You are on page 1of 3

8 top menadera otkrili to pitaju

kandidate za posao
Toni odgovori ne postoje, ali na osnovu njih menaderi otkrivaju ono
to ne stoji u CV-u kandidata
Kad Oprah Winrey intervjuira potencijalnog novog zaposlenika
ona tono zna kako otkriti radi li se o idealnom kandidatu koji
nije savren samo za posao za koji se prijavio, ve i za cijelu
njezinu kompaniju. Njezina tajna? Pita ih iz vedra neba
nekonvencionalna pitanja, koja otkrivaju osobnost kandidata i
ono to ne pie u njegovom CV-u, donosi Huffington Post.
Ona nije jedina iz poslovnog svijeta koja se slui tom metodom.
Neuobiajena i neoekivana pitanja na razgovoru za posao
menaderima pomau da o kandidatima otkriju stvari koje im
pomau prilikom procjene hoe li se kandidat uklopiti u
korporativnu kulturu i atmosferu.
Istraivanja agencije RoundPegg, koja se bavi savjetovanjem
menadera pokazala su da 89 posto zaposlenika koji u kratkom
roku naputaju svoj posao to ine upravo zato jer se naprosto
nisu uklopili.
Donosimo osam pitanja koje neki od najuspjenijih menadera
na svijetu postavljaju kandidatima za posao i zato.
Oprah Winfrey: Radite li na vaoj duhovnosti i kako?
Oprah to pitanje postavlja kako bi saznala vie o tome kako
kandidati odravaju svoj unutarnji balans i odgovara li njihova
osobnost njezinoj kompaniji. Takoer eli saznati to kandidati
rade za sebe.
David Gilboa, direktor Warby Parkera (proizvode naoale i
sunane naoale): Koji ste kostim zadnji odjenuli?

Gilboa ovo pitanje postavlja kako bi bio siguran da kandidati i u


privatnom ivotu rade ono to je kompanijin moto, a to je da u
svoj ivot, posao i sve to rade stalno moraju ubacivati i malo
zabave, pa ak i aavosti.
Ashley Morris, direktor Capriotti Sandwicha: to
napravili da doe do zombi apokalipse?

biste

Cilj Morrisovog pitanja je da otkrije to je sve kandidat spreman


napraviti pod pritiskom. Ne postoji toan odgovor na ovo
pitanje, a ujedno je i prilika da se procijeni je li kandidat u stanju
i zabaviti se.
Arianna Huffington, vlasnica Huffington Posta:Gdje elite biti
za pet godina?
Arianna ovo pitanje postavlja kako bi procijenila to kandidata
pokree, te navodi kako joj je najvanije da kandidat na
razgovoru bude ono to zaista je.
Dick Cross, osniva Cross Partnershipa: Kada
najzadovoljniji u vaem ivotu?

ste

bili

Cross navodi kako mu je ovo pitanje vano kako bi procijenio to


kandidat treba kako bi bio najzadovoljniji, pa samim tim i
najbolji, ali ujedno otvara prostor za slina pitanja.
Peter Thiel, suosniva Pay Pala: Recite mi neto to je istina,
a s ime se skoro nitko s vama ne slae.
Thiel navodi kako je ovo najizazovnije pitanje za kandidate, ali
im omoguuje da pokau koliko su vrsti u svojim stavovima. Na
neki nain to je za njih test da pokau koliko mogu biti originalni
u nainu na koji razmiljaju.
Ryan Holmes, direktor HootSuitea: Koja je vaa supermo...
ili ivotinja koja bi vas mogla simbolizirati?
Ovo pitanje, tvrdi Holmes, otkriva puno o radnim navikama
kandidata. "Mog sadanjeg asistenta sam pitao koja joj je

omiljena ivotinja. Rekla mi je da je to patka, jer patke su na


povrini smirene, ali ispod povrine rade kao lude kako bi
obavile ono to moraju", ispriao je Holmes.
Howard Schultz, direktor Starbucksa: Pitam ih o trenutnom
obiteljskom stanju i povijesti njihove obitelji.
S ovim pitanjem Schultz procjenjuje je li kandidat dovoljno
strastven.