You are on page 1of 7

LAVECO LTD.

2015/3. szm

Legal Solutions since 1991

NEWSLETTER
From the Managing Directors desk

TARTALOM
From the Managing Directors desk:

Nudists banking

Nudists Banking
Cikknk az offshore bankols jv-

amikor mg az asztal lbt is el kel-

beni tendenciit elemzi.

lett fedni egy er re a clra kszlt

Jurisdiction spotlight:

takarval.

Dominika

Valami hasonl zajlik a vilg bank-

Idelis helyszn a cgalaptsra s

rendszerben is. Az, hogy eddig is

az llampolgrsg megszerzsre.

meztelenre kellett vetkzznk a ban-

Offshore Banking:

kunk eltt, ma mr nem jdonsg.

Afrasia Bank

A vilg fejlett orszgainak bankjai

A LAVECO Ltd j partnerbankkal

Amita az emberisg a kezbe

legalbb 15 ve gondosan bekr-

ka pta s ka p j a a s z u p e re b b n l

nek tlnk minden infor mcit a

s z upe rebb okos tel efonokat, nos,

magn - vagy cges szmlnkkal

azta egyre nagyobb a ksz tets

kapcsolatosan az zleti tevkenysg

sokakban, hogy ezzel ne csak tele-

pontos lerstl a berkez pnzek

egyezmnyek megktse nemzet-

fonljanak, hanem mindennapjaikat

forrsig, valamint a struktrk mgtt

kzi szinten.

meg is rktsk. Fnykpet, vagy

ll vgs magnszemly-haszon-

videt kszteni b r hol, b r mi rl,

lvezk tbbszint beazonostsig.

Van-e rtelme az offshore


alaptvnyoknak 2017 utn?

brkirl lehet ma mr. Naponta mil-

Tetszik vagy nem tetszik, ez van: aki

lird szmra fnykpezgeti magt

nem vetkzik, annak nem nyitnak

A banki informcicsere az alapt-

a z e m b e r i s g , s ze l f i ket k s z t ve

s zm lt vagy ak r rk re fekete

tonnaszm ra. Szelf iket szmtalan

listra teszik, s akkor hiba prbl-

LAVECO Life:

helyen, pzban, szituciban. S ha

kozik ksbb. Ez eddig rendben is volt,

LAVECO Ltd. Ciprus:

emberrl van sz, akkor termsze-

amg diszkrten tettk. 2017-tl kezdve

tesen ruhban vagy ruhtlanul. A

azonban beindul az informcicsere,

Mintegy 3 v banki tapasztalat

fiatalok krben ugyancsak elterjedt

amikor az ltaluk begyjttt inform-

utn csatlakozott a LAVECO ciprusi

a meztelen szelfik ksztse s azok

cikat (meztelen kpet) tovbb kldik

kldzgetse elssorban bartnak,

majd azon orszg adhivatalnak,

bartnnek, melyet ezutn szmos

ahol adrezidens vagyok. Majd hogy

16 v tapasztalatval belevgott a

esetben a neten trtn megoszts

ez az orszg kivel mit oszt meg s hova

LAVECO

legna-

kvet. Ez a modern kor, az internet

kldi tovbb ezt az informcit, nos,

gyobb projektjnek megvalstsba.

vilga: viszlt, viktorinus erklcsk,

ez a jv zenje.

bvlt Mauritiuson.
Topic:
Hol tart az adegyezmnyek
megktse?
Elkezddtt az adinformcicsere

Interesting:

vnyok lett is megvltoztathatja.

j manager Antonis Chrysantou

csapathoz az j manager.
Adelina Santis:
rgi ember j szerepben
Ltd.

trtnetnek

www.laveco.com

LAVECO since 1991

2015/3. szm

A z t hiszem, nem kell klnsen

ezek a banki emberek sokszor mg

mg ennl is nygsebb, gyakran

m a g ya r zg a t n i a z a n a l g i t. A

maguk is elhiszik: a szigor szab-

kudarcba fullad.

klnbsg csupn az, hogy amg a

lyok ltal a vilg megjavul. Naiv hit,

Hibztathatjuk a sikertelensgrt

de ebbe most nem mennk

az gy felet is, ak i esetleg ebben

bele, mert nagyon messzire

vagy abban nem tesz maradkta-

kalandoznnk

lanul eleget a bank krseinek. Az

A lnyeg, hogy a bank

igazi ok azonban az, hogy a mltai

h a t roz m e g m i n d e nt : a

bankok nem nagyon rdekeltek az

bank, amely befogadja s

j gyfelek befogadsban, vagy

kzvetti felm ennek a rend-

ppen maguk sem tudjk eldn -

szernek a jtkszablyait. Ha

teni, mi alapjn brljk el az gyfl

elfogadom, akkor jtszha-

b a n k s z m l a n y i t s i k r e l m t. A

szelfit n ksztem s magam dntm

tok, ha nem, akkor el kell hagynom

dolog lnyege ebben az esetben

el, hogy k ivel m it os z tok meg s

a jtkteret: a bank az ersebb. Ma

is ugyanaz: lehetleg nem is nyitni

mel y tes t rs zemet m utog atom a

ott tartunk, hogy a globalizlt vilg-

bankszmlt a klfldi gyfl rszre.

bartaim, bartnim eltt, addig

ban egyre nehezebb a bankszmla

Az i-re a pontot az a mltai bank

ezt ezutn majd megteszik helyet-

haszonlvezjnek orszgtl eltr

tette fel, amely az albbi 4 felttel

tem msok - a bankok - kvetve az

helyen egy bankszmlt megnyitni

egyttes fennllshoz kttte a

OECD dikttumt. Teszik mindezt a

s az t fennta r tani, t ran zakcikat

bankszmla megnyitst:

transzparencia elvre hivatkozva az

bonyoltani.

1. a cg Mltn legyen bejegyezve

adelkerls elleni harc rdekben.

A l eg s zem l l eteseb b p l d j t

De vajon ki jellte ki az OECD-t erre a

egy mltai banknl tapasztaltam.

harcra, ha egyltaln kijellte valaki?

M lta e l eve eg y rd ekes o r s zg

Vagy ppen nmagt jellti ki, mint

a mi gyakorlatunkhoz kpest. Ez a

az adelkerls elleni harc legfbb

fldkzi-tengeri sziget 20 04. mjus

direktva gyrtjt? Teszi mindezt az

1-je ta tagja az Eurpai Uninak.

a szervezet, amelynek alkalmazottai-

Ad rend s ze re s z m os, a k l f l d i

A fenti kritriumokbl ltszik, hogy

nak egy rsze szemlyi jvedelemad

befektetk szmra kedvez elrst

ezen a bankszmln keresztl mint

mentesen kapja a fizetst!

tartalmaz, amelyet egy gyes zlet-

unis llampolgr nem mltai rezi-

ember jl ki tud/tudna hasznlni. Itt

densknt nem fogok tudni fizetni az

A folyamat egszen sikeresnek


mondhat az inkviztorok szempont-

persze mr jnnek a nehzsgek,

jbl. Mra szinte az egsz modern

mert br a trsasgi adzs teljesen

pnzgyi rendszert maga al gyrte

nylt s vilgos, a kzssgi ad -

az OECD szablyozsa. A bankok

szm megszerzse igen nehzkesen

s zo l g a i m d o n h a j t j k v g re a z

megy Mltn, sok idbe s ideges-

ajnlsokat. Banki emberekkel tall-

sgbe kerl, ha egyltaln sszejn.

koz va a vilgban azt ltom, hogy

A bankszmla megnyitsa sokszor

worldwidecitizenship.com

2. a cg tnyleges irodval rendelkezzen Mltn (substance)


3. a cg zleti tevkenysge Mltn
folyjon
4. a c g h a s zo n l vez i M l t n
legyenek rezidensek.

LAVECO since 1991

2015/3. szm

ltalam Portuglibl vsrolt borrt,

Seychel les- s z igetek , Ma r shal l -

a gondolatnak az altmasztst 2

amelyet Angliban adok el. Nekem

szigetek, vagy nem rendelkeznek

csoportra osztanm.

anno gy magyarztk a kzgazda-

megfelel banki infrastr uk trval

1. Az orszgok s orszgok kztti

sgtanban a komparatv elnyket,

vagy eleve elzrkztak a sajt orsz-

klnbsgekre, eltr rdekekre s

hogy Anglia juhokat tenyszt, mert

gukban bankszmlt nyitni a helyi

szablyozsra, valamint a formlis

ar ra alkalmas az ghajlata, lvn

cgeknek. E zek az orszgok r te-

szablyok vgrehajtsra,

zld a f a sok es miatt, mikzben

lemszeren lassan, de szinte ktsg

Portuglia szlt termel, mert ebben

nlkl pusztulsra lesznek tlve, ha

2. A z ellenerk ltal k ialak tott


megoldsokra, mdszerekre.

tud jobb lenni a sok

A ktkedsem oka i nak el s

napsts miatt. Majd ezt

csoportja az orszgok kztti klnb-

kveten a kt orszg

sgek re vezethet vissza. Br sok

elcserli egymssal az

orszg csatlakozott az automatikus

ruit - a bort, illetve az

informcicsere egyezmnyekhez,

angol gyapjt - s min-

de nem mindenki. Ha Afrikt vesszk

denki jl jr. Hurr, itt a

alapul, akkor majdnem egy egsz

megolds! Kihagyjuk

fldrsz marad ki. Ghnban is van

a bankot s csereberlnk; ez aztn

a bankok tmegvel elkezdik alkal-

Barclays bank, akkor most esetleg

az igazi XXI. szzadi megolds, s ha

mazni a fenti elvet.

rjuk nem vonatkozik mindez, teht

egy kicsit dlebbre megynk, ott a

A z egsz helyzet termszetesen

nyugodtan vigyk oda a pnzn-

juhokrt akr mg menyasszonyt is

tlreaglt a bankok rszrl. Ha s

ket? Ha ezt a logikt kvetjk, akkor

adnak.

amennyiben ugyanis 2017-tl beindul

mindig lesz olyan orszg, amely kis-

A dolog tragikomikus, de ez van.

az informcicsere s minden transz-

kaput jelent majd a rendszer ben

Mr ma is szmos banknl tapasz-

parens, akkor mitl flnek a bankok?

mindaddig, amg mindenk it nem

talunk hasonl jelensgeket. Ami

k mindent lejelentenek oda, ahol a

csatlakoztattak.

egyrtelmnek ltszik a jv szem-

haszonlvez rezidens vagy ahonnan

D e va j o n l e h et s g e s - e, h o g y

p o nt j b l: e l s s o r b a n a zo ka t a

a cget irnytottk, s ezzel rszk-

mindenki mindenkivel informcit

ko n s t r u kci kat fo g j k m eg en -

rl a dolog el van intzve, az adzsi

cserljen? Vajon Israel s Pakisztn

g ed n i a b a n ko k , a m i ko r a b a n k

kvetkezmnyeket a cget mkd-

fog-e valaha is informcit cserlni,

s a cg ugyanabban az orszg-

tet szemlyeknek kell viselni. Ha k

amikor esetleg el sem ismerik a msik

ban van. Ciprusi cg-ciprusi bank,

valamit nem gy csinltak, akkor

ltt? Vagy az Egyeslt llamok, de

hongkongi cg-hongkongi bank,

a helyi hatsg majd eljr ellenk.

akr Anglia, leteszi majd az orosz

emirtusoki cg-emirtusoki bank,

Ebben az esetben viszont mirt kell az

hatsgok kezbe az orosz oligar-

bolg r cg-bolg r bank, l iech -

gysz szerept is betltetni a bank-

chk klfldi bankszmlin trolt

tensteini cg-liechtensteini bank.

kal? Nem elg, ha csupn besg?

sszegek adatait? Nagyon szpek

Mirt soroltam fel ilyen rszletesen?

Persze nagy krds, hogy bein-

ezek a jogszablyok, csak ppen

A klasszikus offshore helysznek, mint

dul - e mindez 2017-ben, vagy egy

annyit rnek, amennyit vgre tudnak/

Panama, Belize, Brit Virgin-szigetek,

szp fl-globlis terv marad. Ennek

akarnak bellk hajtani.

www.laveco.com

LAVECO since 1991

2015/3. szm

S it t a vg reha jts te rn i s kt

ellenhatsknt. ldzni kezdtk a

ahol vilgmret tranzakcik zajla-

csopor tba osz thatjuk az orszgo -

kszpnzt, mint a pnzmoss meg-

nak orszgok s fldrszek kztt, a

kat: akiknek van Ellenrztt Klfldi

valstsnak egyik f eszkzt. Mi

banki gyeinkben a sajt orszgunk-

T r s a s g - s za b l yoz s a, s a k i k-

tr tnik napjainkban? A pnzgyi

hoz prblnak lncolni bennnket,

nek n i ncsenek i l yen s zab l ya i. E

csalsok nagy rsze ma mr a neten

e rsen megfos z t va at tl a pn z-

tekintetben mg az Eurpai Uni is

zajlik. A krtyacsalsok s pnzlop-

gyi szabadsgtl, amely ennek a

megosztott. A fejlett orszgok szinte

sok sszege sok millrd dollrra rg

globalizlt vilgnak a termszetes

mindegyiknek van, mg a ksbb

vente. A mltkor elcsodlkoztam azt

vel ej rja kel l ene, hogy l egyen.

csatlakozott orszgok egy jelents

olvasva a neten, hogy egy hackerrt

Sokat gondolkodom rajta, egyelre

rsznek nincs. Akiknek nincs, azok-

az USA-ban 5 milli dollr vrdjat

sszeeskvs- elmletek gy r tsa

n a k a z l l a m po l g ra i, k l f l d n

ajnlottak. Szp kis summa: valaha az

nlkl. Vagy ez az egsz, ami a pnz-

bankszmlt fenntart haszonlvezi

Al-Kaida terrorista vezreirt knltak

gyi vilgban krlttnk zajlik, csak

mris helyzeti elnyben vannak azok-

ennyit. Ha megmaradunk a kszpnz-

nekem abszurd s illogikus?

kal szemben, akiknek van. Akiknek

nl, lehet, hogy egy v alatt vinnnek

nincs, szabadabban trolhatjk kl-

el ennyit a bankrablk.

Kellemes olvasst,

fldi cges szmln a pnzeiket,

Nincsenek ktsgeim a fell, hogy

mivel sokkal kisebb adgyi konzek-

a nvleges haszonlvezk alkalma-

venciknak vannak kitve.

zsa mg ennl is sttebb korszakot

dvzlettel:

Itt jn be a ktkedsem oknak

hoz, s egy sor kriminlis dologgal kell

Vradi Lszl

msi k eleme: a z el lenhatsok. A

majd szembe nznie a vilgnak. Ott

piac mr elkezdte kidolgozni azokat

ugyanis, ahol vget r a brsgok

a megoldsokat, amelyek teljesen

szava s nem tud dnteni, ott meg-

hatstalann teszik az OECD irny-

szlalnak a Kalasnyikovok. Szomor,

elveit. A nvleges haszonlvezk

de ez van. Egy globalizlt vilgban,

j tndst kvnok!

alkalmazsa mr elkezddtt, a piac


lassan, de biztosan berazza ezeket
a szolgltatsokat is s hamarosan
tallkozhatnak vele a neten. n mr
lttam nagyon komoly gyvdi iroda
ltal megfogalmazott okiratot, amely
pont errl szlt. Az ms krds, hogy
ennek a jogi rvnyessge, legalitsa
ersen megkrdjelezhet.
Ez persze zenetrtk is lehetne
a z O E C D b ro k ra t i fe l : m i n l
jobban p rblnak valamit lesza b l yoz n i, a n n l a g res s z veb b s
veszlyesebb dolgok jelennek meg
Fot: Dean Mason

worldwidecitizenship.com

LAVECO since 1991

2015/3. szm

Jurisdiction spotlight

Dominika
Dominikt, pontosabban

ll csald esetben 200000USD vissza nem trtend

a D o m i n i ka i - Kz s s g et

adomny a dominikai llamkincstr rszre. A honostsi

sokan sszekever ik a

procedra kb. 6 hnapot vesz ignybe. Termszetesen

Dominikai-Kztrsasggal.

fontos a bntetlen ellet, illetve a botrnyoktl mentes

Mg ez utbbi alapveten spanyol ajk orszg s egyben

mlt, hiszen minden krelmezt alaposan tvilgtanak s

kedvelt turista clpont is, addig a Dominikai-Kzssg angol

ezek kizr okok lehetnek. Az llampolgrsgi befektetsi

nyelv szigetorszg szintn a Karib-tengeren. Dominika

program rendkvl npszer, vente tbb szz, fleg zsiai

kedvelt cgalaptsi helysznknt volt kzismert az elmlt

szrmazs csald kap gy llampolgrsgot Dominikn.

vtizedekben a nemzetkzi zleti kzvlemny szmra.

A L AV E CO Ltd . we b s i te - j a, a

Taln kevesen tudjk, de Dominika az egyik legolcsbb

worldwidecitizenship.com rszle-

orszg, ahol zleti alapon llampolgrsgot is lehet - telje-

tes informcikat tartalmaz mind

sen leglisan - szerezni. A minimlisan szksges sszeg egy

Dominikn, mind ms helyszneken

szemly esetben 100000USD, hzastrsaknl 175000USD,

megszerezhet llampolgrsgi

mg egy hzastrsakbl s kt 18 v alatti gyerekekbl

programokkal kapcsolatosan.
A link gyors elrshez
olvassa be a QR-kdot

Offshore Banking

Afrasia Bank
A LAVECO Ltd. j partnerbankkal bvlt Mauritiuson.

mauritiusi bankkal is felvegyk a kapcsolatot. Az Afrasia

Mostantl az Afrasia Bank szolgltatsai is elrhetv

Bank kivl lehetsget nyjt mindazoknak, akik gyor-

v l nak gy fel ei n k s zm ra. Ko rbbiak ban a z ABC

san s kltsghatkonyan szeretnnek folyszmlt nyitni

Ban k ka l, s z i ntn

s azon rendszeresen tranzakcikat lebonyoltani. Eddigi

Mauritiuson kiala-

tapasztalataink szerint egyedl az internetes kereskede-

ktott gymlcsz

lemmel foglalkoz cgeknek nem kvnnak bankszmlt

egyttmkds

nyitni. A bankszmlanyits pontos feltteleire vonatko-

ksztetett bennn-

zan keresse kollginkat, akik kszsggel llnak az nk

ket arra, hogy ms

rendelkezsre.

www.laveco.com

LAVECO since 1991


Topic

2015/3. szm

Hol tart az adegyezmnyek megktse?


rendszerhez kapcsoldva milyen elvek alapjn alaktsk ki a bels
szablyaikat, illetve hozzk ltre ennek az informatikai httert. A
kziknyvet vgigolvasva 2 fontos kvetkeztetst vonhatunk le:
1.

A kziknyvben lertak nem kbe vsett szablyokknt


vannak megfogalmazva. A bankok nagyfok nllssggal rendelkeznek majd, szmos ponton k dntik majd el,

A LAVECO Newsletter elz szmban szintn ezzel a cmmel

hogy milyen kvetelmnyeket tmasztanak majd pldul

felvezetve a tmt, szmoltunk be arrl, hogy hol tart az automa-

az gyfl-azonostshoz kapcsoldan. Mikor milyen doku-

tikus adinformcicsere-egyezmnyek megktse. Az elmlt

mentumokat fogadnak el az gyfltl tbbek kztt az

negyedv sorn tovbbi egyezmnyek kerltek megktsre a

adrezidens sttusz igazolshoz.

rendszerbe belpett, illetve belpni szndkoz mintegy 90 orszg


kztt. A pontos listt folyamatosan nyomon kvetheti a specilisan

2.

Ez persze tteszi a felelssget a bankokra, akik vlheten


eltren fogjk majd rtelmezni a szablyokat. Ahny

e tmval foglalkoz blogunkban, mely a laveco.com

bank, annyi szoks, valsznleg gy lehet majd jel-

site-rl is elrhet.

lemezni a helyzetet. A banki jogszok eltr mdon

Ami fontos jdonsg az elmlt negyedvhez kpest:

fogjk tltetni a gyakorlatba az ajnlsokat, ezrt

az OECD site-jn publiklsra kerlt az a kziknyv

ne lepdjnk meg azon, amikor majd egy azon

(Handbook), amely elssorban a bankoknak nyjt

orszg kt klnbz bankjban kt eltr szably-

segtsget arra vonatkozan, hogy az informcicsere

rendszerrel tallkozunk majd.


A link gyors elrshez
olvassa be a QR-kdot

Interesting

Van-e rtelme az offshore alaptvnyoknak 2017 utn?


Az automatikus informcicsere szablyai a vagyonvdelmi

krtrtsi igny, egy elhzd vlper egy folyamatos vagyoni

magnalaptvnyokra is vonatkoznak. Br az alaptvnynak nincs

ignyekkel fellp hzastrssal sokkal nagyobb fejfjst tudnak

tulajdonosa, de a haszonlvezk szemlye az alapti dokumen-

okozni, mint azt brki is gondoln. A legtbbszr az illet vagyon-

tumokban rgztsre kerl. Bankszmlanyitskor a bank vagy

tulajdonos kzvetlen krnyezetben lk, csaldtagok, bartok,

elkri ezeket az okiratokat vagy kln nyilatkozatban rgzti a

bartnk, ismersk, zlettrsak tudjk legjobban rvnyesteni

haszonlvezk szemlyes adatait. gy az alaptvnyokra vonatko-

anyagi ignyeiket, hiszen

zan szintn fennll a bankok jelentstteli ktelezettsge.

k kzvetlenl belelt-

Az alaptvny egyb jellemzit, funkciit az automatikus

nak a k r t ykba. Egy

informcicsere szablyai nem mdostjk, nem rjk fell. gy a

kel l k r ltek i nts sel

magnalaptvny a jvben is kivl eszkze lesz a vagyonv-

ltrehozott magnalapt-

delemnek. Vagyonvdelem alatt a legtbben valamifle llami

vny komoly vdelmet

hivatal, kzhatsg elli vdelmet rtenek. Ez azonban nem

nyjthat az elbbiekben

teljes. A vagyont fenyeget legnagyobb veszlyek ugyanis mindig

vzolt helyzetek kivd-

a magnszfrbl rkeznek. Egy kzti baleset kapcsn fellp

sre a jvben is.

worldwidecitizenship.com

LAVECO since 1991

2015/3. szm

LAVECO Life

j manager
a LAVECO Ltd. Ciprus ln:
Antonis Chrysantou
Szeptember 1-je ta j

Adelina Santis:
rgi ember j szerepben
Adelina

kezdetektl

vezet irnytja a cipru-

rszt vett a LAVECO Ltd.

si LAVECO Ltd. csapatt.

ciprusi irodjnak felpt-

Antonis Chrysantou az RCB

sben. A jelenlegi cg az

Banknl dolgozott korb-

irnytsa alatt jutott el

ban, mintegy 3 vig, gy

odig, hogy megszerezte

kivl ismerje a banki

a Ciprusi Tzsdefelgyelet

terletnek. Szaktudsa se-

(Cyprus

gtsget nyjt majd sz-

Exhange Comission, CySec)

munkra a banki compliance osztlyokkal folytatott egyez-

tevkenysgi engedlyt idn mrcius 2-n. Adelina 16 v

tetseknl. A cgbejegyzsi terlet sem ismeretlen Antonis

szakmai tapasztalatval most egy teljesen j dologba kezdett.

szmra. Az RCB Bankot megelzen a vilg egyik legna-

Jlius 1-je ta koordinlja a LAVECO Ltd. llampolgrsgi s

gyobb hlzatval rendelkez cgbejegyz vllalkozs-

letelepedsi programokkal kapcsolatos projektjt. Ez egy ha-

nl, a Trident Trust limassoli irodjban dolgozott vekig,

talmas vllalkozsa acgnek, amely jelenleg rengeteg erfe-

ahol szleskr gyakorlatot szerzett mind a ciprusi adjog,

sztst ignyel azoktl, akik a napi munkban szervezik a fel-

mind pedig ms kedvelt cglaptsi helyszneinek vonat-

adatokat, trgyalnak a potencilis gyfelekkel. Adelina bolgr

kozsban is. Antonis ns, jelen-

s ciprusi ketts llampolgrknt

leg 1 gyerek apja, csaldjval

hitelesen kpviseli mindkt orszg

Larnakn l.

Bulgria s Ciprus llampolgr-

Securities

and

sgi befektetsi programjait.


Antonis nvjegynek gyors
elrshez olvassa be a
QR-kdot

Adelina nvjegynek gyors


elrshez olvassa be a
QR-kdot

UNITED KINGDOM
LAVECO LTD.

CYPRUS
LAVECO LIMITED

HONG KONG
LAVECO LIMITED

HUNGARY
LAVECO KFT.

ROMANIA
LAVECO LIMITED
REP. OFFICE

3rd Floor, Blackwell House,


Guildhall Yard, London
EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910
london@LAVECO.com

Despina Sofia Complex


Apartment 101,
8 Inomenon Ethnon,
Drosia 6042 Larnaca, Cyprus
Tel.: +357-24-636-919
Fax: +357-24-636-920
E-mail: cyprus@LAVECO.com

Office Unit No.6, 26th F.,


Kin Sang Commercial Centre
No. 49 King Yip Street
Kwun Tong, Hong Kong
Tel.: + 852-2388-8051
Fax: +852-2388-2960
hongkong@LAVECO.com

33/a Raday Street,


1092 Budapest,
Hungary
Tel.: +36-1-456-72-00
Fax: +36-1-456-72-01
hungary@LAVECO.com

58 Ferdinand I Blvd.,
4th floor, apart. 15.
Bucharest, Romania
Tel.: +40-21-311-6176
Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82
romania@LAVECO.com

BULGARIA
LAVECO EOOD

SEYCHELLES
LAVECO LTD.

104 Akad. Ivan Geshov Blvd


Suite 2, Oliver Maradan Bld.
Entrance A, 5th Floor, Office 8, Olivier Maradan Street,Victoria
1612 Sofia, Bulgaria
Mah, Seychelles
Tel.: +359-2-953-2989
Tel.: +248-4-322-261
Mob: +359-888-126-013
Fax: +248-4-324-932
Fax: +359-2-953-3502
seychelles@LAVECO.com
bulgaria@LAVECO.com

A jelen hrlevlben lertak nem minslnek konkrt gyben adott ad-, vm-, trsadalombiztostsi vagy egyb zleti tancsnak. A szerzk nem
vllalnak semmilyen felelssget az itt megfogalmazottak helytelen felhasznlsbl ered esetlegesen bekvetkez anyagi s erklcsi krokrt, jogkvetkezmnyekrt. A gpelsi, trdelsi, nyelvhelyessgi s egyb hibkrt ezton is elnzst krnk, kommentrjaikat pedig ksznettel fogadjuk.

www.laveco.com