iskoristi za neke ugodne i lagane poslove umjesto
primala svoje klijente, pripremala se za njih, radila na svojoj na pisanje disertacije.
astrološkoj web stranici ili dublje istraživala tu tematiku koju je Taniin mentor, koji je pratio napredak njezinog rada, uvijek
voljela. Kada završi disertaciju, zaposlit će se na skraćeno radno je isticao važnost postavljanja rokova. Dok je bio na službenome
vrijeme dok ne razvije svoj astrološki posao. "To mi se čini izve- putu izvan zemlje, zamolila sam Taniu da razmisli o nekome
divo - i zabavno", rekla je. "A prije mi se činilo tako teško." tko bi umjesto nje mogao preuzeti ulogu osobe koja vodi raču­
Na idućoj sesiji Tania je prštala od uzbuđenja zbog rada na na o rokovima. Smatrala je daje prava osoba za to njezin otac.
svojoj web stranici i neočekivanoj pošti u vezi s astrološkim Ispričala sam joj ijednu od tehnika menadžmenta Marka For-
tekstovima. No, ponovno se počela brinuti zbog disertacije. stera koja se bazira na desetominutnim intenzivnim periodima
"Došli su nam Chrisovi roditelji tako da nisam napravila ništa rada tako da je zadatak razlomljen u izvedive kratke dijelove
u tom smislu. To zaista moram završiti jednom zauvijek", re­ umjesto da nam visi nad glavom kao veliki betonski blok.
kla je. "Rad samo tri dana u tjednu je bio pozitivan, no prošli Tania mi je rekla da je čula za dva posla sa skraćenim rad­
tjedan sam propustila i sada to moram nadoknaditi. Kada do­ nim vremenom koja bi mogla preuzeti dok gradi svoju astrološ-
bro radim, mogu napraviti šest do osam stranica dnevno - 24 ku karijeru. Razgovarale smo temeljito o njezinoj akademskoj
u tri dana - i frustrirana sam kada to ne učinim." biografiji kako bismo istaknuli različite vještine i postignuća
Upozorila sam je da je zbog toga ranije bila toliko neza­ koji bi mogli biti relevantni u njezinoj promjeni profesije. Sve
dovoljna, zbog postavljanja nerealnih ciljeva koje nije mogla je to bio dio jednogodišnjeg plana koji se trebao početi ostva­
ostvariti. "Umjesto da si postavljaš previsoke ciljeve, moraš rivati kada završi disertaciju i uspije napustiti svoj posao na
pronaći vremena i za odmor. Provedi jedan dan radeći na di­ sveučilištu, te započne svoj novi život kao profesionalna astro-
sertaciji na neobvezan način i vidjet ćeš koliko ćeš stranica loginja.
napisati. Baziraj svoj tjedni cilj na tome. Ako je to samo stra­ Na posljednjem mi je sastanku Tania objasnila promjene
nica, neka bude stranica - onda su tri stranice tjedno sve ono u svome radu na disertaciji. "Kada sam počela raditi s obve­
što možeš očekivati, a sve što postigneš iznad toga je bonus." znim odmorima, potpuno sam drugačije počela doživljavati
Tania je smatrala da su tri stranice tjedno jadne, no ipak je svoj rad", rekla je. "Umjesto da žurim završiti određeni broj
osjetila olakšanje što je ciljeve postavila na realniju razinu. stranica, počela sam raditi puno pažljivije. Razmišljala sam o
Razgovarali smo i o tome kako bi si mogla olakšati trud svakoj rečenici, više se bavila njome, dala si vremena - i znate,
i tako napraviti više posla. Budući da su je telefonski pozivi po prvi sam put stvarno uživala u svemu tome. Sretna sam što
ometali i oduzimali joj vrijeme, odlučila je uzeti prijenosno ra- to ponovno radim. Zamolila sam da mi daju dulji vremenski
178 PLAN SAMOPOUZDANJA POBOLJSAJTE ONO ŠTO JEST 179

rok. I kao što ste obećali, znajući da moram sjediti samo deset nje o tome što ne valja. U ljudskoj je prirodi sve ono što ne pred­
minuta u komadu, bilo mi je lako napraviti cijelu hrpu posla stavlja problem uzimati zdravo za gotovo, a za rješavanje onoga
svakoga dana. A nakon nekog vremena prekidi mi nisu bili što je problematično trošiti neprocjenjivu energiju. Razmislite o
potrebni. Bila sam dovoljno motivirana za kontinuirani rad." tome što vas muči i kako to možete riješiti, no prije toga važno
Još je nešto pomoglo. Kada je Tania napravila nešto u što je prepoznati i pridati važnost onome što imate već sada.
nije vjerovala, zamolila je da joj produže rok za predavanje di­
sertacije što je promijenilo cijeli njezin pogled na dosadašnje ••VJEŽBA: Prebrojte svoje blagoslove
sveučilišno iskustvo. "U glavu sam si utuvila da moram odra­ \\ Zapišite svaku stvar koju imate ili osobu koja je dio vašega života i
diti doktorat i raditi na odsjeku koji mrzim prije nego zapravo •; u njega unosi nešto pozitivno i d o b r o .
počnem živjeti", rekla je. "Znala sam da me čeka jedna teš­ ;; Provedite neko vrijeme pišući ovaj popis i neka on b u d e zaista d u -
ka godina i to je jedan od razloga zašto sam se svemu toliko •; gačak. Uključite i najmanje detalje - i p o g l e d s prozora kupaonice
odupirala. Sada sam sama sebi dopustila odgodu završavanja ;; ako v a m je posebno drag. Stavite na popis i neke stvari u vezi sa
disertacije, a da ne moram raditi neke druge stvari. Prijavit ću :: s o b o m , kao na primjer svoja stopala, ako su v a m ona tajni ponos

se za one poslove koji traže pola radnog vremena i odmah se V. i užitak.

posvetiti izgrađivanju astrološke karijere." 11 Uživajte nad t i m p o p i s o m i spoznajte koliko ste sretni već sada.
Sve ovo opustilo je Taniu tako da je mogla uživati u pripre­
mama za svoje vjenčanje koje je bilo zakazano za četiri tjedna.
"Chris i ja nastavili smo naše razgovore jednom tjedno o tome • Težite cijeniti i uživati u onome u čemu zaista uživate
što nas čeka", rekla je. "To radimo petkom uz bocu vina i ne­ Ljudi koji su konstantno nezadovoljni ne vide niti ono u čemu
vjerojatno smo opušteni u vezi s tim. Prihvatili smo činjenicu uživaju. Ono što žele uvijek je nešto što upravo sada nemaju.
daje s vremena na vrijeme prirodno imati strahove i brige gle­ Kada do nečega takvoga dođu, više im nije zanimljivo.
de braka no razgovarajući o tome, te brige brzo nestaju. To je Isto tako, često ne dopuštamo sami sebi zabavu ili užitke.
običaj koji obvezno moramo zadržati nakon vjenčanja." Razmislite koliko ste sretni što imate prigodu da si ugađate.
S Taniom sam radila samo mjesec dana, no koncentracija Paradoksalno, ljudi koji su na dijeti jedu više zabranjenih stva­
na poboljšanje njezine svakodnevice i rad na onome što ju je ri nego što su činili ranije. Njihov osjećaj krivnje zbog kršenja
činilo nesretnom i nesigurnom promijenilo ju je. Shvatila je da dijete uništava užitak koji bi im ta hrana donijela, tako da je
je moguće ostvariti cilj koji joj se u prošlosti činio dalekim i proždiru pokušavajući doživjeti bilo kakav užitak. Ali ako se
nedostižnim. koncentriraju na uživanje u hrani, osjetit će dovoljno zadovolj­
stva, pa će moći smanjiti količinu onoga što pojedu.
• A što se događa u vašem životu? U čemu obično uživate, ali si to najčešće uskraćujete ili
Ako niste u najboljim odnosima sa samim sobom i sa svojim sami sebe kažnjavate zato što to radite, a samo zato što to
životom, obvezno morate izdvojiti puno vremena za razmišlja- nije posao ili učenje? Naravno, pretpostavljam da to nije nele-
180 PLAN SAMOPOUZDANJA POBOLJSAJTE ONO STO J E S T 181

galno, samouništavajuće ili neugodno za druge ljude! Mnogo će. Često mi se postavljaju ovakva pitanja: "Kako da se postavim pre­
je malih, bezopasnih užitaka poput duge mirisne kupke, ča­ ma svome suprugu s kojim nisam u najboljim odnosima?" ili: "Ne znam
vrljanja s prijateljem ili čitanja žutog tiska umjesto ozbiljnih što da radim s nekime na poslu tko se prema meni loše ponaša."
Moj najčešći odgovor na pitanja ove vrste je prijedlog da se ne čini
novina. Samouvjereni ljudi dopuštaju si takve užitke i zado­
ništa u vezi s teškom osobom s kojom imamo problema - već sa
voljstva. Bit ćete puno sretniji i sigurniji u sebe ako i vi po­
samim sobom! Ako u mome životu postoji netko tko mi stvara pro­
stupite tako.
bleme ili tko me na neki način uznemiruje, onaj s kime se trebam
pozabaviti zapravo sam ja sam!
• Što stoji na putu vašeg zadovoljstva upravo sada?
Moramo shvatiti činjenicu da ne možemo mijenjati druge. Narav­
U promatranju područja vašeg života koja vam zadaju proble­ no, druge ne možemo mijenjati isto kao što ne možemo mijenjati
me i u razmišljanju o načinu kako biste nešto mogli popraviti, vrijeme niti krajolik. Ono što možemo promijeniti jest naš odnos
važan je element poboljšati trenutačno stanje. Kvaliteta vaše prema vremenu, odnosno naša veza s osobom zbog koje smo
veze, na svim razinama, od odlučujuće je važnosti za vašu sa­ uznemireni.
dašnju sreću. Dobra ljubavna veza i dobri odnosi s kolegama Postoji nekoliko dobrih strana u takvome pristupu. Jedna je ta što
i prijateljima ne samo što vas podržavaju već vam pomažu da prihvaćajući da se zapravo moramo baviti sami sobom, prihvaća­
osjetite kako vam je život dobar. mo i veću odgovornost za same sebe - nećemo se izgubiti u razgo­
vorima tipa "njegova je krivnja što sam ja nesretan", a koji također
Ovdje je nekoliko novih načina kako možete gledati na to. donose mnogo patnje.
Možda primijetimo i to da smo zapravo mi, a ne drugi pokretači
.•
' Budite ono što želite pronaći u drugima svoje nesreće u određenoj situaciji - preciznije, naš odnos prema
* Ako od drugih tražite da se ponašaju na određeni način prije nego "teškome" šefu izvor je našeg nezadovoljstva. Isto tako, prisjetit
ćemo se činjenice da naša sreća ne leži u tome što imamo ljude oko
5 to i sami učinite, najvjerojatnije ćete se razočarati. Ako želite da net-
sebe, ili bilo što drugo iz izvanjskoga svijeta, što možemo promije­
% ko prema vama pokazuje ljubav, dopustite sami sebi da dajete Iju-
niti onako kako nama odgovara. Drugi ljudi (i cijeli svijet) onakvi su
x bav bez nekog posebnog razloga - nipošto zato što to tražite za-
kakvi jesu a na nama je kako ćemo ih doživljavati i prosuđivati.
6 uzvrat. Odmah ćete se osjećati bolje. Ponašajte se prema kolegama
2 na način kako želite da se oni ponašaju prema vama; ako su grubi i
Tražite nešto pozitivno u drugima
K neprijateljski raspoloženi, nemojte se povoditi za njima, postavite
Često situaciju možete preokrenuti ako u ljudima koji vam stvaraju
5 svoje vlastite standarde.
poteškoće potražite nešto pozitivno, baš kao i kada ste razmišljali o
tome što se u sadašnjem trenutku u vašem životu dobro odvija. To
Aboodi Shaby, instruktor koji se specijalizirao za istraživanje često predlažem ljudima koji se žale na svoga partnera. Zamolim
sreće napisao je u jednom od svojih članaka: ih da napisu popis svega onoga što cijene i čemu se dive kod te
Jedan od problema o kojem ljudi često sa mnom žele razgovarati je osobe. Čak će i oni najljući naći poneku dobru riječ. A isticanje tih
kako se postaviti prema nekome tko vam je do sada stvarao poteško- dobrih strana imat će veliku ulogu u promjeni načina na koji gle-
182 PLAN S A M O P O U Z D A N J A P O B O L J Š A J T E ONO ŠTO J E S T 183

damo na svoju vezu. Predlažem im čak da u prikladnoj situaciji taj prepoznao. "On će osjetiti tvoje neprijateljstvo čak i kao mu
popis dadu svojim partnerima. ništa ne kažeš", rekao je Aboodi. "Od njega nećeš dobiti pri­
znanje za svoj posao jer i on očekuje priznanje za svoj dio. Ono
Ovo je moguće čak i s najtežim osobama. Jednom sam pri­ što možeš promijeniti je negativan stav i to tako da pokreneš
likom intervjuirala Aboodija Shabvja za kolumnu koju sam proces pozitivnoga." Za Jeremvja je bilo važno da izabere nešto
pisala za The Times. Dao mi je dobar primjer načina na koji što zaista cijeni, a ne da bude neiskren. Odlučio je pokušati.
traženje pozitivnoga može transformirati negativne odnose. Idućeg mi je tjedna ispričao da je pronašao trenutak koji se
Jeremv, jedan od njegovih klijenata, obratio mu se u vezi s činio pravim da komentira šefove vrline. "Trebali smo izvršiti
problemom koji je imao sa svojim šefom. "On je takva budala", jednu naredbu koja je došla s više instance a on je uočio neke
rekao je Jeremv. "Sve mora kontrolirati. Stalno me promatra. greške i stvari koje su morale biti dodatno pojašnjene prije
Nemam ni vremena ni prostora baviti se svojim poslom, u ko­ nego smo mogli izvršiti zadatak", rekao je. "Znaš, zaista sam
jem sam iznimno dobar, na svoj način. Uvijek želi znati što osjetio da se nešto promijenilo kada sam mu rekao daje dobro
radim. A osim toga, nepristojan je. Valjda bi ga ubilo da mi to što je on sposoban na taj način logično i detaljno pristupiti
kaže: "Dobro si to obavio, Jeremv!" Zbog toga sam ljut i osje­ poslu. Bilo je očito da mu je drago. Otada mi se sve čini jed­
ćam se nemoćno. Ne znam što da radim s tim osjećajima." nostavnije. Ugodno sam iznenađen razvojem događaja. A on
Jeremvjeva najveća briga bila je nemoćna ljutnja koju je me više ne kontrolira na isti način kao ranije."
osjećao prema šefu koji mu je prijetio. Aboodijevo mišljenje Činjenica daje došlo do stvarne promjene u odnosima bila
bilo je to da Jeremvjevo neprijateljsko držanje prema šefu i ne­ je potvrđena već idućega tjedna. Jeremvjev šef odvojio je vrije­
prestano negodovanje zapravo škodi samo njemu i da se zbog me za razgovor s njime i jednoga mu je dana rekao da se otvara
toga osjeća tako nemoćno. "Reci mi nešto što je pozitivno u tokijska podružnica njihove tvrtke. "Rekao je kako smatra da
tvog šefa - nešto u čemu je dobar", rekao je. Jeremv je ostao bih ja bio pravi čovjek za taj posao", ispričao je Jeremv, "i pitao
zabezeknut. "Taj čovjek je totalni kreten", nastavio je. "Što bih me jesam li zainteresiran, kako bi me mogao predložiti i reći
trebao reći?" koju dobru riječ u moju korist!"
Aboodi je i dalje inzistirao. Nakon dugog razmišljanja Je­
remv je bio spreman priznati da postoje neke stvari koje mu se 5 Recite ljudima oko sebe što cijenite u njima
sviđaju kod njegova šefa. "Jako je logičan", priznao je. "Izvr­ 6 Kao i Jeremv, iskoristite prigodu reći nekoj od "teških" osoba u
stan je u detaljima. I uvijek je jasan." 0 svom životu nešto lijepo o onome što cijenite u nje. Nemojte izmi-
Aboodi mu je objasnio: "Ono što možeš napraviti je da gradiš x sijati. To mora biti istina. Obratite pozornost na promjene koje će
svoju budućnost, a to znači da potražiš neki drugi posao. No, po­ S se dogoditi.
gledajmo što možeš učiniti sada kako bi sadašnjost postala savr­
šena. Imaš tog šefa. On je kreten. No pitanje koje se postavlja jest • Problemi na poslu
što možeš učiniti da bi se to promijenilo." Predložio je Jeremvju Ako morate raditi, željet ćete da taj posao bude zanimljiv, iza­
da pokuša reći svome šefu sve one dobre strane koje je u njemu zovan i da vas ispunjava. Naravno, želite i dobro zaraditi, ali
184 PLAN S A M O P O U Z D A N J A P O B O L J Š A J T E ONO ŠTO J E S T 185

isto tako želite i uživati u onome što radite. Kada vas posao mentirati svoja dostignuća. Nemojte pretpostavljati da ljudi za
razočara, često se kao jedina mogućnost čini odlazak. Pone­ njih znaju. Redovito bilježite sve što ste postigli uz neosporne
kad je to ispravno, kao stoje otkrila Tania, no rijetko kad se to i mjerljive činjenice. To će vam biti od koristi i poslužiti kao
može učiniti brzo. Morate odraditi barem ono vrijeme odre­ referenca ako budete tražili novi posao.
đeno za otkazni rok. Ja uvijek potičem klijente da preokrenu
Poboljšajte samostalan posao
situaciju prije nego odu. Ako odete promijenivši stvari nabolje,
Ako imate svoje poduzeće, ponašajte se kao savršen šef. Sto bi
porast će vam samopouzdanje i puno ćete lakše moći krenuti
bilo da zapošljavate nekog drugog na poslu koji obavljate sami?
prema svojem novom životu.
Kako biste privukli dobre kandidate i bili sigurni da su sretni
Cesto uviđam da kada ljudi naprave te promjene odustanu
na svome poslu? Zabavite se malo tom mišlju. Zabilježite neke
od svojih planova o odlasku. Nakon što na poslu promijene
savršene uvjete zaposlenja i odgovarajuće nagrade. Razmislite
neke stvari nabolje, ipak otkriju kako su zadovoljni.
kako će to utjecati na kvalitetu vašega rada.
Budite uzoran zaposlenik i kolega
Ovo je možda posljednje na što ćete pomisliti ako je vaš odnos • Problemi sa samim sobom - zdravlje, blagostanje i dom
sa šefom ili kolegama neugodan, no ojačat će vas ako svoj po­ Svoje nezadovoljstvo na ovim područjima zabilježili ste već
sao obavite na najbolji mogući način, bez obzira želite li otići dok ste prelazili 2. korak: Pobudite energetske razine. Vratite se
ili samo poboljšati trenutačnu situaciju. do tog poglavlja i obratite pozornost na ono što još ne radite,
Primamljivo je pokazati svoje nezadovoljstvo na poslu tako a mogli biste započeti sada. Ta su područja od velike važnosti
da postanete zabušant. Problem je tu tome da će "protestne" kako biste si život učinili najboljim što trenutačno može biti.
duge pauze za ručak, kašnjenje, izbjegavanje pravila, minimal­
no zalaganje, svađanje i tako dalje, prouzročiti samo to da ćete Prihvatite ono što ne možete promijeniti
biti proglašeni nesposobnim. To će značiti da vas nitko neće Sto ako u određenim elementima svoga života ništa ne možete
slušati kada zatražite promjene. A utjecat će i na vaše samopo­ učiniti kako biste ih poboljšali? Postoji jedna stara taoistička
uzdanje. Ako ne obavljate posao dobro, postat ćete nesigurni u priča koja daje novo značenje tome kako bismo se trebali po­
svoje sposobnosti kada dođe do traženja nekog drugog radnog staviti prema situacijama koje su izvan naše kontrole. Priča
mjesta. govori o starom čovjeku i njegovom sinu koji su živjeli sami i
Puno je bolje dati sve od sebe unatoč okolnostima. Posta­ bili siromašni. Jedino vrijedno što su posjedovali bio je konj.
vite vlastite standarde i živite prema njima. Kako želite da se Jednoga dana konj je pobjegao. Došao im je susjed kako bi
drugi odnose prema vama, tako se i vi odnosite prema drugi­ izrazio svoje žaljenje govoreći starcu kako nije imao sreće.
ma. Podignite svoju reputaciju i potporu na viši nivo zajednič­ "A kako znaš?" upitao gaje starac.
kim radom s kolegama umjesto da se natječete s njima. Kolege Idućeg se dana konj vratio i doveo za sobom nekoliko div­
će vas podržati a šef će biti potaknut da vas posluša ako bude­ ljih konja koje su starac i njegov sin zatvorili iza ograde. Tada
te dobar primjer. A ako vam je šef zaboravan, počnite doku- je susjed požurio i čestitao starcu na sreći koja gaje snašla.
186 PLAN S A M O P O U Z D A N J A P O B O L J Š A J T E ONO ŠTO J E S T 187

"A kako znaš?" ponovno je upitao starac. u kukanju ili želji da bude drugačije, zapravo stoji snaga, mir
Iduće što se dogodilo bilo je da je sin, pokušavajući uzjahati i samopouzdanje.
jednog od divljih konja, pao i slomio nogu. Susjed je odmah do­ Potpuno sam svjesna daje ovo lakše reći nego učiniti. Naj­
jurio i raspričao se pred starcem o nesretnome spletu okolnosti. teže je kada za nečim patimo. Ljudi pate zbog veza koje su
"A kako znaš?" ponovio je starac. završile, zapravo su očajni što moraju odustati. Uvijek me pi­
Nedugo zatim u selo je došla vojska novačiti mladiće za taju kada će te muke prestati i kako mogu ubrzati taj proces.
rat u nekom dalekom kraju. Sve su mladiće odveli - osim sina Odmah žele pronaći nešto drugo, no nemaju snage za to i ne
staroga čovjeka, jer je njemu bila slomljena noga. mogu pronaći ljude koji bi im bili zanimljivi kao partneri.
Neugodna je istina da i tuga treba svoje vrijeme. Čovjek
Ova priča ilustrira kako je često nemoguće iz naše "ograniče­ mora proći kroz veliku emocionalnu prilagodbu koja je često
ne" perspektive odrediti je li nešto "dobro" ili "loše". vrlo bolna i traje mjesecima. Veza do koje nakon takvog isku­
Dobitak na lotu može biti doživljen kao velika sreća, ali ne­ stva prebrzo dođe najčešće je osuđena na propast i uzrokovat
kim ljudima može donijeti tragediju, pucanje obiteljskih veza će još više patnje.
i velike nevolje. Isto tako, nešto što se čini kao nesreća s vre­ Prihvaćanje da je to tako znači da svoju pozornost može­
te usmjeriti na nešto drugo. Kada prestanete trošiti energiju
menom se može pokazati kao nešto najbolje što vam se moglo
želeći da se okolnosti promijene, brinući se što to nije tako i
dogoditi. Kada sam bila u svojim dvadesetima, bila sam sretna
proklinjući nesretni život jer morate patiti, svoju energiju moći
jer sam imala jedan povremeni posao koji mi je donosio do­
ćete početi koristiti za korisnije stvari. Ako za nekim žalite, to
voljno novaca da uzdržavam sebe i svoje dijete kao samohrani
može značiti da ćete početi više brinuti o sebi, tražiti podršku
roditelj. No, neočekivano sam ostala bez njega, bez jedinog
u obitelji, od prijatelja i profesionalaca te se ponovno okrenuti
izvora prihoda. Bila sam očajna. Do tada sam nešto malo pi­
onom bitnom. Razmislite za što možete biti zahvalni i koji
sala i nekoliko sam članaka uspjela objaviti. Sav sam svoj trud
su mali užici i zadovoljstva koje odmah sada možete unijeti u
uložila u pokušaj da izgradim karijeru pisanjem i uređivanjem
svoj život. Istražite i druga područja u kojima možete povećati
prihvaćajući svaki posao koji su mi ponudili i tražeći još. Uzi­ razinu svojeg samopouzdanja.
mala sam projekte za koje sam imala premalo iskustva, no koji
Na loše iskustvo možete gledati i kao na lekciju. Sjećam se
su mi predstavljali veliki izazov - one koje nikada ne bih pri­ da sam jednom zgodom čitala intervju s bogatim i uspješnim
hvatila da nisam ostala bez sigurnih primanja. Rezultat svega muškarcem koji je govorio o tome kako je bio siromašan u
bio je da sam ono što mi je bilo potrebno vrlo brzo naučila i mladosti. Rekao je: "Da sam tada znao da ću biti ovako bogat,
krenula putem karijere koju imam sada, a to nikada ne bih uživao bih u posebnostima i detaljima tog iskustva umjesto da
postigla da nije bilo moje "nesreće". se zbog toga brinem."
Priča o starcu i njegovom sinu također ilustrira da u jedno­ Sreća je ako možete uživati u iskustvu i prihvatiti stanje
stavnom prihvaćanju onoga što ne možemo promijeniti, a ne koje se čini negativnim. Ako ništa drugo, to vrijeme možete
188 PLAN SAMOPOUZDANJA P O B O L J S A J T E ONO ŠTO J E S T 189

doživjeti kao period kada još više možete učiti o sebi i o živo­ gućuje vam da prihvatite sve svoje eventualne granice. Osobno
tu, period kada se izgrađujete kao osoba, kada produbljujete sam sretnija kada si ne postavljam ciljeve, no isto tako znam da
suosjećanje za sebe i druge ljude. mnogi ljudi u tome uživaju i to je upravo ono što im treba.
Krivi ciljevi su oni koji vas ograničavaju i koji u vama go­
Odbacite želju za mijenjanjem
milaju osjećaj neuspjeha. Samo jedna osoba u određenom vre­
Ovo je dio metode Sedona, tehnika kojom dopuštate sami sebi
menskom periodu može biti ministar makar postoji mnogo
da odbacite želju za kontrolom nad bilo čime što vas čini ne­
sposobnih i uspješnih političara koji nikada ne uspiju uživati u
sretnima. Njezine osnove su vrlo jednostavne: uključuju loci­
blagodatima uspjeha zato što ne mogu doseći najvišu stepeni­
ranje mehanizama zbog kojih se tako grčevito držite negativ­
cu u hijerarhiji. Zbog želje za "biti najbolji ili ništa", najvjero­
nih osjećaja i jednostavno dopušta tim osjećajima da odu. Iako jatnije ćete završiti na onome "ništa": nema alternative ako ne
je teorija (pa čak i praksa) jednostavna, trebat će vam vremena pokupite glavni zgoditak.
da otkrijete kako to učiniti u vašem slučaju. Jedan od načina je
Isto tako, željeti da se nešto dogodi baš sada može biti fru-
da si postavite pitanje: "Mogu li se riješiti tih osjećaja? Smijem strirajuće. Michael Neill govori o "koracima mogućnosti", koje
li se riješiti tih osjećaja? Kada?" opisuje s dva relevantna citata. Abraham Lincoln je rekao: "Naj­
Postoje knjige i audiovizualni mediji koji vam mogu pomo­ bolje u vezi s budućnosti je to što dolazi dan po dan." A kada su
ći da naučite ovu metodu. Garantiram vam da je nevjerojatno Dalai Lamu pitali kako vidi svijet za 50 godina, odgovorio je:
učinkovita, čak i s naizgled najdublje ukorijenjenim i najbol- "Gospođo, ja ne znam niti kakav ću čaj piti danas navečer. Kako
nijim osjećajima. Hale Dwoskin, najveći zagovaratelj metode bih onda mogao znati što će se dogoditi za 50 godina?"
Sedona kaže: "Kada želimo promijeniti ono što jest, patimo. U jednom od svojih članaka Michael Neill je napisao: "Jed­
Ako odbacimo tu želju za mijenjanjem, a to je najbolje što mo­ no od čestih pitanja koje mi klijenti postavljaju je što mislim
žemo učiniti, barem na trenutak, istoga trenutka postat ćemo koliko će vremena proći dok ne postignu ciljeve zbog kojih
sretniji. Plus, nećemo se više morati držati problema kako bi su i započeli s treninzima. Još uvijek ponekad iznesem svoje
ga promijenili, a najčešće se on i tako promijeni ili riješi sam mišljenje koje se bazira na onome što sam naučio radeći s lju­
od sebe." dima posljednjih 12 godina, no zapravo svjestan sam da po­
stoji samo jedan ispravan odgovor: Onoliko koliko treba - ni
Otkrijte koja je metoda najučinkovitija u vašem slučaju
sekundu više ni sekundu manje."
Prelistajte ponovno odlomak Stavljanje zabrinutosti na pravo
mjesto u 5. koraku: Obračunajte se sa strahovima. Predlažem vam ovaj eksperiment u šest koraka:
Razmislite o projektu na kojem radite ili ga planirate.
• Ciljevi i vaš stav
Kako se najbolje može razviti? Kako brzo ga možete riješiti? Koliko
Napredak nikako ne znači da si neprestano morate zadavati ne­ najmanje može koštati ako se sve riješi na najbolji način?
kakve ciljeve. Naprotiv, imati prave ciljeve, one koji vas zaista Kako se najgore može razviti? Ako sve krene krivo, koliko najduže
inspiriraju može biti nešto što potiče vašu svakodnevicu i omo- može trajati? Koliko će tada koštati?
190 PLAN SAMOPOUZDANJA P O B O L J Š A J T E ONO ŠTO J E S T 191

Koji je najvjerojatniji scenarij? Ako se sve razvije prema najvjerojat­ la postići za pet godina i predvidjeti kakve bi to posljedice
nijim izgledima, koliko će to trajati? Koliko će tada najvjerojatnije donijelo u smislu broja zaposlenika, baze klijenata, imovine i
koštati? tako dalje. Zatim je isto to trebala ponoviti, samo u suprotnom
Koje su vaše trenutačne "snažne točke" kako bi se projekt razvijao smjeru. Kako bi stvari trebale stajati za dvije godine, a zatim
prema planu i proračunu? Koje akcije trenutačno možete poduzeti za jednu? I što bi trebala početi raditi već sada?
kako biste što prije došli od početne točke do cilja? Problem je bio u tome što je Deborah bila posve neinspiri-
Kreirajte plan u kojem će stajati linija vremena i linija troškova, plan rana time i smatrala je da je to njezina krivnja. Nije se mogla
u kojem ćete se nadati najboljemu, ali biti pripremljeni i na najgore.
oduševiti idejom o velikom prevratu za koji se odlučila. Čini­
lo joj se da sve to sa sobom nosi jako puno napornoga posla.
Iz svog osobnog iskustva u radu s klijentima znam da kada je Zamolila sam je da zamisli kako bi željela vidjeti svoj život za
nekome samopouzdanje nisko, veliki i uzbudljivi ciljevi mogu pet godina - ne samo u poslovnom planu nego i izvan njega.
biti odbijajući. Manji ciljevi, za koje možete zamisliti kako ih Napisala je: "Ovo iskustvo me je jako razveselilo pa iako preda
dosegnuti, poželjniji su. Postignuće manjeg cilja u kratkom mnom stoji samo neki popis, osjećam da je to nešto na čemu
vremenu povećat će vaše samopouzdanje do te mjere da ćete mogu dalje graditi. Osjećam kako ću postati bolja osoba ako
se idući put moći poduhvatiti i malo većega cilja. Ako ste, pri­ sve to ostvarim! To je velik korak za djevojku koja nikada nije
mjerice, nervozni u društvu, poželjeti biti glavna zvijezda na planirala na dulje staze. U ovome zaista uživam!"
nekoj zabavi vjerojatno je nemoguće, no pronaći neku novu
Užitak je glavni pokretač prema ciljevima, ne samo zato što
osobu s kojom možete razgovarati mogao bi biti realniji iza­
će vas potaknuti da krenete prema boljem životu nego zato što
zov. A vaši će dosezi većih ciljeva neizbježno rasti zajedno s
vam pomaže uživati u životu kakav imate sada.
porastom vašega samopouzdanja.
Neki ljudi bolje reagiraju na "snove" nego na "ciljeve". Vra­
tite se natrag na vježbu Kako izgleda vaša vizija budućnosti?
u 4. koraku Budite iskreni prema sebi. Odrediti je li san ili cilj
prikladan za vas možete tako da razmislite o efektu koji samo
razmišljanje o njemu ima na vas. Ako ste zabrinuti ili osjeća­
te manjak samopouzdanja, onda to nije za vas. Ako osjećate
uzbuđenje i jedva čekate nešto napraviti glede toga, onda ste
pronašli pravu stvar za sebe.
Deborah vodi malenu i uspješnu tvrtku. Kada je nazvala
svog savjetnika, želeći s njim razgovarati o planovima za pro­
širenje u idućih pet godina, bila je jako impresionirana njime
i njegovom ekspertizom. Sve što je predložio bilo je sasvim
razumljivo. Ona je trebala isplanirati promjene koje je želje-
9. korak
Istjerajte duhove prošlosti
Upitajte se:
• Dijete u vama
"Mogu li unatoč • Goruće točke
• Što je to u tome?
svemu oprostiti?" • Konfrontiranje s porukama iz prošlosti
"Prošlost je neka druga zemlja: tamo to rade drugačije."
L. P. HARTLEY, THE GO-BETWEEN (POSREDNIK)

Ono što danas jeste produkt je svih vaših dosadašnjih iskusta­


va. Svi vaši osjećaji, uključujući i vaše samopouzdanje, mogu
biti povezani s nečime što vam se dogodilo ili vam je netko
rekao, naročito kada ste bili jako mladi.

• Djetinjstvo i prošlost
Djetinjstvo je učenje. Djeca su poput spužvi, upijaju sve što
ih se uči, izravno ili neizravno, dok se razvijaju u izuzetno
kompleksno biće - odraslog čovjeka. Bebe uče nevjerojatno
brzo. Nama se to čini normalno, no hodanje i govor jako su
komplicirani i zahtijevaju puno veću količinu učenja odjed­
nom nego išta kasnije u životu. Kad odrastete, ono što naučite
bit će puno jednostavnije i vjerojatno će proći i po nekoliko
mjeseci, a da ne naučite ništa novo.
Na primjer, svaka minuta budnoga stanja neke bebe ili dje­
teta iskustveno je učenje: blato ima grozan okus; nasmiješi se i
zaradit ćeš osmijeh; lupanje glavom boli; lupanje po bubnjevi­
ma rezultira pohvalom, a lupanje po nekome galamom; "hva­
la" je čarobna riječ.
Djecu zanima učenje. Ne morate ih učiti hodati. Radit će
po tom planu svake svoje budne minute i neće odustati ako im
neprestano ne uspijeva ili ih već sve boli od padanja. Oni mo­
raju i hoće savladati tu vještinu, bez obzira koliko truda mo­
rali uložiti. Nitko ih ne mora upozoravati da vježbaju govoriti.
Sate i sate proizvodit će zvukove isprobavajući kako upotri­
jebiti usne i jezik, oduševljeno izgovarajući riječi koje im se
svide. Gladni su znanja što neka nova riječ znači, neprestano je
ponavljaju sve dok je ne uspiju pravilno izgovoriti. I u na prvi
796 PLAN S A M O P O U Z D A N J A ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 197

pogled bezbrižnom igranju i iritantnim greškama zapravo se la dvije godine. U toj dobi, jedino što je mogla razumjeti bilo
krije učenje; svijet je njihov laboratorij za eksperimente. je daje muškarac kojeg je voljela otišao i ostavio je. Nesvjesni
Djeca nekritički uče. Prihvaćaju ono naučeno kao činjeni­ zaključak koji je iz tog događaja izvukla bio je da će biti jako
cu bez prosuđivanja i tako dodaju još jednu kockicu izgradnji nesretna ako voli muškarca, jer će je on ostaviti. Iako je kao
svoga svijeta, razumijevanju kako on funkcionira i gdje se oni odrasla znala daje to nelogično, njezin je stav prema tome bio
u svemu tome nalaze. Povode se za ljudima koji ih okružuju krivo postavljen već na temeljnoj razini, a rezultat toga bilo je
i događajima koji se događaju u njihovoj blizini te na temelju njezino ponašanje prema muškarcima.
toga formiraju svoje poglede i shvaćanja, bez postavljanja pi­ Stavovi koji nam se usade dok smo jako mali, čvrsti su i kada
tanja. Ove lekcije su duboke, a takve i trebaju biti. Ako stavite odrastemo jer nesvjesno tražimo "dokaze" onoga što instinktiv­
prst u vatru, opeci ćete se. Trebate li odrasti neozlijeđeni, ne no osjećamo kao dobro. Zapažat ćete događaje i reakcije koji to
možete si dopustiti da lekciju preživljavanja ne naučite brzo i
podržavaju i dodavati ih svome mentalnom sklopu kao dokaze
sigurno.
čak i ako toga nećete biti svjesni. Prirodno je imati nepovje­
Opstanak u svijetu odraslih također nezaobilazno uključuje
renje u činjenice koje su kontradiktorne onim našim duboko
to kakve odnose imate s drugim ljudima i je li vaše ponašanje
usađenim osjećajima, i zbog toga ih često odbacujemo.
primjereno. Kao prvo, zato da biste mogli biti voljeni i zaštiće­
Društveno učenje nastavlja se i kasnije u djetinjstvu, pa sve
ni, a zatim da možete funkcionirati zajedno s drugim ljudima
do dvadesetih. Ove godine obilježene su potrebom za pripad­
i biti od njih prihvaćeni. Djeca upijaju ta znanja automatski,
nošću i prihvaćenošću. Vaš stav o tome je li svijet neprijateljsko
prema povratnoj sprezi koju primaju, a na dubljoj razini izvla­
mjesto ili vam pruža dobrodošlicu, jeste li njegov vrijedan ili
če zaključke koje možda nikada neće moći verbalno izraziti. Iz
iskustva jednostavno "znaju" daje nešto istinito. nevažan dio već je formiran. Način na koji se prema vama
ponašaju ljudi oko vas daje vam snagu i prilagođava vaše po­
Stoga nije neobično da ono što smo na koncu postali ima
korijene u toj vrsti učenja. Budući da je nekritično i neupitno, našanje na svjesnoj razini.
nešto od onoga što smo apsorbirali nekorisno je ili jednostavno Oprah Winfrey, međunarodno uspješna televizijska osoba,
krivo. Ljudi koji idu na terapije najčešće ustanovljuju da ono zapisala je svoje osobno iskustvo na tu temu. Kada je išla u
što im ne dopušta napredak jesu ideje, stavovi i osjećaji koji treći razred, napisala je sastavak koji je toliko oduševio njezinu
su formirani u vrlo ranoj dobi. Emocionalna patnja, isto kao i učiteljicu da ju je pozvala da ga pročita pred cijelim razredom.
tjelesna bol, imaju najjače poruke: želimo ih izbjeći. Način na Umjesto da to bude pozitivno iskustvo, okrenulo je njezine ko­
koji odlučujemo to učiniti može za nas biti dobar - ali i loš. lege iz razreda protiv nje. Ćula ih je kako šapuću iza njezinih
Primjerice, jedna je žena trebala terapiju zbog toga što je leđa: "Misli daje jako pametna."
neprestano imala grozne veze s muškarcima. Nije im mogla Ovaj naizgled nevažan incident ju je uplašio. Njezin je naj­
vjerovati i njezina ih je ljubomora svaki put otjerala. Otkrila je veći strah postao da će ljudi misliti kako je arogantna, ohola
daje to povezano s činjenicom da joj je otac umro kada je ima- i puna sebe. Jako se udebljala, kao da je to na neki način bila
ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 199
198 P L A N S A M O P O U Z D A N J A

njezina isprika cijelome svijetu kojom je poručivala: "Vidite, ja • Goruće točke


zaista ne mislim da sam bolja od vas." Goruće točke su područja na kojima ste jako osjetljivi, gdje
Trebalo je puno godina da promijeni taj stav. Njezin rad na ste posebno nesigurni, gdje vas se može lako povrijediti i na­
televiziji, koji se najviše bavio osobnim razvojem i samopouz­ ljutiti. Prije nekoliko godina jedan je časopis objavio priču o
danjem, odigrao je svoju ulogu. Danas tvrdi: "Sada shvaćam muškarcu koji je ubio svoju ženu zato što je pomaknula posu­
da istinsku ženstvenost predstavlja upravo ono što sam toliko du sa senfom s uobičajenog mjesta na kuhinjskom stolu. To je
dugo izbjegavala - biti ponosan na ono što zaista jesi. Počevši bila zadnja kap koja je prelila čašu nagomilanog i potisnutog
od našeg djevojaštva većinu od nas odgajali su tako da odbija­ bijesa. Samo neki od nas počinit će ubojstvo, no svi imamo
mo hvaljenje." svoje goruće točke koje, kada ih se pritisne, ispuštaju bijesnoga
Ona vjeruje daje ženska karakteristika neprestano se ispri­ demona koji nas ispunjava neizmjernom tugom ili iz nas krene
čavati za uspjehe i umanjivati dosege. "Svaki je tjedan moj kuljati bijes.
televizijski studio ispunjen ženama koje mi pričaju kako se Goruće točke su jako bitne za vaše samopouzdanje. Porije­
toliko brinu zbog toga što drugi misle da su se odrekle svojih klo najvećih datira iz djetinjstva. Možda mislite da ste savla­
snova i posve izgubile svoju osobnost." dali neke stvari koje vas ljute ili plaše, no zagrebite malo dublje
Oprah Winfrey postavila si je kao zadaću da druge po­ i otkrit ćete da ste još uvijek osjetljivi na njih. Ta osjetljivost
uči onome što je ona morala naučiti na teži način - da biti može utjecati na vaš život. Dijete koje je živjelo u siromaštvu a
ponosan zbog svojih vještina i uspjeha nije samo dobro već i postane multimilijunaš i dalje će se plašiti bijede. Ako vam je
neophodno. Činjenica stoje njoj za to trebalo toliko dugo uka­ netko stalno ponavljao kako ste ružni, glupi, dosadni ili nevo­
zuje nam da one poruke koje se usijeku u ranome djetinjstvu ljeni (ili bilo što slično), koliko god dokazujete da to nije tako,
kasnije upravljaju cijelim životom. zbog krivog komentara negativni vam se stav ponovno može
vratiti. Možda ćete moći sakriti činjenicu da ste povrijeđeni,
Isto je i s muškarcima. Rana iskustva u vezi s time što mislite o no vaši će se osjećaji očitovati kao ljutnja, depresija ili arogan­
samima sebi i kako se osjećate moraju biti pozitivna kako biste tni ispadi.
mogli biti voljeni i prihvaćeni. Izvori vaših gorućih točaka često su zatrpani, što znači da
Ljudi koji imaju problema sa samopouzdanjem obično su ih drugi ljudi nesvjesno dotaknu. Kada netko neprimjereno
"naučili" da na neki način nisu dovoljno dobri. Kako biste po­ burno reagira na neki vaš beznačajan komentar, budite sigurni
stali snažnija osoba, morate istjerati duhove prošlosti - podići da ste pritisnuli goruću točku. Jednom sam prilikom provodila
one rane spoznaje do svjetlosti i provjeriti imaju li rupa - i od­ ugodnu večer s prijateljicom kada sam izjavila da sam razoča­
lučiti izgraditi nov i pozitivniji pogled na svijet. Kao što nam rana što od kaseta za samopomoć koje sam joj posudila nije
je pokazao uspjeh Ophre Winfrey, to je savršeno moguće onda imala toliko rezultata kao ja. Nakon te opaske učinila mi se
kada postanete svjesni otkuda potječe ono što osjećate i kada tišom i ranije je otišla. Nije me nazvala i nije se odazivala na
ste spremni s time se uhvatiti u koštac. moje poruke. Nekoliko tjedana kasnije iznenadila me rekavši
200 PLAN SAMOPOUZDANJA ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 207

mi kako je bila duboko povrijeđena i ljuta, no sada mi se želi "zabranjena" područja i zašto vam smetaju, tako da ih, ukoliko
ispričati jer je shvatila da sve to nije zbog mene. "Problem je u ipak pritisnu koju goruću točku, možete podsjetiti: "Zamolio
riječi 'razočaranje', rekla je. "Cijeloga života su mi roditelji go­ sam te da ne govoriš/radiš takve stvari jer se onda prisjetim
vorili kako su razočarani sa mnom. Kada si izrekla tu riječ, uči­ nekih ružnih stvari."
nilo mi se kao da me optužuješ da se nisam dovoljno potrudila
oko onih kaseta. Za mene je to najokrutnija riječ na svijetu." • Oznake, poruke i samopouzdanje
Većina naših osjećaja vezana je za nas same, ali goruće točke
• Hvatanje u koštac sa svojim gorućim točkama povezane su uz to kako smo bili označeni dok smo bili mla­
Osjetljivost na određenim područjima koju vučemo iz prošlo­ di. Ono što ljudi govore o vama, definira vas, naročito ako je
sti neće nestati preko noći i možda ćete tu uvijek biti osjetljiviji to netko iz kruga obitelji ili netko s autoritetom, primjerice
na određenu vrstu ponašanja ili komentara. To znači da ćete učitelji. Dok ste mali, nemate iskustvo ni dovoljno jak osjećaj
morati upoznati ljude koji vas okružuju s onime što možete i samopouzdanja kako biste se mogli upitati je li to stoje izreče­
što ne možete prihvatiti. Ne zaboravite, isto kao što i vi neko­ no istina. Ako vaša majka zaviče: "Ti si jedan grozan i zločest
me nehotice možete pritisnuti goruću točku, tako to isto mogu mali dječak!" možda ćete stati na noge i reći: "Nisam!" ali u
učiniti i drugi, a da su posve nesvjesni da su vas povrijedili. sebi tu ćete rečenicu upamtiti i s njome rasti. Ova snažna i
sveznajuća osoba rekla je to, i to mora biti tako.
Trenutačno djelovanje
Isto tako, djeca ne znaju ocijeniti vrijednost ili istinitost
Kada netko pritisne neku od vaših gorućih točaka i reaktivira
poruka koje primaju, na primjer: "Ne volim te više"; "Ako ne
stare osjećaje, nemojte odmah napadati, kriviti ili patiti u tiši­
požuriš, ostavit ću te ovdje i otići ću kući bez tebe"; "Ti ćeš me
ni. Objasnite osobi kako se osjećate, recite joj: "To me smeta",
ubiti"; "Uhvatit će te čudovište ako ne pojedeš ručak", i tako
ili "To me ljuti." Dopustite mogućnost da je bilo nenamjerno
dalje. Sve ovo roditelji vjerojatno kažu nesvjesno, bez razmi­
riječima: "Siguran sam da me nisi htio povrijediti." Ako nije
šljanja o značenju tih riječi - jer znaju da nisu istinite. Djeca
zgodno objašnjavati, recite samo: "Ne mogu sada o tome... i
takve izjave doživljavaju doslovce. Ako čuju puno takvih po­
ponekad neprimjereno reagiram." U devet slučajeva od deset
ruka, kojima možda i neće upamtiti riječi ili prilike u kojima
vašem će sugovorniku biti žao i htjet će se ispričati.
su izrečene, odrast će s osjećajem da je svijet neprijateljsko i
Dugoročni plan opasno mjesto.
Vježbe koje slijede pokazat će vam kako otkriti koje su goruće Djeca također uče gledajući. Ako tata viče a mama je pre­
točke povezane s događajima koji su vas povrijedili dok ste bili strašena: ljutnja može ozlijediti. Tata prevrće očima dok mama
mali. Tako ćete postati svjesni na što ste osjetljivi. Ne zabora­ priča: žene nisu tako pametne kao muškarci. Te lekcije mogu
vite da će neki ljudi nenamjerno pritisnuti te točke. Izgradite biti tako suptilne da djeca odrastaju vjerujući u cijeli niz stvari
strategiju: hoćete li promijeniti temu, odmah ih zaustaviti ili glede života i samih sebe, a da nisu svjesni odakle su te ideje
im objasniti? Ljudi koji su vam bliski trebali bi znati za ta zapravo došle.
202 PLAN SAMOPOUZDANJA ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 203

Označavanje je drugačije, no sjećat ćete se kako su vas dru­ "Loše" oznake


gi doživljavali dok ste odrastali isto tako kao što se sjećate i Lako je uočiti kako negativno označavanje može utjecati na
svog vlastitog imena. Ako su vam neprestano govorili da ste vaše vlastito mišljenje o samima sebi. Ako ljudi oko vas misle
glupi, ne samo da ćete u to početi vjerovati nego se nećete ni da ste nemarni, rastreseni, loše naravi, neposlušni, zli, nepri­
pokušati ponašati drugačije. stojni, nespretni, prepredeni ili kakvi već, teško je imati dobro
Poznajem jednu prekrasnu ženu kojoj je majka uvijek go­ mišljenje o sebi. Tragedija je u tome da to sve nije istina. Sve
vorila da je ružna. Do dana današnjeg osjeća se tako i smatra gore navedeno su oznake iskustva iz djetinjstva i ponašanja
kako na neki način uspijeva prevariti ljude koji joj govore da tijekom odrastanja. Naravno, roditelji će se s vremena na vri­
je lijepa. I najmanja opaska od bliske osobe u vezi s njezinim jeme naljutiti i svi oni moraju ispraviti svoje dijete i naučiti ga
izgledom ili figurom u njoj povećava sumnju i uvjerenje da je kako se treba ponašati, no velika je razlika u tome da se djetetu
zapravo odvratna. govori da nešto nije dobro učinio i u tome da ono nije dobro.
Najčešće su i braći i sestrama dodijeljene određene uloge Zamislite da ste krivo unijeli neke podatke u poslovne
- neki su dobri, drugi pametni, neki stvaraju nevolje, drugi su dokumente. Vjerojatno ćete prihvatiti činjenicu da vam zbog
šarmeri, neki su tihi, drugi previše brbljaju, na neke se možete toga šef drži prodike. No, ako vam kaže da ste glupi ili ne­
osloniti. Oznake su čvrste i nepromjenjive i mogu pozitivno
kompetentni, imat ćete se pravo naljutiti. Kako smije potpu­
utjecati na osobu. No, čak i "dobre" oznake mogu vas kočiti.
no negirati vaš intelekt? Vjerojatno ćete imati potrebu braniti
Penny je oduvijek bila "dobra", i u školi i kod kuće. Odrasla je
se i nećete htjeti surađivati. Na žalost, neki moji klijenti rade
u osobu koja je osjećala obvezu u svim situacijama biti dobra
upravo s takvim ljudima i znam da njihovi šefovi nikada ne
- druge stavljati na prvo mjesto, raditi više od bilo koga dru­
inspiriraju svoje uposlenike da daju sve od sebe.
gog, ignorirati vlastite želje i unutarnje težnje. Rad s njom bio
Ako se vaš šef prema vama odnosi kao prema inteligen­
je težak jer je smatrala nemogućim odvojiti ono što zaista želi
tnom, dobronamjernom biću i ukaže vam na to u čemu ste
od onoga što bi trebala željeti, a uzimanje vremena za sebe
pogriješili i kako to možete ispraviti, vaš će stav biti posve
kako bi poboljšala kvalitetu vlastitoga života bio joj je stran
drugačiji. Isto je tako i s djecom. Ako odrasli prema njima
pojam i to ju je uznemirivalo.
znaju pokazati ljubav i poštovanje, kritika može biti poziti­
Način na koji ste bili označavani dok ste odrastali uvijek
van način korigiranja ponašanja. No, obilježavanje djeteta kao
vas na neki način obilježava. Neke ljude to opterećuje na na­
"zlog" ili "glupog" je štetno.
čin: "E sad ću ti pokazati!" Mojoj su najboljoj prijateljici u ško­
li rekli da nema dara za umjetnost. To ju je naljutilo i dalo joj "Dobre" oznake
još više snage i odlučnosti. Bila je uporna i počela se baviti Još je teže uvidjeti kako naoko pozitivne oznake mogu biti
lončarstvom, a radovi su joj izloženi u muzejima modernih pogubne za vas i vaše samopouzdanje. No, kao što je bilo vid­
umjetnosti. No, većina ljudi takvu vrst označavanja doživljava ljivo iz Pennvna slučaja, koja je bila označena kao "ona dobra",
kao nešto čemu su obvezni podrediti svoj život. i takvo označavanje može imati neželjene posljedice.
204 PLAN SAMOPOUZDANJA ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 205

U mojoj omiljenoj knjizi o odgoju djece, Bettveen Parent Ginottovu knjigu, uvidjela sam daje sve to bilo zbog one moje
and Child {Između roditelja i djeteta) Haima G. Ginotta, autor oznake "slatka".
je ispričao priču o obiteljskoj vožnji automobilom. Dvoje djece Rezultate takvih "dobrih" oznaka možete susresti i među
sjedi na stražnjem sjedištu automobila, beba u svojoj stolici, a odraslima. Jeste li ikada nekome dali kompliment čija je po­
starije dijete sjedi neobično tiho i gleda kroz prozor. Majka, sljedica bila da se druga osoba naljutila? Kada kompliment ne
želeći ga pohvaliti zbog pristojnog ponašanja, reče mu kako je padne na plodno tlo, možete očekivati različite vrste reakcija,
dobar dječak. Nekoliko sekundi kasnije dječak vadi pepeljaru od površnog "hvala", koje baš i nema pozitivan prizvuk, do
i posipa roditelje pepelom i opušcima. Majka ne može shvatiti rečenica koje otklanjaju: "Ova stara stvar?" ili "Svatko bi to
kako je njezin kompliment mogao isprovocirati takav odgovor. mogao" i do cijele palete odgovora: "Da, ali..."; "Da, ali taj-i-taj
Ispostavilo se da je dječak zapravo cijelo vrijeme razmišljao je bolji od mene"; "Da, ali to i nije tako dobro"; "Da, ali tako
kako će ubiti bebu i zato je bio neobično tih. Kada mu je majka sam debela", i tako dalje. Ako ste bili iskreni s komplimentom
rekla daje "dobar", grižnja savjesti koju je osjetio bila je toliko i zaista željeli drugu osobu usrećiti njime, bit ćete razočarani.
snažna daje morao pokazati kako je zapravo loš. Razmislite o svim krasnim komplimentima koje ste pri­
mili. Ljudi govore da ste briljantni, pristojni, dobri, lijepi...
Ova priča ima za mene veliko značenje jer mi objašnjava
U prvi mah ste sretni. Ali kao i kod maloga dječaka koji u
mnoge moje vlastite djetinje reakcije. Ja sam bila tiha, nasmije­
automobilu sjedi pokraj bebe, sigurno postoji neki djelić vašeg
šena djevojčica i ljudi su mi obično govorili kako sam "slatka".
mozga koji se s time ne slaže. Razmišljate o drugim ljudima
No, bilo je trenutaka kada se u sebi uopće nisam tako osjećala.
koji su puno pametniji. I znate da niste uvijek dobri. Pokuša­
Ponekad sam imala kritične, ljute ili neke ne baš lijepe misli.
vate biti dobri, ali često niste. Mislite da dobro izgledate, ali
Nikada se nisam ponašala kao dječak iz priče, no zbog oznake
sigurno niste lijepi u usporedbi s...
"slatka" nisam se dobro osjećala.
Sto bi bilo da je majka dječaku rekla: "Baš je lijepo što si
Znala sam da zapravo nisam takva, a zbog te oznake sam tako tih, zaista uživamo u miru"? Vjerojatno ne bi reagirao
se morala tako ponašati. Pretpostavljala sam da me ljudi vole tako agresivno. Umjesto fokusiranja na svoje loše misli možda
zato što sam slatka pa sam se bojala da me, ako otkriju da bi pomislio: "Usrećio sam svoje roditelje. Možda ipak nisam
to nisam, više neće voljeti. I tako sam, iako u početku nisam tako zločest."
glumila da sam slatka, naučila da je bolje da nastavim s istom Komplimenti koji su usmjereni na vaše mišljenje o nečijim
ulogom. osobnim vještinama ili ponašanju vjerojatnije će pogoditi bol­
U 5. koraku, Obračunajte se sa strahovima, pisala sam o nu točku. Kada kažete: "Ti si genije za računala!" sugovornik
velikim strahovima i odbijanjima koja sam doživljavala prije će pomisliti: "Ne, nisam." No, ako kažete: "Stvarno sam im­
mnogo godina i da imam potrebu da se sviđam, makar to bila i presioniran kako si otkrio grešku u programu", druga će osoba
osoba koja se meni ne sviđa, što me je dovelo do toga da sam se vjerojatno zaključiti: "Da, prilično sam dobar kada se radi o
predstavljala onakvom kakva nisam. Nakon što sam pročitala računalima!"
206 PLAN SAMOPOUZDANJA ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 207

Kada kažete: "Baš si krasna osoba", druga osoba može po­ veli su ga u kuću njegovog djeda. Nije tamo želio ići jer je to
misliti: "Ti me zapravo i ne poznaješ najbolje." No, ako kažete: značilo da će propustiti rođendansku proslavu na koju je bio
"Puno mi je značilo to što si skrenuo sa svoga puta i odveo me pozvan, no nije znao da je djed na samrti i da je to zapravo
kući", mogla bi pomisliti: "Moj trud se cijeni. Lijepo je činiti njihov posljednji susret. Jack je bio zlovoljan i nije htio slušati.
dobro drugima." Kada kažete: "Baš si mi od pomoći", druga Stvarao je buku udarajući loptom u zid kuće što mu je izričito
bi osoba mogla pomisliti: "Nisam baš to htio, ali nisam imao bilo zabranjeno. Njegova je majka na putu kući bila jako ne­
izbora." No, ako kažete: "Puno mi je značilo to što si oprala sretna i Jack je bio siguran daje to zbog njega. Idućeg je dana
suđe", mogla bi pomisliti: "Ipak se vrijedilo potruditi." stigla vijest da mu je djed umro. Jack je bio uvjeren da ga je
Komplimenti koji naglašavaju koliko cijenite to stoje druga ubilo njegovo zločesto ponašanje i lupanje. Kad je odrastao,
osoba učinila uvijek su pozitivno primljeni, primjerice: "Za­ uspio je na taj događaj gledati drugačije i razumio je situaciju,
divljen sam s...", "Volim kada...", "Volio bih kada bi...", "Za­ no vjerovanje u svoju zločestoću obilježavalo ga je toliko dugo
mislio sam se nakon...", a onda precizno dodati ono o čemu se da se počeo osjećati bezvrijednim.
radi i što je na vas imalo tako dobar utjecaj. Čak i "volim te" Lekcije koje izvučete iz iskustva mogu biti dobre, ali i loše.
može biti bolji kada počnete s: "Ono što volim na tebi je..." Kada je imala deset godina, Heather je doživjela nesreću i
Kada majka kaže sinu da je pametan, neće povećati nje­ gotovo je umrla. Ova trauma mogla ju je prestrašiti do kraja
govo samopouzdanje ako on zna da u njegovom razredu ima života, ali nije. Razvila se u jako snažnu i samouvjerenu oso­
šestero djece koja rješavaju zadatke bolje od njega. No ako ga bu. Poruka koju je izvukla iz svoga iskustva bila je da je život
pohvali riječima: "Pozitivno si me iznenadio kada si odmah nepredvidiv i da može završiti u bilo kojem trenutku, stoga do
došao kući, napravio zadaću, a da te nisam morala podsjećati" maksimuma treba iskoristiti svaki njegov trenutak.
- sigurno će biti sretan.
Radila sam s isto toliko ljudi koji su imali problema zbog :^ VJEŽBA: Konfrontiranje s porukama iz prošlosti
"dobrih" oznaka kao i zbog "loših". Smatram daje uvijek teže ;; Što se govorilo o vama dok ste bili dijete? Kako su vas označavali?
osloboditi se takozvanih pozitivnih oznaka. Muškarac kojeg :; Koja su iskustva doprinijela vašem negativnom pogledu na život?
su kao dijete nazivali "pravim dečkom" odrast će, a neće znati :: Ovdje je šest koraka koji vam mogu pomoći da razumijete svoju
kako biti nježan i pokazivati osjećaje, a žena koja je uvijek bila | > prošlost.
obiteljska ljepotica, uvijek će se pitati je li to njezina jedina 1. Napravite popis
dobra osobina. ;: Razmislite o svome djetinjstvu. Možete li se sjetiti da ste na neki
I: način bili označeni dok ste odrastali? To mogu biti jasne oznake kao
• Poruke iz životnog iskustva !! "glup", "nespretan", "dobar kao zlato", ili rečenice koje impliciraju
Ponekad događaji iz vašeg života kreiraju vaš pogled na svijet | > takve oznake: "Ti nikada...", ili "Zašto nikada ne možeš...?" Oznake
više nego označivanje vašeg ponašanja od strane odraslih. Jac- ;; mogu biti i suptilnije, možda značajan pogled kojim vas je majka
kov nedostatak samopouzdanja potjecao je od velike grižnje 11 pogledala u određenim situacijama - riječi nisu potrebne da biste
savjesti koju je nosio sa sobom. Kada je imao šest godina, od- :: se osjećali loše, beskorisno i nevoljeno. Sjetite se na popis staviti i
208 PLAN SAMOPOUZDANJA ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 209

dobre oznake isto kao i loše. Većina oznaka vjerojatno je došla od 4. Ponovno zapišite prošlost
strane obitelji ili nekih drugih važnih odraslih osoba kao što su to Kako bi dijete koje ste bili trebalo biti tretirano i shvaćeno? Kada
susjedi ili učitelji, a možda su vas zadirkivala ili maltretirala druga biste vi bili druga osoba u toj situaciji, što biste rekli sebi kao dje­
djeca. tetu? Kako biste se utješili i zaštitili? Kako bi izgledao nježniji način
Kada popišete sve oznake, popišite i sve događaje u vašem životu vladanja situacijom?
iz kojih ste iščitali poruke zbog kojih se niste osjećali dobro ili sa­ Promotrite sebe kakvi ste bili tada. Zatim zamislite sebe odrasloga
mouvjereno. i sebe kao dijete. Zagrlite se. Recite si neke utješne riječi. Ako želite,
2. Razmislite o implikacijama zamislite da ste netko drugi koji umiruje dijete. To može biti rodi­
Pogledajte ono što ste zapisali i pokušajte se sjetiti tipičnih slučajeva telj, brat ili sestra, učitelj ili neko drugo dijete. Pohvalite se za ono
kada ste čuli neku od tih oznaka kojih se još sjećate. Kako ste se osje­ kakvi ste bili.
ćali kada ste bili dijete? Kako se danas osjećate kada se toga sjetite? Učinite to makar smatrali da ste bili u krivu. Ipak se zagrlite. Recite
da si opraštate. Prihvatite činjenicu da ste tada bili samo dijete i da
3. Ocijenite oznake - koliko su istinite?
sada više znate.
Uzmite si određeno vrijeme za razmišljanje o tim oznakama i za­
Ako vam je vizualiziranje teško, možda ćete poželjeti sebi kao dje­
pitajte se u kolikom su stupnju bile primjerene. Možda ste zaista
tetu napisati pismo i tako si poslati iste poruke.
bili "zločesto" dijete i sada, kada bolje razmislite, zaključujete da je
ta oznaka imala smisla. Razmislite opet. Jeste li bili zli? Što se još u 5. Kako prošlost danas utječe na vas?
to vrijeme događalo u vašem životu? Zbog čega ste bili zabrinuti Promotrite svoja područja s niskim samopouzdanjem koja ste ista­
i uznemireni? Nemojte zaboraviti da sva djeca povremeno mogu knuli u kvizu samopouzdanja na 15. stranici. Koja od njih izravno
biti bedasta, okrutna i sebična. Suditi o ponašanju djeteta prema možete povezati s porukama iz prošlosti? Razmislite o načinu na
standardima odraslih nije pošteno. koji ste se obraćali sami sebi dok ste govorili da ste beznadan slu­
Hilarv je smatrala da je okrutna i zlobna osoba. Jecala je kada mi je čaj, ružni, spori, slabi ili nešto drugo negativno. Možete li sada uvi­
pričala kako je mučila svog voljenog psa dok je bila dijete. Dok je djeti odakle ta uvjerenja potječu? Možete li uvidjeti da su bazirana
to pričala, otkrila je kako je u to vrijeme bila jako nesretna. Njezini na krivim pretpostavkama i nepoštenim oznakama?
su se roditelji rastajali i neprestano svađali. Bila je uplašena i sama Za mene osobno povezivanje oznake "slatka" i moje pretjerane po­
pa se iskaljivala na psu. "Željela sam ga što jače zagrliti", rekla je. trebe da se svidim pod bilo koju cijenu bilo je oslobađajuće. Shva­
"Plakala bih i grlila ga. Mislim da sam te zagrljaje i pomirenja zapra­ tila sam da je ta oznaka u meni potakla krivi način razmišljanja. Ja
vo željela za sebe." Kada je to shvatila, mogla je oprostiti djetetu u sam znala da nisam "slatka", no kao dijete smatrala sam da zbog
sebi i započeti proces ponovnog ocjenjivanja je li zaista okrutna i toga moram biti drugačija i nikada nisam razmišljala o istinitosti
zlobna osoba. svega toga. Imala sam potrebu svidjeti se svakome jer sam zapravo
Možda vam sada postane jasno i očito da su oznake koje su vam smatrala da nisam simpatična. Ali to se nije dogodilo preko noći,
dodijeljene bile nepoštene i da ste iz njih iščitali krive poruke. Ra­ već kada sam sama sebi dopustila da ne budem uvijek slatka i ot­
zumijevanjem onoga što je bilo neistinito i nepošteno započinje krila da unatoč tome ipak nisam tako loša. Sada i ja znam biti oš­
proces ozdravljenja. tra, iritantna, namrgođena, ili sve samo ne "slatka", a većini se ljudi
210 PLAN SAMOPOUZDANJA ISTJERAJTE DUHOVE PROŠLOSTI 211

ipak sviđam. Nisam odjednom postala čudovište, nego normalnija. Tom je isto tako osjetio snagu da krene dalje nakon stoje sam sebi
Uspjela sam biti sretnija i opuštenija kada sam si dopustila da bu­ napisao pismo od neugodnog nogometnog trenera koji je nje­
dem ono što zaista jesam. gove tinejdžerske godine učinio nepodnošljivima. "Nikada nisam
volio sitne, pametne dečke kao što si bio ti", napisao je. "Niste me
6. Oprostiti i krenuti dalje
interesirali. Zanimali su me samo veliki, atletski građeni dečki. I baš
Većina ljudi želi dobro i čini najbolje što može. Osim u iznimno ri­
me briga što se tebi takav tretman nije sviđao." lako je Tom smatrao
jetkim slučajevima, možete biti sigurni da nitko nije namjerno želio
da njegov trener nikada ne bi mogao reći nešto lijepo u vezi s njim,
reći ili učiniti nešto zbog čega ste se osjećali loše i stoje imalo po­
iskustvo izražavanja ovih ružnih riječi posve gaje pročistilo. "On je
sljedice na vaše stavove kada ste jednom odrasli. Ako ste još uvijek
bio glup čovjek", rekao je. "Nisam smio dopustiti da toliko dugo
jako ljuti, vjerojatno će vam biti teško oprostiti, no sve dok to ne
utječe na mene."
učinite, dopuštate lošim osjećajima da i dalje vladaju vama.
Možda vam može pomoći iskazivanje vaših osjećaja u pismu. Budi­ Janet je svoja pisma uputila svom okrutnom, davno preminulom

te ljuti koliko god želite dok ga pišete. Ideja nije u tome da zaniječe- djedu i ta je korespondencija postala stalna konverzacija. Osim

te svoje osjećaje, nego da krenete dalje. Pismo možete napisati čak toga, poželjela je otkriti više o njegovom životu i osjetila se sposob­

i ako je osoba kojoj je namijenjeno mrtva. No nemojte ga poslati nom pitati ostale članove obitelji o tome. To je do tada bila tabu

ako je osoba živa. Smisao ove vježbe je iskazati svoje osjećaje, a ne tema. "Saznala sam za njegovo ratno iskustvo koje je bilo prilično

započeti rat. grozno. Počela sam razumijevati zastoje postao onaj ogorčeni čo­
vjek kojeg sam poznavala. U "njegovom" pismu meni počela sam
Zatim napišite odgovor na svoje pismo, kao da ste vi osoba kojoj
izražavati njegovu tugu i razočaranje životom koji je vodio, a to je
ste ga poslali. Nemojte na sve moguće načine pokušavati napisati
meni omogućilo da osjetim razumijevanje. Shvatila sam da je on
nešto pozitivno, nego ono što se dogodilo. Iznenadit ćete se kada
bio isto toliko žrtva kao i ja, i to mi je pomoglo da se oslobodim boli
shvatite način na koji je ta osoba razmišljala i što joj se tada doga­
koju sam tako dugo nosila sa sobom."
đalo u životu.
Kada je Sam imao devet godina, njegov je otac ostavio obitelj i
nikada ga više nije vidio. Kao rezultat Sam je krivio svoga oca za Zamislite da osobi s kojom se "dopisujete" kažete da joj opra­
nesretno djetinjstvo. Smatrao je daje odrastao bez oslonca koji bi štate. Možda to još ne možete, ali pokušajte. Nastavite s pro­
mu mogao pomoći da nauči kako se ponašati kao pravi muškarac. cesom opraštanja samome sebi i ponovnim zapisivanjem proš­
Zbog života s kronično depresivnom majkom postao je neodlučan losti. Prođite kroz vježbe u 10. koraku, Promijenite mišljenje.
i strašljiv i smatrao je da nikada do kraja nije iskoristio svoje potenci­ Tako ćete moći promijeniti mišljenje o samome sebi. Dok ja­
jale. Kada je iskušao metodu pisanja pisma, bio je jako dirnut onime čate svoje samopouzdanje, osjećaji koje gajite prema samome
stoje napisao s gledišta svoga oca. Napisao je kako mu nedostaje sebi se mijenjaju. Lakše ćete moći opraštati. Povremeno do-
sin, kako mu je žao što nije bio u kontaktu s njim, no nije se znao zovite u svoje misli određene osobe i upitajte se: "Mogu li im
snaći u toj situaciji, i tako dalje. Sam nije mogao znati je li to "istina", već oprostiti?" Na dan kada ćete na to pitanje moći odgovoriti
no polako je u svojim mislima krenuo putem ozdravljenja. "da", bit ćete istinski oslobođeni.
Što god da vjerujete, 10. korak

uvijek ćete Promijenite mišljenje


• Misli koje utječu na vaš život
pronaći dokaz • Snaga vjerovanja

daje to tako • Nikada nije kasno


(promijeniti mišljenje)
• Vaše novo "ja"
"Najveće otkriće moje generacije je to da ljudska bića mogu
promijeniti svoje živote tako da promijene svoje raspoloženje."
W I L L I A M JAMES

Većina nas nije svjesna da se u našim glavama neprestano vrte


komentari. Kako vidimo svijet i kako reagiramo na određene
događaje obojeno je tonom tih komentara. Neke studije poka­
zuju da je 75 posto naših misli negativno. Obratite pozornost
na svoja razmišljanja. Sto mislite o onome što vas okružuje
dok hodate ulicom? Sto mislite o svojoj obitelji, susjedima ili
kolegama na poslu? Kako reagirate na vijesti, vrijeme ili na
stanje svog bankovnog računa? I stoje najvažnije, što mislite o
samome sebi? Jesu li to pozitivne i ponosne misli ili su ljutite,
kritične i bez ljubavi?
Negativne misli ne stvaraju sreću ili pozitivna iskustva. Na­
suprot njima, pozitivne misli čine upravo to. Većina ljudi po­
vremeno je svjesna toga, no ne misle da mogu na to utjecati.

• Negativne misli
Možete doživjeti identičnu stvar kao netko drugi, no o vašem
će razmišljanju ovisiti kako ćete na to reagirati. Na primjer,
na nekoj ste zabavi sa svojim druželjubivim prijateljem koji na
kraju komentira kako je bilo odlično i kako su ljudi bili pri­
jateljski raspoloženi. No, vi niste bili dobre volje, bilo vam je
neugodno i osjećali ste se nesigurni. Za vas je sve to bila muka.
Drugačije ste doživjeli ljude i možda su vam se učinili plitki­
ma i pretencioznima ili prekritičnima i nezanimljivima.
Već vam je poznato kako vaše raspoloženje može imati
utjecaja na način kako rješavate određene probleme u svome
životu. Recimo da ste imali grozan dan. Dugo ste čekali auto­
bus a onda niste uspjeli ući. Nakon tjedana nepušenja popusti­
li ste i sada se mrzite. Sef vam je rekao da ako još jednom za­
kasnite dobivate otkaz. Borite se proći kroz gužvu u prometu
216 PLAN SAMOPOUZDANJA PROMIJENITE MIŠLJENJE 217

kako biste stigli kući, a kad vam to uspije, osjećate se umorno rekao: "Raj i pakao ne postoje nigdje drugdje nego u našim tijeli­
i iscrpljeno. A prvo što vaš partner kaže kada uđete kroz vrata ma." Jedno od objašnjenja daje nam Robert Anton VVilson u svojoj
je: "Hajdemo u kino i na pizzu." Umorni ste, dosta vam je knjizi Prometheus Rising (Prometejeva pobuna). On smatra da naše
svega, zabrinuti ste zbog vaše financijske situacije i ovaj vam misli imaju dva glavna elementa: mislioca i dokazivača. Mislilac ima
se naizgled pristojan prijedlog ćini drskim i sebičnim. U vašoj teorije o svemu i svatko od nas ima drugačijeg mislioca. Pollvannin
se glavi roje zlokobne misli. mislilac smatrao je da u svemu što joj se dogodi u životu, ma kako to
Ili, na primjer, imali ste divan dan: napredovali ste na poslu i gorko iskustvo bilo, može pronaći nešto zbog čega može biti sret­
dobili stimulaciju, slavili ste s kolegama rođendan i smijali se od na. Mislilac mrzovoljnog TV lika Victora Meldrewa vjerovao je da ga
srca. Otišli ste u teretanu i trener vam je rekao kako je vaš na­
svi žele uništiti. Dokazivač, s druge strane, djeluje tako da dokazuje
predak nevjerojatan. A prvo stoje vaš partner rekao kada ste ušli
istinitost bilo čega što mislilac misli. Pollvannin dokazivač nije imao
kroz vrata bilo je: "Prolio sam čaj po tastaturi računala i sada ne
problema pronaći zbog čega bi trebala biti sretna, a što su svi drugi
radi." Ovo će vam stvoriti probleme, no toliko ste dobre volje da
propustili, čak i kada im je bilo tik pred nosom. Dokazivač Victora
prelazite preko toga i promatrate problem sa smiješne strane.
Meldrevva sa svojim ironičnim usklikom: "Ja ne vjerujem u to!" lako
Nije teško uvidjeti kako ono što osjećate prema vlastitom
životu i samima sebi ima izravan utjecaj na vaše sposobnosti. je mogao naći dokaze za svoju predodžbu da je svijet zao i opasan.
Ako ste nesretni ili u konfliktima, veća je vjerojatnost da ćete Ako vaš mislilac smatra da samo ljudi s uskim kvalifikacijama mogu
biti pretjerano osjetljivi i ljuti. Kada ste sretni i spokojni, do­ izgraditi uspješnu karijeru, vaš će dokazivač sakupiti dokaze koji
bra vam volja daje snagu, smisao za humor i sposobnost da se pokazuju kako je to točno. Isto tako, ako vaš mislilac smatra da su
uhvatite u koštac čak i s najvećim problemima. talent i inicijativa još i važniji od obrazovanja, vaš će dokazivač pro­
Vaš osnovni stav najvažniji je čimbenik koji određuje kako naći nepobitne dokaze kako bi to podupro. I više od toga, vaš do­
doživljavate svijet oko sebe. Kada ste nesigurni, vjerojatni­ kazivač svjesno ignorira dokaze koji su u kontradikciji s onime što
je je da ćete neki događaj doživjeti sa strahom, ljutnjom ili mislilac misli, ili ih barem ne primjećuje i ne pamti. Zbog toga ljudi
osjećajem depresije. Vi želite nešto, ali to ne dobivate. Zbog s različitim političkim pogledima mogu promatrati iste činjenice i
dosadašnjih iskustava očekujete razočaranje. Život se čini ne­ pronalaziti dokaze koji podupiru njihova uvjerenja, koja u isto vrije­
pošten. Osjećate tugu i bespomoćnost. Vaši osjećaji o životu, me mogu biti posve oprečna.
samome sebi i drugim ljudima su negativni. Kada upotrijebite
Kada nemate samopouzdanja, to je zato što u to vjerujete, a vaš
neku od tehnika iz ove knjige, sigurno ćete primijetiti da vam
dokazivač traži dokaze koji bi to i potvrdili. Možda smatrate da ste
samopouzdanje raste a činit će vam se da se i svijet oko vas
mijenja. Budući da se bolje osjećate u svojoj koži, reakcije koje već prošli određene godine kada možete pronaći ljubav. Smatrate
primate čine se drugačije, a događaji ne tako prijeteći. da samo otimanje i sebičnost prolazi u životu. Vjerujete da je svijet
okrenut protiv ljudi poput vas. Što god vjerujete, uvijek ćete prona­
% Ono što mislilac misli dokazivao dokazuje ći dokaze za svoja uvjerenja. U 9. koraku: Istjerajte duhove prošlosti,
0 Mnogi ljudi su se osvjedočili da ono kako se osjećamo utječe na otkrili ste koje ste od ovih uvjerenja stekli zbog obitelji ili drugih.
0 naše doživljavanje svijeta. Budistički je mudrac Nichiren Daishonin Kako budete stjecali više samopouzdanja, vaša će se uvjerenja mi-
218 PLAN SAMOPOUZDANJA PROMIJENITE MIŠLJENJE 219

\ jenjati a dokazivač početi tražiti drugačije dokaze. A novi dokazi Razmislite o ovom scenariju: na poslovnom sastanku vaša šefi­
s podržat će vas kao novu osobu. ca odbaci ideju koju ste predložili. Ovdje je nekoliko načina kako
\ Srećom, možete početi i od drugoga kraja - razmislite koja vas biste to mogli interpretirati i vaši mogući posljedični osjećaji:
< uvjerenja smetaju u napretku i odlučite ih promijeniti. Ovo uključu-
"Moje su ideje grozne." Osjećaj = depresija.
j> je direktno izazivanje vašeg automatskog dokazivača koji će tražiti
"Samo me želi posramiti pred drugima." Osjećaj = mržnja i ljutnja.
< dokaze koji su direktno protivni. Dokazi su tu - samo ih je malo "Želi me otpustiti." Osjećaj = strah i panika.
> teže naći. "To je bilo nepristojno, ali žuri joj se." Osjećaj = negodovanje praće­
no prihvaćanjem.
• Mijenjanje razmišljanja i pronalaženje novih dokaza
Ova je tehnika toliko djelotvorna da je osnova kognitivne te­ Ova posljednja reakcija je uravnotežena. Objektivnija je od
rapije koja potiče ljude da spoznaju svoje negativne načine raz­ ostalih i zbog toga su osjećaji manje negativni.
mišljanja i promijene ih. Fokusira se na modificiranje sustava Tehnika kognitivne terapije teži tome da iz vas izvuče urav­
vjerovanja u osobi, njezinih očekivanja, pretpostavki i načina noteženija razmišljanja koja za sobom nose pozitivnije i manje
razmišljanja. Takva vam terapija može pomoći da postanete nezdrave posljedične osjećaje. To je prilično jednostavno, no
objektivniji podsjećajući vas da vaša razmišljanja nisu jedini morat ćete ih vježbati kako vas vaše automatsko razmišljanje i
pogled na svijet i nisu isto što i realnost. vaša uvjerenja ne bi vratili natrag na stare načine razmišljanja
Albert Ellis, pionir kognitivne terapije, razvio je nešto što koji su vas doveli do nedostatka samopouzdanja u prošlosti.
naziva A-B-C modelom. "A" se odnosi na događaj koji je ne­
što aktivirao - iskustvo koje ste imali. Ovo se iskustvo opisuje :*• VJEŽBA: Pronađite svoja negativna razmišljanja
neutralno ("Bio sam odbijen glede napretka u karijeri"). "B" je ;; Postanite svjesni onoga o čemu razmišljate i što osjećate vodeći
"vjera" i odnosi se na način kako ste interpretirali događaj i što ;; bilješke o događajima i njihovim utjecajima na vas. Razmislite o
smatrate istinom ("Samo šefovi miljenici mogu napredovati", :: događaju na koji ste negativno reagirali. Za potrebe ove vježbe to
"Nisam dovoljno dobar za menadžera", i si.). " C " je posljedični i: može biti neki posve trivijalan.
osjećaj, odnosno kako se osjećate zbog svoje interpretacije do­
;: Ovdje su četiri početna koraka.
gađaja ("Osjećam se nepotrebnim, ljutim i uvrijeđenim").
Teorija se zasniva na tome daje vaša interpretacija događaja ;; 1. Opišite događaj neutralnim jezikom
ono što stvara vaše osjećaje u vezi s njim, a ne sam događaj. i; "Partner čita novine kada ja želim razgovarati" je neutralan opis
Netko s drugačijom interpretacijom osjećat će se drugači­ :: događaja.
je. Samouvjerena osoba koja je odbijena možda će pomisliti: :: "Partner me uvijek ignorira" je uvjerenje ili automatska misao o
"Ova tvrtka nije za mene, ja zaslužujem bolje." Posljedica će '.! istome događaju i nije niti malo neutralna.
biti ogorčenost koja će dovesti do osjećaja veće vrijednosti, a 2. Razmislite o tome kako se osjećate zbog tog događaja
rezultat svega mogao bi biti da će ta osoba pred svoga šefa <l Kakve je osjećaje događaj isprovocirao? Neka to budu emocije.
postaviti dodatne argumente ili pronaći snagu za pronalaženje < > "Ljuta sam" je opis emocije dok je "X me ignorira" uvjerenje i auto-
boljeg posla u boljoj tvrtki. ::
matska misao, a ne emocija.
220 PLAN SAMOPOUZDANJA PROMIJENITE MIŠLJENJE 221

Koliko ste uznemireni i s kojim biste brojem na skali od 1 do 10 oci­ • Prepoznajte ograničena uvjerenja
jenili intenzitet svojih osjećaja?
U kognitivnoj terapiji nastavili biste pisati bilješke poput ovih
3. Razmislite o svojim prvotnim reakcijama na događaj tijekom tretmana i radili s terapeutom na promjeni svojih au­
Zapišite svoju prvotnu interpretaciju događaja. Koje su bile vaše
tomatskih misli i jačanju logičnih misli. No, za ovu vježbu
automatske misli i uvjerenja?
pišite detaljne bilješke poput ovih za tjedan dana a zatim ćete
Možda nešto kao: "Ignorira me", "Ne mari za ono što bih ja htjela",
shvatiti model. Mnoge od vaših automatskih misli vraćat će se
"Naša je veza osuđena na propast" ili "Dosadno mije"?
zbog različitih događaja i vjerojatno ćete primijetiti da vam se
4. Razmislite postoji li još neko objašnjenje za događaj neke emocije češće javljaju - na primjer, možda ste depresivni
Odmaknite se od situacije i potaknite diskusiju sa svojim automat­ više nego zabrinuti ili ljuti.
skim mislima. Pretjerujete li? Što bi još moglo biti istina?
Možda ovo: "On voli čitati novine", "Možda sada nije pravo vrijeme
:*• VJEŽBA: Prilagodite ograničavajuća uvjerenja
za razgovor" ili "Umoran je i treba neko vrijeme za sebe"?
•• Sada promotrite koja vam se uvjerenja stalno pojavljuju, koje su
Crtanje tabele u koju ćete upisivati ove događaje neposredno na­ • • vaše automatske misli (za koje vaš dokazivač pronalazi dokaze) i
kon što su se dogodili može biti korisno. Ovo je jedan način: i; koje još dokaze možete pronaći kako biste ih pobili. Kada to učinite,
;: možete početi prilagođavati svoje ponašanje. To sve možete učiniti
Prvi događaj X me nije nazvao ;: u osam koraka.

Osjećaj Zabrinutost (6) 1. Zapišite tri najčešća uvjerenja koja vam se javljaju u
• različitim inačicama
Automatske misli X ne želi razgovarati sa mnom. U ovoj
:; To mogu biti neke drugačije riječi, ovisno o događaju, no koje imaju
vezi sve ja moram napraviti. Nikomu
;: isto osnovno značenje: nitko me ne voli; nikome se ne sviđam; be-
nije stalo do mojih osjećaja.
:: znadan sam slučaj. Ili: danas više nema poštovanja; svijet je postao
Logična misao X je zauzet. X ne misli da je loše ako od­
:: nemilosrdan; ako si iskren, nadrljao si.
mah ne uzvrati pozivom. X je uvijek pri­
<: Zapisivanje ovih uvjerenja zanimljiva je vježba. Ponekad uvidite da
jateljski raspoložen kada razgovaramo.
< • su ekstremna i nimalo istinita. Dok se mijenjate radeći na podizanju
Drugi događaj Sjećanja na greške na poslu • > vlastitog samopouzdanja, vjerojatno ćete uvidjeti da su ova uvjere-
•: nja stari načini razmišljanja koji su nekada nešto značili, ali više nisu
Osjećaji Depresija (9)
;; relevantni.
Automatske misli Glup sam. Nikada ništa neću postići.
Nema smisla truditi se. Ljudi mi se smiju. 2. Kakve dokaze imate za ta uvjerenja?
Vaš će dokazivač uživati u ovom dijelu vježbe! Vjerojatno će vam
Logična misao Ljudi koje poštujem radili su greške.
[ biti jednostavno popisati dokaze koje ste primijetili kako biste ovo
Postoji način da se to ispravi. To nije
poduprli.
tragedija.
222 PLAN. SAMOPOUZDANJA PROMIJENITE MIŠLJENJE 223

3. Kakve dokaze imate koji su u kontradikciji s ovim kao i ja cijene iskrenost, poštovanje i poštenje. Neki ljudi igraju pr­
uvjerenjima? ljavo, a ja sam sretan što nisam jedan od njih. U njihovoj blizini bit
Možda ćete morati malo više razmišljati, no vjerojatno ćete se uspje­ ću oprezan, ali tražit ću druge koji su više poput mene."
ti sjetiti nekih činjenica koje kazuju suprotno. Dovoljna će biti samo 6. Izaberite nova uvjerenja
jedna osoba kojoj se sviđate, jedan primjer dobrote ili uspjeha neke Nancy Kline, u svojoj knjizi Time to Think (Vrijeme za razmišljanje)
dobre i iskrene osobe. Koliko god ih bilo malo, bilo koja kontradik­ kaže:
torna činjenica bit će početak dokazivanja da su vaša razmišljanja i Moramo napraviti filozofski izbor u vezi s onim što jest a što nije
interpretacije na neki način iskrivljene. istina, o prirodi života i prirodi čovjeka. Ja sam izbrala pozitivan fi­
4. Gradite dalje na tim dokazima lozofski pogled na ljudsku prirodu i na život. Izabrala sam ga zato
I dalje tražite dokaze suprotne vašim uvjerenjima. Nemojte prosu­ što u mome slučaju to funkcionira. Ljudski um čini sebi najbolje
đivati ili pobijati dokaze, samo ih zapišite. Možete si pomoći tako kada napravi pozitivan filozofski izbor glede samoga sebe i nači­
da se upitate: "Što bi X rekao na to?" Izaberite nekoga kome se di­ na kako život funkcionira, kada pretpostavi da su ljudi po prirodi
vite, čija su uvjerenja drugačija od vaših. Isto tako: "Što bih rekao zapravo dobri, inteligentni, snažni, puni mogućnosti i ljubavi, te
nekome do koga mi je stalo a koji misli da su ta uvjerenja istinita?" sposobni i produktivni.

5. Promijenite svoje automatske misli Ja se s njom potpuno slažem. Ono što neki ljudi teško shvaćaju je
Do sada već zasigurno propitujete svoja uvjerenja i interpretacije. pojam izbora ovih uvjerenja. No, kada preispitate svoja stara uvje­
Upitajte se na koji način biste mogli gledati na određene događaje renja, uvidjet ćete da izbor postoji.
pa da se osjećate više samouvjereno a manje tjeskobno. Možda na Što biste željeli da bude istina? Što bi poboljšalo vaš život kada bi­
razuman način? Razmislite o automatskim mislima koje vam često ste iskreno vjerovali u to? Zapišite svoja uvjerenja i ako ih se budete
dolaze i o tome postoji li neki drugi način razmišljanja koji bi vam držali, osjećat ćete da imate više samopouzdanja i snage. Ne mo­
sada više odgovarao. rate još vjerovati u njih. Koliko biste se drugačije ponašali kad bi
Primjerice/ako susrećete nove ljude, a neki iz starih veza vas navo­ vaša iskrena uvjerenja bila: "Ja sam spretna i inteligentna osoba",
de na pomisao: "Mene nitko ne može voljeti, nikome se ne sviđam, ili "Mogu postići sve što želim" ili "Ja sam ljubazna osoba" ili "Ljudi
ne znam s ljudima", u ovoj ćete vježbi početi drugačije razmišljati su dragi i simpatični ako im se da šansa"? Stoje to potrebno pa da
kako biste uravnotežili ono negativno. Realnija interpretacija mo­ uvjerite sebe da ste sposobni pokazati se u najboljem svjetlu i do­
gla bi biti: "Najprije osobu moram bolje upoznati da bih se opustio življavati život s entuzijazmom i bez straha?
i sprijateljio. Neke od mojih veza nisu uspjele, no imale su i dobrih i 7. Pretpostavite da su ta uvjerenja istinita i potražite do­
loših strana. Iz njih mogu nešto naučiti i to primijeniti u novim veza­ kaze koji će to poduprijeti
ma. Čak i najsimpatičniji i atraktivni ljudi imaju veze koje nisu uspje­ Iskreno se potrudite pronaći bilo kakve dokaze koji će podržati ta
le. Ljudi se promijene ili razviju u različitim smjerovima ili zapravo uvjerenja i zapišite sve što ste otkrili.
nikada nisu niti bili jedno za drugo." 8. Ponašajte se kao da su istiniti
A ako je vaš stav bio: "Danas više nema poštovanja; svijet je nemilo­ Ponašajte se kao da su ta uvjerenja istinita kao što ste pročitali u
srdan; ako si iskren, nadrljao si", možda biste ga mogli modificirati 7. koraku: Djelujte bez oklijevanja. Jamie Smart napisala je u svome
nekim novim dokazima. Primjerice: "Volim biti okružen ljudima koji članku o tehnikama neurolingvističkog programiranja (NLP):
224 PLAN S A M O P O U Z D A N J A PROMIJENITE MIŠLJENJE 225

: Ponekad na treninzima napravimo vježbu u kojoj zamolim ljude mišljati o sebi znači biti skroman ili realističan. A što mislilac
\ da se međusobno rukuju i pritom zamišljaju: a) daje osoba s kojom misli, dokazivač dokazuje.
• se rukuju komplicirana, i b) da im je osoba s kojom se rukuju veliki Prije nekog vremena bila sam vrlo svjesna određenih po­
; prijatelj koji će im pomoći na različite načine. Razlika se uvijek osje- dručja na stopalima na kojima sam imala psorijazu. Gadila su
: ti i to nam pokazuje (između ostaloga) da ono o čemu razmišljate mi se i bila sam sigurna da se gade i drugim ljudima. No, ljeto
: mijenja signale koje odašiljete. Netko je jednom prilikom upitao: je bilo jako vruće. Obula sam sandale i noge su mi bile gole.
> "Zar nam vi sugerirate da sami sebi lažemo?" Odgovorila sam:" Ne U metrou nasuprot meni sjedila je neka žena i buljila u moja
• baš. Sugeriram vam da loše laži koje govorite sami sebi zamijenite stopala. Nije mogla skinuti oči s njih i vidjela sam odvratnost
: dobrima koje će vas podržavati." Ono što ćete otkriti jest da ako se na njezinom licu. Zabila sam se dublje u sjedalo i poželjela
I nastavite ponašati kao da zaista imate takva uvjerenja, vaš će do- sakriti noge. Najednom, ona se nagnula prema meni i rekla:
\ kazivač skupljati sve više i više dokaza da su ona zapravo istinita. "Već neko vrijeme tražim baš ovakve sandale. Možete li mi
reći gdje bi ih mogla nabaviti?"
• Mijenjanje slike o sebi Osjetila sam olakšanje i nasmijala se zbog svoje greške. A
da nije ništa rekla "dokazivala" bih samoj sebi svoje uvjerenje
Obično smo sami sebi najstroži kritičari. Zapravo, većina nas
da su mi stopala grozna. No, u većini slučajeva nismo te sre­
ne bi izdržala da se netko ponaša prema nama onako kako se
će da odmah dobijemo pozitivnu reakciju koja dokazuje da je
ponašamo sami prema sebi. Cesto govorim svojim klijentima
naša pretpostavka bila kriva.
koji imaju vlastite tvrtke da su sami sebi najgori šefovi koje
će ikada imati - osim ako nisu spremni na promjene. Tko bi • Što govorite sami sebi?
volio šefa koji dobro odrađen posao uzima zdravo za gotovo
Počnite zapažati svoje unutarnje komentare o samome sebi. Si­
i neprestano gunđa zbog nedovoljnih prihoda? Većina od te
gurno ćete uvidjeti da postoji nekoliko "karaktera" koji govore
vrste klijenata upravo to radi. Očekuju od sebe da rade toliki
različite stvari u različito vrijeme. Primjerice, možda u sebi no­
broj sati koji je apsolutno nelegalan i gunđaju na same sebe
site ozbiljnoga suca koji vam govori da ste lijeni ili se neprilič­
kada navečer legnu na i te kako zaslužen odmor. Optužuju se
no ponašate, buntovnika ili defetista koji govori da biste trebali
za lijenost kada uzmu pauzu za kavu. Postavljaju si nemoguće odustati jer nikada nećete uspjeti, ljutito ljubomornu osobu koja
ciljeve, a onda se grizu jer ih ne mogu doseći. vas neprestano uspoređuje s atraktivnijim ili uspješnijim ljudima
Bez obzira imate li vlastitu tvrtku ili ne, vjerojatno se pre­ i tako dalje. Ponekad su vaši unutarnji komentari čangrizavi i
ma sebi već dugo vremena loše ponašate, i to u smislu kako kritični, a drugi put možda samosažaljivi i potišteni.
razmišljate o samome sebi. Ljudi si govore da su previše.visoki,
Ovdje je nekoliko načina kako možete poraditi na tim neko­
previše niski, previše debeli, neprivlačni, neuredni, glupi, pre­
risnim komentarima.
više sramežljivi, previše pričaju, da su dosadni ili nedovoljno
dobri. Naravno ne uvijek, ali dovoljno često kako bi počinili 1. Popišite sve negativne stvari koje po navici govorite sami sebi
štetu vlastitome samopouzdanju. Samo najzločestiji ljudi ova­ Uzmite si određeno vrijeme i razmislite koji su to komentari.
kvo bi što rekli na glas nekome drugome, no na taj način raz- Stavite se mentalno u situaciju kada znate da se to događa. Na
226 PLAN SAMOPOUZDANJA PROMIJENITE MIŠLJENJE 227

primjer, na nekom sastanku vaš će unutarnji glas reći: "Nemoj govorite sami sebi, odbacite negativne fraze iz svog unutarnjeg
ništa govoriti! Nemoj privlačiti pozornost na sebe!" Kada se vokabulara. Kada se neka od njih nepozvana vrati, smanjite joj
spremate na zabavu mogao bi se javiti glas koji govori: "Izgle­ jakost ili sami sebi nježno recite: "Sššš", sve dok unutarnji glas
daš grozno, debelo i staro, nikome se ne bi mogla svidjeti." ne nestane.
Kada na poslu dobijete nekakav novi zadatak, možda u sebi
čujete: "Ajoj! Nikada to neću uspjeti napraviti!" • Umetnite dobre poruke
Dobre poruke ili afirmativne fraze koje govorite sami sebi po­
2. Igrajte se s tim glasovima
dignut će vaše samopoštovanje. Ako si neprestano govorite da
Zamislite se u nekoj situaciji koju ste izabrali. Smislite frazu u nečega niste vrijedni, da ste ružni ili beznadan slučaj, vaš će
svojoj glavi. Sada je izgovorite glasno, no promijenite ton. Po­ dokazivač pronaći dokaze koji će podržati tu tezu. Afirmacija
kušajte s nekim smiješno idiotskim glasom. Zatim iskušajte po­ djeluje na isti način, pa kada promijenite poruke u nešto po­
lagan, razvučen, seksi glas. A onda zakriještite kao netko tko zitivno i bolje, vaše će se mišljenje o samome sebi poboljšati
je upravo udahnuo helij i ponovite to smijući se istovremeno. a dokazivač će pronaći dokaze koji će to potkrijepiti. Ovaj je
Obratite pozornost na svoje raspoloženje kako mijenjate glas. proces brži ako je vaše tijelo senzibilizirano nekim uzbuđe­
U radionici Tonvja Robbinsa bili smo ohrabreni izreći na njem, naporom ili strahom. Dakle, ako afirmaciju ponavljate
glas svoje najdublje, najmračnije strahove u vezi s nama sami­ dok skačete na mini-trambulinu ili dok trčite, imat će pojačan
ma i to najsmješnijim glasom koji smo mogli proizvesti dok efekt.
lupkamo po vrhu nosa ili titramo prstima. To bi vjerojatno bio Hazel je tu ideju prihvatila s velikim entuzijazmom. Sva­
najsramotniji trenutak u mome životu da svi ostali nisu radili koga jutra prije posla skakala bi na trambulinu i govorila: "Ja
to isto. I naravno, bilo je do kraja smiješno i djetinjasto. No, sam u dobroj tjelesnoj formi. Zdrava sam žena koja je odlična
postiglo je željeni efekt. Čak i danas ne mogu pomisliti na fra­ na svome poslu!" Otkrila je da joj je samopouzdanje na visokoj
zu kojom sam izrekla svoj strah a da se ne nasmijem na račun razini cijeloga dana.
vlastite gluposti. I vi možete iskusiti nešto slično kada shvatite Neki ljudi se srame činiti takve stvari, no postoje i drugi
da svoj glas možete promijeniti prelazeći iz normalnog tona u načini kako možete uključiti afirmaciju u svoj život. Promjena
neki smiješni. navika u razmišljanju o sebi i svijetu oko nas zaista nam mi­
Isprobajte i snagu svoga glasa. Prvo u glavi jako glasno iz­ jenja perspektivu. Zajedno sa svim praktičnim koracima koje
govorite nešto. Zatim smanjite jakost. To možete učiniti tako ćete poduzeti kako biste izgradili svoje samopouzdanje sljede­
da zamislite gumb za kontrolu glasnoće kojim prilagođujete ćih će vam pet tehnika pomoći kako bi pomaci bili trajniji.
jačinu svoga glasa.
1. Izaberite najbolju frazu za sebe
3. Odbacite fraze Pogledajte ponovno na popis koji ste napravili za izbor novih uvje­
Sada, kad ste shvatili da izgovaranje takvih fraza negativno renja. Ima li još nešto što biste željeli dodati? Postoji li neka fraza
utječe na vaše samopouzdanje i da imate kontrolu nad time što koja sve to sumira? Na primjer: "Ja sam samouvjerena i sretna." Iza-
228 PLAN SAMOPOUZDANJA PROMIJENITE MIŠLJENJE 229

£ berite jednu koju biste voljeli utisnuti u svoju podsvijest. Korisno Je li se neki od vaših stavova u bilo kojem području pro­
k je započeti frazu ovako: "Ja sam..." no ako to smatrate neistinitim, mijenio? Je li nešto postalo više ili manje važno? Osjećate li
< pokušajte s nečim kao: "Dopustit ću si da budem..." A možda želite sada da se možete uhvatiti u koštac s nečim što vas je ranije
js započeti s nečim manje o s o b n i m kao: "Uživat ću u svemu što mi se strašilo? Izgradnja vašeg samopouzdanja je proces koji traje i
< dogodi danas." dalje. Uvidjet ćete da dok vaše samopouzdanje raste, sve ćete
više očekivati od sebe. I, dok to činite, ponekad će vam sa­
£ 2. Ponovite tu frazu svakoga jutra 20 puta
mopouzdanje na neko vrijeme ponovno pasti. No, iz iskustva
£ Poput Hazel, možete glasno ponavljati svoju frazu dok ste aktivni.
već znate daje to samo privremeno - i znate kako ga ponovno
\ No, možda vam je draže ponavljati je tiho u svojoj glavi. Možete je i
možete izgraditi.
*> zapisati 20 puta kao ugodan niz linija.
Zlatno pravilo je da uvijek tražite najjednostavniju akciju koju
\ 3. Izrecite to uvjereno možete poduzeti i pratite svoje razine energije. Ako vam samo­
j? Pazite da ton vašega glasa, bilo da govorite na glas ili samo u svo- pouzdanje opadne, to je vjerojatno zato što niste obratili pozor­
*> joj glavi, reflektira poruku koju nosi fraza. Ako izgovarate: "Ja sam nost na ove osnovne elemente. Razdoblje kada svjesno obraćate
$ materijal za šefa" glasom kao da se ispričavate, neće imati dovoljnu pozornost na sebe i kada ne očekujete od sebe previše povratit će
>> snagu. Izrecite frazu snažno i uvjereno. Ako potvrđujete svoj seksi- ravnotežu u vašem životu i vašu emocionalnu stabilnost.
? pil izrecite frazu kako to zaista mislite, onako kako biste je izrekli Iju- Dobrobit od svega toga nije samo u tome što osjećate da
\ bavniku. Ako sami sebi govorite da ćete uživati u danu, izgovorite možete više napraviti kako biste bili uspješniji i ispunjeniji već
/ to zvonko i oduševljeno. u tome da ste sretniji i opušteniji. Život pun samopouzdanja je
\ 4. Zapazite rezultate lakši - ne zbog toga što se morate manje truditi, nego zato što
$ Postavite si određeni eksperimentalni period - recimo tjedan dana bez starih strahova trud postaje užitak a ne patnja.
\ - i razmislite o tome osjećate li se drugačije. Nemojte zaboraviti da Daisaku Ikeda, voditelj budističke organizacije Soka Gakkai
S ste negativne stvari govorili puno duže, tako da će vam možda tre-
u Nichirenu, rekao je: "Borba kako bi se stvorio novi život ui­
stinu je nešto prekrasno. U njoj po prvi put pronalazite mudrost
k bati i duže vrijeme za promjenu.
zbog koje vaša inteligencija može zasjati, svjetlost intuicije koja
$ 5. Ponesite frazu sa sobom
vodi do razumijevanja svemira, snažnu volju i odlučnost da se
k Kao što je opisano u 7. koraku: Djelujte bez oklijevanja, izgovorite
suprotstavite svemu zlu što vas napada, suosjećajnost koja vam
> svoju frazu i u neko drugo vrijeme. Na primjer, kad se susretnete
omogućuje da preuzmete na sebe tugu drugih, osjećaj spajanja
k s pogledom neke osobe na cesti, idući na intervju ili prije nego se
s tom energijom suosjećajnosti koja struji iz kozmičkih izvora
$ predstavite.
života i stvara zanosan ritam u životima svih nas. "

Ovo je idealno vrijeme da se vratite na svoje rezultate na stra­


nici 15, naročito ako to neko vrijeme niste učinili. Ako ste
napravili sve vježbe do sada, vaše se samopouzdanje pokrenulo
nabolje. Čestitajte sami sebi na napretku.
Prečaci za trenutke Alati samopouzdanja
kad vam samopouzdanje
treba odmah
Ponekad vam podizanje samopouzdanja treba odmah. Iako je
plan od 10 koraka bolji način da postignete dugotrajnu revo­
luciju u vezi s razinom vašeg samopouzdanja, ovi alati nude
vam seriju tehnika koje možete upotrijebiti u bilo koje vrijeme.
Trebali biste ih upotrebljavati u kombinaciji s planom od 10
koraka, no mnoge od ovih tehnika mogu se koristiti i same.
Većina ih je potpuno novih, no neke od njih su proširene ina­
čice tehnika o kojima smo već govorili.
Neki od prijedloga samo su pojednostavljivanje stvari kako
biste krenuli u akciju. Neke tehnike zahtijevaju više vremena.
Neke se možda čine bizarnima. Izaberite one koje vam se svi­
de na prvi pogled.
Kasnije se vratite na bilo koju od onih koje ne razumijete,
koje vam se čine neobične i pokušajte eksperimentirati. Pro­
vjerite što će se dogoditi kada slijedite instrukcije pa ćete znati
želite li ih ponovno upotrijebiti ili ne.

• Pobijedite loše uspomene


Postoji li neka specifična uspomena iz prošlosti koja vam se u
određenim situacijama vraća i napada vaše samopouzdanje?
Kako biste je se riješili, promijenite je u nešto što vas može
inspirirati ili zabaviti.
Matta je proganjala ružna uspomena na doba kada ga je,
dok je bio tinejdžer, maltretirala grupica djevojaka. Nije im
vraćao baš zato što su bile djevojke. Osjećao se beskrajno po­
niženim.
I desetljećima kasnije ova bi mu se uspomena vraćala i zbog
nje bi se osjećao slabim i glupim. Ona mu je bila konstantan
podsjetnik na neuspjeh i predstavljala je ono što je smatrao
svojim temeljnim nedostatkom samopouzdanja. Slika onoga
što se dogodilo u njegovoj je glavi bila i dandanas jasna kao i
onda, a osjećaj povrijeđenosti snažan kao nikada.
234 PLAN SAMOPOUZDANJA ALATI SAMOPOUZDANJA 235

Predložila sam mu jedan eksperiment. Zamolila sam ga da 2. Uvježbajte svoj plan


ustane, pogleda u strop i prepriča tu ponižavajuću uspomenu. U mislima prijeđite svaki korak svoga plana po nekoliko puta.
Zatim sam ga zamolila da ponovno odigra scenu, ali da To će vam pomoći da se opustite i imate povjerenja u svoje
ovaj put uzme kontrolu u svoje ruke i promijeni završetak tako tijelo kada to bude potrebno.
da bude u njegovu korist. "Ali, što mogu napraviti?" upitao je. 3. Odredite svoje namjere
"Ono što bih zaista htio bilo bi prilično grozno!" Napravite mali popis onoga što želite postići tijekom događaja.
Rekla sam mu da se ne ustručava, nego da napravi što god Možete se fokusirati na krajnji rezultat (dobiti posao, zabaviti
poželi. Odvratio mije daje isprobao nekoliko različitih scena­ se, biti miran) i na sam proces (opustiti tijelo, izabrati položaj,
rija, neki su bili agresivni, a neki su uključivali superheroja i bili biti povezan sa svim osobama u prostoriji).
smiješni. Ohrabrila sam Matta da kada mu se ponovno vrati ta 4. Igrajte se mogućnostima
uspomena, odigra onaj scenarij koji njemu najbolje odgovara. Sada kad već znate što želite i kako želite da se stvari razvijaju,
No, to više nije bilo potrebno. Otada pa nadalje kad god bi se razmislite i o mogućim opcijama. Sto bi moglo krenuti krivo?
prisjetio tog maltretiranja, osjećao bi da je uspomena izgubila Što bi se moglo razviti i bolje nego što ste očekivali? Kako
svoju emocionalnu snagu - i zapravo, zbog onih drugih verzi­ biste još mogli postići svoj cilj?
ja, svaki bi se put nasmijao kada bi o tome razmišljao.
• Vaše čarobne riječi
Odigrajte uspomenu kakva jest
To su riječi koje će vam pomoći da prihvatite ono što se događa
Ustanite, pogledajte u strop i ponovite ono što ste vidjeli, osje­
u bilo kojem vremenskom periodu, s naznakom na pozitivno­
tili ili čuli. me. One su snažnije od straha i razmišljanja o katastrofi. Iza­
Promijenite scenarij berite neku frazu koja podiže vaše raspoloženje u teškim trenu­
U istome stavu, gledajući prema gore, kreirajte bolji scenarij i cima. Ovo su neke od fraza koje su pomogle drugim ljudima:
povoljan završetak. Zamislite li nešto smiješno, to može imati Čak i ovo će proći.
još veću snagu nego neka realistična alternativa. Što god da se dogodi, sredit ću to.
Jednoga ću se dana sjetiti ovoga i nasmijati.
• Pripremite se za uspjeh Uzet ću si vremena koliko god bude trebalo.
Ove četiri tehnike pripreme adaptirane su iz sugestija Michae- Sudbina nam šalje samo ono što možemo riješiti.
la Neilla i možete ih upotrijebiti kad god se približava događaj Sve što se dogodi ima svoj pozitivan razlog.
zbog kojeg biste mogli biti nervozni, primjerice intervju za po­ Ono što te ne ubije, učini te jačim.
Koje se sve prilike otvaraju s ovim problemom?
sao, sastanak, neugodan telefonski razgovor ili sukob s nekim.
Već sam riješio i gore stvari.
1. Isplanirajte strategiju
Dopada li vam se barem jedna od njih? A možda ste neku već
Uzmite si određeno vrijeme i razmislite o tome kako biste naj­
i ranije čuli? Ako niste, izmislite sami svoju čarobnu frazu koja
bolje mogli "odraditi" događaj. će vam uvijek davati dodatnu snagu.
236 PLAN SAMOPOUZDANJA ALATI SAMOPOUZDANJA 237

• Promijenite stav Razmišljajte o svojim stopalima, protegnite prste na noga­


ma i ostanite tako nekoliko sekundi. Zatim opustite mišiće i
Svjesni ste da niste dovoljno samouvjereni i spretni. Kada vam
osjetite razliku. Sada pozornost preusmjerite na listove nogu,
se to dogodi, trebaju vam tehnike koje će promijeniti vaš stav
zgrčite mišiće i opustite ih nakon nekoliko sekundi. Isto učini­
u samouvjerenost.
te sa svim mišićima noge, grčite ih i opuštajte. Nakon tih vjež­
• Kakav je vaš trenutni stav? bi trebali biste osjećati kako su vam noge teške ali opuštene.
Učinite isto i s mišićima stražnjice i prepona, a zatim i s trbuš­
Odredite stanje u kojem se sada nalazite. Postanite svjesni toga
nim mišićima. Kad ste i s time završili, usmjerite pozornost na
kako se držite, jeste li ukočeni ili opušteni. Sto vam se vrti u
ruke, počevši od šake pa prema gore, stišćite i opuštajte mišiće
mislima? O čemu razmišljate? Sto si govorite o sebi? Pojavljuju sve dok ne stignete do ramena. Zatim se pozabavite mišićima
li vam se u mislima ikakve slike? vrata, čeljusti i lica.
Kada završite s vježbom, sve će napetosti nestati iz vašega
• Što biste željeli osjećati?
tijela.
Kako biste se sada željeli osjećati? Sretno? Samouvjereno?
Opušteno? Prisjetite se nekog trenutka kada ste se tako osje­ • Disanje po HeartMathu
ćali. Vratite se u mislima u to vrijeme. Promatrajte ono što Liječnik Lew Childre osnovao je 1991. HeartMath institut
ste tada vidjeli, prisjetite se svojih misli koje su doprinijele da u Kaliforniji kako bi istraživao važnost srca za dobro stanje
se dobro osjećate, svega pozitivnog što ste tada mislili o sebi. organizma.
Osjetite razliku koja se događa u vašem tijelu dok oživljujete Otkrio je da srce komunicira s mozgom i ostalim dijelo­
uspomenu - kako se ispravljate, kako vam se mišići opuštaju, vima tijela na različite načine - neurološki, biofizički, hor-
kako oslobađate napetost iz ramena, ruku, koljena... Kada se monalno i energijski. Znanstvena su ispitivanja dokazala da
posve uživite, osjetite se drugačije i pozitivno, napravite slovo aktiviranje osjećaja ljubavi zaista ima pozitivan utjecaj (koji se
"O" palcem i kažiprstom, kako bi vas, kad god napravite taj može i izmjeriti) na fizičku funkciju srca, kao i na druge or­
znak, uvijek asocirao na ono što sada osjećate. gane, reducira stres i povećava samopouzdanje i opće dobro
Zatim promijenite raspoloženje i pomislite na nešto posve stanje organizma.
drugo - na primjer, što ste jučer jeli za doručak ili na ruži­ Ovaj je institut razvio nekoliko tehnika kako biste aktivirali
častog slona sa žutim točkama. I sad napravite "O" prstima i snagu i mudrost srca. Ove tehnike se danas koriste u biznisu,
stisnite ih lagano kako biste se podsjetili na pozitivno stanje američkoj vojsci i bolnicama. Jedna od njih je vrlo jednostavna
u kojem ste bili prije nekoliko trenutaka. Tako ćete ponovno i zove se "zaključavanje srca". Radi se o tome da se pronađe
doživjeti misli, emocije i opuštenost toga stanja. neko mirno mjesto i vrijeme kada se možete potpuno opustiti.
Udobno sjednite i zatvorite oči.
• Vježbe opuštanja Nemojte obraćati pozornost na misli i brige koje vam pro­
Ovu vježbu izvodite dok ležite. laze kroz glavu. Umjesto toga koncentrirajte svoju pozornost
238 PLAN S A M O P O U Z D A N J A ALATI SAMOPOUZDANJA 239

na vlastito srce. Dok dišete, zamislite da vaš dah prolazi kroz tivno i samouvjereno. To može biti korisno prije neke zabave,
vaše srce. Dišite polagano i duboko. napornoga dana na poslu ili poslovnog sastanka.
Sada pomislite na nekoga ili na nešto što volite, ili prizovite
u misli nešto što iznimno cijenite. Nastavite se nekoliko minu­ • Kreirajte gesla samopouzdanja
ta koncentrirati na to dok dišete kroz srce. Obratite pozornost Kako biste se podsjetili da samopouzdanje ovisi i o vašem ras­
na to kako se osjećate. položenju, potražite citate koji vam podižu moral. Zabilježite
Sada zamislite da te osjećaje ljubavi i uvažavanja samoga svoje omiljene.
sebe šaljete drugim ljudima. Možete ih zapisati na razglednice s fotografijama koje vas
Ako vam koncentracija počne popuštati, svjesno se vratite nasmijavaju ili vam podižu raspoloženje i nosite ih sa sobom
natrag disanju i srcu. da ih možete pogledati kad god to poželite. Promijenite sliku
i citat svakoga tjedna.
• Što mogu naučiti iz ovoga?
• Djelujte samopouzdano
Kada nešto krene krivo u vašemu životu, napravite neku greš­
Odijevajte se tako da izražavate osobu kakva želite biti. Ne­
ku koja vas uznemiruje ili vam se dogodi kakva tragedija, ra-
mojte čekati da postanete samouvjereni prije nego promijenite
zvijte naviku da si postavite to pitanje. Na taj način ono što se
svoj izgled. Kada vam je samopouzdanje nisko, ili vam treba u
dogodilo možete pretvoriti u pozitivnu priliku. Drugo pitanje
većim količinama, odjenite se i uredite s posebnom pomnjom.
koje si morate postaviti je ovo: "Ako je sve što mi se događa
Izaberite boju za koju znate da vam odgovara. Na taj ćete na­
zapravo za moje buduće dobro, što bi ovo što se sada dogodilo
čin podići vlastiti duh.
moglo značiti?"
• Opustite se za svojim radnim stolom
• Snimite kasetu ili CD samopouzdanja
Kada osjetite da ste napeti za radnim stolom ili vam je držanje
Glazba ima snažno djelovanje na promjenu raspoloženja, što pogrbljeno, napravite krugove ramenima nekoliko puta una­
ste sigurno doživjeli kada ste čuli "vašu pjesmu" ili neku iz trag i unaprijed. Zatim stavite dlanove na stražnji dio vrata i
svoje mladosti. Slušanje određene glazbe vraća vas direktno u polagano se nagnite prema naprijed. Nakon ovih vježbi, rame­
stanje u kojem ste bili kada ste je ranije slušali i budi iste emo­ na će vam biti spuštena i opuštena i imat ćete samouvjerenije
cije. Ona preskače vaše svjesne misli i djeluje izravno na vaše držanje, što će povoljno utjecati na vaše raspoloženje.
raspoloženje i osjećaje. Razmislite o tome koja vas glazba ili Redovito provjeravajte svoje držanje i razinu napetosti i po­
koje pjesme čine sretnima, uzbuđenima, inspiriranima i vraća­ navljajte ove vježbe svaki put kad vam se vrate stare navike.
ju vam nadu, a posebice na one koje su povezane s događajima
koji u vama bude lijepe uspomene. Snimite kasetu ili CD na • Pripreme za konfrontaciju
kojem je samo takva glazba. Svoju osobnu kolekciju možete Kad vam se bliži težak razgovor - ako želite napraviti neke
slušati bilo kada i tako promijeniti svoje raspoloženje u pozi- promjene u vezi sa svojim najbližima ili od šefa tražite za nešto
240 PLAN SAMOPOUZDANJA ALATI SAMOPOUZDANJA 241

dopuštenje ili veću plaću - možete se postaviti u primjereno i ne- • Oslobađanje od emocionalnog stresa (ESR)
agresivno stanje gledajući na stvar s gledišta neke druge osobe. Ova jednostavna tehnika vrlo brzo smanjuje osjećaj stresa. Sti­
Graham je bio pun pritužbi u vezi sa svojim poslom, a na­ snite šaku jedne ruke i stavite je na čelo. Stisnite i drugu ruku
ročito šefom. Ovaj čovjek, rekao je, misli samo na novac - po­ i stavite je na potiljak tako da donji rub šake bude na vrhu va­
sve je nerazuman u svojim zahtjevima, nikada ne sluša i nije ga šega vrata. Ovu pozu zadržite otprilike tri minute. Koncentri­
briga za zaposlenika. Graham je htio dati otkaz, iako nije imao rajte se na problem koji vam potiče stres. Obratite pozornost
drugi posao na koji bi se mogao prebaciti. Nakon što se dosita na glavni element problema i nemojte dopustiti da se umiješaju
izgunđao, zamolila sam ga da sjedne u drugi stolac i glumi i druge misli.
svog šefa. Sto bi taj čovjek mogao misliti i osjećati? Nevjero­ Uvidjet ćete da vam se stav mijenja. Problem se ne čini to­
jatno, Grahamov se stav odmah promijenio. Počeo je govoriti liko stresan, odnosno ne brinete oko njega toliko. Tajna ove
tehnike je u tome da kontaktom između čela i tjemena do­
o poslu s gledišta svoga šefa; tvrtka je upravo izgubila najve­
vodite krv na ta mjesta. Kada ste u stresu i kada vam tijelo
ćega klijenta i pregovarala s nekim potencijalnim, ali izrazito
ulazi u krizu - spremno na borbu ili bijeg - krv se slijeva u te
kompliciranim novim klijentom. "Jako je zabrinut zbog toga i
mišiće koji se pripremaju za akciju. Kako biste tome pomogli,
ne zna što će se dogoditi s tvrtkom", rekao je Graham. Takvo krv se može preusmjeruje iz mozga u digestivni sustav. Ruka
razmišljanje dalo mu je drugačiju perspektivu prema navodno koja se odmara na čelu između obrva i ruba kose, radi pritisak
nerazumnim zahtjevima svoga šefa. Iako mu se još uvijek nije na dvije točke koje su povezane sa želucem preko energetskih
sviđalo kako se prema njemu ponaša, Graham je uspio shvatiti staza koje prolaze vašim tijelom. Doticanjem istih na nekoli­
položaj svoga šefa. Osjetio je potrebu da pronađe način kako ko minuta smirujete želudac i vraćate krv u prednje režnjeve
da obavi posao umjesto da daje otkaz. mozga. Druga ruka povećava protok krvi prema stražnjem di­
Ako se nalazite u situaciji sličnoj Grahamovoj, pokušajte jelu mozga (primitivnijem području), a to ubrzava prestanak
uznemirenosti.
ovaj pristup:
1. Razmislite o svojoj strani konfrontacije • Stvorite sigurnu okolinu
Što biste željeli da se dogodi ili promijeni u drugoj osobi? Stanje vašega života zapravo je refleksija vašeg unutarnjeg sta­
2. Promijenite pozicije nja. Ako vam je samopouzdanje na niskoj razini, takvi su vam
Preselite se fizički na drugi stolac. Sada uđite u kožu osobe s kojom
vjerojatno i odnosi kod kuće. Nered i prljavština imaju poraža-
vajući efekt na vaše samopouzdanje. Suprotno tome, ako vam
ste u sukobu. Kako bi ona doživljavala situaciju? Kakav rezultat ili
je kuća čista, uredna i topla, imat će pozitivan efekt na vaše
promjene bi ona htjela vidjeti? Obratite pozornost na promjene u
osjećaje prema samima sebi.
svojim idejama dok razmišljate sa stajališta te druge osobe.

3. Sjednite na treći stolac • Iskoristite snagu mirisa


Promijenite svoju ulogu u ulogu suca. Na temelju onoga što ste čuli Vaš osjet mirisa važniji je nego što možda mislite. Poput glaz­
kakve biste savjete sami sebi mogli dati u vezi s konfrontacijom. be i miris prodire u vaša razmišljanja i djeluje direktno na vaš
242 PLAN S A M O P O U Z D A N J A ALATI SAMOPOUZDANJA 243

živčani sustav, potičući trenutačnu emocionalnu reakciju, do­ ludo. Iako sam znala da se ne nalazim u nekoj opasnosti, moji
bru ili lošu, čak i kada svjesno ne znate zašto se to dogodilo. su živci reagirali otprilike kao da sam se spremala opljačkati
Upotrebljavajte mirisne svjećice ili esencijalna ulja. Eksperi­ banku.
mentirajte s različitim mirisima dok ne otkrijete koji najbo­ Kada sam stigla do pulta, pogledala sam osobu s druge
lje odgovara vašemu raspoloženju i samopouzdanju. Lavanda strane ozbiljnim izrazom lica i zatražila pizzu s ananasom i
opušta, jasmin potiče samopouzdanje i snagu, papar, naranča i šunkom. Djelatnica me zbunjeno pogledala i upitala: "Sto?"
limun podižu energiju, a metvica djeluje poput budilice. Ponovila sam. Na to mi je odvratila: "Mi to ne prodajemo."
"Ali ovo je kineski restoran, zar ne?" nastavila sam. "Ne",
• Gledajte prema gore odgovorila mi je. Zahvalila sam joj se i otišla. Osjećala sam se
Kada osjećate nesigurnost ili ste depresivni, instinktivno gle­ kao da sam upravo nokautirala Mike Tvsona. Osjećala sam se
date prema dolje. Podignite pogled prema stropu i nasmijte se, nepobjedivom!
bez obzira imate li za to razloga ili ne, i odmah ćete se osjećati Tijekom idućih dana napravila sam još nekoliko sličnih ek­
bolje. To možete napraviti i kada sami hodate cestom. Podiza­ sperimenata. Svaki je put moja tjelesna reakcija bila sve slabija,
nje pogleda odmah će podići i vaše raspoloženje. no u drugim područjima života dogodilo se suprotno. Počela
sam manje oklijevati i kao nikada do tada željeti da se uhvatim
• Pizza iskustvo u koštac s problemima!
Ovaj savjet je adaptacija duže inačice priče Jamie Smart, tre­ Oduševljena svojim uspjehom, preporučila sam ljudima iz
nerice NLP-a. skupine za telefonsku prodaju da isprobaju slične apsurdne si­
Jednoga dana sjedila sam u londonskom metrou. Putovala tuacije. Nakon njih obavijestili su me o svojim oslobađajućim
sam na trening s ljudima koji su telefonski prodavali neke proi­ rezultatima. Znala sam da sam na pravome putu.
zvode i koji su trebali prevladati svoj strah od prodajnih poziva
(drugim riječima, podignuti slušalicu i okrenuti broj). Čitala • Zašto to djeluje?
sam knjigu Change {Promijeniti se) Watzlawicka, Weaklanda i Naš centralni živčani sustav postavljen je tako da nas čuva od
Fischa, i to priču u kojoj je Watzlawick pomogao studentu koji opasnih situacija. Mnogi od nas iznimno se trude da ne rade
nije mogao završiti svoj referat o strahu. Rekao je studentu: greške (primjerice učitelji, roditelji, javne osobe, i slično), a i mi
"Idući tjedan idi u tri dućana i traži nešto apsurdno." Student ostali ih doživljavamo kao nešto opasno. No, griješenje je vrlo
gaje poslušao, krenuo u akciju i vrlo brzo završio svoj referat. važan dio učenja, odrastanja i istraživanja. Ovo pizza iskustvo
Svidjela mi se ta ideja i pomislila sam da bi možda mogla pomoglo mi je da otklonim neugodnu reakciju svoga tijela.
biti korisna i za moje klijente, no znala sam da od njih ne Iskušajte isto i vi, i to uz pomoć sljedeća četiri koraka.
mogu tražiti da učine nešto što ni ja sama nisam voljna učiniti.
1. Prepoznajte svoje blokade
I tako, čim sam izišla iz metroa, otišla sam do jako pozna­
Razmislite o područjima u svome životu u kojima se kolebate a za­
tog restorana s hamburgerima, odmah pokraj stanice. Stala
pravo biste željeli krenuti u akciju.
sam u red promatrajući ljude oko sebe. Srce mi je tuklo kao
244 PLAN SAMOPOUZDANJA ALATI SAMOPOUZDANJA 245

2. Izaberite cilj Proširenu inačicu ove metode mi treneri nazivamo "dan


Otiđite na neko javno mjesto, primjerice dućan, restoran ili ben­ integriteta". To radim i sama. Cesto se dogovorim s nekim
zinsku crpku, i zatražite nešto apsurdno (npr. nešto što definitivno drugim trenerom, rezerviramo si pola dana ili čak cijeli dan i
ne prodaju) i obvezno zadržite ozbiljan izraz lica. Budite ljubazni, zajedno radimo na problemima prema kojima oboje osjećamo
sigurni u sebe i nipošto nemojte prijetiti. otpor. Nazivamo se svakog punog sata naizmjenično. Dvije ili
3. Ponovite eksperiment tri minute provodimo objašnjavajući što želimo postići idućeg
Učinite to isto samo u drugoj situaciji barem još dva puta u idućih sata i što smo sve uspjeli tijekom prethodnog. Čestitamo si
tjedan dana. uzajamno ili se tješimo ako je potrebno. Cak i najzahtjevniji
problemi čine se lakšima kada na drugoj strani telefonske lini­
4. Osvrnite se unatrag
je čujete prijateljski glas.
Razmislite o situaciji u prošlosti u kojoj biste se kolebali i uživajte u
Svijest da vaša odluka i predanost pomaže i vašem partneru
novoj reakciji.
dobrim dijelom je razlog zastoje ova tehnika tako učinkovita.
• Trenutačno opuštanje ramena/vrata
• Stvaranje posljedica
Zamislite na trenutak da na ramenima nosite težak teret. A
onda zamislite da ste ga skinuli i dok to činite, duboko udah- Kada nešto želite napraviti ili želite prestati nešto raditi, česta
nite i izdahnite s olakšanjem. razočaranja u vama stvaraju negativne posljedice. Poznajem
jednu trenericu na čijim su satovima uobičajene pauze s čajem i
• Pronađite partnera od povjerenja kolačićima. Ona nudi 5 funti svakome tko je ulovi s kolačićem
Jedan od najboljih načina za obavljanje onoga što ste odlučili jer joj to pomaže u održavanju dijete.
obaviti je uključivanje druge osobe u proces. Ako vam je teško
• Otkočiti se
ići u teretanu ili na trčanje, zamolite još nekoga da krene s
vama. Pomisao na to da ćete tu osobu iznevjeriti ako ne budete Kada vam je motivacija niska zato što se osjećate nesigurni,
dosljedni, održavat će vašu volju za postizanjem cilja. Isto tako često ste umorni i teško vam je poduzeti bilo što. Kako biste
pronađite partnera u dijeti - nekoga tko može podijeliti vaš se pokrenuli s mrtve točke, napravite popis od 20 luckastih ali
uspjeh i neuspjeh na putu prema željenoj težini, a istovremeno originalnih načina kako napraviti prvi korak. Uvidjet ćete da
vam pomoći da ne skrenete s tog puta. će vas to trgnuti i ponovno ćete postati motivirani.
Kao trenerica izrazito podržavam klijente koji trebaju ostva­
riti nešto jako teško. Zamolim ih da me nazovu telefonom ili • Zadržavanje pozitivnih misli
mi pošalju e-mail nakon što obave, na primjer, telefonski po­ Ako vam predstoji neki težak događaj poput ispita ili intervjua
ziv kojeg su se bojali, ili kada započnu djelovati prema svojem za posao, vjerojatno ste opsjednuti teškoćama koje vam pred­
planu akcije i dalje tijekom tog procesa. Kako znaju da od njih stoje, a to će samo povećati vašu napetost i iscrpiti samopouz­
očekujem izvještaj, postaju još odlučniji. Nešto slično možete danje. Ova vrsta opsesije u zadnji tren nikada nije od pomoći,
se dogovoriti i s prijateljem, kolegom ili članom obitelji. prema tome, prisilite se razmišljati o pozitivnim stvarima.
246 PLAN SAMOPOUZDANJA

1. Razmišljajte o onima koji vas vole


Prizovite u misli ljude (i životinje) koji vas vole i cijene, uključujući i
one koji više nisu među živima. Oživite duboko zadovoljstvo koje
osjećate u njihovu društvu i podsjetite se koliko su takvi osjećaji i
povezanost važniji od bilo čega s čime se morate uhvatiti u koštac.

2. Razmišljajte o onome što vam predstoji


Nastavite osjećati ugodu i samopoštovanje koje proizlazi iz tih misli
i skrenite svoju pozornost na ono što vam upravo predstoji. Pratite Zahvale
kako vam se prioriteti mijenjaju.
Željela bih se zahvaliti svim mojim klijentima koji su mi
• Samopouzdano disanje posao učinili ugodnim i koji su me mnogo toga naučili, a
Samopouzdano i sretno disanje je duboko i polagano. Držite naročito onima čije sam zamaskirane priče upotrijebila u ovoj
ruku na trbuhu i osjetite kako se širi dok udišete. Udahnite knjizi.
brojeći do 5, zatim zadržite dah brojeći do 20 a onda polako Beskonačno sam zahvalna za mudrost, pomoć, veselje i in­
izdahnite brojeći do 10. Ponovite vježbu 10 puta. Osjetit ćete spiraciju svojim dvjema trenericama - Madeleine Homan i
kako vam je nivo energije porastao i kako se osjećate opušteno Michele Lisenburg Christensen - i za podršku Euro-coach
i puni samopouzdanja. zajednice.