Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 Soalan 1 hingga 22 berdasarkan peta di bawah.

18 Pulau Gila

U

17

Kg. Ular

Sg. Sapi 16 Pekan Batu 15 15 00 Petunjuk: Stesen Radio 15 Kontur Sungai Pantai Hutan Hutan Paya Bakau Jalan raya Jalan persendirian Lorong Kaki Padang Sawah Kelapa Getah Kuari Masjid Penempatan Aliran sungai 0 01 300 30 45 02 1200 Kg. Teluk 03 Kg. Pulau 15

600

900

1500 M

2

Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 1. Apakah PG bagi Stesen Radio? A. B. C. D. 2. 009174 174009 010174 174010 5. Kuari mungkin sekali boleh dilihat di kawasan petak grid berikut A. 17

Apakah ciri – ciri budaya yang boleh dilihat di PG 016155? A. B. C. D. Kuari. Masjid. Kg. Teluk. Pekan Batu.

16 00 B. 18 01

3.

Apakah ciri – ciri fizikal yang boleh dilihat di kawasan petak grid di bawah? 18

17 01 02

17 02 I II III IV A. B. C. D. 4. Hutan Pantai Pulau Gila Hutan Paya bakau I dan II. II dan III I. II dan III I, II, III dan IV 03

C.

16

15 02 D. 16 03

Apakah PG bagi Masjid? A. B. C. D. 008155 155088 000150 150000

15 01 02

3

Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 6. Ke manakah arah Sungai Sapi mengalir? A. B. C. D. 7. Utara. Timur Timur Laut Barat Laut. 12. Berapakah jarak keseluruhan jalan raya yang terdapat di atas peta tidak termasuk jalan persendirian? A. B. C. D. 1.0 KM 1.6 KM 2.0 KM 2.6 KM

Jika anda berdiri di kawasan kuari dan menghadap arah utara, ciri fizikal yang anda boleh lihat ialah A. B. C. D. Hutan. Pantai. Jalan persendirian. hutan paya bakau. masjid jika

13. Berapakah panjang pinggir pantai yang terdapat di dalam peta jika diukur dari PG 016168 hingga PG 023180? A. B. C. D. 700 meter. 750 meter. 800 meter. 900 meter.

8.

Apakah arah kedudukan ditentukan dari Pulau Gila? A. B. C. D. Timur Laut. Barat Laut. Barat Daya. Timur Tenggara.

14. Berapakah jarak jalan raya yang menuju ke arah Barat Daya dari simpang PG 008173? A. B. C. D. 700 meter. 850 meter. 950 meter. 1,000 meter.

9.

Jika Bee Chen membuat perjalanan lurus menuju arah Utara dari masjid menuju ke Stesen Radio... Ciri fizikal berikut tidak dilalui oleh Bee Chen KECUALI A. B. C. D. Pantai. Sungai. Pulau Gila. Hutan Paya.

15. Berapakah perbezaan jarak jalan persendirian dengan jalan raya? A. B. C. D. 610 meter. 1000 meter. 1990 meter. 2000 meter.

10. Padang terletak di sebelah ______________ di atas peta. A. B. C. D. Utara. Timur. Barat. Selatan.

16. Apakah agama yang dianuti oleh penduduk di dalam peta? A. B. C. D. Islam. Hindu. Buddha. Kristian.

11. Berapakah jarak jalan persendirian yang terdapat di atas peta? A. B. C. D. 550 meter. 600 meter. 650 meter. 750 meter.

4

Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 17. Apakah pekerjaan utama penduduk Kg. Pulau? I II III IV A. B. C. D. Petani. Penoreh getah. Nelayan pelombong. I dan III II dan III III dan IV II , III dan IV B. 21. Kawasan yang paling tinggi di dalam peta terletak di petak grid A. 18

17 00 16 01

18. Apakah ciri fizikal yang boleh dilihat di kawasan petak grid berikut? 18

15 17 01 A. B. C. D. Pantai. Pulau Gila. Sawah padi. Hutan paya bakau. 02 C. 16 00 01

19. Berikut adalah benar mengenai pekerjaan penduduk Kg. Teluk KECUALI I II III IV A. B. C. D. Petani. Nelayan. Penoreh getah. Pekerja Kilang. I II I dan II I, III dan IV

15 01 D. 18 02

17 02 03

20. Selang ketinggian kontur yang terdapat di atas peta ialah A. B. C. D. 5 meter. 10 meter. 15 meter. 20 meter.

5

Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 22. Ketinggian kawasan yang paling tinggi yang terdapat di dalam peta ialah A. B. C. D. 15 meter. 30 meter. 45 meter . 60 meter. Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah. U

A

23. Berikut adalah benar mengenai kompas magnetik KECUALI A. B. C. D. Jarum kompas sentiasa menunjuk arah utara. Boleh digunakan dalam semua keadaan cuaca. kompas mestilah dijauhkan daripada magnet atau sebarang benda besi untuk mengelakkan bacaan yang salah. kompas hanya boleh digunakan pada masa cuaca yang baik sahaja.

B

25. Manakah keterangan yang berikut benar mengenai rajah di atas? A. B. C. D. Kedudukan ditentukan berdasarkan angin. Arah kedudukan A dari B ialah Utara. Kompas magnetk tidak sesuai digunakan. Kedudukan B dari A ialah Tenggara.

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah. U W X Y Z

26. Antara berikut, manakah yang diketogerikan sebagai ciri – ciri budaya dalam Geografi? I II III IV A. B. C. D. Kuari. Pantai. Ladang getah. Hutan paya bakau. I I dan II I dan III II dan IV

S 24. Garisan ini adalah garisan terpanjang di atas glob. Menjadi panduan melukis garisan latitud... Berdasarkan keterangan di atas, garisan latitud yang dimaksudkan ialah garisan bertanda A. B. C. D. W. X Y Z

6

Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 27. Apakah ciri – ciri garisan longitud 0º? I II III IV A. B. C. D. Melalui bandar London. Membahagikan glob bumi kepada 2 zon iaitu hemisfera Utara dan hemisfera Selatan. Penting untuk menentukan kedudukan. Digunakan untuk menentukan zon waktu I I dan II I, III dan IV I, II, III dan IV 31. Skala bermaksud A. B. C. D. Pelbagai jenis alat. Alat ukuran perbandingan. Digunakan untuk mengukur jarak. Alat ukuran khusus untuk tujuan khusus.

32. Skala lurus bermaksud A. perbandingan jarak di atas kertas. B. Perbandingan jarak di antara jarak sebenar. C. Penukaran jarak di antara jenis – jenis skala. D. Perbandingan jarak di atas kertas dengan jarak di atas bumi. 33. Di antara berikut, manakah skala lurus yang sama dengan skala penyata 1SM =2KM A. B. C. 0 0 0 2KM 4 8 KM 2KM

28. Garisan ini terletak di tengah – tengah Lautan Pasifik dan penting untuk menentukan pertukaran tarikh... Berdasarkan kenyataan di atas, garisan yang dimaksudkan ialah A. B. C. D. GMT 0º Greenwhich 0º Garisan Khatulistiwa. Garisan Tarikh Antarabangsa.

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah.

0

1

2KM

D.

0

1

2KM

Soalan 34 berdasarkan rajah di bawah.

29. Skala lurus yang ditunjukkan di atas bermaksud A. B. C. D. 1 SM = 1KM 2 SM = 2KM 2 SM = 1KM 2 SM = 2KM

0

1

2

3KM

30. Alat berikut boleh digunakan untuk mengukur garisan melengkung KECUALI A. B. C. D. Kertas. Benang. Jangka tolok. Kertas lut sinar. 7

34. Berdasarkan rajah di atas, berapakah jarak sebenar sebatang jalan di atas bumi jika jarak di atas kertas sama dengan 12SM? A. B. C. D. 6 Kilometer. 7 Kilometer. 10 Kilometer. 12 Kilometer. Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 Soalan 35 - 39 berdasarkan peta di bawah. 7ºU P Q R 6º U 5º U 39. Apakah nama bandar yang terletak di antara latitud 5ºU dengan 6ºU? A. B. C. D. P P dan S Q dan R R dan S

Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah. GMT 0º 102ºT

S 116ºT 117ºT 118ºT 119ºT 120ºT

4ºU

35. Pasukan penyelamat mengarahkan kapten kapal supaya masuk ke pelabuhan yang terletak di atas latitud 5 °U 30' 00'' dan longitud 119 °T 02' 25 ''. Mengikut arahan, kapten kapal tersebut harus menuju ke pelabuhan yang bertanda… A. B. C. D. P Q R S

6.00 Pagi

?

40. Jika GMT di 102ºT dalam zon waktu +8 jam. Jam berapakah di 102ºT jika di GMT 0º 6.00 pagi? A. B. C. D. 6.48 petang. 12.48 petang. 1.48 petang. 2.48 petang.

36. Apakah kedudukan P di atas latitud dan longitud? A. B. C. D. 6 °U 32 ' 59 '', 118 °T 2 ' 00 '' 6 °U 38 ' 58 '', 116 °T 10 ' 00 '' 117 °T 02 ' 00 '', 6 °U 32 ' 59 '' 116 °T 10 ' 00 '', 6 °U 38 ' 58 ''

Soalan 41 – 42 berdasarkan rajah di bawah. 80ºT 102ºT Q

37. Apakah kedudukan S di atas latitud dan longitud? A. B. C. D. 4ºU 5’ 00 ”, 119ºT 3 ’ 29 ”. 5ºU 5’ 00 ”, 119ºT 3 ’ 29 ”. 6ºU 5’ 00 ”, 119ºT 3 ’ 29 ”. 5ºU 5’ 00 ”, 120ºT 3 ’ 29 ”.

P

8 Pagi

10 Pagi

41. Jam berapakah di P jika di 102ºT ialah 8.00 pagi? A. B. C. D. 6.32 pagi. 1.32 pagi. 6.32 petang. 1.32 petang.

38. Apakah nama kawasan yang dilalui oleh longitud 119ºT 3 ’ 29 ”? A. B. C. D. P Q R S 8

Sulit Lihat Sebelah]

Geografi / Tingkatan 2 /2: Set 2 42. Apakah kedudukan longitud Q jika masa ialah 10.00 pagi? A. B. C. D. 130ºT 130ºB 132ºT 132ºB 45. Apakah kedudukan longitud R? A. B. C. D. 30ºT 30ºB 40ºT 40ºB

Soalan 43 – 45 berdasarkan rajah di bawah. Q ( 70ºU ) P

0º 40º 0º R

30º

43. Apakah nilai garisan latitud P? A. B. C. D. 30ºU 30ºS 70ºU 70ºS

44. Apakah nilai sudut bagi latitud 70ºU? A. B. C. D. 30º 40º 60º 70º

- SOALAN TAMAT 9

Sulit Lihat Sebelah]