You are on page 1of 183

007_prihovor:Document 1 26.9.

2008 11:04 Stránka 1

editorial
Milí čitatelia,

počas posledných 12 rokoch sme Vám pri-


pravovali publikácie, ktoré pomáhali v rozví-
janí Vášho technického myslenia, prehľadu
na stavebnom trhu aformovaní Vašej tech-
nickej zdatnosti. Celý súbor poznáte pod
označením „Stavebné tabuľky“ a všetky
potrebné informácie nájdete na rovnakej
web stránke.
Počas našej činnosti sme troška pozabudli
na Vás, ktorí staviate a chcete dostať čo
možno najviac korektných informácií. Pre
Vás sme pripravili nový titul, ktorý Vás bude
pravdivo a jasne indormovať o možnostiach
na stavebnom trhu.

V dnešnej dobe je marketing základnou


predajnou stratégiou viacerých firiem. Ako
si vybrať? V čom je skrytá hodnota tovaru a
čo je iba marketingovým ťahom? Ako je to
vlastne s nízkoenergetickým domom?
Môžeme vykurovať dom s nulovými náklad-
mi? to sú základné otázky ľudí ktorí sa pohy-
bujú v stavebníctve krátko, ale chcú si pred
začatím stavby pripraviť obraz o najnovších
technológiách a pracovných postupoch.

Rodinný dom je prvou lastovičkou na tomto


trhu. Cielene boli vyberané iba spoločnosti,
ktoré majú výnimočnú technologickú úroveň
a hodnotu výrobkov. V ďalších číslach Vás
oboznámime vždy s najnovšími technickými
novinkami toho roku, pripravovanými tech-
nickými a inovatívnymi postupmi, ako i kon-
štrukčnými zaujímavosťami, ktoré by Vás
mohli inšpirovať pri Vašom bývaní.

Dúfame, že sa náš zámer vydaril a bude


Vám prínosom.
008_009_obsah:Document 1 29.9.2008 13:08 Stránka 1

ZOZNAM REKLÁM:

NCHZ - Plastový obklad fasád, zatepľovací systém ........................ 35

Ytong - proces výstavby ................................................. 36, 37, 38, 39

Miele ..................................................... predná vnútorna strana obálky Ytong ............................................................................................ 40, 41

Prvá stavebná sporiteľňa .................................................................... 1 Heluz - proces výstavby .............................................................. 42, 43

SPP ........................................................................................................ 2 Heluz - Skvelé tehly pre Váš dom ............................................ 44, 45

Bramac .................................................................................................. 3 Stomix ..................................................................................... 46, 47, 48

Fissler .................................................................................................... 4 Baumit ................................................................................................. 49

Tondach ................................................................................................ 5 Ursa ..................................................................................................... 50

Coneco Racioenergia ......................................................................... 6 Knaufinsulation ....................................................................... 51, 52, 53

Domexpo ............................................................................................. 10 Kvalita z dielne Maslen ................................................................ 54, 55

Stavebné tabuľky ................................................................................ 16 Pálená strešná krytina Tondach .................................................. 56, 57

Lindab ................................................................................................. 61 Rova-sk .................................................................................. 58, 59, 60

Roto - viac než len svetlo ................................................................ 67 Lindab - čo je dobré vedieť o odkvapoch ....................................... 61

Infire krby .......................................................................................... 103 Strecha to je Bramac ................................................................... 62, 63

Redosta ............................................................................................. 120 Maslen ................................................................................................. 64

Weber ................................................................................................ 188 Anavek ................................................................................................ 65

Akčné modely Škoda Max .............................................................. 195 Roto nahrádza technicky zastarané okno novým ............................. 66

Infoma ............................................................................................... 202 Dachmat- strešné výlezy a sklápacie schody ............................ 68, 69

Nakladatelství Mise ........................................................................... 203 Hoco ............................................................................................. 70, 71

Stavebníctvo a bývanie .................................................................... 204 Rehau ........................................................................................... 72, 73

Stavba mesačník pre stavebníctvo a architektúru .......................... 205 Plustec ................................................................................................ 74

Stavebník .......................................................................................... 206 Spectus – window systems ................................................................ 75

Stavební informace ........................................................................... 207 Cobra .................................................................................................. 76

Hansgrohe ........................................................................................ 208 Cobra – Schodiskové systémy .......................................................... 77

Keramag ................................................. zadná vnútorná strana obálky NCHZ – Internova, okenný a dverný systém .................................... 77

Korado – Kvalitné a štýlové radiátory pre 21. storočie ................... 78

Editoriál ................................................................................................. 7

Obsah ................................................................................................8, 9

VYKUROVANIE

STAVBA Technické zariadenie budov .............................................................. 79

Stavba ................................................................................................. 11 Kotly-pevné palivá .............................................................................. 80

Legislatíva - Stavebný zakon ............................................... 12, 13, 14 Elektro kotly ........................................................................................ 81

Vyhláška 532 ...................................................................................... 15 Kvapalné palivá .................................................................................. 82

Energetický audit budov .................................................................... 17 Plynové kotly ....................................................................................... 83

Inštitút pre energ. pasívne domy ........ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Slnečná energia ................................................................................ 84

Projektová dokumentácia ........................................... 26, 27,28, 29, 30 Tepelné čerpadlá ............................................................................... 85

Hrubá stavba ...................................................................................... 31 Plošné vykurovanie a chladenie Rehau ...................................... 86, 87

Mul-T-lock – nová dimenzia zabezpečenia ....................................... 32 Bioohniska – návrat ku prírode a sálavému teplu ..................... 88, 89

Korado- KORATHERM REFLEX ......................................................... 32 Vykurovanie moderných novostavieb rodinných domov - Geminox

Foamglas Perinsul .............................................................................. 32 .............................................................................................................. 90

Tartex .................................................................................................. 32 Kotle na drevo – Attack DP ............................................................... 91

Technopor ........................................................................................... 33 Kozubové vložky s centrálnym prívododom vzduchu – POKROK

Baumit - Myšlienky s budúcnosťou ................................................... 34 výrobné družstvo Žilina ...................................................................... 92

Strešný izolačný systém FATRAFOL -S ............................................. 35 Univenta - solárne kolektory .............................................................. 93

RODINNÝ DOM
8
008_009_obsah:Document 1 29.9.2008 13:08 Stránka 2

obsah / zoznam firiem

SPP – výhody využitia zemného plynu pri vykurovaní a ohreve vody Nový design spotrebičov Bosch uspokojí Vaše túžby ................... 136

v rodinných domoch .......................................................................... 94 Bosch – profesionálny výkon a čistota na dlhé roky ...................... 137

Stiebel eltron – technika pre Vaše pohodlie ..................................... 95 Fissler . tlakové hrnce ...................................................................... 137

Ekokomíny – srdce Vašeho domu ..................................................... 96 Asko – spotrebiče švédskej kvality .................................................. 138

Geminox - vykurovacia technika ....................................................... 97 Práčky menom Indesit a Hotpoint-ariston – ony pracujú, vy žite ... 139

Baxi ............................................................................................... 98, 99 Skúste Hotpoint-Ariston Experience v novej kuchyni ...................... 140

Junkers .............................................................................................. 100 Fissler ................................................................................................ 141

Attack - výrobca tepelnej techniky .................................................. 101 Miele .......................................................................................... 142, 143

Pokrok výrobné družstvo Žilina ........................................................ 102 Asko .......................................................................................... 144, 145

INFIRE KRBY - krby a kachľové pece ........................................... 103 Ardo .......................................................................................... 146, 147

Rehau Unlimited Polymer Solution ................................................... 104 Bosch – stvorené pre život ...................................................... 148, 149

Univenta – nová dimenzia tepelnej pohody .................................... 105 Hotpoint-Ariston ........................................................................ 150, 151

Solárne systémy Rehau SOLECT ..................................................... 106 Siemens .................................................................................... 152, 153

Reflexné fólie pod podlahové vykurovanie Tartex .......................... 106 Indesit ................................................................................................ 154

Stiebel eltron – kolektor SOL 27 plus .............................................. 106 Karma design .................................................................................... 155

Regulus - technik ..................................................................... 107, 108 Teka- Kuchentechnik ................................................................ 156, 157

Rehau –Awadukt Thermo ................................................................. 109 Whirlpool – poznáte rozdiel ..................................................... 158, 159

Wilo –Pumpen intelligenz ................................................................. 110 Schock - originál od roku 1924 ....................................................... 160

Stiebel eltron – technika pre Vaše pohodlie ................................... 111

Hakl ........................................................................................... 112, 113

Tatramat - ohrievače vody ............................................................... 114 KÚPEĽŇA

Wilo – pumpen Intelligenz ................................................................ 115 Kúpeľňa ............................................................................................. 161

Koncept Ekotech exkluzívne filtračné stanice ................................. 116 Najnovšie trendy v kúpeľni .............................................. 166, 167, 168

Rehau - hospodárenie s dažďovou vodou .................................... 117 Hansgrohe – zážitok zo sprchovania .............................................. 169

Meibes ............................................................................................... 117 Sanitec ............................................................................................... 170

MKW aqua – fyzikálna úprava vody ................................................ 117 Kolo kúpeľne ............................................................................. 176, 177

Meibes – Nebojte sa pustiť návštevu aj do kotolne ....................... 118 Keramag kúpeľne ..................................................................... 178, 179

Dyka – popredný vrobca plastových potrubných systémov .......... 119 Teiko – dávame vode tvar ....................................................... 180, 181

Best najlepší partner ................................................................ 182, 183

Finskka .............................................................................................. 184

KUCHYŇA Novaservis- švédsky luxus za príjemnú cenu ................................. 185

Kuchyňa ............................................................................................ 121 Alcaplast – moderný design prináša nový rozmer ......................... 186

Optimálna kuchyňa a jej priestor ........................................... 123, 124,

KARMA DESIGN KH-603 B .............................................................. 128

TEKA modulárny koncept a voľne stojace panely .......................... 128 ZÁHRADA

SIEMENS EH787901, metaldesign ................................................. 128 Záhrada ............................................................................................. 187

MIELE – výmena klími v rúre na pečenie ........................................ 129 Green art plní všetky zelené priania ................................................ 189

ARDO – MODEL MPO 34 SH PARADAJKY .................................... 129 Weber – Cook and Grill Studio ................................................ 190, 191

Kuppersbusch ................................................................................... 129 Semmelrock STEIN + DESIGN ........................................ 192, 193, 194

Whirlpool – Moderné srdce domácnosti ................................. 130, 131

Miele – kompletné riešenie pre Vašu domácnosť ........................... 132 Talianske krásky - Ferrari, Maserati ................................................. 196

Technologické inovácie Siemens ................................................... 133 Novinky na trhu - BMW, Nissan ....................................................... 197

Ardo je vytvorené pre Vás ............................................................... 134 Jaguar XF- šelma medzi aristokratmi .............................................. 198

Whirlpool – revolúcia zvaná SIDE by SIDE espreso ....................... 135 Range rover Sport – kráľ terénu ...................................................... 199

Ardo – pôvab domácich spotrebičov .............................................. 135 Cestujte exkluzívne - Bell helicopter 429 ........................................ 200

RODINNÝ DOM
9
011_uvod stavba:Document 1 30.9.2008 10:46 Stránka 1

stavba
Nové technologické trendy
a High - Tech technológie
vedia ovplyvniť kvalitu
Vášho bývania.
Niekoľko typov ponúkame
k dispozícií.
012_013_014_stavebny_zakon:Document 1 30.9.2008 11:03 Stránka 1

Legislatíva - Stavebný zákon


podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
a jej aktualizácií od 1.6.2007

švédsky dizajn švédska krajina

DROBNÉ STAVBY ných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích
Poznámka: Drobné stavby sú stavby na ktorých realizáciu nie staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby Poznámka: Zmena stavby pred dokončením sa používa pri
je potrebné stavebné povolenie, stačí iba “ Ohlásenie drobnej plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie zmene stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie,
stavby”, čím hovoríme o zjednodušenom stavebnom konaní. podporujúcim plynom. na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Bližšiu
Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona: špecifikáciu citujeme so zákona:
JEDNODUCHÉ STA VBY
§ 139b § 139b
Pojmy stavebného poriadku Poznámka: Jednoduché stavby sú stavby, ktoré môže projek- Pojmy stavebného poriadku
tovať aj projektant bez okrúhlej pečiatky v zmysle splnení
(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu príslušných ustanovení Stavebného zákona. Bližšiu špecifiká- (4) Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú
pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu ciu citujeme so zákona: zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne vo
občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a vzťahu k dokumentácii stavby overenej stavebným úradom
skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré § 139b v stavebnom konaní.
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: Pojmy stavebného poriadku
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje (5) Zmeny dokončených stavieb sú
25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné (1) Jednoduché stavby sú
kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré
bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových podzemné podlažie a podkrovie, sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,
zariadení, b) stavby na individuálnu rekreáciu, c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahu- c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.
je 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
(7) Za drobné stavby sa považujú aj: e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahu-
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na je 300 m2 a hĺbka 6 m.
zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zasta-
vaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad (2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú
sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej
b) oplotenie, bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete technickej normy, najviac však 30 osôb.
a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanal- (3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov
izáciu hlavnej stavby, horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových
priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skva-
a pod. palnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon
motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc
(8) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní
horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporu-
požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových júcim plynom.
zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapal-
RODINNÝ DOM
12
012_013_014_stavebny_zakon:Document 1 30.9.2008 11:03 Stránka 2

stavebný zákon

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY cie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a b) geodet a kartograf stavby,
podkrovie. c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník
Poznámka: Drobné stavby sú stavby na ktorých realizáciu nie (4) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestnos- stavby, ak nie je stavebníkom,
je potrebné stavebné povolenie, stačí iba “ Ohlásenie drobnej tí s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,
stavby”, čím hovoríme o zjednodušenom stavebnom konaní. s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,
Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona: f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,
(5) Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím staveb- g) osoba vykonávajúca štátny dozor.
§ 39a notechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
Rozhodnutie o umiestnení stavby trvalé bývanie.
(1) Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný § 46
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa pod- (6) Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, Projektant
mienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za
obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnu- funkcie bytu. správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45
tia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územ- ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zod-
ného rozhodnutia. povedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí
OPRÁV NENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný.
(2) V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požia- Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí územno-
davky ODDIEL 2 plánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej doku-
a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB A mentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projek-
starostlivosti o životné prostredie, VYBRANÉ ČINNOSTIVO VÝSTAVBE tantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám.
b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a
architektonického riešenia stavby s okolitým životným § 44 § 46a
prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stav- OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB Stavbyvedúci
by vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných (1) Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné
stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osoba- (1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o
mi s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie nich evidenciu v stavebnom denníku.
napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na stavebných prác podľa osobitných predpisov 2) a vedenie (2) Stavbyvedúci je oprávnený
pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a neza- uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
stavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požia- a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných
daviek na úpravu jeho nezastavaných plôch, (2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác,
blízkosti, uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňo- organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na
d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. vanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 stavbe,
písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určo-
(3) Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich usku- vať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
a) stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši točňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác
územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla
b) drobné stavby, odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
c) stavebné úpravy a udržiavacie práce, najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná e) koordinovať poradie stavebných prác,
d) stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúci- osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.
ch stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie
a výškové usporiadanie priestoru, § 46b § 43i
e) informačné zariadenia, reklamné zariadenia a propa- Stavebný dozor Stavenisko
gačné zariadenia. Osoba vykonávajúca stavebný dozor (1) Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania
stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe,
(4) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stav- a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a
by so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na
prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jed- inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný
noznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky
stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sledu- alebo ich časti.
umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. je vedenie stavebného denníka, (2) Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia,
b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentá- ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo
(5) Stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení ciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požia- udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným
jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby určiť, daviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie pod- účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom; týmto
že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55 ods. mienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä účelom slúžia dočasne.
2. Nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálnymi, územného rozhodnutia a stavebného povolenia, (3) Stavenisko musí
vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 a 121. c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na mies-
nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného ta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to
DRUHÁ ČASŤ - STAVEBNÝ PORIADOK dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. prípadne aj úplným ohradením,
ODDIEL 1 - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných
§ 46c údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
§ 43 Geodet a kartograf stavby c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie
Stavba alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prá- Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriade- výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na
cami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so nie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčo- ktorý sa musí čistiť,
Pevným spojením so zemou sa rozumie: vanie a kontrolné meranie geometrických parametrov d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov
a) spojenie pevným základom, priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzem- a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný ných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov staveniska,
základ v zemi alebo o inú stavbu, skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhod- e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo nutím a stavebným povolením. stavebné práce,
na inej stavbe, f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia § 46d g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných
územia, Stavebný denník prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) umiestnenie pod zemou. h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola
(1) Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou doku- zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho
§ 43b mentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom okolí, 1m) ako aj ochrana životného prostredia podľa oso-
Bytové budovy všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do bitných predpisov. 1n)
(1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o (4) Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko
podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného líniovej stavby alebo rozsiahle stavenisko inej inžinierskej
budovy patria dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykoná- stavby, stavebný úrad môže v stavebnom povolení upustiť
a) bytové domy, vaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach od niektorých technických požiadaviek na stavenisko podľa
b) rodinné domy, ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. odseku 3.
c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy,
študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bez- (2) Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od (5) Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová
domovcov. prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná
prác. na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného
(2) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajú- dohľadu.jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby
ca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným (3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, určiť, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55
vstupom z verejnej komunikácie. a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti ods. 2. Nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálny-
(3) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodin- a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby: mi, vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 a
né bývanie so samostatným vstupom z verejnej komuniká- a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad, 121.

RODINNÝ DOM
13
012_013_014_stavebny_zakon:Document 1 30.9.2008 11:03 Stránka 3

STAVEBNÉ POVOĽENIE - OHLÁŠK A STAVBY ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE


(5) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jed-
ODDIEL 4 Žiadosť o stavebné povolenie notlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v
POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A § 58 rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účast-
UDRŽIAVACÍCH PRÁC (1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a pred- níci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebu-
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce písanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou je na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na
podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
§ 54 a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu uží- neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za
uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na zák- vania stavby. to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súh-
lade ohlásenia stavebnému úradu. (2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku lasí.
alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto
§ 55 zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú ODDIEL 7 - UŽÍVANIE STAVIEB
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územ- Kolaudácia stavieb
a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy nom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia § 76
neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa nedošlo k zmene. (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na
na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; (3) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa
stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stav-
pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom pred- by vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na zák-
loží písomnú dohodu s vlastníkom stavby. lade kolaudačného rozhodnutia.
(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí (4) Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto (2) Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné
určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani a propagačné zariadenia sa kolaudujú len v prípadoch, že
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani to stavebný úrad určil pri ich povolení.
k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť život- s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť (3) Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché
né prostredie; využitie pozemku na účel, ktorému je určený. stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení podľa § 55 ods. 2 písm. a).
vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stav- § 58a
by, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záu- (1) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre § 77
jmy spoločnosti; a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu, Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabil- b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska, stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné
itu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo živ- c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj infor-
otné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na ak budú po dokončení schopné samostatného užívania, mačné, reklamné a propagačné zariadenia.
stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče vybavenia. § 78
telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujú- (2) Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná (1) Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník
cich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na
a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, prípadne na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a ktorom je stavba umiestnená.
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných c)].celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. (2) Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie
sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania
4, 5 m, aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení § 59 mohla dotýkať.
na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, Účastníci stavebného konania § 79
keď nedôjde k zmene stavby. (1) Účastníkmi stavebného konania sú: (1) Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.
(2) Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne.
§ 56 a) stavebník, V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín
a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných
a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav oko-
podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným pov- lia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná
správy podľa banských predpisov, olením priamo dotknuté, prevádzka a čas jej trvania.
b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobit-
komunikačných sietí, vrátane oporných bodov, ných predpisov, 1g) § 80
c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, (1) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie
predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a
výzdobu a osvetlenie budov, (2) Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej
d) pri scénických stavbách pre film a televíziu, b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym
e) pri geodetických drevených a prenosných meračských zisťovaním.
vežiach, signáloch a pyramídach, Stavebné konanie (2) V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní
f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov, § 60 stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a
g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojedná-
obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúde- vaní, inak že sa na ne neprihliadne.
h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané nie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej (3) Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektan-
ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d), alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územ- ta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu,
i) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a ného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žia- ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj
zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých dosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.
priestoroch stavieb. súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní
ho, že inak stavebné konanie zastaví. § 81
§ 57 (2) Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník (1) V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma,
Ohlásenie stavebnému úradu a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných osobou, stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali
úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny
písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4, alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v staveb-
stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide c) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1, nom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby
o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, pre-
podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a súladu s podmienkami územného rozhodnutia, dovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, život-
projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že e) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť. ného prostredia, bezpečnosti práce a technických zari-
ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiava- f) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné po- adení.
cie práce možno uskutočniť len na základe stavebného pov- volenie nadobudlo právoplatnosť. (2) Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene
olenia. technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná pro-
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy § 61 jektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len
a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na zák- (1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného pojednávania vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby pro-
lade písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a naria- jektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.
uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu di ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. (3) Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na
stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť naj- stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich
a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), neskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprih- odstránenie a preruší konanie.
k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú doku- liadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli (4) S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o
mentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokú- zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie pod-
stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch vaní územného plánu zóny, sa neprihliada. statne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným
rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ staveb- (2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojed- úradom v stavebnom konaní.
ný úrad neurčí inak. návania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný § 81A
podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. (1) Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol:
prepravu. (3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného a) označenie stavby,
(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestne- b) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnu-
uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží ho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. tia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným
stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do technickým požiadavkám na výstavbu,
orgánu pamiatkovej starostlivosti. kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že c) porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby
(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia (4) Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných pred- aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým poč- stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhod-
pisov. 1n) Stavebný úrad na to v oznámení upozorní staveb- tom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účast- nutia,
níka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní níkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou e) námietky účastníkov konania,
stavby príslušné slovenské technické normy. najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prí- f) stanoviská dotknutých orgánov
padne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojed-
návanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

RODINNÝ DOM
14
015_vyhlaska 532:Document 1 29.9.2008 10:55 Stránka 1

legislatíva

532 V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002,
ktorou sa ustanovujú pod rob nosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavb y užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

ností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komuniká-


1/3 cie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v sta-
2 vebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkrat-
ších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových
výšková tolerancia

stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komuni-


kácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje
viac ako 1,50 m od steny.

§ 7
Pripo je nie stavby na po zemn é komun ikácie
(1) Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovu-
júce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelo-
vé komunikácie.
(2) Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi
rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať
4 požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a
plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komuni-
káciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať
aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a
použitie požiarnej techniky.
(3) Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený
prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel
pri nakladaní a vykladaní.
(4) Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do zača-
Legenda: tia užívania stavby.
(1/3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor,
vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť § 8
rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť Rozptylová, o dstavn á a pa rkovac ia ploc ha
menšia ako 2 m. (1) Stavba musí mať pred svojím vstupom rozptylovú plochu,
ktorá zodpovedá druhu a účelu stavby. Riešenie rozptylovej
(1/3) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť
plochy musí umožňovať plynulý a bezpečný prístup i odchod
medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z pro- a rozptyl osôb vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou
tiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto pohybu.
prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných (2) Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím sto-
hraníc pozemkov podľa odseku 3. jiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo
(4) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných neoddeliteľná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku
miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komu- stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobit-
nikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v ných predpisov.7)
stavebných medzerách radovej zástavby. (3) Odstavná a parkovacia plocha pre osobný automobil sa
zriaďuje pri každom potenciálnom zdroji a cieli dopravy, ak
tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpi-
Ú v o d n é u s t a n o v e n i a lizácie stavby, pre ktorú bola zriadená. sov.6) Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpove-
§ 1 (4) Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej dať slovenskej technickej norme.8)
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o: napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a tech- (4) Garáž, odstavná a parkovacia plocha pre vozidlo nad 3,5
a) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorými sú nického vybavenia územia. t sa umiestňujú mimo obytnej časti mesta a obce okrem sta-
požiadavky na územnotechnické riešenie výstavby, požiadavky na (5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa vieb garáže, odstavnej a parkovacej plochy v uzatvorených
stavebnotechnické riešenie stavby a požiadavky na účelové rieše- v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme. priestoroch stavby a okrem stavieb garáže, odstavnej a par-
nie stavby, (6) V ochrannom pásme jadrového zariadenia možno zriadiť len kovacej plochy pre špeciálne policajné vozidlo, požiarne
b) všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané oso- stavbu nevyhnutnú na prevádzku tohto zariadenia a stavbu doprav- vozidlo a sanitné vozidlo.
bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. ných a rozvodných sietí. Vplyv uvedených stavieb nesmie ohroziť (5) Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadanéa zreali-
jadrovú bezpečnosť. zované tak, aby ich užívanie neškodilo zdraviu ľudí a neruši-
§ 2 § 5 lo prácu, bývanie a pokoj v okolí svojím hlukom alebo zápa-
(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri projektovaní a schvaľova- Stavebný poze mok chom. Odstavná plocha má byť zazelenená.
ní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentá- (1) Pozemok určený na zastavanie musí svojimi vlastnosťami, pre- § 9
cie a pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, dovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, Pripo jenie stavby na mie stny rozvo d tec hnickéh o vyba venia
kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavby. umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užíva- územ ia
(2) Požiadavky v prvej a druhej časti sa vzťahujú na všetky druhy nie. (1) Miestny rozvod technického vybavenia územia je nadzem-
stavieb, ak nie je v tretej časti ustanovené inak. (2) Mimo stavebného pozemku možno umiestniť len pripojenie stav- né alebo podzemné vedenie vrátane armatúry, zariadenia a
(3) Požiadavky v prvej, druhej a tretej časti sa použijú primerane by na rozvody technického vybavenia a pozemné komunikácie a konštrukcie na vedení zabezpečujúci napojenie územia, obce
aj na zmeny stavby, na stavbu, ktorá jekultúrnou pamiatkou,1) na dočasne stavbu zariadenia staveniska. a ich častí a stavby na jednotlivé druhy technického vybave-
udržiavacie práce, na zmeny v užívaní stavby a na stavbu zaria- (3) Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia nia územia.
denia staveniska. sa dodržať podmienky a požiadavky ustanovené osobitnými pred- (2) Stavba sa podľa druhu a potreby napája na zdroj pitnej
(4) Požiadavky vo štvrtej časti sa vzťahujú na stavby užívané oso- pismi na príslušné ochranné pásmo.5) Ak stavebný pozemok zasa- vody, prípadne úžitkovej vody a vody na hasenie požiarov,
bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú huje do ochranných pásiem vzájomne sa prekrývajúcich, musí na potrebné energie, zariadenie na zneškodňovanie odpado-
sa primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závaž- stavba spĺňať podmienky všetkých dotknutých ochranných pásiem. vých vôd a na telekomunikačnú sieť.
ných kultúrnych, historických alebo technickoprevádzkových dôvo- (4) Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa musí zacho- (3) Stavba musí byť prednostne napojená na verejnú kanali-
dov; odôvodnenie musí obsahovať projektová dokumentácia. vať a chrániť zeleň pred poškodením s výnimkou prípadov ustano- záciu, ak má dostatočnú kapacitu alebo ak treba realizovať
vených osobitným predpisom. 6) zariadenia na zneškodňovanie odpadových vôd. Ak vypúšťa-
P R V Á Č A S Ť § 6 ná odpadová voda nespĺňa podmienky na vypustenie do
ÚZEMNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU Odstupy stavieb verejnej kanalizácie, treba navrhnúť a zriadiť zariadenie na jej
§ 3 (1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistic- predčistenie.
Vplyv stavby na životné prostredie ké, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, (4) Každý prestup miestneho rozvodu technického vybavenia
(1) Negatívne účinky stavby a jej zariadenia na životné prostredie ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, územia do stavby alebo jej časti musí byť utesnený proti vni-
nesmú prekročiť limity ustanovené osobitnými predpismi.2) požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné kaniu nečistôt, plynov a kvapalín.
(2) Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy § 10
nakladanie s odpadom v súlade s osobitnými predpismi.3) musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stav- Studňa individuáln eho záso bova nia vodou
(3) Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť bami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré Studňa individuálneho zásobovania vodou9) (ďalej len „stud-
umiestnené v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, súvisia s funkčným využívaním územia. ňa“) musí byť situovaná v prostredí, ktoré nie je zdrojom mož-
ochranu životného prostredia a ochranu pred požiarmi. (2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiest- ného znečistenia ani ohrozenia kvality vody v nej. Najmenšia
nením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na vzdialenosť studne od zdroja možného znečistenia a od
§ 4 určený účel. susedných studní je daná slovenskou technickou normou.9)
Umiestňo vanie stavby (3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdia- § 11
(1) Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia lenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodin- Malá č ist ia reň a žumpa
rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných ných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia (1) Malá čistiareň je čistiareň odpadových vôd do 500 ekvi-
právnych predpisov chrániacich verejné záujmy4) a predpoklada- ako 2 m. valentných obyvateľov. Ekvivalentným obyvateľom sa rozumie
ný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne územné- (4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť obyvateľ podľa osobitného predpisu.10)
ho plánu zóny. medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľa- (2) Malá čistiareň alebo žumpa sa buduje tam, kde splaško-
(2) Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie hlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípa- vé odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizá-
nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevá- doch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc cie.
dzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby pozemkov podľa odseku 3. (3) Malá čistiareň alebo žumpa musí byť umiestnená a rieše-
musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru (5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené ná tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verej-
prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a mera- nú kanalizáciu.
(3) V urbanisticky významnej polohe je zakázané umiestňovať ní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti (4) Malá čistiareň alebo žumpa sa umiestňuje tak, aby bolo
dočasnú stavbu, ktorá by toto územie mohla znehodnotiť. Tento podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. možné vyberať jej obsah.
zákaz sa neuplatňuje pri stavbe zariadenia staveniska počas rea- (6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miest-

RODINNÝ DOM
15
017_legislativa_energia:Document 1 24.9.2008 10:42 Stránka 1

legislatíva

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV


Zákon č. 555/2005 Z. z

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV.


Vlastník, fyzická alebo právnická osoba, bude mať po prvom januári 2008 povinnosť zaob-
starať si energetický certifikát. Požiadavka na energetické audity vyplýva z článku 12 smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnos-
ti konečného využitia energie a energetických službách. Energetický audit sa týka všetkých
oblastí spotreby energie, čiže od kuchynských spotrebičov, cez domácnosti (budovy), prie-
mysel až po dopravné služby. Znamená to, že pre budovy sa má vykonať hodnotenie
energetickej hospodárnosti s osvedčovaním energetickou certifikáciou.
Osvedčením – dokladom, je energetický certifikát budovy. Audity sa môžu vykonávať na
základe systémov založených na dobrovoľných dohodách medzi organizáciami zúčastne-
ných strán. Energetická certifikácia založená na výpočte energetickej hospodárnosti budovy
sa vykonáva len spôsobom, ktorý je určený európskymi technickými normami (EN) spraco-
vanými na základe Mandátu č. 343 Európskej komisie udeleného ústrednému orgánu tvorby
európskych noriem CEN.
Zákon č. 555/2005 Z. z. stanovuje tri postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospo-
dárnosti budov, pričom prvé dve – určenie výpočtu energetickej hospodárnosti budovy a
minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a významne obnovo-
vaných budov – sú už v platnosti. Tretím opatrením je povinnosť vydávať certifikáty o ener-
getickej hospodárnosti budov (energetická certifikácia), ktorá začne platiť 1. januára 2008.
Už teraz stanovujú naše technické normy minimálne požiadavky na energetickú hospodár-
nosť, ktoré musia spĺňať nové budovy, a ak je to technicky, funkčne a ekonomicky možné,
mali by ich spĺňať aj existujúce budovy po významnej obnove. Treba vedieť, že projektant
je povinný určené minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť zahrnúť do projekto-
vej dokumentácie a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej
dokumentácie.
Všetky tri spomínané postupy a opatrenia zo zákona č. 555/2005 Z. z. sa týkajú rovnakých Príklad - energetického štítku
budov. Budova je podľa uvedeného zákona zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa na
úpravu vnútorného prostredia využíva energia. Budovou sa pritom rozumie nielen stavba
ako celok, ale aj jej časť, ktorá sa projektovala alebo upravila na samostatné používanie.
Zákon definuje aj pojem významná obnova budovy, pod ktorým sa rozumejú také stavebné
úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne používanej časti, ktoré zasiahnu do jej
tepelnej ochrany (napríklad zateplenie obvodového a strešného plášťa či výmena okien)
alebo energetického vybavenia (napríklad výmena kotla či iný zásah do vykurovacieho sys-
tému, zapojenie slnečných kolektorov a pod.) spôsobom, ktorý ovplyvní jej energetickú hos-
podárnosť. Významnú obnovu budovy možno spraviť jednorazovou stavebnou úpravou alebo
postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.
Energetická certifikácia sa okrem iného týka rodinných a bytových domov, ale aj ďalších
budov, pri ktorých prevádzke sa spotrebúva energia. Energetická certifikácia bude povinná
pre všetky nové a významne obnovené budovy, ktorých kolaudačné konanie sa začne po
1. januári 2008, a aj pre budovy predávané alebo prenajímané po tomto termíne.
Vlastníkom bytov môže situáciu zjednodušiť skutočnosť, že ak má bytový dom spoločný
vyku-rovací systém, možno z energetickej certifikácie celej budovy odvodiť aj energetickú
certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne používanej časti budovy. Energetickú
certifikáciu bytu možno urobiť aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej
budove. Energetická certifikácia sa nebude vzťahovať na obytné budovy, ktoré sa využívajú
kratšie než 4 mesiace v roku, na samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou
než 50 m2 a na dočasné stavby, ktoré sa budú používať menej než dva roky. Klasifikace budov podle ČSN 73 0540-2: 2007
Z certifikácie sú vyňaté tiež objekty chránené pre svoju architektonickú alebo historickú
hodnotu, ako aj priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou Klasifikačná Klasifikačný
Slovné vyjadrenie klasifikace
spotrebou energie. trieda ukazovateľ CI
Vlastník bude povinný nielen v duchu zákona zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy, A Velmi úsporná 0,3
ale aj uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti. Pri predaji budovy bude
musieť odovzdať platný certifikát novému vlastníkovi a pri prenájme jeho overenú kópiu B Úsporná 0,6
nájomcovi. Vlastník budovy bude povinný umiestniť energetický štítok (čiže výňatok z ener-
getického certifikátu) v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým používateľom. C Vyhuvujúca 1,0
Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie bude živnosťou, ale s podmienkou odbornej
D Nevyhovujúca 1,5
spôsobilosti, ktorá sa bude preukazovať skúškou. Odborne spôsobilé osoby budú hodnotiť
budovy v štyroch samostatných oblastiach (podľa miesta spotreby energie): tepelná ochra- E Nehospodárna 2,0
na stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizá-
cia, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov. V týchto oblastiach budú musieť mať F Veľmi nehospodárna 2,5
aj príslušné vzdelanie.
V októbri tohto roka by mal minister hospodárstva SR predložiť vláde akčný plán energetic- G Mimoriadne nehospodárna > 2,5
kej efektívnosti na roky 2008 až 2010, ktorého súčasťou budú aj podporné finančné opatre-
nia a dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu. Realizáciu konkrétnych krokov už avizova- Pri energetickej certifikácii sa budova zaradí podľa energetick-
lo aj Ministerstvo výstavby a rozvoja SR, ktoré by malo v tejto veci s ministerstvom hospo- ej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do konkrétnej ener-
dárstva spolupracovať. getickej triedy od A až po G, pričom do triedy A budú patriť
Štátna energetická inšpekcia podľa § 11 zákona uloží pokutu od 5 000 do 30 000 Sk (podobne ako pri domácich spotrebičoch) tie najúspornejšie
právnickej osobe, ktorá je vlastníkom veľkej budovy (definovanej v § 2 ods. 8 zákona), ak budovy. Výsledkom energetickej certifikácie bude osvedčenie
neumiestni na viditeľnom, širokej verejnosti prístupnom mieste veľkej budovy energetický ští- energetickým certifikátom, ktorý bude platiť najviac 10 rokov.
tok, alebo fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom budovy, ak pre podmienky určené zákonom Certifikát však môže stratiť platnosť aj pred uplynutím určeného
neobstará energetický certifikát, neuschová ho po celý čas jeho platnosti, neodovzdá obdobia – napríklad stavebnými úpravami, ktoré ovplyvnia
osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy, neodovzdá plat- energetickú hospodárnosť budovy. Výňatok z energetického
ný certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy, neumiestni energetický štítok v priestore certifikátu s náležitosťami podľa zákona č. 55/2005 Z. z. bude
na mieste prístupnom nájomcom bytov, ubytovaným osobám alebo zamestnancom, neobsta- tvoriť tzv. energetický štítok. Na oba tieto dokumenty sa viažu
rá pravidelnú kontrolu klimatizačného systému alebo kotla umiesteného v budove. ďalšie povinnosti vlastníka budovy.

RODINNÝ DOM
17
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:28 Stránka 1

RODINNÝ DOM
18
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:28 Stránka 2

energeticky pasívny dom

RODINNÝ DOM
19
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:28 Stránka 3

RODINNÝ DOM
20
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:29 Stránka 4

energeticky pasívny dom

RODINNÝ DOM
21
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:29 Stránka 5

RODINNÝ DOM
22
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:29 Stránka 6

energeticky pasívny dom

RODINNÝ DOM
23
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:30 Stránka 7

RODINNÝ DOM
24
018_025_EPD_uvod:Document 1 29.9.2008 15:30 Stránka 8

energeticky pasívny dom

použité z materiálov Inštitútu pre energeticky pasívne domy

RODINNÝ DOM
25
026_projektova_dokumentacia:Document 1 30.9.2008 13:54 Stránka 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
V zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb.
o uzemnom plánovaní a výstavbe.
Stavebný zákon.
Na získanie stavebného povolenia sa predkladá projekt stavby, ktorý obsahuje podrobnejšie
riešenie všetkých prvkov stavby. V projekte stavby sa zohľadnia podmienky stavebného úradu vyjadrené
v územnom rozhodnutí stavby. Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá
na stavebné povolenie, obsahuje:

1) sprievodnú správu

2) súhrnnú technickú správu

3) celkovú situáciu stavby


v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre,
V situácii stavby musia byť vyznačené podzemné siete a zariadenia technického vybavenia,
návrh prípojok (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, telefón a iné) a dopravné napojenie na
pozemok.

4) koordinačný výkres stavby


(tento výkres situácie stavby zobrazuje všetky stavebné objekty stavby
realizované na stavenisku) v mierke 1 : 500 alebo 1 : 200,

5) dokumentáciu a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov.


Stavebné výkresy stavby obsahujú navrhovaný stav v mierke 1:100/1:50
- pôdorysy
- rezy
- pohľady
- výkresy
na ktorých sú zobrazené jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby
(napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny)

6) dokumentáciu a stavebné výkresy stavebných profesií.


Stavebné výkresy stavby obsahujú navrhované riešenie v mierke 1:100/1:50, najmä:
- statika objektu, výkres výstuže, statický posudok
- voda a kanalizácia v objekte
- riešenie vykurovania
- elektroinštalácie a vedenia hromozvodu
- projekt požiarnej ochrany - iba vo výnimočných prípadoch
- projekt zabezpečenia objektu - nie je povinný
- projekt slaboprúdu - TV, počítačových sietí a pod ...

Výkresová dokumentácia by mala presne určiť polohové a výškové usporiadanie stavby


a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie
vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotnotechnických, silnoprúdových, slaboprúdových, plynových,
teplovodných rozvodovy), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy
a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska požiarnej ochrany a z hľadiska splne-
nia základných požiadaviek na stavbu a všeobecných požiadaviek na navrhovanie stavieb.

7) dokumentáciu a stavebné výkresy riešenia interiéru


Stavebné výkresy riešenia interiéru nie su povinné na vydanie Stavebného povolenia. Táto
dokumentácia je riešená iba pri individuálnych projektoch s architektonickým stvárnením
interiéru - interiérový architekt.

8) dokumentáciu a stavebné úpravy okolia stavby


Stavebné výkresy riešenia záhrady nie su povinné na vydanie Stavebného povolenia.
Doporučujeme však zahrnúť projekt oplotenia, prípadných altánkov, alebo iných stavieb do Typy projektovej dokumentácie:
základnej žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Inak to budete musieť požiadať Kvalita bývania a projektovej prípravy domu závisí od Vašich
dodatočne. Táto dokumentácia je riešená iba pri individuálnych projektoch s architektonic- individuálnych požiadaviek. Uvádzame základné typy projektovej
kým stvárnením záhrady - záhradný architekt. dokumentácie od najlacnejšej až po najdrahšiu v závislosti od
riešenia objektu.
Zjednodušený projekt stavby:
Pre stavebné povolenie vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby postačuje zjednodušený - katalógový projekt domu
projekt stavby v mierke 1:100. Väčšinou je to v tých prípadoch ak má dom malú rozlohu a je
z konštrukčnej i statickej stránky jednoduchý. V tomto prípade sa odporúčame, aby si - typový projekt domu
stavebník dal vypracovať statické riešenie stavby ako realizačný projekt. Vyhne sa tak - individuálny projekt domu
mnohým statickým a konštrukčným problémom pri realizácii domu.
- individuálne projektové riešenie domu, záhrady a interiéru
Cena PD: cca. od 15 - do 30 000, - Sk, podľa náročnosti stavby

Realizačný projekt stavby:


Pre všetkých budúcich stavebníkov odporúčame realizovať stavbu za pomoci kompletného
realizačného projektu stavby. Vyhnete sa tak mnohým ťažkostiam pri naceňovaní stavby,
jej realizácií a technickým prevedením. I keď je projektová dokumentácia rádovo drahšia,
dokáže kvalitné projektové riešenie rádovo ušetriť státisíce korún. Kompletný realizačný
projekt odporúčame všetkým tým, ktorí si chcú postaviť dom s väčšou rozlohou
dodávateľským spôsobom a celú realizáciu domu zadajú stavebnej firme. Projekt stavby má
pomerne zložitú štruktúru. Dobrý výsledok realizácie stavby závisí od všetkých účastníkov,
ktorí sa na projekte podieľajú. Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu zohráva koordinátor projektu,
ktorým je zväčša architekt alebo stavebný inžinier.
Cena PD: cca. 4% z ceny stavby: od 80 000, - Sk, podľa náročnosti stavby

RODINNÝ DOM
26
027_030_typy_domov:Document 1 30.9.2008 14:44 Stránka 1

1
MODERNÁ ARCHITEKTÚRA

Ukážka prevedenia modernej architektúry z archívu spoločnosti Baumit poukazujú na


rôznorodý prístup k architektonickému stvárneniu objektu. Každý z objektov predstavuje
individuálne pojatie a priestorové stvárnenie objektu. Pokiaľ sa chcete odlišovať od štandard-
ných katalógových projektov architekt Vám pripraví individuálne riešenie tvorené na mieru.
Cena projektového riešenia závisí od cene realizácie objektu a predstavuje čiastku
od 2 - 4% z ceny realizácie stavby.

1 - RD - Bratislava, Bôrik
2 - RD - Vrakuňa
3 - RD - Šenkvice
4 - RD - Komárno
5 - RD - Trnava
6 - RD - Bratislava

© Baumit - so súhlasom spoločnosti Baumit

2 3
RODINNÝ DOM
27
027_030_typy_domov:Document 1 30.9.2008 14:45 Stránka 2

5 6
RODINNÝ DOM
28
027_030_typy_domov:Document 1 30.9.2008 14:45 Stránka 3

KLASICKÁ ARCHITEKTÚRA

Ukážka prevedenia klasickej architektúry z archívu spoločnosti Baumit. Architektúra predstavuje


zmes katalógových projektov, samostatných architektonických riešení a rekonštrukcií rodinných
domov. Klasická architektúra poukazuje na tradičné architektonické riešenia vhodné do okolitej
zástavby. Cena projektového riešenia sa pohybuje od 20 000, - Sk až po 4% z ceny stavby.

1 - RD - Malé Uherce
2 - RD - Ivanka pri Dunaji
3 - RD - Prešov
4 - RD - Ivanka pri Dunaji
5 - RD - Ivanka pri Dunaji
6 - RD - Bratislava Rača

© Baumit - so súhlasom spoločnosti Baumit

3 4
RODINNÝ DOM
29
027_030_typy_domov:Document 1 30.9.2008 14:46 Stránka 4

6
RODINNÝ DOM
30
031_uvod do kapitoly:Document 1 29.9.2008 10:00 Stránka 1

stavba
Zakladanie stavby,
murovacie materiály,
omietky,
zateplovacie systémy,
strešná krytina,
okná, dvere
032_novinky_stavba:Document 1 29.9.2008 10:32 Stránka 1

NOVÁ DIMENZIA ZABEZPEČENIA NESIE NÁZOV MT5+ KORATHERM REFLEX - otopná stěna FOAMGLAS PERINSUL®

Nové štandardy v technike zabezpečenia ponúka špičkový Otopná stěna KORATHERM REFLEX představuje moderní Izolačné bloky FOAMGLAS® PERINSUL sú tehly vyrobené
výrobok spoločnosti Mul-t-lock zámková vložka MT5+. Jedinečné design spojený s efektivním způsobem sdílení tepla ve z unikátnej tepelnej izolácie.
vlastnosti vystihujúce produkt MT5+: vytápěné místnosti. Jejich čelní plocha zvýrazňuje sálavou Používajú sa ako 1. rada tehál, prepoja tak tepelnú izoláciu
složku tepla a navazuje tak pocit tepelné pohody. podlahy a fasády a odstránia tepelný most.
- 3 nezávislé zamykacie systémy v jedinej zámkovej vložke Díky svému konstrukčnímu řešení je nejen příjemným, Ako tepelné mosty sú označované miesta v stavebných konšt-
- rozsiahle možnosti v systémoch generálneho kľúča, ale také vysoce praktickým doplňkem předsíní a vstupních hal rukciách, ktoré majú výrazne znížený tepelný odpor a umožňujú
personifikácie prístupu pre členov domácnosti, alebo pomocný obytných i veřejných budov. tak jednoduchší a rýchlejší prestup tepla. Prítomnosť tepelného
personál mosta v stavebných konštrukciách má niekoľko negatívnych
- unikátna ochrana výroby kľúčov magnetickou kartou teraz Je určena pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným dôsledkov. Predovšetkým spôsobuje zvýšenie úniku tepla
na úrovni ochrany Vášho bankového konta oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány svisle z vykurovaného objektu a tým aj zvýšenie nákladov na vykuro-
- patentovo chránené do roku 2025 a součástí otopné plochy je zrcadlo, které je nalepeno na pod- vanie objektu. Pri masívnych tepelných mostoch môže dôjsť
ložce z pozinkovaného plechu. Připojení na otopnou soustavu k zvýšeniu nákladov na vykurovanie rádovo o desiatky percent.
Všetky produkty modelovej rady MT5+ sú dodávané s novo je boční shora dolů s konstantní připojovací roztečí 1750 mm V dôsledku rýchlejšieho úniku tepla v mieste tepelného mostu
vyvinutými obojstrannými kľúčmi. Ergonomicky tvarovaná hlava (příklad označení K10R). Je vybaveno 4 bočními vývody dochádza súčasne i k väčšiemu ochladzovaniu vnútorného
kľúča so špeciálne mäkčenou textúrou prispieva k vyššiemu s vnitřním závitem G 1/2, odvzdušňovacím ventilem a zaslepo- povrchu konštrukcie. Ak sa povrch konštrukcie ochladí pod tzv.
uživateľskému komfortu. vací zátkou se závitem G 1/2. Je dodáváno v typu 10 s boční- „teplotu rosného bodu“, začne tu kondenzovať vodná para obsi-
Výrobky modelovej rady MT5+ sú dodávané s magnetickou mi kryty. ahnutá vo vnútornom vzduchu. Konštrukcia vplyvom kondenzá-
bezpečnostnou kartou, ktorá slúži k výrobe nových kľúčov. cie navlhne, aj keď do nej priamo nezateká ani nepresakuje
Kartu je nutné predložiť vždy, keď si chcete nechať vyrobiť voda. Pri vyššej intenzite kondenzácie dochádza k navlhnutiu
ďalšie kľúče. Data pre ich výrobu sa potom načítajú priamo nielen na povrchu, ale aj vo vnútri konštrukcie. Vlhké miesta sú
z vašej magnetickej karty. ideálnym prostredím pre tvorbu plesní. Veľmi dôležité je uvedo-
miť si, že prítomnosť plesní v obývacích interiéroch nespôsobuje
Orientačná cena: 4.140, - Sk len estetické problémy. Plesne sú príčinou mnohých závažných
zdravotných problémov. Okrem alergického pôsobenia je u
niektorých plesní dokázaný aj ich karcinogénny účinok. Ďalej
vlhkosť a prítomnosť plesní znižuje kvalitu a životnosť samotnej
stavebnej konštrukcie.
Viac informácií nájdete na www.foamglas.sk

Tel.: +421 327 719 210, Fax: +421 327 719 208, e-mail: info@tartex.sk, www.sunflex.cz

TARTEX, s.r.o.
Tehelná 7,
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika

PAROPRIEPUSTNÁ REFLEXNÁ FÓLIA DIFÚZNA REFLEXNÁ MEMBRÁNA PAROTESNÁ REFLEXNÁ FÓLIA


Sunflex Roof-Out Sunflex Contact Sunflex Roof-In

Priedušná fólia SUNFLEX ROOF-OUT kombinuje vynikajúcu Superdifúzna poistná hydroizolačná membrána SUNFLEX CON- Parotesná reflexná fólia SUNFLEX ROOF-IN v sebe kombinuje
schopnosť odrážania tepla výrobkov SUNFLEX s vysokým stup- TACT s pokovenou vnútornou reflexnou vrstvou kombinuje vyni- vlastnosti vynikajúcej parotesnej fólie, tepelnej izolácie a reflex-
ňom paropropustnosti. Reflexná vrstva v lete účinne chráni objek- kajúcu schopnosť odrážania tepla výrobkov SUNFLEX s vysokým ných účinkov. Fólia SUNFLEX ROOF-IN je vyrobená lamináciou
ty proti sálavému slnečnému žiareniu. Vnútorná strana fólie je stupňom paropropustnosti. Reflexná pokovená vrstva v lete účin- reflexnej hliníkovej vrstvy na bublinkovú fóliu. Hliníková vrstva
opatrená špeciálnou netkanou textíliou, ktorá zabraňuje konden- ne chráni proti sálavému teplu. Špeciálna trojvrstvá technológia odráža až 95 % tepelného žiarenia späť do miestnosti. Reflexná
zácii pár a zvyšuje plochu pre odparovanie. Vonkajšia – reflexná vďaka svojej vysokej priepustnosti umožňuje dokonalý odvod vrstva spolu so vzduchovými vankúšikmi bublinkovej fólie
vrstva je opatrená mikro-perforáciou, ktorá zaisťuje výmenu vod- vodných pár zo strešnej konštrukcie, súčasne dokonale zabráni a vzduchovou medzerou medzi fóliou a vnútorným obkladom
ných pár a súčasne vďaka malému priemeru perforovaných otvo- vniknutiu dažďovej vody do konštrukcie. pôsobí ako dodatočná izolácia nahadzujúca až 5 cm izolačnej
rov bezpečne ochráni pred zaviatým snehom a dažďom (efekt vaty (tepelný odpor vrstvy s 3cm vzduchovou medzerou je 1,1
tvoriacich sa perličiek zabráni preniknutiu vlhkosti do izolácie). Použitie: m2K/W). Aplikáciou fólie sa tiež eliminujú tepelné mosty medzi
dvojplášťové strechy. izoláciou a krokvami. Vhodná tiež pre nízkoenergetické domy
Vlastnosti: a drevostavby.
- odráža 95 % tepelného žiarenia Vlastnosti: Vlastnosti:
- chráni proti elektromagnetickému smogu - odráža až 70% tepelného slnečného žiarenia - 100% parotesná zábrana,
- štvorvrstvá technológia zaisťuje vysokú pevnosť, - vysoká pevnosť, zaťažitelnosť a odolnosť proti prešlapnutiu - 95% odraz tepelného žiarenia, 20% úspora tepelnej energie,
- špeciálna textília dokáže v extremných situáciach vstrebať - vysoká priedušnosť pre vodné pary - chráni proti elektromagnetickému smogu
vlhkosť, ktorá sa odparí cez priepustnú fóliu - kvalitná poistná hydroizolácia - vysoká pevnosť v oboch smeroch
- odolná proti slnečnému UV žiareniu a chemickým látkam - odolnosť proti UV žiareniu 3 mesiace - odolná proti slnečnému UV žiareniu a chemickým látkam
- dlhá životnosť - skladovanie mimo dosah UV žiarenia - dlhá životnosť (min. 30 rokov)
Zloženie vrstiev: Zloženie vrstiev: Zloženie vrstiev:
- polyester – hliník – polyetylén – netkaná textília (polypropylen) - pokovená PPL textília-vodotesná membrána-PPL textílie - polyester – hliník – polyetylén – bublinková fólia (polyetylén)

RODINNÝ DOM
32
033_technopor_dom:Document 1 17.9.2008 14:36 Stránka 1

stavba
Tel.: +421 905 218 504, e−mail: info@technopor.sk, www.technopor.sk

TECHNOpor Slovakia
NETsystems, a.s.
® Hodžova 27
949 01 Nitra
Slovenská republika

STAVAŤ. IZOLOVAŤ. ŠETRIŤ. IDE TO TAK ĽAHKO! Ďalšou výhodou je jednoduchá manipulácia. Pod podložnú dosku v rámci EÚ. Násypná hmotnosť TECHNOporu je zhruba 15-krát
sa nasype len jedna vrstva granulátu a téma izolácie tepla ľahšia ako iné štandardné stavebno- izolačné materiály. Vďaka
Sklopenový granulát TECHNOpor je stavebná izolačná látka, ktorá v zóne podlahy je ukončená. Nie je potrebná žiadna ochrana proti nižšej montážnej výške sa redukuje aj množstvo výkopu.
je vyrobená z odpadného skla. Tým je výrobok ekologicky stály mrazu, penetračná vrstva, žiadna samostatná drenážna vrstva, Príklad: 20cm výkop (piesok/hlina) = 400kg/m2, pri obytnej plo-
a nezávadný. Navyše na výrobu TECHNOporu je využitá čistá neprichádza k chybám pri výstavbe objektu a značne sa skracu- che 100m2, 100 x 400 = 40.000kg. Ušetrenie na preprave
energia vody v prírode. Vďaka svojej pórovitej štruktúre a konštruk- je čas práce. Štruktúra podlahy jednak v novostavbe bez podlož- (40t výkopu) a zvážaní horniny. Okrem toho sa šetrí materiál
cii s množstvom vzduchu je TECHNOpor tvarovo nemenný. Kedže nej dosky a jednak pri sanácii starých stavieb pomocou sklopeno- a čas na rezacích prácach, ktoré by sa štandardne aplikovali
sklo je neprchavý materiál a nedochádza k žiadnym výparom, vým granulátom TECHNOpor ponúka výhodu jednoduchej kon- pri klasických základových doskách na pásoch.
zostáva sklopenový granulát TECHNOpor absolútne odolný voči štrukcie. Tak isto nie je potrebné žiadne valcovanie a penetračná Sklopenovým granulátom TECHNOpor sa investuje do bezpeč-
starnutiu. Sklopenový granulát je veľmi rýchlo spracovateľný, eko- vrstva. ného a inteligentného stavebného materiálu.
logický a v prírode ľahko odbúrateľný. Sklopenový granulát je tak Izolácia perimetra zboku k stenovej konštrukcii resp. na stranách V porovnaní s bežnou izoláciou je TECHNOpor odolný voči bak-
isto vhodný pre izoláciu podláh novostavieb ako aj pre sanáciu pivničných stien predstavuje alternatívu pre doteraz používané XPS tériám, mravcom, hmyzu a hlodavcom, umožňuje realizovať sta-
starých stavieb. Výhody tohto izolačného materiálu sú neporaziteľ- platne. Presne ako aj pri izolácii pod podložnou doskou je aj tu vebné konštrukcie bez tepelných mostov, predstavuje stabilnú
né: rezistencia voči vlhkosti, minimálna hmotnosť, jednoduchá výhodou ekologická izolácia a súčasne istota, že ste sa natrvalo stavebnú konštrukciu, je to materiál nenasiakavý a zabraňujúci
práca a vysoká úspora nákladov. zbavili stálej vlhkosti, mrazu a hlodavcov. Samostatné valcovanie kapilárnej vzlínavosti, odbúravajúci zemský radón.
TECHNopor sa vyznačuje zvlášť jednoduchým spracovaním nie je potrebné. Použitím TECHNOporu vzniká izolácia, ktorá je
a súčasne vysokou kvalitou. Ak sa použije napríklad pri výškových svojou odolnosťou v súčasnej dobe neprekonateľná.
budovách pod podložnou doskou len sklopenový granulát s geo- Pri veľmi zaťažovaných priemyselných strechách, čo je časté hlav- 7 dôvo dov pr e sa náciu so sklopen ovým gra nuláto m T ECHNOpo r:
textíliami a izoláciou, základ je utesnený a hotový. Nie je potreb- ne u strešných parkovísk, ponúka sklopenový granulát TECHNOpor
né žiadne valcovanie, penetračná vrstva ani žiadna dodatočná výhodu extrémnej zaťažiteľnosti a súčasne nízkej hmotnosti. Táto 1. Ľahká stavebná konštrukcia z dôvodu malej vrstvy materiálu
ochrana proti mrazu. kombinácia je jedinečná. Nie je potrebná žiadna vlastná drenážna (15 x ľahší ako bežné minerálne zmesi),
Izolácia perimetra pod podložnou doskou znamená izoláciu tepla vrstva a náročné pokladanie platní. Rôznorodosť využitia sklopeno- 2. Efektívne uľahčenie stavebnej činnosti a času z dôvodu
voči vrstve pôdy. Doteraz neexistovalo veľa možností izolácie vo vého granulátu je preukázateľná aj pri realizácií projektov z oblas- zníženého množstva výkopových prác,
vonkajšom pásme, pretože stála vlhkosť, vysoké tlakové zaťaženie, ti využitia plochých striech alebo striech so zeleňou a terásami. 3. Stláčanie, zmršťovanie alebo ubúdanie izolácie patria
mráz a hlodavce narúšali známe izolačné materiály. Toto je pri Materiál sklopenový granulát je nehorľavý, odolný voči mrazu s použitím TECHNOporu do minulosti
TECHNOpore vylúčené. Z dôvodu sklenného zloženia je tento a veľmi nízkou hmotnosťou. Či už voľný alebo spojený s cemen- 4. Sklo vytvára zdravotne absolútne nezávadné podmienky
materiál výnimočne stavebne stabilný, odolný voči tlaku, mrazu, tom, sklopenový granulát sa dá spracovať so všetkými dostupnými (žiadne baktérie alebo plesne)
teplu, baktériám i hlodavcom a súčasne je ekologický nezávadný. stavebnými materiálmi. Manipulácia s TECHNOporom v Big Bags 5. Mravce, roztoče, hmyz alebo hlodavce nemajú v takomto
Výhodou izolácie TECHNOpor pod podložnou doskou je štruktúra alebo voľne loženým umožňuje časovo i ľudsky nenáročnú realizá- prostredí žiadnu šancu
bez tepelného mostu. Pretože izolácia je zvonka, nemôže unikať ciu diela čím sa výrazne znižujú materiálové náklady, ľudská sila 6. Žiadny problém s difúziou pary, žiadne nasiakavanie vodou,
žiadne teplo. Tým neprichádza ani k úniku kondenzovanej vody a čas. Budovy realizované na TECHNOpore sú rýchlejšie posta- žiadna kapilárna vzlínavosť
a k následnému tvoreniu plesní. vené a spĺňajú všetky zákonné stavebné požiadavky v rámci EÚ. 7. Čistý prírodný a ekologický materiál

RODINNÝ DOM
33
baumit_uvod_SK:Document 1 17.9.2008 14:37 Stránka 1

Baumit.
Myšlienky s budúcnosťou.
Spoločnosť Baumit, popredný európsky p rod ucent stavebných hmôt ponúka
širokú paletu omietok a ucelených omietkových systémov, sanačných omietko-
vých systémov, poterov a podlahových stierok, zatepľovacích systémov či
konečných povrchových úprav. Systém GaLa pre záhrady a spevnené plochy
ponúka nový koncep t riešenia spevnených plôch a záhradných úprav.

V duchu inovácie
Spoločnosť Baumit bola založená v apríli 1994 a pri jej zrode stáli dva silné
medzinárodné subjekty – materská firma Baumit Wopfinger GmbH a spoločnosť
Hirocem, a.s. (dnes Holcim Slovensko, a.s.). Spoločnosť Baumit sa od začiat-
ku svojej existencie snažila profilovať ako moderná, dynamická a inovatívna
značka, ktorá svojim zákazníkom ponúka moderné riešenia šité presne na ich
potreby a požiadavky.
Typickým príkladom toho je aj technológia strojného omietania, ktorá je už síce
dnes považovaná za samozrejmosť, ale bol to práve Baumit, ktorý výrazne
prispel k masovému rozšíreniu tejto technológie a stal sa tak priekopníkom stroj-
ného omietania na Slovensku.
Z ďalších zaujímavých a progresívnych riešení, ktoré Baumit počas svojej
existencie priniesol na slovenský trh, je možné spomenúť napríklad revolučný
vysoko paropriepustný zatepľovací systém Baumit open®, ktorý v sebe spája
zdravé, prirodzené, energeticky úsporné a finančne výhodné bývanie pod
jednou strechou.
Zavedením farebného konceptu Colours of more emotion a jeho rozšírením
o atraktívne farebné odtiene ArtLine položil Baumit základ novej generácie
povrchových úprav najvyššej kvality pre všetky oblasti použitia. Sortiment výrob-
kov ArtLine dopĺňajú nové produkty, ktoré prinášajú výnimočné efekty pre fasá-
du – nápadné trendové farby, metalický lesk a trblietavé ligotanie.
K posledným produktovým novinkám určite patrí Baumit Lepiaca kotva, ktorá
predstavuje revolučnú technológiu kotvenia zatepľovacích systémov. Baumit
Lepiaca kotva nahrádza mechanické kotvenie hmoždinkami, zabezpečuje doda-
točné zafixovanie pôvodnej omietky a vytvára dodatočné lepiace body kľúčovo
zviazané s nosným murivom. Baumit Lepiacu kotvu je možné použiť pri novo-
stavbách aj rekonštrukciách, obzvlášť vhodná je pre väčšie hrúbky izolantu,
čím je jej použitie predurčené v oblasti nízkoenergetických a pasívnych domov.
Vďaka špičkovej nanotechnológii, ktorá priniesla revolučný prevrat a inováciu
vo vývoji fasádnych materiálov, sa podarilo vyvinúť produkt - Baumit Nanopor
omietku – so zvláštnymi vlastnosťami, ktoré umožňujú spolu so silami prírody
samočistenie povrchu. Fasáda tak ostáva približne dvakrát dlho čistá a krásna.
Baumit Nanopor omietka predstavuje perfektnú a osvedčenú povrchovú úpra-
vu, vhodnú pre všetky omietkové aj zatepľovacie systémy Baumit.

Produkty Baumit
V súčasnosti spoločnosť Baumit vlastní na Slovensku dva výrobné závody –
v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke. Bohatý výrobný program pozostáva z kva-
litných výrobkov, navzájom zosúladených do osvedčených systémových
riešení.

- Omietkové systémy
- Sanačné systémy Sanova
- Potery a podlahové stierky
- Lepiace hmoty a stierky
- Povrchové úpravy
- Kontaktné zatepľovacie systémy
- Záhrady a spevnené plochy
- Suché betónové zmesy

Materiály Baumit pre fasády, omietky a potery sú dostupné zákazníkom na


celom území Slovenska v širokej sieti značkových predajcov Baumit.

Pestrá ponuka služieb od Baumitu


Okrem vysoko kvalitných a časom overených materiálov má spoločnosť Baumit
v rámci zákazníckeho servisu pripravenú pre svojich zákazníkov širokú škálu
rôznych služieb, profesionálny servis a špičkové odborné poradenstvo. Farebné
štúdio, t. z. spracovanie farebných riešení fasád, ktoré sa použitím počítačové-
ho programu vyfarbia tak, aby mal zákazník lepšiu predstavu o tom ako budú
ním zvolené farby na fasáde spolupôsobiť, tepelno-technické prepočty, vykona-
nie sanačnej analýzy, ktorá pozostáva z odberu vzorky na mieste, ktorá násled-
ne putuje do našich laboratórií, kde sme schopní určiť všetky potrebné
informácie (množstvo vlhkosti, druh a stupeň zasolenia), ktoré kvalitný sanačný
zásah vyžaduje. Poskytovanie vzoriek fasádnych omietok, ktoré sa dajú
nanášať priamo na fasádu stavby alebo na skúšobnú platňu. Vyskúšajte to, nič
vás to nestojí!
Viac sa dozviete na www.baumit.sk.

RODINNÝ DOM
34
035_fatra_slovinyl:Document 1 26.9.2008 17:00 Stránka 1

stavba

Strešný hydroizolačný Plastový obklad fasád,


systém FATRAFOL - S zatepľovací systém.

Plastový obklad SLOVINYL SIDING® z Nováckych chemických


závodov je novým riešením pre úpravu fasád rodinných domov
a stavieb s cieľom zlepšiť ochranu obvodového muriva a jeho
teploizolačné vlastnosti a zároveň vhodným použitím ponúkaného
farebného sortimentu zvýšiť estetickú úroveň hotového diela.
Povrch obkladových lamiel tvorí dezén rôznych pastelových
farieb s jemnou štruktúrou dreva. V ponuke je farba biela, bledo-
šedá, ružovobéžová, béžová, tmavobéžová, piesková, banánová,
svetloružová, zelená, zelenošedá, modrá a hnedá.
Kvalita plastového obkladu SLOVINYL SIDING® bola v roku 1999
ocenená na najväčšej slovenskej výstave CONECO ´99 udelením
"Čestného uznania" a na výstave SLOVAK GOLD − Kvalita ´99,
ktorá propaguje slovenské výrobky, bolo tomuto materiálu nadáci-
ou Slovak Gold udelené prestížne ocenenie "Zlatá medaila
SLOVAK GOLD"

Strešný fóliový systém FATRAFOL-S je určený pre vytvára-


nie povlakových strešných krytín všetkých typov budov
s plochou alebo šikmou strechou na stavbách obytných,
verejných, správnych, priemyselných, poľnohospodárskych,
športových a pod. Vhodný je pre všetky konštrukčné rieše-
nia striech, t.j. pre strechy jednoplášťové aj dvojplášťové,
vetrané a nevetrané, s tepelnou izolačnou vrstvou pod aj
nad krytinou, skloníte aj bezspádové a pre strechy nepo-
chôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva
alebo zeminy, so záhradnou úpravou, zavodnené a pod.

Strešná krytina systému FATRAFOL-S podľa typu fólie


môže byť pokladaná na všetky bežné podklady a to aj pri
novostavbách, pri opravách, rekonštrukciách a modernizácií
starších objektov. Aplikovaná strešná krytina nepotrebuje
žiadnu údržbu a vyznačuje sa dlhodobou životnosťou.

Prednosti a výhody
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Štrukturálna pevnosť a odolnosť proti mechanickému
namáhaniu
- Veľmi dobrá chemická odolnosť voči agresívnym vplyvom Izolačn é vlastnosti
ovzdušia SLOVINYL SIDING® je odolný voči klimatickým podmienkam
- Vysoká priepustnosť pre vodné pary a mechanickému poškodeniu, pričom prakticky nepotrebuje žiad-
- Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín nu údržbu. Životnosť obkladu je 50 rokov. Dokonalé odvetranie
- Vynikajúca zvariteľnosť fasády pri jeho použití bráni kondenzácii vlhkosti v murive a pri
- Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy aplikácii tepelnej izolácie zároveň zabraňuje zhoršovaniu izolač-
- Minimálne požiarne zaťaženie objektu ných vlastností zapríčiňovaných navĺhaním izolačného materiálu.
- Hygienická a ekologická nezávadnosť
Zate pľovac í syst ém THERM O SIDING je zostavený zo SLOVINYL
Základným typom strešnej fólie je FATRAFOL 810. Táto SIDING®−u (lamelového fasádneho obkladu na báze PVC)
fólia je vystužená polyesterovou mriežkou. Fólia je vhodná v kombinácii s vhodným tepelnoizolačným materiálom.
aj do požiarne nebezpečného priestoru. Ľahko montovateľná odvetrávaná fasáda pozostáva z viacerých
prvkov. Vlastnosti materiálu na výrobu obkladu SLOVINYL
Fólia FATRAFOL 810 je určená predovšetkým pre povlako- SIDING® sú vhodnými aditívami a prísadami upravené tak, aby
vé krytiny plochých striech novostavieb, mechanicky kotve- dosiahol požadované charakteristiky umožňujúce jeho použitie
né k podkladu, bez zaťažovanej vrstvy. Vystuženie fólie v stavebníctve. Zloženie zmesi a požadované kvalitatívne para-
FATRAFOL 810 polyesterovou textilyovou mriežkou dodáva metre boli konzultované s americkou firmou Rohm and Haas
materiálu vysokú štrukturálnu pevnosť a zaisťuje jej dobrú v ich európskych laboratóriách vo Francúzsku, s nemeckou fir-
rozmerovú stabilitu. Jednovrstvové izolačné systémy na mou Bärlocher a japonskou firmou Kureha. Pri stanovení kvalita-
báze tejto fólie zaisťuje minimálne priťaženie nosnej konšt- tívnych parametrov systému SLOVINYL SIDING® sme vychádzali
rukcie a uplatní sa predovšetkým pri strechách bez mož- z požiadaviek americkej normy ASTM D 3679.
nosti zaťaženia ochrannou alebo pojazdnou vrstvou. Farebný sortiment SLOVINYL SIDING®−u tvorí dvanásť farebných
Parametre: odtieňov (biela, šedá, béžová, tmavobéžová, ružovobéžová, zele-
ná, modrá, hnedá, piesková, zelenošedá, banánová a svetloružo-
Šírka 1 300 2 000 mm vá). Povrchová úprava jednotlivých lamiel je tvorená jemným
Hrúbka 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 mm dezénom s vizuálnou kontúrou dreva. Systém fasádneho obkladu
Plošná hmotnosť 1,52 - 1,91 1,52 - 1,91 kg/m2 pozostáva zo 6 typov hlavných lamiel pre horizontálny obklad
Návin fólie na rolku 20 - 20 25 - 20 m a 1 typu pre vertikálny obklad budov a podhľadov striech.
26 - 26 50 - 40 m2 Jednotlivé typy lamiel majú 1,2 alebo 3 zalomenia široké 3 až 5
palcov. Príslušenstvo tvorí 11 typov profilov, umožňujúcich začia-
Chovanie pri vonkajšom požiare tok i ukončenie obkladu, aplikáciu hlavných lamiel na rovné,
BROOF(t3), BROOF(t1) bočné a šikmé plochy, vnútorné a vonkajšie rohy stavieb, zakry-
tie plôch okolo okien a pod. Všetky lamely majú štandardnú
Farba svetlo šedá, tmavo dĺžku 3,8m s výnimkou profilov na obklad rohov, ktorých dĺžka je
šedá, červená, 3 m.Odolnosť voči poveternostným vplyvom umožňuje použiť
modrá, šedozelená SLOVINYL SIDING® na stavby bez obáv zo straty úžitkových
vlastností počas celej doby životnosti. Výrobca poskytuje garan-
ciu vlastnosti v zmysle PND 10-022-99 na obklad v bielej farbe
10 rokov, na obklad farebne upravený 5 rokov, čo zodpovedá
možnostiam tohto materiálu a špičkovej technológii výroby.

Fatra, a.s. NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s.


tř. T. Bati 1541 M. R. Štefánika 1
763 61 Napajedla 972 71, Nováky
Česká republika Slovenská republika
Tel.: 00421 / 46 / 568 4503, 568 4713
Tel.: + 420 577 502 350, Fax: + 420 572 541 726 Fax: 00421 / 46 / 568 9770
e−mail: fatrafol@fatra.cz, www.fatra.cz e−mail: marketing@nchz.sk, www.nchz.sk

RODINNÝ DOM
35
ytong_dom_SK:Document 1 17.9.2008 14:44 Stránka 1

FOTO 1 - 6: ZAKLÁDÁNÍ ROHOV FOTO 7 - 11: NOSNÉ MURIVO FOTO 12 - 13: NAPOJENIE NOSNÝCH STIEN

a. V každom rohu budovy sa osadí rohová tvárnica. Výšku a. Prvý rad tvárnic nosného muriva kladieme na vápenocemen- a. Skontrolujeme murivo v mieste budúcej steny, prípadné
a uloženie je najlepšie nastaviť pomocou nivelačného prístroja tovú maltu hr. 20 mm, (jej hrúbka sa môže meniť v závislosti nerovnosti nejskôr zarovnáme hoblíkom.
(môžeme použiť aj iné zariadenie s presnosťou ±1 mm). na nerovnosti základu). Ďalšie vrstvy už murujeme na tenko- Nezabudneme riadne očistiť!
Najskôr je nutné osadiť tvárnicu v najvyššom bode základu! vrstvú maltu YTONG hr. 1 až 3 mm. Presné osadenie tvárnic b. Nosnú vnútornú stenu spojíme s obvodovou stenou
kontrolujeme vodováhou! Prípadné výškové nerovnosti zarov- na pevno – väzbou muriva. Prvý rad tvárnic kladieme
b. Na základový pás alebo základovú dosku nanesieme po náme hoblíkom. na vápenocementovú maltu min. hrúbky 20 mm, pritom
očistení štetkou penetračný náter. Rozprestrieme a natavíme neustále kontrolujeme rovnosť s obvodovou stenou.
hydroizoláciu v páse šířky min. 500 mm predpísanou
b. Pred položením ďalšej vrstvy očistíme povrch tvárnic c. Napojením nosnej steny vytvoríme plnú väzbu s obvodovou
v projekte. Napojenie pásov riešime presahom min. 150 mm.
od prachu a nečistôt. stenou, pričom osadenie tvárnic korigujeme poklepom
gumeným kladivom.
c. Vymeriate presné rozmery pôdorysu a polohu budúcich
obvodových stien podľa projektu! c. Murovaciu maltu YTONG nanášame pomocou zubatej lyžice. d. Dbáme na rovinnosť a kolmosť i v zvislom smere.
Maltujeme v celej ploche (šírke) muriva! e. Detail vnútornej väzby a obvodovej steny. Na murovanie
d. Ako prvé ukladáme tvárnicu v najvyššom rohu základovej používame náradie YTONG.
dosky, perom k vonkajšej strane. Tvárnicu osadíme na d. Dodržujeme správnu väzbu tvárnic i v prípade vynechania f. Pri použití hladkých tvárnic (bez pera a drážky)
vápenocementovú maltu hrúbky min. 20 mm v celej ploche otvoru v stene. Zvislé presahy tvárnic musia byť min. 100 mm. musíme naniesť lepiacu maltu i na zvislú stenu tvárnice.
tvárnice.
e. Vodováhou kontrolujeme osadenie tvárnic nielen vodorovne FOTO 14 - 16: PRIEČKA
e. Tvárnicu stabilizujeme poklepom gumovým kladivom. Pritom ale aj zvisle! Pri murovaní používame výhradne gumené a. Polohu budúcej priečky si vyznačíme podľa projektu na
kontrolujeme vodorovnosť tvárnice v obidvoch smeroch. kladivo. nosnej stene, pričom dbáme na zvislosť.
b. V mieste priečky zasadíme do ložnej škáry nerezovú
f. Skontrolujeme výškové osadenie tvárnic vo všetkých rohoch. f. V prípade použitia hladkých tvárnic bez pera a drážky murivovú spojku.
nanášame murovaciu maltu i na zvislú stenu tvárnic c. Spojky muriva v škáre upevníme klinčekmi.
g. Prvý rad tvárnic kladieme na vápenocementovú maltu, ktorej (styčné plochy). d. Pokračujeme v murovaní a dbáme na nanesenie murovacej
hrúbka sa môže meniť v závislosti na nerovnosti základu, malty po celej šírke muriva. Murivové spojky zasadíme
min. však hr. 20 mm. Dbáme na vodorovnosť vo všetkých
g. Tvárnice kladieme čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným v každej druhej rade tvárnic nosnej steny.
smeroch, hlavne pri napojení stien. Prípadné nerovnosti
posúvaním po malte neprišlo k jej nahrnutiu do zvislej špáry e. Murivovú spojku môžeme tiež vsunúť do maltového lôžka
zarovnáme hoblíkom.
a vzniku mezery bez malty. bez klinčekov.
f. Kotvenie dodatočne domurovanej priečky. Murivovú spojku
h. Úchytné kapsy, pera a drážky nám umožnia pohodlné upevníme do nosného muriva hmoždinkou. Priečky k stropu
a presné osadenie tvárnic bez nutnosti ďalších korekcií. neklínujeme, použijeme murivovú spojku alebo montážnu
penu.
i. Detail suchého styku pero - drážka. 10. Profilovanie pier
a drážok zaistí tesnosť styku i bez malty.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

RODINNÝ DOM
36
ytong_dom_SK:Document 1 17.9.2008 14:44 Stránka 2

postup výstavby YTONG


FOTO 17 - 20: NOSNÝ PREKLAD h. Priložíme tretí trámec, pričom dbáme na presné uloženie. FOTO 27 - 3 1: YTON G – MONTOVANÝ STROP
a. Najjednoduchšie preklenutie otvoru vytvoríme pomocou i. Prípadné nerovnosti povrchu alebo hrúbku zarovnáme a. Biely strop je sústava nosných železobetonových nosníkov
nosných pórobetónových prekladov príslušnej dĺžky a šírky, hoblíkom. s priestorovou výstužou na ktorej sú kladené nearmované
čím nám vznikne nadpražie min. výšky 250 mm. j. Hornú plochu dôkladne očistíme od prachu a nečistôt. stropné vložky z pórobetónu YTONG. Po rozložení nosníkov
k. Pri uložení na rad tvárnic v celej výške (250 mm) podľa dodaného kladačského plánu, je potrebné nosníky
b. Prekontrolujeme a upravíme rovinnosť a výšku ložných
domurujeme vyrovnávaciu vrstvu tvárnic (125 mm). montážne podoprieť. Raster podporných stĺpov musí byť
plôch prekladu.
maximálne 1,60 x 1,60 m.
c. Vyrovnáme ostenie otvorov – vyčnievajúce pera v tvárniciach b. Nosníky ukladáme do maltového lôžka z tenkovrstvovej
odstránime hoblíkom. FOTO 24 - 26: U - PREKLAD
murovacej malty. Prvý nosník môže byť od kraja múru
d. Preklad ukladáme z lešenia, skontrolujeme a. Pozor, U-profily tvoria iba tzv. stratené debnenie, nosnú časť
vzdialený tak, že stropná vložka leží jedným koncom na múre
či nie je mechanicky poškodený. prekladu tvorí železobetónové jadro s vloženou výstužou min. 20 mm. Tento krajný rad vložiek môžeme podľa potreby
e. V mieste uloženia prekladu nanesieme murovaciu maltu podľa statického výpočtu. Túto výstuž je výhodné si dopredu aj skrátiť. Presnosť a precíznosť pri murovaní zaistí rovný
v rovnakej hrúbke ako pri murovaní. pripraviť ako armokoš. povrch múru. Prípadné nerovnosti je potrebné zarovnať
f. Minimálna úložná dĺžka prekladu musí byť 250 alebo 200 mm b. Pod prekladom z U-profilov najprv zhotovíme debnenie. hoblíkom.
c. U-profily kladieme na múr a debnenie tak, aby úložná dĺžka c. Položením prvého radu vložiek skorigujeme osovú vzdialenosť
podľa typu prekladu!
prekladu bola min. 250 mm. nosníkov na 680 mm.
g. Šípky zakreslené na čele prekladu musia smerovať hore
d. U-profily kladieme na zráz a lepíme v čele medzi sebou. d. Pred uložením vložiek na nosníky, položíme do tenkovrstvovej
a nápis YTONG musí byť v čitateľnej polohe! malty YTONG po obvode vencové tvárnice, čím sa vytvorí
h. Skontrolujeme správnosť uloženia aj v zvislom smere. Používame tenkovrstvovú murovaciu maltu YTONG.
priestor pre stužujúci veniec v úrovni stropnej konštrukcie.
i. Prípadné nerovnosti je potrebné upraviť poklepom gumovým e. Dbáme na rovinnosť a presnosť uloženia U-profilov.
e. Priestor pre veniec je ohraničený stropnými vložkami
kladivom. f. Nerovnosti upravíme poklepom gumeným kladivom. a vencovými tvárnicami. Stropné vložky upravíme podľa
g. Do jadra U-profilu vložíme vopred pripravenú výstuž - potreby tak, aby ostala medzera medzi vencovou tvárnicou
FOTO 21 - 23: TRÁMCOVÝ PREKLAD armokoš, fixujeme jeho polohu, aby sme zaistili potrebné cca 200 mm pre stužujúcí veniec.
a. Trámcové preklady sú trámce výšky 125 mm, na ktoré sa na krytie výstuže betónom. f. Minimálna dĺžka uloženia nosníkov na múre je 150 mm.
stavbe vymuruje nadmurovanie minimálne jedného radu h. Výstuž v jadre je umiestená nesymetricky - bližšie k okraju g. Komínové teleso musí volne prejsť stropnou konštrukciou.
tvárnic, čím vznikne tzv. spriahnutý preklad výšky 375 mm. z vnútornej strany. h. Projektom predpísanú medzeru necháme i medzi vložkou
Uloženie spriahnutého prekladu je min. 250 mm. Trámce sa i. Z vonkajšej strany vložíme tepelnú izoláciu. a komínovým telesom.
kladú na vyrovnanú ložnú plochu do murovacej malty. j. Správne zostavený preklad pred betonážou. i. Pri správnom položení stropných nosníkov, je kladenie
b. Na obvodovú stenu hrúbky 375 mm použijeme 3 trámce stropných vložiek veľmi jednoduché a rýchle.
Preklad z U-profilov je nosný až po úplnom vyzretí konštruk-
šířky 125 mm. j. Stropné vložky pokladáme na zraz tesne k sebe.
cie. Podoprenie môžeme odstrániť až po úplnom vyzretí
betónovú sieť min. profilu φ 6/150 x φ 6/150. Do medzery
c. Minimálna úložná dĺžka prekladu je 250 mm. Pozor na šípky, k. Pred betonážou hornej časti dosky celoplošne vystužíme
konštrukcie.
musia smerovať hore! k. Pred betonážou jadra preklad zvlhčíme vodou. medzi stropnou vložkou a vencovou tvárnicou vložíme výstuž
d. Trámce zlepíme po celej dĺžke tenkovrstvovou murovacou l. Betónujeme v menších úsekoch betónom min. triedy B20. venca.
maltou YTONG. l. Pred betonážou konštrukcie očistíme a navlhčíme, medzery
Preklad z U-profilov je nosný až po úplnom vyzretí konštruk-
e. Priložíme ďalší trámec. stropných nosníkov polejeme vodou. Potom vybetónujeme
cie. Podopretie môžeme odstrániť až po úplnom vyzretí
f. Prípadné nerovnosti a nepresnosti pri položení upravíme rebrá trámcov, vence a stropnú dosku podľa projektu.
poklepom gumovým kladivom. konštrukcie. Betónovú zmes priebežne zhutňujeme.
n. Hornú plochu betónového jadra zarovnáme, Hr. dosky min. 50 mm, betón B20. Montážne podoprenie
g. Druhý trámec tiež zlepíme po celej dĺžke bočnej plochy. môžeme odstrániť až po úplnom vyzretí konštrukcie,
U-profily teraz tvoria stratené debnenie.
najskôr za 4 týždne.

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

RODINNÝ DOM
37
ytong_dom_SK:Document 1 17.9.2008 14:45 Stránka 3

FOTO 32: VENCOVÁ TVÁRNICA Výhodou je, že požadované rozmiestnenie stupňov si môžeme e. Vodou odstránime prach a nečistoty.
a. Vencová tvárnica slúži ako stratené debnenie venca v úrovni vyznačiť na už existujúcu stenu. f. Drážku z poloviny vyplníme cementovou maltou, môžeme
stropu a zároveň eliminuje tepelný most. h. Príprava uloženia ďalšieho stupňa. Stupeň dokážu vždy uniesť použiť i tu, ktorou lepíme tvárnice pri murovaní.

φ 6 mm.
b. Vencovú tvárnicu lepíme tenkovrstvovou murovacou maltou na dvaja pracovníci. g. Do drážky vložíme výstuž, najlepšie z profilovanej ocele min.
celej úložnej ploche, rovnako tak na čele. i. Zasadenie rohového stupňa, ktorý je “zamurovaný” do
c. Dôkladnosť zlepenia zaručí, že vencová tvárnica udrží i tlak schodišťového muriva a podmurovaný u nosnej obvodovej h. Presahy výstuže za budúcu stenu budú min. 500 mm.
betónu pri opatrnej betonáži venca. steny. i. Po vložení výstuže drážku úplne zaplníme a zahladíme.
d. Pri preväzovaní rohov dbáme na správne priloženie izolácie. j. Kontrola vodorovného osadenia v obidvoch smeroch je nutná. j. Môžeme pristúpiť k vymurovaniu poslednej rady tvárnic
e. Medzera medzi stropnými dielcami a vencovými tvárnicami k. Využiteľný priestor pod schodiskom. parapetu, pritom stále dbáme na dodržaní správnej väzby
slúži k vytvoreniu venca v úrovni stropu, ktorý obieha okolo l. Stupne schodiska osadzujeme tak, že vzniknutú vodorovnú tvárnic i vzhľadom k budúcemu otvoru.
celej stavby. medzeru medzi stupňami dosiahneme podľa potreby výšku k. Pre ďalší postup práce nepotrebujeme žiadnu technologickou
f. V prípade rohu je potrebné tiež previazať izoláciu, aby sa kroku stupňov v rozmedzí medzi 175 až 200 mm. prestávku. Pri murovaní vždy dbáme, aby murovacia malta
zabránilo vytvoreniu tepelného mostu. m.Po osadení stupňov domurujeme schodiskové mury až po bola nanesená celej šírke muriva.
g. Výstuž venca je najlepšie vytvoriť formou armokošov s krytím horní úroveň ostatných nosných stien. l. Tvárnice kladieme do tenkovrstvovej murovacej malty.
výstuže betónom min. 15 mm.
FOTO 36 - 38: VYTVORENÍ NIKY
FOTO 33 - 35: SCHODY a. V prípade vytvoriť v stene niku, si veľkosť výrezu pripravíme a FOTO 45 - 48: VYKLÁDKA
a. Schodiskové stupne sú vystužené pórobetonové prvky, vyznačíme na tvárnici. a. S paletami sa nesmie manipulovať závesnými lanami,
ktoré sú uložené na obidvoch koncoch. Nosné múry schodov b. Ručnou alebo elektrickou pásovou pílou vytvoríme kolmé ale pomocou špeciálneho “C - závesu”, ktorý je tiež možné
ukládáme vždy na hydroizoláciu, ktorá je v tomto prípade už zárezy vo vzdialenosti 40-60 mm od sebe. zavesiť aj na iné závesné zariadenie.
vyhotovená celoplošne. V opačnom prípade použijeme hydroi- c. Murárskym kladivom vysekneme vyznačené časti. b. “C - záves“ zaručuje dobré vyváženie palety pri vykladaní,
zolačné pásy natavené na základovú dosku tak, ako u ostat- d. Nika vytvorená napríklad pre kanalizační zvod. tvárnice v palete nie sú namáhané žiadnou bočnou silou
ných stien. a tak nebudú poškodené.
b. Najnižší schodiskový stupeň položíme na základovú dosku FOTO 39 - 44: VÝSTUŽ POD OTVOROM c. Paleta s tvárnicami je týmto spôsobom vykladaná, podobne
vždy vyššie o hrúbku podlahy. a. V predposlednej vrstve tvárnic u otvorov širších než 1,80 m ako vysokozdvižným vozíkom.
c. Schodiskové stupne sú uložené vždy na obidvoch koncoch, doporučujeme pod parapetom umiestniť výstuž do vopred d. Paletu s tvárnicami ukladáme na vopred pripravenú rovnú
ukladáme ich do tenkovrstvovej murovacej malty, ako tvárnice. pripravenej drážky. Dĺžku drážky najprv vymeriame tak, aby plochu.
d. Montáž stupňa zvládnu dvaja murári. výstuž presahovala min. 500 mm za budúce ostenie. e. V prípade skladovania tvárnic na stavbe je zakázané ukladať
e. Kontrolujeme rovinnosť a výškové uloženie každého stupňa. b. Drážku v strede hrúbky muriva vytvoríme ručným palety s tvárnicami na seba, len vedľa seba v jednej vrstve!
f. Vzniknuté kliny v strednom múre neskoršie vyplníme odrezky drážkovačom.
z pórobetónu. Uloženie stupňa musí byť min. 150 mm. c. Drážka by mala byť cca 40 x 40 mm. Na jej vytvorenie
g. V prípade kladenia stupňa k už hotovým stenám musíme môžeme použiť aj iný vhodný nástroj (fréza, ...).
primurovať stenu hrúbky 150 mm a stupne budú podmurova- d. Drážku dĺžky rovnajúcu sa šírke otvoru plus 500 mm na
né. Tento spôsob uloženia využijeme predovšetkým pri rekon- každou stranu poriadne očistíme.
štrukcii, alebo dodatočnom vytvorení schodiska.

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

RODINNÝ DOM
38
ytong_dom_SK:Document 1 17.9.2008 14:45 Stránka 4

postup výstavby YTONG


FOTO 49 - 53: PRÍPRAVA MALTY c. Počas stáleho miešania pridávame suchú zmes malty do FOTO 54 - 56: VŔTANIE
odmeraného množstva vody.
a. Na prípravu malty potrebujeme jednoduché pomôcky, a. Vŕtanie pórobetónu je jednoduché.
miešadlo zapojené do elektrickej vŕtačky, nádobu d. Doporučujeme rozmiešať celé vrece malty naraz, toto
na rozmiešanie malty a vodu. množstvo stačí na vymurovanie cca 1m3 pórobetónových b. Pre krabice použijeme plochý vrták.
tvárnic.
b. Do čistej nádoby, nejlepšie plastové, nalejeme potrebné c. Docielime tak presného tvaru.
množstvo vody podľa návodu na obalu a zmiešame so e. Rozmiešaná malta má mať takú konzistenciu, aby sa drážky
suchou zmesou murovacej malty YTONG. vytvorené zubatou lyžicou pri nanesení malty na stenu
nezlievali

49 50 51 52

53 54 55 56

RODINNÝ DOM
39
ytong_dom_SK:Document 1 20.9.2008 10:02 Stránka 1

Tel.: 00421 2 581 030 51, fax 00421 2 581 030 59, e-mail info.sk@xella.com, www.xella.sk

Xella Slovensko,spol.s r.o.


Bajkalská 25
827 18, Bratislava
Slovenská republika

kompletný stavebný systém z pórobetonu (pieskového pórobetonu)

PDK - pero / drážka / kapsa P - hladká

presné tvárnice pre obvodové a nosné murivo vnútorné priečky / priečkové preklady

TEPELNE IZOLAČNÉ TVÁRNICE YTONG LAMBDA Špecifikácia: tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I PRESNÉ TVÁRNICE
ideá lne rieše nie pr e modern é stavby bez zate plenia Popis výrobku a použitie: Nosné a nenosné obvodové steny pre vnú torn é neno sné sten y
P2-350, P2-400. Vnútorne nosné, ztužujúce a požiarne steny
P2-500, P4-500. Profilovanie s dvojitým perom a drážkou
a úchopovými vreckami (PDK) alebo hladké (HL), šírky: 200, Presné tvárnice P2-500, P4-500
Stena z bieleho pórobetónu YTONG LAMBDA je jedinou murova- 250, 300, 375 mm Rozmerová tolerancia: dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, Popis výrobku a použitie:
nou konštrukciou na trhu, ktorá dokáže pri rozumných šírkach výška ± 1,0 mm Zpracovanie: presné murovanie na tenké mal- nenosné vnútorné steny, požiarne steny nízkopodlažných
bez dodatočného zateplenia bezpečne prekročiť všetky normové tové lože tl.1-3 mm. Zásadne dodržiavať plnoplošné maltovanie a viacpodlažných budov, prímurovky a obmurovky v interiéroch.
požiadavky a doporučenia na obvodové steny budov. Ďalším celej ložnej škáry. Pre nanesenie malty používať výhradne Profilovanie: hladké, šírky: 50, 75, 100, 125 a 150 mm
zlepšením unikátnych tepelne izolačných vlastností sprístupňuje presné zubaté lyžice YTONG odpovedajúcej šírky. Rozmerové tolerancie:
YTONG LAMBDA nízkoenergetické stavby širokej verejnosti. Malta: YTONG – tenkovrstvá murovacia malta Reakce na oheň: Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm
S bežnými zriaďovacími nákladmi, nízkou stavebnou prácnosťou trieda A1 – nehorlavé Vnútorné omietky: sádrové a vápenno - Reakcia na oheň: Trieda A1 – nehorľavé
a jednoduchou technológiou prevedenia dokáže každý projektant sádrové omietky. Keramické obklady: priamo na murivo bez
aj stavebná firma dosiahnúť výsledkov, ktoré boli doposiaľ vyhra- nutnosti predchádzajúcej úpravy. NENOSNÉ PREKLADY P3,3 - 600
dené iba stavbám s nadštandardnými rozpočtami. Zdravé vnútor- Vonkajšie omietky: ľahké omietky určené pre pórobetón, pre ot vory v pr iečkac h
né prostredie: Vďaka bezkonkurenčnej hygienickej a zdravotnej parupriepustné a vodevzdorné. Popis výrobku a použitie: nenosné preklady YTONG NEP
nezávadnosti i schopnosti prirodzene regulovať vlhkosť vzduchu - vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti sú pórobetónové prvky armované betonárskou výztužou.
v interiéri je YTONG LAMBDA ideálnym stavebným materiálom - nízka objemová hmotnosť - jednoduchá a rýchla montáž, jednoduchá manipulácia
pre moderné stavby s vysokými požiadavkami na kvalitu mikroklí- - dobré akustické vlastnosti - nízka hmotnosť, vysoká presnosť
my v interiéri. Presná rychlá stavba: Presné rozmery a murovanie - vysoká pevnosť v tlaku - obmedzenie mokrého procesu
na tenkovrstvovú maltu zachovávajú výnimočnú presnost výstavby - vysoká požiarna odolnosť - stavebne technické vlastnosti zhodné s murivom
a vysokú produktivitu práce murovacieho systému YTONG, čo sa - rovnaké technické vlastnosti vo všetkých smeroch - podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
priaznivo odrazí v celkových nákladoch každej stavby. - jednoduchá a rychlá montáž - ekologická nezávadnosť

RODINNÝ DOM
40
ytong_dom_SK:Document 1 20.9.2008 10:03 Stránka 2

stavebné systémy YTONG

nosné preklady prekladové trámce U - profil

NOSNÉ PREKLADY P4,4 – 600 PREKLADOVÉ TRÁMCE U - PR OFIL


strate né debne nie mo nolitických ŽB pre kla dov

Popis výrobku a použitie:


YTONG – prekladové trámce sú prvky z pórobetónu
P4,4-600 vystužené zvarenou betonárskou výstužou BSt.500.
Popis výrobku a použitie: Používajú sa na preklenutie okenných a dverných otvorov Popis výrobku a použitie:
nosné preklady YTONG NOP sú pórobetónové prvky armované v murive z presných tvárnic YTONG; v nosných i nenosných U-profily sú debniace prvky – stratené debnenie z pórobetónu.
betonárskou výstužou. Používajú sa na preklenutie okenných stenách v kombinácii s nadmurovaním. Sú určené k zhotoveniu stužujúcich vencov,
a dverných otvorov v murive z presných tvárnic YTONG; Pre danú šírku muriva sa preklad vyskladá z prekladových železobetónových prekladov, prievlakov a stĺpov.
v nosných a nenosných stenách. trámcov položených na doraz vedľa seba, zo štandardne dodá- Rozmerová tolerancia:
Rozmerová tolerancia: dĺžka ± 3 mm, šírka ± 1,5 mm, vaných prvkov, tak možno vytvoriť preklady pre murivo šírky Dĺžka, šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm
výška ± 1 mm, 125, 150, 250, 300 a 375 mm. Hotový preklad sa zostaví podľa Profilovanie: Hladké, bez pera a drážky,
Profilovanie: hladké šírky muriva z jedného až troch vedľa seba položených bez úchytných káps Požiarna ochrana: Stupeň horľavosti:
Požiarna ochrana prekladových trámcov a nadmurovania z presných tvárnic A – nehorľavé podľa ČSN 73 0821
stupeň horľavosti: A – nehorľavé podľa ČSN 73 0821 YTONG. Nadmurovanie musí mať po celej dĺžke prekladu
dôkladne maltované vodorovné i zvislé škáry tenkovrstvovou
- jednoduchá a rýchla montáž murovacou maltou YTONG. - stratené debnenie monolitických konštrukcií
- okamžitá únosnosť Únosnosť prekladu je dosiahnutá cca po 7 dňoch. - jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká presnosť - ľahká manipulácia - nízka hmotnosť
- obmedzenie mokrého procesu - vysoká presnosť - vysoká presnosť
- stavebné technické vlastnosti zhodné s murivom - stavebne technické vlastnosti zhodné s murivom - minimalizácia tepelných mostov
- podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom - podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom - podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
- ekologická nezávadnosť - ekologická nezávadnosť - ekologická nezávadnosť
Rozmery: (d x š x v ) : 1290 - 2240 x 200 - 375 x 249 mm Rozmery: (d x š x v ) : 1150 - 3000 x 125 / 150 x 124 mm Rozmery: (d x š x v ) : 599 x 249 x 300 / 375 mm

stropný systém vencová tvárnica schodiskové stupne

YTONG – montovaný strop VENCOVÁ TVÁRNICA P4-500 SCHODISKOVÉ STUPNE P3,3 -600
systém skladanéh o stropu typu nosník – vložka te peln á izolácia že le zobe tóno vého ven ca k vytvore niu scho diskovéh o ram ena

Popis výrobku a použitie:


schodiskové stupne YTONG sú prvky z pórobetónu
P3,3-600 vystužené zvarenou betonárskou výstužou BSt. 500.
YTONG – montovaný strop je určený pre použitie predovšetkým Schodiskové stupne slúžia pre zhotovenie schodísk v interiéri
v bytovej a občianskej výstavbe, ale je vhodný i pre výrobné Vencová tvárnica P4-500 rodinných príp. bytových domov. Použitie v exteriéri sa nepred-
a skladovacie priestory. Štandardný YTONG – montovaný strop Popis výrobku a použitie: pokladá. Stupne sa osadzujú po oboch stranách na murivo
je vyhotovený z YTONG – stropných vložiek z materiálu vencová tvárnica je dvojvrstvová doska zložená z pórobetónovej do maltového lôžka, štandardné uloženie je 150 mm na každej
P2-500, prefabrikovaných stropných nosníkov a monolitickej tvárnice P4-500 šírky 50 mm a čadičovej tepelnej izolácie strane. Stupne možno podmurovať alebo zamurovať do múra.

statika oceľovou sieťou (napr. ø6/150/150), zviazanou s hornou


zálievky B20. Zálievkový betón sa vystužuje podľa predpisu NOBASIL hr. 50 mm. Vencové tvárnice sa používajú ako Výška a šírka schodiskových stupňov na stavbe sa rieši zod-
vonkajšie stratené debnenie stužujúcich vencov a stropov. povedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovaním a presa-
výstužou nosníkov, po celej ploche stropu s minimálnym krytím Rozmerová tolerancia: Dĺžka, šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm hom stupňov cez seba, viď konštrukčné detaily. Stupne nie sú
10 mm. Konštrukcie tvoria po zmonolitnení tuhý železobetónový Profilovanie: Hladké, bez pera a drážky, bez úchytných káps určené pre schodisko s jednou stredovou schodnicou.
rebrový strop s konštrukčnou výškou 250 mm alebo 300 mm Požiarna ochrana: Stupeň horľavosti: - jednoduchá a rýchla montáž
a osovou vzdialenosťou nosníkov 680 mm. V strope je možné - jednoduchá a rýchla montáž - okamžitá únosnosť
vytvárať otvory pre schodisko, komíny apod. Tieto musia byť - optimálna izolácia železobetónového venca - veľká variabilita
vystužené na základe statického výpočtu. Jedná sa o rebrový - nízka objemová hmotnosť - atypické riešenie
železobetónový strop YTONG, ktorý umožňuje preklenutie - výborná požiarna odolnosť - výborná požiarna odolnosť
svetlých vzdialeností v miestnostiach do 6,70 m pri hrúbke - podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom - podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
stropu 250 mm a 7,30 m pri výške stropu 300 mm. - ekologická nezávadnosť - ekologická nezávadnosť

RODINNÝ DOM
41
heluz_dom_postup pri stavbe_sk:Document 1 20.9.2008 10:19 Stránka 1

POSTUP MUROVANIA Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH


BLOKOV HELUZ SUPERTHERM STI SB NA CELOPLOŠNÚ 2. Založen ie a mur ovanie prvej vr stvy muriva , vysypanie dutín
TENKOVRSTVOVÚ MALTU SB C prístroj s latou, vyrovnávaciu súpravu zloženú z dvoch pe rlitom
prípravkov s meniteľným nastavením a hliníkovú latu. Ďalej si Prvá vrstva tehál sa zakladá na dokonale rovnú a súvislú vrstvu
1 . Príprava sta vby, pomôc ky pre za loženie m uriva, výško vé pripravíme špeciálnu cementovú zakladaciu maltu Supertherm malty, ktorá nesmie byť v žiadnom prípade tenšia ako 10 mm.
za mera nie SB Z, nádobu na jej rozmiešanie, vhodnú vŕtačku so špeciál- Jeden z prípravkov vyrovnávacej súpravy umiestime do najvyššie-
Pri murovaní z brúsených tehál Supertherm je veľmi dôležité nym ponorným miešadlom. Najskôr uskutočníme výškové ho miesta základovej dosky a jeho vodiacu lištu nastavíme do
správne založenie prvej vrstvy muriva. Na základovej doske zameranie základu v mieste budúcich stien. Pomocou nive- výšky 10 mm. Po hrubom vyrovnaní podľa vodováhy sa presná
musí byť v mieste budúcich stien nalepené pásy vodorovnej lačného prístroja a late určíme najvyšší bod základovej dosky výška vodiacej lišty nastaví pomocou nivelačného prístroja. Ďalej
izolácie proti zemnej vlhkosti o 150 mm širšie ako je šírka od ktorého budeme postupovať pri založení prvej vrstvy muriva. si na prípravku nastavíme šírku nanášanej maltovej vrstvy podľa
steny obvodového muriva a musia byť vytýčené rohy steny. Hrúbka maltového lôžka v najvyššom mieste základovej dosky šírky budúcej steny. Druhý prípravok sa umiestni do vzdialenosti
Pre založenie prvej vrstvy muriva potrebujeme nivelačný musí byť minimálne 10 mm. 2 m od prvého (v závislosti na dĺžke late) a jeho vodiaca lišta sa

1 2 3

RODINNÝ DOM
42
heluz_dom_postup pri stavbe_sk:Document 1 20.9.2008 10:19 Stránka 2

postup výstavby HELUZ


nastaví tak, aby bola v rovine s vodiacou lištou prvého maltového lôžka dôjde k stlačeniu malty a konečná hrúbka škáry 4. Napojen ie vnútor ných n osných stien a priečok
prípravku. Na druhom prípravku tiež nastavíme šírku maltovej je potom 1 mm. Pri spracovaní maltové zmesi (obr. 6) je nutné Napojenie nosných stien a priečok sa robí pomocou plochých
vrstvy (obr. 1). Špeciálnu zakladaciu maltu Supertherm SB Z si presne dodržať návod na obale, aby bola zaistená jej správna kotiev z nerezovej ocele. Pri murovaní obvodových stien
pripravíme zmiešaním suchej zmesi s predpísaným množstvom konzistencia. Nanášací valec (obr. 7) zaistí optimálne dávkovanie vložíme v mieste napojenia vnútorné nosné steny do každej
vody podľa odporučenia výrobcu. Maltu nanášame medzi vodia- a rozprestrenie malty po celej ploche úložnej škáry (obr. 8). druhej úložnej škáry dve kotvy (pri nenosných priečkach jednu
ce lišty prípravkov vyrovnávacej súpravy (obr. 2) a sťahujeme Tvarovka musí byť osadená do max. 8 minút po nanesení malty kotvu), ktoré predtým namočíme do malty (obr. 11). Úložnú
ju do roviny pomocou hliníkovej late. Prebytočnú maltu po stra- a počas tejto doby ju možné ľahko upravovať do požadovanej škáru v mieste vloženia kotiev je vhodné ľahko prebrúsiť, aby
nách odstránime. Následne premiestnime vzdialenejší prípravok roviny. Pred nanášaním spojiva je nutné očistiť úložnú škáru od po vložení kotiev nedošlo ku zväčšeniu hrúbky škáry.
v smere nanášania zakladacej malty a celý postup zopakujeme. voľných častíc (prach, tuky a pod). Pri murovaní v letných Priečky je možné na nosné murivo napojiť až pri ich murovaní.
Pri zakladaní rohov stavby nanášame zakladaciu maltu za oce- mesiacoch za vysokých teplôt (pokiaľ sú tehlové tvarovky Kotvu ohneme do pravého uhlu, namočíme ju do malty a umi-
ľovú vodiacu lištu umiestnenú v blízkosti rohu steny. Po stiahnu- vyschnuté), je dobré podklad pred nanášaním spojiva navlhčiť estnime do úložnej škáry priečky, zvislú časť kotvy potom
tí malty premiestnime prípravky na druhú stranu rohu. vodou, najlepšie rozprašovačom. Murovanie pri teplotách nižších priskrutkujeme k nosnej stene pomocou skrutky a hmoždinky.
Nanášame zhruba taký úsek zakladacej malty, aby bolo možné ako + 5 °C je zakázané. Murovanie zahájime uložením tehlových Zvislá škára v mieste napojenia stien sa premaltovává, tehly
maximálne po 1 hodine ukladať prvú vrstvu muriva. Pokiaľ je blokov na namaltované konce alebo rohy budúcej steny. namaltujeme z boku a prisadíme ku už postavenej stene.
zakladacia malta príliš tuhá, je nutné pre spojenie prvej vrstvy Zarovnáme ich zvislo do roviny a dbáme na správnu orientáciu
tehál so zakladacou maltou použiť maltu pre tenké škáry, do systému pier a drážok. Rohy založíme podľa pravidiel skladby
ktorej namáčame spodnú úložnú plochu tehál. Z dôvodu zníže- rohu pre stenu príslušnej šírky pomocou doplnkových tehál roho- 5. M urova nie pa rapetu a o stenie ot voru
nia tepelných strát z muriva do betónového základu odporúča vých, krajových a krajových polovičných. Vybranie v tehle krajo- Z dôvodu eliminácie tepelných mostov okolo rámu okien
spoločnosť HELUZ vysypať pri prvej vrstve muriva dutiny vej a krajovej polovičnej vyplníme tepelnoizolačnou maltou. a dverí sa parapety a ostenie otvoru murujú pomocou tehál
v tehlových tvarovkách tepelnoizolačným materiálom – hydrofo- Tehlové bloky na koncoch steny spojíme z vonkajšej strany muri- krajových a krajových polovičných s vybraním pre vloženie izo-
bizovaným expandovaným perlitom EP 150 H1 o zrnitosti va napnutou murárskou šnúrou. Pozdĺž napnutej šnúry ukladáme lantu. V poslednej rade steny parapetu osadíme tehly krajové,
0,0 – 1,0 mm. Pred vysypávaním dutín prvej vrstvy muriva per- tehly do maltového lôžka zhora nasunutím pier do drážok. alebo krajové polovičné podľa toho, aká je požadovaná celková
litom je vhodné zvislé škáry v líci muriva vyplniť maltou (lepid- Polohu tehlových blokov zrovnáme gumovou paličkou podľa výška parapetu. Tehlu ukladáme do lôžka z tepelnoizolačnej
lom, obr. 3). Pre ľahké a rýchle vyplnenie dutín perlitom použi- vodováhy a late (obr. 9). Posúvanie tehál po maltovom lôžku je malty otočenú na bok tak, aby vybranie pre vloženie izolantu
jeme maltovací prípravok HELUZ do ktorého sypeme perlit zakázané. Pre vlastnosti muriva zo statického hľadiska je veľmi smerovalo nahor. Zvislú škáru medzi klasicky uloženým tehlo-
(obr. 4) a súčasne ho zvoľna posúvame po murive tak, aby dôležitá jeho preväzba vo vrstvách. Pri brúsených blokoch vým blokom a nadväzujúcou otočenou krajovou tehlou parapet-
perlit samovolne zapadal do tvaroviek a vyplnil všetky ich duti- o výške 249 mm musí byť minimálne previazanie 100 mm. nej steny tiež vyplníme tepelnoizolačnou maltou. Na úložnú plo-
ny (obr. 5). Pred nanášaním malty pre tenké škáry na úložnú Vzhľadom k rozmerom tehlových blokov Supertherm vychádza pri chu ďalšieho ukladaného tehlového bloku nanesieme maltu pre
plochu muriva vysypaného perlitom musíme očistiť povrch tehlo- dodržaní doporučeného pôdorysného modulu stavby 250 mm tenkú škáru a namaltovanú stranu tehly tesne prisadíme
vých tvaroviek aby na ňom neostávala vrstva perlitu. dĺžka preväzby 125 mm (obr. 10). Pokiaľ nie je možné vymuro- k vedľajšej tehle. Ostenie otvoru murujeme takým spôsobom,
vať stenu v násobku dĺžkových modulových rozmerov tehál, je aby sa tehly krajové a krajové polovičné nad sebou pravidelne
3 . Mur ovanie z brúsen ých teh ál potreba tehlové bloky rezať. Pri tehlových blokoch upravených striedali. V parapete a v ostení otvoru vznikne drážka (obr.12)
Malta pre celoplošnú tenkú škáru Supertherm SB C sa nanáša rezom vyplníme zvislú škáru tepelnoizolačnou maltou Supertherm do ktorej vložíme pruhy extrudovaného polystyrénu.
v hrúbke 3 mm pomocou nanášacieho valca tak, aby prekrývala TM. Murivo musíme v priebehu stavby chrániť pred poveternost-
celoplošne aj dutiny tehlových tvaroviek. Po osadení tehly do nými vplyvmi zakrytím nepremokavým materiálom.

4 5 6

7 8 9

10 11 12

RODINNÝ DOM
43
044_045_Heluz_novy_dom_sk:Document 1 20.9.2008 10:24 Stránka 1

Tel.: +421 2 43 421 062, +420 385 793 030, Fax: +421 2 43 420 104, zákaznícka linka: 0800 106 206
e-mail: predaj@heluz.sk, www.heluz.sk, www.heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.


Dolní Bukovsko 295
373 65
Česká republika

Tehly, ktoré už nemusíte


zateplovať...
Komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu

tehlový blok SUPERTHERM 40 STI nanášanie tenkovrstvej malty murovanie na celoplošnú tenkovrstvovú
pre obvodové murivo SUPERTHERM SB maltu SUPERTHERM SB C

SUPERTHERM STI TEHLY BRÚSENÉ SUPERTHERM SB A STI SB


Pre samotné murovanie je možné použiť dva typy malty,
maltu SUPERTHERM SB alebo SUPERTHERM SB C, ktoré sa
Tehlové bloky SUPERTHERM STI boli navrhnuté z dôvodu neustále Pre murovanie na tenkú škáru ponúka spoločnosť HELUZ na tehy nanášajú pomocou nanášacích valcov. Šírka nanáša-
sa zvyšujúcich nárokov na tepelné parametre budov. Majú najlep- brúsené tehlové bloky SUPERTHERM SB a ako prvá v ČR nej malty SB je 1 mm a pokrýva iba rebrá tehál, dutiny
šie tepelnoizolačné vlastnosti na trhu a vďaka tomu prinášajú sta- začala vyrábať aj brúsené tepelnoizolačné bloky SUPERTHERM v tehlách nie sú prekryté. Malta SB C sa nanáša v šírke
vebníkom veľmi významnú úsporu nákladov na vykurovanie. Sú STI SB. Vďaka vysokej presnosti ložnej škáry brúsených tehál sa 3 mm (po usadení tehál je šírka škáry rovnako 1 mm), prekrý-
určené pre jednovrstvové obvodové steny a všetky bloky o šírke murovanie vykonáva na špeciálne tenkovrstvové malty (lepidlá) va celoplošne dutiny v tehlách a to umožňuje lepšie usadenie
250, 300, 365, 380, 400, 440 a 490 mm spĺňajú tepelné požiadav- alebo na polyuretanovú penu. tehlového bloku po jeho uložení do muriva. (predlžuje sa tzv.
ky platných noriem bez dodatočného zateplovania. Muruje sa na Obvodové tehlové murivo z brúsených tehál SUPERTHERM korekčný čas). Najnovšia technológia pre murovanie z tehál
tepelnoizolačnú maltu, pretože sa zvýši tepelný odpor steny o 24% výrazne eliminuje vznik tepelných mostov spôsobených klasickou brúsených predstavuje špeciálna polyuretanová pena, alebo
oproti použitiu klasickej vápenocementovej malty. Pre zachovanie murovacou maltou a zároveň vytvára jednoliaty podklad pod tiež bezcementové lepidlo s extrémne silnou lepivosťou určené
mimoriadnych tepelnoizolačných parametrov muriva z tehlových omietku. Vyznačuje sa nižšou prácnosťou a vyššou rýchlosťou výhradne pre lepenie brúsených tehál. Nanáša sa na očistenú
blokov SUPERTHERM STI, boli doriešené aj najkritickejšie miesta murovania, nízkou vlhkosťou hotového muriva a výrazne nižšou ložnú škáru vo dvoch pruhoch, u priečok v jednom pruhu.
stien, tj. väzby rohov, ostenie okien a dverí, skonštruovaním spotrebou murovacej malty, čím je zaručená aj ekonomická Jedná sa o suchý systém murovania, pri ktorom nedochádza
doplnkov: tehiel krajových (K), krajových polovičných (K-1/2) a výhodnosť tohto muriva. Pri murive z brúsených tehál je veľmi k prenášaniu vlhkosti z pojiva do muriva. To umožňuje murova-
rohových (R). S využitím tehiel krajových a tehiel krajových polo- dôležité správne založenie prvej vrstvy, ktoré sa vykonáva nie i pri nízkych teplotách, a to až do -10 °C. Murovanie
vičných pre ostenie okenných a dverových otvorov sa do zapuste- pomocou vyrovnávacej súpravy, nivelačného prístroja a laty. pomocou peny je rýchle, nenáročné na energiu, vodu i počet
nej kapsy v tehlách vloží tepelný izolant, ktorý plynule naväzuje na Prvá vrstva tehál sa zakladá na dokonale rovnú a súvislú vrstvu pracovníkov. Naviac nie je potrebný takmer žiadny čas na prí-
tepelnú izoláciu prekladu. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov malty. Šírka nanášanej zakladacej malty musí byť v najvyššom pravu, pretože dózu stačí len dobre pretrepať a našrubovat na
okolo rámov okien a dverí. mieste základovej dosky minimálne 10 mm. aplikačnú pištoľ.

RODINNÝ DOM
44
044_045_Heluz_novy_dom_sk:Document 1 20.9.2008 10:24 Stránka 2

stavebné systémy HELUZ

obvodové steny so zalomením pod nosný preklad HELUZ so schránkou komínový systém HELUZ
uhlom 135° - SUPERTHERM 44-R 135° pre vonkajšie rolety a žalúzie

Použitím brúsených tehlových tvaroviek pre plášť komínového


telesa sú zaistené rovnaké vlastnosti muriva i komína. Nemusia
sa riešiť zložité detaily na styku dvoch rôznych druhov materiá-
lov, ktoré často vedú k trhlinám v omietke vplyvom ich odlišnej
Nosný preklad HELUZ je ucelený kompletný výrobok, ktorý plní tepelnej rozťažnosti. Rovnakorodý podklad pod omietku už
súčasne niekoľko funkcií a má mnoho výhod. Plne nahradzuje nepotrebuje žiadnu penetráciu alebo iné úpravy. Brúsené komí-
nosné keramické preklady a zároveň je v ňom vytvorená schrán- nové tvarovky spojované lepidlom zaisťujú rýchly a presný spô-
ka pre osadenie vonkajších tieniacich systémov (roliet, žalúzií, lát- sob výstavby.
kových clon i sieti proti hmyzu). Súčasťou prekladu je tepelná Komínový systém HELUZ obsahuje všakovaké prvky a príslu-
izolácia umiestnená vo vnútri prekladu z dôvodu eliminácie tepel- šenstvo, ktoré je pre správnu funkciu každého komína nutné.
Tehly SUPERTHERM 44-R 135° sú určené pre murovanie obvo- ného mostu u nadpražia otvorov vonkajších stien. Pohľadové stra- Unikátne konštrukcie brúsených keramických tvaroviek s celo-
plošným odvetraním komínového telesa zaisťuje optimálnu funk-
dových stien so zalomením pod uhlom 135° (napr. arkýre, apsi- ny prekladu sú v tehlovom prevedení pre zabezpečenie dokona-
ciu komína. Možno postaviť komínové teleso s ľubovoľným poč-
dy) u najčastejšie používanej šírky muriva 440 mm. Zalomenie lej prilnavosti omietok. Po zaistení prípravy, pred prevedením
tom prieduchov pri ľubovoľnej kombinácii priemerov a typov
je tvorené pomocou dvoch špeciálnych rohových tehlových tvaro- omietok, umožňuje tento typ prekladu kompletne dokončiť stavbu vnútorných vložiek. Pre nadstrešenie častí komínov existuje
viek medzi ktoré sa vkladá tepelná izolácia – polystyrén šírky 50 bez nutnosti montáže vonkajších tieniacich systémov, ktoré mnoho variant riešení – šťuková omietka, návleky, obmurovanie
mm. Odpadá tým nutnosť prácneho rezania tehál, je zachovaná možno namontovať kedykoľvek neskôr behom užívania stavby. alebo obklad Klinker. Komínový systém je určený pre všetky
preväzba muriva vo vrstvách i jeho pevnosť. Na tento roh ďalej Pre vonkajšie tieniace systémy je možné použiť rôzné druhy druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín. Komín je
plynule nadväzuje murivo z klasických alebo brúsených tehlo- lamiel a ručné alebo elektrické ovládania. Vodiace lišty možno tvorený komínovou tvarovkou obvodového plášťa, tepelnú izolá-
vých blokov SUPERTHERM a vzájomná styčná (zvislá) škára sa pripevniť k osteniu alebo k rámu okna, vodiace lišty roliet možno ciu a šamotovou komínovou vložkou. Pre spotrebiče na plynné
plne premaltovává, najlepšie tepelnoizolačnou maltou. Skladba tiež zapustiť do ostenia a tým významne zvýšiť zabezpečenie a kvapalné palivá sa používá plastová komínová vložka s kera-
rohu zaisťuje požadované tepelnetechnické parametry muriva. budovy proti násilnému vniknutiu. mickou tvarovkou obvodového plášťa.

vnitřní příčky: 65/80/115/140/175mm

PRESNÉ PRIEČKOVKY PRE INTER IÉROVÉ STENY


Tehly dierované zazubené SUPERTHERM 14 P+D sa používajú
pre murivo vnútorných priečok šírky 140 mm, prípadne pre von-
kajšiu omietanú časť obvodového vrstveného muriva v kombinácií
s tepelným izolantom a vnútornou nosnou časťou. Možno ich tiež
použiť ako primurovku tepelnej izolácie v mieste železobetono-
vých stužujúcich vencov.

ploché a nosné preklady HELUZ keramický strop HELUZ MIAKO stropný panel HELUZ
KERAMICKÉ NOSNÉ PREKLADY HELUZ

Nosné preklady sa používajú ako plne nosné preklady nad KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO KERAMICKÝ ST ROPNÝ PANEL S OKAM ŽIT OU ÚNOSNOSŤO U
dverovými a okennými otvormi. Preklad tvorí keramická tvarovka
so železobetónovou nosnou časťou. Výška prekladov je 238 mm, Stropnú konštrukciu tvoria keramobetónové stropné nosníky vystuže-
šírka 70 mm a dĺžka 1000 až 3500 mm. Preklady sa usádzajú né zvarenou priestorovou výstužou a keramické vložky Miako. Celý
svojou užšou stranou (na výšku) nad otvory v nosných stenách strop sa zmonolitní dobetónovaním. V závislosti na rozpätí a zaťažení
do lôžka z cementovej malty tak, aby pohľadové strany prekla- stropnej konštrukcie sa navrhne vhodná výška nosníkov a keramic- Keramický stropný panel HELUZ nachádza uplatnenie pri
dov boli tehlové. Minimálna dĺžka uloženia je závislá na svetlom kých vložiek a tiež šírka nabetónovanej vrstvy 40 alebo 60 mm. výstavbe stropov najmä v bytových a občianskych stavbách.
rozpätí otvoru. V obvodových stenách sa medzi preklady vkladá Výsledná šírka stropu sa pohybuje od 190 do 290 mm (po 20 mm). Základné panely sa vyrábajú pôdorysne v obdĺžnikovom preve-
tepelná izolácia – polystyrén min. šírka 90 mm. . Pre vnútorné obmurovanie stropnej konštrukcie sa používajú kera- dení v šírke 1200 mm a dĺžkach od 1,5 m do 7,25 m.
mické vencovky SUPERTHERM, ktoré vytvárajú tehlový obvodový Doplnkové panely majú šírku 1000, 900, 700 a 600 mm. Výška
Výhody: plášť železobetónových vencov a spolu s vloženým izolantom - poly- stropných panelov je 230mm. Súčasne sa vyrábajú tiež tvarovo
- plne staticky únosné styrénom o šírke min. 100 mm zaisťujú požadovanú tepelnú izoláciu atypické panely, panely s priestupmi, balkónové panely a pane-
- výška prekladu odpovedajúca murovacím blokom o výške rezu venca v celej šírke stropu. Stropná konštrukcia z nosníkov HELUZ ly so zvýšenou únosnosťou.
238 mm a vložiek MIAKO má vysokú požiarnu odolnosť. Celokeramický pod- Keramické panely HELUZ už nie je nutné nabetónovávať.
- nie je nutná nadmurovka ako u plochých prekladov hľad stropu tvorí vhodný podklad pod omietku a strop je schopný Po osadení panelov na obvodové murivo sa betónom zalejú iba
- podoprenie v montážnom stave nie je nutné prijímať a uvoľňovať vlhkosť a tým vytvárať v miestnostiach zdravú styčné plochy (zámky) medzi panelmi a príp. stužujúci veniec.
- jednuduchá manipulácia, možnosť kombinácie s tepelným mikroklímu. Tieto stropy sú veľmi variabilné a ich použitie je vhodné Veľkou výhodou keramických panelov je jednoduché a rýchle
izolantom i pri členitých a nepravidelných pôdorysoch miestností, s prídavnou podloženie a strop s okamžitou únosnosťou. Celokeramický
- tehlový podklad pod omietku výstužou ich možno navrhnúť pre konzoly balkónov a schodiskových podhľad stropných panelov tvorí vhodný podklad pod omietku,
podest aj ako spojité nosníky. Vzhľadom k možnému rozpetiu a má dobré vlastnosti z hľadiska tepelnej ochrany pri požiari, je
Keramické preklady ploché sa vyrábajú v troch šírkach 115, 145 zaťaženiu stropnej konštrukcie sú keramické stropy HELUZ MIAKO schopný prijímať a uvoľňovať vlhkosť a tým vytvárať v miest-
a 175 mm. Ako nosné sa chovajú až v spolupôsobení s nad- použitelné pre rodinné a bytové domy, hotely, administratívne budo- nostiach zdravú mikroklímu. Stropné panely možno kombinovať
väzujúcou nadmurovkou popr. nabetónovanou tlakovou zónou. vy, školy, zdravotnícke zariadenie a pod. s keramickým stropom HELUZ MIAKO.

RODINNÝ DOM
45
046_047_048_stomix_dom_SK:Document 1 20.9.2008 12:27 Stránka 1

Tel.: +420 584 484 111, Fax: +420 584 484 112, e−mail: info@stomix.cz, www.stomix.cz

STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Žulová 178,

Česká Republika
1 Z ATEP LENIE - Vonkajšie tepelne izolačné kontaktné systémy
(ETICS) sú nosnými produktami značky STOMIX®. Vyvinuli sa sys-
témy dostatočnej tepelnej izolácie fasád, ktoré je možné použiť
pri rekonštrukcii starších budov, ale i pri stavbe nových domov.
Skladba zateplovacích systémov rady stomixTHERM® je dokonale
zladená. Ich súčasti sú jednoznačne stanovené a používajú sa v
presne určených kombináciách. Podľa požiadaviek investora
možno zvoliť kontaktný zateplovací systém stomixTHERM® alfa s
izoláciou z polystyrénu či stomixTHERM® beta s izolantom z mi-
nerálnej vlny. Ponúkame tiež zateplovací systém určený pre mon-
tované domy a drevostavby a riešenia zateplenia soklovej časti
budovy. Spoločnosť STOMIX® bola prvým českým výrobcom
ETICS, ktorý sa stal držiteľom Európskeho technického schválenia
(ETA) pre zateplovacie systémy – stomixTHERM® alfa a
stomixTHERM® beta – a je teda oprávnený pre nich používať
označenie.
2 F ASÁ DY - STOMIX® ponúkajú radu omietkovín, farieb a ďalších
produktov vhodných pre kompletnú renováciu exteriéru budov a
ich farebné riešenie. Pokiaľ dom nezateplujete, doporučujeme
ucelený omietkový systém, ktorý sa skladá zo základnej vrstvy
tvorenej stierkou a výstužnou sieťovinou, z omietkovín rady
BetaDEKOR® a fasádnych farieb GamaDEKOR®, ktoré sú k dis-
pozícii v širokej palete odtieňov. Sortiment zahŕňa tiež mozaikové
dekoratívne omietkoviny AlfaDEKOR či flexibilné obkladové pásky
Brick Flexy, ktoré umožňujú vytvoriť jedinečný a originálny vzhľad
každej stavby.
3 S TENY V INTERIÉR I - V ponuke materiálov nezabúdame
ani na úpravu stien v interiéri. Pre tieto účely ponúkame
omietkový systém pre interiér, omietkoviny a širokú škálu
interiérových farieb. Vysoko odolná a dekoratívna je povrchová
úprava systémom BALET® 1 založeným na sklovláknitej tapete s
výrazným vzorom. Zaujímavé efekty možno vytvoriť pomocou
flexibilných obkladových pásiek Brick Flexy.
4 P ODLAHY - Podlahový systém predstavuje ucelenú radu
výrobkov vhodných pre renováciu aj nového položenia podláh.
Obsahuje samonivelačné a hydroizolačné hmoty, odolné podla-
hové farby a sofistikované lepidlá pre pokladanie dlažby.
5 S ANÁ CIA BE TÓNU - Pre sanáciu a ošetrenie betónu a železo-
betónu sme vyvinuli materiály rady BetaFORM®. Reprofilačné
malty, vyhladzovacie stierky, ochranné a adhezívne nátery sú
určené pre jednotlivé etapy sanačných prác.
6 B ALK ÓNY
Revitalizovaným panelovým domom i rodinným domom je určená
rada výrobkov pre opravy a rekonštrukcie balkónov. Ucelený sys-
tém obsahuje sanačné a hydroizolačné hmoty a tiež špeciálny
doplnkový sortiment ako sú balkónové profily či tesniace pásy.

ZATEPLENIE ZATEPLENIE ZATEPLENIE


STOMIXTHERM® ALFA STOMIXTHERM® BETA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM RADY STOMIXTHERM®
PRE MONTOVANÉ DOMY A DREVOSTAVBY

- Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, súdržný - Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, súdržný
a rovný (napr. betón, pórobetón či tehelné murivo) a rovný (napr. betón, pórobetón či tehelné zdivo)
- Penetrácia podkladu penetračný lak EH či základná farba HC-4 - Penetrácia podkladu penetračný lak EH či základná farba HC-4 - Podklad čistý, bez prachu a mastnoty, pevný, súdržný
(druh a nutnosť penetrácie podľa stavu podkladu) (druh a nutnosť penetrácie podľa stavu podkladu) a rovný (napr. cementotrieska či drevotrieska)
- Lepiaca hmota AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S2 či AlfaFIX® S11 - Lepiaca hmota AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S2 či AlfaFIX® S11 - Penetrácia podkladu základná farba HC-4 (druh a nutnosť
podľa podkladu a podmienok podľa podkladu a podmienok penetrácie podľa stavu podkladu)
- Izolačné dosky polystyrén EPS 70 F - Izolant dosky TR10 či lamely TR80 z minerálnej vlny - Lepiaca hmota AlfaFIX® S11 či AlfaFIX® TIS podľa podkladu
- Kotvenie tanierovej hmoždinky PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, - Kotvenie tanierovej hmoždinky PTH-KZ, PTH-KZL, na lamely a podmienok
NTK U, NT U, STR U, iba doplnkovo IDKT, TID-T, TID-TL s prídavným tanierikom IT PTH 140 či SBL 140 plus - Izolačné dosky polystyrén EPS 70 F
- Zakladacia lišta pre vloženie spodnej rady izolačných dosiek, - Zakladacia lišta pre vloženie spodnej rady izolačných dosiek, - Kotvenie tanierik hmoždinkový SBH-T či tanierik
vytvára soklovú hranu vytvára soklovú hranu hmoždinkový TIT s vhodnou skrutkou
- Zosilnenie vystuženia nárožia, okraja alebo časti ETICS - Zosilnenie vystuženia nárožia, okraja alebo časti ETICS - Zakladacia lišta pre vloženie spodnej rady izolačných dosiek,
zdvojením sieťoviny alebo lištou zdvojením sieťoviny alebo lištou vytvára soklovú hranu
- Základná vrstva stierková hmota AlfaFIX® S1 a sklenená - Základná vrstva stierková hmota AlfaFIX® S1 a sklenená - Zosilnenie vystuženia nárožia, okraja alebo časti ETICS
sieťovina VT1 sieťovina VT1 zdvojením sieťoviny alebo lištou
- Penetrácia penetračný lak EH, základná farba HC-4 - Penetrácia penetračný lak EH, základná farba HC-4 - Základná vrstva stierková hmota AlfaFIX® S1, AlfaFIX® S11
či HC-5 podľa typu omietky či HC-5 podľa typu omietky či AlfaFIX® TIS a sklenená sieťovina VT1
- Povrchová úprava BetaDEKOR® AD / AF, SIF / SID, VF / VD - Povrchová úprava BetaDEKOR® AD / AF, SIF / SID, VF / VD - Penetrácia základná farba HC-4 či HC-5 podľa typu omietky
či BetaDEKOR® SF / SD s možnou farbou GamaDEKOR® SA, či BetaDEKOR® SF / SD s možnou farbou GamaDEKOR® SA, - Povrchová úprava BetaDEKOR® AD / AF, VF / VD či SIF /
SIL SIL SID, lokálne mozaikové omietky AlfaDEKOR

RODINNÝ DOM
46
046_047_048_stomix_dom_SK:Document 1 20.9.2008 12:27 Stránka 2

zateplovacie systémy

FASÁDY FASÁDY
OMIETKOVÝ SYSTÉM DO EXTERIÉRU BRICK SYSTÉM FLEXY SPECIÁLNE OMIETKOVINY A FASÁDNE FARBY

NECHCETE ALEBO NEMÔŽETE ZATEPLOVAŤ,


ALE TÚŽITE PO NOVEJ FASÁDE?
Aj pre Vás má STOMIX® praktické riešenie. Náš omietkový Zaujímavú možnosť povrchovej úpravy budovy predstavujú
systém predstavuje jednoduchú a výhodnú alternatívu klasických obkladové pásky systému Brick Flexy, ktoré možno aplikovať FLEXIBILNÁ OMIETKA
jadrových omietok. Ako základná vrstva sa v tomto prípade pou- na zateplovací systém i na nezateplený povrch. Ponúkame špeciálne flexibilné omietkoviny, ktoré sú určené
žíva špeciálna stierka spolu s výstužnou sieťovinou, na ktorú sa Jedná sa o tenký a ohybný obklad, ktorý vzhľadom imituje i pre najnáročnejších zákazníkov a do obtiažnych podmienok.
po aplikácii penetrácie nanesú omietkovina a fasádna farba, ich tehlu. Vďaka svojej pružnosti a ľahkosti obklad nepraská, Omietkoviny BetaDEKOR® AF-FLEX sa vyznačujú vysokou
výber závisí na miestnych podmienkach a požiadavkách klienta. nezaťažuje stavebnú konštrukciu a jeho aplikácie je neuveriteľne pružnosťou a možno ich úspešne použiť na namáhané miesta
Naši technici Vám radi poradia s výberom vhodného typu omiet- jednoduchá. K úprave obkladových páskov do potrebného for- s očakávaným vznikom trhlín. BetaDEKOR® AF-FLEX dokáže
ky a farby podľa Vaších individuálnych potrieb a predstáv. mátu stačí nožnice. Disperzná lepiaca hmota AlfaFIX® BS sa po vytvrdení prekryť aktívne trhliny až do 1,2 mm.
Systém je nanášaný na vyzretý, pevný a súdržný podklad používa na lepenie obkladových páskov. Škáry medzi páskami FARBY
zbavený nečistôt, prachu a mastnoty, bez aktívnych škár. jednoducho dokončíte vyhladením vytlačeného lepidla mokrým Okrem omietkovín ponúkame tiež radu akrylátových,
Namáhané miesta okolo okien a otvorov dverí opatríme výstuž- štetcom. silikónových alebo silikónakrylátových fasádnych farieb rady
nou vrstvou za použitia líšt pre zateplovanie a stierkové hmoty Obklady Brick Flexy dodávame v dvoch povrchových GamaDEKOR®, ktoré obsahujú účinné prímesy zabraňujúce
AlfaFIX® S1 či AlfaFORM® SCA. Základná vrstva je tvorená úpravách – rustikálna, alebo ako imitácia starej tehly. tvorbe plesní, rias a machov a vytvárajú odolnú a umývateľnú
stierkovou hmotou AlfaFIX® S1 (resp. maltovou zmesou Množstvo farebných odtieňov a ich vzájomné kombinácié vrstvu. Pri výbere farieb je vhodné zohľadniť najmä materiál,
AlfaFORM® SCA) a sklenenou sieťovinou VT1 / 1. umožňujú veľkú variabilitu konečnej podoby fasády. štruktúru podkladu a miestne podmienky. STOMIX® používa
Po nanesení penetračného laku EH aplikujeme ďalšie vrstvy Obkladové pásky Brick Flexy sú vhodné hlavne ako farebný systém Natural Color System®, ktorý obsahuje viac ako
v kombinácii neprefarbenej omietkoviny BetaDEKOR® SD / SF trvanlivý obklad soklu alebo pre zvýraznenie niektorých 1 000 odtieňov. Pre vonkajšie použitie ponúkame farby
či AlfaFORM® SCB a fasádnej farby GamaDEKOR® častí domu. Zaujímavé efekty možno s ich pomocou vytvoriť GamaDEKOR® F, SA a SIL; k premosteniu vlasových trhliniek
F / FS / FSE / SA / SIL. tiež v interiéri. sú určené tiež flexibilné akrylátové farby GamaDEKOR® FLEX.
Plnené farby GamaDEKOR® FS a FSE so zvýšeným
- AlfaFORM® SCA - suchá maltová zmes - Okladové pásky Brick Flexy - pružné dekoratívne pásky obsahom plniva vytvárajú na omietke štruktúru podobnú
- AlfaFIX® S1 - suchá stierková hmota - AlfaFIX® BS - disperzná lepiaca hmota froté tkanine (trend tzv. talianskych omietok). Vytvorený povrch
- BetaDEKOR® SD - suchá minerálna ryhovaná omietkovina - Penetračný lak EH má premenlivú šírku od 0,1 do 0,8 mm a je umývateľný.

STENY V INTERIÉRI STENY V INTERIÉRI STENY V INTERIÉRI


OMIETKOVÝ SYSTÉM DO INTERIÉRU TAPETOVÝ SYSTÉM BALET® 1 BRICK SYSTÉM FLEXY

Omietkový systém určený pre interiérové použitie ponúka kvalit-


nejšie riešenie ako je klasická jadrová omietka. Medzi jeho pred- Pri konečnej úprave interiérových stien možno siahnúť tiež
nosti patrí odolnosť, trvanlivosť a možnosť výberu z rôznych k menej tradičnému riešeniu, ktoré sa stáva stále populárnejším. Obkladové pásky Brick systém Flexy, ich výhody boli
štruktúr a povrchových úprav. Umožňuje zníženie spotreby pre- Jedná sa o sklotextilné tapety, ktoré sa vyznačujú pevnosťou popísané pri fasádnych systémoch, možno využiť tiež k vytvo-
farbených omietok a zľavnenie celej realizácie. V rámci omietko- a odolnosťou a možno ich natierať špeciálnymi farbami. reniu zaujímavých efektov v interiéri. Obklad napodobňuje
vého systému pre interiér môžete voliť omietkoviny s roztieranou Vybrať si môžete z rady zaujímavých štruktúr, ktoré sa podoba- tehly a je k dispozícii v niekoľkých odťieňoch a štruktúrach.
štruktúrou (BetaDEKOR® SF), alebo ryhovanou štruktúrou jú tkaným textiliám a po nafarbení sa zvýraznia. Ľahké a pružné pásky nezaťažujú steny a ich aplikácia
(BetaDEKOR® SD). Omietkoviny sú k dispozícii v niekoľkých veľ- Ponúkame Vám tapety neupravené, predfarbené či typy je jednoduchá.
kostiach zrna a vynikajú schopnosťou prekryť drobné nerovnosti s dostatočnou zvukovou izoláciou.
podkladu. Nanášajú sa na penetráciou ošetrenú vrstvu špeciálnej Vzhľadom k vynikajúcim odolnostiam a umývateľnosti systému Le pidlá n a obkla dy v inter iéri
stierky AlfaFORM® SCA, ktorú je možné pre väčšiu pevnosť sú sklotextilné tapety ideálnym riešením pre miesta, kde sa Pre lepenie obkladových prvkov (keramických, z prírodného
doplniť sklenenou sieťovinou VT1 / 1. Omietkoviny dopĺňajú pohybuje veľké množstvo ľudí, ako sú chodby, kancelárie, reš- kameňa a im podobných výrobkov určených pre
vodou riediteľné akrylátové interiérové farby GamaDEKOR® I, taurácie či hotely. povrchové úpravy) boli vyvinuté lepidlá BetaFIX® SF
GamaDEKOR BLIZARD® a plnená farba GamaDEKOR® FS1, a BetaFIX® SB a škárovacia hmota AlfaFORM® SCL.
ktorá sa nanáša valčekom a vytvára na stenách zaujímavú - Sklovláknité tapety - s plátnovou či keprovou väzbou BetaFIX® SF je vysoko flexibilné lepidlo, ktoré je možné použiť
„froté“ štruktúru. Na všetkých predajných miestach sú Vám - Predfarbené tapety - šetrí jeden náter aj na menej stabilné podklady a je vhodné tiež pre lepenie
k dispozícii vzorkovníky odtieňov, z ktorých si iste vyberiete. - Akustické tapety - zlepšujú zvukovú izoláciu miestnosti dlažby na vyhrievané podlahy.
- GamaDEKOR® I - umývateľná akrylátová interiérová farba
- AlfaFORM® SCA - suchá maltová zmes vhodná i na sklenené tapety, prefarbiteľná vo všetkých - Obkladové pásky Brick Flexy - dekoratívne pásky
- Sklenená sieťovina VT1 / 1 odtieňoch imitujúce tehly
- BetaDEKOR® SF - roztieraná neprefarbená omietkovina - AlfaFIX® ST - akrylátová lepiaca hmota pre tenkovrstvé lepenie - AlfaFIX® BS - disperzná lepiaca hmota
- BetaDEKOR® SD - ryhovaná neprefarbená omietkovina - Penetračný lak NL - Penetračný lak NL

RODINNÝ DOM
47
046_047_048_stomix_dom_SK:Document 1 20.9.2008 12:28 Stránka 3

PODLAHY SANÁCIA BETÓNU BALKÓNY

Pre sanáciu a ošetrenie betónu, železobetónu či omietok Sanovanie balkónových konštrukcií je jedna zo základných
sme vyvinuli materiály rady BetaFORM®. Jednotlivé typy súčastí revitalizácie panelových domov. Opravy sú často
(reprofilačné malty, vyhladzovacie stierky, ochranné a adhezívne potrebné tiež pri rodinných domoch a ďalších objektoch.
nátery) sú určené pre predvádzanie všetkých etáp sanačných Rozsah poškodenia býva značný najmä u starších budov
prác. Technické a technologické parametre všetkých druhov a môže mať negatívny vplyv na statické charakteristiky
V rámci komplexnej ponuky výrobkov pre celkovú rekonštrukciu hmôt boli navzájom zladené, preto je vhodné ich použitie v a funkčnosť objektu. Hlavnou príčinou problémov býva voda
a revitalizáciu ponúka STOMIX® materiály vhodné pre renováciu komplexnom systéme. Materiály možno použiť napríklad pre zatekajúca do konštrukcie balkónu, ktorá spôsobuje koróziu
podláh v interiéroch. Systém je vhodný aj pre vytvorenie celkom opravu schodov, múrikov či v panelových domoch, využitie majú nedostatočne krytých železobetónových prvkov.
novej podlahy. Podlahová stierka AlfaFORM® SCE vyrovnáva aj v priemyselnom sektore. Kombináciou rôznych vplyvov prost- Nezanedbateľný vplyv majú tiež mráz a mechanické poškode-
nerovnosti betónových, cementových a polymercementových redia, vody a solí dochádza k chemickým zmenám povrchovej nie. Defekty sa prejavujú odkrytou, na povrchu skorodovanou
povrchov pod pochôdznou vrstvou. K hlavným výhodám vrstvy betónu, která krehne a stáva sa poréznejšou. Vzdušný výstužou a rozsiahlými zónami poškodeného alebo chýbajúceho
samonivelačnej podlahovej zmesi patrí rýchle a jednoduché kyslík, voda a soli prenikajú k oceľovej výstuži a spôsobujú jej betónu v hĺbke niekoľkých desiatok milimetrov.
spracovanie hmoty a krátka doba realizácie. Výsledkom je doko- koróziu. Skorodovaná vrstva zväčšuje svoj objem a spôsobuje Pri sanácii balkónov je najdôležitejšie zabrániť ďalšiemu zateka-
nale rovný, hladký a trvanlivý povrch, ktorý je zárukou dlhej ďalšie rozrušovanie betónu. Na určenie optimálneho postupu niu vody do konštrukcie. Po opravení a doplnení poškodených
životnosti celej podlahy. Ako konečnú povrchovú úpravu možno sanácie je nutné odborné posúdenie miestnych podmienok či chýbajúcich častí betónu sa na povrch nanesie špeciálna
zvoliť dlažbu, plávajúcu podlahu, linoleum či koberec. a stupňa porušenia súdržnosti betónu, na ktorého základe sa hydroizolačná stierka a nasleduje položenie zvolenej podlahovej
Systém je určený pre podlahy so stredným zaťažením v obyt- stanoví doporučený postup a vhodné hmoty. V závislosti na krytiny, obvykle dlažby. Namiesto dlažby je tiež možné použiť
ných a priemyselných budovách. použitých materiáloch možno dosiahnúť farebné, hladké či zrnité polyuretanovú hydroizolačnú vrstvu, ktorá je súčasne vrstvou
štruktúry povrchu s veľmi nízkou priedušnosťou pre všetky nášlapnou. Povrch možno natrieť odolnou farbou. STOMIX®
- AlfaFORM® SCE - suchá samonivelačná podlahová zmes bežné agresívne média. ponúka ucelený systém výrobkov umožňujúci vykonať všetky
- Lak EH - penetračný lak pre napustenie podkladu potrebné opravy a zrekonštruovať balkón do požadovanej
- BetaFORM® H01 - dvojzložková hydroizolačná stierka - BetaFORM® S01 - adhezívna medzivrstva podoby.
- BetaFIX® SB - lepiaca hmota na dlažbu a obklady - BetaFORM® S02 - ochranná vrstva
- BetaFIX® SF - flexibilná lepiaca hmota na dlažbu a obklady - BetaFORM® S05 - jemná oprávková maltová zmes - BetaFORM® H01 - Dvojzložková, trvale pružná polymérová
- AlfaFORM® SCL - škárovacia hmota - BetaFORM® S07 - hrubá oprávková maltová zmes tesnicia hmota určená pre izoláciu železných
- GamaCOLOR S - farba na betónové podlahy - BetaFORM® S09 - vyhladzovacia zmes a železobetónových prvkov.

RUSTIKÁLNE OMIETKOVINY MOZAIKOVÉ OMIETKOVINY A OBKLADY FASÁDNE FARBY

Mozaikové dekoratívne omietkoviny AlfaDEKOR sa používajú


predovšetkým na exponované plochy budov, ako sú sokle,
ostenie, nárožie a pod. Sú dodávané štandardne v ponuke 35
Použitím tenkovrstvých rustikálnych omietkovín BetaDEKOR® atraktívnych farebných vzorov a s ich pomocou možno vytvoriť Moderné farebné riešenie fasády domov patrí medzi najčastej-
s roztierateľnou alebo ryhovanou štruktúrou možno vytvoriť zaují- efektné detaily tiež v interiéri. Omietkoviny AlfaDEKOR F a G šie požiadavky našich zákazníkov. Fasádne farby
mavý povrch stien v exteriéri aj v interiéri. Ako súčásť zateplova- sa nanášajú hladítkom, omietkoviny AlfaDEKOR S sú určené GamaDEKOR® sú určené pre konečnú úpravu povrchu obvodo-
cích systémov rady stomixTHERM® dotvárajú dokonalý vzhľad pre nanášanie striekaním a umožňujú v krátkom čase jednodu- vého plášta budov. Optimálne je použitie spolu s niektorou
zateplenej budovy a zaručujú dlhú životnosť a vysokú funkčnosť ché použitie na veľkej ploche. Nielen pre riešenie soklovej časti z omietkovín rady BetaDEKOR®. K dispozícii je nielen široká
zateplenia ako celku. K dispozícii sú aj špeciálne pružné omietky fasády ponúkame pružný Brick systém Flexy, ktorý je vďaka paleta farieb odtieňov podľa farebnej ponuky STOMIX®, ale tiež
a omietky so „samočistiacou“ schopnosťou a vysokou odolnosťou svojej nízkej hmotnosti vhodný i na zateplovacie systémy. rôzne štruktúry.
proti poveternostným podmienkam, ktoré sú vhodné najmä do Zákazník si môže vybrať nielen farebné riešenie, ale tiež povr- Podľa potrieb a požiadaviek zákazníka možno zvoliť farbu
miest a prostredia so znečisteným ovzduším. chovú úpravu. akrylátovú, silikónovú či silikonakrylátovú.

RODINNÝ DOM
48
049_baumit_dom:Document 1 22.9.2008 10:43 Stránka 1

zateplenie / fasáda
Tel.: 00421 /02/ 5930 3301, Fax: 00421 /02/ 5441 1824, e−mail: baumit@baumit.sk, www.baumit.sk

Baumit spol. s r.o.


Zrínskeho 13
811 03, Bratislava
Slovenská republika

AKTÍVNE PAROPRIEPUSTNÉ ZATEPL ENIE NOVÁ KVALITA PRE VAŠU ZÁHRADU FASÁDA SI ŽIADA EFEKTY
Systém Baumit open® GaLa program - Systém pre záhrady a spevnené plochy ArtLine Lasur, Metallic a Glitter.

Zatepľovacie systémy a problematika energetickej sanácie budov Baumit systém pre záhrady a spevnené plochy poskytuje kom- Baumit ArtLine je kolekcia farieb odzrkadľujúca súčasné trendy
zostáva naďalej veľmi aktuálna. Jedinečný zatepľovací systém plexné a kvalitné riešenie pri realizácii a revitalizácií záhradných v modernej architektúre, špeciálne vyvinutá v laboratóriách
Baumit open® spája zdravé, prirodzené, energeticky úsporné úprav okolo rodinných domov, ale tiež námestí, parkov a peších Baumit. V tejto stavebnej sezóne sortiment výrobkov doplnili
a finančne výhodné bývanie pod jednou strechou. V lete udržuje zón. Základom systému je Baumit Drenážny betón, ktorý možno nové produkty ArtLine Lasur, Metallic a Glitter, ktoré prinášajú
vonkajšie steny príjemne chladné a v zime bráni úniku tepla, čím použiť všade tam, kde sa vyžaduje vysoká vodopriepustnosť. na fasádu nové, nezvyčajné efekty. Nápadné trendové farby,
zaručuje príjemnú klímu miestností. Tento inovatívny a efektívny Dlažobné prvky sa kladú do maltového lôžka z Baumit Drenážnej kovový lesk a žiarivé trblietanie otvárajú nové dimenzie dekora-
zatepľovací systém šetrí náklady na vykurovanie a garantuje kvalitu malty. Na zalievanie škár je určená Baumit Drenážna škárovacia tívneho stvárnenia a dávajú priestor pre výnimočnú individualitu,
vnútorného prostredia na najvyššej úrovni. Je určený na zateplenie malta. Celý systém vhodne dopĺňa Baumit Prírodná škárovacia jedinečnosť a fantáziu. Spolu s farebnou kolekciou Baumit
budov s vysokými nárokmi na kvalitu vnútornej klímy, budovy hmota, ktorou sa nasucho zasypú škáry. Colours of more emotion tak ponúkajú charakteristické a zaují-
s vysoko paropriepustným obvodovým plášťom a budovy s vyššou mavé kombinácie pre stvárnenie fasády.
mierou zabudovanej vlhkosti. Výhody použitia systému Baumit: ArtLine
- rýchle a plynulé odvádzanie vody z povrchu do podložia Perfektný doplnok ku Colours of more emotion, farebnej kolekcii
Výhody použitia: - stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia vplyvom zaťaženia Baumit s 200 najkrajšími farbami na svete.
- vysoká paropriepustnosť - bez rizika podmáčania
- priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou - vysoká estetika – žiadne výkvety, trvalo vyplnené škáry bez pre- - Lasur, Metallic a Glitter
- vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie rastania trávou - Orange, Red, Blue, Green
- Výnimočné efekty
- Vzrušujúce farebné tóny

RODINNÝ DOM
49
050_Ursa_dom_sk:Document 1 20.9.2008 12:36 Stránka 1

tel.: 00421 244 461 628, fax: 00421 244 461 630, e-mail: ursa.sk@uralita.com, www.ursa.sk
obchodná kancelária: Pražská 16/810, 102 21 Praha 10 Tel.: 00420 281 017 304, fax: 00420 281 017 375

URSA SK s.r.o.
Kapitulská 15,
811 01 Bratislava
Slovenská republika

PRE ZATEPLENIE ŠIKMÝCH


STRIECH PRE PRIEČKY, PODHĽADY PRE DREVOSTAVBY
A STROPY A PREVETRÁVANÉ FASÁDY
Pri fasádach drevostavieb, prevetrávaných
fasádach a pri rôznych druhoch sendvičo-
Pri zateplovaní šikmých striech sa využijú vých fasád možno využiť radu unikátnych
všetky dobré vlastnosti minerálnej izolácie Priečky, podhľady, drevené stropy vlastností materiálu URSA GLASSWOOL,
na báze sklenej vlny.Pri šikmých strechách sú to najmä vynikajú- a iné vnútorné ľahké stavebné konštrukcie nielen vynikajúcich tepelne technických či akustických vlastností,
ce tepelne izolačné parametre, v kombinácii s vynikajúcimi s použitím minerálnych tepelných izolácii ale aj toho že sklená vlna je difúzne najotvorenejšou tepelnou
schopnosťami pohlcovania hluku. URSA GLASSWOOL ľahko dosiahnu požadované akustické, izoláciou. Jej odpor proti prestupujúcej vodnej pare sa blíži
Vhodné materiály sú napríklad: tepelnoizolačné vlastnosti a zodpovedajúce požiarné odolnosti. odporu vzduchu. Pokiaľ je cieľom dosiahnuť čo možno najaktív-
URSA SF 35 - do priečok sú určené napríklad dosky: nejšiu vlhkostnú bilanciu, potom je použitie materiálov URSA
URSA SF 40 URSA TWP 1 GLASSWOOL najlepšou možnou voľbou.
URSA DF 40 - alebo rolované izolácie: Materiály vhodné pre použitie v uvedených druhoch fasád môžu
- vysoko komprimované balenie zjednodušuje dopravu URSA TWF 1 byť :
a skladovanie - do podhľadov možno použiť : URSA FDP 1/V, URSA FDP 2/V
- vlastnosti sklenej vlny (najpružnejší druh bežnej tepelnej izolá- URSA DF 40 URSA FKP
cie) umožňujú jednoduchšie rezanie a montáž ako pri iných Pre akustické predsteny a iné konštrukcie, pri ktorých je po- URSA FKP 2
minerálnych izoláciach. žadována maximálna schopnosť útlmu hluku, sú vyvinuté špeciál- URSA KDP 1/V
Návrh vhodnej skladby zateplenia (vrátane hydroizolácii a parozá- ne akustické izolácie, napríklad: URSA KDP 2/V

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD od 0,035 (W/mK)


bran) a výpočet ich výsledných parametrov Vám, v rámci bez- URSA AKP 2 Hydrofobizácia v celom priereze dosky.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD od 0,035 (W/mK) Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD od 0,035 (W/mK) Faktor difúzneho odporu µ ≈ 1
platného servisu, radi zaistia pracovníci spoločnosti URSA SK. URSA AKP 2/V

PRE AKUSTICÉ A TEPELNÉ PRE STRECHY OBRÁ TENÉ PRE ZATEPLENIE NA A POD
IZOLÁCIE PODLÁH PLOCHÉ A PARKOVACIE ÚROVŇOU TERÉNU

Špecifické vlasnosti sklenej vlny,


najmä jej unikátna pružnosť, sa prejavujú
aj vo vynikajúcej schopnosti kročajového útlmu. Aj s menšou
celkovou hrúbkou možno dosiahnuť lepších výsledkov než s pou- Časti stavieb, ktoré nie je možné zatepliť inak než s použitím
žitím iných bežne používaných materiálov. V kombinácii s v tlaku Pre dosky z extrudovanej polystyrénovej peny URSA XPS sú URSA XPS sú napríklad: zateplenie pivničného muriva z von-
mimoriadne odolnými doskami URSA XPS (extrudovaný polysty- charakteristické najmä: vysoká odolnosť v tlaku, zanedbateľná kajšej strany, tvoriace zároveň ochranu hydroizolácie, zateple-
rén), možno vytvoriť súvrstvie, ktoré nielen tlmí prenos hluku ale nasiakavosť a vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti. nie kde tepelný izolant je vystavený aj účinkom tlakovej vody,
tiež účinne zabraňuje tepelným stratám. Kročajová izolácia pre Umožňujú preto realizovať strešné plášte s obráteným poradím zateplenie na úrovni terénu na prechode medzi zateplením
ľahké plávajúce podlahy (napr. drevotrieskové alebo drevoštepo- vrstiev tak, že tepelná izolácia je umiestnená až nad hydroizolá- fasády a pivničného muriva, eliminácia vzniku tepelných
vé dosky): ciou, plus radu konštrukčných variácií, napríklad s hydroizoláciou mostov v miestach, kde by inú tepelnú izoláciu nebolo možné
URSA TEP medzi vrstvami tepelnej izolácie. Je možné ich tiež použiť pri použiť.
Pre plávajúce podlahy tvorené betónovou alebo anhydritovou terasových, zelených alebo napríklad parkovacích strechách. Jedným z vhodných materiálov pre zateplenie v oblasti peri-
doskou: Vhodný materiál by mohol byť: metrov nadväzujúci na zateplenie fasády, preklenutie rôzných
URSA TSP URSA XPS N-III-L tepelných mostov atp. je URSA XPS N-III-PZ-I
Hrúbku tepelno izolačnej vrstvy možno zvýšiť s použitím dosiek pre extrémne zaťažené plochy (parkovisko, alebo aj letisko): pre vonkajšie zateplenie pivničného muriva alebo napríklad pre
URSA XPS,
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD od 0,034 (W/mK)
URSA XPS N-V-L základové dosky je možné použiť napr:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD od 0,033 (W/mK)


URSA XPS N-III-L
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD od 0,034 (W/mK)
URSA XPS N-III-I
Trieda pevnosti v tlaku od CS(10/Y)500 (0,50 N/mm2)

RODINNÝ DOM
50
051_052_053_knaufinsulation_dom:Document 1 20.9.2008 12:57 Stránka 1

zateplovacie systémy
Tel.: +421 045/68 33 111, Fax: +421 045/68 33 531, www.knaufinsulation.sk

KNAUF INSULATION, s.r.o.


Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa,
Slovenská Republika

KAMENNÁ VLNA - ŠIKMÉ STRECHY KAMENNÁ VLNA - PODLAHY KAMENNÁ VLNA - OBVODOVÉ STENY

Realizácia obytného podkrovia v novostavbe, ale aj v rekonštruk- Plávajúc e podlahy Najčastejšia forma zateplenia obvodových stien je z exterieru.
cii si vyžaduje dokonalý návrh, aj dokonalú realizáciu, aby sa Tepelná a zvuková izolácia musí byť v celej ploche podlahy Pri úspore energie budov sú najvýznamnejšími konštrukciami
zabezpečili konštrukčné a energetické požiadavky obytných pro- uložená súvisle v rovnakej hrúbke a kvalite. Najčastejšie sa plá- obvodové steny, pričom tieto konštrukcie zohrávajú dôležitú
stredí. Základnú časť konštrukčného riešenia tvorí optimálne vajúce podlahy konštrukčne riešia ako ťažké, pri ktorých rozná- úlohu aj z hľadiska architektonického celej budovy.
navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. šaciu plochu tvorí betónová vrstva minimálnej hrúbky 40 mm. Jednovrstvové klasické obvodové steny nezabezpečujú tepel-
Hrúbka a spôsob uloženia tepelnej izolácie vychádzajú z tepel- Rošto vé podlahy noizolačné ani akustické požiadavky vnútorných priestorov
notechnického výpočtu. Tieto podlahy sa realizujú ako montované bez mokrého procesu. budovy, a preto sa odporúčajú viacvrstvové konštrukcie, prí-
Uplatňujú sa v montovaných stavbách, v podkroviach a pri padne dodatočné zaťepľovacie systémy obvodových stien.
dodatočne zatepľovaných podlahách. Doporučujú sa výrobky
MPN, MPE. Tieto izolácie sú mäkké, nesmú byť zaťažované
a ukladajú sa ako výplň medzi drevený rošt podlahy.

NOBASIL FKL NOBASIL FKD

NOBASIL MPN, MPE, MPS NOBASIL PTN Zateplovacie systémy obvodových stien sú kontaktné, alebo
prevetrávané - montované.
Doporučené výrobky: Pre kontaktné zateplovacie systémy sa doporučujú dosky
Dosky NOBASIL MPE, M PN, MPS sa vyrábajú z čadičových vlá- NOBASIL FKD, alebo NOBASIL FKL v tvare podlhovastých
kien, ktoré sú spájané živicou. Sú v celom priereze hydrofobizo- Pre plávajúce podlahy sa doporučuje: lamiel. Lamely majú kolmo orientované vlákna a sú schopné
vané. Dosky NOBASIL PTN, PT E, PVT sa vyrábajú z minerálnej vlny prenášať hrubšie omietky, ozdobné fasádne prvky a lahšie
Je možné použiť aj dosky NOBASI L ADE, ADN sú mäkké akus- spájanej umelou živicou. Sú v celom priereze obklady. Pre prevetrávané zateplovacie systémy doporučujeme
tické dosky z minerálnej vlny. hydrofobizované. dosky NOBASI L FRN, FRE, FRK.

RODINNÝ DOM
51
051_052_053_knaufinsulation_dom:Document 1 20.9.2008 12:55 Stránka 2

KAMENNÁ VLNA - OBVODOVÉ STENY - ROŠTOVÉ KAMENNÁ VLNA - PLOCHÉ STRECHY KAMENNÁ VLNA - TECHNICKÉ IZOLÁCIE
ZATEPLOVACIE SYSTÉMY
Dokonale realizovaná plochá strecha je veľmi dôležitým konštrukč- Pri eliminácii vzniku tepelných strát by sme nemali zabúdať
Pri úspore energie budov sú najvýznamnejšími konštrukciami ným prvkom budovy z hľadiska životnosti a zníženia jej energetic- ani na zariadenia, ktorými sa teplo vyrába, vedie a akumuluje.
obvodové steny, pričom tieto konštrukcie zohrávajú dôležitú kej náročnosti. Poruchy starších striech ukazujú v mnohých prípa- Technické izolácie zabezpečujú tepelnú, akustickú a protipoži-
úlohu aj z hľadiska architektonického celej budovy. doch na nekvalitné návrhy skladieb a materiálov, ale najmä na zlú arnu ochranu vonkajších aj vnútorných technologických zaria-
Jednovrstvové klasické obvodové steny nezabezpečujú tepel- realizáciu detailov a na zanedbanie hrúbky tepelnej izolácie. dení, potrubných rozvodov, energovodov, nádrží, vetracích
noizolačné ani akustické požiadavky vnútorných priestorov a klimatizačných zariadení, kotlov a pod.
budovy, a preto sa odporúčajú viacvrstvové konštrukcie, prí-
padne dodatočné zaťepľovacie systémy obvodových stien.
Najčastejšia forma zateplenia obvodových stien je z exterieru.

NOBASIL SPE, SPN, SPS, NOBASIL SKE, SKS

Doporučujú sa dosky NOBASIL SPN, SPE, SPS, ktoré sa vyrá-


bajú z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Sú v celom NOBASIL SKRUŽ ROHOŽ PPD
priereze hydrofobizované.
NOBASIL FRK NOBASIL FRN Dosky NOBASIL SAE, SAS majú z funkčnej strany nanesený
asfaltový náter, v hrúbke 2 mm. NOBASIL ROHOŽ PPD je určená na tepelnú, zvukovú a proti-
Doska NOBASIL SKE, SKS má jednostranne nalepený hydroi- požiarnu izoláciu technických konštrukcií. Rohož- PPD sa vyu-
Zateplovacie systémy obvodových stien sú kontaktné, alebo zolačný asfaltový pás s presahom 100 mm na dvoch priľahlých žíva na izolovanie potrubí, teplovodov, dymovodov, zásobníkov
prevetrávacie montované - roštové fasády. stranách dosky. Je v celom priereze hydrofobizovaná. a iných technických zariadení, hlavne tam, kde sa vyžaduje
Pre tito zateplovacie systémydoporučujeme výrobky
Atikové kliny NOBASIL slúžia na plynulý prechod hydroizolácie zvýšená tepelná odolnosť výrobku s možnosľou až do 730oC.
NOBASIL F RN, F RE, FRK, ktorý je z jednej strany kašírovaný
sklennou rohožou. Tepelná izolácia pri týchto zateplovacích z úrovne strechy na atiku. Sú vyrábané z rezaných dosiek NOBASIL SKRU Ž sa vyrába z dosiek NOBASIL v tvare skru-
systémov sa ukotvuje tanierovými rozperkami do medzirošto- NOBASIL, podľa požiadaviek zákazníka. že. Je určená na tepelnú a zvukovú izoláciu potrubných roz-
vého priestoru k obvodovej stene. Všetky uvedené výrobky sú v celom priereze hydrofobizované. vodov, do priemeru 167 mm a teploty do 600°C.

SKLENÁ VLNA - ŠIKMÉ STRECHY V ÚROVNI KROKIEV SKLENÁ VLNA - ŠIKMÉ STRECHY - STROPY

Izolácia v šikmej streche môže podľa umiestnenia vytvárať Výhodou tohto riešenia sú relatívne nízke náklady v porovnaní SKLENÁ VLNA - OBVODOVÉ STENY -
„teplú" alebo „studenú" strechu. Ak je položená v úrovni stro- s izoláciami v úrovni krokiev a jednoduchosť montáže najmä DREVENÉ KONŠTRUKCIE
pu pod nezateplenou strechou, hovoríme o „studenej" streche. v prípade, keď priestor bude neprístupný a nepochôdzny. Vo
V prípade umiestnenia izolácie v úrovni krokiev hovoríme väčšine prípadov nie je hrúbka izolácie obmedzená konštrukč- Drevená rámová konštrukcia rodinného domu poskytuje značné
o „teplej" streche. nými alebo používateľskými požiadavkami, a tak sa dajú dosi- výhody z týchto dôvodov:
ahnúť veľmi nízke hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pri použití - veľmi rýchla výstavba
cenovo najvýhodnejších materiálov - ekologické materiály
- sú dosiahnuté normou požadované hodnoty súčiniteľa tepel
ného prechodu "U" podľa platných stavebných noriem
a pož dovaného stupňa tepelno-izolačných vlastností
- vynikajúca tepelná účinnosť (potenci
Unifit 035 , 039 álne lepšia ako murovaná výstavba)
- možnosť jednoduchej renovácie
v budúcnosti
Classic 04 0, 044 - výroba prefabrikátov zvyšuje kontrolu
Pri izolácii striech v úrovni krokiev sa doporučuje použiť
Un if it 0 35 a Unifit 03 9. Tieto izolačné materiály sú vyrobené kvality vďaka výrobe mimo
z minerálnych sklenených vlákien bez povrchovej úpravy. staveniska, čím sa znižuje nebez
Dodávajú sa rolované a sú určené pre tepelnú a akustickú Dopuručené výrobky: pečenstvo výskytu problémov
izoláciu v šikmých strechách. Classic 04 4, 040 sú viacúčelové izolačné materiály vyrobené vznikajúcich pri práci na stavbe.
Classic 0 40 je viacúčelový izolačný materiál vyrobený z mine- z minerálnych sklenených vlákien bez povrchovej úpravy.
Classic 035, Unifit 039, Unifit 035
rálnych sklenených vlákien bez povrchovej úpravy. Sú navrh- Dodávajú sa v pásoch a možno ich dostať v celej rade hrú-
nuté najmä pre tepelnú a zvukú izoláciu stropu pod šikmou bok, tak aby vyhovovaly rôznym použitiam v stavebnictve.
strechou. Alternatívne môžu byť použité aj dosky TP 116 a T P Alternatívne aj tu je možné použiť dosky so sklennej vlny Najčastejší materiál sa používa Classic 035, Unifit 035, Unifit
1 15, ktoré sú vhodné do medzistropných priestorov, ako aj TP 115 a T P 116 . Tieto dosky treba ukladať na tesno po 039 sú viacúčelové izolačné materiály rolované bez povrchovej
zavesených podhľadov. celej ploche povalového priestoru. úpravy. Alternatívne môžu byť použité aj dosky TP 116.

RODINNÝ DOM
52
051_052_053_knaufinsulation_dom:Document 1 20.9.2008 12:55 Stránka 3

zateplovacie systémy

SKLENÁ VLNA - STROPNÉ PODHĽADY, VNÚTORNÉ SK LENÁ VLNA - VNÚTORNÉ STENY - PRIEČKY SKLENÁ VLNA - PODLAHY
STROPY

Akustická ochrana je dôležitým kritériom na zabránenie preni- Deliace steny musia zabezpečiť ochranu pred hlukom. Pre podlahové konštrukcie sa doporučujú nasledovné výrobky:
kaniu hluku medzi miestnosťami. Stropy a podhľady musia byť Redukujú prenos zvuku šíreného vzduchom medzi susednými Classic 04 4, 040 0 35 ako alternatíva aj TP 115 a T P 116 .
navrhnuté tak, aby poskytovali požadovanú úroveň akustickej priestormi. Faktory, ktoré ovplyvňujú akustické vlastnosti steny Tieto výrobky je možné použiť, len do roštových podláh, ako
izolácie. Inštalovaním sklenej vlny do strpného podhľadu alebo sú: jej objem, šírka a schopnosť tlmenia zvuku materiálu, výplň medzi roštom podlahy. Nie je možné ich priamop zaťa-
stropného priestoru sa absorbuje energia zo zvukových vĺn ktorý je použitý v stene. Produkty zo sklenej vlny majú vyni- žovať.
prenášaných vzduchom. kajúce vlastnosti na tlmenie hluku. Preto sa často používajú
v deliacich stenách, kde zvýšia ich schopnosti znižovať pre-
nos šíreného zvuku vzduchom.

Classic 035, Unifit 039, Unifit 035


TP 116, 115, TI 140 T
Classic 040, 044
TP 115, 116
Doporučené materiály:
Classic 04 0, 035 , 044 sú viacúčelové izolačné materiál zo
sklenných vlákien pre rovné aj zakrivené plochy, podhľadov Doporučený výrobky: Classic 04 4, 040 sú viacúčelové izolačné materiály vyrobené
aj stropov. Dosky TP 115, 116 a rolovaný výrobok TI 140 T v šírke 625 z minerálnych sklenených vlákien bez povrchovej úpravy.
Alternatívne je možné použiť aj dosky TP 11 6, 115 a mm pre modul nosníkov montovanej priečky.. Sú to tepelné a Dodávajú sa v rolovaných pásoch a v rôznych hrúbkach.
TI 1 40 T. Všetky výrobky zo sklenných vlákien sú hydrofobizo- akustické izolácie vnútorných montovaných stien s rámovou kon- TP 116 a T P 115 sú tepelné a akustické izolácie vhodné ako
vané v celom priereze. štrukciou. výplň rámových konštrukcií.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN - PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN - OBVODOVÉ STENY EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN - PLOCHÉ STRECHY

Polyfoam® C- 500 SE, LJ


Polyfoam® C-UltraGrip SE, LJ a C-35 0 SE, LJ
Po lyf oam® C-5 00 SE, LJ
a C-350 SE, L J Polyfoam® C-UltraGrip SE, LJ sú tuhé dosky z extrudovaného polysty-
rénu. Na povrchu majú jemnú štruktúru (wafle). Používajú sa najmä Po lyfoam® C-5 00 SE, LJ a C-3 50 SE, LJ sú tuhé dosky
Polyfoam® C-5 00 SE, LJ a C-3 50 SE, LJ sú tuhé dosky z extru- ako tepelná izolácia vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov z extrudovaného polystyrénu s uzavretou bunečnou štruktúrou.
dovaného polystyrénu s uzavretou bunečnou štruktúrou. obvodových stien budov konštrukcií. Je možné ich použiť na vnútornú Dodávajú sa s vyhotovením hrán SE (kolmá hrana) a LJ (pol-
Dodávajú sa s vyhotovením hrán SE (kolmá hrana) a LJ (pol- tepelnú izoláciu obvodových stien pri novostavbách. Za podmienky drážka). Hlavnou oblasťou použitia výrobkov je tepelná izolácia
vyhotovenia technického návrhu. plochých striech a podláh.
drážka). Hlavnou oblasťou použitia výrobkov je tepelná izolácia
podláh obytných aj priemyseľných objektov.
Výhody: Výh ody:
- Veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti. Výrazne znižuje náklady na - Veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti. Výrazne znižuje
Výhody: vykurovanie redukciou tepelných strát vonkajšími stenami. - Vysoká náklady na vykurovanie redukciou tepelných strát strechou
- Veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti. Výrazne znižuje pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky. - Veľmi nízka nasiakavosť. a podlahou. - Vysoká pevnosť v tlaku, nízke dotvarovanie
náklady na vykurovanie redukciou tepelných strát strechou a - Rozmerová stabilita. tlakom. - Veľmi nízka nasiakavosť. - Vysoká odolnosť proti
podlahou. - Vysoká pevnosť v tlaku, nízke dotvarovanie tlakom. - Štruktúrovaný povrch zvyšuje priľnavosť lepidiel a mált na povrch opakovaným cyklom zmrazovania a rozmrazovania. - Možnosť
- Veľmi nízka nasiakavosť. - Vysoká rozmerová stabilita pri dosky, a tak uľahčuje realizáciu prác. - Polyfoam® C-UltraGrip LJ má realizácie obráteného poradia vrstiev – inverzné strechy – pri-
extrémnych teplotách a vlhkostiach. - Vysoká odolnosť proti hrany upravené do poldrážky, vďaka čomu sa výrazne obmedzujú náša väčšiu životnosť v dôsledku ochrany hydroizolácie pred
opakovaným cyklom zmrazovania a rozmrazovania. tepelné mosty. mechanickým poškodením, UV žiarením a tepelnými šokmi.

RODINNÝ DOM
53
054_055_maslen_uvod:Document 1 20.9.2008 13:07 Stránka 1

Kvalita z dielne MASLEN

MASLE N, s. r. o., slovenský výrobca ľahkých strešných krytín a trapézových


plechov, predávaných pod ochrannou značkou MASLEN, predstavuje novinky.

Slovenský výrobca – európska kvalita Potešiteľné je, že spoločnosť MASLEN


patrí do tej skupiny našich výrobcov, ku ktorým sa viaže nielen prívlastok
,,slovenský“, ale je aj značkou vysokej kvality. Dôkazom toho, že spoločnosť
robí maximum na dosiahnutie spokojnosti zákazníkov, je aj to, že majitelia
neváhali vložiť svoje meno do názvu a obchodnej značky spoločnosti. V prí-
pade jej výrobkov – strešných krytín a trapézových plechov – je to dvojná-
sobne dôležité.
Veď nekvalitná strecha by bola popretím jej samotnej funkcie, navyše ,,je na
očiach“, takže musí spĺňať aj náročné estetické kritériá. Oceľové strešné kryti-
ny s kvalitnou farebnou lakoplastovou povrchovou úpravou nachádzajú na
náročnom európskom trhu čoraz častejšie svoje uplatnenie najmä z hľadiska
kvality, úspornosti a bezpečnosti. Na použitie u nás sú vhodné aj z hľadiska
neustále sa meniacich poveternostných podmienok. Vysoká odolnosť voči
poveternostným vplyvom, bezúdržbovosť, nenasiakavosť, nízka hmotnosť kryti-
ny 4,4 – 4,9 kg/m2, to všetko vytvára základ kvalitného produktu.

Strešné krytiny
Vstupný materiál na výrobu strešnej krytiny je kvalitný, obojstranne žiarovo
pozinkovaný plech hrúbky 0,5 mm, povrchovo upravený polyesterom SP
v rôznych farebných odtieňoch podľa európskej normy EN 10 142 pre akosť
plech DX 51 prípadne konštrukčných akostí EN 10 147 + Z 200 – Z 350 +
lakoplastová povrchová úprava v zmysle normy STN EN 508-1. Uvedený
plech, ktorý firma odoberá od renomovaných svetových výrobcov, je prepra-
covávaný najmodernejšou technológiou na nových vysokokvalitných linkách.
Aj napriek tomu, že nová harmonizovaná norma STN EN 14 782 umožňuje
výrobu uvedených typov krytín z plechu hrúbky od 0,4 mm s vrstvou zinku
min. 200 g/m2 pod lakoplastom, spoločnosť Maslen, s. r. o., preferuje pri
výrobe plechy hrúbky min. 0,5 mm s vrstvou zinku 275 g/m2 v záujme
dosiahnutia maximálnej kvality strešnej krytiny. Spoločnosť Maslen dodáva
strešné krytiny škridplech a gapa v dĺžkach do 6 m. Ak si to však zákazník
želá, je možné krytinu dodávať aj vo väčších dĺžkach. V takom prípade je
zákazník upozornený na riziko poškodenia z dôvodu zložitej manipulácie.
Samotné strešné krytiny spoločnosti Maslen sú vyrábané s dĺžkou modulu
350 mm, na želanie zákazníka však možno dodať aj modul s dĺžkou 400
mm. Strešná krytina škridplech tvarom pripomína skôr pálenú škridlu a gapa
s výrazným oblúkom pripomína betónové krytiny. Strešná krytina a trapézové
plechy sa vyrábajú na mieru podľa kladacieho plánu, ktorý je vyhotovovaný
bezplatne na základe výkresovej dokumentácie alebo nákresov skutkového
stavu strechy. Kladací plán sa vyhotovuje tak, aby odpad bol minimálny,
prípadne žiadny. Krytina sa dodáva na masívnych paletách, ktoré sa vyrábajú
podľa dĺžky dodávanej strešnej krytiny, aby sa pri nakládke, preprave a tiež
pri dočasnom uskladnení krytiny u zákazníka do času montáže minimalizovalo
riziko jej poškodenia. Napriek tomu, že sa palety na prepravu vyrábajú na
mieru, sú vratné a zákazníkom po ich vrátení vracia výrobca zálohu v plnej
výške.

Hlavné výhody plechových strešných krytín


Nízka hmotnosť; jednoduchá a rýchla montáž; latovanie s rozponom 350 mm
resp. 400 mm; priaznivá cena; široká farebná škála; viacnásobná protikorózna
ochrana; krátka dodacia lehota; výroba na mieru; doprava v cene; vyhotove-
nie kladacieho plánu zdarma; dlhá životnosť; atraktívne akcie pripravované
výrobcom pre zákazníkov na podporu predaja.

Trapézové plechy
Spoločnosť Maslen, s. r. o., vyrába 5 rôznych typov trapézových plechov,
ktoré majú podľa druhu použitého materiálu na ich výrobu rôzne využitie.
Tieto trapézové plechy sa vyrábajú na nových moderných technologických
linkách s vysokou presnosťou spracovania. Dôkladná kontrola celého procesu
výroby je zárukou kvality dodávaných trapézov.

RODINNÝ DOM
54
054_055_maslen_uvod:Document 1 20.9.2008 13:07 Stránka 2

strecha
Výrobný sortiment trapézových plechov: Používanie plechu NOVA
T-05 –Trapézový profil s nízkou vlnou, vhodný na podhľady, vytváranie stien NOVA – je označenie plechu, ktorý dodáva švédsky dodávateľ. V súčasnosti
v interiéri, výrobu dverí a brán, atď. Uvedený profil sa vyrába do dĺžky 6 m ide o najkvalitnejšiu vstupnú surovinu používanú spoločnosťou MASLEN, s. r.
a musí byť prepravovaný na drevených paletách ako strešné krytiny. o., na výrobu ľahkých strešných krytín škridplech, gapa, trapézových plechov
Dodávaný je v hrúbkach 0,4 mm až 1 mm. a pásov pripravených na falcovanie. Ide o plech tvárnych alebo konštrukč-
T-18 – Trapézový profil s univerzálnym použitím, vyrábaný v dĺžkach do 12 ných akostí s povrchovou úpravou pozinkovaním s minimálnou vrstvou Zn
m. Použiteľný ako aj v interiéri tak aj v exteriéri. Využíva sa ako strešný 275 g/m2 + základný povlak priemeru do 10 mikrónov + 50 mikrónov
alebo oplášťovací profil. Dodávaný je v hrúbkach 0,5 mm až 0,75 mm. vrchnej povrchovej úpravy Prelaq Nova PLX. Uvedený materiál vyniká vyso-
T-35 – Najviac predávaný trapézový profil s univerzálnym použitím, vyrábaný kou odolnosťou voči korózii,veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému
v dĺžkach do 12 m. Použiteľný ako aj v interiéri tak aj v exteriéri. Využíva poškodeniu a najmä veľmi dobrou tvarovateľnosťou (možnosť falcovania i pri
sa ako strešný alebo oplášťovací profil. Oproti predchádzajúcemu typu vyni- mínusových teplotách). Dodávaný je v širokej škále farebných odtieňov a aj
ká vyššou pevnosťou s možnosťou použitia väčších rozponov podoprenia. v atraktívnej medenej (copper) a striebornej (silver) farbe. Uvedený materiál
K uvedenému typu sa dodáva aj presvetľovací prvok s rôznym stupňom bol vyvinutý pre náročné škandinávske podmienky s mrazivými zimami a
priehľadnosti. Dodávaný je v hrúbkach 0,5 mm až 1,25 mm. horúcimi letami. Na plech NOVA a na výrobky z tohto plechu poskytuje
T-50 – Použitie má obdobné ako predchádzajúci typ s tým, že po posúdení výrobca zľavy až 20 % pri príležitosti uvedenia na trh.
statikom je možné ho použiť ako nosný profil na stratené debnenie prípadne
na skladaný strešný plášť. Dodávaný je v hrúbkach 0,5 mm až 1,5 mm. Spustenie výroby strešnej krytiny Škridplech light
T-85 – Vysokopevný profil s využitím do skladaných strešných plášťov a na Keďže snahou výrobcu je vyhovieť všetkým zákazníkom, bola spustená výro-
stratené debnenia. Dodávaný je v hrúbkach 0,7 mm až 1,5 mm. ba lacnejšej verzie strešnej krytiny škridplech, a to krytina s označením
škridplech light. Táto strešná krytina je vyrábaná z plechu o nominálnej
Používané materiály na výrobu trapézových plechov: hrúbke 0,4 mm s dĺžkou modulu 350 mm a výškou vlny 19 mm .Tvarom
- Plech čierny oceľový bez povrchovej úpravy rôznych akostí pripomína niektoré klasické pálené krytiny. Dodáva sa do dĺžky jednotlivých
podľa potrieb zákazníka. pásov 4 m. Na výrobu sa používa plech s vrstvou ZN 200 g/m2 + pasivá-
- Pozinkovaný plech rôznych akostí. cia + polyester s celkovou hrúbkou 25 mikrónov z vrchnej strany. Dodáva
- Aluzinkový plech s oceľovým jadrom, na ktorý je žiarovo obojstranne sa štandardne v hnedej farbe RAL 8017. Šírka vstupného plechu je 1230
nanesená vrstva tzv. aluzinku s celkovou hmotnosťou 185 g/m2, mm.
ktorá je výnimočne odolná voči poveternostným vplyvom. Plech je navyše
pokrytý ďalšou vrstvou laku SP. Uvedená zliatina v sebe zlučuje ochranné Spustenie výroby strešnej krytiny UNIDACH
vlastnosti zinku a stabilitu hliníka. Svoje mimoriadne vlastnosti si zachováva Cieľom výrobcu pri spustení výroby tohto produktu bolo ponúknuť zákazní-
aj v prostredí s teplotou do 300 stupňov C. Životnosť takto upravených kom alternatívu k lacným bitúmenovým krytinám s neporovnateľne vyššou
plechov je minimálne 25 rokov. Napriek mimoriadnej kvalite použitého úžitkovou hodnotou avšak s podobnou cenou. UNIDACH – je ľahká strešná
materiálu je jeho cena priaznivá a prakticky sa približuje cene krytina vyrábaná z plechu o nominálnej hrúbke oceľového jadra 0,4 mm s
pozinkovaných plechov. povrchovou úpravouAluzinok 150g/m2 alebo ZN 200 až 275 g/m2 + pasivá-
- Lakoplastový plech s rôznou hrúbkou zinkovej a ochrannej lakoplastovej cia + polyester s celkovou hrúbkou 25 mikrónov z vrchnej strany. Vyrába sa
vrstvy podľa účelu použitia. v hnedej prípadne v červenej farbe. Rozmer tabule je 1,1 x 2 m. Použiteľný
- Trapézové plechy možno vyrábať aj z hliníkových, medených, rozostup latovania pod túto krytinu je do 400 mm. Táto krytina je v predaji
titánzinkových prípadne iných plechov podľa dohody. len na prevádzkach fi.Maslen a je možné ju odoberať priamo zo skladu,
teda nie je nutné ju objednávať dopredu. K UNIDACHu sa dodáva komplet-
Zvodový systém né príslušenstvo, ktoré je taktiež ihneď k odberu. UNIDACH je plnohodnotná
Zvodový systém vyrábaný a dodávaný spoločnosťou Maslen je vysokokvalit- strešná krytina, ktorá je vhodná hlavne na rekonštrukciu starších striech, kde
ným zvodovým systémom s vynikajúcou viacnásobnou protikoróznou ochra- je potrebná nízka hmotnosť krytiny. UNIDACH je v súčasnosti najlacnejšou
nou, ktorá je daná kvalitnou vstupnou surovinou od švédskeho dodávateľa. plechovou krytinou s kvalitnou povrchovou úpravou v sortimente firmy
Základom na výrobu je plech s vrstvou zinku min. 275 g/m2 a povrchovou Maslen.
úpravou NOVA min. 50 mik obojstranne. Uvedený systém zaručuje dlhú
životnosť pri minimálnych nárokoch na údržbu. Zvodový systém je dodávaný Ochranné známky firmy Maslen, s. r. o., zaručujú zákazníkom nielen štan-
v štyroch farbách, a to červenohnedej, hnedej, čiernej a bielej. Rozmer žľa- dardne vysokú kvalitu zakúpených produktov, ale aj krátke dodacie doby
bov je 150 mm vo výrobných dĺžkach 2 a 4 m. Priemer zvodových rúr je a priaznivé ceny. Doprava výrobkov je ku konečným zákazníkom pri objeme
100 mm a výrobné dĺžky sú 1 a 3 m. Tento systém vyniká jednoduchou nad 30 000,-Sk bez DPH zabezpečená zdarma. Sídlom spoločnosti Maslen,
montážou bez letovania. Firma Maslen z času na čas dodáva farebné žľaby s. r. o., je Badín pri Banskej Bystrici a predajné prevádzky má v Bratislave,
zadarmo, resp. za 1,- Sk, aby zatraktívnila ponuky svojich strešných krytín. Nitre, Trenčíne a v Lučenci. Viac informácií môžu nájsť zákazníci na interne-
Uvedená akcia býva s predstihom zverejnená na firemnej webstránke firmy te na www.maslen.sk. V spolupráci so spoločnosťou Maslen, s. r. o.
Maslen.

NOVINKY
Spoločnosť Maslen, s. r. o., sa snaží o neustále zvyšovanie kvality a o roz-
širovanie sortimentu poskytovaných služieb. Preto v roku 2008 pripravila fi.
Maslen pre svojich zákazníkov nasledovné novinky:

Výrobu falcovanej krytiny FALC


z pozinkovaných, lakoplastových, hliníkových, medených a iných plechov so
strojným vyhotovením falcov na profesionálnom stroji Schlebach. Pri príležitosti
spustenia tejto novej služby spoločnosť Maslen, s. r. o., ponúka zákazníkom
pri zakúpení plechu výrobu falcovanej krytiny zdarma. Postup pri objednávaní
strešnej krytiny FALC je taký istý ako pri objednávaní iných typov krytín, t. j.
zákazník zadá rozmery strechy, uvedie typ a farbu plechu a pracovníci na
najbližšej prevádzke spracujú bezplatne kladací plán krytiny spolu s cenovou
ponukou. V prípade potreby môžu zameranie strechy vykonať priamo technici
fi. Maslen. V prípade zákazky nad 30 000,-Sk bez DPH je doprava hotovej
strechy zabezpečená bezplatne priamo na miesto určenia. Ak by šlo o väč-
šie zákazky, resp. zákazky, kde je potrebná dĺžka plechov nad 6 m, možno
plech doviesť na stavbu vo zvitkoch a výrobu falcovanej krytiny robiť priamo
na stavbe. Je potrebné, aby montáž falcovanej krytiny vykonávali kvalifikovaní
klampiari vybavení potrebným náradím na zatváranie falcov.

RODINNÝ DOM
55
tondach_uvod:Document 1 20.9.2008 13:21 Stránka 1

Pálená strešná krytina

Pálené škridly sa vyrábajú z čisto prírodných materiálov. Základnou surovinou


je hlina, ktorá sa zmieša s ílom a vodou, vytvaruje do príslušnej podoby,
vysuší teplým vzduchom a následne sa vypaľuje v peciach vyhrievaných
zemným plynom. Pri výrobe nevzniká žiadny odpad.

Základné vlastnosti
Celková pevnosť keramickej škridly je daná pevnosťou keramickej väzby,
ktorá sa vytvorí v procese vypaľovania pri teplote nad 1 000 °C. Vypálením
získa škridla stály tvar a stane sa odolnou voči rôznym mechanickým vply-
vom i výkyvom počasia, ako sú nápory vetra, kyslé dažde, silné mrazy,
krupobitie či, naopak, silné slnečné žiarenie. Hladký povrch krytiny zabraňuje
usádzaniu nečistôt, sadzí, prachu, vtáčieho trusu a zarastaniu machom či
extrémnemu zaťaženiu snehom. Tvárnosť ílu spolu s modernou výrobnou tech-
nológiou spôsobuje, že pálená krytina nemusí byť robustná, no i tak je dosta-
točne pevná a odolná voči stálemu zaťaženiu (návalom snehu, dažďa, silné-
mu pôsobeniu vetra) či náhodnému zaťaženiu (napr. padnutému konáru).
Tvarovateľnosť surovej keramickej hmoty tiež umožňuje razenie keramickej
krytiny s rozmanitými tvarmi a vysokými, do seba zapadajúcimi drážkami.
Takto vytvarované profily hlavových a bočných drážok sú predpokladom
spoľahlivého odvádzania vody aj za náporu vetra a dažďa na strechách
so sklonom od 16 °. Hĺbka a členitosť reliéfu škridiel má okrem estetického
aj fyzikálny význam - spolu s farebnosťou povrchu sa podieľa na odrážaní
slnečného tepelného žiarenia, čím pálená krytina počas letných horúčav
chráni objekt pred prehriatím. V zime zasa, naopak, pomáha udržiavať teplo
v podstrešnom priestore. Keramická krytina je stabilná proti účinkom UV
lúčov počas celej svojej životnosti. To znamená, že škridly vplyvom slnečné-
ho žiarenia nezmenia svoju farbu ani nevyblednú. To platí i pre keramické
škridly s farebne upraveným povrchom, ktorý sa vytvára engobovaním alebo
glazovaním.

Životnosť
Minimálna životnosť modernej pálenej škridly je okolo 80 až 100 rokov.
V praxi sa však môžeme stretnúť s pálenou škridlou starou niekoľko storočí,
ktorá stále plní svoju funkciu. Najstaršia zachovaná pálená škridla na
Slovensku má viac ako 360 rokov. Keďže nové pálené škridly sú vyrobené
modernejšou technológiou, možno očakávať, že sa ich životnosť ešte predĺži.

Od olnosť voči kyslým a zásaditým látkam


Keramická krytina je odolná voči chemickým vplyvom a pôsobeniu kyslých
aj zásaditých látok. Preto sa s keramikou sa môžeme stretnúť aj v chemic-
kých laboratóriách. Agresívne látky nenarúšajú povrch ani štruktúru škridly
a nemajú vplyv ani na jej farebný odtieň. Odolnosť voči kyslým a zásaditým
látkam Keramická krytina je odolná voči chemickým vplyvom a pôsobeniu
kyslých aj zásaditých látok. Preto sa s keramikou sa môžeme stretnúť aj
v chemických laboratóriách. Agresívne látky nenarúšajú povrch ani štruktúru
škridly a nemajú vplyv ani na jej farebný odtieň.

Mrazuvzd ornosť
Mráz je nebezpečný pre všetky stavebné konštrukcie, čo, samozrejme, platí
aj pre strešnú krytinu. Nebezpečenstvo predstavuje najmä voda, ktorá po
zamrznutí zväčšuje svoj objem, a tým spôsobuje rozrušovanie materiálu.
Preto je dôležité, aby kvalitná strešná krytina bola mrazuvzdorná, t. j. dokáza-
la odolávať teplotným zmenám. Požiadavky na mrazuvzdornosť materiálov
určujú v jednotlivých štátoch technické normy. Podľa príslušnej normy platnej
na Slovensku musí škridla nasiaknutá vodou vyhovieť 150 skúšobným cyklom,
počas ktorých sa striedavo zmrazuje a rozmrazuje. Po skúške sa vyhodnocu-
je jej vzhľad, teda množstvo a veľkosť trhliniek, a odlupovanie materiálu.
Odolnosť keramickej škridly proti mrazu závisí od rovnomernosti štruktúry
materiálu, textúry, pevnosti či vnútorného napätia v materiáli. Významný vplyv
má najmä veľkosť pórov a ich rozmiestnenie. Vedeckým výskumom sa pre-
ukázalo, že voda v pálenej škridle zamŕza v rôzne veľkých póroch pri roz-
dielnych teplotách (čím väčší priemer póru, tým vyššia teplota stačí na
zamrznutie vody v ňom). Ľad sa teda najprv vytvorí vo väčších póroch,
odkiaľ vytláča vodu do jemnejších kapilár. Týmto procesom sa tvorí ľadová
triešť, ktorá pôsobí oveľa nižším tlakom, a škridla jej ľahšie odolá. Okrem toho
voda nezaplní celý objem póru, a tak na jej rozťahovanie pri zamŕzaní ostáva
ešte miesto. To znamená, že aj keď pórovitý materiál keramickej škridly

RODINNÝ DOM
56
tondach_uvod:Document 1 20.9.2008 13:21 Stránka 2

strecha

nasiakne vodou, nezvyšuje sa pri zamrznutí nebezpečenstvo, že sa škridla s konštrukciou strechy tvorí zložitý stavebný systém, preto sa pri jej stavbe
poškodí. Medzi nasiakavosťou keramického črepu a jeho mrazuvzdornosťou neoplatí šetriť či improvizovať. Najdôležitejšie je stavať podľa projektu, ktorý
teda nie je vzájomná súvislosť, a preto je možné pálenú škridlu použiť by mal zohľadniť nielen zámery stavebníka, ale aj miestne prírodné a archi-
vo všetkých nadmorských výškach na celom území Slovenska. Pórovitosť tektonické podmienky a súvislosti. Získame tak strechu, ktorá bude bez
pálenej škridly je dôležitá aj z iného hľadiska – zabezpečuje rýchle odparo- údržby plniť svoju funkciu prakticky po celý náš život.
vanie vody a vysychanie materiálu, čo umožňuje streche „dýchať“. Text: z podkladov spoločnosti Tondach spracoval Milan Bohunický,
Keramická krytina tiež tlmí hluk a pri silných nárazoch vetra nevibruje. Foto: Tond ach

Stálofarebnosť
Pod stálofarebnosťou strešnej krytiny rozumieme jej schopnosť výrazne neme-
niť odtieň ani intenzitu farby počas celej životnosti. Táto vlastnosť súvisí s jej
schopnosťou odolávať UV žiareniu a agresívnym vplyvom okolia (smog, exha-
láty, kyslé dažde, zásadité látky) a závisí od typu materiálu, technologických
postupov výroby a povrchových úprav strešnej krytiny. Donedávna najčastej-
šie používanou škridlou bola keramická krytina prírodnej farby. Odtieň takejto
keramickej škridly ovplyvňuje obsah oxidu železa v hline, ako aj teplota
a dĺžka výpalu. Vypálením sa „tehlový“ odtieň škridly stabilizuje a keďže
predstavuje de facto farbu samotnej hliny, počas svojej životnosti nepodlieha
zmenám farebnosti. Rôznorodosť prírodnej hliny spôsobuje striedanie jemných
odtieňov škridiel na streche, a preto sfarbenie strechy pôsobí prirodzeným
dojmom.

Povrchové úpravy
Alternatívu voči klasickému sfarbeniu pálenej krytiny predstavujú rozličné
povrchové úpravy. Tie sa dosahujú tzv. engobovaním a glazúrovaním škri-
diel. Engobovanie spočíva v zatavovaní zmesi hliny a oxidov kovov do
povrchu hlineného črepu, pričom práve obsah oxidov spolu s výškou teploty
pri výpale určuje konečný farebný odtieň. Výsledný matný alebo pololesklý
povrch škridly odoláva meniacim sa poveternostným podmienkam a nemení
vzhľad počas celej svojej životnosti. Pritom si zachováva efekt „dýchania“,
teda hoci prepúšťa vodné pary, neabsorbuje vodu. Ďalšia z povrchových
úprav predstavuje vytváranie glazúry, ktorú tvoria prírodné zložky ako hlina,
kaolinit, oxid kremičitý, krieda a oxidy kovov, pričom jej lesklý povrch spôso-
buje prítomnosť oxidu kremíka. Glazúra sa počas vypaľovania spojí so škrid-
lou. Tým sa vytvorí nepriepustný povrch a škridla sa potom odvetráva zos-
podu. Jednotlivé oxidy kovov obsiahnuté v glazúre zvyšujú tvrdosť výrobku,
jeho nárazovú pevnosť a odolnosť proti obrusovaniu. Glazovaním a engobo-
vaním sa predlžuje životnosť krytiny v nadväznosti na vylepšenie niektorých
jej vlastností, napríklad mrazuvzdornosti, mechanickej odolnosti, hladkosti
a schopnosti zabraňovať usádzaniu nečistôt. Keramická strešná krytina spolu

RODINNÝ DOM
57
rova_uvod:Document 1 20.9.2008 13:26 Stránka 1

ROVA – oceľová istota kvalitnej stavby


Už ôsmy rok premieňa výrobná spoločnosť ROVA-SK, a.s. sny slovenských
rodín o bezpečnej a najmä trvácnej streche nad hlavou na skutočnosť.
V oblasti plechových strešných krytín sme sa stali najznámejšou a najžiada-
nejšou značkou na Slovensku. Kvalitu ROVA produktov dennodenne testuje
počasie na tisíckach rodinných domov, priemyselných, komerčných i sakrál-
nych stavieb a polyfunkčných objektov doma i v zahraničí. Spokojnosť našich
zákazníkov s kvalitou striech a trapézovým programom ROVA totiž nepozná
hranice, od roku 2004 preferujú naše produkty aj rumunskí, českí i maďarskí
záujemcovia uprednostňujúci moderné a rýchle riešenia v kombinácii s tradič-
ným vzhľadom.

Strešné krytiny, čo neťažia peňaženky ani stavby


Značkové strešné krytiny ROVA vyrábame pre slovenský trh v domácom
závode v Spišskej Novej Vsi za pomoci moderných technológií, pričom si
potrpíme nielen na perfektne odvedený výrobný proces, ale i kvalitné vstupné
materiály, ktoré sú základom dlhovekosti našich striech. Kontinuálne žiarom
pozinkovaný oceľový plech s hrúbkou 0,5 mm s lakoplastovou matnou alebo
lesklou povrchovou úpravou, aluzinok, hliníkový plech s lesklou lakoplastovou
úpravou alebo medený plech nakupujeme ako materiálové modifikácie našich
krytín výhradne od renomovaných medzinárodných oceliarskych koncernov.
Bohatý výber z 20-tich farebných odtieňov od odvážnej modrej, zelenej či
bielej, až po tradičné červené a hnedé tóny zase umožňuje dokonalé zlade-
nie s fasádou objektu, či jeho zviditeľnenie v súlade s firemným dizajnom.
ROVA strešný systém nie je však len o samotnej krytine. Okrem nej ho tvorí
kompletný doplnkový, spojovací a klampiarsky materiál, samozrejme, v rovna-
kom materiálovom i farebnom prevedení. Výroba je zákazkovo orientovaná,
dĺžku pásov strešnej krytiny je teda možné v rámci uvedeného intervalu a po
zohľadnení odporúčaní výrobcu stanoviť v objednávkach tak, aby odpad bol
čo najmeší, resp. žiadny. Spoločnosť ROVA-SK, a. s. ponúka svojim zákazní-
kom bezplatný servis vo forme poradenstva, vyhotovenia kladacích plánov
i vypracovania cenovej kalkulácie. Súčasťou bezplatného servisu je zároveň
doprava na miesto stavby v prípade, že zákazník odoberá minimálne 100
štvorcových metrov krytiny. K tomu vám nabalíme ešte bezplatné poraden-
stvo, kladacie plány a montážne návody pre rýchle a bezproblémové osade-
nie strešného systému.

Záujemcovia si môžu pritom vybrať zo štyroch tvarovo odlišných strešných


krytín s produktovým označením ROVA Meg a, ROVA Profil, ROVA Maxima
a novinkou v rámci strednej Európy, ktorá získala Zlatú plaketu na stavebníc-
kom veľtrhu CONECO 2007, a to GOODLOCK. Prvé tri druhy vyrábame na
mieru v pásoch krytiny s úžitkovou krycou šírkou 1130 mm pre ROVA
Maxima, 1080 mm pre ROVA Profil a 1100 mm pre ROV A Mega a dĺžkou
modelu škridly 300, resp. 350 mm (ROVA Profil 30/35) alebo 350, resp.
400 mm (ROVA Maxima 35/40 a ROVA Mega 35/40). Strešná krytina
Goodlock je zložená z malorozmerných dielcov a unikátnym spôsobom kotve-
nia krytinových blokov na krov strechy pomocou zámky chráni jednotlivé
spoje. Najväčšou výhodou plechových strešných krytín je ich nízka hmotnosť
v porovnaní s tradičnými materiálmi, a to necelých 5 kg/m2, ktoré nezaťažujú
stavbu, a preto sú vhodné aj na rekonštrukcie starších objektov. Okrem prija-
teľných cien šetria svojim investorom financie aj pri stavbe krovu, ktorý
nepotrebuje plné debnenie.

Desatoro strešného systému ROVA:


- Výnimočne ľahký (až 10-násobne oproti neplechovým systémom)
- Absolútne nenasiakavý
- Materiálovo variabilný
- Rýchlo montovateľný
- Finančne nenáročný
- Farebne kombinovateľný
- Dlhodobo odolný (30-ročná záruka na neprehrdzavenie plechu)
- Skladaný z veľko- i maloformátových dielov
- Komplexný
- Odborne ošetrený

Komplexné riešenia halových systémov


ROVA-SK, a.s. je okrem zastrešenia takisto odborníkom na jednoduché, no
zároveň komplexné riešenia výstavby a opláštenia priemyselných objektov,

RODINNÝ DOM
58
rova_uvod:Document 1 20.9.2008 13:26 Stránka 2

strecha

dodatočné zateplenia stien, či vytváranie rôznych farebných alebo tvarových ROVA-SK – partner na dlhé roky
kreácií fasád. Portfólio tejto druhej rady produktov sa skladá z fasádnych, ROVA-SK chce byť vašim partnerom na dlhé roky, preto poskytuje na svoje
strešných, nosných interiérových alebo oblúkových strešných trapézových produkty 30-ročnú záruku na neprehrdzavenie plechu a 10-ročnú garanciu
profilov, kazetových profilov, fasádnych lamiel, dištančných a stužujúcich pro- na vybrané vlastnosti lakoplastovej povrchovej úpravy. Kvalitu našich výrob-
filov. Komplexný trapézový program umožňuje vybudovanie nového objektu kov potvrdzujú aj získané certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2001
v priebehu niekoľkých týždňov a jeho kvalitu opäť garantuje medzinárodná a potrebné Vyhlásenia o zhode predávaných výrobkov. Naše odborné skúse-
značka ROVA. Trapézový program ROVA preto volia investori a realizátori, nosti, poctivú prácu a inovátorský prístup pri zavádzaní moderných staveb-
ktorí preferujú rýchle a efektívne stavby, spĺňajúce funkčné, bezpečnostné, ných riešení oceňujú nielen koneční užívatelia, ale aj odborná verejnosť.
ekologické, ale aj estetické požiadavky európskych noriem. Rovnako ako Spoločnosť ROVA-SK, a.s. je totiž členom stavovskej organizácie „Cech stre-
u strešných systémov nie sme len jeho producentmi. Samozrejmosťou je chárov Slovenska“. Úspechy žneme takisto na medzinárodných stavebníc-
kompletný bezplatný servis, v rámci ktorého zabezpečujeme klientom odbor- kych veľtrhoch. Medzi ostatné, no určite nie posledné, patrí získanie Zlatej
né poradenstvo vrátane konkrétnych riešení technických detailov pre tú-ktorú plakety na medzinárodnom stavebníckom veľtrhu CONECO 2007 za unikátnu
stavbu. strešnú krytinu ROVA Mega.
Fasádne, strešné, oplášťovacie, nosné interiérové a oblúkové trapézové profi-
ly v 26-tich tvarovo odlišných variáciách sa využívajú najmä pri výstavbe
komerčných (supermarkety), priemyselných ((haly, sklady) budov a stavbách
verejného významu (športové štadióny, tržnice, autobusové nástupištia). Na
veľkoplošné stavby priemyselného alebo komerčného charakteru realizátori
najčastejšie využívajú vysoké trapézy TN-150 a TN-85. Zvyšok výrobného
sortimentu tvoria trapézy T-8/115, T-12/178, T-18/140, TN-18/140, T-35/207,
TN-35/207, TC-45/185, TNC-45/185, TC-50/245, TNC-50/245, TN-50/260,
TN-60/235, TN-85/280.
Ďalším výrobným sortimentom spoločnosti ROVA-SK, a.s. sú nosné interiéro-
vé trapézové profily: TNC-45/185B, TNC-50/245B, TN-50/260, TN-60/235,
TN-85/280, TN-135/310B, TN-150/280.

Stavebné materiály bud úcnosti


V apríli 2008 prišla ROVA-SK, a.s. na trh s novinkou v podobe PUR pane-
lov, ktoré čoraz viac presviedčajú o svojom veľkom potenciáli v stavebníckej
budúcnosti. Ide o systém zateplenia obvodového plášťa alebo strechy, ktorý
vieme dodať v rôznych hrúbkach v rozpätí od 40 do 100 milimetrov - podľa
tepelnoizolačných nárokov stavby. V prípade ich použitia môže investor rátať
s výstavbou haly do dvoch mesiacov. Ďalším stavebným prvkom s nadča-
sovým charakterom sú sendvičové panely. Medzi výhody patrí rýchla montáž,
dobré tepelno-izolačné vlastnosti, nízka hmotnosť a na ňu nadväzujúca bez-
problémová manipulácia. Hrúbku panela dokážeme v ROVE navrhnúť podľa
požiadaviek na teplotné podmienky objektu. Sú vynikajúcou alternatívou kvá-
drov a železobetónových skeletov, taktiež C kaziet, ktoré sú súčasťou našej
produktovej ponuky. Vlastnú výrobnú linku na produkciu sendvičových pane-
lov chceme spustiť už v máji 2009.

RODINNÝ DOM
59
ROVA_dom:Document 1 20.9.2008 13:36 Stránka 1

Tel.: +421 053/41 76 220, 221, 225, Fax: +421 053/44 92 494, e−mail: obchod@rova-sk.sk, www.rova-sk.sk

ROVA-SK, a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

ROVA Mega ROVA Maxima ROVA Profil

Veľkoformátový typ plechovej strešnej krytiny sa od júna 2008 Cenovo najmenej náročný variant značkových strešných krytín Ide o úplne prvý typ strešnej krytiny značky ROVA, ktorý spo-
vyrába v spišskonovoveskom výrobnom závode spoločnosti ROVA. Na rozdiel od ostatných tvarových modifikácií je tento ločnosť ROVA-SK začala vyrábať a odštartovala tak éru
ROVA-SK. Na trhu však nie je žiadnym nováčikom, keďže dote- navrhnutý a vyrábaný pre milovníkov hranatých tvarov a presne nových, kvalitných domácich plechových strešných krytín na
raz sa ROVA Mega vyrábala v českej sesterskej spoločnosti také sú aj jeho plechové vlny. ROVA Maxima si popri svojej slovenskom trhu. Veľkej obľube sa u laickej i odbornej verej-
ROVA-CZ, odkiaľ sa dovážala aj pre slovenský trh. Zakúpenie cenovej výhodnosti uchováva všetky plusy ostatných tvarovo nosti teší táto krytina dodnes. ROVA Profil už svojim názvom
a inštalácia novej linky v slovenskom závode krytinu ROVA odlišných variantov značkových krytín ROVA, a to nízku hmot- dokonale vystihuje svoju tvarovú nezameniteľnosť – profily
Mega pre domácich cenovo sprístupnila a skrátila dodacie leho- nosť a možnosť aplikovať ju na strechy so sklonom už od 8-ich vĺn. Rovnako ako u ostatných krytín – ROVA Mega i ROVA
ty o polovicu. Tvar vlny krytiny dokonale kopíruje klasickú škrid- stupňov ak nie sú potrebné priečne spoje, resp. od 14-tich Maxima - si klient môže vybrať zo škály 20-tich farebných
lu, a preto ju vyhľadávajú klienti, ktorí si potrpia na tradičný stupňov v prípade potreby priečnych spojov. odtieňov.
vzhľad kombinovaný s modernými, no predovšetkým rýchlymi Úžitková krycia šírka je 1130 mm. Dĺžka pásu krytiny od 70 cm Úžitková krycia šírka je 1080 mm. Dĺžka pásu krytiny od 60
riešeniami realizácie stavby. pre modul ROVA Maxima 35, pre modul ROVA Maxima 40 je cm pre modul ROVA Profil 30, pre modul ROVA Profil 35 je
Úžitková krycia šírka je 1100 mm. Dĺžka pásu krytiny od 70 cm od 80 do 600 cm. od 70 do 600 cm.
pre modul ROVA Mega 35, pre modul ROVA Mega 40 je od 80
do 600 cm Farebná škála Ostatné odtiene: Matné odtiene:
Farebná škála povlakov podľa Medzinárodného registra farieb RAL:
Farby uvedené v tomto prospekte sú ovplyvnené kvalitou tlace
a môžu sa mierne odlišovat od skutocných. Reálna farebnost
zodpovedá originálnemu vzorkovníku RAL. Iné odtiene je možné
objednat po dohode.
RAL 9006 RAL 7035 RAL 9005 mat. RAL 6020 mat.
strieborná svetlosivá čier na m atná zelená mat ná

Základné odtiene:
GOODLOCK

Jediná značková krytina ROVA vyrábaná z malorozmerných diel-


cov, ktorá si však uchováva všetky výhody plechových strešných
krytín. Navyše spôsobom montáže a modularitou jednotlivých
RAL 6029 RAL 5012 RAL 8017 mat . RAL 8004 mat .
dielcov je tento systém obohatený o flexibilitu predaja a neuveri- zelená (mint) svet lom odr á hnedá matná t ehlová matná
RAL 9010 R A L 9002 RAL 8017 RAL 8004
teľne ľahkú skladovateľnosť. Strešná krytina GOODLOCK je vhod- biela sivobiela t ehlová
čokoládovohnedá
ná na každú strechu s odporúčaným minimálnym sklonom 15
stupňov. ROVA-SK ju vyrába z 0,5-milimetrového kontinuálne žia-
rom pozinkovaného oceľového plechu s lakoplastovou povrcho-
vou úpravou v šiestich farebných odtieňoch – čokoládovohnedej,
červenej, tehlovej, zelenej, čiernej a modrej.
Úžitková krycia šírka jednej tabule je 1000 mm. Užitočná dĺžka RAL 5010 RAL 5008 RAL 3011 RAL 3009 RAL 3005 RAL 1002 RAL 3011 mat. RAL 3016 m at.
modrá (encián) graf it ová červená čer venohnedá vínovočervená pieskovožlt á červená matná korálovočervená
pásu krytiny je 880 mm.
matná

RODINNÝ DOM
60
061_lindab_uvod_SK:Document 1 26.9.2008 14:27 Stránka 1

strecha

Čo je dobré vedieť o odkvapoch


Starostlivosť o vlastný dom je veľká radosť i starosť verom - vďaka nemu je spoj trvale tesný a navyše
zároveň. Aby prevážilo to dobré, vyberajte pri stavbe môžete odkvapový systém kedykoľvek demontovať
i rekonštrukciách kvalitné materiály a výrobky, ktoré a potom znovu namontovať.
maximálne uľahčujú prácu, vyžadujú čo najmenšiu
údržbu a majú dlhú životnosť. Staviť na kvalitu sa Silné odkvapy pre horské oblasti
oplatí pri veľkých i malých investíciách. Správny výber Jednoduchá možnosť demontáže sa hodí napríklad
odkvapového systému vám môže v budúcnosti ušet- v horských oblastiach, kde sú žľaby namáhané veľ-
riť veľa času i peňazí. Pri voľbe bezúdržbového sys- kým množstvom snehu, a tak sa často na zimu
tému LindabRainline nemusíte na odkvap nasledujú- demontujú a na jar zase montujú. V každom prípade
cich 40 rokov v podstate ani siahnuť. Patrí k najpre- by sa v horských oblastiach malo zamedziť tomu, aby
dávanejším odkvapovým systémom na našom trhu. sa žľab zosunom snehu deformoval. Odkvapový žľab
Ide o pozinkovaný plech zo švédskej ocele (hrúbky možno zapustiť viac pod úroveň odkvapovej hrany,
0,6 mm), opatrený z výroby základnou farbou a na aby nestál v ceste schádzajúcemu snehu. Tiež je
povrchu potom ochrannou lakovou vrstvou HB možné použiť prvok STAG, ktorý je určený predovšet-
Polyester. Ceny rôznych systémov závisia na zložitos- kým na spevnenie kútov a rohov, ale dá sa použiť tiež
ti strechy a na tom, koľko je na streche pomocných na spevnenie žľabov a používa sa v rovnakom počte
prvkov ako žľabové rohy, kúty, čela, kotlíky a pod. ako žľabové háky. Ďalšia možnosť je použitie protis-
Farbu odkvapov vďaka 10 odtieňom ľahko zladíte s nehových zábran z rady Protectline.
farbou strechy i fasádou a váš dom získa celkom
novú tvár. Nie je lepšie kúpiť obyčajné pozinkované odkvapy
a natrieť ich farbou, ktorá sa mi páči ?
Jednoduchá montáž V prvej fáze sa to tak môže zdať, keď si ale spočíta-
Pri výbere odkvapového systému sa zaujímajte te opakované natieranie každých 5 rokov, cenu farby,
v prvom rade o kvalitu materiálu a kompletnosť sys- čas ktorý tým strávite, rozhodne je výhodnejšie
tému. Presvedčte sa, či skutočne obsahuje všetko čo povrchovo upravený systém, ktorý bez natierania
je k jeho skompletizovaniu potrebné – spojky, objím- a ďalšej údržby vydrží 40 rokov. Zvody a žľaby stačí
ky, medzikusy. Odkvapový systém Lindab si dokáže jedenkrát za rok vyčistiť od napadaného lístia
namontovať každý trochu zručný domáci majster. a podobných nečistôt a to je všetko. Orientačná cena
Montáž je jednoduchá, nič nie je potrebné letovať systému LindabRainline na rodinný dom so strechou
alebo lepiť ako v prípade medi alebo titanzinku. cca 150-200m2 je od 30.000 do 50.000,- Sk, v závi-
Celý systém sa poskladá ako stavebnica bez použi- slosti od zložitosti strechy. Pomocou jednoduchej
Lindab s.r.o. org. zložka
tia akéhokoľvek špeciálneho náradia. Montáž možno kalkulačky si na stránkach spoločnosti Lindab Mlynské Nivy 54
aplikovať v akomkoľvek ročnom období, dokonca i pri http://www.okapyprovas.cz/ môžete spočítať zloženie 821 05 Bratislava
mínusových teplotách. Žľaby sa spájajú pomocou a počet jednotlivých dielov odkvapového systému pre tel.: +421 2 5363 0143-44, fax: +421 2 5363 0145
patentovanej gumovej spojky s tzv. bajonetovým uzá- svoj dom. e-mail: info.sk@lindab.com, www.lindab.sk

Dajte svojmu domu novú tvár


...s novými farbami odkvapového
systému Lindab Rainline TM

10 FARIEB
KOMPLETNÝ
VŠESTRANNÝ
ĽAHKO ZMONTOVATEĽNÝ
KVALITNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BEZÚDRŽBOVÝ
ODOLNÝ VOČI KORÓZII
VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ

Borovicová zelená Antracitová

RODINNÝ DOM
61
bramac_dom_1:Document 1 20.9.2008 13:42 Stránka 1

Tel.: 00421 / 37 / 692 00 01, Fax: 00421 / 37 / 692 00 13, e−mail: infosk@bramac.com, www.bramac.sk
Technické poradenstvo: Tel.: 00421 / 37 / 692 00 02, 03, 05, 06, Fax: 00421 / 37 / 692 00 04, Bezplatná infolinka: 0800 /18 18 18

BRAMAC − strešné systémy, spol. s r.o.


Mojmírovská cesta 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovenská republika

BRAMAC REVIVA BRAMAC TEGALIT BRAMAC ADRIA

BRAMAC REVIVA

Takto vyzerajúcu strechu máme všetci v pamäti už od detstva. BRAMAC TEGALIT B RAMAC ADRIA
Model Bramac Reviva je však klasikou v novom šate.
Ponúka obľúbený vzhľad Bobrovky, no vďaka modernému tvaru BramacTegalit s povrchovou úpravou Protector je vysoko kvalitné Rozmýšľate o spôsobe, ako si vytvoriť atmosféru Stredomoria
s drážkou a kladeniu škridiel vedľa seba má viaceré výhody: a moderné riešenie pre vašu strechu. Váš dom zvýrazní svojou u vás doma? Korunujte svoj dom štýlovou strechou.
menší počet kusov na m2, nižšiu hmotnosť na m2, rýchlejšiu jednoduchosťou a čistotou línií. Tegalit je ideálny pre tých, ktorí Viacfarebný model Adria vám zakaždým navodí spomienky
pokládku a výhodnejšiu cenu. chcú aj prostredníctvom strechy vyjadriť svoju výnimočnosť. na dovolenkovú atmosféru.
Pre prípad potreby pokrytia oblých tvarov odporúčame doplniť
tento model modelom Bobrovka v rovnakých farebných odtieňoch.

Technické údaje Technické údaje Technické údaje


Materiál: vysokokvalitný farbený betón Materiál: vysokokvalitný farbený betón Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Farby: tehlovočervená, bridlicovočierna, antic Farby: tehlovočervená, bridlicovočierna, sivá Farby: umbra, montano
Povrch: hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby Povrch: hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby Povrch: hladký
Rozmery: 330 x 420 mm Rozmery: 330 x 420 mm Rozmery: 330 x 420 mm
Závesná dĺžka: 395 mm Závesná dĺžka: 398 mm Závesná dĺžka: 398 mm
Krycia šírka: 300 mm Krycia šírka: 300 mm Krycia šírka: 300 mm
Výška profilu: 0 mm Výška profilu: 0 mm Výška profilu: 37 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ks; cca. 49,5 kg/m2 Hmotnosť: 5,2 kg/ks; cca. 52 kg/m2 Hmotnosť: 4,8 kg/ks, cca. 48 kg/m2
Spotreba: cca. 11 ks na 1 m2 Spotreba: cca. 10 ks/1m2 Spotreba: cca. 10ks na 1 m2

RODINNÝ DOM
62
bramac_dom_1:Document 1 20.9.2008 13:44 Stránka 2

strecha

ALPSKÁ ŠKRIDLA / ALPSKÁ ŠKRIDLA KLASIK RÍMSKA ŠKRIDLA MORAVSKÁ ŠKRIDLA PLUS / MORAVSKÁ ŠKRIDLA

Vďaka svojej zvláštnej povrchovej úprave s granulátom pôsobí So svojím mohutným oblúkom je vhodná pre novostavby bun- Mo ravská škr idla plu s dáva strechám živý charakter vďaka
Alpská škr idla teplo a tlmením svetla vytvára príjemný farebný galovového typu, ako aj pre rekonštrukciu historických objektov, svojmu tvaru pripomínajúcemu riečne vlny. Jej tvar je na trhu
odtieň. Je vhodná do každej krajiny a svojimi farbami ladí ktoré majú byt renovované v súlade s tradíciou. strešných krytín jedinečný. Vo verzii plus má navyše farebnú
s okolím a prírodou. Na rozdiel od modelu Alpskej škridly má úpravu na povrchu. Mor avská škridla je tvarovo zhodný model,
Alpská škr idla klasik hladký povrch. Alpská škridla klasik je ale bez farebnej povrchovej úpravy.
najobľúbenejším a najpoužívanejším profilom na našich strechách.

Technické údaje
Materiál: vysokokvalitný farbený betón Technické údaje
Farby: tehlovočervená, červenohnedá, tmavohnedá, Technické údaje Materiál: vysokokvalitný farbený betón
bridlicovočierna / tehlovočervená, červenohnedá, Materiál: vysokokvalitný farbený betón Farby: tehlovočervená, červenohnedá, tmavohnedá,
tmavohnedá, bridlicovočierna, zelená, modrá, sivá Farby: tehlovočervená, červenohnedá, tmavohnedá, bridlicovočierna / tehlovočervená
Povrch: granulovaný / hladký s dvojitým nástrekom bridlicovočierna, antic, zelená Povrch: hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby
disperznej farby Povrch: hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby / bez povrchovej úpravy
Rozmery: 330 x 420 mm Rozmery: 332 x 420 mm Rozmery: 332 x 420 mm
Závesná dĺžka: 398 mm Závesná dĺžka: 398 mm Závesná dĺžka: 398 mm
Krycia šírka: 300 mm Krycia šírka: 300 mm Krycia šírka: 300 mm
Výška profilu: 26mm Výška profilu: 37 mm Výška profilu: 35mm
Hmotnosť: 4,3 kg/ks; cca. 43 kg/m2 Hmotnosť: 4,8 kg/ks; cca. 48 kg/m2 Hmotnosť: 4,3 kg/ks; cca. 43 kg/m2
Spotreba: cca. 10 ks na 1m2 Spotreba: cca. 10 ks na 1m2 Spotreba: cca. 10 ks na 1 m2

novinka

ZOBORSKÁ ŠKRIDLA BRAMAC MAX / BRAMAC MAX 7o BRAMAC BOBROVKA

Je charakteristická svojím prírodným vzhľadom bez použitia Bra mac M AX je vhodným riešením hlavne pre veľké plochy Bramac Bobrovka svojim tvarom patrí medzi klasické maloformá-
farbív. S uvedeným modelom získate štandardnú kvalitu striech a rekonštrukcie. Väčší rozmer krytiny znamená použitie tové strešné krytiny. Uplatnenie pri rekonštrukciach historických
Bramac za vynikajúcu cenu. menšieho počtu lát, rýchlejšiu pokládku a až o 15% menšiu objektov nachádza najmä škridla vo farbe antic, ale s obľubou
hmotnosť na jeden štvorcový meter. Bra mac M AX 7o je špeciálne sa používa aj pri výstavbe nových domov zachovávajúcich si štýl
upravená škridla na nízke sklony striech už od 7o. a dlhodobú tradíciu. Je vhodná na pokrývanie zložitých strešných
tvarov, ako sú “volské oká” a kužeľovité tvary.
Technické údaje
Technické údaje Materiál: vysokokvalitný farbený betón Technické údaje
Materiál: vysokokvalitný nefarbený betón Farby: tehlovočervená, červenohnedá, bridlicovočierna Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Farby: prírodne šedá (u Bramac MAX aj tmavohnedá) Farby: tehlovočervená, bridlicovočierna, antic
Povrch: bez povrchovej úpravy Povrch: hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby Povrch: hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby
Rozmery: 330 x 420 mm Rozmery: 365 x 480 mm Rozmery: 168 x 420 mm
Závesná dĺžka: 398 mm Závesná dĺžka: 458 mm Závesná dĺžka: 368 mm
Krycia šírka: 300 mm Krycia šírka: 330 mm Krycia šírka: 170 mm
Výška profilu: 26mm Výška profilu: 38 mm Výška profilu: 0 mm
Hmotnosť: 4,3 kg/ks: cca. 43 kg/m2 Hmotnosť: 5,1 kg/ks: cca. 38,8 kg/m2 Hmotnosť: 2,2 kg/ks: cca. 77 − 81,4 kg/m2
Spotreba: cca. 10 ks na 1m2 Spotreba: cca. 7,6 ks na 1 m2 / cca. 8 ks na 1 m2 Spotreba: cca.: 35 − 37 ks na 1 m2

RODINNÝ DOM
63
064_maslenOK_dom:Document 1 20.9.2008 13:51 Stránka 1

Tel.: 00421 / 048 416 14 97 − 8, Fax: 00421 / 048 416 24 40 , e−mail: maslen@maslen.sk, www.maslen.sk

MASLEN, spol. s r.o.


Badín 655
976 32 Badín
Slovenská republika

STREŠNÉ SYS TÉMY

ŠKRIDPLECH, ŠKRIDPLECH LIGHT

ŠKRIDPLECH - Ľa hká str ešná kryt in a Škr idple ch sa vyrá ba z


o ceľové ho ple chu tva rovan ím za studena do symetr ického tvaru
s priečn ymi pre vismi. Tvar om pripom ína niekt oré klasic ké pále-
n é krytiny . Mo dul jednej škridly je 3 50 mm , výška vlny je 19 UNIDACH
m m a výška prelisu 20 m m. St rešná oceľová škridlová krytina
škr idple ch je ur čená na vytvár anie ľahkýc h stre šných plášťov pr i Cie ľom výro bcu pri vývoji strešn ej krytiný bolo po núknu ť alter-
sklo ne stre chy najm enej 16 ° s priečn ymi spojm i, a lebo pri sklo- GAPA natívu k lacn ým bitú meno vým stre šným krytiná m s neporo vna-
n e strec hy 12° be z prieč nych spojov. Osová vzdialen osť latova- teľne vyššou úžitnou h odn otou ,a le s podobnou ce nou. Ľ ahká
n ia je 350 m m.Vst upn ý m ater iál je plech o nom in álnej hr úbke Stre šná oc eľová krytin a GAPA sa vyrába valco vaním za stu den a strešná krytina UNIDACH sa vyrába v 2m dĺžka ch z obojstran -
0 ,5 mm s dĺžkou mo dulu 3 50 mm a výškou vlny 19 m m . do syme trické ho tvar u s prieč nymi pr elismi. Mo dul jedenej škr idly ne po zinkovan ého oc eľovéh o plec hu s vrstvo u zinku 200 g/m 2
Do dáva sa do dĺžky jednot livýc h páso v 6 m .Na výrobu sa je 350m m (re sp. 40 0mm) , s výškou vlny 32 ,5mm a výškou pr eli- s la koplast ovou povrch ovou ú pra vou po lyester v lesklo m pre -
používa plech s vrst vou ZN 20 0 až 275 g/m2 + pa sivá cia su 20m m. Str ešná o ceľová kr ytina GAPA je urč ená n a vytvára nie vede ní (hne dá) . Táto ľah ká strešn á krytina je urče ná na vyt vá-
+po lye ster s celko vou hrú bkou 25 mikró nov z vrch nej stra - ľa hkých str ešnýc h plášťo v pri sklone strech y od 14 ° s priečnym i ranie ľa hkých str ešných plášťov pri sklone str ech y n ajmen ej
n y .V mat nom preve dení 35 mikrón ov. Dodá va sa v širokej spojmi a le bo pri sklone str echy u ž o d 10 ° bez prie čnych spojov. 12 stupňov bez prie čnych spojov. UNIDACH je certifiko vaný
šká le fare bnýc h odtie ňov. Šír ka vstupného plech u je 125 0 mm . Osová vzdia lenosť lat ovania je zh odn á pre obe st rešné kr ytiny - výrobok označ ovaný zn ačkou CE. Je to jediná stre šná krytin a,
ŠKRIDPLECH LIGHT - ľahká str ešná kr ytina vyrá baná z plech u 350 m m. K str ešným kr ytinám Škridlplech a GAPA sa ZADARMO ktorá je vyr ába ná na skla d a kúpite ju len na pre vádzka ch
o nominá lnej hrú bke 0 ,4 mm s dĺžkou modulu 35 0 mm a vyhotovu je klada cí plán, v kto rom sa na základe po žiadavie k firmy Ma sle n s.r.o ..
výško u vlny 19 m m .Tvar om pr ipom ína niekto ré klasické pálen é zákazníka, dodanej výkre sovej do kumen tácie a zohľadnení odpo - Pro fil a r ozme ry krytiny UNIDACH za ruču jú:
kr ytiny . Dodá va sa do dĺžky jedn otlivých pásov 4 m .Na výr o- rúča ní výrobcu uvá dza dĺžka páso v kr ytiny v obje dná vkach ta k, - bezproblémo vú man ipulác iu
bu sa používa ple ch s vrstvou ZN 200 g/m2 + pasivá cia aby odpa d bo l č o najme nší, pr ípadne žiadny. Po užitie plec hovej - jedn odu chú mo ntáž ( šiko vný majstr i zvlá dnu a j svo jpom ocne )
+po lye ster s celko vou hrú bkou 25 mikró nov z vrch nej stra - strešne j krytiny je pr e jej výhody veľmi široké . Je vhodná na - možn osť pou žiť rozstu p strešn ých lát až do 400 mm
n y .Dodáva sa štandardne v hn edej fa rbe RAL 80 17 .Šír ka zakrytie n ovostavie b ako aj r ekonštr ukcie sta rších str iech všet- (nie je nu tné me niť star é latovan ie pod pôvo dno u krytino u
vstu pné ho ple chu je 1 230 m m . kých typo v objekt ov. ako napr. et ernit, škr idla atď.)

ZÁKLADNÉ ODTIENE FALCOVANÁ KRYTINA ZVODOVÝ SYSTÉ M

Červená RAL 3011 Hnedá RAL 8017

Modrá RAL 5010 Biela RAL 9010

falcovaná strecha je vhodná pri nízkych sklonoch z dôvodu Zvodový systém dodávaný spoločnosťou Maslen je vysokokva-
vodotesnosti spojov. Jej určenie je však širšie. Používa sa aj na litným zvodovým systémom s vynikajúcou viacnásobnou
Zelená RAL 6009 Šedobiela RAL 9002 šikmých strechách v historických jadrách miest, na zastrešenie protikoróznou ochranou, ktorá je daná kvalitnou vstupnou suro-
rôznych atypických vežičiek s okrúhlym pôdorysom a pod. vinou od švédskeho dodávateľa. Základom na výrobu je plech
Materiál v hodný na prepracovanie: s vrstvou zinku min. 275 g/m2 a povrchovou úpravou NOVA
Titánzinok – meď – hliník do hrúbky 0,8mm min. 50 mik obojstranne. Uvedený systém zaručuje dlhú život-
Oceľový plech, pozinkovaný alebo pozinkovaný s organickým nosť pri minimálnych nárokoch na údržbu. Zvodový systém je
povlakom do hrúbky 0,65mm dodávaný v štyroch farbách, a to červenohnedej, hnedej, čier-
Ušlachtilá oceľ – nerez do hrúbky 0,5mm nej a bielej. Rozmer žľabov je 150 mm vo výrobných dĺžkach
Čierna RAL 9005 Šedá RAL 7016 Nábehová šírka sa dá bezstupňovito prestavovať. 2 a 4 m. Priemer zvodových rúr je 100 mm a výrobné dĺžky
Všetky kovové pásy medzi šírkou 230 do 840mm môžu byť sú 1 a 3 m. Tento systém vyniká jednoduchou montážou bez
profilované do tvaru stojatého falca. Najmenšia dĺžka dielu letovania.
je cca 500mm.

NOVA

Červenohnedá RAL 3009 Tehlová RAL 8004 NOVA je označenie plechu, ktorý dodáva švédsky dodávateľ.
V súčasnosti ide o najkvalitnejšiu vstupnú surovinu používanú
Farby uvedené v tomto prospekte sú orientačné. spoločnosťou MASLEN, s. r. o., na výrobu zvodového systému,
Nedokonalosť tlače môže zmeniť skutočný odtieň farby. ľahkých strešných krytín škridplech, gapa, trapézových plechov
V prípade potreby Vám spoločnosť môže zaslať vzorky plechov. a pásov pripravených na falcovanie. Ide o plech tvárnych
alebo konštrukčných akostí s povrchovou úpravou pozinkova-
KLAMPIARENSKÉ VÝROBKY ním s minimálnou vrstvou Zn 275 g/m2 + základný povlak
TRAPÉZOVÉ PLECHY priemeru do 10 mikrónov + 50 mikrónov vrchnej povrchovej
Firma Maslen s.r.o. sa zaoberá aj výrobou klampiarskych výrob- úpravy Prelaq Nova PLX. Uvedený materiál vyniká vysokou
Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena z kov a parapiet. Klampiarske výrobky odolnosťou voči korózii,veľmi dobrou odolnosťou voči mechanic-
povrchovo upraveného oceľového plechu: • oceľový plech oboj- sú vyrábané z rovnakého materiálu a v rovnakom farebnom kému poškodeniu a najmä veľmi dobrou tvarovateľnosťou
stranne žiarovo pozinkovaný Z 275, • oceľový plech kontinuálne prevedení ako krytina. Parapety sa vyrábajú na mieru podľa (možnosť falcovania i pri mínusových teplotách).
žiarovo pozinkovaný zliatinou 55% AlZn, AZ 150, • oceľový plech požiadaviek zákazníka v rôznych odtieňoch RAL. K parapetám a horúcimi letami. Na plech NOVA a na výrobky z tohto
obojstranne žiarovo pozinkovaný s farebným organickým povla- sa ponúka aj možnosť dokúpenia plastových bokov v dvoch plechu poskytuje výrobca zľavy až 20 % pri príležitosti
kom SP, druhy trapézov T05, T18, T35, T50, T85 typizovaných farebných prevedeniach: biele a hnedé uvedenia na trh.

RODINNÝ DOM
64
065_anavek_dom:Document 1 20.9.2008 13:57 Stránka 1

strecha
Tel.: +421 / 544 726 247, Fax: +421 / 544 881 141, anavek@anavek.sk, www.anavek.sk

Anavek spol. s r. o.
Štefánikova 3348
085 01 Bardejov
Slovenská republika

K omínová násada − ROTOWEN T


Tento typ komínovej násady je
vhodný predovšetkým pre komíny
na tuhé p alivá. Špeciálne tvarova-
ná hlavica sa natáča vždy podľa
smeru vetra, v svojom zákryte
vytvára podtlak, tým zvyšuje ťah
komína a zamedzí zafúknutiu do
komína. Pre čistenie komína umožňuje veľmi jednoduchú montáž
i demontáž. Materiálové prevedenie je pozink, meď , nerez a v ponu-
ke je taktiež špeciálne žiaruvzdorné prevedenie. Zaručené najpres-
nejšie použitie pre Váš komín.

K omínová hlavica − TU LIPAN


K omínová hlavica je skonštruova-
n á špec iálne p re najbežnejší
priemer komínovýc h telies 150
mm. H lavica je určená k priamé-
mu zasunutiu do komína. Jej tvar
umožňuje nasadenie na viackomí-
nové výstup y v tesnej blízkosti pri
sebe. Materiálové prevedenie hlavíc z nerezu zaručuje dlhú život-
nosť, ako náhra dné p revedenie sa ponúka pozinkovaný.

K omínová turbína − TUR BOWENT


K omínová turbín a Turbowent je
určená pre komínové telesá od
priemeru 150 mm do priemeru
300 mm. Turb ínu možno p oužiť
ako na ko míny p re zvýšenie ťahu,
tak aj na ventiláciu interiérov a
strešných priestoro v. Materiálo vé
prevedenie rotačných hlavíc je nerez, hliník, pozink. V ponuke je
špeciálna žiaruvzdorná turbína vhodn á predovšetkým pre ko míny na
tuhé palivá. Ponúka sa ako samotná hlavica, alebo rozob erateľný
komplet. Typizova ná hlavica umožní veľmi jednoduchú montáž
a demontáž.

STREŠNÉ MEMBRÁNY COROTOP® COROVENT® VENTILAČNÉ TURBÍNY LOMANCO

Strešná membrána Corotop® je trojvrstvová fólia s vysokou prie- Tesniaco − ventilačný pás s vysokou paropriepust- Odvetraním pôjdového priestoru v letných mesiacoch znížime
pustnosťou vodných pár (1300g/m2/24h) určená pre stavebníctvo nosťou pod hrebenáče strešných krytín. Chráni pred teplotu tohoto priestoru a tým súčasne znížime aj teplotu v
ako fólia pre izoláciu šikmých striech. vniknutím vody a snehu do strešného systému. Butylová páska na miestnostiach pod ním, čím sa stane obývanie týchto priesto-
Vďaka použitiu membrány Corotop® je životnosť podkrovia a streš- hliníkovom plisovanom plechu spájanom PP vlákninou a geovlákninou, sa rov príjemnejším. Súčasne tým ochránime strešný plášť od
ného systému značne zvýšená, a naviac je zárukou suchého lepí na všetkých povrchoch zbavených nečistôt, prachu a mastnôt. výkyvov počasia, keď sa v letnom období trámy presušujú
vnútra a tým aj zdravej klímy vládnucej v celom priestore. a naopak v zimnom období nasakujú vo
väčšej miere vlhkosť. Udržaním odvetra-
Strešná membrána Corotop Extra® a Corotop Strong® sú trojvrstvo- vetrací pás hrebeňa ného prostredia sa tieto výkyvy znižujú.
vé varianty membrány Corotop. Tieto produkty sú určené ako 320 mm x 5 bm Pri odvetraní hál s jednoplášťovou neza-
ochranná izolácia šikmých odvetraných striech. Corotop Extra® odolnosť na UV teplenou strechou zabráni vzniku konden-
a Corotop Strong® sa líšia od základnej verzie membrány Corotop záruka 10 r.
zosilnenou vrstvou polypropylénovej vlákniny, ktorá umožňuje tieto zátu na strešnom plášti a súčasne môže
4 role / kartón odvetrávať prostredie haly bez použitia
produkty použiť pre strechy s plným doskovaním. Mimo toho sa
Corotop Extra® a Corotop Strong® odlišujú niekoľkými parametrami, okien poprípade elektrických ventilátorov
ktoré však nemajú väčší vplyv na samotné použitie produktu. alebo drahých svetlíkov, ktoré sú náro-
Prevetrávací element na hrebeň a nárožia striech čné na údržbu.
Difúzne aktívna parozábrana je najmodernejším produktom na vyrobený z polypropylénu. Zabezpečuje ventiláciu
báze PP vlákniny, určená ako paroizolácia do podkroví. Aktívnym krovu a ochranu pred vnikaním vody, prachu a snehu pod strešnú Využitie a pr ínos tur bíny Lo manc o
spôsobom stavia odpor vodnej pare, zároveň jej však v prípade krytinu.
nadmerného množstva nedovolí hromadiť sa medzi vnútorným - zabezpečí odvetranie centrálnych
obkladom a fóliou, čím chráni pred vznikom plesní a húb. Jej po- vetrací element hrebeňa
i samostatných stúpačiek (kúpeľňa,
užitím získate zdravú a sviežu klímu Vášho podkrovia. Corotop výška 75 mm, dĺžka 1030 mm
WC, digestory ap.) v panelových
Active Control® sa v konštrukcii strechy aplikuje výhradne pri po- odolnosť na UV − áno
a iných domoch.
užití vysokodifúzných fólií (napr. Coratop® alebo Coratop Extra®)! 20 ks / kartón
- nahradí stávajúce elektrické ventilátory
- vysoké úspory zabezpečia nízké nado-
Corotop® METAL − je trojvrstvová vysokodifúzna strešná membrána
búdacie náklady a nulové prevádzkové
spojená s polypropylénovou separačnou vrstvou, určenou
náklady (odpadá elektroinštalácia, poru-
k aplikácii pod strešné krytiny z plochého plechu pokladané Pás proti vniknutiu vtákov, hlodavcov a nečistôt chy a opravy, revízie ap.)
na plné doskovanie. Dokonale odvádza vlhko zo spodnej strany podfúknutím pod krytinu, zabezpečenie prevetra-
strešnej krytiny a zároveň ventiluje. Základom produktu je vy- - výmena turbín za tzv. samoťažnú hlavi-
nia strešného plášťa. cu zabezpečí skutočný ťah v stúpačke
sokodifúzna membrána s vylepšenými pevnostnými parametrami,
odolná voči mechanickému poškodeniu, čím je zvýšený komfort a znemožní prelínanie pachov v jedno-
pokládky. Vyznačuje sa nadpriemernou odolnosťou voči stĺpcu tlivých bytoch stúpačky
ochranná mriežka - nadobúdacie náklady sú zhruba do
vody a vysokou pevnosťou v trhu na klinci. Vďaka použitiu mod-
55 mm x 1 bm
ernej technológie laminovania (termobonding) je membrána odolná roka umorené úsporami prevádzkových
100ks / kartón
voči procesom starnutia, čo potvrdzuje jej vysokú trvácnosť. nákladov stavajúcich zariadení

Prečo o dvetr ávať stú pač ky pane lových


domov?
samolepiaci olovený (Pb) pás hladký, pre trvácne
opracovanie komína, okien a vikierov, plošne Stavajúci systém, ktorý v panelovej
pokrytá butylom. zástavbe prevláda, používa k odvetraniu
šachiet panelových domov
tesn iaci komínový pás - odvetranie WC, kúpeľňa, kuchyňa
300 mm x 5 bm - centrálny elektrický ventilátor ovládaný
1ks / kartón z jednotlivých bytov, kde pri spustení
v jednom byte uvedieme do prevádzky
nútené odvetranie vo všetkých bytoch
napojených na jednu stúpačku.

RODINNÝ DOM
65
Trend je TOP

ROTO nahrádza technicky zastarané


strešné okno novým TOP výsuvné
kývne okno

Nový spôsob otvárania strešných okien ROTO


poskytuje dokonalý komfort a bezpečnosť. 38°

Najbežnejším a najobyčajnejším typom strešných Kývne okno

okien sú kývne okná, ktoré vychádzajú z koncepcie


starej viac ako 40 rokov. Pri otváraní sa otáčajú
okolo vodorovnej osi v polovici svojej výšky, pričom
sa ich horná polovica vyklopí do miestnosti. Je
to jednoduché, ale zároveň nevýhodné, pretože
otvorené okno bráni výhľadu i pohybu vo svojom
okolí a ohrozuje i bezpečnosť.

TOP výsuvno-kývne okná ROTO radu 735


tieto nevýhody odstraňujú. Kývny pohyb sa pri
tomto type vďaka originálnemu kovaniu nahrádza
výsuvno-kývnym pohybom, ktorý posunie os
otáčania do hornej tretiny okna a súčasne ju
vysunie smerom von z miestnosti. Výsledok?
Nijaké zasahovanie do vnútorného priestoru,
nijaké obmedzenia pohybu ani výhľadu, nijaké
TOP výsuvno kývne okno nebezpečenstvo úrazu hlavy. A bonus navyše
– umývacia poloha
– bezpečnostná umývacia poloha.
Otváranie - bežné
strešné okno Materiál? Drevo i plast.
Výsuvno-kývne okná TOP sa
vyrábajú ako v drevenom, tak
i v celoplastovom prevedení, sú
vybavené límcom parotesnej
fólie a na požiadanie tiež
š p e c iálny m z ate p ľovac ím
b l o k o m W D, k t o r ý š e t r í
energiu a obmedzuje tvorbu
kondenzátu.
Otváranie
- strešné okno ROTO Otváranie? Len jednou rukou.
Strešné okná ROTO sa otvárajú ľahko jednou rukou
pomocou kľuky dole na krídle. Vďaka tomu umožňujú
voľnosť priestorového riešenia a ideálne využitie
celého podkrovia. Možno ich umiestniť i vyššie nad
podlahu alebo použiť väčší výškový modul okna,
pretože ovládacie prvky sa dajú ľahko dosiahnuť
bez ohľadu na telesnú výšku užívateľa. Kľukou sa
nastavuje i poloha pre štrbinové vetranie.

ROTO stavební elementy s.r.o.


Strašnická 43, Praha 10 – Hostivař
tel: + 420 272 651 428
Cena TOP výsuvno kývnych okien fax: + 420 271 750 187
mobil SK: + 421 910 787 555, + 421 910 797 555,
výrazne neprevyšuje cenu + 421 911 890 555
e-mail: roto.cz@roto-frank.com
bežných kývnych okien, www.roto.sk, www.roto-frank.cz

napriek tomu, že poskytovaný


ROTO – viac než len svetlo.
komfort je neporovnateľný. Aj technický náskok.

inzerat A4_vysuvne-kyvna_2008_SK.indd 1 26.6.2008 13:56:01


roto_inzercia_okna_SK:Sestava 1 20.9.2008 14:02 Stránka 1

ROTO stavební elementy s.r.o., Strašnická 43, Praha 10 – Hostivař


tel: + 420 272 651 428, fax: + 420 271 750 187
mobil SK: + 421 910 787 555, + 421 910 797 555, + 421 911 890 555
e-mail: roto.cz@roto-frank.com, www.roto.sk, www.roto-frank.cz
068_069_dachmat_dom:Document 1 29.9.2008 8:58 Stránka 1

Tel.: +421 (0) 55 / 67 630 69, Fax: +421 (0) 55 / 67 830 77, e−mail: dachmat@dachmat.sk, info@dachmat.sk, www.dachmat.sk

DACH MAT spol. s r. o.


Kalinčiakova 26
040 01 Košice
Slovenská republika

Strešné okná FAKRO / Kývne drevené FTS, FTP-V, FTP-W Strešné okná FAKRO / Kývne plastové PTP Strešné okná FAKRO / Kývne FTT Termo

Kyvné okno FT je najpopulárnejšia konštrukcia strešných okien. Okno PTP je úplne nové okno jediné svojho druhu s konštrukci-
Vďaka špeciálnej stavbe závesov umiestnených v polovici výšky ou hliníkovo-plastovou. Je určené na používanie v obytných
okna je možné krídlo okna nechať poodchýlené alebo otáčať podkrovných miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou prostredia
krídlo okna okolo osi závesov o 180°, čo umožňuje jednoduché napr. v kúpeľniach alebo kuchyniach. Strešné okná PTP je
umytie okna. Kyvné okno je otvárané pomocou kľučky s dvoj- možné používať tiež v miestnostiach, v ktorých na želanie Okno FTT Termo je strešné okno novej a špeciálnej, zabezpe-
stupňovou mikroventiláciou, umiestnenou v dolnej časti krídla. zákazníka majú byť okná v bielom prevedení, ktoré sa ľahko čujúcej veľkú úsporu tepelnej energie. Okno je charakteristické
Vzhľadom na umiestnenie ventilačnej mriežky v hornej časti udržiavajú čisté. veľmi dobrým súčiniteľom prestupu tepla celého okna
rámu, okno FAKRO má do 6% väčšiu plochu presklenia, Strešné okno PTP obsahuje nové konštrukčné riešenia, niektoré Uokno= 0,94W/m2K), čo umožňuje použitie týchto okien do
v porovnaní s inými strešnými oknami v rovnakých rozmeroch. z nich sú patentovo chránené: budov kde sú maximálne požiadavky na úsporu energií a mini-
To spôsobuje lepšie presvetlenie miestností. - moderné prevedenie rámu a krídla malizovanie tepelných strát naprr. pri stavbách nizkoenergetic-
- zdokonalené závesy kých a pasívnych.
Charakteristika: - nová kľučka Okno FTT je strešným oknom s kývnou konštrukciou vybavené-
- vyrobené z borovicového dreva, tlakovo impregnované a lako - nový systém tesnení ho dvojkomorovým superenergoúsporným trojsklom, ktoré je
vané akrylátovým lakom umiestnené v hrubšom drevenom krídle. Správne naprojektova-
- kľučka umiestnená v dolnej časti krídla s dvojstupňovou mikro Okno PTP je kývne prevedenie strešného okna vyrobené z viackomo- nie a montáž strešného okna s dôrazom na zabezpečenie
ventiláciou, umožňuje ľahkú obsluhu okna rového bieleho plastového profilu PVC, ktorý je vystužený pozinkova- miestností pred vonkajšou vlhkosťou a ochladzovaním po obvo-
- okno môže byť montované do striech so sklonom nými oceľovými profilmi. Táto konštrukcia zabezpečuje veľkú stabilitu de rámu s montážnym príslušenstvom pre okná FAKRO,
od 15° do 90° celého okna po dobu jeho používania. V okne PTP je tiež zabudova- zabezpečí vynikajúce tepelnotechnické parametre i najvyššiu
- možnosť dodania širokého sortimentu dodatočného ný lakovaný zasklievací hliníkový profil skla, ktorý ideálne korešponduje 4 triedu tesnosti v oblasti infiltrácie vzduchu (podľa klasifikácie
príslušenstva s celým oknom z vonkajšej strany a zabezpečuje trvácnosť výrobku. PN-EN 12207).

RODINNÝ DOM
68
068_069_dachmat_dom:Document 1 29.9.2008 8:58 Stránka 2

okná

Strešné okná FAKRO / Kývno-výklopné FPP pre Select Strešné okná FAKRO / Lomené FLP, FLP-N Strešné okná FAKRO / Duet FNP/D, FTP/D

Okno sa obsluhuje pomocou jednej kľučky umiestnenej v dolnej Lomené okno FL sa osadzuje do fasádnej steny pod štandard- Okno montované do vertikálnej zostavy je osadené pod štan-
časti krídla. Zmenu spôsobu otvárania umožňuje prepínač né strešné okno rôzneho typu a zabezpečí tak "predĺženie" okna dardným strešným oknom rôzneho typu a zabezpečí tak "pre-
preSelect umiestnený v ráme. Prístup k nemu je po otvorení smerom dole. Takéto spojenie umožňuje lepšie presvetlenie dĺženie" okna smerom dole. Takéto spojenie umožňuje lepšie
okna. V okne FPP je osadená ventilačná mriežka V35 zabezpe- miestnosti a zároveň zlepšuje kontakt s okolím. Lomené okno presvetlenie miestnosti a zároveň zlepšuje kontakt s okolím.
čujúca možnosť optimálnej výmeny vzduchu v miestnosti pri FLP dodávané pre zostavy sa otvára kyvným spôsobom. Je Okno Duet dodávané pre zostavy sa otvára kyvným spôsobom.
zatvorenom okne. Objem vzduchu prechádzajúci ventilačnou mri- vybavené blokádou zabraňujúcou náhodnému otvoreniu okna. Je vybavené poistkou zabraňujúcou náhodnému otvoreniu
ežkou môžme plynule regulovať, podľa potreby. Vonkajšie krycie Blokáda umožňuje sňčasne poodchýlenie krídla za účelom pre- okna. Poistka umožňuje súčasné pootvorenie krídla za účelom
profily okna sú lisované, čo výrazne zvyšuje estetickú hodnotu verania miestnosti. Vonkajšie sklo zasklenia lomeného okna je prevetrania miestnosti. Okná dodávané pre zostavy sa otvárajú
okna. kalené so zvýšenou odolnosťou proti rozbitiu, čo zvyšuje bez- kývnym spôsobom, V oboch variantoch je vonkajšie sklo kalené
pečnosť pri užívaní okien. Lomené okna sa spája so strešným so zvýšenou odolnosťou proti rozbitiu, čo zvyšuje bezpečnosť
Charakteristika: okno tesniacim lemovaním EU. S vnútornej strany sú okná spo- pri užívaní okien.
- okno je vybavené termoizolačným jednokomorovým sklom s koefici jené drevenou kryjúcou lištou z borovicového dreva.
entom prestupu tepla Usklo = 1,1 W / m2K Charakteristika:
- vyrobné z borovicového dreva, tlakovo impregnované a 3x lakované Charakteristika: - okno je vybavené termoizolačným jednokomorovým sklom s koe-
akrylátovým lakom - okno je vybavené termoizolačným jednokomorovým sklom s koefi ficientom prestupu tepla Usklo = 1,1 W / m2K
- osadená ventiláčná mriežka mriežka V35 cientom prestupu tepla Usklo = 1,1 W / m2K - vyrobné z borovicového dreva, tlakovo impregnované a 2x
- obsluha okna pomocou jednej kľučky umiestnenej v dolnej časti kríd - vyrobné z borovicového dreva, tlakovo impregnované a 2x lakova lakované akrylátovým lakom
la. Zmenu spôsobu otvárania umožňuje prepínač preSelect umiest né akrylátovým lakom - otváravá verzia sa obsluhuje pomocou kľučky s dvojstupňovou
nený v ráme. Prístup k nemu je po otvorení okna. - otváravá verzia sa obsluhuje pomocou kľučky s dvojstupňovou mikroventiláciou umiestnenou v dolnej časti krídla
- montáž okna do striech so sklonom od 15° do 55° spolu s tesniacim mikroventiláciou umiestnenou v dolnej časti krídla - montáž okna do striech so sklonom od 15° do 55° spolu
lemovaním - montáž okna do striech so sklonom od 15° do 55° spolu s tesnia s tesniacim lemovaním EU. Pri strechách s väčším sklonom ako
- montáž okna FPP je taká istá ako okna FT cim lemovaním EU. Pri strechách s väčším sklonom ako 55° je 55° je možná montáž s lemovaním dodaným na individuálnu
- možnosť dodania širokého sortimentu vnútorných tieniacich možná montáž s lemovaním dodaným na individuálnu objednávku objednávku
doplnkov a vonkajšej markízy, takých istých ako pri kyvných oknách. - možnosť dodania širokého sortimentu dodatočného príslušenstva. - možnosť dodania širokého sortimentu dodatočného príslušenstva.

Strešné okná OPTILIGHT Nožnicové schody – TERMOIZOLAČNÉ - LST Podkrovné sklápacie schody FAKRO

Najnovšie technológie prípravy a spracovania materiálov, kontrola Stropné sklápacie schody LST umožňujú výstup do podkrovia. Stropné sklápacie schody FAKRO sú vyrobené z borovicového
kvality na každom stupni výroby a zároveň skúšky vykonávané Rebrík schodov je nožnicovej konštrukcie čo umožňuje prispôso- dreva, skladané z troch dielov. Umožňujú jednoduchý a bez-
v nezávislých laboratóriach sú garanciou vysokej kvality okien benie rebríka k výške miestnosti bez potreby skracovania. pečný vstup do podkrovných priestorov. Po sklopení sú ukryté
OptiLight. Energoúsporný termoizolačný biely poklop o hrúbke 36 mm v strope, čím sa šetrí priestor v miestnosti. Esteticky riešená
s koeficientom prestupu tepla 1,1W/m2K, značne zamedzuje spodná doska nevyžaduje dodatočnú úpravu. Charaktizuje ich :
Výhody okien OptiLight: tepelným stratám. Dodatočné obvodové tesnenie nachádzajúce
- Veľká efektívnosť presklennej plochy zabezpečí lepšie sa v dolnej časti rámu zabezpečuje schodom výbornú tesnosť. - funkčnosť
presvetlenie miestnosti. Nožnicový systém skladania schodov a taktiež blokáda poklopu - trvácnosť
- Kývna konštrukcia okna a viacpolohová kľučka v spodnej časti v pozícii úplného otvorenia zabezpečujú jednoduchú a bezpeč- - vysoký komfort
krídla zabezpečuje výhodnú obsluhu i používanie okien. nú obsluhu schodov. Malé rozmery schodov (najmenší rozmer - jednoduchosť montáže
- Priestor medzi dvomi sklami je vyplnený vzácnym plynom, vnú skrinky 50 x 78,6 cm) získané vďaka špeciálnemu systému skla-
torné sklo je potiahnuté nízkoemisnou vrstvou, ktorá odráža dania rebríka umožňujú ich zabudovanie aj v menších otvoroch. Sklápacie schody FAKRO sú troj alebo štvorsegmentové dreve-
tepelné žiarenie. Pomáha znížiť tepelné straty v zimnom období né skladané schody. Konštrukcia schodov a materiály použité
a naopak znižuje prehrievanie miestností v letnom období. Charakteristika: pri výrobe garantujú ľahké, výhodné a bezpečné využívanie
- Drevený profil krídla je vyrobený z ohľadom na vysokú estetiku - špeciálne naprojektovaný mechanizmus regulácie uhla sklonu podkrovných priestorov. Systém montáže umožňuje ľahké
spracovania detailov. rebríka umožňuje dopasovanie výšky rebríka k výške interiéru, zamontovanie schodov dvomi osobami a tiež jednoduché pris-
- Rôzne typy lemovaní garantujú montáž okien OptiLight vo väč- bez potreby skracovania. pôsobenie dĺžky rebríka na výšku miestnosti.
šine známych strešných krytín i v krytinách s rôznym sklonom. - silná konštrukcia schodov, maximálne dovolené zaťaženie 200 kg Schody FAKRO:
- Vonkajšie oplechovanie okna OptiLight obsahuje nadčasovú - malý rozmer skrinky schodov LWS Smart
estetickú líniu tvarov pomocou najmodernejšej technológie - obvodové tesnenie umiestnené v dolnej časti skrinky nám LWK Komfort
spracovania plechov. zabezpečuje dokonalú tesnosť medzi poklopom a rámom LTK Thermo
- Bohatá i komplexná ponka doplnkov do strešného okna - termoizolačný poklop bielej farby o hrúbke 3,6 cm LDK 2-segmentové

RODINNÝ DOM
69
hoco_dom_SK:Document 1 28.9.2008 17:04 Stránka 1

CZ − Telefon: +420 281 000 111, Fax: +420 281 000 200, e−mail: praha@hoco.cz, www.hoco.cz

HOCO Bauelemente, spol. s r. o.


obchodní centrum Praha
Černokostelecká 143, 108 00 Praha 10
Česká republika

DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ
HOCO PLASTOVÉ OKNÁ HOCO DREVENÉ OKNO H 440
HX80 - 7 KOMOROVÉ H 410
H160 - 6 KOMOROVÉ
Nové drevohliníkové HOCO okná zaisťujú prirodzenú, útulnú
Takmer žiadny výrobca okien v Európe neponúka toľko rozmani- atmosféru v byte a dokonalú ochranu vonkajšieho povrchu
tých systémov a tvarov ako HOCO. Architekti, technici a investo- pred nepriaznivými povetrnostnými vplyvmi. Citlivé drevo je
ri môžu s programom HOCO štýlovo a individuálne realizovať chránené robustným, nezničiteľným hliníkovým krytom pred vet-
akýkoľvek stavebný zámer. Profilové systémy ponúkame v troj, Drevené okná firmy HOCO zútulnia Váš byt. Drevo sa vyznačuje rom, dažďom a slnečným žiarením. Preto sa nemusia drevohli-
šesť a sedemkomorovom prevedení s vysoko kvalitným vybave- dlhou životnosťou a stabilitou a ponúka optimálnu tepelnú a hlu- níkové okná už nikdy natierať. Máte tak viac času na príjem-
ním, kovaním a zasklením. Medzi mimoriadne vybavenie patrí kovú izoláciu. Po tisícročia cenený materiál garantuje prirodzený nejšie veci.
napríklad HOCO - Twin - zdvojený uzáver s bezpečnostnými a príjemný pocit domova. Najväčším kladom týchto okien je extrémne dlhá životnosť tejto
kameňmi, bezpečnostná kľučka Sekustik, nožnice s variabilným Štíhly profil a nadčasový design sú hlavnými poznávacími znakmi materiálovej kombinácie. Povrchová úprava hliníku eloxovaním
nastavením uhlu vyklopenia, polohová blokácia zabraňujúca tohto okenného systému. K dispozícii je veľký výber tvarov garantuje dokonalý vzhľad okna po celú dobu životnosti bez
nesprávnej manipulácii. Okrem klasickej bielej farby ponúka a farieb, ktorý zaistí splnenie každého priania. nutnosti opráv popraskaných náterov. Vďaka tretiemu tesneniu
HOCO zákazníkom okná tiež vo farebnom prevedení alebo v chránia HOCO drevohliníkové okná optimálne proti hluku a úni-
drevenom dekóre. Samozrejmosťou je široká ponuka okenných HOCO H 410 sa vyrába zo smrekového dreva. kom tepla. S HOCO drevohliníkovými oknami pred sebou
priečok, ktoré dodávajú oknám architektonicky zaujímavý vzhľad. Môžete si ale tiež vybrať borovicu, smrek alebo ďalšie nemáte žiadne hranice pri realizácii svojich prianí a predstáv.
Firma HOCO ako významny exportér je podrobovaná pravide- stredoeurópske a severoamerické dreviny. Zlaďte farbu dreva Vašich okien s interiérom Vášho bytu a
ľným kontrolám akosti výrobkov a ich montáže do stavby podľa vyberte si farbu hliníkového obkladu tak, aby dokonale doplňo-
českých i európskych noriem. Dôraz na kvalitu výrobných postu- vala fasádu Vášho domu.
pov, použitých materiálov a technických riešení doviedol firmu
v roku 2000 k získaniu certifikátu DIN EN ISO 9001. - Tretie tesnenie medzi krídlom a rámom je u týchto okien
HOCO - okná môžu byť opatrené všetkými RAL - farbami. - Profilované odkvapné lišty na krídle a ráme štandardom.
Zároveň s tým je dosiahnutý hladký, neštrukturovaný a ľahko z eloxovaného hliníka vo farbe svetlý bronz. - Perfektný prechod medzi vonkajším hliníkovým obkladom
udržiavateľný povrch. Ďalšou zaujímavou možnosťou sú hliníkové - Komfort zvnútra, štandardne s eloxovaným kovaním.. a vnútorným dreveným profilom.
profily HOCO systému H 340 s eloxovaným povrchom. - Presné napojenie priečky na krídlo. - Vďaka skoseným profilom získate viac svetla v miestnosti.

RODINNÝ DOM
70
hoco_dom_SK:Document 1 28.9.2008 17:05 Stránka 2

okná / dvere
VCHODOVÉ DVERE - HLINÍKOVÉ DVERE DREVENÉ - HOCO KLASIKA HOCO PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE

Hoco - Edition - Vchodové dvere z rady HOCO - Edition sú Vstupné dveře HOCO z klasickej rady dávajú vstupnému Firma HOCO ponúka v rade typov tiež vchodové dvere z pla-
exkluzívne a jedinečné modely. Sú výnímočné a presadzujú priestoru pocit, že máte doma kúsok prírody. Aplikácia, stových profilov.Aj tu si môžete vybrať zo širokej škály výplní,
sa vďaka svojmu individuálnemu vzhľadu. Výplne a sklo odpove- priečky a kazetové výplne sú štýlové prvky, ktoré prepožičajú rôznych druhov zasklenia a kovania. Vhodnosť použitia plasto-
dajú súčasným požiadavkám na design. Prehliadnite si fascinujúci Vašim dverám individuálny a nezameniteľný vzhľad. vých vchodových dverí pre rôzne účely s Vami ochotne pre-
svet vchodových dverí a nechajte se inšpirovať... jednajú naši technici.
Rada HOCO Kun stwerke - S láskou k detailu a s tým spojenou DVERE DREVENÉ - HOCO MODERNA
ručnou prácou vznikajú takmer umelecké diela. Každé tieto dvere Plastové vchodové dvere
sú klenot. Je skoro škoda ich používať. Tieto dvere zošľachtia Drevo je stále moderné. Vaše dvere, vyrobené vo futuristickom
vchod a domu dajú nádych luxusu. štýle, nadchnú svojím prekračovaním hraníc každú generáciu.
HOCO Classics - Už po generácie nezmenené tvary modelov Vyberte si svoj model a vybavte Váš domov dvermi budúcnosti,
tejto HOCO rady odolávajú rôznym módnym trendom. Tieto dvere z ktorých budete mať radosť naozaj dlho.
zjednotia vzhľad domu a dajú mu pocit solídnosti a istoty. Rada
Classics vyniká veľmi dobrým pomerom medzi cenou a kvalitou.
HOCO Sta nda rds - Hľadáte dvere s jednoduchým a čistým Klasika
designom? Nájdete ho určite u našich dverí s ocelovými výplňa-
mi. Pekné tvary a stabilné prevedenie sú prednosťami tejto HOCO
rady, ktorá je vhodná pre každý typ domu.
HOCO Mo dern Ar t - Avangardné razenie a štýl dverí série
Modern Art sú ako stvorené pre zákazníkov s expresivným život-
ným štýlom. Tieto dvere Vám môžu dať každý deň pocit, že
vlastníte niečo zvláštneho, ojedinelého a zároveň veľmi vkusného.
HOCO For ever Youn g - Nadčasová elengancia, ktorá si po
desaťročia obhájila miesto, je synonymom pre náš evergreen
z kolekcie „Forever Young“. S touto voľbou máte istotu dobrej
a istej budúcnosti. Váš dom Vám poďakuje a Vaši susedia zbled-
nú závisťou.
HOCO Fut ure Ge nera tion - S týmito modelmi budete stúpať
k výšinám. Oceľový vzhľad podtrháva veľmi kvalitné zpracovanie SIETE PROTI HMYZU
týchto dverí. S modelmi z tejto modernej rady môžete prijímať
aj návštevníkov z iných galaxií. Kto už niekedy v noci márne chytal komára, ten vie oceniť
komfort, ktorý ponúka HOCO integrované siete proti hmyzu.
Nenechajte tento doterný hmyz už nikdy vletieť k vám domov.
Užívajte si čerstvý vzduch a spite pri otvorenom okne.
Edition Moderna HOCO sieť proti hmyzu je možné integrovať do každej navíja-
cej skrine HOCO. Musíte ju len stiahnuť dole a ona sa sama
zarazí v správnej polohe. Jemná gázová sieť Vám ponúka
súčasne dobrú priehľadnosť a istú ochranu proti všetkému,
čo leze alebo kúše.
Bez akejkoľvek námahy sa roleta ľahko posúva v patentovanom
vodítku hore a dole. Husté štetinky zabraňujú tiež prieniku
malých nežiadaných hostí po stranách a na spodnom ukonče-
ní. Kto tento komfort raz vyzkúšal, tak už bude chcieť len
jedno - integrované siete proti hmyzu!
Kunstwerke

Classics
PRÍSLUŠENSTVO
pevný stisk

Čerešničkou na torte pre každé dvere je kľúčka. Jedno či madlo,


guľa alebo klasická kľúčka, z ocele alebo zo zlaitiny,
u nás určite nájdete model vhodný pre Vaše dvere.
Je to predsa vizitka Vášho domova.
Až s výberom odpovedajúceho príslušenstva sa z Vaších dverí
stane unikát. Zvoľte si z množstva madiel, kľúčok, klopadiel a
Standards ostatných HOCO možností a zkrášlite si otváranie Vaších dverí.

Príslušenstvo - drevené dvere

ROLETY

PRÍDAVNÉ ROLETY
Modern Art
Tento flexibilný roletový HOCO systém Vám umožní namontovať
Príslušenstvo - hliníkové dvere rolety aj pri dovybavovaní stavajúcich drevených alebo plasto-
vých okien nezávisle na ich systéme. Skriňa a vodítka sa vyrá-
bajú v rade RAL -farieb a je tak možné perfektne zladťt fasádu,
rolety a okna. Tiež kryt roletovej skrine z PVC alebo z hliníku
dodávame v mnohých atraktívnych farbách popr. dekóroch.
Systém umožní optimálne napojenie na každú výšku okna.

PRÍDAVNÉ ROLETY EXK LUSIV


Zaguľatený, harmonický a "bezšvový" vzhľad prispel k tomu,
Forever Young
že sa tieto rolety stali jednými z najobľúbenejších. Pretože sa
SKRYTÉ ZÁVESY KOVANIA OKENNÝCH KR ÍDEL DESIGNO roletová skriňa a zaguľatené zakrytie vodítok vyrába v rade RAL-
farieb, nestojí Vašej kreativite a predstavivosti nič v ceste.
Závesy umožňujú otvorenie okna v uhle 100°, čo plne vyhovuje
pre bežný prevoz a údržbu a súčasne nahradzuje nutnosť mon- INTEGROVANÉ ROLETY
táže ďalších kovacích dielov pre obmedzenie uhlu otvorenia z Vďaka tesnému navíjaniu je roletová
dôvodu ochrany špalety pred otlačením. Závesy DESIGNO, spolu navíjacia skriňa veľmi malá. To zname-
s ďalšími konštrukčnými úpravami, umožňujú zvýšiť odolnosť okna ná, že je zakrytá menšia plocha okna
proti vlúpaniu až na triedu WK2 podľa EN 1627. Prinášajú zlep- a oknom dopadá do miestnosti viac
šenie vzhľadu okien a elegantným spôsobom riešia problematic- svetla. HOCO roletová skriňa má veľmi
Future Generation kú nutnosť materiálového a farebného zladenia okenných rámov dobré tepelne izolačné vlastnosti.
a kovania. Vzhľadom k tomu, že na stavbu je role-
Skryté závesy celoobvodového okenného kovania sú v ponuke ta dodaná ako integrovaná súčást okna,
európskeho trhu zatiaľ ojedinelé a vyskytujú sa zaťiaľ viacmenej je celý komplet pripravený ihneď k mon-
u drevených okien. Ich aplikáciou na plastové okná, pripravova- táži. Jednoducho si vyberte HOCO
nou vo firemnej skupine Haas - HOCO, je možné považovať za okenný systém, druh pohonu rolety
priekopnický čin. Výrobok bol predstavený verejnosti na medzi- (elektrický alebo manuálny), druh a
národnom veľtrhu IBF v Brne. Jeho výroba bude zahájená v farbu roletových lamiel. Všetko ostatné
septembri tohto roku. prevezme náš obchodný zástupca.

RODINNÝ DOM
71
072_073_rehau_okna_dom:Document 1 20.9.2008 14:22 Stránka 1

SK − Telefon: +421 2 682 09 128, Fax: +421 2 638 13 422, e−mail: rehau@rehau.sk, www.rehau.sk

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82/A
850 00 Bratislava 5
Slovenská republika

REHAU CLIMA-DESIGN REHAU-POLYTEC 50 REHAU-POLYTEC 50 PHZ


Certifikovaný 120 mm systém Energeticky efektívne fasádne riešenie Certifikované fasády pre pasívne domy
pre pasívne stavby z REHAU-Polytec 50 PHZ

120 mm stavebná hĺbka a vysokotepelnoizolačné komory sa REHAU-Polytec 50 predstavuje hospodárne a architektonicky Ako jeden z prvých fasádnych systémov bol REHAU-Polytec 50 PHZ
v profilovom systéme REHAU Clima-Design kombinujú na certifi- náročné fasádne riešenie s vysokou energetickou účinnosťou. certifikovaný ako komponent vhodný pre pasívne budovy. Okrem
kované riešenia okien pre pasívne budovy.Osobitosť systému je Na individuálne stvárnenie je k dispozícii množstvo hliníkových vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností má tento profilový systém
vo vytvorení osadzovacieho rámu. Napriek mimoriadne vysokým krycích profilov s pohľadovou šírkou 50 mm.Všetky REHAU systé- výhodu úzkej pohľadovej šírky 50 mm. Individuálne sfarbenie a tvaro-
požiadavkám na izoláciu sa podarilo dosiahnuť zvyčajnú optiku my okenných profilov možno kombinovať s REHAU-Polytec 50. vanie umožňuje presadiť všetky individuálne nároky na dizajn
bežného okna. a vytvoriť modernú architektúru v pasívnom dome.
Vlastn osti: V lastnosti:
- Konštrukčný princíp: spôsob stĺpik - priečnik - Konštrukčný princíp: stĺpik - priečnik
- Vonkajšia časť: krycí plášť, hliník prietlačne lisovaný - Vonkajšia časť: kryty, hliník, prietlačne lisovaný
Vlastno sti - Vnútorná časť: PVC profily (s ochrannou fóliou), - Vnútorná časť: plastové profily (s ochrannou fóliou), biele
- Stavebná hĺbka: 120 mm / stredové tesnenie - Náhľadová šírka: 50 mm - Náhľadová šírka: 50 mm
- Počet komôr: 5 komorová technika s dodatočnou - Tepelná izolácia: 1,3 W/m2K - Tepelná izolácia: 0,74 W/m2K - 0,76 W/m2K
tepelnou izoláciou - Stavebná hĺbka profilov: 71 mm až 134 mm - Stavebná hĺbka profilu: 71 mm až 94 mm
- Tepelná izolácia: Uf = 0,71 W/m2K, Uw = 0,8 W/m2K - Nepriepustnosť nárazového dažďa: R7 podľa DIN EN 12154: - Nepriepustnosť pri nárazovom daždi: R7 - DIN EN 12154:
- Certifikát inštitútu PHI-Darmstadt - Priepustnosť vzduchu: A4 podľa prEN 12152 - Priepustnosť vzduchu: A4 podľa prEN 12152
ako “komponenty vhodné pre pasívne domy” - Protihluková ochrana: RW = 43 dB (SSK 4) - Zvuková izolácia: RW = 43 dB (SSK 4)
- Zvuková izolácia: do triedy ochrany 4 (VDI 2719) Možno sti použitia : Mo žnosti p oužitia:
- Ochrana proti vlámaniu: - Konštrukcie fasád s izoláciou pre energeticky efektívne stavby - Konštrukcie fasád s veľmi dobrou tepelnou izoláciou
do triedy odporu 2 (DIN V ENV 1627) - Jedno- a viacpodlažné závesné fasády (napr. pásy, schodisko) pre pasívne domy, komponenty pre energ. efektívne stavby
- Nepriepustnosť vzduchu/nárazového dažďa: - Veľkoplošné zasklenie (napr. výklad) - Jedno/viac podlažné závesné fasády (napr. pásy, schodiská)
do skupiny namáhania C (DIN 18055) - Polygónové zasklenie (napr. veža) - Veľkoplošné zasklenie (napr. výklad)
M ožnost i použitia: - naklonené (výstavné) fasády (napr. šikmé fasády) - Naklonené (výstavné) fasády (napr. šikmá fasáda)
- Stavba pasívnych domov Výho dy: V ýhody:
- Energetická sanácia budovy v štandarde pasívneho domu - Použitie okenných systémov spoločnosti REHAU - Fasáda cert. pre pasívne domy, Uf = 0,74 - 0,76 W/m2K
- Montáž okien a balkónových dverí s porovnateľnými hodnotami Uf - Náhľadová šírka 50 mm – alternatíva k spojkám okien
- Špeciálny okenný rám pre pevné zasklenie v programe - Alternatíva k bežným fasádam stĺpik – priečnik so širokým náhľadom
Výhody: - Nízka stavebná hĺbka pomocou statických oceľových profilov - Integrácia vhodných okenných systémov REHAU do fasády
- Certifikát z inštitútu PHI-Darmstadt - Voľnosť zostavenia veľkým počtom profilov a farieb - Voľnosť vytvárania rôznorodosťou profilov a farieb
ako „komponenty vhodné pre pasívne domy“ - Bezpečnosť otestovaného systému - Bezpečnosť otestovaného systému
- Veľmi vysoká nepriepustnosť vzduchu pomocou 3 tesnení - Integrácia inovatívnych technológií - Integrácia inovatívnych technológií
- Lesklý, ľahko čistiteľný povrch - Ochranná fólia na plastových profilov v miestnosti - Ochranná fólia na profiloch PVC zo strany miestnosti
- Priateľské k životnému prostrediu, pretože sú recyklovateľné - Ekologický systém - Ekologický systém

RODINNÝ DOM
72
072_073_rehau_okna_dom:Document 1 20.9.2008 14:22 Stránka 2

okná

GENEO® REHAU BRILLA NT-DESIGN REHAU BASIC-DESIGN


Revolučný plnoarmovaný systém okenných profilov Designovaný okenno-dverný systém v stavebných hĺbkach Hospodárna alternatíva okenno-dverného systému
z jedinečného kompozitného materiálu RAU-FIPRO®. 70 a 80 mm pre bytovú výstavbu vyššieho štandardu v 60 mm stavebnej hĺbke pre jednoduché nároky
pri stavbe objektov
GENEO® je z energetického hľadiskanajlepší systém okenných REHAU Brillant-Design kombinuje vysokú tepelnú izoláciu s rôznoro-
profilov, ktorý je v súčasnosti na trhu s hĺbkou zabudovania dosťou dizajnu. Či v stavebnej hĺbke 70 mm s 5 tepelnoizolačnými Základný systém v 3-komorovej technológii a so 60 mm sta-
86 mm. S profilmi GENEO® tak možmo vyrobiť energeticky komorami alebo v 80 mm stavebnej hĺbke so 6 komorami, systém vebnou hĺbkou sa hodí v oblasti použitia s minimálnymi požia-
najefektívnejšie okná v tejto triede, ktoré vytvoria obytné prostre- dorazového tesnenia spĺňa zakaždým nízkoenergetický štandard. davkami na tepelnú izoláciu a dizajn.
die s tepelnou pohodou, akú si stavebníci už dávno priali. Náročná optika sa dosahuje zaoblenými alebo skosenými dizajnovými
krídlami a osadzovacími rámami.
Vla stnosti: Vlastn osti:
- Stavebná hĺbka: 86 mm / stredové tesnenie (tri tesnenia) - Stavebná hĺbka: 70 mm
- Počet komôr: 6 komôr (voliteľne: 80 mm Dizajn - vonkajší okenný rám / tesnenie
- Tepelná izolácia: Uf do 0,85 W/m2K - Počet komôr: 5 komôr (6 komôr)
- Zvuková izolácia: do triedy zvukovej ochrany TZI 5 - Tepelná izolácia: Uf = 1,3 W/m2K (štandardné armovanie)
(bez výstuže) - Tepelná izolácia: s termicky deleným armovaním:
- Ochrana proti vlámaniu. do triedy odolnosti 3, Uf = 1,2 W/m2K
trieda odolnosti 2 bez výstuže - Zvuková izolácia: až do triedy ochrany 5 (VDI 2719) Vla stnosti:
- Prievzdušnosť (STN EN 12207): trieda 4 - Ochrana proti vlámaniu: do triedy odporu 3 (DIN V ENV 1627) - Stavebná hĺbka: 60 mm / dorazové tesnenie
- Vodotesnosť (STN EN 12208): 9A - Nepriepustnosť vzduchu/nárazového dažďa: - Počet komôr: 3 komory
- Povrch: vysoko kvalitný, hladký s uzavretými pórmi až po skupinu namáhania C (DIN 18055) - Tepelná izolácia: Uf = 1,6 W/m2K
- Riešenie rohov bez tvorby kondenzátu - Zvuková izolácia: do triedy ochrany 4 (VDI 2719)
Mo žnosti po užitia: Možn osti pou žitia: - Nepriepustnosť vzduchu/nárazového dažďa:
- Stavby pasívnych a nízkoenergetických domov - Nízkoenergertické domy a renovované staré stavby do triedy namáhania 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)
- energetická sanácia budov - Výstavba bytov vyššieho štandardu Mo žnosti po užitia:
- Výstavba bytov vyššieho štandardu - Montáž okien a balkónových dverí - Staré a nové stavby s malými požiadavkami
- Okná s protihlukovou ochranou až do triedy ochrany 5 na tepelnú izoláciu a design
Výhody: Výho dy: - Montáž okien a balkónových dverí
- Plnoarmovaná profilová konštrukcia - najvyššia torzná tuhosť - Mnohostranné možnosti zostavenia - Stavba objektov
a stabilita vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii pomocou širokej palety špeciálnych profilov Výhody:
- Stabilita rohov vďaka plnému armovaniu - Lesklé, ľahko čistiteľné povrchy - Lesklé, ľahko čistiteľné povrchy
- Tepelnoizolačný štandard - bezproblémové plnenie súčasných - Šikmé drážky v okennom ráme pre lepší odtok vody - Šikmá drážka v okennom ráme pre lepší odvod vody
a očakávaných predpisov Nariadenia o šetrení energiou a ľahkosť čistenia a lepšie čistenie
- Konštrukcia profilu - 86 mm hĺbka zabudovania ako najlepšie - Optimálne statické vlastnosti armovaním - Optimálne statické vlastnosti armovaním
riešenie z hľadiska spracovateľnosti, tepelnej izolácie a statiky s vysokou stavebnou hĺbkou s vysokou stavebnou hĺbkou
pri optimálnom pomere ceny a kvality - Rovnaké armovanie v okennom ráme a krídla - Rovnaké armovanie v okennom ráme
- Flexibilita modularita - za účelom flexibilného plnenia rozlič- pre nízke teleso ložiska a krídla pre nízke teleso ložiska
ných požiadaviek energetickej efektívnosti sa do profilov dajú - Voliteľné extrudované tesnenia pre racionálnu výrobu - Voliteľné extrudované tesnenia pre racionálnu výrobu
integrovať termomoduly zlepšujúce ich tepelnoizolačné vlastnosti. - Priateľské k životnému prostrediu, pretože sú recyklovateľné - Priateľské k životnému prostrediu, pretože sú recyklovateľné

poloha vetráka pri normálnom Pri stúpajúcom tlaku vetra sa


tlaku vzduchu REHAU AirComfort automaticky
zatvára podľa Bernoulliho princípu

ZDVÍHAVO-POSUVNÉ DVERE Z REHAU BRILLANT-DESIGN VCHODOVÉ DVERE PRIVETRÁVACÍ SYSTÉM - REHAU AIRCOMFORT
Posuvné a presklenné steny. Dobré tepelnoizolačné vlastnosti sa oplatia Geniálne jednoduché, jednoducho geniálne

Systémom zdvihno-posuvných dvier možno elegantne realizovať Systém vchodových dverí REHAU Brillant-Design pre vstupné
harmonický prechod z obývacích miestností na balkóny alebo priestory pri energeticky optimálnej sanácii budovy a pri novo-
terasy. Veľké sklené plochy, miestnosti zaplavené svetlom a otvo- stavbách s nízkoenergetickým štandardom. Štvorkomorové profily
rené prostredie zdvihno-posuvné dvere zvyšujú kvalitu bývania. v stavebných hĺbkach 70 mm, s veľkoobjemným oceľovým armo-
Či v starých budovách či v novostavbách, systém zdvíhaco- vaním zaračujú vysokú stabilitu. Možno vyhotoviť ako vchodové Bern oulliho hydrodynam ický par ado x:
posuvných dvier REHAU Brillant-Design vás presvedčí o flexibil- dvere dvere zabezpečené proti vlámaniu až po triedu odolnosti Predmety, ktoré sa nachádzajú na hranici prúdu vzduchu,
ných možnostiach využitia. 3 (DIN V ENV 1627). prúdenie vťahuje, a nie, ako by sme čakali, odtláča.
Okenné a dverové prvky sú investíciou na celý život: Vchodové dvere sú vizitkou Vášho domu. Budujete nový dom Vďaka tomuto účinku sa tesniace krídelko REHAU AirComfort
Staviate nový dom, alebo renovujete, a ste postavený pred dôle- alebo renovujete a máte pred sebou dôležité rozhodnutie. pri stúpajúcom tlaku vetra nadvihuje a spoľahlivo uzavrie.
žité rozhodnutie. Keď sú pre Vás dôležité dizajn, pohodlie býva- Keď sú pre Vás dôležité dizajn, pohodlie bývania a zachovanie
nia, zachovanie hodnôt a chcete ušetriť pomocou efektívnej tepel- hodnôt, vchodové dvere REHAU z Brillant-Design sú pre Vás
nej izolácie, zdvíhavo-posuvné dvere z REHAU Brillant-Design tou správnou voľbou.
sú pre Vás iste tou správnou voľbou. Individuálny dizajn pre vyššie nároky
Zima a vlhkosť nepr ejdú Ako výrazný optický prvok by Vaše vchodové dvere mali
Zdvíhavo-posuvné dvere REHAU Brillant-Design sú tesné bezchybne zapadnúť do architektúry Vášho domu. Vchodové Te chnické úda je :
a neustúpia pri žiadnom počasí. Ani vietor s rýchlosťou 115 km/h dvere z REHAU Brillant-Design poskytujú preto celý rad cenných - z vysokokvalitného EPDM s upraveným povrchom,
a prudký šľahajúci dážď na ne neurobia dojem. Najmä na jeseň možností riešenia: rozličné farby, tvary a dekorácie povrchu - vysokoflexibilné tenkostenné tesniace krídielko
a v zime bude v priestoroch Vášho domu príjemne teplo. a veľký výber vhodného príslušenstva počnúc sklami a končiac - citlivá reakcia už pri 30-40 Pa,
Postarajú sa o to premyslené konštrukčné detaily, akými sú štvor- krytmi na vhadzovanie pošty. Súhra s hladkým povrchom a ele- - odolnosf proti vetrom hnanému dažďu 9a podľa EN 12208,
komorová technika a zárubne a prahy s prerušeným tepelným gantnými 20° šikminami profilov dodajú Vašim vchodovým dve- - veľký stupeň prepúšťania vzduchu v otvorenej polohe
mostom. Dosahujú veľmi dobré tepelnoizolačné hodnoty a prispie- rám náročný a jedinečný charakter. Vchodové dvere z REHAU (4,7m3/h pri 10 Pa),
vajú tak nie len k vytvoreniu príjemného obytného prostredia, Brillant-Design sa postarajú o to, aby sa studený vzduch nedos- - vyhovuje požiadavkám nariadenia o šetrení energiou,
ale podieľajú sa aj na výraznom znížení nákladov na vykurovanie. tal do vstupnej časti vášho domu. lebo má samoregulačnú schopnosť,
Pr ie st or pre Va šu kre ativitu Napokon, aj vchodové dvere musia vyhovovať Vašim nárokom - malý stupeň prepúšťania vzduchu v zatvorenej polohe
Veľká stabilita zdvíhavo-posuvných dverí z REHAU Brillant-Design na tepelnú izoláciu a príjemné obytné prostredie. So štvorkomo- (pri 600 Pa 9,9 m3/h),
otvára priestor pre veľkolepé architektonické riešenia. Dokonca rovou konštrukciou krídla a piatimi komorami rámu využívajú - klasifikácia okna pri zatvorenom vetracom systéme:
aj prvky na výšku podlažia možno do celkovej systémovej šírky vchodové dvere z REHAU Brillant-Design prirodzenú izolačnú tlak vetra a sanie vetra (prEN 14351):
10 m začleniť do Vášho riešenia architektúry. Harmonicky schopnosť vzduchu. V spojení so stavebnou hrúbkou 70 mm trieda 3 podľa EN 12207
elegantný vzhľad dotvárajú špeciálne výstupky zárubne to znamená vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu. Zima, vlhkosť - skúšané v IFT (v inštitúte pre okennú techniku),
zakrývajúce škáry. a hluk zostanú pred dverami vonku a teplo vnútri. možné do 4. triedy kvality zvukovej izolácie okien (TZI).

RODINNÝ DOM
73
074_Plustec_dom_SK:Document 1 20.9.2008 14:36 Stránka 1

CZ − tel.: 00420 / 5 7252 2430, fax. 00420 / 5 7252 2420, e−mail: info@plustec.cz, www.plustec.cz

PLUSTEC s.r.o.
Sokolovská 573
68601 Uherské Hradiště
ČESKÁ REPUBLIKA

EUROLINE

- PlusTec softline
- PlusTec classic DESIGNLINE PLUSTEC HT DESIGN LINE
- PlusTec classic quattro
− PLUSTEC premium
PLUSTEC euroline ponúka vhodné riešenia pre každý štýl a − PLUSTEC performance
každú technickú požiadavku. Hodnotné varianty s tromi alebo
štyrmi komorami sú bestsellerom v Nemecku a v Európe. Všetky profily sú bezolovnato stabilizované.
U PLUSTEC design line nájdeme ideálnu kombináciu vzhľadu
PLUST EC Classic a najmodernejšej techniky. Sú to výsledky viac ako 40-ročnej
Systémová varianta s nadčasovým páčivým sa designom vhodná skúsenosti s profilovým systémom.
pre novostavby ale aj pre renovácie.
Zošikmenie a zaoblené hrany zaišťujú dobrú optiku. Designlin e Pre mium
S tromi komorami v ráme a krídle dosahuje koeficient priestupu Desiatky rokov skúsenosti vo vývoji profilov nachádzajú svoje
tepla Uf =1,6 W/m2. uplatnenie v tejto variante.
PLUST EC So ftLine Hodnotné profily s exkluzívnym neopakovateľným designom
Podarené kontúry krídla tejto odsadenej systémovej varianty dáva a s inteligentnými technickými detailmi dovoľujú vznik špičkovej
oknám elegantnú krásu. kvality.
Design sa harmonicky spája v každom stavebnom štýle. Táto prvotriedna systémová varianta dosahuje hodnoty tepel- Nové vyvinuté dverné profily majú vyššiu stavebnú hĺbku tj.
S trojkomorovými profilmi dosahuje koeficient priestupu tepla ného priestupu Uf =1,2 W/m2. 72 mm a 5 izolačných komôr. Tým bolo dosiahnuté zníženie
hodnoty Uf =1,6 W/m2. Designlin e Per form ance prestupu tepla na hodnotu Uf = 1,3 W/m2K. Základná komora
PLUST EC Classic Qua ttro Atraktívny presvedčivý design inteligentné technické detaily pre výstuž je dostatočne veľká a tak umožňuje použitie stabil-
Táto systémová varianta je tepelne technické zlepšenie PLUSTEC boli spojené s najmodernejšími poznatkami o materiáloch ných oceľových výstuží. Dvere zapôsobia svojím neopako-
classic. Bez zmeny nadčasových páčivých sa kontúr PLUSTEC a technológiach pri vývoji tejto systémovej varianty. vateľným designom a rozdiel v kvalite spozná aj laik na prvý
classic bola do rámu a krídla zabudovaná štvrtá komora. Výsledok nastavuje merítka vo vzhľade a designe moderných pohľad. Pri vhodnom použití dverných výplní a ornamentných
So štvorkomorovými profilmi dosahuje koeficient priestupu tepla okien. Akostné rámy a krídla dosahujú hodnoty tepelného skiel sa jedná skutočne o výnimočný produkt, ktorý dodá tvár
hodnoty Uf =1,4 W/m2. priestupu Uf =1,3 W/m2. Vášmu domovu.

RODINNÝ DOM
74
075_spectus_dom_ok:Document 1 20.9.2008 14:32 Stránka 1

okná / dvere
Tel.: 00421 /031/ 550 36 30, Fax: 00421 /031/ 550 15 36, e−mail: info@spectus.sk, www.spectussystems.com

Spectus s.r.o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
Slovenská republika

TK 71 ZIMNÉ ZÁHRA DY DVERNÉ VÝPLNE

Splňte si svoj sen


Pristavenie zimnej záhrady k Vášmu domu predstavuje
značnú investíciu, ale pri kvalitnom poradenstve a dobrom
profesionálnom vyhotovení môže úplne zmeniť štýl Vášho života.
Jedinečnosť okien TK 71 Či je Vaším zámerom vytvoriť malú oázu na spríjemnenie chvíľ
sa skrýva omnoho hlbšie než voľna, alebo sa usilujete zväčšiť životný priestor pre rozrastajúcu
v ich pôvabnom vzhľade. sa rodinu, k dispozícii je široký výber štýlov a dekoratívnych
Tento solídne naprojektovaný prvkov na vytvorenie vzhľadu a prostredia, ktoré skvalitnia
profilový systém, založený Váš dom a zvýšia jeho hodnotu. Okrem toho od surovín,
na novom štandarde je takisto ktoré používame pri procese výroby, až po dokončenie
praktický, ako aj atraktívny. inštalácie u Vás si môžete byt istí, že produkty a služby, Strauss Clear Elgar Georgian Bar Debussy Excel
Pozrite sa, koľko výhod vyplýva ktoré dostanete, sú najvyššej kvality. Ponúkame možnosti,
z voľby TK 71, ktoré Vám pomôžu uskutočniť svoj sen.
tak teda... pripravte sa a vstúpte
do nového tvaru. Základné tvary konštrukcií
Kombináciou základných tvarov je možné získať mnoho daľších
- TK 71 je profilovým systémom, ktorý je vytvarovaný, zbavený individuálnych riešení.
ostrých hrán a vysoko technologicky pokročilý - najlepšie Flexibilná moderná technológia poskytuje veľkú variabilitu
spojenie praktických vlastností s výnimočne pekným tvarom. konečnej úpravy na dosiahnutie perfektného vzhľadu Vašej
- TK 71 poskytuje možnosť použitia kovania rôzneho druhu ideálnej zimnej záhrady a umožní Vám zosúladiť farbu a štýl
a typu. Kovanie skrutkované priamo do výztuže zaručuje s oknami a dverami Vášho domu. Nech si vyberiete čokoľvek,
pevnosť a odolnosť voči vlámaniu. môžete si byt istí účinnou izoláciou, tepelnými vlastnosťami
- TK 71 bol naprojektovaný ako päťkomorový systém, a vlastnosťami zvetrávania, ktoré zvýšia Vaše pohodlie v budú-
čím sa zlepšujú jeho tepelno-izolačné vlastnosti. cich rokoch. Chopin Brahms Beliny Clear

RODINNÝ DOM
75
076_cobra_klucky, madla_SK:Document 1 20.9.2008 14:36 Stránka 1

Tel.: +421 245 944 581, Fax: +421 245 944 582, e−mail: obchod@cobrask.sk, www.schodistovesystemy.cz, www.cobra-cz.cz

COBRA Slovensko s.r.o.


Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko

STAVEBNÉ KOVANIE BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MADLÁ


- Interiérové kovanie, - Nerezové kovane, - Kované kovanie,
- Hliníkové a iné kovanie, - Bezpečnostné a ochranné kovanie Bezpečnostné kovanie je atestované štátom akreditovanými - Madlá, - Dverové doplnky, - Závesy a pánty,
zkúšobnými laboratóriami. Upevnenie vo dverách je zaištené - Vetracie mriežky, - Policové konzoly, - Vešiaky, - Schránky,
pomocou pevnostných šrúbov z vnútornej strany. Z vonkajšej - Zámky a protiplechy, - Kovanie na posuvné dvere a lišty,
VERZIE KOVANIA strany je kovanie osadené guľou, madlom alebo kľučkou a - Panikové kovanie
Kovanie Vám ponúkame vo verzii štítové a rozetové, dalej po- ochranným štítom proti rozlomeniu a odvrtaniu bezpečnostnej
dľa otvoru vo verzi BB - obyčajný kľúč, PZ - cylindrická vložky zámku. Niektoré typy sú vybavené ochrannou krytkou,
Dverový zavierač do 40 Kg
vložka, WC a DK - balkónová kľuka. WC sada sa používa ktorá zamedzuje nežiadúcej manipulácii s vložkou zámku.
pre vstupy do kúpeľní a na toalety a je z vonkajšej strany vyba- 2600
vená drážkou pre otvorenie v prípade nutnosti. U variánt kovaní
guľa/kľuka, madlo/kľuka je treba určiť orientáciu kľuky (LI/RE).
U bezpečnostného kovania je treba určiť orientáciu kľuky aj
u verzie kľuka/kľuka (LI/RE). Guľa môže byť pevná i otočná. Kira
Ponúkame i variantu štítu bez otvoru. Drobný materiál je možné
samostatne objednať.

Guissy - R

Pavla - R

Titan +
Guľa pevná na závit Sfera Madlo

Dino
Tekno

Balkonová kľuka (DK) Mriežky vetracie z eloxovaného hliníka

RODINNÝ DOM
76
077_cobra_internova:Document 1 26.9.2008 17:32 Stránka 1

Schodiskové systémy Okenný a dverný systém.

INTERNOVA® je na Slovensku najpredávanejší systém PVC


profilov na výrobu otvorových výplní, t.j. okien, dverí, zasklených
stien. Výrobcom tohto profilového systému sú Novácke chemické
závody, a.s. V roku 1992 bola spustená výroba prvých 9 typov
profilov pod obchodným názvom Intertec S. Know-how konštruk-
cie systému a technológie, ako i dodávku strojnotechnologického
zariadenia zabezpečila firma GREINER GmbH z Rakúska.
V nadväznosti na uskutočnený vývoj tohoto systému, realizované
i pripravované inovácie, ako aj v súvislosti so zmenou vlastníc-
kych vzťahov v rakúskej firme Intertec (predtým Greiner),
bola pôvodná obchodná značka Intertec S od roku 2000
zmenená na INTERNOVA®.
In terno va 600 0
Od stavebnej sezóny r. 2002 boli na trh uvedené nové,
6-komorové plastové profily internova 6000 pre ktoré je charakte-
ristické:
- zlepšené tepelno-izolačné vlastnosti (Uf = 1,26 W/m2 K)
- moderný soft line dizajn v súlade s európskymi trendmi
- stavebná hĺbka rámu je 80 mm,
stavebná hĺbka krídla je 90 mm
- pohľadová šírka konštrukcie je 119 mm
- použitie skla v hrúbke od 24 do 47 mm
- zaoblenie softline hrán min. 6 mm
- eurodrážka 16 mm, 13 mm osová vzdialenosť kovania
Spoločnosť COBRA - veľké vystužovacie komory
sa pohybuje na českom trhu už od roku 1991. Odbornej verej- - šedé tesnenie
nosti a svojím klientom je známa na poli ponuky interiérového Systém zodpovedá požiadavkám normy STN EN 12608 i RAL
dverného a nábytkového kovania a obzvlášť ako jeden z popred- RG 716/1
ných predajcov schodiskových systémov v Českej republike. In terno va 400 0
V tejto oblasti využíva výlučne najmodernejšiu technológiu Od stavebnej sezóny r. 2006 boli na trh uvedené 4-komorové
a ma-teriály. V jej ponuke sú napríklad veľmi efektné nerezové plastové profily Internova 4000 pre ktoré je charakteristické:
schodiskové systémy s priehľadnými polykarbonátovými nášlapmi. - moderný soft line dizajn v súlade s európskymi trendmi
COBRA dokáže prispôsobiť svoju dodávku požiadavkám bytového - dobré tepelno-izolačné vlastnosti (Uf = 1,57 W/m2 K )
architekta, a to rozličnými kombináciami konštrukcie, materiálů - stavebná hĺbka rámu je 62 mm,
a nášlapov až po široké možnosti v prevedení zábradlia. Svojím stavebná hĺbka krídla je 62 mm
zákazníkom COBRA ponúka tiež jednotlivé schodiskové segmenty - pohľadová šírka konštrukcie je 112 mm
– stĺpiky, zábradlia a všemožné schodiskové príslušenstvo. - šedé tesnenie
Zákazník si tak môže zostaviť schody podľa svojích predstáv, Systém zodpovedá požiadavkám normy STN EN 12608
vytvoriť pre svoj domov úplný originál. Vďaka tomu sa môže stať In terno va 600 0 The rmo
schodisko krásnym šperkom vášho domova. Krásny vzhľad, vysoká Od stavebnej sezóny r. 2004 bol na trh uvedený systém
odolnosť, príjemný materiál, bezpečnosť – to sú základné atribúty Internova 6000 Thermo s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnos-
našich schodiskových systémov! K dobrému menu spoločnosti ťami, kde štandardné kovové vystuženie profilov bolo nahradené
COBRA v neposlednej rade prispieva aj maximálna ústretovosť laminátovým vystužením rámu a v krídle bez vystuženia, kde sta-
a snaha prispôsobiť sa prianiam a požiadavkám zákazníka. bilita a tuhosť je zabezpečovaná zasklením, ktoré je v ňom osa-
Vytvoriť pre jeho plány tie najlepšie podmienky a servis. Tiež dené novou technológiou.
vďaka tomu dnes už spoločnosť COBRA nepôsobí len v Českej Pre Internova 6000 Thermo je charakteristické:
republike, ale svoje obchodné aktivity úspešne rozširuje ďalej do - vhodné komory profilu sú vyplnené izolačným materiálom
štátov EU aj za ich hranice. - výborné tepelno-izolačné vlastnosti (aplikácia vhodná
pre nízkoenergetické, resp. až „pasívne“ budovy
(Uf = 0,99 W/m2 K )
- moderný soft line dizajn v súlade s európskymi trendmi
Systém zodpovedá požiadavkám normy STN EN 12608

XB1010-B45 LM2141-F36
Vretenové nerezové schodisko oceľové schodisko
+ nerezové zábradlie + variabilné zábradlie
+ polykarbonátový schod + drevený schod

Konšt rukčn é možn osti v stavebníctve


Plastové okná z profilov INTERNOVA® nachádzajú uplatnenie
v novostavbách, ako aj v rekonštruovaných budovách,
v jednoduchých, ale aj v zložitých konštrukciách ako sú:
- Jednodie lne kon štrukcie : otváravé, výklopné, sklopné,
otváravovýklopné, pevné zasklenie, balkónové dvere,
vchodové dvere
- Via cdieln e konštr ukcie: dvojkrídlové s pevným stĺpikom,
dvojkrídlové s manžetou, trojkrídlové, okno so spodným
alebo horným svetlíkom, prvky pre zimné záhrady:
posuvnovýklopné dvere, skladacie /zhrňovacie/ dvere
- Zo stavy otvor ových výplní: spájanie okenných jednotiek
do zostáv spojovacími profilmi s uhlami 180°, 135°, 90°,
arkierové zostavy s ľubovoľným uhlom od 90° do 180°,
XM1010-B50 ZFB1015-B36 špeciálne zosilňovacie profily pre zvýšené statické
Vretenové nerezové schodisko Schodnicové ocelové schodisko požiadavky až do dĺžky ukotvenia 4 m
+ nerezové zábradlie + variabilné zábradlie - Zvlá štne kon štrukcie : okná so šikminou, štítové okná,
+ drevený schod + polykarbonátový schod oblúkové okná

COBRA Slovensko s. r.o. NOVÁCKE CHEM ICKÉ ZÁVODY, a .s.


Nádražn á 34 M. R. Štefánika 1
900 28 Ivanka pri Dunaji 972 71, Nováky
Slo vensko Slovenská republika
Tel.: 00421 / 46 / 568 4503, 568 4713
Tel.: +421 245 944 581, Fax: +421 245 944 582 Fax: 00421 / 46 / 568 9770
e−mail: obchod@cobrask.sk, www.schodistovesystemy.cz e−mail: marketing@nchz.sk, www.nchz.sk
RODINNÝ DOM
77
078_korado_PR_dom_sk:Document 1 20.9.2008 14:38 Stránka 1

Kvalitné a štýlové radiátory


pre 21. storočie
Dávno je už za nami doba, keď sme mohli v bytoch či domoch naraziť iba
na jeden či dva typy radiátorov. Predchádzajúcu trochu jednotvárnu produkciu
vystriedali v súčasnosti moderné vykurovacie steny, ktoré v interiéroch veľkou
mierou prispievajú k celkovej harmónii obytného priestoru. Široký výber tvarov
a farebné variácie radiátorov vyniknú ako v rodinnom dome, tak v modernom
mestskom byte, ktorého vstupnú halu ohreje a presvetlí praktický model vyku-
rovacej steny so zabudovaným zrkadlom.

Vykurovacie steny z Českej Třebovej sú schopné uspokojiť aj náročných


zákazníkov, ktorí uprednostňujú jedinečnosť a estetičnosť prevedenia.
Investíciu do nákupu bytu a do jeho vybavenia dnes čím ďalej viac ľudí
chápe tiež ako výhodný spôsob uloženia finančných prostriedkov.
Tento vklad je potom v budúcnosti zhodnotený aj v nádväznostii na kvalitu
a výnimočnosť interiéru zakúpeného bytu.

Montáž všetkých typov vykurovacích stien KORATHERM je možná na stenu,


pri vybraných prevedeniach aj priamo na podlahu Vášho interiéru. Bližšie
informácie o všetkých typoch vykurovacích stien KORATHERM, vrátane pod-
robných technických parmetrov, nájdete na naších internetových stránkach
www.korado.cz, kde si sami môžete vybrať teleso podľa Vaších potrieb.

RODINNÝ DOM
78
079_uvod_tzb:Document 1 29.9.2008 10:06 Stránka 1

tzb
Technické zariadenia budov.
Prehľad vykurovacích
systémov,
voda a kanalizácia
v objektoch, elektrinštalácie,
netradičné zdroje energie
a pod... .
080_kotly_pevnepal_uvod:Document 1 26.9.2008 13:00 Stránka 1

- lacný a dostupný kotol - splnenie emisných limitov - splnenie emisných limitov


+ - trvale nízka cena paliva
+ - komfortná prevádzka
+ - vysoká účinnosť kotla
- predpokladaný vývoj ceny paliva v najbližších rokoch - dlhodobá prevádzka bez nutnosti akejkoľvek obsluhy - komfortná prevádzka
- viac druhov paliva: čierne uhlie, hnedé uhlie, pelety - predpokladaný vývoj ceny paliva v najbližších rokoch - dlhodobá prevádza bez nutnosti akejkoľvek obsluhy
- nízke náklady na vykurovanie - viec druhov paliva: čierne uhlie, hnedé uhlie, pelety - predpokladaný vývoj ceny paliva v najbližších
- nízke náklady na vykurovanie rokoch
- nízke náklady na vykurovanie

- nízka účinnosť - nutnosť vybudovania skladu paliva - vstupné investičné náklady


- - nutnosť napojiť na komín
- - väčšie vstupné investície
- - nutnosť vybudovania murovaného komína
- nutnosť vyhradiť priestor na sklad paliva - opotrebenie šlimákového podávača pre plynné palivá
- nutnosť kúriť niekoľkokrát denne - uviaznutie paliva v zásobníku a vytváranie vzdu - samostatná miestnosť s prístupom vzduchu
- nutnosť kúriť suchým palivom chových vreciek nad slimákom (slimák sa točí, - vyrovnávacia 5000 l nádrž
- nutnosť zaistiť teplotu spiatočky min. 60 oC ale nemá čo podávať) - sklad paliva
- nedokonalé prehorenie paliva - spečenie paliva v ohnisku, kedy sa vytvárajú veľké - regulácia systému
- nesplnenie emisných limitov kusy škváry ktoré neprepadávajú do popolníku
- zanášanie výmenníka kotla - nedokonalé prehorenie paliva
- zanášanie výmenníka kotla

Klasická konce pcia ko tlov. Autom atické kot le Eko lo gické ko tle na tu hé pa livá
Tieto kotle slúžia k ohrevu vody pre vykurovanie radiátorovými Tieto kotle slúžia k ohrevu vody pre vykurovanie radiátorový- Ako palivo je v tomto prípade využívané najmä drevo, kombi
telesami. S vhodnou reguláciou sa môžu používať tiež pre mi telesami. S vhodnou reguláciou sa môžu používať tiež pre kotle však môžu spaľovať aj uhlie, samozrejme za cenu zníže-
podlahové vykurovanie. Klasické kotle sú najjednoduchšie kotle podlahové kúrenie. Za vyššiu kategóriu kotlov na tuhé palivá nej účinnosti. Fungujú totiž na principe tlakového splyňovania
na tuhé palivá, ktorých ceny začínajú na 18 tisícoch korún, sú môžeme považovať kotle automatické. Ich súčasťou je zásob- dreva. V plniacom priestore drevo v dôsledku nedostatku kyslí-
plechové alebo oceľové. Spaľovať v nich možno hnedé aj čier- ník zhromažďujúci kurivo, ktoré sa automaticky pomocou sli- ka len zuhoľnatie a potom prebieha proces jeho úplného sply-
ne uhlie a drevo a prikladá sa do nich zhora. V nízkej ceno- mákového podávacieho zariadenia posúva podľa potreby do ňovania, horúci plyn sa spaľuje čiste pri vysokej teplote, a to
vej hladine, možno zabezpečiť tiež kotle liatinové, v ktorých sa kotla. Kotol tak vyžaduje obsluhu jeden, až dvakrát za deň.
pri čiastočnom i plnom zaťažení. Vďaka tomu, že drevný plyn
Automatické riadenie naviac umožňuje spalovať práve toľko
ale už nesmie páliť hnedé uhlie, iba uhlie čierne a drevo, ale je tvorený v závislosti na potrebnom výkone kotla, možno výkon
paliva, aby udržalo teplú vodu v kotly na teplote zvolenej
zase pribúda možnosť pálenia koksu. Oba typy týchto kotlov kotla regulovať od 40 do 100 % pri normovanom stupni využitia
uživateľom. Vďaka regulácii toku paliva je minimalizovaná
pracujú s prirodzeným alebo núteným obehom vykurovacej spotreba paliva, takže nie je nutné časté zakurovanie v kotly. 85% a nízkych hodnotách emisií škodlivín. Proces spaľovania je
vody a sú vhodné predovšetkým pre vykurovanie rodinných Pre komfortnú a úspornú prípravu teplej úžitkovej vody riadený ľahko ovládateľnou elektronickou reguláciou kotla s čid-
domov a menších objektov. Ich plusom je nízka zabezpečova- možno pripojiť zásobník teplej užitkovej vody podľa potreby. lom teploty umiestneným v miestnosti. Regulácia naviac býva
cia cena. Mínusom tejto kategórie kotlov je vychladnutie celé- Prevažná väčšina v súčasnej dobe vyrábaných kotlov je vybavená funkciou signalizácie nedostatku paliva, takže systém
ho objektu v prípade vyhasnutia kotla. A práve vykurovanie automatická. Mnohé sú doplnené o zariadenie zvyšujúce ich užívateľa sám upozorní, že je potrebné priložiť. Veľký plniaci
studeného objektu je tou najnákladnejšou časťou vykurovania. účinnosť či hospodárnosť prevádzky (zmiešavacie ventily, priestor splyňovacích kotlov umožňuje vkladať polena o dĺžke
Táto nevýhoda vyplýva z nutnosti častého prikladania, čo je akumulačné nádrže). Staré kotle na tuhé palivá majú veľmi až 50 centimetrov (pre výkony 18 - 40 kW) alebo dokonca 75
pri dnešnom životnom štýle, predovšetkým kvôli pracovnému nízku účinnosť a preto aj pri použití rovnakého paliva sú centimetrov (pre výkony 60 - 80 kW), drevitý odpad a drevené
vyťaženiu, nie príliš reálne. náklady na vykurovanie pri moderných automatických kotloch peletky. Doba spaľovania činí až 12 hodín. Do kotoľne teda
Emisia a Európská legisla tíva. výrazne nižšie. V súčasnej dobe asi najlepším riešením je budeme muset zájsť maximálne dvakrát denne. Použiť možno
Jeden štandardný liatinový kotol s neriadeným spalovaním zakúpiť kotol, ktorý spaľuje uhlie a pelety. Uhlie ešte nejakú drevo s objemom vody až 35 %, čo je pri klasických kotloch,
vytvára rovnaké množstvo emisií ako cca 25 automatov. Práve dobu bude lacné, po nasadení ekologickej dane sa cena ktoré zvládnu drevo s vlhkosťou maximálne 25 % nereálne.
to je dôvod, prečo dochádza k debatám o omedzení predaja paliva zmení v prospech peliet. Okrem toho trend v Európe K splyňovacím kotlom je vhodné pripojiť akumulačnú nádrž,
kotlov splňujúcich emisné parametre iba 1., prípadne aj 2. tri- je kúriť peletami. Veľmi zaujímavé sú tzv. alternatívne pelety, ktorá umožňuje zachytiť nevyužité teplo, ktoré by inak v podsta-
ktoré sa vyrábajú z rastlín. Majú trošku nižšiu výhrevnosť než
edy. Zákaz predaja, poprípade používania kotlov z 1. a 2. tri- te vyletelo komínom. Proces spaľovania totiž nemožno pri sply-
pelety drevené ale sú o cca 50% lacnejšie než pelety dre-
edy vytvára riziko pre zákazníkov, ktorí o kúpu kotlov s ručnou ňovacích kotloch zastaviť, drevo jednoducho horí. Využívaním
vené. Bohužiaľ tieto peletky nehoria v každom kotly.
dodávkou paliva a neriadeným spalovaním teraz uvažujú, pre- ÚČINNOSŤ KOTL A akumulačnej nádrže na vodu (obehová kvapalina v radiátoroch)
tože sa môže stať, že do určitého dátumu bude nielen ich Automatické kotle majú účinnosť od 80% do 95%. Obecne sa naviac predlužuje životnosť kotla a tiež zvyšuje jeho účin-
predaj, ale tiež používanie zakázané. Naproti tomu prakticky platí, že čím viac je kotol špecializovaný na dané palivo tým nosť. Pre rodinný dom je postačujúca nádrž o veľkosti tisíc až
všetky automatické kotle určené pre spalovanie uhlia, ktoré sa lepšej účinnosti sa dosahuje. Najlepšiu účinnosť dosahujú dvetisíc litrov.
teraz na slovenskom trhu predávajú, sa svojími emisiami a kotle na pelety, kde väčšina výrobkov má účinnosť cez 90%. Ekologické kotle na tuhé palivá a ich kompletná inštalácia nie
účinnosťou bez problémov umiestňujú v triede 3, mnohokrát VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKU PAL IVA je zrovna lacnou záležitosťou. Prvotná investícia sa však vráti
dokonca dosahujú lepšie parametre než kotle určené pre spa- Platí tu jednoduchá zásada - čím väčší zásobník tým lepší. úsporou paliva a teda aj finančných prostriedkov na vykurova-
ľovanie drevených peliet a zákaz ich používania preto nemož- Pri kotloch s výkonom okolo 25 kW je dobrý štandard obsa- nie. Vďaka ekologickej prevádzke majú fyzické osoby vo väčši-
no očakávať. hu zásobníku okolo 250 m3. Taký zásobník umožňuje, v pre- ne prípadov nárok na štátnu dotáciu od Štátneho fondu život-
chodových obdobiach (jar, jeseň), chodiť ku kotlu cca 1 x ného prostredia.
za týždeň

c ena výr obku : 22 až 87 000, - Sk c ena výr obku : 60 - 12 0 000 , - Sk c ena výro bku : 19 - 59 0 00, - Sk
c ena systé mu * : 58 - 9 3 000 , - Sk c ena systém u * : 140 - 170 0 00, - Sk ce na systém u * : 70 - 9 0 000, - Sk
c elková ce na vykur ovania: 80 - 1 8 000 , - Sk ce lková ce na vykuro vania: 200 - 290 0 00, - Sk ce lková cen a vykuro vania: 89 - 1 49 000 , - Sk
in fo náklady za vykuro vanie**: 10 - 29 000, - Sk inf o náklady za vykuro vanie**: 10 - 20 000, - Sk info náklady za vykuro vanie**: cca.: 5 9 000, - Sk

* podľa typu kotla klasický - automatický kotol * podľa typu kotla bez aplikácie nádrže 5000 l * pre úžitkovou plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie
** pre nový rodinný dom 100 m2 - radiátorové kúrenie / zdroj Stavebné tabuľky / ** pre nový rodinný dom 100 m2 - radiátorové kúrenie, započítaná nádrž ** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky /
*** pre nový dom s tepelnými stratami pod 10 kW *** pre nový dom s tepelnými stratami pod 10 kW

RODINNÝ DOM
80
081_elektrokotle_uvod:Document 1 26.9.2008 17:39 Stránka 1

vykurovanie - úvod

zásobník teplej vody ovládací panel

rúrky výmenníka UK

rúrky výmenníka

tepelná izolácia nádoby

rúrky výmenníka TUV

- automatická regulácia nabíjania nádrží - celá Slovenská republika je elektrifikovaná. - prevedenie s 300 až 600 l zásobníkom
+ - automatická regulácia vykurovania objektu
+ - elektrokotle neprodukujú žiadne emise, čo je
+ - napojenie na iný alternatívny zdroj energie (solár)
- možnosť využitia dodávky elektrického prúdu výhodné pre použitie napr. v chránených krajin- - automatická regulácia
nízkeho tarifu v celom časovom rozsahu ných oblastiach alebo tam, kde hrozia časté - možnosť ohrevu okruhu vykurovania a TV
bez ohľadu na počet časových úsekov, inverzie. - určené pre podlahové vykurovanie
v ktorých je dodávaný - elektrokotle nepotrebujú komín ani žiadne iné - lacná alternatíva v prípade aplikácie zásobníka TV
- čistá, bezhlučná a bezodpadová prevádzka zariadenia pre odvod spalín - určenie pre dve a viac odberných miest
- vysoká hospodárnosť prevádzky vplyvom použitej - elektrokotle nepotrebujú ani vzduch pre spalovanie - systém akumulácie tepla
regulácie nabíjania a vybíjania ako kotle na iné palivá. - minimálna potreba príkonu vykurovacej špirály,
- značná variabilita inštalácie vzhľadom - ľahká regulácia prevádzky cca: 2 kW
k stavebnicovému usporiadaniu elektrokotla - rychlá reakcia na okamžitú potrebu tepla - centrálny vykurovací systém s akumuláciou
- ekologicky nezávadná prevfádzka celého systému pri priamovykurovacom kúrení elektrokotlom. - možnosť dodatočného napojenia zdrojov energie
- odpadá zásobovanie palivami a ich skladovanie - vysoký komfort prevádzky. - tichý chod
- bezobslužný systém
- vysšia zriaďovacia cena oproti prietokovému kotlu - nutnosť odvodu kondenzátu z telesa komína - drahšie náklady na celý vykurovací systém
- - stúpajúca cena elektrickej energie
- - vysšie náklady na prevádzku
- - hmotnosť nádrže
- dostupnosť potrebného príkonu - vysšia spotreba elektriny - turbo ventilátor
- možná hlučnosť a poruchy ventilátoru, časom

Ako pr acuje zá sobn íkový elektro - kotol? Základný princíp vyku rovan ia: Základný pr incíp vyku rovan ia:
Elektro-akumulačné kotle sú konštruované ako plne Rada priamovykurovacích elektrokotlov je určená pre vykuro- Tepelne izolovaná nádrž na vykurovaciu vodu, vybavená
automatické zdroje tepla pre ústredné teplovodné vykurovanie vanie bytov a rodinných domov. Prevádzka kotla je prakticky potrebným počtom výmenníkov tepla a prípojkami na kotly a na
s maximálnym prevádzkovým tlakom 250 [kPa] a s tlakovými bezobslužný a takmer bezhlučná. Kotle sú už z výroby kom- vykurovací okruh, jako i na odvzdušnenie, odkalenie a meracie
expanzívnymi nádobami, čím je umožnené, aby bola vykurova- pletne vybavené všetkými prevádzkovými a bezpečnostnými sondy.
cia voda v nádržiach ohrievaná až na maximálnu prevádzkovú prvkami vrátane regulácie. Elektrokotle môžu byť štandardne Vykurovacia nádrž ako centrálny element vykurovacích systé-
teplotu 110 °C. Môžu slúžiť ako náhrada pôvodných zdrojov, vybavené systémom spínania pomocou hromadného ďialkové- mov, ktorý predáva teplo z pripojených zdrojov na pripojené
napr. kotlov na tuhé palivá, alebo pri budovaní nových vykuro- ho ovládania (HDO). spotrebiče a má akumulačnú schopnosť, pojíma prebytočné
vacích systémov. Ich použitie je výhodné všade tam, kde je Elektrokotle môžu byť vybavené elektronickým ovládaním s teplo zo zdrojov, ktoré sa spotrebuje až neskôr, v spotrebnej
nutné použiť ekologický spôsob vykurovania a pritom v mieste funkciou postupného spínania a vypínania výkonu max. po 6 špičke.
nie je k dispozícii iný druh ušlachtilého paliva. Elektro-akumu- kW (2 kW v každej fázy) s oneskorením cca 20 sekúnd, Tepelné zdroje a spotřebiče, pracujúce s vykurovacou vodou
lační kotle sú vhodné skôr pre vykurovanie rodinných domov takže nedochází k nežádoucím rázům v elektrorozvodné síti sú pripojené priamo na nádrž, teplonosné médium je neoddele-
a iných menších objektov. při zapínání a vypínání kotle.Oběhové čerpadlo je v provozu né. Sú to predovšetkým kotle a vykurovacie rozvody. Tepelné
Vďaka plne automatickej prevádzke s minimálnymi nárokmi na jen po nezbytně nutnou dobu, čímž se šetří energie a snižu- zdroje a spotrebiče, pracujúce s iným teplonosným médiom
údržbu je ich použitie zvlášť vhodné všade tam, kde sa nepo- je mechanické opotřebení.
ako topnou vodou sú od vykurovacej vody oddělené stenou
číta so samostatnou obsluhou vykurovacieho systému; je nutný 3 rychlostní čerpadlo zůstává v provozu ještě po dobu 2
výmenníka tepla. Sú to predevšetkým systémy teplá užitková
iba občasný dohľad. Využitie elektro-akumulačných kotlov je minut po vypnutí elektrokotle, aby bylo využito i teplé vody,
voda, slnečné termické kolektory a pod ..
limitované stavom rozvodnej siete v danom mieste. která po vypnutí zůstává v kotlovém tělese a rozvodech.
Aké sú výhody to hto rie šenia?
Kotle sú určené pre prúdovú sústavu 3 x 400 V + PE + N. Ko tlové těleso
Svojou akumulačnou tepelnou kapacitou vyrovnáva nádrž roz-
Elektrické akumulačné kotle sú stavebnicové zdroje tepla pre Kotle jsou vybaveny válcovým ocelovým výměníkem s odpo-
diely v príjme a výdai tepla mezi neregulovateľnými a nepravi-
teplovodné ústredné vykurovanie, ktoré ako zdroj energie rovými topnými tělesy. Pro snadné odvzdušnění je výměník
využívajú elektrický prúd. Tieto elektro-kotle sú určené pre delnými zdroji a spotrebami. Sú to predovšetkým zdroje: slneč-
vybaven odvzdušňovacím ventilem.
využívanie elektriny dodávanej v nízkej sadzbe. Dodávka tohto Integrova ný hydr aulický blo k né kolektory, kotly na tuhé palivá a na strane spotreby tepla:
prúdu je podstatne lacnejšia oproti bežnému tarifu. Súčasťou Moderní prvek používaný u plynových kotlů, který v sobě TUV a vykurovanie.
automatiky elektro-kotle je regulátor, ktorý spúšťa nabíjanie iba zahrnuje čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím ventilem, Možné a plikácie ?
v dobe dodávky nízkého tarifu. Automatika nabíjania AKUMA- čidlo tlaku otopné vody, pojišťovací ventil a připojení 10-ti Akumulačné nádrže je možné použiť v rodinných domoch, byto-
TIC 04 riadi stupeň nabitia pre ďalší deň jednak v závislosti litrové expanzní nádoby pro topný systém. Kotle mají elektro- vých i blokových predávacích staniciach. V nádrži sa dajú
na vonkajšej teplote a jednak podľa množstva zostatkového nický spínací blok a umožňují pomocí dvou spínačů volit kombinovať jednoduchým zpôsobem rôzne zdroje a spotrebiče.
tepla v nádržiach, ktoré zostalo z minulého dňa. Cieľom je výkon elektrokotle. Nádoba môže byť ďalej vybavená vykurovacou patrónou.
optimálne nabitie nádrží tak, aby akumulovaná energia stačila U některých typů je možné nastavit až 4 výkonové stupně. Aké sú zvlá štnosti rie šení apliká cie akum ulačn ých ná drží?
pre vykurovanie do ďalšieho nabíjacieho času, ale aby nádrže Kotle jsou navíc vybaveny zvláštním výstupem pro instalaci Časovo posunujú a pohlcujú vysoké špičky, ako na strane prí-
neboly nabíjané viac, než je pre daný deň nutné. Tým sú externího zářízení, které je schopno odpínat a připínat jed- jmu, tak na strane odberu; nádrž tak vyrovnáva rozdiely medzi
dosiahnuté ďalšie úspory prostredníctvom zníženie tepelných notlivé výkonové stupně kotle na základě zatížení domácí el. príjmom a odberom tepla v systéme. Tepelné zdroje nemusia
strát. Elektro-kotle sú vhodné ako pre systémy vybavené radiá- sítě elektrospotřebiči. V praxi se například zapne elektrický dimenzovať na špičkové odbery v maxime, ale môžu byť
tormi, tak pre podlahové vykurovanie. Možno kombinovať i oba sporák. Kotel automaticky odpojí jeden nebo dva výkonové dimenzované podľa stredných hodnôt v maxime odberu tepla.
systémy. Potom ale doporučujeme rozdeliť vykurovaciu sústavu stupně kotle, aby nedošlo k přetížení hlavního jističe objektu. Odpadá potreba boilerov na TUV a s tým aj ich typické pro-
na dve alebo viac vykurovacích zón, kde bude mať každá Tento způsob řízení je výhodný převážne tam, kde není blémy, problémy hygienické, korodujúce, zanášanie vodným
zóna vlastnú časovú a teplotnú reguláciu. možné u daného objektu zvýšit hodnotu hlavního jističe. kameňom a tiež častý problém nedostatočnej zásoby TUV.

ce na výro bku : 40 - 100 0 00, - Sk ce na výrobku : 20 - 28 00 0, - Sk cen a výrobku : 70 - 1 80 000 , - Sk


ce na systém u * : 1 10 - 1 60 00 0, - Sk cen a systému * : 1 10 - 1 60 000 , - Sk cen a systému * : 12 0 - 1 70 000 , - Sk
celko vá cen a vykurova nia: 1 50 - 2 60 00 0, - Sk celko vá cena vykurova nia: 1 30 - 1 88 000 , - Sk celková cena vykurova nia: 18 0 - 350 00 0, - Sk
info n áklady za vykurova nie**: 35 - 50 00 0, - Sk info n áklady za vyku rova nie**: 55 - 75 00 0, - Sk info n áklady za vyku rovan ie**: 27 - 32 000 , - Sk

* pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové kúrenie * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové kúrenie * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové kúrenie
** pre nový rodinný dom 100 m2 pod 10kW celkovej tepelnej straty ** pre nový rodinný dom 100 m2 pod 10kW celkovej tepelnej straty ** pre nový rodinný dom 100 m2 pod 10kW celkovej tepelnej straty
/ zdroj Stavebné tabuľky / / zdroj Stavebné tabuľky / a podľa inštalovaných iných zdrojov tepla / zdroj Stavebné tabuľky /

RODINNÝ DOM
81
082_kvapalne_uvod:Document 1 26.9.2008 13:18 Stránka 1

Tec hnoló gia eta nolu.


Farmárske, málokapacitné výrobne etanolu (kvasného liehu)
vznikaly po prvej ropnej kríze v sedemdesiatych rokoch v USA,
ale pomerne rýchlo zanikly a boly postupne nahradzované veľ-
kými výrobnými závodmi. Do dnešného dňa technológia výroby
etanolu vyzrela natoľko, že sa stala veľmi efektívnou.
Družstevný farmárský liehovar používa technológiu vyvinutú
v Južnej Dakote. Systém využíva mokré výpalky z výroby liehu
z kukurice ku krmeniu skotu, bez toho, aby sa sušily, ako bolo
predtým obvyklé, naopak prežúvavcom toto vyhovuje. Podstatne
sa tým znižujú nároky na bežné jadrná krmivá. Odpady zo
živočíšnej výroby sa predávajú do bioplynovej stanice a vyro-
bený bioplyn slúži k energetickým účelom
v liehovare. Kvapalná frakcia odpadu z bioplynovej stanice
sa zapravuje ako hnojivo na kukuričné pole. Obdobne sa ako
hnojivo na pole používa tuhá frakcia výstupov z bioplynovej
stanice. Tým je okruh uzavrený na vynímočne vysokej ekologic-
kej a ekonomickej bezodpadovej úrovni.
Trhy pre odbyt etanolu neustále rastú vzhľadom k snahám zní-
žiť prídavok MTBE (vyrábaného z metanolu, pozn. pr.), zníženie
priaznivých emisií vo výfukových plynoch motorov, zvýšenie
octanového čísla v palivách a náhrady určitého podielu benzínu
z dovážanej ropy domácim etanolom.
- prevedenie: stacionárne, novinka - závesný - výnimočný komfort prevádzky Už sa vyrábajú pohonné zmesi s prídavkom 10 až 85% etanolu
+ - dlhá, takmer neobmedzená životnosť liatinového
+ - bezobslužnosť systému pod označením E 10 až E 85. Sú vyrábané tzv. pružné vozidlá
výmenníka - bez nutnosti zriadenia prípojky plynu (FFVs), ktorých motory sú vyvinuté tak, že pracujú na 100%
- úsporná nízkoteplotná prevádzka - vysšia účinnosť spalovania najmä pri butáne benzín, alebo zmesi s podielom až 85% etanolu.
- vysoká účinnosť spaľovania - nižšie náklady na palivo - bután Vládne podpory na rozvoj výroby etanolu z celulózy sa drama-
- spaľovací proces spĺňa prísne ekologické normy - možnosť prestavať väčšinu kotlov na ZP ticky zvýšily po roku 1990 a rada podnikov oznámila plány na
- ľahká údržba a obsluha - ekológia prevádzky výstavbu závodov, schopných dodávať výrobky na trh.
- možno prevádzkovať aj s tlakovým horákom na plyn Technológie výroby etanolu z celulózy majú radu variant cez
- aplikácia pre kúrenie / kúrenie a ohrev teplej vody tradičné roztokové procesy a procesy využívajúce kyseliny k
- automatická regulácia výkonu kotla procesom enzymatickým. Ďaľšie procesy sú založené na termo-
- určené pre viac odberných miest (kúpeľňa, kuchyňa) chemickom splyňovaní a katalytickej konverzii vzniknutého plynu
- nízka cena paliva na etanol. Celkom nové sú procesy, pri ktorých
z biomasy vyrobený plyn prechádza (prebubláva) biofermento-
rom, kde špeciálne mikroorganizmy využívajú plyn k produkcii
etanolu.
- vysšia zriaďovacia cena - nutnosť prenájmu/zakúpenia nádrže
- - nutnosť vybudovania skladu paliva - nádrží
- - vysšie náklady na palivo
Bio rafin érie a inte gro vaný systém
Rastie záujem o nové druhy spracovania biomasy, vznikajú tzv.
- niektorá obmedzenia z hľadiska ochrany podzem- - vysšie náklady na prevádzku
"biorafinérie". Najlepším príkladom preto sú mlyny vlhkého kuku-
ných vôd - vysšie zriaďovacie náklady
ričného zrna pre potreby liehovarov. Jedná sa o kombinovanú
výrobu založenú na spracovaní vlhkého zrna,
Nízkoteplotné liatinové kotle pre prevádzku s tlakovými horákmi Eko logické vykurova nie obje ktov na propán - bután
Propán je plynné ekologické palivo. Technológia vykurovania pri ktorej sa oddeľujú klíčky, olej a ďalšie produkty a získava
na extraľahký vykurovací olej
na propán sa skladá z technologických nádrží umiestnených sa kukuričný fruktózový sirup pre výrobcu cukrovinek alebo
vnútri objektu a miestnosti s plynovým kotlom. Inštalácia výrobcu etanolu, podľa potrieb a podmienok na trhu.
Spo ľa hlivý lia tinový koto l
vykurovania na propán je realizovaná na základe stavebného Biorafinérie sa vyznačují tým, že celý proces výroby je sústre-
S ovládacími prvkami, prispôsobený k použitiu ďalších zariade-
povolenia. dený "pod jednou strechou" a pod jedným vlastníkom. Tak
ní vykurovacej sústavy, vrátane automatickej regulácie teploty.
K uskladneniu paliva používame oceľové nadzemné alebo môže byť spracovanie vedené k veľmi vysokej úrovni kvality
Bezpečne fungujúci kotol vyrábaný v rozsahu 18 – 49 kW tiež podzemné nádrže. Celkový objem nádrží sa volí podľa potre- výrobkov, s minimalizovanými odpadmi (prakticky bezodpadovo)
dobre komunikuje so zásobníkom teplej užitkovej vody, pri by, záleží na dostupnosti objektov v zimnom období. a s maximálne možnými ziskami.
použití dvoch čerpadiel alebo trojcestného ventila. Používáme plynové kotle pre vykurovanie alebo kombinované
Záujem o integrovaný spracovateľský systém a jeho následný
T lakové ho ráky. s ohrevom vody s atmosferickým alebo tlakovým horákom.
Podmienkou inštalovania kotla je odvod spalín do komína vývoj je doložený tiež už pri skôr uvedenom príklade spojenia
Svojou kvalitnou konštrukciou, hospodárnosťou a čistotou spalín
alebo v prevedení turbo cez obvodovú senu. V súčasnej výroby etanolu s farmami rastlinnej a živočišnej výroby. Tento
odpovedajú európskym normám a vysokým nárokom na kvalitu
dobe sa zvyšuje počet inštalácií kondenzačných plynových systém funguje rovnako ako integrovaný systém pri biorafiné-
ovzdušia. Jednoduché ovládanie, konstrukčné prevedenie
kotlov, ktoré majú vyššiu účinnosť oproti klasickým kotlom. riách pod jedným vlastníkom, aj keď na niekoľkých oddelených
s použitím vysoko kvalitných prvkov, automatické predohrieva-
V porovnaní s inými zdrojmi energie, ako sú napr. hnedé závodoch a farmách. Tzv. eko-parky nadviazaly na túto kon-
nie oleja, to všetko spĺňa podmienky bezporuchovej ekologic-
a čierne uhlie, drevo, vychádza použitie skvapalneného plynu cepciu o niečo neskôr s tým rozdielom, že jednotlivé samostat-
kej prevádzky. ako jedno z najmenej náročných na obsluhu a má takmer né spracovateľské podniky si navzájom predávajú výrobky
Ná drže n a vykuro vací olej. nulové znečistenie životného prostredia. Pre použitie skvapal- alebo polotovary, čo je samozrejme o niečo zložitejšie, s ohľa-
Zásoby vykurovacieho oleja pre celú sezónu sú umiestnené neného plynu je nutné mať tlakový zásobník. Podľa veľkosti
dom na možnosť rôznych zmien okolností a podmienok.
v nádržiach z plastických hmôt v jednoplášťovom prevedení, spotreby je niekoľko veľkostí, od 2,1 tony až po 40 ton. Tieto
zásobníky je možné naviac pospájať tak, aby ich zásoba Ostatn é faktor y
pre ktoré musí byť len minimálnymi nákladmi riadená havaríjna
bola v závislosti na odbere dostatočná. Pri výbere miesta Fosilné palivá zatiaľ dominujú na trhu energií, napriek tomu
nádržka. Pri dvojplášťových nádržiach táto potreba odpadá.
pre umiestnenie zásobníku je naviac treba počítať s ochran- podiel bioenergie neustále stúpa. Obnoviteľné zdroje energie sa
Nádrže sú vyrobené v rôznych veľkostiach a môžu byť zosta-
ným pásmom. Jedná sa o investične i prevádzkovo veľmi podieľajú 7% na celkovom krytí energetických potrieb USA,
vené do batérií. Pre bežný rodinný domček je potrebná pri-
nákladné vykurovanie. Nevýhodou je spomenutá vyššia cena z toho vodná energia kryje 45% a biomasa tiež 45%.
bližná zásoba okolo 3 000 l.
propánu, ktorý určuje cenu zmesi propán-bután. Avšak, i keď nákladová efektivita, internality a externality využí-
Zostava nádr ží Pre zníženie ceny vykurovania je riešením používať k spaľo- vania biomasy sú dôležité, netechnické bariéry rýchlejšieho roz-
Zostava nádrží predstavuje vysoko stabilný súbor nádrží vaniu iba bután, ktorý je lacnejší, a vytvoriť také podmienky voja sú najväčšími prekážkami. Zastaralé politické
s integrovanými výstužami. Variabilné systémy pre objem skla- v nádrži pre plyn, aby sa lepšie odparoval. Táto metóda je
a verejné stanoviská môžu odolať aj perfektnej technológii,
du 1000 –5000 litrov, 1600–8000 litrov alebo 2000 –10000 už známa dlhšiu dobu a používa sa tiež pri väčších
nádržiach propán-butánu a v miestach väčšieho odberu ktora produkuje skvelé výrobky a nepoškodzuje životné prostre-
litrov sú najčastejšie používanými nádržami pre svoju jednodu-
plynu. die. Keď správne činitele na správnom mieste rozhodnú proti
chú montáž s možnosťou uskladnenia paliva v batériách
Distribučné spoločnosti plynu, ktoré v niektorých prípadoch vybudovaniu vhodného závodu na určitom mieste, obvykle
a v malých prestoroch. Toto riešenie sa úspešne používa
dokážu nádrž na propán-bután prenajať, bez zriaďovacích sa nič nezmôže. Napriek všetkému boly v posledných 20
vo všetkých vyspelých krajinách Európy.
nákladov pre zákazníka, a spotreba plynu je účtovaná na rokoch spravené významné kroky v technologickom vývoji,
Ná drž v ná drži
základe plynomera a odobraného množstva plynu. Potom by vytváraní priaznivého politického ovzdušia a obecného záujmu
Systém nádrží o dvoch stenách pre variabilné uskladnenie zákazník nemusel zriaďovať plynovú prípojku pre zemný plyn, a podpory rozvoja bioenergetiky a výroby na biomase založe-
vykurovacieho oleja od 700 – 5 000 litrov. Kompaktný systém ktorá je podľa svojej dĺžky finančne dosť náročná a mohol ných produktov.
nádrží s dvojitou bezpečnosťou – zostavenie do baterií bez by využiť možnosti iba zapáliť kotol, mať teplo a až potom
zaplatiť za prepálený bután.

c ena výr obku : 70 - 105 00 0, - Sk c ena výr obku : 20 - 60 000, - Sk c ena výro bku : 15 - 50 0 00, - Sk
c ena systé mu * : 100 - 15 0 000, - Sk c ena systém u * : 100 - 150 0 00, - Sk ce na systém u * : 60 - 8 0 000, - Sk
c elková ce na vykur ovania: 180 - 255 000, - Sk ce lková ce na vykuro vania: 130 - 240 0 00, - Sk ce lková cen a vykuro vania: 75 - 1 70 000 , - Sk
in fo náklady za vykuro vanie**: 12 - 20 000 , - Sk inf o náklady za vykuro vanie**: cca.: 4 2 000 , - Sk info náklady za vykuro vanie**: cca.: 5 0 000, - Sk

* s nádržami pre vykurovanie a systémom radiátorového vykurovania pre 100 m2 * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie, * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie
** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky / bez výstavby a prevádzky skladu paliva (cca. 20 000, - Czk/m2) ** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky /
** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky /

RODINNÝ DOM
82
083_uvod_plyn:Document 1 26.9.2008 13:19 Stránka 1

vykurovanie - úvod

ventilát or
kondenzačná
komor a
ventilát or a mixér

zapaľovacia výmenník t rubky výmenníku


a ionizačná
elektróda
elektronika

sifón spaľovacia
komora spalovacia komora
expanzná čer padlo
nádoba horák
poistný ventil horák
plynová
arm atúra
hlavné vypínače
t lakomer hlavné vypínače
ovládací panel ovládače
ovládače
t eploty ÚT a TUV
teploty ÚT a TUV

- prevedenie: závesný, stacionárny, zostava - prevedenie: väčšinou závesný - prevedenie: závesný, stacionárny
+ - high tech technológia, špička v oblasti kotlov
+ - TURBO - technológia, spalinový ventilátor
+ - klasická technológie
- nízke náklady na prevádzku - nízkoteplotný kotol novej generácie - automatická regulácia
- aplikácia pre kúrenie / kúrenie a ohrev teplej vody - zlepšenie účinnosti spaľovania, účinnosť 92 - 96% - účinnosť až 90 %
- prevedení: na stenu, zostava, stacionár - znížení teploty spalín - vysoká teplota spalín
- vysoká účinnosť až 109 % - automatická regulácia výkonu kotla - aplikácia pre kúrenie
- automatická regulácia výkonu kotla - aplikácia pro kúrenie / kúrenie a ohrev teplej vody - aplikácia kúrenia /kúrenie a ohrev teplej vody
- dizajn, prevedenie kotla - možnosť aplikácie vstavaného zásobníka TV, 6 - 12l - vhodné pre radiátorové vykurovanie
- zvlášť vhodné pre podlahové vykurovanie - možnosť aplikácie samostatného zásobníka TV, až 300l - určenie pre jedno alebo dve odberné miesta
- určené pre viac odberných miest (kúpeľňa, kuchyňa) - vhodné pre podlahové vykurovanie - možnosť aplikácie samostatného zásobníka TV,
- možnosť kombinácie so solárom - nie je potrebný komín - možnosť odkúrenia cez stenu až 300l
- nízka teplota spalín - pre umiestnenie kotla nie sú kladené zvláštne požia-
- pre umiestnenie kotla nie sú kladené zvláštne davky
požiadavky
- vysšia zriaďovacia cena - nutnosť odvodu kondenzátu z telesa komína prevádzkové náklady
- - nutnosť odvodu kondenzátu z telesa komína
- - vysšie náklady na prevádzku
- - nutnosť vybudovania murovaného komína pre plynná
- vysšia spotreba elektriny - turbo ventilátor palivá
- možná hlučnosť a poruchy ventilátoru, časom - samostatná miestnosř s prístupom vzduchu

Ako pr acuje ko nde nzačn ý ko tol? Základný princíp vyku rovan ia: Základný pr incíp vyku rovan ia:
Pri klasických zdrojoch tepla sa prenáša tepelná energia zo Základným rozdielom medzi klasickým kotlom s prirodzeným Klasický (štandardný) kotol je určený pre teplovodnú vykurova-
spalín do vykurovacej vody v primárnom výmenníku, kde odťahom spalín a núteným odťahom spalín, resp. s pretlako- ciu sústavu ( radiátorové vykurovanie ), kde vstupná teplota
dochádza k jej ochladeniu na určitú teplotu (cca. 120OC). vým spalovaním TURBO je že Turbo kotol, teda kotol s núte- vratnej vody do kotla nesmie klesnúť pod 60 °C, aby nedochá-
Takto získané teplo je označované ako citeľné teplo. Ďalej ným odťahom spalín používa ku svojej činnosti spalinový dzalo k nízkoteplotnej korózii tepelného výmenníka. Teplota
spaliny obsahujú určitú časť tepelnej energie - tzv. latentné - ventilátor. spalín je asi 120–180 °C, priemerná účinnosť okolo 91 %.
kondenzačné teplo. Jedná sa o teplo spojené s vodnou
Otvorený plynový kotol má otvorenú spaľovaciu komorou (ply-
parou, ktorá vzniká pri spalovaní plynu. Pri konvenčných To zvyšuje účinnosť kotla a oproti kotlom klasickej konštruk- nový spotrebič typu B). Nasáva vzduch pre horenie z miest-
kotloch sú spaliny odvádzané do komína bez ďalšieho využitia. cie znižuje prevádzkovú teplotu kotla, ktorá sa pohybuje
Konštrukcie kondenzačných kotlov vďaka veľkej ploche výmen- nosti a spaliny sú odvedené do komína alebo plynovodu. Preto
medzi 60 - 90 oC. Okouření kotle nie je za pomoci komíno- musí byť vždy umiestnený v priamo alebo aspoň nepriamo vet-
níka umožňujú využiť kondenzačné teplo. Po odovzdaní primár-
vého ťahu, ale nútene buď pomocou samostatného dymové- rateľnej miestnosti.
neho tepla zo spalín dochádza k ich ďalšiemu ochladeniu až
ho ventilátora alebo vytlačovaním spalín pretlakom z herme-
na teplotu, ktorá sa nachádza pod hodnotou rosiaceho bodu
ticky uzavrenej spaľovacej komory, do ktorej je spaľovací Kotle s prirodzeným odťahom spalín sú technicky jednoduchšie
spalín. Pokiaľ sa teplota pohybuje v tejto oblasti, vodná para
obsiahnutá v spalinách kondenzuje, a tým je tepelná energia vzduch vháňaný pomocou ventilátora horáku. Kotle „turbo“ a majú aj malú spotrebu elektriny, vykazujú však akosi horšiu
dodatočne odovzdávaná do vykurovacieho systému. Primárna s pretlakovým spaľováním majú obecne vyššiu účinnosť spa-
účinnosť spaľovania v dôsledku vyššieho prebytku spaľovacieho
tepelná energia je tak využitá efektívnejšie, než pri klasických ľovania, obe uvádzané varianty sú naviac nezávislé na priro-
vzduchu, sú závislé na prívode vzduchu v miestnosti a sú citli-
kotloch. dzenom ťahu komína a vyústenie plynovodu sa preto často
vejšie na spoľahlivé ťahové podmienky v plynovode. Kotle sú
Ako je mo žná účin nosť na d 100 %? uskutočňuje iba výdychom na ploche fasády.
určené predovšetkým pre radiátorové vykurovanie. Pri použití
Pri spalovaní sa rozlišujú dve hodnoty tepelnej energie - spal- Vo vyústení ventilátora je vložený tzv. pevný difúzor spalín.
klasického plynového kotla s prirodzeným ťahom spalín musí
né teplo a výhrevnosť. Spalné teplo obsahuje celkové množ- ak je niekedy výhodnejšie umiestniť kotol vo vyšších podla-
byť komín vyvložkovaný, čo nie je zrovna lacná varianta. Pri
stvo tepelnej energie vrátane kondenzačného tepla, ktoré sa žiach, potom pre prívod spaľovacieho vzduchu a odťah spa-
klasických plynových kotloch sa „normovaný stupeň využitia“
využije pri spaľovaní. Pre výpočet účinnosti sa berie ako lín je pripravený rovnako nezávislý vertikálny priechod do
základná veličina výhrevnosť. Vyžarovaním tepla do okolia a voľného priestoru aj strechou budovy. Odťah splodín horenia pohybuje v rozmedzí 89 ~ 93%.¨
prevádzkovými stratami sa nikdy nemôže preniesť celá tepelná a prívod spaľovacieho vzduchu sa robí iba k tomu určeným
energia do vykurovacej vody. Preto účinnosť súčasných kon- zdvojeným potrubím. Zo štandardných dielov, príp. i z naj- Klasický plynový kotol je vhodný ako lacná alternatíva pre
venčných kotlov musí ležať pod hranicou 100 %. Aby mohlo častejšie opakujúcich sa ích zostáv, možno vytvárať konkrét- jedno odberné miesto TV a pre malometrážny radiátorový vyku-
dôjsť k porovnaniu konvenčných a kondenzačných kotlov, sta- ne trasy zdvojeného potrubie pre prakticky všetky bežné prí- rovac systém. S obľubou sa používa pre vykurovanie samostat-
novuje sa účinnosť kondenzačných kotlov rovnako, čiže vo pady. ných bytových jednotiek v kombinácii s inou formou ohrevu TV,
vzťahu k výhrevnosti. Preto je účinnosť kondenzačných kotlov K inštalácii je potrebná zostava oddymenia od výrobcu väč- napríklad za pomoci elektrického bojlera.
vyššia než 100 %. šinou sú to koaxiálne rúrky priemeru 60/100 (rúrka v rúrke
Je kon den začná techn ika vhodná aj pre vykur ovacie systé my kde je vnútorný priemer pre výfuk spalín 60 a medzikružím
s vyšším tepelným spádom?
si nasáva čerstvý vzduch). Existuje aj oddelené oddymenie
Všeobecne platí, že čím je nižší teplotný spád, tým vyššia je
kedy z kotla vedú dve rúrky priemeru 80mm a jednou si
účinnosť. Ale rovnako pri vykurovacích systémoch s teplotným
nasáva a jednou vyfukuje.Pri prevedení TURBO je výfuk
spádom 75/60OC sa vypláca použitie kondenzačných kotlov.
Keď kotol moduluje, pre väčšiu časť roku postačujú kotle uskutočňovaný za pomoci ventilátora. Pri koaxiálnom oddy-
pracovať s nižším teplotným spádom. Preto je kondenzačná mení je maximálna dĺžka oddymenia 4-6m a pri oddelenom
technika vhodná pre systémy s vyšším teplotným spádom. oddymení až niekoľko desietok metrov. Kotol systému
TURBO je nezávislý na vzduchu v miestnosti.

ce na výro bku : 4 5 - 135 000, - Sk ce na výrobku : 3 0 - 80 0 00, - Sk cen a výrobku : 20 - 55 00 0, - Sk


ce na systém u * : 1 00 - 1 60 00 0, - Sk cen a systému * : 1 00 - 1 60 000 , - Sk cen a systému * : 70 - 85 0 00, - Sk
celko vá cen a vykurova nia: 1 80 - 3 20 00 0, - Sk celko vá cena vykurova nia: 1 40 - 2 60 000 , - Sk celková cena vykurova nia: 86 - 19 0 000, - Sk
info n áklady za vykurova nie**: c ca.: 25 000, - Sk info n áklady za vyku rova nie**: c ca.: 47 000, - Sk info n áklady za vyku rovan ie**: cc a.: 44 - 60 00 0, - Sk

* pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie
** pre nový rodinný dom 100 m2 - informatívny údaj podľa umiestnenia na pozemku, ** pre nový rodinný dom 100 m2 - informatívny údaj podľa umiestnenia na pozemku, ** pre nový rodinný dom 100 m2 - informatívny údaj podľa umiestnenia na
orientácie k svetovým stranám, celkovej tepelnej strate objektu, a pod. ... orientácie k svetovým stranám, celkovej tepelnej strate objektu, a pod. ... /zdroj: ST/ pozemku, orientácie k svetovým stranám, celkovej tepelnej strate objektu, a pod. ...
/ zdroj Stavebné tabuľky / / zdroj Stavebné tabuľky /
RODINNÝ DOM
83
084_slnecna:Document 1 26.9.2008 13:20 Stránka 1

- nižšia cena vysoká účinnosť najčištejší zdroj energie


+ - dostatočná účinnosť
+ - jednoduché napojenie
+ - podpora štátu a Európskej únie
- dlhá životnosť - High - Tech technológia - zaujímavá investícia vzhľadom k stúpajúcej cene
- možnosť zabudovania do strechy - dlhá životnosť elektriny
- možnosť zabudovania do fasády - možnosť výmeny poškodených rúr - dlhá garantovaná životnosť - až 15 rokov
- odolnosť voči poveternostným vlpyvom - možnosť zabudovania do strechy
- bezúdržbová prevádzka - možnosť zabudovania do fasády

- nižšia účinnosť - vyššia zriaďovacia cena vysoká vstupná investícia


- - prehrievanie systému pri niektorých systémoch
- - údržba
- - relatívne malá účinnosť
- náchylnosť na poveternostné vplyvy - veľká plocha panelov
- ovplyvnené počasím, spádom částic a pod...

Plochý (doskový) solárny kolektor je vhodný najmä tam, kde je Ako pr acuje r úrový / vá kuový kolekto r? Ako pra cuje fo tovoltaika ?
ideálnym smerom orientovaná strecha či štít domu a tiež tam, Rúra je tvorená dvoma sklenenými súosými rúrkami, medzi Fotovoltaické panely priamo menia slnečnú energiu na elektric-
kde sú dobré slnečné podmienky. Výhodou je nízka cena ktorými je vákuum ( odčerpaný vzduch) Konce rúriek sú kú energiu. Fotovoltaické panely sa skladajú z dvoch častí –
a vysoká účinnosť pri priamom osvite. Tvrdené sklo kolektorov zatavené do seba, takže stabilita vákua je garantována po pozitívna a negatívna, a rozdiel potenciálu medzi týmito dvoma
je odolné voči snehu a krupobitiu, rám je zhotovený z nehr- dlhú dobu. Absorbér kolektora je teda obklopený vákuom, časťami závisí na intenzite slnečného žiarenia. Slnečná energia
dzavejúcich materiálov. ktoré je ideálnou izoláciou a minimalizuje tepelné straty rov- prichádza na Zem v tvare fotónu. Keď spadnú na povrch
Plochý ko lektor nako, ako je tomu napríklad pri termoskách. Vďaka tomu sa slnečného panela, odovzdajú fotóny svoju energiu panelu a tým
Ploché kolektory sa skladajú v podstate z dobre tepelne vodi- aj minimálne tepelné zisky za nepriaznivého počasia nestrá- spôsobom vyrážajú záporne nabité elektróny z atómu. Vyrazené
vých plechov so zabudovanými rúrkami, skleneného pokrytia cajú a ohrievajú kvapalinu v kolektore. elektróny sa pohybujú k druhej (negatívnej) strane panela a na
prednej strany a z tepelnej izolácie po stranách a za absorbé-
Absorpčná plocha, ktorá dopadajúce žiarenie premieňa na ten spôsob sa tvorí rozdiel potenciálu, vlastne, generuje sa
rom. Tieto stavebné časti sa zabudovávajú do ľahkého rámu
teplo, je valcová. Kolektor vystavuje rovnakú plochu dopada- elektrická energia.
z oceľového plechu, hliníka alebo z dreva. Ploché kolektory
júcemu slnku ráno, na obed i večer. Jeho výkon sa neznižu- Pr vá gen erác ia
možno dostať vo veľkostiach od 1,5 do 12 metrov štorcových
je kvôli malému uhlu dopadu slnečného žiarenia ako u plo- Prvou generáciou sa nazývajú fotovoltaické články využívajúce
ako hotové predmontované moduly.
Vakuo vé ploc hé kolekto ry chých kolektorov. ako základ kremíkové dosky. Sú dnes najrozšírenejšou techno-
Vakuové ploché kolektory sú svojou konštrukciou zrovnateľné Absor bčn á ploc ha. lógiou na trhu (cca 90 %) a dosahujú pomerne vysokej účin-
s normálnymi plochými kolektormi. Za účelom redukcie strát Valcová absorpčná plocha umožňuje výhodne získavať teplo nosti premeny v sériovej výrobe 16 -19 %, špeciálne štruktúry
konvekcií a vedením tepla je vnútrajšok kolektora evakuovaný z nepriamého difuzneho slnečného žiarenia. Absorpčná plo- až 24 %. Pretože je ich výroba relatívne drahá (a to najmä
a čiastočne je dokonca zostatkový vzduch nahradený vzácnym cha pre difúzne žiarenie je viac než trikrát väčšia než pre z dôvodu drahého vstupného materiálu – kryštalického kremíka),
plynom. Aby sa zachytily veľmi veľké sily, ktoré vznikajú tlako- priame slnečné žiarenie. Vďaka tomu majú kolektory KTU budú ešte v niekoľkých ďalších rokoch na trhu dominovať.
vým rozdielom, sú potrebné početné podporné prvky medzi tepelné zisky aj za nepriaznivého počasia. Druh á gen erác ia
dnom kolektora a sklenenou tabuľou. V dôsledku náročnejšej Solárna kvapalina prechádza medenou rúrkou tvaru „U“ dole Články druhej generácie sa vyznačujú 100 krát až 1000 krát
konštrukcie a výroby sú tieto kolektory v porovnaní s normál- do rúry a ohriatá sa vracia späť nahor do rozdelovača kolek- tenšou aktívnou absorbujúcou polovodičovou vrstvou (thin-film)
nymi plochými kolektormi drahšie. tora. Hliníková lamela zbiera teplo z celého vnútorného a jej predstaviteľmi sú napr. články z amorfného a mikrokryšta-
Absorbčná plo cha. povrchu vákuovej rúry a predáva ho do solárnej kvapaliny lického kremíka (prípadne silicon-germania, či silicon-karbida,
Absorbér sa vo väčšine prípadov skladá z medi, zliatiny medi v medenej rúrke. Lamela presne prilieha ku sklenene rúre ale tiež tzv. zmesné polovodiče z materiálov označované obec-
a hliníka alebo z chromniklovej ocele s čiernou vrstvou. a pevne zviera medenú rúrku so solárnou kvapalinou. ne ako CIS štruktúry). S úsporou materiálu došlo v porovnaní
Na zadnej strane absorbéra sú zabudované teplonosné rúrky, Vďaka tomu a veľmi krátkej vzdialenosti medzi absorbérom s článkami prvej generácie k poklesu výrobných nákladov
do ktorých sa predáva teplo vyrobené absorbovaným žiarením. a solárnou kvapalinou je prenos tepla vysoko efektívny. (a teda za predpokladu veľkosériovej výroby i k poklesu ceny),
V rúrkach prúdi teplonosné médium, ktoré teplo preberá. Rúrkový solárny kolektor je vhodný najmä do oblastí, viac menej dosahovaná účinnosť je obvykle nižšia v sériovej
Absorbér by mal vedieť nielen dobre absorbovať dopadajúcu kde nie je mnoho slnečných dní, kde nie je ideálna orientá- výrobe pod 10%.
energiu, ale tiež čo najmenej tejto energie premenenej cia strechy či kde sa vyskutujú iné prekážky brániace použi- Tre tia gen erá cia
na teplo vyžarovať do jeho okolia. Toto fyzikálne správanie
tiu plochých solárnych kolektorov. Vyšší výkon kolektorov Pokus o „fotovoltaickú revolúciu“ predstavujú solárne články
sa nazýva tiež emisia a tomu prísluchajúce straty emisné stra-
ich tiež predurčuje použiť tam, kde nie je dostatok miesta tretej generácie. Zatiaľ jediným komerčným príkladom dobre
ty. Čierny absorbér vyžaruje ním absorbované teplo z veľkej
na strechách a kde je potrebný stabilný celoročný výkon. fungujúcich článkov tretej generácie (priamo nadväzujúci na FV
časti zase späť. Zlepšenie emisného správania bolo dosiahnu-
té predovšetkým použitím selektívnych vrstiev. druhej generácie) sú viacvrstvé štruktúry (dvojvrstvé – tzv. tan-
demy a trojvrstvé články), z ktorých každá sub-štruktúra (p-i-n)
absorbuje určitú časť spektra a maximalizuje sa tak energetická
využiteľnosť fotónov

c ena výr obku : 5 - 20 000 , - Sk c ena výr obku : 15 - 3 0 000, - Sk cen a výrobku : 30 - 60 000, - Sk
c ena systé mu * : 50 - 1 50 00 0, - Sk c ena systém u * : 1 00 - 1 50 00 0, - Sk cena systému * :
c elková ce na vykur ovania: 250 - 400 0 00, - Sk ce lková ce na vykuro vania: 2 50 - 4 00 00 0, - Sk celková c ena vyku rovan ia:
in fo náklady za vykuro vanie**: podľa ostatných zdrojov tepla inf o náklady za vykuro vanie**: podľa ostatných zdrojov tepla info ná kla dy za vykur ovan ie **: podľa ostatných zdrojov tepla

* pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie, * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie, Informácie boli spracované z podkladov spoločnosti Schueco a České Re Agency.
podľa použitého typu primárneho vykurovanie a zdroja tepla podľa použitého typu primárneho vykurovanie a zdroja tepla
** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky / ** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky /

RODINNÝ DOM
84
085_tepelne_cerpadla_uvod:Document 1 26.9.2008 13:22 Stránka 1

vykurovanie - úvod

- najúčinnejšie čerpadlá - najnižšie zriaďovacie náklady - najvysšia výkonnosř čerpadiel


+ - plneatomatické ovládanie
+ - bez nákladných stavebných úprav
+ - nezávislosť na okolitom prostredí
- tichý chod - možnosť dodatočnej inštalácie - celoročne dostupný výkon
- bez nákladných stavebných úprav - vhodné pre podlahové kúrenie - výnimočne výhodné pre ohrev bazénov a pod ...
- možnosť dodatočnej inštalácie - spojené s akumulačnou nádobou - vysoká účinnosť
- vhodné pre podlahové kúrenie - ohrev UT i TUV - plne automatizované
- spojené s akumulačnou nádobou - určené pre nízkoteplotné systémy - ohrev TUV i UT
- ohrev UT i TUV - spojené s akumulačnou nádobou
- určené pre nízkoteplotné systémy - určené pre podlahové kúrenie
- určené pre nízkoteplotné systémy
- plnoatomatické ovládanie
- tichý chod

- ochrana zdrojov pitných vôd - najnižšia účinnosť čerpadiel - najvysšie zriaďovacie náklady
- - používanie nemrznúcich zmesí
- - reálne závislé na teplote vonkajšieho vzduchu
- - nutnosť aplikácie vrtu / zemného kolektora
- neochota orgánov štátnej správy - reálne závislé na vlhkosti vonkajšieho vzduchu - poistenie a realizácia vrtu
- možná hlučnosť a poruchy ventilátora, časom - nutnosť aplikácie skúsenou firmou

Základn ý princ íp vykuro vania: Základný princíp vyku rovan ia: Základný pr incíp vyku rovan ia:
Pre tento systém je prirodným zdrojom povrchová, podzemná Tepelné čerpadlo sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky. V plastovej rúrke, niekoľko sto metrov dlhej (zemnom kolektore),
alebo spodná voda. Zo zdroja (väčšinou zo studne) odoberá- Vonkajšia jednotka s ventilátorom a výmenníkom je inštalova- cirkuluje nemrznúca zmes, ktorá sa priechodom zemou "ohrie-
me vodu, necháme ju prejsť výmenníkom tepelného čerpadla ná vonku ( na stene, na streche, alebo v záhrade ). va" o niekľko stupňov Celsia (v nezamrznúcej hĺbke je stála
(výparníkom), ktorý z nej odebere časť tepla a zase ju vracia- Najlepšie je jednotku inštalovať na záveternom, chladnom teplota cca. 4°C). Potom putuje do výmenníka tepelného čer-
me späť do zeme druhou (vsakovacou) studňou. Vzdialenosť tieni. padla (výparníka), kde sa ochladí, tj. odobere sa ten tepelný
medzi vrtmi by mala byť minimálne 10m, najlepšie v smere
Tepelné čerpadlá vzduch - voda využívajú tepelnú energiu prírastok a ochladená zmes zamieri späť do kolektora k opätov-
podzemných prúdov zdrojová -> vsakovacia studňa. Kto má
vonkajšieho, alebo vnútorného vzduchu. Špecifikom tepelných nému zahriatiu. Tento cyklus sa neustále opakuje. Odoberať
také podmienky, dáva väšinou systému voda - voda prednosť.
Vybudovanie zdroja väčšinou totiž nebýva finančne náročné čerpadiel odoberajúcich tepelnú energiu z vonkajšieho vzdu- nízkopotenciálnu energiu zo zeme môžeme pomocou horizontál-
(väčšinou studňa existuje). chu je, že sa ich výkon a s tým súvisiaca efektivita prevá- neho plošného kolektora, alebo z vertikálneho vrtu.
Účinn osť tepelných č erpadie l vo da- voda dzky mení v závislosti na jeho teplote. Je nutné vychádzať z Dim enzova nie tepelných čerpadie l ze m-vo da
Ide o najúčinnejší typ tepelných čerpadiel. Podzemná voda toho, že v skutočnosti bude podstatne iný výkon tepelného Pri tepelných čerpadlách voda/voda a zem/voda platí v našich
má totiž stálu priemernú teplotu cca. 10°C, ktorá se nemení čerpadla pri vonkajšej teplote + 10°C, než pri - 10 °C. klimatických a ekonomických podmienkach racionálne pravidlo,
s teplotnými zmenami na povrchu. Ide teda o najteplejší zdroj S tým je nutné počítať i pri návrhu a dimenzovaní. Nemožno inštalovať výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných
energie. Vykurovací faktor sa teda pohybuje okolo čísla 6 a však nespomenúť skutočnosť, že technické a konstrukčné strát objektu. Zbytok tepelných strát je pri najnižších teplotách
tzn., že vám tepelné čerpadlo voda-voda môže priniesť až prevedenie, zvlášť tepelných čerpadiel vzduch-voda, sa spra- (jedná sa iba o niekoľko dní vykurovacej sezóny)možné kryť
80% úspory. vidla od seba mnohokrát svojími parametrami líšia. doplnkovým - bivalentným zdrojom tepla, najčastejšie elektroko-
Dimen zovanie t epe ln ých če rpa diel voda-voda Môžeme sa stretnúť s výrobkami, ktoré je žiadúce prevá- tlom. Inštalácia výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepel-
Rovnako ako tepelné čerpadlá zem-voda sa dimenzujú aj dzkovať len do teploty 0°C, potom niektoré stojí za to prevá- ných strát by priniesla podstatné zvýšenie investičných nákla-
tepelné čerpadlá voda-voda, tzn. na 70% tepelné straty rodin-
dzkovať aj pri - 10 °C, niektoré do - 15°C, lebo potom už dov, které by už neprinieslo takmer žiadnu ďalšiu úsporu pre-
ného domu.
tepelný výkon je tak malý, že sa blíži spotrebe energie pre vádzkových nákladov. Ide teda o ideálny kompromis medzi
Požiada vky na pr írodný zdro j
Variant a studň a jeho pohon a nie je dôvod prečo má pracovať. investičnými a prevádzkovými nákladmi.
Pre tepelné čerpadlo je nutné zaistiř dostatočne výdatný zdroj Špičkové tepelné čerpadlá však pracujú efektívne aj pri Var ia nta plošný kolekto r
prírodnej vody. Pre bežný rodinný dom je nutná výdatnosť 0,5 teplotách - 20 °C. Každý dobrý výrobca by mal dať k dispo- Veľkosť pozemku nutného pre vybudovanie zdroja závisí na
l/s. Je ale nutné spraviť hydrogeologické posúdenie výdatnosti zícii tzv. vykurovacie krivky tepelného čerpadla, ktoré zobra- výkone tepelného čerpadla a vlastnostiach pôdy. Čím je väčšia
studne pomocou čerpacej skúšky. Zo studne sa po dobu 14 zujú jeho parametre v nadväznosti na teplotu vonkajšieho jej vlhkosť, tým väčšia je energetická výdatnosť. Obecne možno
dní odčerpáva potrebnou rýchlosťou pomocou ponorného čer- vzduchu v celom rozsahu prevádzkových teplôt v nadväz- povedať, že na 1kW výkonu tepelného čerpadla potrebujete
padla voda. Pokiaľ sa studňa nevyčerpá a nedojde ani k nosti na úroveň požadovanej vykurovacej vody podľa systé- cca. 30m2 pozemku. Asi najlepšiu predstavu o plošnom kolek-
ovplyvneniu hladiny susedných studní, je inštalácia tohto systé- mu, do ktorého je tepelné čerpadlo zapojené. Krivky majú tore si urobíte pomocou nasledujúceho obrázku.
mu uskutočniteľná. Na základe vykonanej čerpacej skúšky sa zobrazovať tepelný výkon, elektrický príkon a vykurovací fak- Var ia nta vrt
vydáva povolenie k užívaniu podzemnej vody. tor od najnižších prevádzkových teplôt vonkajšieho vzduchu, Ten má tu výhodu, že nepotrebuje takmer žiadny pozemok,
Variant a rieka, r ybník, ... až po najvyššie ( v lete využité pre ohrev TUV, bazéna). ale vrtné práce z neho robia najnákladnejšiu variantu tepelného
Oproti predchádzajúcemu systému má však nevýhodu v tom,
čerpadla. Jedná sa o zemný tepelný výmenník v tvare dvojité-
že teplota vody je dlhodobo nižšia než 5°C, čo znemožňuje jej
ho U, ktorý je umiestnený v zemnom vrte. Maximálna hĺbka
priame ochladenie. Preto sa používa systém výmenníka (hadi-
ce PE), ktorý sa umiestni do koryta rieky, alebo na dno veľkej jedného vrtu je 100m. Pokiaľ je treba pre tepelné čerpadlo
vodnej plochy. Náplňou systému výmenníka je nemrznúca zaistiť viac energie, odníma sa teplo z viac vrtov. Na 1kW
zmes. výkonu tepelného čerpadla potrebujete cca. 12m vrtu.

ce na výro bku : 4 5 - 135 000, - Sk ce na výrobku : 1 30 - 17 5 000 , - Sk cen a výrobku : 20 - 55 00 0, - Sk


ce na systém u * : 1 00 - 1 60 00 0, - Sk cen a systému * : 1 00 - 1 60 000 , - Sk cen a systému * : 70 - 85 0 00, - Sk
celko vá cen a vykurova nia: 1 80 - 3 20 00 0, - Sk celko vá cena vykurova nia: 1 40 - 2 40 000 , - Sk celková cena vykurova nia: 86 - 19 0 000, - Sk
info n áklady za vykurova nie**: c ca.: 25 000, - Sk info n áklady za vyku rova nie**: c ca.: 47 000, - Sk info n áklady za vyku rovan ie**: cc a.: 60 0 00, - Sk

* pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie * pre úžitkovou plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie, * pre úžitkovú plochu domu 100 m2 - teplovodné podlahové vykurovanie
** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky / bez výstavby a prevádzky skladu paliva (cca. 20 000, - Sk/m2) ** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky /
** pre nový rodinný dom 100 m2 / zdroj Stavebné tabuľky /

RODINNÝ DOM
85
086_087_Reahau_UVOD_SK:Document 1 20.9.2008 14:42 Stránka 1

Optimálne teploty v každom ročnom období


Plošné vykurovanie a chladenie REHAU
Zemská klíma sa citeľne mení. Ukazuje sa to v posledných rokoch od klasického radiátorového vykurovania podstatne menši podiel.
značným nárastom teplôt, napr. júl 2006 označili klimatológovia ako Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor pomer-
najteplejší od roku 1761 a ďalší nárast je vo výhľade. Klimatické ne rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne a
zmeny budú mať výrazný vplyv aj na techniku budov, ktorej cieľom veľmi sa približuje ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodo-
bude zabezpečiť optimálnu tepelnú pohodu nielen počas vykurova- bým medicínskym výskumom.
cej sezóny, ale aj počas horúceho leta. Chladenie sa, podobne
ako v automobiloch, stane nevyhnutnou súčasťou výstavby rodin- Princíp plošného chladenia
ných domov, bytov alebo administratívnych priestorov. Ľudské telo odovzdáva teplo tromi hlavnými mechanizmami:

REHAU tieto tendencie včas rozpoznalo a vyvinulo kompletný sys-


tém pre vykurovanie a chladenie, ktorý sa skladá z týchto súčastí:
- Stropné chladenie a vykurovanie
- Stenové vykurovanie a chladenie
- Podlahové vykurovanie a chladenie
- Tepelné čerpadlo REHAU ako možný zdroj tepla a chladu
- Primárny okruh k tepelnému čerpadlu– hĺbková sonda resp.
plošný kolektor RAUGEO PE-Xa
- Inteligentná regulácia pre vykurovanie a chladenie
- Odvlhčovanie vzduchu

Obr.: Tepelný režim človeka

Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla


prúdením studeného vzduchu (t.j. konvekciou). Prináša to nasledu-
júce negatívne efekty:
- zvýšená hlučnosť
- prúdenie príliš chladného vzduchu
- nepríjemný prievan

Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou


(predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej vody cirku-
lujúcej v rozvodných rúrkach REHAU. Odovzdávanie tepla na roz-
diel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými
teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním
na chladiacu plochu (t.j. vyžarovaním). Toto jemné veľkoplošné
chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort.
Navyše rovnaký systém môže v zime vykurovať a v lete chladiť.

Výhody plošného vykurovania a chladenia:


- Vysoký komfort v lete aj zime
- Výrazná úspora prevádzkových nákladov
- Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
- Žiadne vírenie prachu
- Žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení
- Úplne bezhlučná prevádzka

Princíp plošného vykurovania PLOCHA Vykurovanie Max. teplota Chladenie Min. teplota
povrchu povrchu
Pri plošnom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej
Podlaha 70 W/m2 29°C 25 W/m2 20°C
plochy (podlahy, steny alebo stropu). Tieto plochy dosahujú mierne
Stena 100 W/m2 35°C 60 W/m2 19°C
vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej
miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi +2 K nad ros-
Strop 45 W/m2 29°C 60 W/m2 ným bodom
komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás prí-
jemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote Tabuľka:
vzduchu okolo nás. Vykurovanie pomocou menej komfortnej kon- Orientačné hodnoty špecifických výkonov a maximálnych resp.
vekcie, t.j. prostredníctvom ohriateho vzduchu, tu tvorí na rozdiel minimálnych povrchových teplôt pri vykurovaní resp. chladení

RODINNÝ DOM
86
086_087_Reahau_UVOD_SK:Document 1 20.9.2008 14:42 Stránka 2

vykurovanie

Systémy REHAU
REHAU vyvinulo odladené systémy chladenia pre stropy,
steny aj podlahy, a to v mokrom procese (s betonážou
resp. omietaním) i suchom procese (systém prefabrikovaných
sadrokartónových dosiek).

Vynikajúci efekt pri vykurovaní ponúka podlahové vykurova-


nie, ktoré sa pri novostavbách stáva štandardom. Preto sa
ako ekonomické riešenie ponúka podlahové chladenie (tým
istým teplovodným podlahovým systémom pre vykurovanie),
ktoré dokáže znížiť teplotu interiéru o približne 3°C oproti
exteriéru. Dôvodom je limitovaný chladiaci výkon podlahy,
ktorú nemožno príliš podchladiť, spomenuté 3°C však priná-
šajú veľké zvýšenie komfortu, často pri minimálnych doda-
točných investičných a prevádzkových nákladoch.

Komfortnejším riešením pre chladenie je inštalácia stropného


alebo stenového systému, (prípadne kombinácie plôch,
napr. strop/stena), ktoré predstavujú pre rozumne navrhnuté
stavby plnohodnotný chladiaci systém. Ak zamýšľate vykuro-
vať i chladiť tou istou plochou, je využitie steny veľmi efekt-
né riešenie, ktoré navyše prinesie investičnú úsporu. Stropné chladenie „suché“: Stropné chladenie „mokré“:
Nie je totiž potrebné budovať osobitný plošný systém pre prefabrikované sadrokartónové dosky rúrky zabudované do omietky
vykurovanie a druhý pre chladenie. Aktívne steny musia byť
smerom do miestnosti voľné bez nábytku, obrazov, či kober-
cov, preto treba včas naplánovať usporiadanie interiéru.
Chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu
plošného chladenia. Pocit jemného chladu bez prievanu
je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla
dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon
spomedzi plošných chladení. Pre vykurovanie je vhodný
len do nízko energických stavieb, preto sa stropné chlade-
nie často kombinuje s podlahovým vykurovaním.

Je všeobecne známe, že chladenie budovy je veľmi náklad-


né, najmä z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov.
Plošné chladenie je však výnimkou a predstavuje hospodár-
nu a ekologickú alternatívu. Vďaka relatívne vysokým teplo-
tám chladiacej vody okolo 16-18°C sa výborne kombinujú
s obnoviteľnými zdrojmi energie. Tieto teploty vie bez problé-
mov zabezpečiť napríklad spodná voda alebo samotná zem
v prípade hĺbkových sond. Na porovnanie - klasická klimati-
zácia pracuje s teplotami 6-12°C. Ideálnu a ekonomickú
možnosť ponúka napríklad využitie tepelného čerpadla pre
vykurovanie a využitie primárneho okruhu (napr. hĺbkového
vrtu alebo studne) na tzv. „pasívne chladenie“, ktoré funguje
Hospodárne riešenie Hospodárne riešenie
len so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi len pomocou - stropné chladenie zabudované - kombinácia stenového a podlahového chladenia
chladu zeme, resp. spodnej vody. do monolitického betónového stropu a vykurovania

Pri plošnom chladení vzhľadom na limitovaný výkon z do-


stupnej plochy odporúčame použiť vonkajšie tienenie pre-
sklených plôch, keďže tepelné záťaže z oslnenia týchto
plôch často predstavujú okolo 50% celkovej záťaže budovy.
Razom tak výrazne znížite potrebu energie pre chladenie
a naplno vychutnáte možnosti plošného chladenia.

Dôležitou podmienkou správneho fungovania systému správ-


ne naprojektovanie a realizácia, preto má REHAU pripravené
profesionálne spracované technické informácie pre projektan-
tov a pravidelne školí realizačné firmy. Radi Vám odporučí-
me skúsených odborníkov, ktorí Vašu stavbu vyprojektujú
alebo zrealizujú.

Z rôznorodých skúseností pri tradičných alebo netradičných


stavbách, ako napríklad vykurovanie futbalových trávnikov,
priemyselných a iných veľkoplošných objektov, profitujú
nielen realizačné montážne firmy, ktoré odvádzajú kvalitnú
prácu s kvalitným materiálom. Je to hlavne investor a užíva-
teľ stavby, ktorý vychutná tepelnú pohodu bez zbytočných
porúch a opráv. REHAU si za svojim slovom stojí.
Na systémy plošného vykurovania poskytujeme nadštandard-
nú 10 ročnú garanciu. Tepelné čerpadlo REHAU Inteligentná regulácia REHAU
- vysoko efektívny zdroj tepla a chladu - spoľahlivo zabráni kondenzácii vody
www.rehau.sk v prevedení voda, zem alebo vzduch / voda na chladených plochách a rozvodoch

RODINNÝ DOM
87
088_089_salvata_kachle_uvod:Document 1 20.9.2008 14:56 Stránka 1

Na úvod jedno úsmevné zamyslenie, prečo vlastne tučniakovi nie je zima na

Návrat ku prírode nohy?


Ab y sme zod povedali túto otázku, musíme si p ovedať niečo o slove konvekcia
a sálavému teplu (prúdenie vzduchu). Kto totiž chce porozumieť prečo kachľová pec vytvára prí-
jemnú tepelnú pohodu a zdravé bývanie, musí porozumieť aj pojmom ako je
BIOOHNISKÁ pre kachľové a omietané pece – krok k úspore
energie a k vytvoreniu príjemného a zdravého bývania konvekcia a tepelná pohod a.
vo Vašom rodinnom dome
Tučniakovi môžeme závidieť, on nie je vystavený voľnej konvekcii okolitého pro-
stredia. Má totiž svoju vlastnú. Preto by tučniak ani nebol zákazníkom pre
kachľovú pec. Je mu úplne jedno, či stojí na ľade alebo snehu. Je to plne izo-
lovaná bytosť na rozdiel od nás ľudí, ktorí sme veľmi závislí a citliví na našom
okolí. Slovo „pinguin – tučniak“ pochádza z latinského „pinguis“ a znamená tuk.
Tuk je teda prvou izolačnou vrstvou tučniaka. Nad tým sa nachádza vrstva
vzduchového vankúša, ktorá je vytvorená a zároveň aj uzavretá perím, naukla-
daným podobne ako strešná krytina. Takto si tučniak vytvára svoju vlastnú vnú-
tornú konvekciu pomocou krvného obehu, ktorá udržuje zviera pri konštantnej
teplote 38°C. Závideniahodné pre nás je aj to, že má stále teplé nohy.
Chlad a prašnosť
Človek na rozdiel od spomínaných tučniakov má tenkú kožu a je neizolovaný.
Takýto sme a takto musíme čeliť nášmu bezprostrednému okoliu. Pri tomto kon-
takte dochádza k neustálej výmene tepla medzi človekom a jeho okolím.
Dôležitý je fakt, že my odovzdávame vždy teplo okoliu, pretože máme preby-
tok energie, spôsobený vysokým príjmom energie potravinami. Vykurovanie
obytného priestoru teda neznamená, že človek prijíma energiu z vykurovacieho
systému. Vytvorí si jednoducho tepelnú pohodu tým, že nemusí odovzdávať
okoliu príliš veľa energie. A túto energiu odovzdávame každý z nás nasledujú-
cimi spôsobmi: sálaním, odparovaním - potením, dýchaním a odovzdávaním
tepla okolitému vzduchu. Nadmerné odovzdávanie energie zaťažuje organizmus.
K tomu všetkému prichádza ešte zaťaženie organizmu prachom, ktorému sa
nedá zabrániť pri vykurovacích systémoch založených na prúdení vzduchu -
konvekcii. Tieto vykurovacie systémy využívajú vzduch v miestnosti ako médium
na prenos tepla. Vykurovacie teleso, pozostávajúce z rebier alebo lamiel (patrí
sem aj teplovzdušný kozub) zohrieva vzduch, ktorý následne stúpa ku stropu,
potom prúdi ku stene ležiacej naproti, ochladí sa, klesá a vracia sa späť ku
vykurovaciemu telesu a cirkulácia vzduchu sa opakuje. Toto neustále prúdenie
vzduchu spôsobuje samozrejme aj prúdenie prachu. Preto takéto vykurovacie
systémy nie sú najoptimálnejšie hlavne pre alergikov.
A práve tu spočíva výnimočnosť kachľových pecí. Vďaka svojim veľkým plochám
odovzdáva kachľová pec väčšiu časť tepla okoliu priamo prostredníctvom sála-
nia. Vytvára vo svojom okolí klimatické zóny, v ktorých si človek vždy môže
nájsť optimálnu tepelnú pohodu. Buď si zvolí priamy kontakt, keď sa napríklad
posadí na vyhriatu lavičku pece a nechá si prehriať všetky kĺby a chrbticu alebo
sa posadí ďalej a bude si vychutnávať príjemné a hlavne jemné sálanie teplo
pece. Aj pri peci sa odovzdáva určitý podiel tepla konvekciou, ten je ale
v porovnaní s konvekčnými vykurovacími systémami minimálny.

RODINNÝ DOM
88
088_089_salvata_kachle_uvod:Document 1 20.9.2008 14:57 Stránka 2

vykurovanie

Čo tvorí jadro kachľovej pece? že užívateľ prikladá do ohniska palivo raz za 12 hodín. Dávka dreva zhorí
Kvalitné ohnisko – BIOOHNISKO a správne dimenzovaný akumulačný systém v ohnisku približne za 1,5 hodiny, spaľovanie nie je brzdené, aby boli dosiah-
sp alinových ťahov: nuté čo najnižšie emisie a najvyššia účinnosť spaľovania. Po dohorení paliva,
BIOOHNISKO keď už v ohnisku nie sú žiadne plamene, uzatvára užívateľ prípadne elektro-
je špeciálne vyvinuté ohnisko pre kachľové a omietané pece. Ohnisko je vyho- nika prívod vzduchu a tak zabezpečí to, že vyprodukovaná energia zostane
tovené zo šamotových tvaroviek a je určené pre výkony od 1,8 do 12 kW. naakumulovaná v šamotových tvarovkách v peci a postupne sa bude uvoľňo-
Výkony sú závislé od veľkosti ohniska a dimenzujú sa vždy individuálne podľa vať do priestoru ako príjemné sálavé teplo. Pre užívateľa je to vysoký komfort
príslušného interiéru, ktorý má kachľová pec vykúriť. obsluhy, veď do pece prikladá palivo prakticky len dva krát za deň, ráno
a večer, a pec mu kúri jeho príbytok celý deň. Takýto efekt sa veru nedá
Obrázok 1: rez BIOOHNISKA dosiahnuť teplovzdušným kozubom. Niekedy sa stretávame s nesprávnym
porovnávaním teplovzdušných kozubov a kachľových pecí. Pri teplovzdušných
DUO platňa – keramická platňa, kozuboch výrobca stanovuje nominálny výkon, ktorý je hodnotou odovzdanej
ktorá chráni šamotové prekrytie energie z presne určenej dávky dreva za 1 hodinu.
a skvalitňuje spaľovanie pece

Príklad 1:
Pri kozubovej vložke s nominálnym výkonom 10 kW, je tento výkon hodinový
výkon pri dávke paliva cca 3,6 kg a účinnosti spaľovania 70%. Keď chce uží-
vateľ dodávať do svojho interiéru 10 kW, musí každú hodinu priložiť a spáliť
Cez tieto tvarovky sa privádza
vzduch pre horenie z exteriéru. cca 3,6 kg dreva. To isto prestane baviť mnohých, každú hodinu prikladať,
&a tak vložia do vložky radšej väčšiu dávku dreva a priškrtia prívod vzduchu.
Čo sa ale týmto stane? Zníži sa účinnosť spaľovania, zhorší sa kvalita spaľo-
vania a zvýšia sa emisie.

Kozubová vložka: 10 kW nominálny výkon (pozor je to hodinový výkon!)


Výkon ohniska: 10 kW
Dávka paliva (dreva): cca 3,6 kg (pre dosiahnutie 10 kW výkonu je nutné
prikladať túto dávku paliva každú hodinu)
BIOOHNISKO má významné výhod y oproti iným murovaným ohniskám: Pri účinnosti spaľovania: 70%
- minimálne emisie spĺňajúce najprísnejšie emisné zákony a normy
- má integrovaný prívod vzduchu pre oplach skla, čím je zabezpečená Príklad 2:
čistota presklených dvierok a tak umožnený jedinečný pohľad na plápola- Pri kachľovej peci s nominálnym výkonom napríklad 4 kW sa jedná takisto
júci oheň o hodinový výkon 4 kW, ale ten sa dosiahne jednorázovým spálením väčšej
- možnosť prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru, ktorý je nevyhnutný dávky dreva raz za 12 hodín. Vyprodukovaná energia sa uloží do akumulač-
pri novodobých stavbách nízkoenergetických budov ného šamotového jadra a postupne sa odovzdáva v priebehu 12 hodín cez
- možnosť automatickej regulácie spaľovania. Pre užívateľa to znamená maxi- kachlicový alebo omietaný vonkajší plášť pece.
málny komfort obsluhy, vysokú bezpečnosť prevádzky a zároveň aj vysokú
účinnosť spaľovania blížiacu sa k 90%. Uvítajú to hlavne pracovne vyťažení Kachľová pec: 4 kW nominálny výkon (hodinový výkon)
ľudia – stačí priložiť palivo 2 krát denne, zapáliť ho a o celú reguláciu spa- Výkon ohniska: 48 kW (táto energia sa uvoľní spálením 1 dávky
ľovania sa postará elektronika. A to najkrajšie je, že kachľová pec bude sálať dreva, to znamená, že ohnisko kachľovej pece je
teplo celých 24 hodín – samozrejme pri týchto dvoch priloženiach za deň. omnoho výkonnejšie ako ohnisko kozubovej vložky)
V ohnisku je zabudovaná špeciálna keramická platňa, tzv. DUO platňa, tesne Dávka paliva (dreva): 15 kg (jednorázová dávka paliva za 12 hodín)
pod šamotovým prekrytím ohniska. Táto platňa je ohňom prakticky nezničiteľ- Pri účinnosti spaľovania: minimálne 78% (stanovené európskou prednormou
ná, a preto výrazne zvyšuje životnosť kachľovej pece 15544 na dimenzovanie kachľových pecí)

Obrázok 2: Obrázok 3:
rez BIOOHNISKA BIOOHNISKO so spalinovými ťahmi Kto Vám postaví kvalitnú kachľovú pec?
Postaviť kvalitnú kachľovú pec nie je jednoduché. Preto odporúčame, aby ste
sa so stavbou pece, ale aj kozuba obrátili na špecialistov, ktorými sú vyuče-
ní kachliarsky majstri. Títo kachliari sú združení v Cechu kachliarov Slovenska,
v organizácii, ktorá dbá na kvalitu a odbornosť svojich členov. Bohužiaľ nekva-
litná montáž kozubov a pecí prináša okrem možnej počiatočnej úspory finan-
cií aj vysoké riziká. Štatistika požiarovosti je na Slovensku vysoká a vo väčši-
ne prípadov sa jedná o neodbornú montáž, pri ktorej neboli použité správne
materiály a dodržané príslušné platné predpisy. Kachliar je remeselník, ktorý
prináša bezpečné teplo a oheň do Vašich príbytkov. Vďaka odbornej montáži
si potom budete môcť skutočne vychutnať spomínané jedinečné sálavé teplo,
ktoré je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Budete mať kus slnka priamo
v srdci domova.

Ako funguje kachľová a omietaná pec?


Kachľová pec je určená na spaľovanie suchého dreva s vlhkosťou do 20% a Na záver môžem len konštatovať, že je veľká škoda pre tučniaka, že si nemô-
drevených brikiet z prírodného dreva bez chemických prísad. Výkon pece sa že vychutnať príjemné sálavé teplo kachľovej pece. Nechajme ho len v jeho
dimenzuje vždy podľa veľkosti a tepelnej potreby priestoru, ktorý má pec vykú- zasneženej krajine a sledujme ho radšej v televízii z vyhriatej lavičky sálavej
riť. Kachľová pec vytvára zdravú a príjemnú klímu, preto musí byť prispôsobe- kachľovej pece.
ná presne na konkrétny interiér, nemá byť príliš slabá, ale nemá ani prekuro-
vať – toto je už ale úlohou kachliara, aby pec správne nadimenzoval. Pec sa
dimenzuje na rôzne doby prikladania, najčastejšie na 12 hodín. Znamená to,

RODINNÝ DOM
89
090_geminox_uvod_sk:Document 1 20.9.2008 14:59 Stránka 1

Vykurovanie moderných novostavieb


rodinných domov
Dobre navrhnuté novostavby rodinných domov sa právom hrdia vynikajúcimi
tepe lno -izolač nými vlastn osťami a ich tepelné straty sú pr eto takmer vždy
menšie ako 15 kW. To vytvára zákla dný predpo klad pre maximálnu tepelnú
pohodu pri minimálnych náklado ch za energiu.

Správne využitie tohto predpokladu je ale podmienené kvalifikovaným výbe-


rom zdroja tepla – dnes obvykle plynového kotla. Na prvý pohľad by sa
mohlo zdať, že to nebude žiadny veľký problém. Dom s tak malou tepelnou
stratou musí vykúriť praktický každý kotol, ktorý sa vyskytne na našom trhu.
Áno, to je pravda. Ale iba vtedy, pokiaľ prevádzkové náklady a tepelná pohoda
nebudú patriť medzi naše priority. Ak však očakávame ekonomické a komfortné
vykurovanie, stáva sa práve malá tepelná strata domu tým najväčším problé-
mom. Dôvod je prostý. Tepelná strata domu uvedená v projekte vykurovania
je vypočítaný hraničný parameter platný len pri najnižších vonkajších teplotách.
V našom klimatickom pásme je to vtedy, keď tieto hodnoty poklesnú pod – 12
alebo – 15oC. Štatistika, ako aj osobné skúsenosti však hovoria, že sú to maxi-
málne 2 – 3 týždne v roku. To je menej ako 10% z obvyklých 32 týždňov bež-
nej vykurovacej sezóny. Naopak, zvyčajné vonkajšie teploty v zimnom období
oscilujú okolo 0oC. Vtedy pre vykurovanie postačí výkon menší ako 25% straty
daného objektu. Pre moderné novostavby táto okamžitá tepelná strata predsta-
vuje hodnotu púhych 2 – 4 kW.
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť taký kotol, ktorý je schopný znížiť svoj
výkon na túto hodnotu a garantovať tak neprerušované vykurovanie objektu
i pri vonkajších teplotách okolo 0oC. Pokiaľ nie je táto požiadavka splnená a
kotol je prevádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, začína tzv. cyklovať. Štan-
dardné kotly so štartovacím výkonom 6 – 8 kW absolvujú takýchto cyklov okolo
40 000 ročne. Toto číslo vyzerá značne nevierohodne, ale po prepočte na
počet vykurovacích dní v roku predstavuje len jeden štart kotla počas desiatich
minút. Z praxe vieme, že ani minútové intervaly nie sú výnimkou. Dôsledkom
týchto cyklov je výrazná nad spotreba doprevádzaná skrátením životnosti kotla
a hrubým narušením tepelnej pohody v dome.

Kotly, ktoré spĺňajú bez výhrad všetky podmienky pre súčasné novostavby RD
sú výrobky francúzskej firmy GEMINOX. Firma GEMINOX vyrába kondenzačnú
techniku od roku 1982 a má vedúce postavenie na trhoch vo Švajčiarsku,
Dánsku a USA. Prvý kotol pre vykurovanie nízko energetických domov uviedla
na trh už v roku 1998 a má s touto problematikou mnohoročné skúsenosti.
Ponuku firmy GEMINOX tvorí celkom 10 modelov kotlov vhodných do objektov
s malými tepelnými stratami, Do moderných novostavieb rodinných domov sú
štandardne dodávané kotly radu THRi alebo ZEM v prevedení sólo, alebo
v kombinácii s prípravou teplej vody, ktoré majú modulačný výkon 0,9 – 9,7 kw
resp. 2,4 – 17,2 kW .Táto môže byť pripravovaná v integrovanom nerezovom
zásobníku o objeme 75 alebo 120 litrov ( THRi ). Kotly v prevedení sólo (THRi
& ZEM ) je možné doplniť o externé nerezové zásobníky BS ( 100, 120, 150,
200 a 300 litrov- aj v solárnej verzii ). Všetky kondenzačné kotly GEMINOX
THRi a ZEM je možné priamo napojiť na podlahové vykurovanie alebo na vyku-
rovacie systémy do tepelného spádu 75/ 60oC, ktoré predstavujú dnešný štan-
dard. V prípade, že sú na variabilitu vykurovania objektu kladené ďalšie požia-
davky, je možné kotly THRi doplniť o inteligentné riadenie jednotlivých vykurova-
cích okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca požiadavka – možnosť riadená druhého
vykurovacieho okruhu pre podlahové vykurovanie, je vyriešená dvoj okruhovými
modelmi kotlov THRi DC ( double circuit ). Dlhodobú životnosť kotlov THRi
zaručuje minimalizácia počtu spínacích cyklov, použitie nerezovej ocele triedy
316L na všetky hlavné časti (horák, výmenník, zachytávač kondenzátu) a kvalita
výroby podľa ISO 9001.

Pokiaľ sú nároky ešte vyššie, je možné reguláciu rozširovať o okruhové reguláto-


ry Siemens radu Albatros a vytvárať tak požadovanú konfiguráciu vykurovacích
okruhov...toto riešenie napríklad umožňuje vykurovať objekt s kombináciou kla-
sického a podlahového vykurovania spolu s vyhrievaním bazénu, zásobníka TÚV
ako aj zimnej záhrady.
Riadiaca jednotka umožňuje plnú integráciu kotlov THRi do alternatívnych sústav
a garantuje ich plnohodnotnú reguláciu v kombinácii s tepelnými čerpadlami,
solárnymi panelmi alebo inými zdrojmi tepla.

Výhradn é zastú penie firmy GeminoX p re Sloven sko :


Procom spol. s r.o.
Smrečianská 18
831 01 Bratislava

e-mail: info@geminox.sk, www.geminox.sk


tel.: 02 / 44 25 56 33, fax: 02 / 44 25 56 13

RODINNÝ DOM
90
091_attack_uvod:Document 1 20.9.2008 15:02 Stránka 1

vykurovanie

Kotle na drevo - ATTACK DP


Splyňovací kotol ATTACK DP je moderný kotol, ktorý svojou technológiou získa z
dreva maximum, a pritom svojím ekologickým spaľovaním šetrí životné prostredie.
Ch arakteristika kotlov
Ekologické teplovodné kotle ATTACK DP sú určené pre vykurovanie rodinných
domov a priemyselných objektov. Kotle sú konštruované pre spaľovanie kuso-
vého dreva. Na kúrenie je možné použiť akékoľvek suché drevo, napr. drevené
polená v dĺžke podľa typu kotla.
Základom kotlov ATTACK DP je vodou chladené kotlové teleso. Zvarenec kotla
je zhotovený z oceľových plechov hrubých 6 mm. . Výmenník je prístupný
po otvorení prikladacích dvierok, čím sa podstatne zjednodušuje jeho čistenie.
Výrobca vykonáva základné nastavenia klapky pre rozdelenie primárneho
a sekundárneho vzduchu. Primárny vzduch je privádzaný do násypky kotla,
sekundárny do spaľovacej trysky.
Splyňovanie dreva s následným spaľovaním drevného plynu v spaľovacom prie-
store zaručuje optimálne horenie všetkých spáliteľných látok. Spaľovací proces
je riadený odťahovým ventilátorom. Teleso kotla je izolované minerálnou vlnou
a dizajn kotla dotvára opláštenie opatrené práškovou farbou.

Splyňovací kotol "ATTACK DP " je vybavený dvoma typmi regulácie:


ATTACK DP Standa rd
Splyňovací kotol "ATTACK DP Standard" je ovládaný kotlovým a spalinovým
termostatom.
ATTACK DP PROF I
Splyňovací kotol "ATTACK DP Profi" je ovládaný elektronickým regulátorom,
ktorý je určený na reguláciu teploty vodných kotlov na spaľovanie dreva.
Prednosť Profi verzie kotlov ATTACK DP oproti verzii Standard spočíva vo vyš-
šom komforte obsluhy, možnosti modulácie výkonu kotla za účelom dosiahnutia
najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Regulátor vykonáva stále
meranie teploty vody v kotly a jej hodnotu ukazuje na displeji a súčasne riadi
spalinový ventilátor a čerpadlo Ú.K.
A TTACK, s.r.o .
Dielenská Kružná 5020, 038 61 VRÚTKY
Slovenská republika

Popis kotla
Kotol je konštruovaný pre spaľovanie dreva, na princípe splyňovania dreva
s použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla. Kotol je
tvorený dvoma komorami oddelenými tryskou. Teleso kotla tvorí násypka
paliva, ktorá je v spodnej časti osadená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym
otvorom pre prechod spalín a plynov. V dohorievacom priestore, pod ňou,
je žiaruvzdorný popolník. V zadnej časti telesa kotla je zvislý spalinový kanál,
ktorý má na vrchnej časti rozkurovaciu záklopku. Zároveň sa tu nachádza
odťahové hrdlo na pripojenie ku komínu. V prednej stene, v hornej časti,
sú prikladacie dvierka a v spodnej časti popolníkové dvierka. V prednej časti
horného veka je tiahlo rozkurovacej záklopky. Teleso kotla je zvonka tepelne
izolované minerálnou plsťou, vloženou pod kryty vonkajšieho plášťa. Vo vrchnej
časti kotla je ovládací panel pre elektromechanickú reguláciu. V zadnej časti
kotla je kanál prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu s regulačnou klap-
kou, v ktorom je tento ohrievaný na vysokú teplotu

Palivo
Predpísané palivo je suché štiepané a polenové drevo, o min. 12% a max.
20% vlhkosti a s výhrevnosťou 15-17 MJkg-1. Je možné spaľovať aj veľkokusý
drevený odpad s hrubými polenami. Kotol nie je určený pre spaľovanie pilín
a drobného dreveného odpadu. Drobný drevený odpad je možné spaľovať
len v malom množstve s polenovým drevom (max. 10%).
Kotol ATTACK DP svojou mohutnou násypkou paliva nahradí a odstráni naj-
prácnejšiu operáciu pri úprave dreva a tou je jeho delenie na menšie kusy.
Výkon kotla je závislý na stupni vlhkosti dreva. Výkon a funkcia kotla je zaru-
čená pri max. vlhkosti do 20%.

RODINNÝ DOM
91
092_pokrok_uvod_sk:Document 1 30.9.2008 13:45 Stránka 1

Kozubové vložky s centrálnym


prívodom vzduchu
V súčasnosti sa európsky trh môže predstaviť širokým sortimentom vykurovacej
techniky a spotrebiteľ stojí pred otázkou voľby konkrétneho produktu. Nároky
spotrebiteľov sa pri kúpe konkrétnej, povezdme kozubovej vložky, značne líšia,
kedy jedna skupina zákazníkov vo svojej nákupnej orientácii kladie väčší
dôraz na kvalitu a životnosť a druhá skupina je skôr motivovaná čo najvyššou
úsporou počiatočných investícií. Z dlhodobého horizontu sa javí prijateľnejšia
prvá alternatíva, ktorá prináša spotrebiteľovi vyšší očakávaný efekt. Preto má
byť vykurovacie teleso nielen nositeľom dôležitých atribútov kvality a funkčnos-
ti, ale aj spoľahlivým, účelným a esteticky atraktívnym riešením otázky úspory
energií v domácnostiach.

Základné funkčné charakteristiky kozubových vložiek


s externým prívodom vzduchu
Žijeme v dobe, kedy rezonuje v povedomí širokej
verejnosti čoraz viac otázka využívania externého
vzduchu pri vykurovaní. Adekvátnym riešením danej
problematiky je voľba alternatívneho prívodu vzduchu
z exteriéru. Danú možnosť spĺňajú kozubové vložky
modelovej rady KVR A4 s nominálnym tepelným
výkonom 10 kW s regulačným rozsahom 4 kW – 12
kW. Táto výrobková rada znamená zmenu v systéme
nasávania vzduchu a stala sa tak vhodným riešením pre objekty, ktoré vyža-
dujú nezávislosť pri vykurovaní od mikroklímy interiéru. Hrdlo na pripojenie
prívodu vzduchu má priemer 130 mm a je umiestnené
v spodnej časti telesa vložky. Dokonalé pretesnenie dverí chráni spaľovací
priestor pred vnikaním falošného vzduchu a systém automatickej regulácie
prímárneho vzduchu umožňuje efektívne spaľovanie drevenej hmoty pri zacho-
vaní optimálnej teploty pre dokonalé využitie vyhrevnej kapacity. Kozubové
vložky radu A4 možno vyhotoviť s rovným, panoramatickým alebo prizmaticky
lomeným sklom. Kvalitná šamotová a skamolexová výplň zaisťuje správnu
konvekciu tepla do priestoru cez čelné sklo a taktiež aj do druhých miestností
vo forme teplovzdušných rozvodov vyvedených z druhého plášťa vložky,
ktorý je ich štandardnou výbavou.

Rovnako ako pri modelovej rade A4 je možnosť napojenia vložky na externý


prívod riešená aj pri výrobkoch typového označenia KVR-V a KVR HP.
Obe kategórie výrobkov predstavujú špičkový trend
vo vývoji vykurovacích telies. Pri kozubových vložkách
s druhým plášťom KVR-V a s vysúvaním dverí nahor
je externý prívod zabezpečený formou prídavného
modulu pre napojenie vložky na externý vzduch
zo spodnej časti telesa pod spaľovacou komorou.
Vzhľadom na skutočnosť, že tieto vložky dosahujú
nominálny výkon od 12 kW – 23 kW je výhodné
zaistiť horenie práve formou externého prívodu vzdu-
chu. V tejto modelovej rade má zákazník na výber
čelné presklenie alebo obojstranné priehladové prevedenia, kde elegancia
a moderný dizajn hrajú významú úlohu v spektre estetického cítenia.

Podobne ako kozubové vložky KVR-V aj vložky KVR HP riešia otázku využíva-
nia vzduchu z exteriéru na horenie. Avšak pri tomto modeli je celý systém
prívodu už vopred riešený v konštrukcií samotnej vložky. V zadnej časti
sa nachádzajú hrdlá pre prívod vzduchu, pričom predná časť výsuvných
dverí je celkom izolovaná a čerstvý vzduch vniká do vložky výlučne cez
zadné prívody. Výsuvný mechanizmus dverí je vylepšení systémom prítlačných
ložísk s pružinovými dorazmi, ktoré zabezpečujú
tesné priliehanie dverí o korpus a tým dokonalý sys-
tém prúdenia vzduchu vo vnútri spaľovacej komory
a plášťa. Oba modelové rady sú vybavené kapilár-
nym snímačom teploty plášťa s automatickou regulá-
ciou primárneho vzduchu. Veľkým plusom radu KVR
HP je vysoká účinnosť horenia, ktorá sa pohybuje
v rozmedzí od 74% – 82%. Štandardným vybavením
je taktiež druhý plášť pre konvekciu ohriatého vzdu-
chu a možnosťou vrchného alebo zadného odvodu
spalín. Základom spokojnosti zákazníka je prvoradá
orientácia na jeho potreby, schopnosť splniť a uspo-
kojiť jeho nákupné ciele konkrétnym produktom zo sortimentu vykurovacích
DRŽ ITEĽ CERTIFIKÁTU KVALITY EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 telies a stálym skvalitňovaním služieb zabezpečiť trvalý rast povedomia širokej
verejnosti o prednostiach, ktoré už spomínané kozubové vložky ponúkajú.

Ing. Miloš Brun

RODINNÝ DOM
92
093_univenta_solar panely_uvod:Document 1 20.9.2008 15:14 Stránka 1

vykurovanie

Solárne kolektory AUGUSTA Solar a DF6


- nemecká kvalita pod slovenskou značkou UNIVENTA s.r.o.

V záujme rozšírenia produktového portfólia sa spoločnosť UNIVENTA s.r.o. roz-


hodla uviesť do predaja nové typy slnečných kolektorov AUGUSTA SOLAR
a AUGUSTA DF 6.
Okrem vynikajúcich prevádzkových parametrov je hlavnou devízou týchto
kolektorov skutočnosť, že samotný vývoj a výroba sa realizuje priamo v centrá-
le firmy kvalifikovaným personálom a použitím výhradne kvalitných materiálov.
Tento fakt zaručuje veľmi pružné dodávky, a tiež možnosť výroby zákazkových
kolektorov.

Z konštrukčného hľadiska sú kolektory AUGUSTA rozdelené do dvoch skupín,


a to:
- AUGUSTA Solar
- AUGUSTA DF 6

Zatiaľ čo kolektory zložené z tepelných trubíc („heat – pipe kolektory“)


Augusta Solar je nutné umiestniť pod uhlom v rozsahu 25o až 80o, plne prie-
tokové kolektory DF 6 umožňujú inštaláciu v pod ľubovoľným uhlom, ako aj
inštaláciu napríklad naležato.. V prípade nutnosti umiestnenia kolektorov do
nepriaznivej polohy vzhľadom na dopad slnečných lúčov, sa jednotlivé trubice
môžu pootočiť tak, aby bol uhol dopadu čo najvhodnejší.

Výhodou vákuových trubíc AUGUSTA je vysoká hodnota vákua (10-8 bar),


ktorá minimalizuje tepelné straty prúdením a vedením. Vysokoselektívny povrch
absorbéra zabezpečuje maximálne prijímanie slnečných lúčov pri minimálnej
strate vyžarovaním.
Kvalitné borosilikátové sklo trubíc hrúbky 2,5 mm je zárukou bezproblémovej
a dlhoročnej prevádzky celého systému.

Dobre projektovo navrhnutým solárnym systémom je možné ušetriť podstatnú


časť nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody. Pre domácnosť
predstavuje hodnotu 55 - 75% v závislosti od slnečného svitu.

Spojením všetkých vyššie popísaných výhod je možné konštatovať, že kolekto-


ry AUGUSTA sú ideálnym riešením na zníženie energetickej náročnosti objek-
tov ako aj na zabezpečenie dlhoročnej a stabilnej prevádzky, bez potreby
vykonávania servisných zásahov.

- perfektná inštalácia - slnečné kolektory sa vďaka svojej konštrukcii jednodu


cho montujú
- uhol natočenia trubíc umožňuje dosahovať maximálne výkony aj pri nevýhod
ných orientáciách strechy
- kvalita kolektora AUGUSTA je potvrdená štátnymi skúšobňami. Kompletná
dodávka obsahuje ušľachtilé koróziivzdorné materiály.
- tvrdené borosilikátové sklo s hrúbkou steny 2,5 mm
- selektívna absorpčná plocha, ktorá zabezpečuje priamu premenu slnečného
žiarenia na tepelnú energiu
- umožňuje natočiť trubice absorpčnou vrstvou tak, aby sa dosiahol najlepší
zisk kolektora, čo je výhodné aj pri nevýhodných orientáciách strechy.
- kolektor obsahuje ušľachtilé korózii vzdorné materiály.
- hladké sklo trubice znemožňuje usadzovanie nečistôt na povrchu kolektora
- vysoká odolnosť proti prasknutiu trubice vplyvom krupobitia
- záruka 5 rokov

UNIVENTA s.r.o.
Vyšný Kubín 2, 026 01, Dolný Kubín
Slovenská republika

RODINNÝ DOM
93
094_SPP_uvod_dom:Document 1 20.9.2008 15:15 Stránka 1

Výhody využitia zemného plynu pri vykurovaní


a ohreve vody v rodinných domoch.
Najväčšia spotreba energie v domácnostiach je na vykurovanie. Je to dané Dodávka tepla do miestností:
tým, že na Slovensku je potrebné vykurovať 6 – 7 mesiacov v roku, štandard - radiátory, podlahové vykurovanie, prípadne ich kombinácia.
v horských oblastiach 8 – 9 mesiacov. nové trendy - stenové, stropné, teplovzdušné vykurovanie
kombinácia uvedených
Zemný plyn Príprava teplej vody
je v súčasnosti najvýznamnejšie plynné palivo tak pre technologické účely, Teplú vodu v domácnostiach pomocou zemného plynu môžeme pripraviť:
komunálnu sféru, ako aj pre domácnosti. - cez prietokový alebo zásobníkový ohrievač vody
Zemný plyn V spojení s vykurovacím telesom (kotlom):
naftový sa ťaží z prírodných plynových alebo ropoplynových ložísk a po - kotly na vykurovanie a prietokový ohrev teplej vody
úprave, t.j. po zbavení mechanických a kvapalných prímesí, sa dodáva do - kotly na vykurovanie so zabudovaným zásobníkom teplej vody
plynovodnej sústavy. - kotly na vykurovanie s možnosťou pripojenia nepriamovýhrevného
Zloženie zemného plynu zásobníka teplej vody
Zemný plyn je prírodná zmes plynných uhľovodíkov a nehorľavých zložiek
(predovšetkým dusíka a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakom je Plynové prietokové ohrievače vody
vysoký obsah metánu. Zemný plyn obsahuje spravidla viac ako 90 % metá- vhodné na prípravu teplej vody v malých množstvách a v nepravidelnom
nu a menej ako 5 % nehorľavých látok. čase odberu. Sú nenáročné na priestor a jednoduché na obsluhu.
Plynové zásobníkové ohrievače vody
Výhody zemného plynu v porovnaní s ostatnými palivami a energiou: - priamovýhrevné: samostatne stojace zariadenia s odvodom spalín
- je jediným primárnym palivom, ktoré možno bez nákladných do komína i cez stenu
úprav priviesť k spotrebiteľovi - nepriamovýhrevné: v spojení s plynovým závesným alebo stacionárnym
- distribúcia a doprava plynu je nezávislá kotlom. Vodu v zásobníku zohrieva pripojené vykurovacie zariadenie.
od klimatických podmienok - kombinované (solárna technika, elektrina)
- zemný plyn je odberateľom k dispozícii 24 hodín denne
počas celého roka Zemný plyn a solárna energia
- odberateľ zemného plynu nepotrebuje skladovacie priestory Zemný plyn je spoľahlivým médi-
na rozdiel od pevných a kvapalných palív om pre prípravu tepla a teplej
- plynové spotrebiče sú ľahko ovládateľné a regulovateľné vody v rodinnom dome a je kedy-
koľvek k dispozícii v želanom
Cieľom vykurovania je dosiahnutie takej teploty v obytnom priestore, aby člo- množstve. Slnečná energia môže
vek nepociťoval chlad ani prílišné teplo. Takýto pocit sa dosiahne vytvorením prispieť k pokrytiu energetických
rovnováhy medzi množstvom tepla vyprodukovaným ľudským telom a jeho potrieb. Zariadenie na výrobu
odvedením do obytného priestoru, v ktorom sa nachádza. slnečnej energie samo však nesta-
V našom klimatickom pásme je počet vykurovacích dní od 210 (juh) až po čí na celkové pokrytie potreby
270 (sever) dní. tepla na prípravu teplej vody.
Rodinné domy a obytné budovy sa stavajú zvyčajne na 80 až 100 rokov. Tu sa ponúka kombinované rieše-
To sú dôvody prečo je dôležitý správny návrh vykurovacieho systému. nie. Počas letných slnečných
Spotrebu energie na vykurovanie môžu ovplyvniť účastníci výstavby: mesiacov sa využije prevažne
- v rámci prípravy stavby: architekt a projektanti - kvalitou projektu solárne zariadenie a pri premenli-
a použitých materiálov, správnym navrhnutím potreby tepla vom počasí ako i v zime dodá plynové vykurovanie flexibilným spôsobom
- počas realizácie stavby: investor, dodávateľ, stavebný dozor potrebné teplo aj pre prípravu teplej vody.
- kvalitná a dôsledná realizácia stavby Významný výrobcovia plynových kotlov dnes ponúkajú na vykurovanie a prí-
- pri prevádzke: užívateľ stavby - racionálnym správaním v oblasti pravu teplej vody v kombinácii so solárnym zariadením ucelené zostavy.
spotreby energie Podľa požadovaného množstva teplej vody sa určí optimálna veľkosť solárne-
ho zásobníka, ako aj ostatné príslušenstvo. Množstvo a veľkosť kolektorov
Voľba vykurovacieho systému treba zvlášť starostlivo navrhnúť, aby sa dosiahol optimálny pomer medzi
Výkon kotla: veľkosť tepelných strát objektu určí základný výkon vykurovacie- výkonom systému a jeho cenou.
ho kotla. Ak sa ním bude pripravovať aj teplá voda musí sa základný výkon
zvýšiť aj o výkon potrebný pre jej prípravu (cca 20-25%). V prípade iných Nízkoenergetický d om a zemný plyn
nárokov na kotol (bazén, klimatizácia, sauna) je potrebné zvýšiť výkon aj Aj v nízkoenergetickom dome sa ako zdroj tepla môže použiť zemný plyn
o tieto požiadavky. v kombinácii s prípravou teplej vody pomocou slnečných kolektorov.

Prehľad kombinácií zdroja tepla na vykurovanie a príp ravu teplej vody v nízkoenergetickom dome:

Hlavný zdroj tepla Doplnkový zd roj tepla Distribúcia tep la Ohrev teplej vody

Teplovzdušné vykurovanie Ohrev solárny, v kombinácii


Skladovateľné palivá (drevo)
Slnečná energia Nízkoteplotné vykurovanie s vykurovaním, prípadne s elektrickým
Rekuperácia
Lokálne vykurovanie v peci na drevo dohrievaním

Slnečná energia Teplovzdušné vykurovanie Ohrev solárny so 100% krytím letnej spotreby,
Drevo Elektrina Nízkoteplotné vykurovanie ak je vykurovanie drevom v prevádzke, zároveň
Rekuperácia Lokálne vykurovanie v peci na drevo sa predohrieva teplá voda

Teplovzdušné vykurovanie
Tepelné čerpadlo Rekuperácia
Nízkoteplotné vykurovanie Ohrev pomocou tepelného čerpadla
(elektrický prúd) Drevo
Lokálne vykurovanie v peci na drevo

Teplovzdušné vykurovanie
Slnečná energ ia Ohrev plynom aleb o pomocou slnečných
Zemný plyn Nízkoteplotné vykurovanie
Rekuperácia kolektorov so 100% krytím letnej spotreb y
Lokálne vykurovanie v peci na drevo

Slnečná energia Teplovzdušné vykurovanie


Ohrev solárny so 100% krytím letnej spotreby
Rekuperácia Drevo Nízkoteplotné vykurovanie
Ohrev pomocou tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo Lokálne vykurovanie v peci na drevo

RODINNÝ DOM
94
095_stiebel_uvod:Document 1 21.9.2008 16:51 Stránka 1

vykurovanie

DHE SLi electronic comfort


- špička medzi prietokovými
ohrievačmi
Plne elektronicky riadené elektrické prietokové ohrievače vody sú v dobe zvy-
šujúcich sa cien energií a vody jednou z možností ako ušetřit prevádzkové
náklady na prípravu teplej vody. Z hľadiska tarify a pripojovacích podmienok
je výhodná kombinácia s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním.
Pre obmedzenie veľkosti hlavného ističa je vhodné blokovanie veľkých spotrebi-
čov (napr. vykurovania) počas prípravy teplej vody.
Práve menšia spotreba energie a vody, viac komfortu, možnosť diaľkového
ovládania, možnosť kombinácie so solárnymi systémami a univerzálna montáž
sú najvýznamnejšími výhodami plne elektronicky riadeného elektrického prietoko-
vého ohrievača vody DHE SLi electronic comfort nemeckej firmy Stiebel Eltron.
Bezkonkurenčné technické riešenie, malé rozmery (s hĺbkou iba 110 mm),
príjemný vzhľad, jednoduchá a prehľadná obsluha radí tento ohrievač medzi
absolútnu špičku v oblasti.
Prístroj je vyrábaný s výkonmi od 18 do 27 kW v tlakovom prevedení (max.
prevádzkový pretlak 1 MPa). Ohrevný výkon sa môže zdať najmä predchádza-
júcim užívateľom akumulačných ohrievačov vody s príkonom okolo 2 kW pomer-
ne veľký. Je potrebné si uvedomiť, že pre získanie prietoku vody dostatočného
pre osprchovanie (cca. 5 l/min. s teplotou 38 °C) je potrebné
(pri vstupnej vode s teplotou 10 °C) mať k dispozícii ohrevný výkon 10 kW.
Pre napúšťanie vane musí byť samozřejme výkon eště vyšší.
Prístroj je automaticky zopnutý elektronikou pri prietoku vody od 2,5 l/min.
Ohrevný výkon je volený presne elektronickou reguláciou v závislosti na nasta-
venej teplote a informácie od vstavaných čidiel vstupnej a výstupnej teploty
a prietoku vody. Označenie plne elektronický prietokový ohrievač znamená,
že prístroj obsahuje motoricky ovládaný škrtiaci ventil, ktorý v prípadě väčšieho
prietoku vody, než aký sme schopni na nastavenú teplotu ohriať, prietok obme-
dzí. Bežne predávané elektronicky riadené prietokové ohrievače tento prvok
neobsahujú a tým nie je možné vždy dosiahnutie nastavenej teploty zaručiť.
Ohrievač umožňuje tiež doohrev predohriatej vody (napr. pre solárne systémy).
Teplota vstupnej vody nesmie prekročiť 55°C.
Požadovaná teplota vody môže byť voličom teploty plynule nastavovaná v roz-
pätí 20-60 °C a je vždy na stupeň presne dosiahnutá a to i pri kolísání tlaku
vody. Zvolená teplota je zobrazená na velkoplošnom prehľadnom podsvietenom
displeji. Naviac je na ovládacom paneli pomocou svetelnej diódy zobrazené,
v akom rozsahu sa nachádza zvolená teplota (zelená farba = nastavená
hodnota 43 °C, červená farba = nastavená hodnota 43 °C). U prístroja je možné
použiť detskú poistku, ktorá umožňuje obmedzenie maximálnej hodnoty výstup-
nej teplej vody.
Pomocou dvoch pamäťových tlačidiel môžu byť do pamäte vložené dve hodno-
ty požadovanej výstupnej teploty vody a z nej potom krátkym stiskom prísluš-
ného tlačidla vyvolané. Prístroj je možné vybaviť káblovým alebo rádiovým
diaľkovým ovládáním.
Častým problémom vodovodných rozvodov
je vysoká tvrdosť vody. Ohrievač je preto vyba-
vený špeciálnym ohrievacím telesom konštruo-
vaným pre tvrdú vodu (systém neizolovaného
ohrevného vodiča) a uloženým v medenom
plášti. Potenciálne nebezpečenstvo poškodenia
tohoto ohrevného systému je odstránené
systémom pre rozpoznávanie vzduchových
bublín. Ak počas prevádzky vnikne vzduch do
ohrevného valca (napr. po výpadku v dodáv-
ke vody), odpája systém na niekoľko sekúnd
elektrické napájsnie a chrání tým ohrievacie
teleso.
Ďalšou novou funkciou je automatika množstva
vody. Táto funkcia je vhodná pre zábudlivých.
Po dosiahnutí predvoleného množstva vody
zníži automatika prietokové množstvo na cca.
4 l/min. a pritečie ešte malé množstvo vody.
Požadovaná teplota zostáva konštantná.

TA TRAMAT - oh rievače vod y, s.r.o.


Hlavná 1
058 01 Poprad
Slovenská republika

Novinkou u prístroja DHE SLi sú tzv. wellness sprchovacie programy:


prevencia proti nachladeniu Pre otužovanie je na záver doporučená studená sprcha, ktorá vyvolá reflexívne prehriatie tela.
studené osvieženie Osviežujúci záver studenej sprchy s opätovným ohriatím.
letný fitness program Rýchla striedavá sprcha pre zdokonalenie fitness so záverečným ohriatím.
Pre podporu prekrvenia budú ruky a nohy osprchované studenou. Pri tom musí sprcha začínať od rúk a nôh a pokračovať k telu.
podpora prekrvenia Proces môže býť následne opakovaný s teplou vodou.

RODINNÝ DOM
95
096_EKO kominy_dom_sk:Document 1 21.9.2008 16:58 Stránka 1

Tel.: +420 224 250 214, Fax: +420 224 250 214, e−mail: praha@eko-kominy.cz, www.eko-kominy.cz

EKO KOMÍNY s. r.o.


Opolská 596/2
181 00 Praha 8
Česká republika

Pobočka Brno:
Vodní 547,
664 62 Hrušovany u Brna
Tel: +420 547 214 690

e-mail: brno@e
Fax: +420 547 214 691
eko-kominy.cz

Pobočka Plzeň:
Pivovarská 1097,
33701 Rokycany
Tel: +420 377 331 663

e-mail: plzen@e
Fax: +420 377 331 663
eko-kominy.cz

Pobočka Mělník:
Nádražní 81,
277 01 Dolní Beřkovice
Tel: +420 315 621 810

e-mail: melnik@e
Fax: +420 315 621 810
eko-kominy.cz

EKO UNIVERSAL EKO AQUAPRESS EKO 300


EN 1443 – T400 N1 D 3 G50 EN 1443 - T200 P1 W 2 050 EN 1443 - T450 N1 W 3 G50

Komínový systém je tvorený ako trojzložkový Komínový systém EKO-AQUAPRESS je špeciál- Komínový systém EKO-300 je trojzložkový
komín so zadným vetraním, s keramickou vlož- ny pretlakový komínový systém určený pre pri- komínový systém so spalivovým prieduchom
kou a tepelnou izoláciou umiestnenou v pláš- pojenie spotrebiča s pretlakom spalín na palivo- z nerezovej ocele triedy ČSN 17 349, ktorý
ťových tvárniciach. Zadné vetranie komína vom hrdle (napr. kondenzačné kotle). Je dodá- je opatrený izoláciou z minerálnych alebo
slúži k odvodu vlhkosti z izolácie komínového vaný s komínovými prieduchmi o priemere od keramických vlákien a je opláštený nerezovou
prieduchu a prípadnému nežiaducemu úniku 100 mm do 250 mm. Vhodný pre kondenzačné oceľou triedy ČSN 17 241 s vysokým leskom.
spalín. Komín je určený pre ručnú montáž kotle. Spalivový prieduch EKO-100 je uložený Použitý materiál spolu s technológiou plazmo-
a je dodávaný po jednotlivých komponentoch, v plášťových tvárniciach z ľahkého betónu bez vého zvárania garantujú dlhú životnosť.
ktoré sú podrobne popísané v montážnom tepelnej izolácie. Spoje jednotlivých dielov sú Jednotlivé diely sú do seba zasunuté a zais-
návode. Ku každému zakúpenému komínu sta- opatrené tesnením a zaistené sponou. Medzera tené sponou. Tým je vzniknutý spoj dokonale
vebník dostane montážny návod. Komín je medzi spalivovým prieduchom a vnútorným tesný a pevný. Komínový systém EKO 300
určený pre pripojenie spotrebičov (kotlov) na lícom plášťovej tvárnice môže byť využitá je určený pre samostatné komíny pre odvod
plynné, kvapalné i tuhé palivá. Systémový k odvetraniu kotolne (suprúd), alebo k prívodu spalín od spotrebičov na plynné, kvapalné
komín EKO UNIVERSAl môže byť tiež s nere- a predhriatiu spaľovacieho a tuhé palivá. Podľa druhu pripojeného spotre-
zovou komínovou vložkou pod obchodným vzduchu pre pripojený biča sa dodáva so spalivovým prieduchom,
označením EKO UNISTEEL. spotrebič (protiprúd).Komín o hrúbke steny 0,6 mm 0,8 mm alebo 1 mm.
je dodávaný so spalivovými Komínové diely sa vyrábajú v priemeroch
prieduchmi v priemere od komínového prieduchu od 130 mm do
100 mm do 250 mm a je 600 mm.
Hlavn é výhody systému : určený pre odvod spalín
- Tuzemský certifikovaný systém. od spotrebičov na plynné

– rozmery od ∅ 130 do ∅ 600 mm


- Pre všetky druhy palív. a kvapalné palivá. Ľahký n ávrh

– jednotná konštrukcia do ∅ 600 mm


- Množstvo použitých typových komínových Alternatívne môže byť pre-
tvárnic (celkom 6 typov) vedený s komínovým prie-
- Jedno a dvojprieduchové komíny, vrátane duchom z plastového – inštalačná dĺžka 950, 500 a 250 mm
odvetracieho otvoru pre svetlosť šamotu potrubia PPH alebo PVDF, – obsiahle príslušenstvo
140 až 300 mm. potom je ponúkaný pod obchodným názvom
- Skladobná výška plášťových tvárnic 250 mm EKO AQUAR.
- nižšia hmotnosť. EXHAUSTO Ľahká a hospodá rna
- Skladobná výška šamotových prvkov 500 mm - všetky kompletné diely z nerezovej ocele
- Menej spojov, tj. menej kritických miest, - staticky definovaný počet kotviacich prvkov
vyššia produktivita pri montáži. - podrobné projekčné podklady
- Pri priemere šamotu 140 - 200 mm kon- - podrobné montážne návody
štrukčne a cenovo zvýhodnený komplet - komponenty s kvalitou dielenskej výroby
šamotovej objímky, komínového čističa a Spalivové ventilátory - stavba z prefabrikovaných dielov
redukcie, ktorá zaisťuje prechod na požado- EXHAUSTO sa osadzujú
vaný priemer komínového prieduchu. na ústi komína za úče- Vysoká bezpečno sť
- Krycia doska komína je vyrobená z ľahkého lom zaistenia potrebného podtlaku (ťahu) - vnútorná a vonkajšia rúrka zvarená plazmou
sklovlákno - betónu a je veľmi ľahká v celom komínovom prieduchu. Spalivové - vložka z nerezovej ocele 17 349 (17 249)
(od 11 do 28 kg podľa typu komína) ventilátory zaisťujú bezpečný a spoľahlivý - vonkajšia trubka z nerezovej ocele 17 240
- vhodný taktiež pre nízkoenergetické a pasívne domy odvod spalín bez ohľadu na zmenu - bezpečnosť proti korózii, proti vyhoreniu, do 1 000 °C,
s oddeleným prívodom vzduchu pre zadné vetranie. klimatických podmienok. statická pevnosť, trvanlivá tepelná izolácia hrúbky 35 mm

RODINNÝ DOM
96
097_geminox_dom:Document 1 22.9.2008 10:52 Stránka 1

vykurovanie
Tel.: +421 /2/ 44 25 56 33, Fax: +421 /2/ 44 25 56 13, e−mail: info@geminox.sk, www.geminox.sk, www.procom-sk.sk

Výhradné zastúpenie GeminoX pre Slovensko


PROCOM spol. s r.o.
Smrečianska 18
831 01 Bratislava 37
Slovenská republika

ZEM THRi C THRi DC


celonerezové nástenné kondenzačné kotly pre jeden vykurovací Kondenzačné plynové kotly s možnosťou rozšírenia regulačných dva vykurovacie okruhy s možnosťou
okruh (buď len radiátory alebo len podlahové vykurovanie) funkcií prostredníctvom CLIP IN. K dispozícii sú modely od pripojenia externého zásobníka TÚV
0,9 kW do 49 kW, a to buď len na vykurovanie alebo aj na
Najnovší modelový rad plynových kondentzačných kotlov GeminoX ohrev vody v externom alebo integrovanom zásobníku Dlhoročné skúsenosti výrobcu spojené s dôsledným priesku-
ZEM je vynikajúcou alternatívou všade tam, kde nie je možné, (75 – 120l). mom trhu a trvalou starostlivosťou o zákazníkov umožnili vyvin-
alebo nie je nutné využiť bezo zbytku všetky funkcie špičkového Modelový rad plynových kondenzačných kotlov s označením úť výrobok, ktorý komplexne splňuje najčastejšie požiadavky
modelového radu kondenzačných kotlov GeminoX THRi. THRi s unikátnym riešením technických parametrov zaručuje päť kladené na moderné bývanie v rodinnom dome.
stupňov úspor plynu. Prvý stupeň spočíva v optimalizácii kon-
Prednosti denzácie. Druhým stupňom je optimalizácia procesu spaľovania. Prednosti
- veľmi jednoduchá obsluha Tretím stupňom je lineárna modulácia výkonu riadená počítačo- - vykurovanie priameho vykurovacieho okruhu
- veľmi jednoduchá montáž vou jednotkou a dosiahnutie úplne rovnomerného vykurovania (obvykle radiátory)
- nový kónický celonerezový kondenzačný výmenník v rozsahu 20 – 100 % výkonu kotla. Štvrtým stupňom je ekviter- - vykurovanie zmiešavaného vykurovacieho okruhu
- podľa európskej normy 92/ 42/ CEE sú kotly ZEM zaradené mická regulácia integrovaná v počítačovej riadiacej jednotke (obvykle podlahové vykurovanie) pričom oba okruhy
do triedy * * * * energetickej účinnosti kotla, ktorá zabraňuje zbytočnému ochladzovaniu obvodových sú od seba nezávislé
- široký rozsah modulácie od 20 – 100 % výkonu stien vykurovaného objektu. Piatym stupňom úspor kondenzač- - príprava teplej úžitkovej vody v externom zásobníku
(15 – 100 % pre ZEM 2-17 C) ných kotlov Geminox THRi je riadenie otáčok obehového čerpad- s možnosťou cirkulácie
- komfort najvyššej triedy – integrovaná regulácia Siemens la, čím dochádza k rozšíreniu využiteľného pásma kondenzácie. - možnosť ohrevu bazénu bez nutnosti použitia
LMU 34 obsahuje adaptívnu ekvitermickú reguláciu Prednosti ďalších regulačných prvkov.
Veľmi úsporná prevádzka - podľa európskej normy 92/ 42/ CEE sú kotly THRi zaradené
- účinnosť až 109,5 % podľa EN 92/ 42 CEE – úspora plynu do triedy * * * * energetickej účinnosti Koto l THRi DC
25 – 40 % - široký rozsah modulácie od 20 – 100 % výkonu je oproti THRi C vybavený navyše týmito komponentami:
- nízka hodnota emisií NOx (trieda 5) a CO (max. 20 mg/ m3) (10 – 100 % pre THRi 1-10)
- dlhá životnosť: významné zníženie spínacích cyklov - komfort najvyššej triedy – integrovaná regulácia umožňuje - čerpadlo pre druhý okruh
- jednoduchá údržba pripojiť dva vykurovacie okruhy vďaka systému CLIP-IN, - prepojovacia sada KIT B kotol – zásobník TÚV s 3-cestným
- univerzálnosť – možnosť odvodu spalín komínom, (voliteľné príslušenstvo) možnosť radiť kotly do kaskád rozdeľovacím ventilom a servopohonom

(montážny rám s integrovanou 18 ℓ expanznou nádržou


alebo systémom TURBO (využíva sa najmä pre 10-50 C) - príprava na pripojenie expanznej nádrže
- sériová príprava na pripojenia externého zásobníka TÚV – - veľmi úsporná prevádzka – účinnosť až 109,5 %
zabudovaný 3-cest. ventil + riadiaca elektronika, resp. podľa EN 92/ 42 CEE – úspora plynu 25 – 40% dodávaný ako voliteľné príslušenstvo)
sekundárny doskový výmenník TÚV (ZEM 5-25 SEP) - nízka hodnota emisií NOx (max. 40 mg/m3) a CO - kotol THRi DC je plne vybavený všetkými potrebnými

- integrovaný 42 ℓ celonerezový zásobník buď nabíjací


s mikroakumuláciou (max. 20 mg/m3) hydraulickými a regulačnými prvkami vrátane kabeláže
- dlhá životnosť: významné zníženie spínacích cyklov aj pre druhý okruh. Má veľkosť zhodnú so štandardným
(ZEM 5-25 M 50 H alebo nepriamohrevný (ZEM 2-17 M 50 V) použitie austenitickej nerezovej ocele 316 L na variantom THRi C, určeným pre klasické jednookruhové
- verzie na zemný plyn a propán (2-17 kW len ZP). najexponovanejšie časti kotla vykurovanie, a je teda veľmi kompaktný.

RODINNÝ DOM
97
baxi_dom_SK:Document 1 21.9.2008 17:21 Stránka 1

Tel.: 00421 / 32 652 3532, Fax: 00421 /32 652 3532, e-mail: info@baxi.cz, www.baxi.sk

Baxi Heating (Slovakia), s.r.o.


Piaristická 6836,
911 01 Trenčín
Slovenská republika

ECO3 COMPACT NUVOLA3 COMFORT PRIME HT


ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KOTOL ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KOTOL SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

Nuvola3 Comfort je závesný plynový kotol, ktorý je vďaka 60 litro- Prime HT je závesný plynový kondenzačný kotol splňujúci všet-
Kotol Eco 3 bol navrhnutý tak, aby zaisťoval maximálnu úsporu vému zabudovanému zásobníku z nerezovej ocele AISI 316L schop- ko, čo môžete od kondenzačných kotlov očakávať: vysokú hos-
miesta. Vďaka špeciálnemu systému odvodu spalín je možné Eco ný dodávať veľké množstvo teplej úžitkovej vody s konštantnou podárnosť, maximálny komfort, jednoduché ovládanie a údržbu.
3 umiestniť kdekoľvek: priestor potrebný k jeho umiestneniu je teplotou na viacerých miestach súčasne. Kotol je vybavený odníma- Systém kondenzácie je bezpochyby tou najmodernejšou tech-
minimálny v porovnaní s tradičnými kotlami malých rozmerov. teľným ovládacím panelom s vyspelou funkciou centrálneho riade- nológiou, ktorá predstavuje ideálne riešenie pre vykurovanie,
nia tepelnej regulácie, s LCD displejom pre okamžité a jednoduché ako aj pre výrobu teplej úžitkovej vody: kondenzačné kotly
Široká rada modelov zobrazenie všetkých dôležitých informácií o prevádzke kotla. používané v tradičnom systéme zaisťujú energetickú úsporu až
Kotol Eco3 je k dispozícii v rôznych modeloch s odvodom spa- 35% (čo znamená až o 35% zníženia spotreby plynu).
lín do komína alebo s núteným odvodom, kombinované alebo len Technické údaje
pre vykurovanie. Okrem modelov do 24 kW zahrnula firma Baxi - Výkonová rada od 14 do 32 kW Technické údaje
do svojej ponuky tiež nový model do 14 kW len pre vykurovanie - Maximálna účinnosť (menovitá): 93,2% (u modelu 32 kW) - Maximálny tepelný výkon (menovitý): 24 kW (TÚV) -
(odvod spalín do komína a nútený odvod): tento model bol vyvi- - Energetická účinnosť (92/42/CEE)  20 kW (kúrenie 75/60°C) – u kombinovaného modelu 24 kW
nutý predovšetkým preto, aby vyhovoval novým stavebným požia- - 60 litrový zabudovaný zásobník z nerezovej ocele AISI 316L - Vysoká účinnosť až 109,8%
davkám ohľadom veľmi nízkeho výkonu vo vykurovaní. - Doba pre obnovu teploty vody v zásobníku už od 4 minút - Energetická účinnosť (92/42/CEE): 
- Odnímateľný ovládací panel s veľkým LCD displejom - Nerezový tepelný výmenník s odhlučneným vonkajším
Technické údaje a funkciami tepelnej regulácie: modulačná priestorová sonda, krytom: spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Protizámrazová funkcia programovacie hodiny kúrenia a TÚV, vyspelá ekvitermická - Jednoduché ovládanie: tradičný ovládací panel s ručnými
- Zabudovaný elektrický trojcestný ventil (kombinované modely) regulácia (možnosť pripojenia vonkajšej sondy) ovládačmi, digitálnym displejom a svetelnými kontrolkami
- Nerezový sekundárny doskový výmenník - Elektronika SIEMENS - Moderná elektronika / možnosť pripojenia diaľkového
- Mosadzná hydraulická jednotka - Výroba TÚV (∆T 30° C) až 490 litrov za 30 minút (u modelu 32 kW) ovládania a vonkajšej sondy
- Možnosť pripojenia vonkajšej sondy - Zabudovaná expanzná nádoba TÚV - Elektrický trojcestný ventil v každom modeli
- Dve možnosti regulácie teploty kúrenia: 30-85°C a 30-45°C - Elektrické krytie IPX5D - Ventilátor s moduláciou a zmiešavacie zariadenie
- Postupné elektronické zapaľovanie a modulácia plameňa - Jednoduchá inštalácia vďaka pripojovacej sade, palivo/vzduch
- Elektronická kontrola teploty pomocou dvoch sond NTC ktorá je súčasťou dodávky - Elektrické krytie IPX5D

RODINNÝ DOM
98
baxi_dom_SK:Document 1 21.9.2008 17:21 Stránka 2

vykurovanie

LUNA3 COMFORT
MAIN DIGIT PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL LUNA3 BLUE
ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KOTOL PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL S NÍZKYMI NOX
Vyspelé funkcie tepelnej regulácie pokrokového odnímateľného
Pre kotly Main Digit sú charakteristické minimálne rozmery (len ovládacieho panela, ktorý je sériovo dodávaný s kotlom Luna3
31,7 x 40 x 73 cm), jednoduchá inštalácia a elegantný design. Comfort, zjednodušujú ovládanie prevádzky kotla a tým zaisťujú
Main Digit je k dispozícii s núteným odvodom spalín, s odvodom maximálnu tepelnú pohodu spojenú s minimálnou spotrebou.
spalín do komína a s výkonom 24 kW. Main má v sebe integro- Na veľkom LCD displeji sa zobrazujú všetky informácie o prevá-
vané pokročilé funkcie, je napríklad vybavený elektronickým sys- dzkovom stave kotla. Regulácia sa vykonáva priamo na diaľko-
témom proti usadzovaniu vodného kameňa vo výmenníku TÚV, vom ovládaní. Elektronika kotla Luna3 umožňuje ovládať systémy
systémom autodiagnostiky prípadných porúch kotla a špeciálnym s vysokou i nízkou teplotou.
ovládacím panelom s veľkým LCD displejom pre okamžité zobra-
zenie všetkých informácií. Hlavné funkcie ovládacieho panela:
- Nastavenie a zobrazenie všetkých parametrov kotla:
Technické údaje - teploty v miestnosti, vstupu kúrenia, klimatickej krivky, teploty TÚV Luna3 Blue je závesný kotol šetrný k životnému prostrediu. Jeho
- Maximálna účinnosť (menovitá): 91,1% (u modelu 24 Fi) - programovanie prevádzky okruhu vykurovania a TÚV horák bol skonštruovaný tak, aby boli maximálne znížené škod-
- Bitermický výmenník - vonkajšia teplota livé emisie. Luna3 Blue je k dispozícii vo verzii s núteným odvo-
- Nerezový horák - skutočná teplota v okruhu vykurovania a TÚV, úroveň výkonu dom spalín a s odvodom spalín do komína, len pre kúrenie a
- Výroba TÚV 13,7 l/min (∆T 25°C) a modulácie kombinovaný s výrobou TÚV, s výkonmi od 18 do 28 kW.
- Ovládací panel s veľkým LCD displejom - množstvo odoberanej TÚV
- Elektronická modulácia plameňa - Diagnostika a zaznamenávanie posledných zistených porúch Technické údaje
- Elektronické zapaľovanie - Elektronické ovládanie klimatickej regulácie systémov - Energetická účinnosť (92/42/CEE) 
- Ekvitermická regulácia s „pohyblivou teplotou“. V prípade, že je pripojená vonkajšia - Digitálny ovládací panel s LCD displejom
(vonkajšia sonda k dispozícii sonda (na objednávku), elektronická doska v závislosti na a tlačidlami pre programovanie a reguláciu
na objednávku) zistenej vonkajšej teplote a teplote v miestnosti automaticky - Patentovaný systém AFR Baxi pre optimalizáciu účinnosti
- Elektronický systém proti usadzovaniu nastaví správnu klimatickú krivku. - Vodou chladený horák s nízkymi NOx
vodného kameňa - Týždenné dvojúrovňové programovanie (comfort/economy); - Elektrický trojcestný ventil
- Elektrické krytie IPX4D prevádzkové nastavenie kotla je možné uskutočniť pre - Nerezový sekundárny výmenník
- Kompaktné rozmery – významná úspora miesta jednotlivé dni a skupiny niekoľkých po sebe idúcich dní - Elektrické krytie IPX5D

NUVOLA3 LUNA HT RESIDENTIAL POWER HT


PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ ZÁVESNÉ K OTLY STACIONÁRNE KONDENZAČNÉ KOTLY Až DO 150 KW.
SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM S VYSOKÝMI VÝKONMI
Tento model bol vyvinutý na základe neustále rastúceho dopytu
Kondenzačné systémy Baxi predstavujú optimálne riešenie pre po kondenzačných kotloch. Rada Power HT, ktorá je k dispozí-
tepelné systémy, ktoré vyžadujú vysoké výkony. Kondenzačné cii v 6 modeloch s výkonmi od 45 do 150 kW, predstavuje ideál-
Nuvola3 je závesný kotol so zabudovaným zásobníkom, ktorý je kotly samostatné alebo v kaskáde, spoločne s uceleným systé- ne riešenie pre inštaláciu jednotlivých kotlov, ale vďaka vyspelej
schopný dodávať veľké množstvo teplej vody. mom elektronickej regulácie, sú základom systémov kúrenia elektronike (Baxi by Siemens) je vhodná tiež pre inštaláciu do
Kotol je vybavený ovládacím panelom s displejom LCD, kde sú s vynikajúcimi energetickými vlastnosťami a nízkymi emisiami kaskádových systémov. Kotly sa vyznačujú vysokou účinnosťou
jasne a rýchlo zobrazované všetky potrebné informácie o pre- NOx. Luna HT (14,5 – 100 kW) je modelová rada kotlov pokrý- a kompaktnými rozmermi - šírka všetkých modelov je len 45 cm.
vádzke. Tlačidlá umožňujú jednoduché nastavenie a reguláciu vajúca potreby výkonu kúrenia až do 100 kW. Kotly Luna HT sú
rôznych parametrov. ideálne pre inštaláciu zmiešaného kaskádového systému až 12 Technické údaje:
kotlov. Reguláciu riadi elektronický kontrolný systém Baxi by - Ventilátor s moduláciou pre optimalizáciu účinnosti
Technické údaje Siemens. Kompatibilný s reguláciou Siemens Albatros. a konštantné zmiešavanie palivo/vzduch u všetkých modelov.
- Výkonová rada od 14 do 28 kW - Možnosť pripojenia diaľkového ovládania Baxi Siemens
- Maximálna účinnosť (menovitá): 92,9% (u modelu 240 Fi) Technické údaje: a vonkajšej sondy (pre ekvitermickú reguláciu)
- Zabudovaný smaltovaný zásobník 40 l - Kotly len pre vykurovanie - Elektronický displej, digitálne programovanie zásobníka,
- Výroba TUV (∆T 30° C) až 420 litrov za 30 minút - Nerezový primárny výmenník: vysoká účinnosť, regulácia a kontrola / dvojitý mikroprocesor CPU
- Digitálny ovládací panel s veľkým LCD displejom kompaktné rozmery, spoľahlivosť a dlhá životnosť pre optimalizáciu účinnosti
a tlačidlami pre programovanie a regulovanie: - Energetická účinnosť (92/42/CEE)  - Systém pretáčania čerpadla každých 24 hodín
okamžitá kontrola a diagnostika - Zabudované čerpadlo (u modelu Luna HT 1.450 P) - Protizámrazová funkcia
- Príprava pre ekvitermickú reguláciu - Elektronika Siemens, elektronická doska LMU 54 - Možnosť inštalácie do zmiešaných systémov
(vonkajšia sonda na objednávku) - Digitálny ovládací panel “advanced CPS system” s tlačidlami (vysoká a nízka teplota) a do kaskád
- Jednoduchá inštalácia vďaka pripojovacej sade, a veľkým displejom pre zobrazovanie textu a symbolov - Možnosť pripojenia zásobníka pre výrobu TÚV
ktorá je súčasťou dodávky. - Vyspelá elektronika pre riadenie samostatných kotlov, kaskád - Možnosť pripojenia čerpadla okruhu kúrenia a čerpadla
- Elektrické krytie IPX5D - Elektrické krytie IPX5D zásobníka TÚV

RODINNÝ DOM
99
100_junkers_dom_sk:Document 1 21.9.2008 17:31 Stránka 1

Tel.: +421 (2) 4870 3206, Fax: +421 (2) 4870 3230, e−mail: junkers.slovakia@sk.bosch.com, www.junkersonline.sk

Robert Bosch, spol. s.r.o.


divízia Junkers
Dr. Vladimíra Clementisa 10
826 47 Bratislava 29
Slovenská republika

plynové kondenzačné kotle - rada cerapur plynové kondenzačné kotle - rada ceraclass

CERAPUR SMART CERAPUR COMFORT CERAPUR ACU CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE
Základný model Pre maximálne pohodlie Vráta ne zásobn íka tepl ej vody Maximálna kapacita v mini- Všetko pre maximálny Pre obvzlášť vysoké nároky
s viacerými prednosťami málnom priestore komfort
Plynový kondenzačný kotol
Plynový kondenzačný kotol CerapurAcu poskytuje teplo a
Kondenzačný kotol Cerapur- CerapurComfort, ako už vyplýva teplú vodu v jednom zariadení Nový plynový nízkoteplotný
Smart Vám ponúka celý rad z jeho názvu, poskytuje najvyš- a na malom priestore. kotol Ceraclass je majster vo
predností. Dá sa jednoducho ší komfort vykurovania a prí- Je vybavený 42-litrovým zásob- všetkých oblastiach. Spája v
obsluhovať, inštalovať a kombi- pravy teplej vody, pohodlný níkom s technológiou vrstvené- sebe energeticky efektívne rie- Kompaktný plynový závesný
novať so solárnymi zariadeniami multifunkčný displej a takmer ho ohrevu vďaka čomu nene- šenie vykurovania a prípravy kotol pre vykurovanie a prípra- Obzvlášť komfortný, obzvlášť
Junkers. Tieto vlastnosti spolu bezhlučnú prevádzku. Kotol naj- chá žiadne požiadavky na kom- teplej vody. Poskytuje takmer vu teplej vody v integrovanom úsporný nový plynový
s ostatnými zabezpečujú vyso- vyššej kategórie s maximálne fort prípravy teplej vody neobmedzené možnosti pre zásobníku zabezpečuje vysoký nízkoteplotný kotol pre vykuro-
ký komfort vykurovania a prí- úspornou prevádzkou spotreby a úsporu miesta nesplnené. uspokojenie akýchkoľvek požia- komfort na minimálnom priesto- vanie a prípravu teplej vody.
pravy teplej vody pri jeho plynu a elektrickej energie. Energeticky efektívny, kompakt- daviek zákazníka. re. Vďaka tlačidlu COM/ECO
použití. Jedným slovom skvelé ný a komfortný to sú základné - Regulačný rozsah výkonu umožňuje individuálne nastavo-
základné prevedenie konden- - Modulačný rozsah výkonu charakteristiky tohto kotla. kotla 8,0 - 23,6 kW (KE) - Regulačný rozsah výkonu vanie prípravy teplej vody.
začného kotla. kotla 3-16 kW, 6,5-28 kW, - Výkon kotla pre vykurovanie 10,0 - 24,0 kW (AE) kotla 10,0 - 24,0 kW
9,5-42 kW 22 kW pre ohrev teplej vody 4,0 - 12,0 kW - Rozmery (v x š x h) - Regulačný rozsah výkonu
- Modulačný rozsah výkonu - Rozmery (v x š x h) 28 kW (ZS 12-2 LHKE/AE) 890 x 600 x 482 kotla 7,3 - 24,0 kW
kotla 3-14 kW (ZSB), 850 x 440 x 350 - Rozmery (v x š x h) - Rozmery (v x š x h) - Hmotnosť 75 kg (MFK), - Rozmery (v x š x h)
7-22 kW (ZWB) - Možnosť pripojenia 880 x 600 x 482 700 x 400 x 298 mm 79 kg (MFA) 825 x 400 x 370 mm

Ø 130 mm (MFK),
- Rozmery (v x š x h) nepriamoohrievaného - Hmotnosť 65 kg - Odťah spalín do komína - Integrovaný zásobník - Odťah spalín do komína

konštrukciu Ø 60/100 mm cez obvodovú konštrukciu Ø


850 x 440 x 370 zásobníka (ZSBR, ZBR) (dve časti 25 a 40 kg) (LHKE), cez obvodovú teplej vody 48 L

Ø 130 mm (MFK),
- Možnosť pripojenia nepriamo- - Prietokový ohrev teplej vody - Integrovaný zásobník - Odťah spalín do komína
ohrievaného zásobníka (ZSB) 15L/min (ZWB) teplej vody 42 L (LHAE) 60/100 mm (MFA)

konštrukciu Ø 60/100 mm Ø 60/100 mm (MFA)


- Prietokový ohrev teplej vody - Integrovaný ekvitermický - Odťah spalín cez obvodovú - prietokový ohrev teplej vody cez obvodovú konštrukciu - Prietokový ohrev teplej vody
8L/min (ZWB) regulátor (ZW) 11 l/min. (ZWC)

RODINNÝ DOM
100
101_attack_dom:Document 1 21.9.2008 17:32 Stránka 1

vykurovanie
Tel.: +421 43 / 4003 101, Fax: +421 43 / 4003 106, e−mail: kotle@attack-sro.sk, www.attack-sro.sk

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 VRÚTKY
Slovenská republika

ATTACK DP PROFI − splyňovací kotol na suché drevo ATTACK PELLET - peletizačný kotol ATTACK KZT - nástenný plynový kondenzačný kotol

Splyňovací kotol ATTACK DP, je určený pre úsporné Kotle na spaľovanie biomasy ATTACK Pellet sú moderné kotle, Nástenné kondenzačné kotle ATTACK KZT s modulačným
a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, ktoré svojou dokonalosťou spaľovania šetria životné prostredie, výkonom 7-25 kW sú určené pre kúrenie a ohrev TÚV
malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným pričom užívateľovi ponúkajú komfort porovnateľný so spaľovaním vo vstavanom 60 litrovom zásobníku. Kondenzačné kotle
palivom pre kotol ATTACK DP je suché drevo. Pri plnom využití plynu. Kotle ATTACK Pellet sú určené na vykurovanie rodinných ATTACK KZT sú určené pre ústredné alebo etážové vykurova-
nakladacieho zásobníka možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 domov a priemyselných objektov. Ako palivo sa používajú drevné nie rodinných domov, bytov, obchodov a ďalších podobných
hodín. Splyňovací kotol "ATTACK DP Profi" je ovládaný pelety, resp. biomasa podľa typu použitého horáka. Alternatívne objektov. Kotle sú plne automaticky ovládané mikroprocesoro-
elektronickým regulátorom, ktorý je určený na reguláciu teploty je možné v kotly ATTACK Pellet spaľovať aj kusové drevo po vou automatikou s ekvitermickou reguláciou a kotlovou regulá-
vodných kotlov na spaľovanie dreva. Prednosť Profi verzie kotlov jednoduchej montáži spaľovacieho roštu. Kotol umožňuje takúto ciou s možnosťou pripojenia priestorového regulátora, snímača
ATTACK DP oproti verzii Standard spočíva vo vyššom komforte alternatívu, keď z akéhokoľvek dôvodu nie je možná prevádzka vonkajšej teploty alebo ďalšej nadradenej regulácie. Kotol je
obsluhy, možnosti modulácie výkonu kotla za účelom dosiahnutia kotla na pelety (napr. nedostatok peliet, prerušená dodávka elek- ovládaný pomocou tlačidiel a funkcie sú zobrazované na plne
najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Regulátor trickej energie...). Kotol je taktiež možné vybaviť elektrickým podsvietenom LCD displeji.
vykonáva stále meranie teploty vody v kotly a jej hodnotu ukazuje vykurovacím telesom o výkonoch 2,4 - 6 kW, ktoré je vybavené Predn osti:
na displeji a súčasne riadi spalinový ventilátor a čerpadlo Ú.K. vlastným prevádzkovým aj havaríjnym termostatom. - Moderný design, Minimálne rozmery
Prednosti: ATTACK PELLET 20 - Vysoká účinnosť až 106 %
- Moderný design Kotol na spaľovanie drevných peliet v základnom vyhotovení, - Nízka spotreba plynu
- Spaľovanie mäkkého aj tvrdého dreva s menovitým výkonom 20kW. Čistenie výmenníka tepla a vybera- - Nízka hlučnosť
vo veľkej spaľovacej komore 105, 145, 185, 350 l nie popola je manuálne. Kotol obsahuje veľký 16 litrový popolník, - Jednoduchá obsluha
- Vysoká úcinnosť spaľovania - nízka spotreba paliva ktorého čistenie je závislé od intenzity prevádzky kotla. - Okamžitá dodávka TÚV
- Minimálne množstvo odpadu Prednosti: - Ekvitermická regulácia
- Nenárocná obsluha a jednoduché čistenie - Automatická prevádzka kotla riadená izbovým termostatom, - Plynulá regulácia výkonu
- Automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva zaručujúca komfort vykurovania - Poistka proti zamrznutiu vody
- Odťahový ventilátor zaisťuje rovnomerné - Vysoká účinnosť spaľovania - nízka spotreba paliva - Ovládanie a kontrola cez LCD displej
a efektívne spaľovanie - Automatické podávanie paliva - Možnosť ovládania kotla OPENTHERM reguláciou
- Možnosť prikladať veľké kusy dreva - Dlhodobo overená konštrukcia kotlového telesa - Výhodná cena
- Vybavený dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotly - Vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky - Kvalitná servisná sieť

RODINNÝ DOM
101
102_pokrok_dom:Document 1 21.9.2008 17:34 Stránka 1

Tel.: +421 /041 / 565 19 24 - 5, Fax: +421 /041 / 565 19 30, e−mail: pokrok@pokrok.sk, www.pokrok.sk

POKROK výrobné družstvo Žilina


Košická 4
010 01 Žilina
Slovenská republika

kozubové pece kozubové vložky


KERAMICKÝ ŠPORÁK BESKYD KOZUBOVÉ VLOŽKY KVR-V

Je určený na varenie, pečenie a vykurovanie v domác- V prevedení s automatickou reguláciou procesu spaľovania
nostiach. Možnosť napojenia na komín z bočnej resp. a s možnosťou pripojenia ventilátora na nútený obeh ohriatého
zadnej strany. Vyrába sa v obojstrannom prevedení vzduchu. Moderný dizajn a špičkové parametre efektívnosti,
(pravý a ľavý). bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti patria medzi silné stránky
Najčastejšie farebné odtiene v prevedení: tejto modelovej rady. Nominálny tepelný výkon je v rozmedzí
tmavohnedá, piesková, zelená, svetlý a tmavý holand a od 12 – 22 kW. Dvierka sa vysúvajú nahor, vložku je možné
biela. napojiť na teplovzdušné rozvody. Sekundárny oplach dverí zaisťuje
Najčastejšie vzory keramiky: kaplnka, rámik a hladká ich stálu čistotu počas horenia a kvalitná výstelka šamotovými
keramika. Možnosť voľby smaltovanej vložky - biela, a skamolexovými doskami tvorí predpoklad pre správny tepelný
tmavohnedá alebo svetlohnedá. Šporák je konštruovaný tok do priestoru. Možnosť voľby modelu s napojením na externý
na spaľovanie dreva a hnedého uhlia. prívod vzduchu.
Menovitý výkon je 10 kW.
Priemer odťahového hrdla: 132 mm
Hmotnosť: 250 kg
Priemerná spotreba paliva: 3 kg/hod

KERAMICKÁ KOZUBOVÁ PEC KPR- K31


KOZUBOVÉ VLOŽKY KVR HP
Keramické krby sú určené na spaľovanie dreva a lisovaných
Sú určené na spaľovanie dreva a lisovaných drevených
drevených brikiet. Sú vhodné do interiérov, kde je možnosť
brikiet. Sú vhodné do interiérov, kde je možnosť napojenia
pripojenia na komín. Vývod do komína je zozadu.
na komín. Nominálny tepelný výkon je v rozmedzí
Sú vhodné do miestností s objemom 70 – 160 m3.
od 10 – 16 kW. Druhý plášť umožňuje napojenie vložky
Sú zostavené z keramických dielov vo forme skladačky.
na teplovzdušné rozvody. Výhodou tejto modelovej rady
Nominálny tepelný výkon: 7 kW
je vysoká účinnosť spaľovania v rozsahu 74% - 82 %
Priemer komínovej rúry: 150 mm
a centrálny prívod vzduchu z exteriéru do spaľovacej komory.
Hmotnosť: 155 kg
Výsuvný mechanizmus a systém prítlaku dverí zabezpečuje
ich spoľahlivú tesnosť a bezpečnosť. Možnosť zadného aj
vrchného odvodu spalín. Úzke tvarové línie a moderný dizajn
patria k prednostiam tejto modelovej rady.

KOZUBOVÉ VLOŽKY KV S TYPOVÝM OZNAČENÍM „A4“

KOZUBOVÁ PEC KPO – C3 V prevedení s automatickou reguláciou procesu spaľovania


a s možnosťou pripojenia vložky na sústavu teplovzdušných
Je určená na spaľovanie dreva a lisovaných drevených brikiet. rozvodov. Nominálny tepelný výkon je 10 kW a priemer
Vhodná do interiérov, kde je možnosť pripojenia na komín. komínovej rúry 180 mm. Výsuvné nožičky umožňujú regulovať
Nominálny tepelný výkon : 7 kW. výšku tesela pri jeho inštalovaní do obstavby. Dvierka sa
Hmotnosť: 150 kg otvárajú do priestoru a môžu byť rovné, oblé alebo hranaté.
Objem vykurovaného priestoru: 150-270 m3 Priemerná spotreba paliva je 3,8 kg/hod. Telesá majú mož-
Priemer komínovej rúry: 150 mm nosť napojenia na externý prívod vzduchu do spaľovacieho
priestoru. Kvalita spracovania a funkčné parametre kladú
tento model do skupiny špičkových výrobkov patriacich
do sortimentu kozubových vložiek.

RODINNÝ DOM
102
104_rehau_podlahovka_sk:Document 1 21.9.2008 17:36 Stránka 1

SK − Tel.: 00421 − 268 209 110, Fax: 00421 − 263 813 422, E−mail: bratislava@rehau.com, www.rehau.sk

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
Slovenská republika

TECHNIKA BUDOV OD REHAU STENOVÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE STROPNÉ CHLADENIE

REHAU ponúka kompletný systém premyslených riešení pre Pri stenovom vykurovaní sa, podobne ako pri podlahovom, Plošné chladenie prináša novú dimenziu pohody počas horú-
obytné aj občianske stavby, rozvody pitnej a ohriatej vody, využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej plochy. cich letných dní, pričom chladenie stropom predstavuje naj-
pre vykurovanie a chladenie, a to inštalciou suchým a mokrým Steny vďaka teplovodným rúrkam dosahujú mierne vyššiu komfortnejšiu alternatívu. Pocit jemného chladu bez prievanu
systémom. povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej je jedinečný a veľmi príjemný.
miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a záro-
Všetky systémy REHAU sú koncipované na každodenné drsné je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, veň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Navyše Vašu
podmienky na stavbe. Z praxe pre prax. Je jedno, pre ktorý ktoré nás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi peňaženku potešia nízke prevádzkové náklady.
systém sa rozhodnete, všetky komponenty sa inštalujú rýchlo nízkej teplote vzduchu okolo nás. Princíp stenového chladenia Stropné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky
a jednoducho, a zároveň ponúkajú najvyvšší stupeň bezpečnosti spočíva vo veľkoplošnom chladení stenou pomocou chladiacej na ideálny tepelný komfort, pretože dokáže odbúrať teplo
a kvality. REHAU Vám poskytuje nadštadardnú 10 ročnú záruku vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach REHAU. pre ľudský organizmus najprirodzenejším spôsobom - sálaním.
na materiál rúrok a tvaroviek do výšky 500.000 EUR. Výmena energie na rozdiel od klasickej klimatizácie potom Stropné chladenie predstavuje aj v porovnaní s klasickou
prebieha medzi všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vráta- klimatizáciou obrovský krok vpred, a reprezentuje najvyšší
ne ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu. Toto jemné štandard pohody. Spomeňte si, ako príjemne sa počas horú-
veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny čav cítite v starých masívnych stavbách s chladnými stenami
tepelný komfort. a stropmi. REHAU ponúka systémy pre pokládku rúrok do
stropu pod omietku, priamo do betónu, alebo pomocou prefa-
Výhody stenového vykurovania a chladenia brikovaných sadrokartónových dosiek.
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE - Vysoký komfort – jemný chlad, príjemné sálavé teplo
- Rýchlejšie reakcie pri vykurovaní oproti podlahovému Výhody stropného chladenia
Výhody systému na prvý pohľad: systému - Najvyšší komfort chladenia – jemný padajúci chlad
- Vysoký komfort príjemne sálajúceho tepla - Výrazná úspora prevádzkových nákladov v režime vykurovania - Výrazná úspora prevádzkových nákladov, pri možnosti
- Systémová doska Vario slúži zároveň ako izolácia - Extrémna prevádzková úspora, pri možnosti pasívneho chla- pasívneho chladenia spodnou vodou alebo hĺbkovým vrtom
a pevná fixácia rúrok denia spodnou vodou alebo hĺbkovým vrtom platíte dokonca platíte dokonca len náklady na elektrickú energiu obeho-
- Flexibilná a rýchla pokládka len náklady na elektrickú energiu obehových čerpadiel vých čerpadiel
- Vhodná pre tekutú mazaninu (napr. sadrové potery) - Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru - Žiadne nepríjemné prúdenie studeného vzduchu
- Možnosť ďalších spôsobov pokládky, napr. upevňovacia lišta - Žiadne vírenie prachu – vhodnosť pre alergikov - Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
RAUFIX, alebo pripináčikový systém Tacker - Žiadne nepríjemné prúdenie studeného vzduchu pri chladení - Žiadne vírenie prachu - vhodnosť pre alergikov
- Záruka 10 rokov - Úplne bezhlučná prevádzka - Úplne bezhlučná prevádzka

RODINNÝ DOM
104
105_univenta_dom:Document 1 21.9.2008 17:38 Stránka 1

vykurovanie
Tel.: +421 43 586 51 33, Fax: +421 43 586 44 15, e−mail: info@univenta.sk, www.univenta.sk

UNIVENTA s.r.o.
Vyšný Kubín 2
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

VEĽKOPLOŠNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PODLAHOVÉ KONVEKTORY STENOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE

Prednosti po dlaho vého vyku rovan ia:


- optické rozšírenie miestnosti
- ideálna teplota a vlhkosť vzduchu Podlahové konvektory UNICOIL zabezpečujú komfort pri vykuro- Stenové vykurovanie je princípom činnosti a prevádzkovými
- minimálna prašnosť prostredia vaní a zároveň spĺňajú všetky podmienky kladené zo strany podmienkami veľmi podobné podlahovému. Prednosťami tohto
- dodržanie všetkých hygienických aspektov pre pobyt architektov, projektantov, dizajnérov a užívateľov. spôsobu vykurovania sú veľkoplošné sálavé teplo a hlavne
v pobytovej zóne Nízka stavebná výška umožňuje umiestnenie konvektorov do schopnosť rýchlej reakcie a tým i rýchlejšie vyhriatie miestnosti.
- bez údržbová prevádzka, maximálna spoľahlivosť a dlhá každej konštrukcie podlahy. Práve tieto vlastnosti predurčujú stenové vykurovanie pre širokú
životnosť, (pri rúrke UNIVENTA 17 x2,5 mm záruka až 30 oblasť použitia v zdravotníctve, priemysle, verejných budovách,
rokov). Využitie podlahových konvektorov je možné aj s ďalšími typmi ale aj rodinných domoch.
Mo žnosti po užitia po dlah ového vyku rovan ia: vykurovania, či už ako hlavný vykurovací systém (konvektory Ďalšou z možností použitia sú špeciálne priestory, v ktorých je
- rodinné domy UNICOIL L E, ME – s ve ntilátor mi) alebo aj v kombinácií s iným potrebné zabrániť roseniu stien (bazény, kúpele).
- spoločenské budovy spôsobom vykurovania ako doplnok k hlavnému spôsobu vyku- Systém stenového vykurovania je možné využívať v letných
- sociálne zariadenia rovania – podlahovka, radiátory (konvektory UNICOI L L,M – bez mesiacoch na chladenie. Pred realizáciou samotného projektu
- kúpaliská ve ntilátor a). je však potrebné s týmto počítať, nakoľko systém chladenia má
- vykurovanie historických budov niektoré technické odlišnosti. Podmienkou fungovania systému
- vykurovanie kostolov Navyše, podlahové konvektory UNICOIL sú konštrukčne prispô- je ale zdroj chladu – napr. tepelné čerpadlo s reverzným cho-
- mnoho ďalšie aplikácie sobené aj na chladenie, čo umožňuje ich využitie aj v letných dom.
Špeciá lne apliká cie: mesiacoch. Vplyvom sálania tepla zo steny a vďaka takmer ideálnemu roz-
- vykurovanie plochy na voľnom priestranstve loženiu teplôt je možné znížiť teplotu v miestnosti o 3 oC – 4
- vykurovanie chodníkov - estetické a výkonné o
C. , pričom každé zníženie teploty v priestore o 1 oC, pred-
- vykurovanie príjazdových ciest - rôzne farby pochôdznych mriežok stavuje úsporu energie 6 %.
- vykurovanie štadiónov - nízka hĺbka zabudovania V priestoroch so stenovým vykurovaním nie sú vedené žiadne
- chladenie klzísk - s tichými tangenciálnymi ventilátormi potrubné rozvody, čo umožňuje väčšiu variabilnosť vnútorného
- vykurovanie priemyselných hál - s prirodzenou cirkuláciou vzduchu vybavenia a opticky sa zväčšuje priestor.
- možnosť vykurovania a chladenia Základom stenového vykurovania je špičková rúrka RADIANOX
Kvalitným prevedením teplovodného vykurovania sa docieli zníže- - nízke prevádzkové náklady z dôvodu potreby minimálneho so 100 % hliníkovou proti kyslíkovou bariérou, ktorá je doko-
nie energetickej náročnosti každého objektu. množstva vykurovacej vody vo výmenníku nale flexibilná. Použitím tejto rúrky je systém dokonale chráne-
- 5 štandardných dĺžok (1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm) ný proti zavzdušneniu.
Systém podlahového vykurovania spoločnosti UNIVENTA s.r.o. - možnosť výroby ľubovoľnej dĺžky Výhodou stenového vykurovania je aj rýchlejší nábeh teploty
spĺňa požiadavky zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch - rôzne uhly napojenia (väčšia pružnosť pri zmene teplôt), nižšia spotreba materiálu
v znení neskorších predpisov. - oblúkové a rohové konvektory oproti podlahovému vykurovaniu (betón).

RODINNÝ DOM
105
106_rehau_tart_stiebel:Document 1 26.9.2008 17:50 Stránka 1

SOLÁRNE SYSTÉMY REHAU SOLECT: REFLEXNÉ FÓLIE POD PODLAHOVÉ KOLEKTOR


vysoká hodnota, Životnosť a flexibilita VYKUROVANIE SUNFLEX Floor SOL 27 plus
Slnko dnes skutočne robí česť svojmu menu. Celý deň je krásne
slnečno. Teraz využijem čas k naozajstnému odpočinku. Možno
si doprajem dôkladné raňajky, krásnu knihu – alebo možno
vôbec nič. Prijímanie slnečných lúčov je perfektný spôsob,
ako stráviť dnešný deň. Poskytne mi odpočinok a dovolí mi
načerpať novú energiu. Premýšľam o tom, že si urobím pekný
večer. Ale najprv sa chystám na pekne dlhý kúpeľ. To je jeden
z malých životných luxusov, ktorý ma nestojí skoro nič.
Je to preto, že kolektory na streche sú trochu ako ja.
Tiež celý deň ležia a vstrebávajú energiu. A teraz sa ju chystám
využiť. Najlepšie veci na svete sú mimochodom zadarmo.

Zvýšenie tepelnej účinnosti podlahového kúrenia.V prípade


použitia podlahového kúrenia dochádza k vedeniu tepla nielen
smerom k vykurovanému priestoru, ale tiež v opačnom smere,
do podlahy. Podkladová fólia Sunflex Floor pre podlahové kúre- Čím sa vyznaču jú kolektor y Stiebel Eltro n ?
nie znižuje vyhrievanie priestoru pod teplovodným potrubím a
odráža tepelné lúče späť do obytného priestora. Fólia zlepšuje Vysoká účinnosť a najlepšie vlastnosti materiálov robia z ploš-
tiež priečne vedenie tepla smerom nahor a do strán a umožňuje ných kolektorov Stiebel Eltron špičkový produkt. Na jednej strane
tiež dosiahnuť rovnomerné teploty podlahy. Pri ohnutí v rohoch to zaisťuje vysoko transparentné solárne špeciálne sklo (92%
medzi podlahou a stenou využijeme fóliu ako dilatálnu vložku. priepustnosť), vysoká absorbcia (α>95% prijatého žiarenia) a
Fóliu Sunflex Floor môžeme tiež použiť pre izoláciu vodovodného malé emisie (ε<5%, žiarenia) vysoko selektívneho absorbéra s
a vykurovacieho potrubia, alebo izoláciu vzduchotechniky. vynikajúcim solárnym ziskom a na druhej strane tepelná izolácia
Použitím fólie Sunflex Floor zvýšime účinnosť podlahového vykuro- a kombinovaný systém lepenia a upínania s materiálmi s dlhou
vania až o 8 % a znížime straty smerom do podlahy až o 18 %. životnosťou a trvale elastickými pre minimalizáciu celkovej straty
kolektora.
Vlastnosti:
- znižuje tepelné straty a zvyšuje účinnost vykurovania
- slúži ako separačná fólia
- odolná voči chemickým vplyvom
- znižuje kročajový útlm o 18 dB
- dilatácia medzi stenou a poterom

Mo ntáž:
Podkladová fólia Sunflex Floor pre podlahové kúrenie sa pokladá
reflexnou stranou nadol na polystyrénový základ medzi reflexnou
vrstvou a vykurovacím potrubím. Tým vytvoríme vzduchovú
medzeru, ktorá podporí reflexné účinky. Fólia sa dá ľahko strihať
nožničkami na požadovaný rozmer. Slúži tiež ako separačná
zábrana proti zatečeniu betónovej vrstvy medzi izoláciu
a vytvorené tepelné mosty .

Solárne systémy REHAU SOLECT zodpovedajú najnovšiemu Reflexné fólie pod plávajúce a drevené
stavu techniky. Sú vybavené len odskúšanými a kvalitnými
komponentami.
podlahy - SUNFLEX FOAM
So systémom REHAU splníme vaše najrozmanitejšie predsatvy.
Je jedno, či ide o kombinované zariadenie na podporu vykuro-
vania a ohrev pitnej vody, alebo len ohrev pitnej vody, REHAU
SOLECT možno zabudovaž do novostavby alebo aj pri rekon-
štrukcii. Systém má zároveň atraktívny vzhľad a dodá Vašej
stavbe okrem úžitkovej hodnoty dodatočný punc.

Presvedčivé argumenty pre presvedčivý systém:


− Optimálny využitie slnečnej energie vzájomne odladenými
komponentami
− Rôzne kolektory a zásobníky pre individuálne riešenia
− Komponenty nenáročné na údržbu ponúkajú vysoké
slnečné výnosy dlhé roky
− Bezproblémová kombinácia s rôznymi kotlami, tepelnými Fólia z penového polyetylénu je vynikajúcim riešením pre zrovna-
čerpadlami a pod. nie nerovných základových povrchov v prípade plávajúcich pod-
láh, dosiek alebo pásov z tvrdého dreva. Vďaka reflexnej vrstve
Výhody: nám odvádza teplo späť k vykurovanému priestoru a znižuje
Mnohé dôvody hovoria pre solárny systém tepelné straty podlahou.
− Zníženie spotreby energie na ohrev pitnej vody až o 70%
− Zníženie nákladov na ohrev vykurovacej a pitnej vody Vlastnosti:
o cca. 35% pri kombinovanom zariadení - znižuje kročajový útlm o 18 - 19 dB
− Šetrenie fosílnych palív - zabraňuje tepelným stratám smerom do podlahy
− Zníženie emisií oxidu uhličitého - poistná hydroizolačná fólia (nutné prelepiť spoje)
− Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti - vyrovnáva nerovnosti podlahy
- odolná voči plesniam a chemickým látkam
Ener gia v ra de
Varian ty:
Vďaka využitiu najmodernejšej absorpčnej technológie sa podari-
Systémy pre ohrev pitnej vody a podporu vykurovania Mo ntáž:
lo ešte viac zvýšiť efektívnosť kolektora SOL 27 plus.
Podľa situácie na Vašej stavbe je možná: Podkladová fólia SUNFLEX FOAM sa pokladá na betónový pod-
S povrchovou plochou 2,63 m2 a možnosťou nastaviť optimálnu
− montáž na strechu pomocou strešných hákov klad reflexnou stranou nahor. Ľahko sa strihá nožnicami alebo
pozíciu tohto kolektora možno získať také množstvo energie,
− integrovaná montáž do strechy nožom. Pre zvýšenie odolnosti proti vlhkosti prelepením spoja
ktoré stačí k pokrytiu celkovej požiadavky na teplú vodu
− voľné postavenie na plochú strechu alebo plošinu lepiacou páskou. Veľmi dobrých tepelne izolačných vlastností
až troch osôb. Pre získanie dostatku energie v prípade zvýše-
− integrácia do fasády dosiahneme pri použití fólie pod drevené palubkové podlahy.
ných požiadavok na teplú vodu nie je problém spojiť niekoľko
V tomto prípada sa fólia kladie pod montážnu roštreflexnú vrstvu
kolektorov do rady vedľa seba alebo nad seba.
nahor tak, aby medzi fóliou a podlahou bola zachovaná vzducho-
vá medzera. Výrazne sa tým zvýšia tepelne izolačné vlastnosti.
ST IEBEL ELTRON spo l. s r .o.
REHAU s. r.o. K Hájům 946
Kopčianska 82A T ARTEX, s.r .o. 155 00 Praha 5
850 00 Bratislava Tehelná 7, Česká republika
Slovenská republika 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika
SK − Tel.: 00421 − 268 209 110, Fax: 00421 − 263 813 422, Tel.: +421 327 719 210, Fax: +421 327 719 208 CZ − Telefon: +420 251 116 111, Fax: +420 235 512 122,
E−mail: bratislava@rehau.com,www.rehau.sk e-mail: info@tartex.sk, www.sunflex.cz e−mail: info@stiebel-eltron.cz, www.stiebel-eltron.cz

RODINNÝ DOM
106
regulus_kolektory_dom_SK:Document 1 21.9.2008 17:40 Stránka 1

vykurovanie
Tel.: +421 51 772 21 52, 776 56 67, Fax: +421 51 776 56 67, e−mail: regulus@regulus.sk, www.regulus.sk

REGULUS-TECHNIK, s. r. o.
Strojnícka 3/A
Prešov, 080 06
Slovenská republika

KTK 14 KPW LATENTO


VÁKUOVÝ TRUBICOVÝ SLNEČNÝ KOLEKTOR PLOCHÝ SLNEČNÝ KOLEKTOR AKUMULAČNÁ NÁDRŽ SO ZMENOU SKUPENSTVA

KPW 1

KPW 2
Vysoko sele ktívny povr ch Et a plus predstavuje špičku v súčas-
nosti vyrábaných selektívnych materiáloch. Eta plus je tvorená Akumu la čná n ádr ž L aten to využíva vlastnosti voskovej náplne,
zlúčeninou keramiky a kovu (CERMET). Smerom k povrchu ktorá umožňuje ukladať veľké množstvo tepla pri konštantnej
koncentrácie kovových častíc klesá. Povrch má veľkú absorpciu teplote, kedy vosk mení skupenstvo z pevného na kvapalné.
slnečného žiarenia a malej straty sálaním tepla. Pasivácia kovom Zatiaľčo pri bežnej akumulácii do vody pri ukladaní tepla rastie
spolu s keramickou vrstvou účinne funguje ako difúzna bariéra teplota, do vosku sa ukladá teplo pri stálej nízkej teplote.
Solárnu energiu tak môžeme získavať s vyššou účinnosťou a
stálosť “solárnych parametrov“ absorpcie α= 95% (± 2%)
a zároveň chráni povrch proti korózii. Tým je zaručená dlhodobá
tepelné straty akumulačnej nádrže sú nižšie.
a emisivita ε= 5% (± 2%) a dlhá životnosť absorbéra.
Slnečný kolektor so 14 vakuovými trubicami s plochým
medeným absorbérom s vysoko selektívnym povrchom Tinox. Akumulačná nádrž Latento je navrhnutá pre maximálne hospo-
Povrch Eta plus je vyrábaný v renomovanej nemeckej firme dárenie s ukladanou energiou. Jej vynikajúce vlastnosti sa pre-
Trubicový slnečný kolektor KTK14 v sebe kombinuje technológiu BlueTec, ktorá kladie veľký dôraz na ochranu životného prostre- javia pri solárnom prikurovaní a dlhodobej akumulácii.
trubicového a plochého kolektora. V uzavretej sklenenej vákuovej dia. Pri nanášaní povrchu Eta plus na medený plech nevznikajú Umožňuje okamžite využiť solárnu energiu a ju uchovať po
trubici je umiestnený plochý medený absorbér s vysoko selektív- žiadne škodlivé plyny alebo iné chemikálie, celý proces je bez dlhú radu dní v lete a efektívne využiť slnko k vykurovaniu v
nym povrchom Tinox. Absorbér je ultrazvukovo navarený na škodlivých emisií. Pri výrobe povrchu sa spotrebuje iba 1kWh zime.
energie na m2, a práve 1kWh v budúcnosti vyrobí každý m2 Obnovitelné zdro je ener gie
medenú trubičku, ktorou priamo preteká teplonosná solárna kva-
palina. Vákuum je vytvorené priamo v jednej sklenenej trubici, kolektora približne za prvú hodinu svojej prevádzy. Behom svojej Latento dosahuje vynikajúcej stratifikácie v akumulačnej nádrži,
ktorá je v hornej časti uzavrená kovovou membránou zatavenou životnosti je potom Eta plus schopný vyrobiť asi 20 000 kWh/m2 pretože sa voda s voskom nepohybuje - nie je vírena čer-
do skla trubice. Výhody tohto riešenia sú: čistej energie získanej priamo zo slnečného žiarenia bez emisií padlami ani prietokom vody. Stratifiácia znamená výškové roz-
CO2. vrstvenie teplôt v akumulačnej nádrži. Pokiaľ používate k vyku-
- Výborné vlastnosti povrchu Tinox v kombinácii Antir eflexné so lárne sklo predstavuje rovaniu a ohrevu teplej vody klasické zdroje ako kotol na
s vákuovou izoláciou núplný vrchol v súčasnosti vyrábaných drevo, uhlie, plyn alebo elektrokotol, nie je stratifikácia tak
- Zvýšená priestupnosť slnečného žiarenia vďaka antireflexnému solárnych sklách. Na obrázku dôležitá. Ich účinnosť sa s teplotou ohrievanej kvapaliny neme-
sklu trubíc je vidieť obmedzenie odrazov dopa- ní. Obnovitelné zdroje energie ako slnečné kolektory, tepelné
- Krátke vedenie tepla do solárnej kvapaliny bez priestupov dajúceho slnečného žiarenia mimo čerpadlo alebo moderné plynové kotle majú lepšiu účinnosť pri
- Veľký výkon na malom pôdoryse kolektor vďaka obojstrannej antireflex- nižšej teplote ohrievanej kvapaliny. Teplo z obnovitelných zdro-
- Dvojtrubkový rozdelovač pre vysokú účinnosť nej vrstve. Priepustnosť slnečného žia- jov energie ohrieva spodnú časť zásobníka, kde je nízka teplo-
i veľkých kolektorových polí renia je 96%. ta. Vďaka tomu využívame obnovitelné zdroje s lepšou účin-
nosťou a získavame viac tepla.
RODINNÝ DOM
107
108_regulus_tepcerp_dom_SK:Document 1 21.9.2008 17:42 Stránka 1

Tel.: +421 51 772 21 52, 776 56 67, Fax: +421 51 776 56 67, e−mail: regulus@regulus.sk, www.regulus.sk

REGULUS-TECHNIK, s. r. o.
Strojnícka 3/A
Prešov, 080 06
Slovenská republika

ECOAIR ECOPART ECOHEAT


ČERPADLÁ VZDUCH - VODA TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM - VODA TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM - VODA
KOMPAKTNÝ SYSTÉM VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TV

T epe ln é čer padlá vzdu ch/voda EcoAir získavajú energiu z okoli-


In štalácia tepe ln ého č erpadla - c entr ály Eco Heat
tého vzduchu, aj pokiaľ vonkajšia teplota klesne až na -15°C.
Tepelná centrála v sebe koncentruje všetko, čo obsahuje
Energiu získanú pri nízkej teplote prečerpajú na vyššiu teplotu
domáca kotolňa. Po jednoduchom pripojení k vykurovaciemu
(až +55°C). Teplo predané v tepelnom čerpadle do vykurovacej
systému a vodovodu zaisťuje kompletné tepelné potreby rodin-
vody je teda možné následne využiť pre vykurovanie. Elektrická
ného domu - kúrenie, akumuláciu vykurovacej vody, prípravu
energia je spotrebovávaná len na pohon kompresora a ventiláto-
teplej úžitkovej vody pomocou tepelného čerpadla a vstavané-
ra tepelného čerpadla. To tvorí len tretinu energie, ktorú vám
ho 9kW elektrického vykurovacieho telesa. Samozrejmosťou je
tepelné čerpadlo dodá pre ohrev vykurovacej vody, ostatné 2/3
možnosť pripojiť slnečné kolektory, drevokotol, krbový výmenník
energie získa z okolitého vzduchu. Preto je možné ušetriť zhruba
alebo iné zdroje tepla. Kompaktné riešenie vyniká minimálnymi
2/3 energie potrebnej na vykurovanie. Tepelné čerpadlá
tepelnými stratami a zaberá v dome málo miesta. Centrála
vzduch/voda typu CTC EcoAir sú najpredávanejšou značkou
obsahuje riadiacu elektronickú jednotku, ktorá riadi vykurovací
vzduchových tepelných čerpadiel na švédskom trhu. Ich spoľah-
systém domu, prípravu teplej úžitkovej vody, chod tepelného
livosť a vynikajúce parametre sú preverené mnohými tisícmi
čerpadla a krokovo spína elektrické vyhrevné teleso.
inštalácií ročne v drsnej severskej klíme.
Vykurovací systém riadi ekvitermne podľa vonkajších
aj vnútorných čidiel, ktoré sú súčasťou dodávky. Vodu pre
In štalácia tepe ln ého č erpadla EcoAir Tepelná če rpa dlá zem /voda
vykurovací systém zmiešava vstavaným štvorcestným ventilom.
Inštalácia tepelného čerpadla vzduch/voda nevyžaduje veľké Zdrojom nízkopotenciálneho tepla pre tepelné čerpadlo EcoPart
Pre optimálnu prácu s tepelným čerpadlom je jednotka rozde-
stavebné úpravy a ani tepelné čerpadlo nezaberá veľký priestor. je zemný kolektor. Ten môže byť horizontálny (umiesnený 1,5 m
lená na dve časti - spodnú chladnejšiu zónu pre predhrev
Stačí nájsť vhodné miesto na pozemku alebo ho umiestniť pria- pod povrchom), alebo vertikálny (70-120 m hlboké vrty).
teplej vody a kúrenie a vrchnú teplejšiu zónu pre dohrev teplej
mo na stenu či strechu objektu. S vnútornou kotolňou je potom V zemnom kolektore cirkuluje ekologicky nezávadná teplonosná
vody. Tepelné čerpadlo je pripojené do spodnej chladnejšej
vonkajšia jednotka prepojená dvojicou trubiek a kábelmi. V kotol- nemrznúca kvapalina.
časti a tým pracuje s nižšou teplotou väčšinu času, iba občas
ni je umiestena akumulačná nádrž, ktorá znižuje počet štartov
prehrieva vrchnú časť na vyššiu teplotu pre zaistenie dostatoč-
tepelného čerpadla a tým predlžuje jeho životnosť. Zároveň
nej teploty teplej vody. Elektrickým výhrevným telesom v hornej
dodáva teplo pre vykurovací systém, aj keď je tepelné čerpadlo Inštalác ia tepe lného čerpadla EcoPart
zóne potom teplú vodu, predhriatú tepelným čerpadlom podľa
vypnuté. K akumulačnej nádrži možno jednoducho pripojiť i Zemný kolektor je navrhnutý a kalkulovaný pre každú konkrétnu
potreby, len dohrieva na nastavenú teplotu. To umožňuje využiť
ďaľšie zdroje tepla ako kotol na drevo, krbovú vložku alebo inštaláciu individuálne. Inteligentný regulátor EcoLogic efektívne
EcoHeat pre vykurovanie objektov s malým hlavným ističom,
solárny systém a takto získané teplo využiť na vykurovanie riadi tepelné čerpadlo aj vykurovanie domu. Tento regulátor doká-
ktoré by inak elektrokotlom a tepelným čerpadlom nebolo možné
objektu, ohrev vody pre domácnosť či bazénové vody. že naviac riadiť kaskádu až troch tepelných čerpadiel.
vykurovať.
RODINNÝ DOM
108
rehau_awadukt_SK:Document 1 21.9.2008 17:47 Stránka 1

vykurovanie
Tel.: 00421 − 268 209 110, Fax: 00421 − 263 813 422, E−mail: bratislava@rehau.com, www.rehau.sk

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
Slovenská republika

AWADUKT THERMO
KEĎ ZEMNÝ VÝMENNÍK TEPLA, TAK OD REHAU. PREČO?
V súčasnosti sú stále vyššie nároky na znižovanie (nezriedka i projektant) sa problematikou zemných vané množstvo vzduchu
spotreby energie pri prevádzke budov. V posledných výmenníkov hlbšie nezaoberá. Je to predsa celkom vychádzajúce z požado-
rokoch sa podarilo zvýšiť tepelné odpory hlavne jasné a jednoduché. Do výkopu položíme kanalizač- vanej intenzity výmeny
prvkov celého obvodového plášťa, čím sa podarilo né potrubie, kadiaľsi ho nejako vedieme a problém vzduchu v objekte.
znížiť náklady na vykurovanie. Negatívnym dôsledkom je vyriešený. Máme zemný výmenník bez akéhokoľ- Dôležitým parametrom je
týchto inovácií je zhoršenie hygienických parametrov vek počítania a za lacné peniaze. Aký je ale sku- i výber priemeru potrubia.
vnútorného prostredia, ako i negatívny dopad na sta- točný prínos takéhoto zariadenia? To by ukázalo len Taktiež dôležitým fakto-
vebnú konštrukciu. Hlavnou príčinou závad je vodná seriózne meranie. Ktorý investor si ale takéto mera- rom pre efektívne fungo-
para, ktorá kondenzuje a vznikajúca vlhkosť poškodzu- nie nechá urobiť? vanie systému tepelnej
je na jednej strane stavbu a na druhej strane je živ- Chceli by sme preto upozorniť na najdôležitejšie výmeny vzduchu je kvalit-
nou pôdou pre plesne a huby. Kontrolované vetranie zásady pre návrh zemného tepelného výmenníka né podložie (ideálne sú
moderných budov s vysokými hodnotami tepelných vzduchu. Ako pri každom inom systéme i pri zem- íly, ílovité zeminy), menej
odporov sa preto stáva nevyhnutnosťou. Využívanie nom výmenníku je najdôležitejší práve správny priaznivé sú štrkovité a
tepla zeme je technika, ktorá je dnes už často využí- návrh a použitie správneho materiálu. pieskové podložia.
vaná v systémoch tepelných čerpadiel. V systémoch Pri návrhu je potrebné zaistiť optimálny pomer Potrubné vedenie môže
kontrolovaného vetrania je možné využiť aj teplo zeme medzi tlakovou stratou pri prúdení vzduchu, hodno- byť podľa miestnej situá-
na vykurovanie budov v zimných obdobiach, ako tou prestupu tepla, rýchlosťou prúdiaceho vzduchu cie navrhnuté ako pria-
i zemného chladu pre chladenie budov v stále väč- a investičné náklady. ma, prípadne okružná
ších letných horúčavách. Bežnou súčasťou tohto sys- Prečo teda systém AWADUKT THERMO a nie kana- trasa okolo objektu, alebo
tému je následne rekuperačná výmena tepla, ktorá lizačné potrubie? formou registra. Možné sú i kombinácie obidvoch
zaisťuje odvádzanie odpadového vzduchu a privádza- - PP-materiál s vylepšenou vodivosťou tepla posky- spôsobov. Kvôli tvorbe kondenzátu v letnom období
nie čerstvého vzduchu s následným dohrievaním resp. tuje optimálny prechod tepla musí byť celý systém vyspádovaný min. 2% spádom
dochladzovaním. Princíp zemného výmenníka je zdan- - Vysoká pozdĺžna tuhosť pre bezpečný odtok smerom k sifónu na odtok kondenzátu alebo ku kon-
livo jednoduchý. Privádzaný čerstvý vzduch je vedený kondenzátu denzačnej zbernej šachte. Nasávanie vzduchu je
potrubím uloženým v zemi a behom prechodu vzdu- - Dokonalá tesnosť systému vďaka tesneniu zabezpečené cez filtračný box alebo nasávaciu vežu,
chu dochádza k výmene tepla medzi vzduchom Safety-Lock zabraňujúcemu vnikaniu radonu v ktorej sú umiestnené filtre zachytávajúce drobné
a zeminou okolo potrubia. Vo vykurovacom (zimnom) zo zeme do potrubia nečistoty ako prach a peľ.
období je prúdiaci vzduch okolo zeminy ohrievaný, - Prakticky aseptický a hygienický vzduch vďaka Spoločnosť REHAU ponúka kompletný systém zemné-
v letných horúcich mesiacoch naopak ochladzovaný. antimikrobiálnej vnútornej vrstve rúr ho výmenníka skladujúceho sa z potrubia, kompletné-
Takto je využívaná skutočnosť, že teplota pôdnych Pri návrhu celkovej dĺžky potrubia zemného výmen- ho sortimentu tvaroviek, nasávacej veže, filtrov, steno-
vrstiev je v hĺbke okolo 2 m v zime i v lete približne níka je potrebné počítať s rýchlosťou vzduchu pod vých prechodiek, zbernej šachty. Naši odborníci Vám
konštantná (+7 až +12°C). Táto zdanlivá jednoduchosť 3 m/s. Ďalším parametrom pre návrh je tepelná ponúkajú odborné poradenstvo v tejto oblasti a taktiež
v sebe ale skrýva jedno nebezpečenstvo. Investor vodivosť materiálu použitého pre potrubie a požado- profesionálny výpočet cez výpočtový program REHAU.

RODINNÝ DOM
109
110_wilo_kurenie_dom_sk:Document 1 22.9.2008 11:03 Stránka 1

Tel.: +421 2 455 201 22, Fax: +421 2 452 464 71, e−mail: info@wilo.sk, www.wilo.sk

WILO Slovakia s.r.o.


Podunajská 25,P.O.Box 19
820 08, Bratislava 28
Slovenská republika

Wilo-Star-Z15-TT (CircoStar) Wilo - stratos eco


cirkulačné čerpadlo na teplú vodu obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou

- Technológia ECM s nedosiahnuteľnou účinnosťou


- TT - Timer + Thermostat - Trieda energetickej náročnosti A
- Tri programovateľné časy zapnutia a vypnutia - Regulácia Ap-v, jednoduchá obsluha, dokonalý komfort
- Podpora termickej dezinfekčnej funkcie kotle - 3x vyšší moment záberu než doterajší
- Nastavenie a odpočet funkcií s veľkoplošným displejom - Minimálny príkon 5.8W
- Technológia červeného gombíka Použitie
- Vynikajúci komfort, vysoká ekonomika premávky - Teplovodné vykurovanie všetkých systémov
Použitie: - V prevedení Z cirkulačné systémy teplej pitnej vody
- Cirkulačné systémy teplej pitnej vody - Príbuzné systémy v priemysle a TZB
- Príbuzné systémy v priemysle a TZB Vybavenie čerpadla
- Vybavenie čerpadla - Plynulé integrované prispôsobenie výkonu v režime Ap-v
- Veľkoplošný displej pre nastavenie a odpočet hodnôt pomocou - Nastavenie požadovaného premávkového bodu "červeným gombíkom"
červeného gombíka - Nastavenie "Autopilota" (nočný útlm)
- Integrovaný programovateľný časový spínač a termostat - Deblokačná funkcia, softstart, safety control
- Jednofázové čerpadlo so závitovým pripojením - Jednofázové čerpadlo so závitovým pripojením a úpravou pre stranový
- Motor odolný proti prúdovému preťaženiu kľúč na hrdlách
- Jednoduché pripojenie z oboch strán - Motor odolný proti prúdovému preťaženiu
- Integrovaná spätná klapka a guľový ventil - Jednoduché pripojenie z oboch strán
- Tepelná izolácia špirálovej skrine - Tepelná izolácia špirálovej skrine
Príslušenstvo: Príslušenstvo
- Skrutky - Skrutky

RODINNÝ DOM
110
111_stiebel_eltron_dom_SK:Document 1 23.9.2008 14:37 Stránka 1

vykurovanie
Tel.: +421 52 7127 150, 155, Fax: +421 52 7127 148, e-mail: info@stiebel-eltron.sk, www.stiebel-eltron.sk

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.


Hlavná 1
058 01 Poprad
Slovenská republika

ETS SHZ LCD ELECTRONIC COMFORT SN/SNU, SH/SHU


ŠTANDARDNÉ DYNA MICK É AKUMULAČNÉ PECE KOMFORTNÁ RADA ELEKTRICKÝCH ZÁVESNÝCH MALÉ ELEKTRICKÉ ZÁVESNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE
ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY VODY OD 5 DO 15 LITROV
OD 30 DO 150 LITROV

Hospodárnosť, funkčnosť a vzhľad stoja u akumulačných pecí


Stiebel Eltron na prvom mieste. Vysoko účinná a ekologicky
nezávadná izolácia thermosolid zaručuje vynikajúce izolačné Ohrievače vody značky Stiebel Eltron sa vyznačujú vyspelou Malé ohrievače vody predstavujú jedinečnú kombináciu
vlastnosti bez zdravotného rizika. Vysoká akumulačná schopnosť technikou, nezameniteľným vzhľadom, prvotriednou kvalitou technického vybavenia, atraktívneho vzhľadu a vzťahu
pece a možnosť využitia výhodnej sadzby elektriny zaručujú, a priaznivým pomerom ceny a výkonu. Ohrievače vody k ekológii. Sú vhodné do každého interiéru, či sú umiestnené
že náklady na vykurovanie zostávajú tak nízke, ako je to možné. SHZ LCD electronic comfort poskytujú ešte komfortnejšiu obsluhu nad (SN, SH) alebo pod (SNU, SHU) odberným miestom.
Akumulačné pece disponujú vysokou mierou bezpečnosti vďaka elektronickej regulácii s prehľadným displejom, Vyznačujú sa minimálnou spotrebou elektrickej energie.
a zodpovedajú všetkým európskym normám. Nová konštrukcia ktorá umožňuje na stupeň presné nastavenie teploty teplej vody. Teplotu vody je možné plynule nastaviť od 35°C až do 85°C.
tehál výmurovky, ich materiál a dvojplášťový kryt, zvyšujúci Vďaka automatickému zobrazovaniu dosiahnuteľného množstva Ohrievače sú dodávané v beztlakovom prevedení pre jedno
tepelnú izoláciu, znižuje teplotu pece a zaisťuje rovnomerné teplej vody je možné včas rozpoznať, kedy je potrebné aktivovať odberné miesto (SN, SNU) a tlakovom prevedení pre viac
rozloženie tepla. Vstavané sitko pre zachytenie prachových rýchloohrev s vyšším výkonom ohrievacieho telesa. Ohrievače odberných miest (SH, SHU). K beztlakovým zásobníkom
nečistôt v mriežke pre nasávanie vzduchu zachytáva malé sú vybavené univerzálnymi ohrievacími telesami pre možnosť dodáva firma Stiebel Eltron špeciálne beztlakové batérie,
nečistoty. Priestorové termostaty v externom alebo vstavanom dvojokruhovej prevádzky, jednookruhovej prevádzky, ktoré sú podmienkou pre správny chod ohrievačov.
prevedení zabezpečujú spínanie ventilátora a odber alebo jednorázového ohrevu. Minimálne tepelné straty zaraďujú Pre variantu pod i nad odberné miesto je možné zvoliť
naakumulovaného tepla tak, aby bola v miestnosti udržiavaná zásobníky podľa kritérií Európskej únie s rezervou do kategórie A. ako kohútikovú, tak i pákovú batériu.
požadovaná teplota.
Prednosti:
Prednosti: - možnosť tlakovej prevádzky pre viac odberných miest
- vyšší komfort ovládania vďaka ovládacím prvkom alebo beztlaková prevádzka pre jedno odberné miesto Prednosti:
na čelnej strane - plynulé nastavenie teploty s energeticky úsporným stupňom - nízke tepelné straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii
- vysoká schopnosť spätného získania tepla - možnosť obmedzenia max. teploty vody - možnosť obmedzenia max. teploty na 35, 45, 55 alebo 65°C
- umiestnenie na podlahu alebo na stenu - oceľová nádrž s priamo nanášaným smaltom „anticor“ - možnosť nastavenia na úsporný stupeň 60°C
- integrovaná lišta pre dodržanie odstupu od steny - ekologicky nezávadná tepelná izolácia (bez FCKW) s malým zavápnením
- univerzálne použiteľný regulátor nabíjania - ochranná anóda so svetelnou signalizáciou opotrebenia - jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba
- presné dimenzovanie vďaka možnosti presvorkovania na ovládacom paneli - exkluzívny dizajn batérií a tvar vhodný
ohrievacích telies - možnosť inštalácie s plastovými rozvodmi vody pre jednoduchú údržbu
- ľahká montáž a servis - elektrické krytie IP 45 - dlhá životnosť batérií vďaka kvalitnému spracovaniu

RODINNÝ DOM
111
Hakl_dom:Document 1 21.9.2008 18:13 Stránka 1

Tel.: +421 02 4594 4469, Fax: +421 02 4594 4469, e−mail: hakl@hakl.sk, www.hakl.sk

HA-KL spol.s r.o.


Vajnorská 6
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika

HAKL PM HAKL MK HAKL MX

Elektrický prietokový ohrievač vody. Vyrábaný vo verzií MK1 Najnovší model prietokových ohrievačov Hakl. Ohrievač vody,
(jednofazový, 3,5kW - 4,5 kW - 5,5 kW) a MK2 (dvojfázový 7kW ktorý je o krok pred konkurenciou vďaka užívateľským a tech-
- 9kW - 11kW). Hakl MK je tlakový to znamená možnosť zapoje- nickým parametrom. Hakl MX bol navrhnutý s cieľom pokryť
nia na stávajúcu vodovodnú batériu. Je vybavený jedinečným zvýšené nároky užívateľa.
systémom ochrany špirály proti prepáleniu.
Dlhodobo najpredávanejší prietokový ohrievač Hlavné prednosti modelu HAKL MX:
Hakl na Slovenskom trhu. Ohrievač ocenený uznaním v Národnej Elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým riadením, - možnosť voľby výkonu podľa momentálnej potreby množstva
cene za design 2003 a čestním uznaním na výstave Racioenergia dodávaný so špeciálnou nízkotlakovou vodovodnou teplej vody. Ohrievač je vybavený jedinečným systémom
2004. Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým zopína- batériou s montážou na prívod studenej vody možnosti prepnutia výkonu ohrievača.
ním, dodávaný so špeciálnou nízkotlakovou vodovodnou batériou - elektronické zabezpečenie proti prepáleniu výhrevnej špirály
s montážou na prívod studenej vody. Hlavné prednosti modelu HAKL MK-1: pri vniknutí vzduchovej bubliny do vodovodného systému
- elektronické zabezpečenie proti prepáleniu výhrevnej špirály (napr. pri odstávke vody);
Hlavné prednosti modelu HAKL PM: pri vniknutí vzduchovej bubliny do vodovodného systému - svetelná signalizácia pri poklese napätia v elektrickej sieti,
- montáž ohrievača pozostáva v nainštalovaní špeciálnej (napr. pri odstávkevody) blikaním signalizuje pokles napätia a tým aj nesprávnu
vodovodnej batérie na prívod studenej vody a zapojení - svetelná signalizácia pri poklese napätia v elektrickej sieti, funkčnosť ohrievača;
do elektrického obvodu blikaním signalizuje pokles napätia a tým aj nesprávnu - tepelná poistka vypne výhrevnú špirálu v prípade zvýšenia
- obsluha ohrievača je veľmi jednoduchá, otočením kohútika funkčnosť ohrievača; teploty vstupnej vody a tým zabráni následnému vyvretiu
teplej vody sa ohrev automaticky spustí do činnosti; - tepelná poistka vypne výhrevnú špirálu v prípade zvýšenia vody a poškodeniu výhrevnej špirály;
- cena ohrievača je veľmi výhodná a s kombináciou s niektorým teploty vstupnej vodya tým zabráni následnému vyvreniu - minimálny zopínací tlak vody je nastavený od 0,05 Mpa
modelom vodovodnej batérie je cenovo najprístupnejšia vody a poškodeniu výhrevnej špirály (0,5 bar), čo umožňuje ohrievač nainštalovať aj v prípade,
- zabezpečenie výhrevnej špirály je konštrukčne vyriešené - stupeň krytia IP 45 zaručuje bezpečnú prevádzku voči že je napojený na vodárničku s kolísavým tlakom vody.
osadením v keramickom puzdre, ktoré predlžuje jej životnosť tryskajúcej vode, to znamená podľa normy STN, že ohrievač
- dizajn ohrievača bol ocenený Slovenským Centrom Dizajnu je možné nainštalovať priamo do sprchovacieho kúta alebo Obsluha ohrievača:
v celoštátnej súťaži Národná cena za dizajn. v otvorenom priestranstve (pergola, letnésedenie...) Obsluha ohrievača je veľmi jednoduchá, otočením kohútika
- minimálny zopínací tlak vody je nastavený od0,05 Mpa teplej vody na zmiešavacej batérii sa ohrev automaticky uvedie
Obsluha ohrievača: (0,5 bar), čo umožňuje ohrievač nainštalovať aj v prípade, do činnosti. Zapnutie ohrevu teplej vody signalizuje červené
Obsluha ohrievača je veľmi jednoduchá, otočením kohútika teplej že je napojený na vodárničku skolísavým tlakom vody. svetlo na prednom kryte ohrievača. Najvyšší ohrev vody
vody na zmiešavacej batérii sa ohrev automaticky uvedie do čin- dosiahnete v momente rozsvietenia signalizačného svetla.
nosti. Zapnutie ohrevu teplej vody signalizuje červené svetlo Obsluha ohrievača: So zvyšujúcim sa prietokom vody klesá úmerne jej teplota.
na prednom kryte ohrievača. Najvyšší ohrev vody dosiahnete Obsluha ohrievača je veľmi jednoduchá, otočením kohútika teplej Požadovanú teplotu je možné nastaviť zvyšovaním prietoku
v momente rozsvietenia signalizačného svetla. vody na zmiešavacej batérii sa ohrev automaticky uvedie do činnosti. teplej vody alebo domiešaním studenej vody.

RODINNÝ DOM
112
Hakl_dom:Document 1 21.9.2008 18:13 Stránka 2

vykurovanie

HAKL INSTAT +3L

- Termostat s hodinami
- Jednoduché a rýchle používanie
- Kompletne automatické nastavenie letného a zimného času
- Inteligentná krivka vykurovania
HAKL TERMOSTAT HAKL INSTAT 8L (teplota je dosiahnutá v naprogramovanú hodinu)
- Veľký prehľadný displej HAKL FRE F2A
- Termostaty s hodinami s 3 funkciami: priestorový termostat, - Prednastavené štandardné programy
termostat pre podlahové - Moderný design - časovo riadený pokles teploty pomocou integrovaného,
vykurovanie a priestorový termostat s regulátorom teploty - Spínací prúd až 16A nastaviteľného časového spínača (easyTimer)
pre podlahové vykurovanie - Kombinované funkcie Dovolenka a Párty - pokles teploty pomocou externých spínacích hodín
- Samostatné týždenné a denné programy (pokles, alebo zvýšenie teploty na určitý (podľa modelu a prevedenia)
- 5 prednastavených programov stanovený počet hodín, alebo dní) - signalizácia „poklesu teploty“ a „kúrenie zapnuté“
- 6 časových pásiem bez obmedzenia pre jednotlivé dni, - Voliteľný program: - spínací prúd až 16A
s modulárnym programovaním rovnaké každý deň/pracovné dni/voľné dni/každý deň inak - dvojpólový sieťový vypínač
- 3 nastaviteľné teploty(komfort, štandard, nočná teplota) - Počet regulovateľných spínacích časov (2, 4, 6) - núdzový režim na 30% výkonu v prípade poruchy snímača
- Inteligentná krivka vykurovania(teplota je dosiahnutá - Detská poistka - prevádzkové režimy hodín (voliteľné pomocou mostíkov),
v naprogramovanú hodinu) - Nastaviteľné zobrazenie teploty rovnaké pre všetky dni (pokles o 5°C počas 7 hodín),
- Program pre dovolenky(funkcia ochrany proti námraze) - Hodiny nastaviteľné na časové pásma (15 hodín) 5 a 2 dni (pokles o 5°C počas 7 hodín pre všetky pracovné
- Ručné ovládanie a funkcia „party“ - Horné a dolné limitné hodnoty pre reguláciu teploty dni a bez poklesu v sobotu a nedeľu),
- Funkcia ochrany ventilu - Prepínač: vykurovanie/chladenie - časový spínač (zapnutie na 2 hodiny po stlačení tlačítka)
- Dva rôzne spôsoby ovládania - Vypnutie pre letnú prevádzku - možná regulácia hodnoty a doby trvania poklesu teploty
(vhodný takmer pre všetky spôsoby vykurovania) - Teplota podlahy zobrazovaná ako hodnota (len s easyTimer)
- Režim vykurovania a chladenia - Chránené prístupy k dôležitým nastaveniam - pripojenie skrutkovými svorkami
- Farba krytu: biela (RAL 9010) - Bez regulačných strát vďaka novej technológii - varianty s 3 spínacími časmi na vyžiadanie

HAKL SR 1000

Elektrický sušič rúk s automatickým spustením a zastavením ven-


tilátora s bezpečnostnou poistkou proti nepovolenej demontáži.

Hlavné prednosti modelu HAKL SR:


HAKL VA - senzorové spustenie ohrevu vzduchu
- rozptyl vzduchu výkonným ventilátorom HAKL TF
Hlavné prednosti modelu HAKL VA: - vysoký ohrev vzduchu výkonnou špirálou
- zásobník ohrievača je vyrobený z plastu, ktorý výrazne predĺži - automatické vypnutie po odtiahnutí rúk Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL Thermo Floor
životnosť ohrievača. Materiál, z ktorého je zásobník vyrobený - nízka prevádzková hlučnosť (ďalej len "HAKL TF") sú cenovo výhodnou a komfortnou alter-
spĺňa prísne hygienické a bezpečnostné testy; - zabezpečenie proti nepovolenej demontáži natívou tradičných vykurovacích systémov. Vyhrievacie telesá
- plastový zásobník má aj veľmi dobré izolačné vlastnosti, Popis výrobku použité vo vykurovacích rohožiach HAKL TF spĺňajú aj tie naj-
ktoré minimalizujú tepelné straty zohriatej vody; HAKL SR 1000 je určený pre montáž na pevno na zvislú stenu. náročnejšie požiadavky na kvalitu. Sú určené pre montáž v
- minimálny zopínací tlak vody je veľmi nízky, čo zaručuje Je určený výhradne pre sušenie rúk. interiéri (suché priestory) pod podlahovú krytinu. Zabezpečujú
spoľahlivú prevádzku aj na zapojenie na samospád cca Vo výrobku je ventilátor so špirálou, ktorý zabezpečuje prúd ideálne rozloženie teploty v miestnosti a minimálnou cirkuláciou
2 metrov vodného stĺpca; teplého vzduchu. Spustenie a zastavenie ventilátora je riadené vzduchu znižujú prašnosť. Vykurovacie káble majú priamou pre-
- termostatický regulátor umožňuje nastavenie ohrevu vody infračerveným senzorom. menou elektrickej energie v ich vykurovacích jadrách rovnomer-
do 80 °C nú teplotu po celej dĺžke kábla. V prípade zapojenia na 230V
- nízky príkon ohrievača umožňuje istenie už od 6 A. bez termostatu sa povrch vykurovacieho káblu zohreje maxi-
HAKL SR 2000 málne na 65°C. Vďaka spoľahlivej regulačnej technike - automa-
Možnosť ohrevu vody pri zapojení na samospád tickým termostatom s nízkym príkonom (100 W/m˛ a 150 W/m˛)
HAKL VA spoľahlivo pracuje aj pri zapojení na samo-spád Elektrický, kovový, sušič rúk s automatickým spustením a zasta- pracujú vykurovacie rohože HAKL TF vo veľmi ekonomických
už od cca 2 metrov vodného stĺpca a zapojení do elektrickej vením ventilátora. režimoch. Maximálna dosiahnuteľná teplota podlahy je závislá
siete už od istenia 6 A. Hlavné prednosti modelu HAKL SR: od tepelnej izolácie podkladu, hrúbky zalievacej zmesi a od
- kovové, vysoko odolné telo zvolenej podlahovej krytiny.
Popis výrobku - senzorové spustenie ohrevu vzduchu
Požadovanú teplotu zohriatej vody nastavíte točítkom termostatu - rozptyl vzduchu výkonným ventilátorom Konštrukcia elektrických vykurovacích rohoží HAKL TF
otočením na príslušný symbol. Symbol "hviezdička" je protimrazo- - vysoký ohrev vzduchu výkonnou špirálou Elektrické vykurovacie rohože HAKL TF sú konštrukčne riešené
vá poistka, ktorá zapína ohrev, ak teplota vody poklesne - automatické vypnutie po odtiahnutí rúk tak, aby boli chránené podlahovou krytinou (dlažba...) v podla-
pod 7 °C a zabráni tak zamrznutiu a následnému poškodeniu - zabezpečenie proti nepovolenej demontáži hovej zmesi (flexibilný lepiaci tmel, tepelne odolný samonivelač-
zásobníka. Nastavením točítka termostatu na symbol "E" dosiahne- Popis výrobku ný tmel). Elektrické vykurovacie rohože HAKL TF sú určené na
te ohrev vody na 55 °C teplotu. Maximálny ohrev vody je nasta- HAKL SR 2000 je vysokovýkonný celokovový sušič rúk. prevádzku na miestach, ktoré nie su nadmerne mechanicky
vený na 80 °C. Aj napriek malému zásobníku vody (6,7 litra) Je určený pre montáž na pevno na zvislú stenu. zaťažované.
dosiahnete pri zmiešaní 60 °C vody so studenou cca 15 litrov Oceľový - 2 mm hrubý, vysoko odolný kryt ho predurčuje Na sklotextilnú mriežku je meandrovite fixovaný termokábel s
40 °C vody. Čas dohrevu vody závisí od príkonu špirály, na použitie aj na miestach kde hrozí poškodenie. Je určený ochranným opletením. Vykurovacie rohože sú vyrábané v 0,5 m
nastavenej požadovanej teploty a vstupnej vody (pozri tabuľku výhradne pre sušenie rúk. Vo výrobku je ventilátor so špirálou, širokom páse, v rôznych dĺžkach od 2 m do 18 m. Sklotextilnú
tech. parametrov). Zásobníkové ohrievače vody HAKL VA sa ktorý zabezpečuje prúd teplého vzduchu. Spustenie a zastavenie mriežku je možné skracovať alebo deliť a prispôsobovať miest-
vyrábajú v beztlakovom prevedení. ventilátora je riadené infračerveným senzorom. nosti.

RODINNÝ DOM
113
114_tatramat_dom_SK:Document 1 21.9.2008 18:18 Stránka 1

Tel. +421 52 7127 155, Fax: +421 52 7127 148, e-mail: sales@tatramat.sk, www.tatramat.sk

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.


Hlavná 1
058 01 Poprad
Slovenská republika

EOV XX2 OVK XX0 VTS


ELEKTRICK É ZÁVESNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY KOMBINOVANÉ ZÁVESNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE SOLÁ RNE STACIONÁ RNE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE
OD 30 DO 150 LITROV VODY OD 120 DO 150 LITROV VODY OD 200 DO 500 LITROV

Kombinované akumulačné tlakové ohrievače vody s dvojplášťo- Solárne akumulačné tlakové ohrievače vody zabezpečujú ohrev
Elektrické akumulačné tlakové ohrievače vody typu EOV xx2 vým výmenníkom sú vhodné na použitie v rodinných domoch teplej vody progresívnym spôsobom. Vzhľadom k svojmu vyso-
poskytujú dostatočný výkon k ohrevu teplej vody v domácnos- a rôznych sociálnych zariadeniach, v ktorých je na prípravu kému výkonu sú efektívne využiteľné najmä pri veľkom odbere
tiach a rôznych sociálnych zariadeniach, s možnosťou inštalácie teplej vody možnosť využitia elektrickej energie a teplej vody teplej vody a všade tam, kde je požadovaný väčší odber
niekoľkých odberných miest teplej vody. Ohrievače sú vhodné zo systému ústredného kúrenia. Sú vyrábané univerzálne pre teplej vody na viacerých miestach súčasne. Sú dostupné
pre lokálnu prípravu teplej úžitkovej vody v obytných domoch pripojenie do systému ústredného kúrenia z pravej alebo ľavej vo dvoch typových modifikáciách: ako dvojvalentný ohrievač
so zámerom zrušenia odberu teplej úžitkovej vody z centrálneho strany, s možnosťou inštalácie niekoľkých odberných miest teplej (vybavený solárnym výmenníkom tepla a elektrický ohrievacím
rozvodu. Vzhľadom na výhody, ktorými sú nezávoslosť na centrál- vody. Vďaka dvojplášťovému výmenníku nie je nutné zabezpečiť telesom) a ako trojvalentný ohrievač (vybavený solárnym
nej príprave teplej vody a minimalizovanie nákladov na ohrev nútený obeh cirkulačnej vody v systéme ústredného kúrenia, výmenníkom tepla, výmenníkom tepla na ústredné kúrenie
podľa vlastnej potreby, predstavujú optimálne riešenie problémov pretože na ohrev vody je efektívne využitý princíp samotiažneho a elektrickým ohrievacím telesom).
s teplou vodou v domoch komplexnej bytovej výstavby. vykurovania s prirodzenou cirkuláciou vody po jej ohreve.
Prednosti:
Prednosti: Prednosti: - úsporná prevádzka vďaka bezfreónovej
- úsporná prevádzka vďaka bezfreónovej tepelnej - úsporná prevádzka vďaka bezfreónovej tepelnej polyuretánovej izolácii
polyuretánovej izolácii tepelnej polyuretánovej izolácii - rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody
- rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody - rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody - vizuálna kontrola teploty vody
- vizuálna kontrola teploty vody - vizuálna kontrola teploty vody, signalizácia ohrevu - signalizácia ohrevu
- signalizácia ohrevu - možnosť nastavenia optimálneho prevádzkového režimu - možnosť nastavenia optimálnej prevádzky prostredníctvom
- možnosť nastavenia optimálneho prevádzkového režimu - poistka proti prehriatiu ohrievača termostatu kotla ústredného kúrenia
- poistka proti prehriatiu ohrievača - poistka proti zamrznutiu vody - poistka proti prehriatiu ohrievača
- poistka proti zamrznutiu vody - univerzálny záves pre jednoduchú inštaláciu - poistka proti zamrznutiu vody
- univerzálny záves pre jednoduchú inštaláciu - jednoduchá obsluha a údržba - výškovo nastaviteľné nohy na elimináciu nerovnosti povrchu
- jednoduchá obsluha a údržba - zvislé (OVK) alebo ležaté (LOVK) vyhotovenie - jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba

RODINNÝ DOM
114
115_wilo_voda_dom_sk:Document 1 21.9.2008 18:23 Stránka 1

čerpadlá
Tel.: +421 2 455 201 22, Fax: +421 2 452 464 71, e−mail: info@wilo.sk, www.wilo.sk

WILO Slovakia s.r.o.


Podunajská 25,P.O.Box 19
820 08, Bratislava 28
Slovenská republika

Wilo-Sub TWU 5"


Ponorné čerpadlá

Wilo - Silent Master


Automatická samonasávacia vodáreň Wilo-DrainLift KH 32-0,4
Mini prečerpávač splaškov
Silent Master je samo nasávacie viacstupňové čerpadlo opatrené
spínacou automatikou a proti hlukovým krytom, všetko v moder-
nom a účelnom designe. Axiálne sanie Rp 1" má zabudovanú
pružinovú spätnú klapku a dovoľuje sať až z 8 metrov vodného
stĺpca. Zariadenie je vybavené niekoľkými elektronickými ochra- Použitie:
nami. Tepelné čidlo umiestnené na hydraulickej časti zastaví Prečerpávač splaškov, kompletne pripravený k pripojeniu, pre
čerpadlo po prekročení teploty 55 °C (ochrana proti netesnos- vymedzené používanie k odvodu odpadovej vody z umývadla,
tiam systému). Elektronika počíta zapínacie cykly a v prípade Použitie: pračky, umývačky, sprchy a bidetu, z ktorých nemožno odpad-
prekročenia 180 za hodinu alebo 600 za 8 hodín dôjde opäť Čerpanie vody zo studní, cisterien a zásobníkov pre zavodňova- nú vodu a splašky odvádzať do kanalizácie prirodzeným spá-
k odstaveniu čerpadla. Samozrejmosťou je tepelné čidlo vo vnútri nie, postrekovanie alebo odčerpávanie a pre vodárne. Ideálne dom alebo ktoré sú situované pod úrovňou spätného vzdutia.
motora. Zapínací tlak je teraz ľahko nastaviteľný integrovaným pre použitie vo využívaní dažďovej vody k prevádzkovým účelom. - Nápadne nenápadný
snímačom v rozmedzí 0,7 až 3,2 bar. Komfort obsluhy je daný Podľa potreby možno rozšíriť na kompletnú vodáreň (viď príklady - KH 32, sanitárny nábytok medzi prečerpávačmi
napríklad aj jednoduchou obsluhou vypúšťacieho alebo zalieva- inštalácii). - Ideálny pre sanáciu a renováciu, možnosť zakrytia vedenia
cieho hrdla. Moderný design tvorený predovšetkým proti hluko- potrubia pri stene
vým krytom umožňuje znížiť výrazne hladinu hluku (43 db (A)) Výhody použitia: - Plne automatizovaný odvod odpadových vôd, DN 32
a používať zariadenie na netradičných miestach vo vnútri obyt- - Nehrdzavejúca oceľ zamedzuje korózii, a to i pri dlhších
ných priestorov odstávkach. Výhody pri používaní:
- Vďaka obzvlášť štíhlej konštrukcii sa hodí pre početné - Moderný design
Výhody: aplikácie. - Harmonicky a nenápadne zapadne do každej kúpeľne.
- Tichá premávka 43 db(A) - Odpadá nákladné čistenie sietí. - Moderná konštrukcia nádržky
- Moderný design - Silné motory pre bezproblémovú premávku. - Skryté vedenie potrubia.
- Ochrana proti behu na sucho - Absolútne nehlučná premávka. - Všetky hrdlá pre pripojenie ďalších zriaďovacích predmetov
- Integrovaná spätná klapka v saní - Hĺbka ponoru až 20 m pri zachovaní vysokého čerpacieho sú umiestnené na zadnej stene nádržky
- Ľahká inštalácia výkonu. - Výhodné pre montáž.
- Nastaviteľný zapínací tlak TWU 5-SE naviac: - Veľmi ľahká údržba.
Použitie: - Rozoberateľné teleso čerpadla s tlmičmi chvenia na podstavci - Minimálna hlučnosť vďaka použitiu ponorného čerpadla.
- Zásobovanie vodou - Možnosť pripojenia plávajúceho sacieho filtra k odberu vody Odvetrávanie:
- Zvyšovanie tlaku vody blízko pri hladine Možnosť výberu medzi integrovaným filtrom s aktívnym uhlím
- Zavlažovanie a postrek - Bezproblémové čerpanie vody zo studní a cisterien s poistkou proti pretečeniu alebo odvetrávaním samostatným
- Využitie dažďovej vody