You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

KREDYT MEGAHIPOTEKA

Kdzierzyn-Kole

niska mara
okres kredytowania do 30 lat
akceptujemy rne rda dochodu,
wtym dochody z zagranicy

Racibrz

Zapraszamy:
Racibrz
ul. Opawska 38-44 lok. 42
32 723 23 66

Wodzisaw lski

GazetaInformator.pl

NDZA SPRAWY KONTROWERSYJNE

RACIBRZ - POLICJA

Ndza odcita od wiata

WIRTUALNE
KANTOWANIE
Fot. Leszek Iwulski

Remont wiaduktu dla czci mieszkacw wsi oznacza,


e zniknie ich jedyne poczenie z centrum miejscowoci.

Mieszkacy odcitej od centrum wsi czci Ndzy wynegocjowali


wstpne warunki porozumienia w sprawie budowy przejcia prze3z tory.
LESZEK IWULSKI

W Ndzy byem w rod. Na


dzie przed spotkaniem dotyczcym zamknicia wiaduktu.
Mieszkacy, z ktrymi rozmawiaem byli przeraeni i wciekli.
Wie o terminie remontu, ktrego spodziewali si w jakiej bliej
nieokrelonej przyszoci, spada
na nich jak przysowiowy grom
z jasnego nieba. Co oznacza dla
nich remont w obecnej sytuacji?
Odcicie od wiata. Najbliszy
objazd to 15 kilometrw w obie
strony. Mieszkacom jednak nie
chodzi o samochody, albo przynajmniej nie gwnie o nie. Chodzi o przejcie dla pieszych. W
przypadku zamknicia wiaduktu
nie bd mogli si dosta legalnie
nawet na stacj dworca, ktry jest
oddalony raptem o kilkadziesit
metrw od ich domostw. Mieszkacy s rozgoryczeni. Maj al:

do gminy, do ZDW, do PKP. Nikt


ich nie poinformowa, kiedy rozpocznie si remont. Nikt nie zapewni im bezpiecznego przejcia
na drug stron wsi, gdzie znajduj si dokumentnie wszystkie
najwaniejsze dla nich instytucje:
urzd gminy, poczta, stra poarna, przedszkole, szkoa. Sklepy. W
odcitej od centrum czci miejscowoci nie ma adnego sklepu.
Jest al o to, e trzy lata temu zlikwidowano kadki nad torami. Z
gniewem mwi, e kadki stay
jeszcze za czasw pruskich, e oni
sami zawsze chtnie pracowali
przy remoncie obiektw, e gmina chciaa partycypowa w kosztach utrzymania przejcia dla
pieszych. Mczyzna, z ktrym
rozmawiam, jest po 50-tce. Wyszed na torowisko po dzieci. Z
daleka krzyczy do dwch dziewczynek, eby nie szy rodkiem
toru. Ale jak tu i inaczej. Po obu

stronach torowiska wysypany


jest nierwno tucze. W ciemnoci skrci na nim nog moe bez
problemu nawet dorosy mczyzna. Zdenerwowany mczyzna
zapytany o remont odpowiada
z przeksem: - Od jutra w ogle
nie bdzie mona si nigdzie dosta. Jeszcze 3 lata temu byy tu
kadki, ale kolej je zdemontowaa. Na chwil obecn nie ma nic.
Nie wiem dlaczego nie zrobiono
nic w kwestii przejcia. Moe Zarzd Drg Wojewdzkich nic nie
wiedzia o tym, e nie mamy jak
dosta si do centrum wsi? Moe trzeba byo poczeka z tym remontem? Przecie ju 3 lata czekaj. Wczeniej zrobiliby przejcie
i nie byoby problemu. Teraz przechodzi si przez tory. Na dziko.
Jakby pan tu przyszed o godzinie
7.13, to zobaczyby pan ile modziey stoi i czeka na pocig. 24
osoby. Na jeden pocig. M-

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Raciborska policja zatrzymaa internetowego oszusta.


Badania pokazuj, e handel internetowy w Polsce rozwija si najbardziej dynamicznie
ze wszystkich pastw Europy
rodkowo Wschodniej. W
2013r. ponad 80 proc. internautw odwiedzio serwisy zwizane ze sprzeda internetow.
Na tej fali niestety pojawiaj si
rwnie oszuci. Jednego z nich
zatrzymaa raciborska policja.
Przedsibiorczego przestpc
wytropia komrka zajmujca
si zwalczaniem przestpczoci gospodarczej. Oszust dziaa przez blisko 10 miesicy i
w tym czasie wystawia na aukcjach internetowych towary,

ktre nigdy nie dochodziy do


kupujcych, ktrzy za niego zapacili. Specjalizowa si przede
wszystkim w sprzeday nieistniejcych przedmiotw zwizanych z jedziectwem i sprztem
elektronicznym. Straty, na jakie
narazi on swoje oary opiewaj na sum kilku tysicy z. Biznesman ma 24 lata. Zatrzymany tra do aresztu. Grozi mu
nawet 8 lat wizienia. Zgromadzenie materiau dowodowego
w sprawach tego typu jest niezwykle mudne i czasochonne, poniewa policjanci musz
przesucha bardzo wiele osb
rozsianych nierzadko po caej
Polsce.
L

RACIBRZ - BEZPIECZESTWO
czyzna zapala si odrobin, kiedy
mwi o tym, w jakich warunkach
mieszkacy odcitej od wiata
czci wsi bd musieli przechodzi przez tory. Pokazuje rk na
stojce wagony i mwi: Niech pan
patrzy ile tu stoi wagonw. Nie da
si pomidzy nimi przej. Zblia
si zima. Zmrok przychodzi szybko. Bdzie nieg. Polizgn si
zawsze mona. I tragedia gotowa.
Puciby pan swoje dzieci tutaj?
dodaje z wyrzutem. W stron wiaduktu zmierza kobieta z dwjk
maych chopw. Zatrzymuje si
i pyta: - Panu o te wiadukty chodzi? Nie wiem jak od jutra dzieci bd do przedszkola zawie.
Dwa razy bd musiaa jedzi po
15 kilometrw objazdem. Kto mi
za paliwo wrci? To przecie mnie
wyniesie z 800 z. Z drugiej strony torowiska stoi listonoszka. Dla
niej remont wiaduktu oznacza katastrof. Bdzie musiaa codziennie nakada kilometry drogi. Jutro, 17 wrzenia, na wiadukcie ma
odby si spotkanie z przedstawicielami Zarzdu Drg Wojewdzkich i Polskich Linii Kolejowych.
Mieszkacy nie licz na zbyt wiele, ale zapowiadaj, e o swoje bd walczy
O tym jak potoczyo si spotkanie na wiadukcie i czy mieszkacom udao si wywalczy
przejcie czytaj na stronie 4.

PODPALONO MIESZKANIE NA KOCIUSZKI


Fot. Gazeta Informator

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 24 wrzenia 2015 | Nr 18 (195)

Akceptujemy m.in. dochody z umowy o prac uzyskiwane przez


Polakw zatrudnionych za granic. Ostateczne warunki
kredytowania zale od wiarygodnoci kredytowej Klienta.

Lokatorka mieszkania,
w ktrym wybuch poar, podtrua si dymem.
Prokuratura bada spraw
poaru mieszkania na ulicy
Kociuszki w Raciborzu.
11 wrzenia okoo godz.
23.00 w mieszkaniu na poddaszu
kamienicy przy ulicy Kociuszki
w Raciborzu wybuch poar. Sytuacja bya na tyle niebezpieczna, e z budynku ewakuowano
6 osb. Mieszkanie spono doszcztnie. Ogie zaj take dach
budynku. Nie przedosta si do
innych mieszka. Z poarem
walczyy dwa zastpy PSP oraz
jednostki OSP. Na miejsce zadys-

Terminale patnicze

ponowano rwnie autodrabin,


samochd operacyjny. Przy kamienicy pojawia si take policja i pogotowie. W poarze ucierpiaa jedna osoba. Lokatorka
mieszkania podtrua si dymem.
Zostaa przewieziona do szpitala.
Spraw zaja si prokuratura,
gdy ze wstpnych ustale wynika, e ogie zosta zaprszony celowo. Straty materialne powstae
w wyniku poaru oszacowano na
70 tysicy zotych.
P

szczegy
str. 7

Najtaniej w regionie

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

region bezpieczestwo

komentarz na gorco

Idzie fala uchodcw. Granice w gotowoci


Fot. Stra Graniczna

Stra Graniczna jest przygotowana na przywrcenie kontroli dokumentw na granicach.


leszek iwulski

Polsk opini publiczn od


kilku tygodni rozpala problem
uchodcw i nielegalnych
imigrantw z Afryki. Politycy
wszystkich opcji roztrzsaj
dylemat przyjmowa czy nie
przyjmowa? Tym niemniej
warto zada pytanie, jaki jest
stan polskich granic? Jak wyglda obecnie skala ujawniania nielegalnych imigrantw
na terenie naszego kraju? Czy
rzeczywicie zagroenie dla
naszych obywateli jest due?
Okazuje si, e w tym roku
lsko Maopolski Oddzia
Stray Granicznej zatrzyma
jedynie 20 obywateli Syrii i
Iraku, a wic mieszkacw
krajw objtych dziaaniami wojennym. Na szczcie
zatrzymani Irakijczycy i Syryjczycy nie byli transportowani w warunkach, ktre naraziyby ich na utrat zdrowia
i ycia. W przypadku kadej
z tych 20 osb Polska nie bya krajem docelowym. Nasze
pastwo byo przez nich traktowane jedynie jako miejsce
tranzytu.
Nielegalni imigranci zatrzymani przez Stra Graniczn przechodz rne koleje
losu. Cz z nich (ta, ktra
posiada dokumenty pozwalajce na identyfikacj) podlega procedurze tzw. readmisji
uproszczonej, czyli odesaniu ich do pastwa, z ktrego przybyli (w tym przypadku ze Sowacji). Osoby, ktre
nie mog we waciwy sposb
potwierdzi swojej tosamoci

Nielegalni imigranci z pastw objtych dziaaniami wojennymi na obecn chwil nie stanowi
duego zagroenia dla naszego kraju. Oddzia lsko - Maopolskiej Stray Granicznej w tym
oku zatrzyma jedynie 20 mieszkacw z tych pastw.
s natomiast kierowane przez
sd do strzeonych orodkw
dla uchodcw. W orodkach
tych czekaj oni do momentu moliwoci ich identyfikacji. Wrd zatrzymanych
przez stranikw Syryjczykw i Irakijczykw by rwnie czowiek, ktry otrzyma
status uchodcy na Wgrzech,
w tym przypadku musia on
wrci wanie do tego kraju. Postpowanie takie wynika z rozporzdzenia Dublin
3, ktre stanowi, e uchodca
powinien zosta zarejestrowany w pierwszym pastwie, do
ktrego si dostanie. SG jest
przygotowana do przywrcenia na przejciach granicznych
kontroli. Nie bdzie to zreszt
pierwszy raz w historii naszego pobytu w strefie Schengen.
Kontrole graniczne przywrcono czasowo w 2012r. i w
2013r.Rzecznik prasowy l-

sko Maopolskiego Oddziau Stray Granicznej kapitan


Katarzyna Walczak powiedziaa nam: - Stra Graniczna
jest gotowa wznowi kontrole
na granicy. Na chwil obecn
jednak prowadzimy kontrole na szlakach komunikacyjnych. Nasze mundury mona
spotka przy wjazdach na autostradach, na przystankach
kolejowych i na dworcach
PKP. Przygldamy si rodkom transportu, z ktrych
najczciej korzystaj nielegalni imigranci. Prowadzimy
obserwacj busw, ciarwek
i pocigw. Jestemy przygotowani na rne scenariusze.
Monitorujemy sytuacj, jaka
ma miejsce w Europie. Przygldamy si analizom ryzyka,
zbieramy meldunki. Dlatego w
ostatnim czasie nasze kontrole
s bardziej wzmoone.
W zeszym roku funkcjo-

<< GazetaInformator.pl

nariusze SG wraz z innymi


polskimi subami oraz Europolem zatrzymali midzynarodowy gang przemytnikw
ludzi. W rce odpowiednich
instytucji dostao si ok. 100
nielegalnych imigrantw. Zatrzymano rwnie kierujcych tym procederem maestwo polsko syryjskie.
Na chwil obecn najwicej nielegalnych imigrantw
ujawnionych przez lsko
Maopolsk Stra Graniczn pochodzi z Ukrainy. Dua
cz z nich wchodzi w kolizj z polskim prawem amic
warunki, na jakich zaproponowano im wiz z prawem
zatrudnienia. Cz z nich
otrzymuje wiz na prac w
Polsce, ale zarobku szuka w
Czechach, w Niemczech, w
Austrii. Stra Graniczna prowadzi kontrol take legalnoci zatrudnienia.

Adam Gawda
Radny Sejmiku Wojewdzkiego
Kryzys na poudniu Europy
uwiadamia dobitnie, e musimy bardzo powanie zaj si
naszymi granicami. Setki migrantw z Afryki Pnocnej i Bliskiego Wschodu przekraczaj
zewntrzne granice Unii Europejskiej waciwie bez adnego
problemu. W konsekwencji na
teren naszego kontynentu mog
dosta si setki osb, ktrych system wartoci cakowicie odbiega
od naszych ideaw. Polska jest
krajem, ktry wskutek licznych,
traumatycznych wydarze w naszej historii sta si niezwykle homogeniczny narodowociowo.
Tymczasem w wyniku odgrnych zalece Unii mielibymy
przyj do siebie bardzo wielu
ludzi, ktrzy posuguj si zupenie innym jzykiem, wyznaj
zupenie inn religi i ktrzy mog w dodatku stanowi dla nas
zagroenie. Niebezpieczestwo
chociaby aktu terrorystycznego
dramatycznie ronie. Ponadto
trzeba zauway, e duy ciar
winy za obecny kryzys ponosz
te kraje Unii Europejskiej, ktre
niejako zapraszay migrantw
do siebie. W sytuacji niepokojw wewntrznych i braku moliwoci opanowania takiej masy
ludzi, Niemcy zdecydoway podzieli si problemem z pozostaymi krajami czonkowskimi.
Oznacza to de facto, e Polska
miaaby zapaci rachunek za polityczny bd swojego ssiada. W
dodatku nasz ssiad posuguje
si niedopuszczalnym w polityce
midzynarodowej szantaem,
groc wstrzymaniem swojego
wkadu w fundusze strukturalne
w przypadku nieprzyjcia imi-

grantw. Mimo tak zego dla naszego kraju zwrotu polityki Berlina polski rzd pozostaje bierny,
nie potrafi podj stanowczych
decyzji i broni interesu narodowego. Mimo mocnych argumentw, ktrymi dysponuje Polska
(realne zagroenie terrorystyczne, brak moliwoci rzetelnej
weryfikacji uchodcw, chybione
przekonanie, e kady przybysz
jest uchodc z kraju objtego
wojn, oczywisty konflikt wartoci wyznawanych przez migrujce do Europy zalew wyznawcw
islamu i naszego, rodzimego
chrzecijastwa) rzd Ewy Kopacz kapituluje. Te fakty wskazuj, e musimy zadba samodzielnie, jako Polska, o szczelno
naszych granic. W innym przypadku moe nas czeka niekontrolowany napyw obcych nam
kulturowo mieszkacw Afryki i
Bliskiego Wschodu. Oznacza to,
e potrzebujemy wsparcia chociaby dla Stray Granicznej. W
tej sytuacji jestem szczeglnie
dumny z tego, e byem autorem
pierwszej interpelacji w sprawie
utrzymania w Raciborzu siedziby lsko Maopolskiego Oddziau Stray Granicznej. Ju
wtedy sugerowaem, e pomimo wejcia do strefy Schengen
nie moemy sobie pozwoli na
to, by rejon naszej poudniowej
granicy, gdzie zlokalizowane s
wane szlaki kolejowe i drogowe
(autostrada A1) by pozbawiony
odpowiedniego zabezpieczenia.
Dodam rwnie, e nie oznacza to, i Polska nie chce pomc
uchodcom w ich trudnej sytuacji, ale z uwagi na to e jestemy
suwerennym pastwem, mamy
prawo do decydowania, w jakiej
formule chcemy pomc poszkodowanym przez wojn.

region - polityka

Wyborcze karty na stole

Fot. Radosaw Szabliski

W Raciborzu przygotowania do starcia Henryka Siedlaczka i Katarzyny Dutkiewicz.


leszek iwulski

15 wrzenia min termin


rejestrowania list wyborczych
do parlamentu. Znamy ju nazwiska wszystkich, ktrzy bd
zabiega o nasze gosy w wyborach 25 padziernika. Strategie
partii politycznych w kwestii
jawnoci prac nad listami byy
rne. Platforma Obywatelska
postawia na transparentno
i zaprezentowaa swoich kandydatw bardzo wczenie. W
tym przypadku ukadanie kolejnoci kandydatw odbywao

W czasie kampanii wyborczej politycy chtnie udzielaj


si publicznie. Na zdjciu m.in. Gabriela Lenartowicz z PO.
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. Rynek 6,

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

si na otwartej scenie. Prawo


i Sprawiedliwo natomiast w
tej rozgrywce zagrao niczym
pokerzysta. Do ostatnich chwil
formacja trzymaa karty przy
orderach. W przypadku Prawa
i Sprawiedliwoci na listach jedyn niespodziank jest brak
Dawida Wacawczyka, ktrego
wielu przymierzao do fotela w
sejmie. Poza tym ksztat listy jest
zbliony do prognoz. Na jedynce znalaza si senator Izabela
Kloc, za ni na karcie do gosowania znajd si dotychczasowi
posowie: Grzegorz Matusiak,
Grzegorz Janik i Czesaw Sobierajski. Na licie znalazo si rw-

nie troje reprezentantw powiatu raciborskiego: Katarzyna


Dutkiewicz (radna powiatowa z
Raciborza), Franciszek Marcol
(radny powiatowy z Ndzy) oraz
Teresa Frencel (szefowa zwizku pielgniarek w raciborskim
szpitalu). Powiat wodzisawski
jest reprezentowany take przez
3 kandydatw. Na licie znalaz
si radny powiatowy z Wodzisawia Ryszard Zalewski, radna powiatowa z Gorzyc Teresa
Glenc, Andrzej Ciok (zwizkowiec z JSW). O fotel senatora
bdzie walczy radny wojewdzki Adam Gawda. Liderem list
Nowoczesnej.plbdzie byy wiceprezydent or Wojciech Kaua. Dwjk na listach partii
Ryszarda Petru dosta ceniony
samorzdowiec z Rydutw, byy
zastpca Kornelii Newy (zasiadajcy ju kiedy w sejmowych
awach) Henryk Hajduk. Rydutowy maj zreszt na listach
Nowoczesnej.pl jeszcze dwoje
reprezentantw Dominik Wicek oraz Przemysaw Jasiski.
Ponadto na licie znaleli si
rwnie: Andrzej Bartela (byy
zastpca prezydenta Raciborza)
i ekonomista z Radlina Leszek
Bednorz. Polskie Stronnictwo
Ludowe na jedynce postawi-

o Bronisawa Karaska (radny


sejmiku wojewdzkiego z powiatu wodzisawskiego). Wysoko znalaz si samorzdowiec z
Rydutw Marek Wystyrk. Na licie pojawi si take Kazimierz
Gowacki z Raciborza (prezes
Zwizku Polakw w Niemczech
Rodo), Elbieta Adamczyk
z Wodzisawia, Dominika Niestrj-Tloka z Radlina, Krzysztof Jeszka z Gorzyc i Marian
Kolorz z Pogrzebienia i Adam
Smyczek z Chaupek. O fotel senatora powalczy bankowiec Ryszard Leszczyski z Jastrzbia.
Jedynk Zjednoczonej Lewicy
w okrgu nr 30 zosta czonek
Polskiej Partii Pracy z Gogowa
Patryk Kosela. Z Raciborza do
sejmu chce si dosta Jzef Kowol, a z Wodzisawia lekarz Piotr
Sobala. Do senatu swoich si bdzie prbowa Jarosaw Ligas.
Na czele woJOWnikw Pawa
Kukiza w tych wyborach stanie
inynier grnik Krzysztof Sitarski z Radlina. Na licie znalaz
si take radca prawny z Mszany
Witold Walkowski, technik ekonomista z Wodzisawia Justyna
Pyszny, Magorzata Brzezinka z
Radlina, inynier Sandra Wojno z Raciborza i Micha wiech
(rwnie Raciborzanin).

GazetaInformator.pl >>

w skupie zomu za 40 tys. z.


Pniej chcia rozebra drugi
wiadukt w tej samej miejscowoci. Sprawa wysza na jaw
kiedy na policj zgosi si jeden z podwykonawcw, ktremu oszust nie zapaci za
wykonane prace. 40-latek zosta tymczasowo aresztowany.
Okazao si, e ciy na nim
ju 17 innych wyrokw za podobne przestpstwa.
p

racibrz - samorzd

Radny radzi
jak zasoni ruiny
wielkoformatowymi wydrukami z wizerunkami wanych
dla miasta postaci historycznych. Owszem stosowa to
moemy przy inwestycjach
miejskich, ale przy odrobinie
inicjatywy i dobrej woli po
obu stronach miasto mogoby
tego typu rozwizania podsuwa te prywatnym przedsibiorcom czy inwestorom w
centralnych kwartaach miasta. adna wizualizacja historycznej panoramy miasta,
czy wanie jaka galeria postaci historycznych (by moe te z opisami ich zasug dla
miasta czy regionu) mogaby
cieszy oko, uczy i budowa
przy okazji tosamo lokaln
- tumaczy Szczasny.
ps

racibrz - finanse

Zaduone
samorzdy
Opublikowano ranking
zaduenia
samorzdw. Jak wypad Racibrz?
Po raz kolejny czasopismo samorzdu terytorialnego Wsplnota opublikowao ranking zaduenia
samorzdw. W zestawieniu miast powiatowych zaduenie Raciborza jest bezpieczne. Racibrz zajmuje
232 pozycj. Zaduenie w
kocu 2014 roku wyliczono u nas na 19,27% dochodw budetowych. Warto
wspomnie, i tylko w 35
miast powiatowych stosu-

nek zaduenia do dochodw jest niszy (sklasyfikowano 267 miast). Pozycja ta


w przypadku Raciborza jest
wzgldnie staa od kilku lat.
Rwnie wysoko oceniono zdolno kredytow
Raciborza. Na 267 miast
Racibrz zaj 51 miejsce,
a zdolno do zacigania
zobowiza wyliczono na
12,38%. Dla porwnania,
Polkowice - miasto o najwyej ocenionej zdolnoci
kredytowej - zdolno ta
wynosi 24,01%.
ps

70-lecie I LO w Raciborzu
Zjazd absolwentw LO
z okazji jubileuszu szkoy

Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci I Liceum


Oglnoksztaccego w Raciborzu im. Jana Kasprowicza zaprasza na zjazd absolwentw, ktry odbdzie si
10 padziernika 2015 roku.
Nie zwlekaj, zapisy tylko
do dnia 30 wrzenia 2015 roku.

Wicej na stronie
www.zso1raciborz.pl

Piwko przez ca dob

w skrcie

Magistrat chce zdj ograniczenia


w godzinach pracy lokali gastronomicznych.
Fot. Gazeta Informator

Ukrad
40-tonowy wiadukt

Leszek Szczasny chce zasania


zdewastowane
miejsca wielkoformatowymi wydrukami.
W Raciborzu nie brakuje zdewastowanych obiektw
szpeccych wizerunek miasta.
Leszek Szczasny podpowiada
w jaki sposb cho czciowo
zakamuflowa te architektoniczne potworki, aby a tak
nie kuy w oczy. - Nie bjmy
si czerpa penymi garciami
z dobrych rozwiza. Jeszcze
jedno rozwizanie z Lublina i
okolic sdz, e mogoby te
nieraz znale zastosowanie
u nas. Chodzi mianowicie o
bardzo sprytny sposb na zasanianie okien w zrujnowanych/remontowanych budynkach czy te na zasanianie na
czas renowacji caych fasad

region

racibrz samorzd

region - policja

Oszust zdemontowa wiadukt w Mszanie. Wpad


wtedy, kiedy chcia rozebra drugi.
40-letni mczyzna kilka miesicy temu zgosi si
do Urzdu Gminy w Mszanie (powiat wodzisawski) z
pozwoleniem na rozbirk
nieczynnego wiaduktu. Prace si rozpoczy. Mczyzna
wynaj podwykonawcw.
Wiadukt zosta zdemontowany. 40-latek sprzeda go

Wiadomoci 3

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

pawe strzelczyk

Urzd Miasta konsultuje projekt uchway, w myl


ktrej lokale gastronomiczne bd mogy by przez
cay tydzie otwierane i zamykane pomidzy godzin
24.00 a 0.00. To zniesienie
ogranicze wprowadzonych
w 2010 roku.
Zmiana uchway to pokosie skargi jednego z
przedsibiorcw prowadzcego biznes gastronomiczny. Przypomnijmy, radni
uchwali wtedy ograniczenia w godzinach otwarcia
lokali w zalenoci od ich
usytuowania i ssiedztwa,
tj. te w centrum mogy by
czynne duej, za poza
centrum krcej. Urzdnicy
mieli wiadomo nierwnego traktowania przedsibiorcw, ale przez dugi
czas nikt nie protestowa,
std utrzymywano taki stan
rzeczy. Niedawno jednak jeden z restauratorw poskary si ma dyskryminacj
podmiotw gospodarczych,
std radni na wrzeniowej
sesji bd gosowali nad
cakowitym zniesieniem limitw godzin otwarcia i zamknicia.

Obecnie w Raciborzu udzielonych


jest 61 koncesji na sprzeda alkoholu.
Zaproponowano poprawk o nastpujcej treci: placwki handlu detalicznego,
zakady gastronomiczne i zakady usugowe dla ludnoci
na terenie Miasta Racibrz
mog by otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym
pomidzy godzin 00:00 a
godzin 24:00. Wbrew po-

zorom alkoholowy biznes


nie cieszy si w Raciborzu
ogromn
popularnoci.
Miasto ma do rozdysponowania 100 koncesji na miejsca
gdzie mona naby i spoy
alkohol. Kiedy aby koncesj uzyska naleao czeka
a jaka si zwolni. Obecnie
udzielonych jest 61, za wolnych 39.

racibrz - rozrywka

Co wolno
gwiazdom miejskich imprez?
Radna Zuzanna Tomaszewska uwaa, e miasto powinno mie wyczno w
umowach z artystami.
Gwiazd wsporganizowanego niedawno przez miasto
Memoriau by duet Donatan &
Cleo. Grupa zaraz po wystpie
zwina manatki i pojechaa do
Szymocic, by wystpi tam na

festynie. Takie zachowanie nie


spodobao si radnej Zuzannie
Tomaszewskiej. Radna sama
organizowaa niejeden koncert,
std uwaa, e organizator ma
prawo zastrzec sobie podpisujc
kontrakt niejako gwiazd na wyczno - tak aby nie miaa moliwoci wystpowa w okolicy
przynajmniej tego samego week-

endu, gdy robi to konkurencj.


Mirosaw Lenk obieca jednak
nie lekceway sugestii radnej i
baczniej przyglda si warunkom umw podpisywanych z artystami. - Jeli bdziemy chcieli
mie wyczno, bdziemy to
zaznacza - zapowiedzia.
ps

racibrz - nagrody

Medal dla Cechu Rzemios Rnych


W 2015 roku przypada
70. rocznica powstania
Cechu Rzemios Rnych
w Raciborzu.
Zarzd Powiatu Raciborskiego zwrci si do radnych
z wnioskiem o nadanie tytuu
i medalu Zasuony dla powiatu raciborskiego Cechowi Rzemios Rnych w Raciborzu. Zdaniem czonkw
zarzdu, na harmonijny oraz
wszechstronny rozwj powia-

tu, oprcz instytucji powoanych do penienia funkcji publicznych, maj wpyw take
inne podmioty i organizacje
dziaajce w rnych obszarach ycia spoecznego i gospodarczego. Jednym z nich
jest Cech Rzemios Rnych
w Raciborzu, ktry jest dobrowoln organizacj samorzdu gospodarczego rzemiosa i maej przedsibiorczoci
oraz federacj pracodawcw.

W 2015 roku przypada 70.


rocznica dziaalnoci tutejszej organizacji, ktra aktywnie wspiera lokaln przedsibiorczo. Cech prowadzi
m.in. nadzr nad praktyczn
nauk zawodu, organizuje
szerok ofert kursw i szkole specjalistyczno-branowych, doksztacajcych, informacyjnych.
p

Konkurs Domu Ksiki


Z ktrego roku pochodzi aktualny
wzr herbu Raciborza?
Nagrod ksika Upadek autorstwa Karin Slaughter
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Wamanie
do kantoru
W pitek, 18 wrzenia rano
policja otrzymaa zgoszenie
o wamaniu do kantoru przy
ul. Bogumiskiej w Chaupkach. Zdarzenie miao miejsce ok. 8.30 rano. Na razie nie
wiadomo, jakie straty ponis
waciciel. To, a take pozostae okolicznoci wamania prbuj ustali policyjni technicy.
Pienidze
na szkolenia
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu informuje, e
pozyska rodki w wysokoci
74 tys. z z Rezerwy Ministra
przeznaczone na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia
skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych do 30. roku ycia.
Pienidze zostan przeznaczone na bony szkoleniowe,
bony na zasiedlenie, refundacj kosztw wyposaenia lub
doposaenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego.
Wysze wymagania
Starostwo Powiatowe w Raciborzu chce zaostrzy kryteria
przyznawania stypendiw dla
najzdolniejszych studentw z
powiatu. Rada powiatu zamierza podnie redni wymagan do otrzymania stypendium
oraz skrci czas jego pobierania z trzech do dwch lat. Na
stypendium bd mogli liczy
studenci posiadajcy redni
ocen co najmniej 4,75.
Prezydent
szuka rzecznika
Prezydent Raciborza Mirosaw Lenk szuka nowego
rzecznika prasowego. Nabr
trwa do 30 wrzenia. Wymagania to wyksztacenie wysze i 5 lat stau pracy. Nowy
rzecznik, oprcz kontaktw z
mediami, bdzie te odpowiedzialny za kreowanie wizerunku miasta i prezydenta w
mediach oraz publiczne prezentowanie jego dziaa.
Poszukiwany
Daniel Kwasiski
Zaginiony w 11 lipca 2015
roku wyszed z Placwki Opiekuczo Wychowawczej w Raciborzu i po raz kolejny nie
wrci oraz nie nawiza kontaktu z rodzin. W dniu zaginicia ubrany by w spodenki
do kolan koloru czarnego, bluz koloru czarnego oraz buty
sportowe. Kada osoba, ktra
posiada jakkolwiek informacj na temat miejsca pobytu
zaginionego proszona jest o
kontakt z policj.

Dni Otwarte w ZWiK


26-27 wrzenia Zakad Wodocigw i Kanalizacji w
Raciborzu organizuje Dni
Otwarte. W programie m.in.
wykady, zwiedzanie zakady
i pokaz sprztu specjalistycznego. W sobot dzie otwarty
rozpocznie si o godz. 11.00,
za w niedziel o godz. 13.00.
Utrudnienia
w ruchu
Utrudnienia s spowodowane
remontem skrzyowania przy
ulicach Raciborskiej i Kocielnej w Kuni Raciborskiej.
Ponadto w Kuni remontowana jest zatoczka autobusowa
przy ul. Rudzkiej. W terminie
do 2 tygodni pojawi si tam
nowa wiata przystankowa.

4 Publicystyka

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

NDZA SPRAWY KONTROWERSYJNE

Ndza odcita od wiata


LESZEK IWULSKI

Remont wiaduktw w Ndzy od kilku tygodni spdza


sen z oczu czci mieszkacw
miejscowoci. Decyzja Zarzdu Drg Wojewdzkich o tym,
eby wreszcie zmodernizowa
oba obiekty oznacza dla nich
olbrzymie perturbacje. Zadanie podzielono na dwa etapy
w pierwszym remontowany bdzie wiadukt na linii Kdzierzyn Kole Racibrz.
Inwestycja stanowi kopot
zwaszcza dla mieszkacw
wioski pooonej po stronie
miejscowoci oddzielonej torami od centrum i ludzi, ktrzy mieszkaj w budynkach na
terenie byego PGR (czyli tzw.
Trawnikw). Modernizacja
wiaduktu naraa ich na koszty i waciwie pozbawia szans
na normalne funkcjonowanie.
Powodem jest brak moliwoci
przejcia dla pieszych z czci
wsi oddzielonej od centrum
Ndzy torami kolejowymi.
Problematyczny jest rwnie
dojazd samochodem, objazdy
bowiem oznaczaj nadoenie drogi o nawet kilkadziesit kilometrw dziennie. W
perspektywie czasu oznacza to
potne uszczuplenie dochodw mieszkacw, ktrzy musz chociaby dojecha do pracy. Jeli jednak objazd oznacza
wydatki, to brak przejcia dla
pieszych przez tory kolejowe
de facto skazuje ich na wykluczenie. Po drugiej stronie
torw bowiem znajduj si
wszystkie wane dla mieszkacw instytucje urzd, szkoa,
przedszkole, sklepy, koci.
Zostaje dla nich jedna droga
przez tory. Jest to droga niebezpieczna i nielegalna. Kolej nakada bowiem mandaty
w wysokoci 60 z. za przejcie
przez tory w miejscu do tego
niewyznaczonym.
Do tej pory rol przejcia
R E K L A M A

Fot. Leszek Iwukski

Wskutek remontu wiaduktu cz mieszkacw miejscowoci zostaa pozbawiona dostpu do centrum wsi.
gb i spisze si je w formie
ocjalnej notatki. Fila poinformowa rwnie mieszkacw,
e aby przypieszy inwestycj
naleaoby j wdroy w drodze tzw. projektu wykonawczego. Notatka ze spotkania
zostaa sporzdzona w Urzdzie Gminy Ndza w obecnoci
Policji, ktra przybya na miejsce i bardzo szybko dokonaa
ogldzin miejsca. W urzdzie
pojawili si ponadto przedstawiciele inwestora, wykonawcy,
PLK oraz zainteresowanych
mieszkacw. Gospodarzem
spotkania bya wjtowa Anna Iskaa. Przejcie ma mie
kategori E, czyli przejcia
publicznego. Bdzie ono obsugiwane przez drnika w
wyznaczonych godzinach (rannych i popoudniowych).
Dla prowadzcych inwestycje problem z przejciem
wyznacza rwnie kierunek
dziaania w przypadku druDziki determinacji mieszkacw, a take racjonalnemu podejciu PLK i ZDW
giego wiaduktu, ktry ma by
na torach ma powsta przejcie, ktre w godzinach rannych i popoudniowych bdzie strzeone przez drnika.
remontowany po zakoczeniu modernizacji pierwszego
peniy wanie wiadukty. Kie- litycy (w sprawie interwenio- z uwagi na modernizacj wia- tu za nastawni w odlegoci obiektu. Tym razem ZDW dedy, jeszcze 3 lata temu nad wa m.in. radny wojewdzki duktw. Lokalni politycy szu- ok. 100 metrw od wiaduktu klaruje, e rozwizanie pojatorami wisiaa kadka, ale ko- Adam Gawda). Jako pierwszy kali przede wszystkim win- na wysokoci dwch semafo- wi si jeszcze przed rozpoczlej postanowia j zlikwidowa. o problemie napisa raciborz. nych sytuacji, kadc nacisk na rw. Zgoda mieszkacw bya ciem inwestycji. Problemem
Jakie byy przyczyny decyzji o com.pl. Determinacja miesz- zaniedbania gminy w tej spra- w tym przypadku nieodzowna, dla mieszkacw jest take
demontau kadki? Kolej po- kacw czci Ndzy doprowa- wie. Jednak stosunkowo szyb- poniewa pocztkowo chcia- bardzo dugi objazd (w zalewouje si na to, e bya ona dzia do tego, e inwestor (czyli ko dywagacje o tym czy gmina no pooy przejcie po dru- noci od wariantu wynoszcy
w zym stanie technicznym i ZDW) zorganizowa spotkanie moga, czy nie moga zadba o giej stronie wiaduktu, co ozna- 15 lub 17 kilometrw) do cenjej uytkowanie grozio wy- w kwestii wyjcia z dramatycz- istnienie kadki zastpia krt- czaoby, e mieszkacy raczej trum Ndzy. Oznacza to potpadkiem. Mieszkacy starali nej sytuacji. Spotkanie mia- ka dyskusja midzy przedsta- ryzykowaliby przejcie przez ne koszty (jedna z mieszkanek
si, eby kadka zostaa. Wa- o miejsce na remontowanym wicielem PLK Leonem Fil i tory, anieli szli do do odle- skarya si, e moe on posnym sumptem dokonywali wiadukcie 17 wrzenia. Poja- dwoma mieszkacami gminy. gego przejazdu, ktry byby chon nawet jedn pensj w
drobnych remontw, a gmi- wili si na nim przedstawiciel W cigu 5-6 minut panowie w dodatku do niebezpiecz- domu) i marnotrawstwo czasu
na chciaa nawet uczestniczy ZDW (Jarosaw Kalinik Ki- znaleli tymczasowe rozwi- ny. Jarosaw Kalinik-Kisielw (nawet do godziny). Niestety
w kosztach utrzymania tej in- sielw), Polskich Linii Kole- zanie problemu, czyli zgodzili powiedzia: - dla nas budowa dowiedzielimy si, e nie jest
frastruktury. Zwyciya jed- jowych (Leon Fila), zainte- si co do lokalizacji miejsca, przejscia to koszt ok. 200 tys. moliwe zorganizowanie krtnak opinia PKP i kadki zniky. resowani mieszkacy, radny w ktrym najlepiej bdzie po- z. Jeli mamy to zrobi, to po szego objazdu. Prowizoryczna
Brak tego przejcia mci si powiatowy Franciszek Mar- oy przejcie na poziomie to- to, aby byo to wykorzystywa- droga biegnca obok torw,
teraz, gdy z uwagi na remont col oraz radny gminny Julian rw. Jarosaw Kalinik z ZDW ne.
ktr wskazywali mieszkacy
wiaduktu cz wsi bdzie od- Skwierczyski.
wraz z przedstawicielem wykoW chwil po uzgodnieniu jako ewentualn alternatyw,
cita od wiata. W tej sytuacji
Pierwsze 15 minut spotka- nawcy po zobaczeniu miejsca przedstawiciele PLK i ZDW nie wchodzi w gr. Wjtowa
mieszkacy postanowili wal- nia wyznaczay usprawiedli- oceni, e jest wykonanie przej- oraz mieszkacw zadecydo- Iskaa jednoznacznie wskazuczy o swoje interesy. Zawia- wione pretensje mieszkacw cia dla pieszych i rowerzystw wali, e najlepiej bdzie, jeli je na powody, dla ktrych mudomili lokalne media, spraw oraz przedstawienie przez nich w tej lokalizacji jest moliwe. podjte wstpne decyzje nie si powiedzie nie. Po pierwzainteresowali si rwnie po- pooenia, w jakim si znaleli Miejsce to zostao wyznaczone pozostan jedynie w sferze na sze obecny stan tego miejsca
nie pozwala na to, by mogo
by ono stanowi substytut
drogi publicznej. Po drugie
nakadaj si na to kwestie
wasnoci (teren czciowo naley do PKP, Skarbu Pastwa
i do nadlenictwa). Po trzecie
...DLA KADEGO
wreszcie przechodzi ono przez
teren rezerwatu czok, co
ZAPISY:
oznacza e trzeba by ingeroSzkoa Podstawowa nr. 15, ul. Sowackiego 48, Racibrz
wa w tereny objte progra- modzie, doroli (od 13+) codziennie 19.00-20.30
mem Natura 2000.
SENSEI JACEK tel. 602 487 925
www.aikido-raciborz.pl

JAPOSKA SAMOOBRONA

Raciborski Osrodek
Aikido

Zesp Szkolno-Gimnazjalny, ul. Jana Pawa II. 41A, Ndza


- modzie, doroli (od 13+) wt./czw. 18.00-19.30

SENSEI KAROL tel. 889 898 760


Rydutowy, Gimnazjum nr. 1, ul. Strzelcw Bytomskich

sempai Dawid tel. 796 455 008

ZAP

RAS

ZAM
Y!

www.AIKIDO-RACIBORZ.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 18 /2015

GazetaInformator.pl 24 wrzenia 2015 nr 18 (195)

region turystyka

Wenecja nad Odr?

Fot. Ireneusz Burek

W koncepcjach ratusza przysta ma sta si miejscem,


od ktrego rozpocznie si zupenie nowe spojrzenie na raciborsk turystyk.
leszek iwulski

Przysta nad Odr budzi w


lokalnej opinii publicznej rne odczucia. Dla niektrych jest
po prostu betonowym blokiem
osadzonym w wartko pyncym
nurcie rzeki. Tym niemniej miasto stara si zagospodarowa
obiekt i wykorzysta zarwno
jako element promocyjny, jak
i rekreacyjny. W pierwsz niedziel wrzenia z przystani wystartowa spyw kajakowy do
Kdzierzyna Kola. Wzio w
nim udzia ponad 100 osb. Wydarzeniem, ktre ma zagoci na
stae w kalendarzu przystani s
pywada.
Magistrat stara si wykreowa przysta jako przestrze
zachcajc mieszkacw do
aktywnoci fizycznej, spdzania wolnego czasu na wieym
powietrzu i obcowania ze rodowiskiem naturalnym. Dlatego staje si ona miejscem, ktre
wplata si w imprezy sportowe
organizowane w pobliu, chociaby w parku zamkowym.
Rwnie mieszkacy zaczynaj
dostrzega potencja mariny w
tym wymiarze. Wrd projektw
zgoszonych w budecie obywatelskim znalaza si propozycja
budowy cianki do wspinaczki.
W zoonym projekcie autorzy
zauwaaj, e :- cianka nie wymaga obsugi i specjalistycznego nadzoru, co gwarantuje jej
powszechn dostpno. Kompleks wspinaczkowy nie wymaga obsugi i specjalistycznego
nadzoru, co gwarantuje jej powszechn dostpno. To wspaR E K L A M A

Przysta ma sta si miejscem, ktre bdzie wanym punktem na mapie turystycznej Raciborza.
niaa przestrze zarwno dla
profesjonalistw jak i dla amatorw wspinaczki. Umiejscowienie
na nowo zagospodarowanych
bulwarach zwikszy atrakcyjno tego miejsca rekreacji. Przy
okazji stwarzajc ciekawy zalek strefy nadodrzaskiej.
Najbardziej ambitnym wyzwaniem, ktre postawio sobie
miasto jest jednak stworzenie
kompleksowego produktu, ktry na nowo definiowaby ca polityk turystyczn. Czym jest w
produkt turystyczny? To oferta
skierowana do raciborzan i turystw, ktrzy chcieliby odwiedzi
miasto. Zasig takiej oferty mona zakreli wyznaczajc okrg o
promieniu ok. 100 kilometrw.
Potencjalnych goci atwo zreszt zidentyfikowa. To mieszkacy powiatw: wodzisawskiego,
rybnickiego, kdzierzyskiego,
gubczyckiego, gliwickiego. W
gr wchodz nawet przyjezdni z
Nysy. Miasto liczy take na goci
z Republiki Czeskiej, zwaszcza
e projekt ma by realizowany
w pewnej mierze z naszymi po-

udniowymi ssiadami. Produkt


turystyczny ma skada si niejako z dwch elementw. Pierwszy to stworzenie infrastruktury,
ktra uatrakcyjniaaby przestrze wok przystani i bya jednym z elementw czcym turystyk piesz, rowerow i wodn.
Drugim elementem jest ju organizacja ruchu turystycznego.
W przypadku poszerzenia infrastruktury idzie np. o zagospodarowanie glinianego placu. Obecnie myli si o przywrceniu w
tym miejscu skweru, ktry miaby za zadanie m.in. odcienie
skweru ks. Stefana Pieczki (niezwykle chtnie odwiedzanego
przez raciborzan). Ponadto plac
byby miejscem, ktre mogoby
stanowi godne upamitnienie
postaci ksicia Mieszka Pltonogiego. Znajdzie si na nim m.in.
zdrj miejski, fontanna, deptaki.
Do przystani prowadzi bdzie
cieka rowerowa ograniczona
szlabanem na wysokoci Zamku.
W pobliu przystani ma znale
si take plaa miejska. Naczelnik Wydziau Edukacji Robert

Myliwy powiedzia nam: - plaa


miejska bdzie prawdopodobnie
najwczeniej oddanym do uytku elementem produktu turystycznego. Mamy nadziej, e
ruszy ona ju w maju lub czerwcu przyszego roku. Oferta turystyczna miasta ma by poszerzona ponadto o modernizacj
stanicy WOPR, poniewa w tej
chwili wodniakom trudno jest
ju magazynowa swj sprzt.
Woprowcy dysponuj bowiem
2 odziami i landroverem. Modernizacja siedziby WOPR ma
przyczyni si do polepszenia
poziomu bezpieczestwa korzystajcych z rzeki suy ma
temu chociaby umiejscowienie
na poziomie 0 stanicy stacji
pomocy medycznej.
Drugim elementem jest organizacja ruchu turystycznego.
Na Odrze maj pojawi si 2
tramwaje wodne (przewoce
12 osb), ktre kursowa bd
do ubowic. Rzeka na tym odcinku ma zosta przystosowana
do wymogw zapewniajcych
bezpieczn rekreacj na wodzie.

Swoje zainteresowanie wykonaniem tego zadania wyraziy


ju prywatne podmioty gospodarcze. Ponadto Odra zostanie
miejscowo pogbiona. Rozbite
zostan achy i wyspy utrudniajce eglug rdldow. Takie
dziaania s potrzebne po to chociaby, eby na rzece mogy si
porusza wspomniane tramwaje (wymagaj one przynajmniej
70 cm. gbokoci). Tutaj miasto
prowadzi rozmowy z firm, ktra jest gotowa wykona t prac
nieodpatnie w zamian za moliwo wykorzystania urobku
(wiru).
Takswki wodne pynce do
ubowic maj zapewnia spokojn atmosfer nostalgii i prowokowa uczestnikw ewentualnych rejsw do refleksji nad
piknem przyrody. Wbrew pozorom statki nie bd najdroszym elementem programu
(produkujca takie okrty firma
yczy sobie za parostatki od kilkunastu do ok. 40tys. z). Koszt
ich eksploatacji bdzie waciwie aden, poniewa napdza-

ne s one silnikiem wymagajcym spalenia brykietu wartego


5 z na godzin. Dla porwnania motorwka WOPR-u spala na godzin 22 litry paliwa.
Realizacja koncepcji wymagaa
wsppracy zwaszcza z gmin
Rudnik, bo tam wanie bdzie
si koczy szlak wycieczkowy.
W ubowicach przyjezdni bd mogli zwiedzi ruiny paacyku Eichendorffa, przej si po
przepiknym parku i przesi
na rowery, ktrymi wrc do Raciborza lewobrzen Odr (szlak
niebieski). Bicykle bdzie mona
wypoyczy na miejscu. Istnieje
rwnie moliwo skorzystania
z pola namiotowego.
Turystyka wodna wymaga jednak modernizacji infrastruktury w ubowicach. W tej
miejscowoci ma zosta wybudowana przysta pontonowa,
umocnione zostan nadbrzea
Odry, w starej sali gimnastycznej ma powsta suchy dok. Rozmowy z wodarzami Rudnika s
ju zaawansowane. Tamtejszy
urzd gminy zarezerwowa na
ten cel ju nawet rodki. Rudnik
jest projektem bardzo zainteresowany, bo dziki niemu raciborzanie czciej bd bywa na
terenie gminy i zostawia tam
swoje pienidze. Propozycja takiego zagospodarowania Odry
trafia rwnie do gustw wodarzy spoza Ziemi Raciborskiej;
zainteresowanie ju wyrazi wjt
gminy Bierawa. Docelowo w
magistracie myli si o jeszcze
szerszej wsppracy z Kdzierzynem, a moe nawet Opolem
i Wrocawiem.

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

radlin gospodarka

Forum Firm w Radlinie stawia na ekologi


Fot. Forum Firm w Radlinie

Eko akademia to cykl spotka promujcych ochron rodowiska w biznesie.


leszek iwulski

Wspczesny wiat wymusza na nas czsto zachowania, ktre wypywaj z co


najmniej kilku pobudek. Tak
jest rwnie w przypadku
ekologii. Z jednej strony troska o rodowisko naturalne
wie si z naszym samopoczuciem, naszym zdrowiem,
a take ze spucizn dla tych,
ktrzy przyjd po nas. Dziaalno czowieka bowiem
w kolosalnym stopniu przeksztaca zastan przez niego
rzeczywisto. Wraz z rozwojem techniki i rozszerzeniem
sfery dziaania ludzkiego zakres obserwowanych zmian
wzrasta nieomal wykadniczo. Z drugiej strony czowiek, zwaszcza w krajach,
ktre stosunkowo niedawno przeszy proces transformacji kieruje si pobudkami
materialnymi. Tym, co ma w
kieszeni. Ta motywacja jest
rwnie zauwaalna w przypadku zagadnie zwizanych
z ekologi. Udowadnia to Forum Firm w Radlinie, ktre organizuje cykl spotka,
szkole i warsztatw, ktrych
tematyka wie zagadnienia
edukacji, przedsibiorczoci oraz ochrony rodowiska
naturalnego. Prelegentami
na spotkaniach s eksperci, przede wszystkim przedstawiciele rodowisk akademickich (zwizanych m.in. z
uczelniami politechniczny-

Forum Firm w Radlinie kwestie ekologiczne podnosio na


swoich spotkaniach ju kilkakrotnie. Na zdjciu spotkanie
przedsibiorcw w sprawie Zielonego audytu
mi w Katowicach, Gliwicach
oraz w Opolu). Naukowcy
referujc przedstawiaj lokalnym biznesmenom, jakie
korzyci niesie za sob wizanie spraw ekonomicznych
i ekologicznych. Ich prelekcje
udowadniaj przedsibiorcom, e ekologia moe by
opacalna. Podczas warsztatw wskazuj np. jak mona
zaoszczdzi na rachunkach,
dziki umiejtnie przeprowadzonym procesom termomodernizacyjnym,
jak
inwestowa w segment wykorzystujcy energi naturaln,
czy jak zachowa si, by unikn kar finansowych zwizanych z naruszeniem przepisw o ochronie rodowiska.
Przykadowe tematy, ktre
bd poruszane bd na akademii to podatek od deszczu,

R E K L A M A

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

ochrona rodowiska w procesie inwestycyjnym, czy ekozarzdzanie. Dowiadczenia z

WFOiGW ma
przeznaczy
dotacj
w wysokoci

6 tysicy z.

na realizacj
tej imprezy.
To 80 % kosztw organizacji.

ubiegych lat wskazuj, e jest


inicjatywa potrzebna. Spotkania ciesz si duym zainte-

resowaniem. Podczas warsztatw frekwencja wynosi


rednio 20 30 osb, a bywa
e zebranych jest wicej. Co
waniejsze Eko akademia
przedsibiorczoci przyciga
rwnie ludzi niezwizanych
z Forum Firm w Radlinie, co
wskazuje e istnieje nawet
potrzeba rozszerzenia krgu
adresatw. Tegoroczna edycja ma obejmowa cykl 7 spotka. Warsztaty maj odbywa si raz w miesicu i trwa
rednio 45 do 60 minut. Poprowadz je Iwona Kosok-Bazan adiunkt w Katedrze
Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, wykadowca na
kierunku Inynieria rodowiska oraz Izabela Czeremcha
zastpca kierownika Dziau
Doradztwa, Szkole i Marketingu Regionalnego Centrum
Innowacji i Transferu Technologii. Impreza organizowana jest w duej mierze dziki wsparciu Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Na zebraniu zarzdu WFOiGW 2 wrzenia
podjto decyzj o przyznaniu
tej inicjatywie dotacji w wysokoci 6 tysicy z. Te pienidze to 80 proc. kosztw organizacji imprezy. Ilona Fibic z
Forum Firm w Radlinie powiedziaa nam: - ekologia staje si coraz bardziej powanym tematem w rozmowach

<< GazetaInformator.pl

racibrz - gospodarka

Remont ulicy Szkolnej


Modernizacja jednej z gwnych drg na Poni
ma zosta zakoczona do poowy przyszego roku.
W Raciborzu remont ulic
wie si czsto z poszerzeniem dostpnej sieci cieek
rowerowych. Tak jest rwnie w przypadku ulicy Szkolnej. Magistrat rozpisa wanie
przetarg na remont ulicy na
odcinku od ulicy Rybnickiej do
ulicy Fabrycznej. Remont jest
niezbdny z uwagi na katastrofalny stan nawierzchni (droga
straszy popkanym asfaltem) i
chodnikw (w jego powierzchni pojawiaj si wyrwy). Modernizacja bdzie obejmowaa
266 metrw jezdni i poboczy.
Po wykonaniu inwestycji droga ma mie parametry drogi
lokalnej o szerokoci 6 metrw. Szeroko cieki rowerowej to 2 metry. Firma, ktra zdecyduje si na wykonanie
tego zadania bdzie musiaa
zaj si rozbirk nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z
brukowca oraz chodnikw z

pyt betonowych. Nastpnie


przedsibiorstwo wykona nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z tucznia
obramowanej krawnikiem
betonowym. Ponadto wykonana zostanie nawierzchnia
cieki rowerowej (w kolorze
czerwonym). Zwycizca przetargu wykona ponadto chodniki i wjazdy (te ostatnie z kostki
brukowej). Firma uoy take
krawniki i obrzea betonowe. Przedsibiorstwo, ktre
wygra postpowanie bdzie
musiao zadba rwnie o odpowiednie oznakowanie drogi
oraz wykonanie odwodnienia
(m.in. regulacja studzienek).
W zakresie robt zleconych
firmie bdzie take humusowanie skarp pobocza. Roboty
maj zosta wykonane do 30
czerwca przyszego roku.

przedsibiorcw. Biznes patrzy oczywicie, w jaki sposb


mona poczy zagadnienia
ekologiczne i ekonomiczne.
Szukamy i tutaj korzyci, np.
poprzez oszczdnoci uzyskane dziki wdroeniom programw zwizanych ze zmniejszeniem zuycia energii. Z
drugiej strony ochrona przyrody. Zauwaam, e ochrona
rodowiska naturalnego staje
si wartoci sam w sobie.
Coraz mocniej dostrzegamy,
e to rodowisko, w ktrym

yjemy nie moe ulega staej degradacji. Jestemy jego


czci i kada nadmierna ingerencja oraz wywoane szkody uderzaj rwnie w nas.
Uwiadomienie tego faktu to
istotna rzecz i dlatego organizujemy nasz akademi.
Jestemy wdziczni Wojewdzkiemu Funduszowi za
wsparcie, bo dla organizacji
podobnym naszej nie byoby
moliwe prowadzenie dziaalnoci w takim zakresie, bez
rodkw zewntrznych.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

R
R E
E K
K L
L A
A M
M A
A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

REKL AMY

autoryzowany partner:

GRATIS!
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

NOWO!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

rz

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz inwestycje

Racibrz ciekami stoi


leszek iwulski

W raciborskim magistracie zrodzia si koncepcja zagospodarowania Odry jako


elementu
kompleksowego
uporzdkowania
miejskiej
turystyki w wymiarze rekreacyjnym i sportowym. Dla
autorw pomysu niezwykle
istotne jest czenie rnych
wymiarw aktywnego spdzania wolnego czasu. W ratuszu
uwaa si, e mona stworzy
system turystyczny obejmujcy zarwno jazd na rowerze, pywanie kajakiem, przejadk tramwajem wodnym
R E K L A M A

po Odrze, spacer po parku,


lunch w letniej restauracji,
czy zwiedzanie miejsc o znaczeniu historycznym dla Raciborza jak Zamek Piastowski. Pomys czy aktywno
fizyczn (np. kajakarstwo czy
kolarstwo) z aktywnoci poznawcz (dostp do zabytkw,
uczestnictwo w koncertach).
Jednym z waniejszych elementw przedsiwzicia jest
skomunikowanie miejsc interesujcych z punktu widzenia
turystycznego za pomoc sieci cieek rowerowych. Cz
z tych cieek pooona jest w
bezporednim ssiedztwie Od-

Fot. Paulina Krupiska

Do 15 listopada ma pojawi si kolejny element sieci drg dla rowerw nad Odr.
ry (w midzywalu). Aktualnie
magistrat rozpisa przetarg na
zadanie pod tytuem: budowa cieki rowerowej wzdu

468 metrw
nowej cieki
rowerowej
do 15 listopada

cieki rowerowe staj si powoli


znakiem rozpoznawczym Raciborza.

rzeki Odry od mostu kolejowego przy ul. Piastowskiej do


slipu za Mostem Zamkowym
w Raciborzu. Etap II odci-

nek od zjazdu na ulic Bosack do mostu kolejowego. Dugo budowanej cieki w tym
etapie to 468 metrw, jej szeroko to 3 metry. Droga dla
rowerzystw ma zosta wykonana na podbudowie z ju wyoonych pyt elbetowych na
podbudowie tuczniowej. Na
wierzchu ma zosta pooona warstwa cieralna betonu
asfaltowego o gruboci 3 cm.
Rwnie warstwa wica ma
by wykonana z betonu asfaltowego. Skarpy pobocza maj
by pokryte humusem. Zadanie ma zosta zrealizowane do
15 listopada tego roku.

rydutowy - ekologia

Segregacja brzmi dumnie


Rydutowy promujc selektywne zbieranie odpadw.
Rydutowy segreguj
mnie te to dotyczy. Dotyczy
wszystkich mieszkacw lska,
Polski, Europy. Nazwa kampanii zainicjowanej przez ratusz, a
zorganizowanej w rydutowskich
szkoach oddaje potrzeb wsplnotowego podejcia do problematyki gospodarki odpadami.
Zagadnienia segregacji mieci,
recyclingu w swojej istocie bowiem s odpowiedzi na pytanie Jak bardzo zaley nam
na utrzymaniu dobrego stanu
rodowiska naturalnego?. Odpowied daj ju organizatorzy

akcji skierowanej do mieszkacw Rydutw. Przedsiwzicie ma zachci mieszkacw


Rydutw do korzystania z nowo wybudowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych. W ramach
projektu przygotowane zostan m.in. plakaty informacyjne i
torby promujce korzystanie z
PSZOK, a take dwie wielkoformatowe tablice zachcajce do
selektywnej zbirki odpadw.
Inicjatywa ma dotrze take do
najmodszych. Akcja promujca segregacj mieci ma trafi do

przedszkolakw, uczniw szk


podstawowych i gimnazjw.
Maluchy dostan np. zakadki
do ksiek o treci promujcej
segregacj mieci. Starsi uczniowie bd brali udzia w konkursie zatytuowanym drugie ycie
odpadu. Na kampani organizatorzy przeznaczyli ponad 19,5
tys. z. Projekt uzyska wsparcie
ze strony Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokoci ponad 15 tys. z.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

gorzyce rolnictwo

Pomoc dla rolnikw poszkodowanych przez susz


leszek iwulski

Tegoroczna susza moe niechlubnie zapisa si w


annaach polskiego rolnictwa. Przez szereg lipcowych i
sierpniowych dni z nieba nie
spada nawet kropla deszczu. Temperatura nierzadko
przekraczaa 35 stopni Celsjusza. To byy fatalne warunki dla upraw. Na polach
soce kado pokotem cae
any zboa. W tych warunkach rolnicy musieli liczy
straty szacowane na dzie-

sitki tysicy zotych. Tymczasem niespacone kredyty,


zacignite zobowizania,
niedokoczone
inwestycje wisz nad nimi niczym
miecz Damoklesa. Kwestia
pomocy tej grupie spoecznej rozpalia wyobrani politykw i staa si przedmiotem walki w coraz bardziej
zaostrzajcej si kampanii
wyborczej. Problemem zaj
si rwnie rzd, ktry postanowi przeznaczy rodki
dla poszkodowanych przez
susz rolnikw. Aby otrzy-

Fot. Leszek Iwulski

Urzd Gminy w Gorzycach apeluje do rolnikw o szybkie skadanie wnioskw w sprawie pomocy za zniszczone, wskutek tegorocznej suszy, plony.

W tym roku kukurydza nie wzrosa tak,


jak chcieliby to rolnicy. Wszystkiemu winna jest susza.

racibrz - inwestycje

Mieszkacy niezadowoleni z remontu


Fot. Pawe Strzelczyk

Zdaniem mieszkacw, alejki w parku przy ulicy


Warszawskiej zostay wykonane z niewaciwego materiau.
gi. Prezydent zgodzi si, i
asfalt byby lepszy, niemniej
ograniczaby dopyw wody do
korzeni drzew. Jest to istotne zwaszcza w czasie suszy,
z jak mielimy do czynienia
choby w tym roku. Urzdnicy zdaj sobie spraw, e inne
nawierzchnie s bardziej przyjazne dla mieszkacw. Jak
zapewni prezydent, w miar
moliwoci bd stosowane
inne rozwizania. W tym jednak przypadku wybrana przez
wykonawc technologia wydaje si najbardziej waciwa.
ps

Przewz osb
Polska Niemcy Polska
Remont alejek w parku zakoczy si pod koniec lipca.
Alejki w parku u zbiegu uli
Matejki i Warszawskiej przeszy niedawno remont. Radna
Zuzanna Tomaszewska na sesji
pochwalia magistrat za przedsiwzicie, wytkna jednak, e
do wyoenia alejek uyto niewaciwego jej zdaniem (a take mieszkacw zwracajcych
R E K L A M A

si do niej z uwagami) materiau uniemoliwiajcego niektre


czynnoci, jak np. jazd na rolkach. Ponadto latem mocno si
kurzyo, zim za istniej obawy
co do odnieania.
Jak si okazuje, przy wyborze technologii nad potrzeby rolkarzy postawiono ekolo-

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

ma pomoc ofiary katastrofalnej aury powinny zgosi


si do waciwych urzdw
gmin, eby dosta wniosek o oszacowanie strat. Informacj t zamieci m.in.
Urzd Gminy w Gorzycach,
ktry jednoczenie zawiadamia, e odszkodowanie
za zniszczone przez susz
plony bdzie mona dosta
pod warunkiem zoenia do
Agencji Rynku i Modernizacji Rolnictwa wniosku do 30
wrzenia tego roku. Urzd
informuje, e wysoko od-

szkodowania bdzie zalena


od powierzchni zniszczonych
zasieww. W przypadku sadw i krzeww ma ono wynosi 800 z od hektara,
natomiast w przypadku pozostaych upraw ma ono wynie 400 z za hektar. Pen
stawk maj otrzyma ci waciciele upraw, ktrzy ubezpieczyli si przynajmniej od
jednego ryzyka pogodowego. Pozostali mog liczy na
poow wymienionych sum.
Rzd na ca akcj pomocy
przeznaczy 450 milionw z.

racibrz - gospodarka

Nowe mietniki na miecie

cznie na nowe pojemniki na mieci miasto wydao prawie 45 tysicy z.


Pierwsza cz postpowania przetargowego nie doczekaa si wanej oferty.
Nikt nie lubi mie obok siebie mietnika. Dlatego te gospodarka odpadami komunalnymi
to potny biznes. Rokrocznie
z tego tytuu mieci przykuwaj
uwag zarwno mieszkacw,
ale take przedsibiorcw. Od
kadej jednak reguy istniej wyjtki. Tak byo w przypadku przetargu zorganizowanego przez
magistrat na kontenery na mieci. Przetarg podzielono na 3 czci. W czci pierwszej, dotyczcej dostarczenia 14 pojemnikw
na bioodpady o pojemnoci 1100
litrw, nie zoono adnej oferty.
Do przetargu stany natomiast
firmy zainteresowane realizacj

drugiej i trzeciej czci przetargu.


Wykonanie zadania polegajcego
na dostarczeniu 46 kontenerw o
pojemnoci 1100 litrw podjy
si 3 przedsibiorstwa: z Krosna
Odrzaskiego, Mielca i z Rekowa
Grnego. Postpowanie wygraa
firma Ekoawal z Rekowa Grnego. Za dostarczenie pojemnikw
ma otrzyma prawie 27 tysicy z.
Trzecia cz zadania opisanego
w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia dotyczya dostarczenia 100 pojemnikw na
bioodpady. W tej czci przetargu zoono 2 wane oferty (firma
z Warszawy i z Mielca). Wygrao przedsibiorstwo SSI Schafer

z Warszawy. Za kontenery policzyo sobie prawie 17,5 tysica


z. Wszystkie kontenery maj zosta dostarczone do Raciborza w
terminie 21 dni od daty zawarcia
umowy. W Urzdzie Miasta Racibrz dowiedzielimy si, e pojemniki bd przeznaczone m.in.
do uzupenienia ju istniejcych
gniazd, wymiany ewentualnie
uszkodzonych oraz dla dziakowcw. Celem tej operacji jest
przede wszystkim podniesienie
efektywnoci zbirki odpadw, a
co za tym idzie poprawa czystoci
w miecie.
l

10 PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

REGION GOSPODARKA

R E K L A M A

Biznes na granicy

Szkolenia obsugi
kas fiskalnych:
Fot. Ireneusz Burek

Cykliczne niadanie biznesowe w czeskim Bohuminie.


IRENEUSZ BUREK

Tematy biece izby


przewaay na cyklicznym
niadaniu
biznesowym
czonkw Izby Gospodarczej w Wodzisawiu, ktre
tym razem zorganizowano
w czeskim Bohuminie. Podczas spotkania, jak zwykle
prezes izby, Krzysztof Dybiec, przedstawi gwne
zaoenia stowarzyszenia,
przedstawi nowym czonkom zasady wsppracy pomidzy przedsibiorcami.
Gwn tez szefa izby jest
budowanie relacji pomidzy przedsibiorcami, zapoznanie si oraz zapoznanie z profilem dziaalnoci.
To zacienienie znajomoci
jest nieraz wystarczajcym
przyczynkiem ku temu, e
zlecamy sobie wzajemnie
usugi lub kupujemy towary na lokalnym rynku - dodaje Dybiec. Podczas spotkania zaprezentowaa si
firma KONSEK - salon Toyoty w Rybniku. Uczestnikom zostaa zaprezentowana oferta samochodw oraz
aktualne promocje kierowane do biznesu. Zainteresowanie wywoaa ciekawa
oferta 100% VAT wraca bez
krat oraz program finansowania SmartPlan. Czonkowie izby otrzymali rwnie
propozycj jazdy testowej
toyot z napdami hybrydowymi.

<< GazetaInformator.pl

indywidualnie dostosowany
program do potrzeb firmy,
szkolenia uzupeniajce,
weryfikacja umiejtnoci sprzedawcw.
(zajcia w grupach 1 do 6 osb)

Szkolenia
z obsugi komputera:
obsuga komputera (system Windows),
obsuga programw biurowych,
obsuga Internetu.
Przedsibiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu lskim spotkali
si w Hotelu pod Zielonym Dbem w Bohuminie. Obok biecych tematw rozmawiano
z przedstawicielem remontowanego Hotelu pod Zielonym Dbem o moliwoci wsppracy
z polskimi przedsibiorcami (na zdjciu czonkowie IGW podczas spotkania).
Spotkanie w dniu 17
wrzenia zorganizowane zostao na terenie Hotelu Pod
Zotym Dbem, ktre od
niedawna jest obiektem zarzdzanym przez polskiego
przedsibiorc z Chaupek,
waciciela Zameczka. Hotel w Starym Bohuminie po-

zwoli na rozszerzenie oferty


o baz noclegow, dziki duej sali przyj o organizacj konferencji i koncertw.
Obiekt jest wprawdzie w
trakcie remontu jednak ju
dzi prezentuje si okazale.
Swj blask uzyska niemal
rwnoczenie co bohumi-

(zajcia w grupach 1 do 4 osb)

ski rynek, ktrego aktualnie


przeprowadzana jest rewitalizacja.

R E K L A M A

Racibrz, ul. Klasztorna 12


Tel. 601 46 20 03
biuro@softib.pl

Way_of_Life!_With_Outline

GazetaInformator.pl >>

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

Wiadomoci 11

Kobieta
zadbana
RACIBRZ ZDROWIE

Uwaga! Nadwaga!
Nadwaga to coraz czciej spotykany problem.
Statystyki z roku na rok
pokazuj, e waga przecitnego Polaka cigle wzrasta
i nie chodzi tylko o dorosych,
lecz rwnie dzieci i modzie. Z raportu wiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) wynika, e w cigu ostatnich 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosa
liczba dzieci z nadwag.
Zbyt du mas ciaa ma
rwnie ju 52 % Polakw
powyej 18 roku ycia.
Nie tylko nadwaga. Nadmierna masa ciaa to niestety
nie tylko problem estetyczny,
ale rwnie spore zagroenie
dla zdrowia - stanowi ona prost drog do otyoci, uznanej
za chorob cywilizacyjn XXI
wieku. Otyo to powany
problem medyczny, poniewa
jest przyczyn wielu chorb,
ktre znacznie obniaj jaR E K L A M A

ko ycia, ale rwnie mog


prowadzi do przedwczesnej
mierci. Zbyt wysoka masa
ciaa znacznie zwiksza ryzyko zachorowania na cukrzyc
typu II, nadcinienie ttnicze,
prowadzi do rozwoju miadycy. Wzrasta rwnie ryzyko wystpienia udaru mzgu i
zawau minia sercowego. U
kobiet otyo niejednokrotnie
jest przyczyn zaburze hormonalnych i np. problemw
z zajciem w ci, zaburze
miesiczkowania, problemw
z nadmiernym owosieniem
itp.
Jak sobie pomc?
Wedug WHO, gwnym
czynnikiem odpowiedzialnym
za wystpowanie nadwagi i
otyoci jest niezdrowy tryb
ycia, czyli nieodpowiednie
nawyki ywieniowe oraz maa

aktywno zyczna. Dietetycy powtarzaj - jedyn skuteczn metod walki ze


zbdnymi kilogramami
jest trwaa zmiana nawykw ywieniowych i maj racj! Jeli Twj dotychczasowy sposb odywiania
powoduje przyrost masy ciaa, to nawet gdy z sukcesem
przejdziesz diet, ale pniej
powrcisz do dawnych nawykw, kilogramy znw zaczn si gromadzi. By tego
unikn, naley wprowadzi
do swojego jadospisu prawidowe nawyki ywieniowe, w
ktrych wyrobieniu moe pomc Ci dietetyk.

Uwaga Nadwaga organizowana przez Centra Dietetyczne Naturhouse. W ramach


akcji moesz skorzysta z
bezpatnej konsultacji
z dietetykiem. Specjalista
po wykonaniu niezbdnych
bada i przeprowadzeniu
wywiadu pozna przyczyn
Twoich problemw z wag
i zaproponuje skuteczne i
trwae ich rozwizanie. Zapraszamy do Centrum
Dietetyczne Naturhouse
Racibrz, ul. Solna 21.

Jak zacz?
Doskona okazj do
spotkania z dietetykiem jest
trwajca od 14 wrzenia
do 30 listopada kampania

Racibrz , ul. Solna 21


tel. 531-939-531

Centrum Dietetyczne
Naturhouse

Artyku sponsorowany

12
12 Kobieta
Wiadomoci
zadbana
R E K L A M A

Zoty rodek

24 wrzenia
2015,
nr nr
1818(195)
24 wrzenia
2015,
(195)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

24
wrzenia
2015,
18 (195)
24 wrzenia
2015,
nr 18nr
(195)

Zoty rodek

Wiadomoci
13
Kobieta
zadbana 13

R E K L A M A

RACIBRZ ZDROWIE

By pikn w kadym wieku


Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej PUP w Raciborzu o sytuacji na rynku pracy.
Podobno uroda kobiety jest form wadzy. Zdecydowanie zgadzamy si z tym
stwierdzeniem. Pewno siebie i wiara we wasne siy jest
najwiksz wadz, jak moe
posiada kada z nas. Co daje
nam t pewno siebie? Oczywicie uroda! Inwestycj w
urod powinnymy potraktowa jako form lokaty kapitau w lepsz jako ycia teraz,
jak i w przyszoci. To przecie
naturalna potrzeba kadego
czowieka, aby w kadym wieku wyglda tak dobrze, jak to
tylko moliwe. Taka sama potrzeba jak ta, eby dobrze si
czu. Jak wic wybra drog?
Czy pokocha swoje zmarszczki jak przyjaciki, bo przypominaj Ci najpikniejsze
chwile Twojego ycia, zachowa pogod ducha oraz mie
dystans do objaww zmian
w swoim wygldzie? A moe
jednak sprbowa powalczy
o swoje marzenie: zachowa
mody wygld i wspaniae,
doskonae samopoczucie tak
dugo, jak si da? I wcale nie
wbrew naturze, tylko zgodnie
z jej potrzeb, Twoj potrzeb.
Zwaszcza, jeli wok tyle nowych osigni kosmetologii
ley w zasigu rki. Jest tylko
jedna dobra odpowied, jeden
zoty rodek: Wybierz SIEBIE!
Pocztkiem tej drogi moe by
zabieg BIOREWITALIZACJI
ktry pobudza i stymuluje na-

skrek, jego przepuszczalno


zwiksza si wielokrotnie,
dziki czemu wysoko skoncentrowane skadniki o odpowiedniej wielkoci czsteczki
wnikaj w niego gbiej i w
wyszym steniu. Mechaniczna stymulacja w trzech
rnych czstotliwociach
pobudza receptory skry, stymuluje lepsze krenie oraz

wymusza procesy regeneracyjne. Znalelimy dla Ciebie


odpowiednie miejsce. Zadowoleni klienci, profesjonalny
zesp i nowoczesna technologia to cechy wyrniajce
Studio Kosmetyczne IRENA.
Przyjd i przekonaj si sama.
Zapraszamy i yczymy modoci ducha, odwagi w podejmowaniu decyzji.

Studio Fryzjersko-Kosmetyczne IRENA


ul. Duga 32, 47-400 Racibrz
tel. 32 415 23 80
www.studioirenagajewska.pl
Artyku sponsorowany

14
14 Kobieta
Wiadomoci
zadbana

Zoty rodek

24 wrzenia
2015,
nr nr
1818(195)
24 wrzenia
2015,
(195)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ ZDROWIE

Jesie w Yasumi

Jak wiemy o cer powinno si dba cay rok.


Naley jednak przypomnie i nie wszystkie zabiegi moemy wykonywa o kadej porze roku.
Fot. Yasumi

Zabiegi kosmetyczne, ktre wykonujemy jesieni przede


wszystkim pozwalaj skrze odzyska zdrowy wygld po lecie
ale rwnie przygotowuj j na
nadchodzc zim. Mikrodermabrazja, peelingi chemiczne,
kwasy owocowe, fotoodmadzanie czy depilacja laserowa to zabiegi ktre warto zaplanowa sobie wanie na te por roku.
Depilacja
laserowa owosienia
Aby cieszy si wiosn pikn skra naley ju teraz podda
si zabiegom depilacji laserowej.
Podczas jednego zabiegu moemy usun nawet 30 % zbdnego owosienia, naley jednak
pamita, e zostaj usunite
woski, ktre s fazie wzrostu
tzw. Anagenu, dlatego zabieg
trzeba kilkakrotnie powtrzy.
Mikrodermabrazja
diamentowa
To zabieg mechanicznego
zuszczenia naskrka za pomoc
gowic diamentowych. W zalenoci od cery moe by delikatna
lub gboka. Po zabiegu skra jest
pozbawiona zrogowaciaej warstwy, jest oczyszczona, odmodzona ale rwnie staje si duo
delikatniejsza. Naley pamita o
stosowaniu kremu z filtrem UVA
i UVB min. o faktorze 30.
Kwasy owocowe
i peelingi chemiczne
To zabiegi gbokiego zuszczania skry. Maj za zadanie

stymulowa odnow komrkow, poprawi gsto i napicie


skry ale rwnie walczy z przebarwieniami czy bliznami potrdzikowymi. Peelingi chemiczne
dziaaj wielopaszczyznowo ujednolicaj koloryt skry, spycaj zmarszczki i blizny oraz
poprawiaj napicie skry. Najpopularniejsze peelingi to te z
uyciem kwasw: migdaowego,
glikolowego i pirogronowego.
Fotoodmadzanie
wiatem IPL
Zabieg polega na emitowaniu przez laser fal, ktre stymuluj znajdujce si w skrze
fibroblasty, czyli komrki produkujce kolagen i elastyn odpowiadajce za nawilenie i elastyczno skry.
W Instytucie Yasumi podczas bezpatnych konsultacji
przeprowadzamy dogbna diagnoz i dobieramy indywidualnie zabiegi oraz preparaty w zalenoci od rodzaju i problemu
skry.
Wszystkie zabiegi polecane
s dla Pa oraz Panw.
Nasi klienci mog rwnie
skorzysta z oferty Studia Loreal
Professionel. Nasi stylici szczeglnie polecaj o tej porze roku
zabiegi regenerujce wosy. Jako
jedyni w Raciborzu pracujemy
tylko i wycznie na profesjonalnych kosmetykach i farbach Loreal, dziki ktrym wosy staj si
odywione, lnice i jedwabiste w
dotyku.

Z okazji 4. urodzin Instytutu Zdrowia i Urody YASUMI


w Raciborzu dla staych i nowych klientw przygotowalimy
moc rabatw i upominkw. Serdecznie zapraszamy.
Szczegy promocji na naszej stronie www.raciborz-yasumi.pl.

Szukasz oryginalnego i niepowtarzalnego


prezentu dla bliskiej osoby?
Zapraszamy do zakupu
bonu prezentowego Yasumi
na wybrane zabiegi
kosmetyczne oraz fryzjerskie.
Z kart staego klienta
RABATY nawet do 75%!
Imi:
Imi:

Nazwisko:

isko:

Nazw
:

Imi

Imi:

Data w
ia:

n
yda

aw

Dat

533

-ya
orz

ib
.rac
ww

0
033

33 00

533 0

00

Nazwisko:

i.pl
Data wydania:
sum

ania:

yd

arty
er k

Num

NTA

KLIE

i.pl

um
rz-yas

acibo
www.r

www.raciborz-yasumi.pl

533 033 000


TA

Numer karty:

Imi:

033 000
533
:

Data w

:
arty
er k

Num

533

033

533

033

000

www.raciborz-yasumi.pl
i.pl

sum
l -ya
acibio.prz
www-y.rasum

3 000

533 03

GO

E
TA

TA S
KAR

E
STA

KLIE

Numer karty:

i.pl

asum

z-y
Data wydania:
racibor
www.

533 033 000

KLIEN

NTA
KARTA

GO
STAE
KARTA
www.raciborz-yasumi.pl

O
STAEG

Racibrz,
ul. Jana Matejki 2a/14
KARTA STAEGO KLIENTA

tel. 533 033 000

TA

KLIEN

TA

KLIEN

KARTA STAEGO KLIENTA

KARTA STAEGO KLIENTA

orz

33 00

ia:533 0

n
yda

aw
Dat

ia:

ydan

aw

Dat

i.pl

: asum
dania
rz-y
Data wy
ibo
w.rac
ww

rty:

er ka

Num

ydania

ko:

wis

Naz

Nume

TA
KAR

Nazwisko:
:

r karty

ko:

wis

Naz

:
r karty

Nume

Imi

o:
Nazwisk

Imi

ko:
Nazwis Data wydania:

GO

Imi:

Imi:

TA

KLIEN

Instytut Zdrowia i Urody YASUMI

EGO

STA
KARTA

Numer karty:

r karty

Nume

ko:

wis

Naz

GO

E
TA

TA S
KAR

cib
w.ra

ww

000

Gabinet czynny:
poniedziaek-pitek: 8.00 - 20.00
sobota: 8.00 - 15.00
Artyku sponsorowany

Regulamin dostpny na: www.raciborz-yasumi.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

24
wrzenia
2015,
18 (195)
24 wrzenia
2015,
nr 18nr
(195)

Wiadomoci
15
Kobieta
zadbana 15

TWORKW USUGI

RACIBRZ HANDEL

Fryzjerstwo to sztuka

Bielizna na kad okazj

Perfekcyjny wygld
ze Studiem Sztuki Fryzjerskiej Luiza w Tworkowie.

Sklep z bielizn Lilianny Strzeleckiej dziaa ju 25 lat!

Studio Sztuki Fryzjerskiej Luiza, mieszczce


si przy ulicy Gwnej 16 w
Tworkowie to rma z wieloletni tradycj, zaoona
przez Luiz Dudek w 1967
r. W roku 2000, po przejciu studia przez crk Dagmar Siegmund zostao ono
cakiem zmodernizowane i
rozbudowane w myl nowej
lozoi pracy.
Dynamiczny
rozwj
brany pozwoli na wyszkolenie grupy fryzjerw-stylistw dla ktrych celem
nadrzdnym s perfekcyjne strzyenia, podkrelone kolorem, pielgnacja wosw oraz stylizacje
wieczorowe. Priorytetem
studia jest cige podnoszenie kwalikacji zespou, wdraanie najnowszych
technologii, tak aby poziom wiadczonych usug
by zgodny z oczekiwaniami klientw. - Fryzjerstwo
to sztuka wymagajca penego zaangaowania i cigego doskonalenia swoich
umiejtnoci. To pasjonujce wyzwanie dajce nieograniczone
moliwoci
rozwoju w deniu do precyzji i doskonaoci. To moja pasja i moje ycie - mwi
wacicielka studia Luiza,
Dagmara Siegmund.
- Podajc za najnowszymi trendami nasz zesp
R E K L A M A

specjalizuje si w strzyeniach indywidualnie dobieranych do ksztatu twarzy,


rodzaju wosw i charakteru klienta. Precyzyjnie ustalamy koloryzacje, a zaawansowane technologie i szeroki
wachlarz produktw pozwala
nam na uzyskanie zamierzo-

nego rezultatu - dodaje. Nieodcznym elementem pracy fryzjerw oraz stylistw


ze Studia Sztuki Fryzjerskiej
Luiza s rwnie kreacje
okolicznociowe uzupenione odpowiednim makijaem
oraz analiza wosw w kierunku ich pielgnacji.

Studio Sztuki Fryzjerskiej Luiza


Tworkw ul. Gwna 16

www.studio-luiza.pl
tel: 32 419 61 21

Godziny otwarcia:
codziennie 8:00 - 17:30, czwartek 8:00 - 20:00
pitek 8:00 - 20:00, sobota 8:00 - 16:00
Artyku sponsorowany

Fot. Marzena Ruczaj

W sklepie Linianny Strzeleckiej znajdziemy biustonosze


od obwodu 65 a do 110 cm oraz miseczki od A do L.
Na ulicy Ogrodowej w Raciborzu ju od wier wieku dziaa sklep z bielizn. - Na pomys
otwarcia punktu z bielizn wpadam dlatego, e w okolicy brakowao profesjonalnego sklepu
z bielizn. Wwczas brakowao
na rynku ciekawej, eleganckiej,
piknie wykonanej bielizny, wic
wziam sprawy w swoje rce mwi wacicielka sklepu.
Dziaalno Lilianny Strzeleckiej z powodzeniem opiera si pogarszajcej si sytuacji
rynkowej, zmianom upodoba
klientw i konkurencji hiper-

marketw. - eby sprosta wymaganiom klientek musimy


mie na stanie cigle jakie nowoci, modne fasony, ciekaw
kolorystyk musi by duy wybr. Kiedy rok w modzie dzieli
si na kolekcj zimow czy letni. Teraz nowoci pojawiaj si
non stop. Cay czas przegldamy
katalogi i staramy si wzbogaca
nasz asortyment o bielizn, ktra
zadowoli nasze klientki. Poza tym
mamy zupenie inny towar ni
sklepy sieciowe czy markety. Nie
mona porwna naszej bielizny
z t ze sklepw, ktre handluj
wszystkim. Przede wszystkim

mamy u siebie prawie nieograniczon liczb rozmiarw stanikw, np. dla kobiet bardzo drobnych z bardzo obfitym biustem
mamy biustonosz od obwodu 65
a do 110 cm oraz miseczki od A
do L. W sieciwce raczej takiego
rozmiaru nie znajdziemy - przyznaje L. Strzelecka. Fachowoci
obsugi dopenia szkolenie z brafittingu. Dziki temu moliwy jest
profesjonalny i indywidualny dobr bielizny. Fachowa pomoc w
doborze bielizny to kolejny atut
tego sklepu.
Wacicielki wybierajc towar, ktry znajdzie si na sklepowych pkach, stawiaj tylko
i wycznie na wiodce, polski
marki, takie jak Samanta, Alles,
Lisca, Gaia, Gorsenia, Ava. Znajdziemy tutaj nie tylko biustonosze, ale rwnie piamy, figi,
halki, bielizn wyszczuplajc,
gorsety oraz bielizn okolicznociow. Wszystko najwyszej jakoci. Take mczyni znajd
tutaj co dla siebie. Szeroki wybr
bielizny i piam na pewno zaspokoi ich gusta.

Strzelecka Lilianna
Bielizna
Otwarte od pon. do pt. w godz.
10:00 - 17:00 i w sobot w godz.
10:00 - 13:00
ul. Ogrodowa 30
47-400 Racibrz
32 415 58 44
Artyku sponsorowany

16 PLUSY BIZNESU
DLA

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

SILESIAinfo najbardziej innowacyjnym projektem


PAULINA KRUPISKA

Z okazji zakoczenia
drugiego etapu projektu Fundusz Mikroprojektw w Euroregionie Silesia
zorganizowana zostaa uroczysta gala, podczas ktrej wrczono nagrody i wyrnienia. Miasto Racibrz
odebrao nagrody w kilku
kategoriach. Jedn z nich
byo wyrnienie w kategorii Najbardziej innowacyjny mikroprojekt. Miasto
Racibrz zostao docenione
za realizacj projektu Polsko-czeska Platforma Informacyjna SILESIAinfo.
R E K L A M A

To rozwizanie dedykowane jest przede wszystkim


maym i rednim przedsibiorcom. SILESIAinfo to
Gospodarcza Platforma Informacyjna, dziki ktrej
przedsibiorca ma dostp
do bogatego zasobu wiedzy
o udogodnieniach, moliwociach i zmianach, ktre
mog mu pomc w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Poprzez Katalog
Firm daje uytkownikowi
rwnie moliwo bezpatnej prezentacji wasnej firmy, uatwia kontakt pomidzy przedsibiorcami oraz
umoliwia konsultacje po-

Fot. Paulina Krupiska

Miasto Racibrz wyrnione na Gali Funduszu Mikroprojektw Euroregionu Silesia.

Prezentacja projektu SILESIAinfo miaa miejsce 18 czerwca


2015 roku w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego.
Pomysodawca projektu SILESIAinfo Ireneusz Burek
zarysowa wwczas ide gospodarczej platformy
Informacyjnej. Pomys stworzenia tego typu narzdzia by
efektem starannie przemylanych wnioskw dotyczcych
funkcjonowania lokalnej gospodarki. Obecnie system suy
m.in. Referatowi Przedsibiorczoci jako narzdzie przesyu
informacji gospodarczych do i od przedsibiorcw.

midzy rodowiskiem biznesu a samorzdem, organizacjami


zrzeszajcymi
przedsibiorcw i urzdami.
W realizacj tego projektu
zaangaoway si: Miasto
Racibrz, Miasto Opawa,
Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemios Rnych
i Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie. Jej pomysodawc oraz realizatorem
jest przedsibiorca - czonek RIG Ireneusz Burek.
Racibrz zosta nagrodzony rwnie za inne projekty. W kategorii
Najlepszy
mikroprojekt
wspierajcy rozwj gospo-

darczy pierwsz nagrod


przyznano za organizacj
Midzynarodowych Targw Energii Odnawialnej,
ktre odbyy si w czerwcu 2014 roku. Szkoa Podstawowa nr 4 w Raciborzu
za projekt pt. May owad
wielki problem Pszczoa pod szczeglnym nadzorem otrzymaa pierwsz
nagrod w kategorii Najlepszy mikroprojekt dla
najmodszych. Doceniono
take Raciborskie Centrum
Kultury. Te odebrao nagrod za zorganizowanie festiwalu zespow modzieowych.

GazetaInformator.pl >>

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

sylwetki

Z regionu 17

region sylwetki

Nie wyobraam sobie ycia bez muzyki


paulina krupiska

Kuba Blokesz swoje pierwsze muzyczne kroki stawia w


Klubie Poezji piewanej Atlantyda, ktry dziaa przy Raciborskim Centrum Kultury. Tutaj
po raz pierwszy usysza poezj
piewan. Dzi debiutuje na
rynku muzycznym.
Redakcja: Skd u Ciebie
wzio si zainteresowanie
poezj piewan? Czy zainteresowanie to rodzio si
w Tobie stopniowo czy moe bya to mio od pierwszego wejrzenia?
Kuba Blokesz: Kiedy
miaem chyba z osiem lat, mj
starszy brat zabra mnie na
prb Klubu Poezji piewanej
Atlantyda i to wanie tam
jako dzieciak wpierw grajcy
na bongosach, a pniej na gitarze pierwszy raz chonem
te wszystkie teksty, atmosfer i
specyficzny styl muzyczny. Pniej muzykowaem w rnych
gatunkach, szukajc swoich
rodkw wyrazu. wiadomie
kilka lat temu doszedem
do wniosku, e najbardziej porusza mnie przekaz, jaki moe
nie ze sob muzyka. No i tak
to waciwie wyewoluowao do
piewania piosenek, czyli krtkich form w ktrych tekst jest
czasem rwnie wany, a czsto
waniejszy od kompozycji czy
wykonania. Cho wiadomo
piosenka musi sta twardo na
wszystkich trzech swoich nogach.
Do czsto w swoich recitalach wracasz do utworw Jacka Kaczmarskiego
i Jaromira Nohavicy. Czy
ich twrczo Ci w jaki w
sposb uksztatowaa muzycznie? Czy miaa wpyw
na to, co tworzysz, jaki jeste?
Oczywicie. To s wielcy
poeci, a przy tym stare sceniczne wilki i kapitalni wykonawcy
swoich piosenek, od ktrych nic
tylko si uczy. Z poezj Nohavicy zaznajomi mnie Stefan Brzozowski z Czerwonego Tulipana,
kiedy do na warsztatach piosenki nauczy mnie Komety.
piewam t pie do dzi i jest
dla mnie kluczowa. A Kaczmarski by moj pierwsz fascynacj, ktra ani troch nie ustaje.
Swj pierwszy publiczny, peny
koncert zagraem wanie z piosenkami Jacka Kaczmarskiego.
Jak Ty widzisz dzisiaj rol piosenki poetyckiej, poezji? Czy Twoim zdaniem
ludzie jej potrzebuj? Co
Ty starasz si da odbiorcy
swoj sztuk?
R E K L A M A

Fot. Archiwum Kuby Blokesza

Debiut Kuby Blokesza. Wanie ukazaa si jego pyta Lww. Szkice miejskie.
Oczywicie, e potrzebuj!
Jest mnstwo bardzo dobrych,
poetyckich tekstw piosenek,
ktre s popularne. Ju nie
wspomn o omiotygodniowym
krlowaniu na Licie Przebojw
Trjki singla wanie Jaromira
Nohavicy, ale przecie Nastpna stacja Taco Hemingwaya,
czy piosenki Spitego z Lao Che
to te poezja.
Jaki wpyw na twj rozwj miaa wsppraca z
Klubem Poezji piewanej
Atlantyda? Jak wspominasz dzisiaj ten okres w
swoim yciu?
To byy pierwsze spotkania z poezj piewan i jedne z
pierwszych wystpw scenicznych. Wspominam ten czas z
radoci i niepodwaalnym sentymentem.
Lww. Szkice miejskie
to efekt Twojej wsppracy z wieloma wspaniaymi
artystami. Jedno nazwisko
przykuwa jednak najwiksz uwag. Piotr Machalica. Jak to si stao, e Wasze drogi si skrzyoway?
Jak wygldaa wsppraca?
Spotkalimy si podczas
koncertu 20 scen z ycia barda w re. Jerzego Satanowskiego, ktry by koncertem
galowym XIV OFPA w Rybniku. Po latach podczas pracy nad Szkicami Miejskimi
- szukaem mskiego, dojrzaego gosu, ktry dialogowaby z piosenkami i wpadem na
pomys by skontaktowa si
z agentk Piotra Machalicy.
Okazao si, e pan Piotr jest
bardzo otwarty na wspprac i
chtny wzi udzia w pycie debiutanta. Bardzo sobie to ceni.
Dlaczego signe po
twrczo ukraiskich poetw?
Signem po Ukraicw,
bo ich nie znaem. Mj kolega
i tumacz wszystkich tekstw
na pycie Maciej Piotrowski
pokaza mi kiedy dwa wiersze:
Samijo Niemirycz. Awanturnik posadzony za gwat do wiey samemu sobie Jurija Andruchowycza i Gdy do twoich
ust Hryhorija Czubaja. Okazao si e s to bardzo plastyczne teksty. atwo napisaem do
nich muzyk i zaczlimy pracowa nad kolejnymi tumaczeniami Maka. A doszlimy do
penego programu, ktry sta si
moj debiutanck pyt.
Kompozycja albumu jest
bardzo ciekawa. Muzyka i
proza. Suchacz odczuwa
emocje, ktre chcesz przekaza, ma poczucie harmo-

Kuba Blokesz da si pozna raciborskiej publicznoci ju kilka lat temu. Jego debiutancki
album Lww. Szkice miejskie to program poetycki zoony z wierszy Hryhorija Czubaja,
Jurija Andruchowycza, Mariany Sawki i Wasyla Symonenki.
nii. Wszystko jest bardzo
przemylane, dojrzae. Na
jakiej podstawie dobierae teksty do programu
Lww. Szkice miejskie?
Jak dugo pracowae nad
pyt?
Kolejne wiersze pokazywa
mi Maciek Piotrowski i wsplnie dobieralimy je wedug klucza opowieci o miecie. Lww
jest tu tylko pretekstem do opowiadania o ludziach i ich historiach oraz do opisu miasta jako
zjawiska. Praca nad komponowaniem muzyki troch trwaa.
Pierwszy koncert w Krakowie
mia miejsce w 2012 roku i w
grudniu 2013 zarejestrowalimy materia podczas koncertu
z caym zespoem w studiu Polskiego Radia Rzeszw. Pniej
troch trwao zanim pyta ujrzaa wiato dzienne. Caa cieka
wydawania albumu bya dla
mnie szko. Robiem to pierwszy raz w yciu!
Debiutancka pyta. To dla
ciebie z pewnoci przeomowy moment. Jak sam w
kilku sowach okreliby
ten album? Ktry z utworw jest Ci najbliszy?
To nieatwe zdecydowa
si na jeden, ulubiony utwr z
pyty. Kady jest dla mnie wany bo wie si z rwnie silnymi
wspomnieniami i emocjami. A
take ma inn tre. Lubi piewa Ukraiskiego Lwa, bo
wtedy koncert si rozpoczyna i
ju ciesz si, e moemy gra.

Bardzo lubi sucha mojego


zespou jak gra Samijo Niemirycz - to jest taki rzutki i
zawadiacki numer. Lubi te
Gdy do twoich ust bo jest
bliskim mi miosnym wyznaniem. Trudno wybra... naprawd.

Kilkanacie nagrd, setki


koncertw. Na scenie jeste praktycznie od dziecka. Czy wyobraasz sobie
ycie bez muzyki? Jak mylisz gdzie by teraz by
gdyby nie ona? W jakiej
roli by siebie widzia?

Nie wyobraam sobie ycia bez muzyki, bo nie musz. W moim yciu z muzyk czuj si wietnie. Mam
pienidze z realizowania
pasji czego chcie wicej w codziennym yciu?
Kadego dnia pracuj nad tym
jak rozwin to wszystko, jak
ustawi agle by nabra w nie
jak najwicej wiatru, ale zupenie nie rozwaam zmiany
dki na inn!
Jakie s Twoje plany na
najblisz
przyszo?
Gdzie bdzie mona Ci
posucha? Czy mylisz o
kolejnym albumie, projekcie?
Jasne, e myl o kolejnym albumie. Co miesic
mam w gowie pomys na now pyt! A teraz kocz prac
nad projektem upamitniajcym 500-lecie narodzin Teresy z Avila wielkiej witej i
wspaniaej kobiety przekraczajcej zupenie swoje czasy.
Pisz muzyk do wierszy Teresy i nagrywamy pyt. Projekt
jest obszerny dwupytowy
album bdzie zawiera take
wiersze innych witych karmelitaskich, nowozaaranowane piosenki karmelitaskie, mnstwo instrumentw i
chr. A wszystkie szczegy co
do koncertw w najbliszym
czasie mona znale na mojej
stronie www.kubablokesz.pl i
na Facebooku. Zapraszam!

18 Z regionu

zdrowie

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Konkurs
Ju 24 wrzenia zostanie otwarty sklep Lidl w Wodzisawiu lskim. Dzie otwarcia to czas wielu atrakcji.
Bdzie mona zrobi zakupy w promocyjnych cenach,
wzi udzia w warsztatach kulinarnych oraz wsplnym grillowaniu. Dla tych, ktrzy nie mog si ju
doczeka przygotowalimy konkurs. Na zwycizcw
czekaj atrakcyjne nagrody 3 kosze produktw od
Lidla. Wystarczy odpowiedzie na jedno proste pytanie:

Pawe Maecki to Lidlowy specjalista od:


a) Grilla
b) Uczenia Doroty Wellman gotowania
c) Cukiernictwa
Podaj nam swj ulubiony przepis wedug receptury
naszego mistrza Pawa Maeckiego.
Na odpowiedzi czekamy do 24 wrzenia. Zwycizcy
o wygranej zostan powiadomieni drog mailow.
Odpowiedzi mona przesya na adres paulina.krupinska@raciborskiemedia.pl. W tytule wiadomoci
prosz wpisa Lidl, a w treci swoje imi i nazwisko.

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

region zdrowie

Pola nadziei
w Hospicjum im. w. Jzefa
Raciborskie hospicjum wczyo
si w oglnopolsk akcj Pola nadziei.
paulina krupiska

Raciborskie Hospicjum im.


w. Jzefa w tym roku obchodzi
25-lecie istnienia. Z tej okazji postanowio wczy si w akcj Pola nadziei. Kampania ma na celu
propagowanie idei wolontariatu,
a take ma uwraliwi spoeczestwo na chorob i cierpienie ludzi
yjcych w najbliszej okolicy.

To program midzynarodowy realizowany wycznie przez


hospicja. Jesieni sadzi si cebulki onkili (symbol nadziei)
a wiosn, gdy kwiaty zakwitn s rozdawane w ulicznych
kwestach. Pozyskane rodki
pozwalaj na czciowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych
hospicjum. Uroczyste rozpoczcie Pl nadziei odbyo si 7

wrzenia w Zespole Szk Specjalnych w Raciborzu.


Pomc hospicjum bdzie
mona take w inny sposb. 4
padziernika o godz. 15.00 w kociele pw. w. Jerzego w Rydutowach odbdzie si koncert charytatywny na rzecz Hospicjum w.
Jzefa. Podczas koncertu zaprezentuje si Chr BRZEZIE pod
dyrekcj Aleksandry Gamrot.

racibrz - niepenosprawno

Pokona cisz
Raciborska telewizja kablowa zaprasza na wiadomoci z raciborza dla niesyszcych.
Zapraszamy
wszystkie
osoby niesyszce do ogldania Wiadomoci Raciborskich,
przygotowanych specjalnie
z myl o Nich. Wiadomoci emitowane s cyklicznie,
w kady wtorek, po gwnym
wydaniu Wiadomoci Raciborskich (ok. godz. 18.45) oraz w
serwisie powtrkowym w rod ok. 9.15 rano na antenie
Raciborskiej Telewizji Kablowej.
To ju 4 rok z rzdu osoby
niesyszce mog wysucha
serwisu z najwaniejszych
R E K L A M A

wydarze spoeczno kulturalnych Raciborza, ktre zostan


przemigane przez edukatora i
tumacza jzyka migowego
Iren Biausk. Dziki tej inicjatywie osoby niesyszce i
sabo syszce mog w peni
uczestniczy w yciu spoeczno
kulturalnym Raciborza. Serwis
powsta dziki Stowarzyszeniu
na Rzecz Integracji Podaj Rk oraz wsparciu Miasta Racibrz - Dofinansowano z dotacji Miasta Racibrz, ktrzy
wychodzc naprzeciw oczekiwaniom osb niesyszcych
postanowili uatwi tej grupie
spoeczestwa dostp do informacji z ycia miasta.
Gwnym celem zadania

jest umoliwienie niesyszcym mieszkacom naszego


miasta dotarcie do informacji
na temat ycia spoecznego,
kulturalnego i politycznego naszego miasta. Gwnym motywem za jest przeciwdziaanie
spychaniu na margines ycia
spoecznego osb niesyszcych poprzez brak dostpu do
podstawowych wiadomoci.
Wszystkie te dziaania w sposb znaczcy pomagaj w aktywnym uczestniczeniu osb
niesyszcych w yciu spoecznym w rodowisku lokalnym
oraz przeamuj wiele barier
i stereotypw w postrzeganiu
tych osb niesyszcych.
Artyku sponsorowany

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Ostatnie chwile lata warto


wykorzysta na przygotowanie auta do jesieni. Kilka prostych czynnoci pozwoli nam
skuteczniej przygotowa na
t por roku. Pierwsza rzecz
o jak powinnimy zatroszczy si przed jesieni s szyby
i wycieraczki przedniej szyby.
Szko naley dokadnie umy,
a przede wszystkim usun
owady, ktre rozbiy si o szyb, S specjalne preparaty do
usuwania owadw, ktre uatwiaj to zadanie. Gdy mamy
czysta szyb dokadnie myje-

wystpujce czsto jesienn


por mgy skaniaj kierowcw do czstego korzystania
ze wiate przeciwmgielnych
ale naley uywa go niezwykle ostronie, tylko wtedy, gdy
jest to naprawd konieczne.
Wane jest te, aby na jesie zapozna si ze stanem
ukadu hamulcowego w naszych samochodach. liska nawierzchnia wydua drog hamowania i sprzyja polizgom,
wic solidne, dobrze przygotowane hamulce to podstawa.
Przydaje si tutaj zwaszcza
system ABS. Jesie sprzyja
temu, e wilgo przedostaje

MECHANIKA POJAZDOWA

si do wntrza pojazdu. Dlatego warto zadba o uszczelki


w drzwiach i prowadnice szyb.
Gum myjemy i pielgnujemy
preparatami sikonowymi lub
glicerynowymi.
Po lecie zawsze warto odkurzy kanay wentylacyjne
a take zdezynfekowa je dokadnie. Czycimy wszystkie
wyloty, rwnie te pod desk
rozdzielcz, pod fotelami kierowcy i pasaera. W wilgotne i
deszczowe dni dobra wentylacja bdzie niezbdna aby szybko usun wilgo z szyb. Druga
rzecz to tzw. filtr pykowy. Nie
zalenie od tego czy by wy-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Skontroluj samochd po lecie

my pira wycieraczek. Najlepiej rodkiem zawierajcym


alkohol. Jeeli wycieraczki w
dalszym cigu zostawiaj smugi na szybach powinnimy si
koniecznie zatroszczy o ich
wymian.
Kolejnym wanym elementem pojazdu s wiata.
Powinny by czyste a wszystkie przepalone arwki naley wymieni. W szare jesienne
wieczory powinnimy dobrze
widzie jezdni a i sami powinnimy by widoczni. Oczywicie wiata mijania zgodnie z
przepisami musz by wczone przez cay rok, natomiast

NAPRAWY POWYPADKOWE

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

mieniany po zimie czy te nie,


po sezonie letnim wymaga on
starannego odkurzenia, wysuszenia, a jeli jest czarny od
brudu to wymiany. Zabrudzony filtr bdzie chon wilgo, a
nastpnie wilgotne powietrze
wtaczane bdzie do kabiny
powodujc natychmiastowe

parowanie! Pamitajmy, rwnie aby raz na jaki czas wczy klimatyzacj, ustawion
na grzanie. skutecznie odparowuje szyby, a nawiew ciepego suchego powietrza na nogi
dosownie przez kilkanacie
minut wysuszy dywaniki, ktre coraz czciej bd mokre.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

R E K L A M A

poligraa reklama >>>

motoryzacja

32 414 90 30, 533 355 277

Z regionu 21

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

POMOC
DROGOWA

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

22 Ogoszenia

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
czc kilka kredytw w jeden
kredyt konsolidacyjny moesz obniy swoje miesiczne raty nawet
o kilkaset zotych i dosta dodatkow gotwk! Tel. 882 193 434
lub 882 193 333.
Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Prosto,
szybko i bez zbdnych formalnoci! Tel. 882 193 333 lub 882 193
434.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351

na kolorowym tle 14 z
NIERUCHOMOCI

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Poyczka
z dojazdem do klienta.
Tel. 696 458 063
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8
(wejcie od podwrza)

Wynajm lokal handlowy nowy,


80m2, w Kdzierzynie-Kolu. Cena 400 z. Tel. 696 466 182.
Wynajm 2-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu, ul. Lotnicza, 52m,
1 pitro. Kontakt 501 224 638.

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

BEZ SPRAWDZANIA BAZ


RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Sprzedam ewentualnie zamieni mieszkanie 36,2 m


(2 pokoje, kuchnia, azienka,
CO). Dobrze utrzymane, ciepe, centrum Opola. Cena 140
000 z. Tel. 533 703 956.

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

centrovet

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja
Tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu,
stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

MOTORYZACJA

MECHANIKA

OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

PRACA
Przyjm do pracy osob do prac
brukarskich. Mile widziane dowiadczenie, prawo jazdy kat B. Tel.
606884319.

Agencja porednictwa pracy


Euro Labora o nr certykatu
7061 poszukuje pracownikw
na stanowisko: OPERATOR
WZKA WIDOWEGO WYSOKIEGO SKADOWANIA.
Zatrudnienie na niemieckich
warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy prbne
odbd si w Pszczynie 06
padziernika. Tel. (32) 270
31 84.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.
Przyjm do pracy mechanika:
naprawa skutery, crossy, quady. Wymagane dowiadczenie w naprawie w/w pojazdw.
Mile widziane prawo jazdy kat.
B. Kontakt tel. 602 111 553, biuro@quady-kremer.pl, salon ul.
Mikoaja 9, 47-400 Racibrz

ZAOPIEKUJ SI
OSOB STARSZ!
Profesjonalna opieka dla
ludzi starszych
>>> dyplom <<<

Gwne cechy:
uczciwo,
zaufanie,
cierpliwo i wyrozumiao.
Wasny samochd

Tel. 537 468 026

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

SPROWADZONE Z NIEMIEC

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105

32 415 19 91, 691 960 146

SPRZEDA ZAMIANA RATY


TRANSPORT SAMOCHODW

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604
729 874, 502 890 351. Racibrz,
ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.
Usugi: malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz. Tel.:
606 505 169.

Ju od 21 wrzenia rusza Strefa


Paczki DPD w Raciborzu! Teraz kady moe wysa paczk
kurierem za gotwk! Zapraszamy ul. Opawska 76 (naprzeciw Netto). Tel. 882 193 333,
www.strefapaczki.pl

Przychodnia Weterynaryjna

ZDROWIE

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

Racibrz
ul. Opawska 21/2

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
Tel. 602 150 886

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

RACIBRZ - RCK - 27 WRZENIA

R E K L A M A

KONCERT KLASYKA INACZEJ


W niedziel, 27 wrzenia o
godz. 18.00 odbdzie si pierwszy koncert z cyklu Raciborska
Jesie Muzyczna. Na scenie
Raciborskiego Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 zobaczymy Woytka Mrozka (klarnet), Big Silesian Band pod
dyrekcj Joachima Krzyka oraz

Piotra Salata (solista). Koncert,


ktry odbdzie si pod tytuem
Klasyka inaczej poprowadzi
Bartomiej Gruchlik, dziennikarz muzyczny Radia Katowice. W programie koncertu midzy innymi Bkitna Rapsodia
A G. Gershwin z podkadem
fonogracznym i multimedial-

nym w stylu jazz-funk-rockowym z elementami wspczesnej techniki. Bilety na koncert


w cenie 30 zotych do nabycia
w kasach Raciborskiego Centrum Kultury oraz na stronie
www.rck.com.pl. Dla uczniw i
studentw bilety w cenie 15 zotych (balkony boczne).

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
25 WRZENIA RCK RACIBRZ
25 wrzenia o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert Krzysztofa Kobyliskiego z zespoem KK Pearls. Bilety w cenie 20 z.
25 WRZENIA ZAMEK RACIBRZ
25 wrzenia od godz. 10.00 do 13.00 na dziedzicu Zamku
Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si Wielki Piknik Militarny upamitniajcy 76. Rocznic wybuchu II wojny wiatowej. W programie midzy innymi pokazy grup militarnych
oraz wystawa sprztu wojskowego.
26 WRZENIA ZAMEK RACIBRZ
26 wrzenia o godz. 17.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy oraz rozstrzygnicie
konkursu fotogracznego dla osb niepenosprawnych pt.
Racibrz w obiektywie niepenosprawnych.

26 WRZENIA DPS GORZYCE


26 wrzenia w sali Domu Pomocy Spoecznej w Gorzycach
odbdzie si gala Zote Serca 2015.
27 WRZENIA K. J. CHRZCICIELA RACIBRZ
27 wrzenia o godz. 15.00 w kocie pw. w. Jana Chrzciciela
w Raciborzu odbdzie si koncert uczniw i absolwentw klasy organw Elbiety Wosek-urawskiej z Pastwowej Szkoy Muzycznej w Raciborzu.
27 WRZENIA - RCK - RACIBRZ
27 wrzenia o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert Klasyka inaczej. Wystpi
Woytek Mrozek, Big Silesian Band pod dyrekcj Joachima
R E K L A M A

Krzyka, Piotr Salata. Bilety w cenie 30 z.


30 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ
30 wrzenia o godz. 18.45 w kociele Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny odbdzie si koncert Juliana Gembalskiego (organy) oraz Orkiestry Historycznej.
3 PADZIERNIKA ARENA RAFAKO RACIBRZ
3 padziernika w Arenie Rafako przy ul. kowej 31 w Raciborzu odbdzie si V Raciborski Festiwal Fitness. W
programie wiele ciekawych zaj, wykadw i warsztatw.
Bilety w cenie od 30 do 50 z. Bilety mona kupi w klubie
Brooklyn Gym przy ul. Browarnej 9 w Raciborzu.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

10 PADZIERNIKA RCK RACIBRZ


10 padziernika o godz. 19.30 w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Randka w ciemno
na dwie pary. Na scenie zobaczymy m.in. T. Stockingera,
M. Milowicza, K. Ibisza, M. Potock i E. Kuklisk. Bilety w
cenie od 40 do 60 z.

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Reklama

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

You might also like