Tugasan Cuti Sekolah 13/3/2010-21/3/2010 Pendidikan Moral

Tingkatan1

Bulatkan pilihan jawapan yang betul. 1. Ibu bapa seharusnya memberikan ______________ kepada anak-anak. A hadiah C kasih sayang B kemewahan D barang perhiasan 2. Orang yang tidak tahu menghargai kurniaan Tuhan merupakan individu yang A peka B bermaruah C berkasih sayang D tidak berperikemanusiaan 3. Amalan kasih sayang dapat ditunjukkan dengan cara yang berikut, kecuali A perbalahan B menderma organ C membantu orang susah D menyayangi kehidupan 4. Tee Chua terlihat seekor anak rusa yang tercedera. Dia mestilah A bersimpati B menyembelih anak rusa itu C mengangkat anak rusa itu ke tepi jalan D membawa anak rusa itu kepada doktor haiwan 5. Manusia sanggup _____________ demi mengaut keuntungan. A B C D mengawal pembakaran memboikot barangan kulit memelihara flora dan fauna meneroka hutan tanpa

perancangan 6. Pilih amalan menghargai nyawa A B C D Lumba haram menjauhi dadah bermain mercun menyokong peperangan

7. Peperangan yang berlaku boleh mengakibatkan perkara yang berikut, kecuali A pencemaran alam B kemusnahan hutan C peningkatan taraf hidup D kemusnahan harta benda 8. Kasih sayang antara ibu dengan anak melahirkan faedah yang berikut, kecuali A keakraban B kemesraan C penghormatan D kepura-puraan

9. Kita sepatutnya ______________ barangan yang diperbuat daripada kulit haiwan. A menyokong B memboikot C membakar D membeli

10. Orang yang mengamalkan nilai kasih sayang tidak akan bersikap A Ikhlas B pilih kasih C menyayangi D mengasihani