You are on page 1of 2

TABELA WIEKOWA DRZEW

Opracowana przez prof. Dr Longina Majdeckiego,

WIEK DRZEWA
GATUNEK

20

40

70

100

120

Piernica (13o cm)


Topola biaa
Populus alba
35
Topola czarna Populus nigra
Lipa
Tilia cordata
drobnolistna
Tilia
17
Lipa
platyphyllos
szerokolistna
Grab
Carpinus
zwyczajny
betulus
7
Gg
Crataegus
Buk pospolity Fagus silvatika
Robinia
Robinia
13
akacjowa
pseudoacacia
Sosna
Pinus silvestris
12
zwyczajna
Acer
Klon zwyczajny platanoides
Klon jawor
Acer
12
Platan
pseudoplatanus
klonolistny
Platanus
acerifolia
Jesion
Fraxinus
12
wzniosy
excelsior
Kasztanowiec
Aesculus
20
zwyczajny
hippocastanum
Db szpulkowy
Db
Quercus petraea 9
bezszpulkowy
wierk
Picea excelsa
pospolity
12
Picea pungens
wierk kujcy
Modrzew
Larix decidua
17
europejski
Klon polny
Acer negundo
27
Wierzba biaa Salix alba
Brzoza
Betula
brodawkowata verrucosa
22
Brzoza
Betula
omszona
pubescens

70

100

125

145

35

57

78

92

15

35

50

60

26

45

62

75

25

50

68

80

25

40

55

67

26

45

60

72

38

65

87

105

18

35

47

55

25

50

70

82

35

52

67

79

54

85

34

57

79

Wiz
szypukowy
Tuja ywotnik
Olsza czarna
Czeremcha
zwyczajna

Ulmus laevis

15

30

51

73

90

Thuja
occidentalis

10

20

35

30

50

70

Alnus glutinosa
17
Prunus padus

Korzystajc z powyszej metody uzyskujemy jedynie warto


przyblion.