You are on page 1of 2

Z G RO M A D Z E N I E M I S J I

K U R I A G E N E R A L NA
Vi a d e i C a p a s s o 3 0

0 0 1 6 4 Ro m a W o c hy

Tel. (39) 06 661 3061

e-mail: cmcuria@cmglobal.org

Fax (39) 06 666 3831

Uroczysto w. Wincentego a Paulo


27 wrzenia 2015

Drodzy Konfratrzy,
aska i pokj Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech bd z Wami!
W tegoroczn uroczysto w. Wincentego a Paulo cz si z Wami w
dzikczynieniu Bogu za bogosawiestwo posugi umiowanemu Ludowi Boemu,
szczeglnie mczyznom i kobietom wyczonym z udziau w spoeczestwie,
ludziom mieszkajcym na marginesie, naszym Panom i Mistrzom. Jestemy powoani
do suby tym mczyznom i kobietom i do odnajdowania w nich Chrystusa. Cigle
jestemy wzywani nie tylko do tego, aby uyczy naszego gosu w ich sprawach, ale
rwnie po to, aby ich sucha i przemawia do nich. Miejmy nadziej, e wskutek
naszej identyfikacji z nimi oni zaprosz nas, abymy stali si ich przyjacimi (por.
Papie Franciszek, Evangelii Gaudium, nr 198).
Odpowiadajc na to wezwanie do uczestnictwa w procesie Nowej
Ewangelizacji, my Wincentianie mamy do zaoferowania unikalny wkad. Po pierwsze,
w trakcie trwania Roku Wsppracy otrzymujemy sposobno wzmocnienia wizw
wsppracy i solidarnoci pomidzy niemal trzystoma gaziami Rodziny
Wincentyskiej. W miejscach, w ktrych te wizi mog by sabe lub nie istniej,
stajemy przed wyzwaniem odkrycia sposobw na ustanowienie tych wizw. Taka
wsppraca ma istotne znaczenie jeeli mamy nadal dawa wiadectwo rzeczywistoci,
w ktrej jestemy jednym Ludem Boym, jedn Rodzin Wincentysk.
Wincenty a Paulo czsto mwi o afektywnym i efektywnym procesie
ewangelizacji. Nasze staranie, aby zrealizowa pomidzy nami wiksz wspprac to
najlepszy sposb aby zapewni bardziej afektywne i efektywne dotarcie do
zapomnianych czonkw spoeczestwa.
Ponadto wierz, e wczajc si w proces Nowej Ewangelizacji moemy
wnie do Kocioa kolejny wany wkad. W ostatnich latach obserwowalimy rne
gazie Rodziny Wincentyskiej, ktre czyy si w celu zmiany opresyjnych i
niesprawiedliwych struktur, ktre przeszkadzaj ludziom y w godny sposb. Nasze
zaangaowanie w tych opartych na wsppracy procesach zmiany systemowej
pozwalaj nam by wincentyskimi misjonarzami-uczniami.

Nadal pracujmy wsplnie przy twrczych procesach opartej na wsppracy


zmiany systemowej pamitajc, e ostatnie sowo nadziei pochodzi z Ksigi
Apokalipsy w. Jana: I ujrzaem nowe niebo i now ziemi; albowiem pierwsze niebo
i pierwsza ziemia przeminy, i morza ju nie ma. (Ap 21,1) i niech Bg nas
bogosawi dzisiaj i przez wszystkie dni naszego ycia.
Cieszc si, e zosta przekroczony cel Projektu Fundusz Dziedzictwa, nadal
bardzo aktualnego, Biuro Solidarnoci Wincentyskiej (VSO) zwraca swoj uwag na
obecne i przysze potrzeby misji. VSO sugeruje, eby kontynuowa przeprowadzan w
ostatnich dwch latach midzynarodow zbirk. Ta zbirka jest na dobrej drodze,
aby sta si oczekiwan tradycj wrd ludzi, ktrym suymy. Dotychczas zbirka
zasilaa Project Funduszu Dziedzictwa pozwalajc Prowincjom na zatrzymanie 25%
zebranych rodkw i przekazanie ich na rzecz wasnych projektw prowincji. Obecnie
zbirka, rwnolegle z pomoc prowincji moe pomc VSO ponownie otworzy
program Projekt Mikro, dziki ktremu kwalifikujce si prowincje, wiceprowincje
czy misje mogy w stosunkowo prosty sposb otrzyma kwot do $5000 i dziki niej
pchn do przodu marzenie w subie ewangelizacji ubogich. Rozwacie prosz,
kontynuowanie zbirki w subie solidarnoci z misj ewangelizacji Zgromadzenia
Misji. O tych projektach przeczytacie w kwartalnych biuletynach VSO.

Wasz brat w w. Wincentym a Paulo

G. Gregory Gay CM
Przeoony Generalny