You are on page 1of 2

FORMAS TNICAS

Formas oblicuas
Nmero

Persoa

Suxeito

Libres
Non refl.

Singular

Plural

eu

ti

el, ela

ns/nosoutros, -as

vs/vosoutros, -as

eles, elas

Ligadas
Refl.

Non refl.

min

Refl.

comigo
contigo
si

consigo
connosco
convosco

si

consigo

FORMAS TONAS
NMERO

SING.

PERSOA E XNERO

OBX. IND.

OBX. DIR.

me

che

te

lle

o, lo, no

PLURAL

NON REFLEXIVO

MASC.
FEM.

nos

vos
MASC.
FEM.

se

a, la, na

1
3

REFLEXIVO

lles

os,los,nos

se

as,las,nas

ME a nica forma do pronome persoal tono de primeira persoa do singular. Pode ser
polo tanto obxecto directo e indirecto. Sen embargo para a 2 persoa temos das formas:
TE para designar o obxecto directo e CHE o indirecto. Exemplos: Vinte onte na praia.
( O.D.); Truxoche un bo regalo.(O.I.)
As formas de terceira persoa de obxecto directo O ,LO, NO ( cos seus
correspondentes femininos e plurais ) son variantes combinatorias, de xeito que cada unha
delas aparece nuns determinados contextos:
1- As formas NO, -NA, -NOS, -NAS emprganse tralas formas verbais rematadas
en ditongo: colleuno e tirouno.
2- As formas LO, -LA, -LOS, -LAS sanse cando o pronome vai encltico tras unha
forma verbal rematada en r ou s e tralo adverbio interrogativo U: tes que deixalo onde o
atopaches; o libro , ulo?
3- En todos os demais casos as formas a empregar son: -O, -A, -OS, -AS: collino eu;
non a vexo; vxoas moi serias hoxe.