You are on page 1of 1

Delegationsordning fr Sdersens samordningsfrbund

6
7

rende

Delegeras till

Verkstlla eller avsluta uppdrag/insatser till uppdragstagare som utfr uppgifter enligt
samordningsfrbundets direktiv.
Avrop av varor och tjnster inom de samverkande
myndigheternas ramavtal
- Hgst tre basbelopp
Upphandling av varor/tjnster utanfr kommunens
ramavtal
- Hgst ett basbelopp
Upphandling av konsulttjnster utanfr kommunens
ramavtal
- Hgst ett basbelopp
Gra framstllning till statliga eller kommunala
myndigheter, dock ej framstllning till myndigheternas
styrelse eller gare.
Remittera renden och besvara remisser, dock ej
yttrande till myndigheternas styrelse eller gare
Beslut om att avsl begran om utlmnande av allmn
handling

Antagen 2015-01-27
Kommentar

Frbundschef

Anmls
till
styrelsen
Nej

Frbundschef

Ja

Frbundschef

Ja

Vid strre bestllningar ska


frfrgan lmnas till flera
leverantrer som har ramavtal.
Huvudregeln r att bestllning
av varor och tjnster ska genom
ramavtal.

Frbundschef

Ja

Frbundschef

Nej

Frbundschef

Ja, vid
yttrande
Ja

Frbundschef

Regleras i Offentlighets- och


sekretesslagen (2009:400)
6 kap 1,2,3 och 7.
21 kap 1och 2