Sponsor Reklam

Status: Tarih: Bugün Baþa dön drexler Site Sahibi

Mesaj konusu: Sponsor Reklam Mesajý

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:28 pm Beni Al

Mesaj konusu:

Kod: G Am D G bugünüm yarýn olsa , ya da hep yeni baþtan Em Am D G yaþamak ne güzel olur hiç baþlamamýþsan Am D G geriye ne kalýrdý yaþananlarý atsan Em Am D G seni bir daha yaþamak isterim aslýnda Em beni Em beni Em beni Em beni Am D al kucaðýna , elini Am D almadýðýn an üþürüm Am D al kucaðýna , elimi Am D almadýðýn an ölürüm G belime sar G sabaha kadar G beline sar G beni al

biraz önce uyurken seni koynuma aldým dudaðýndan öperken uykudan uyandým sana böyle uzakken seni bir daha sevdim yanýna gelebilsem bir daha dönmezdim beni beni beni beni al kucaðýna , elini almadýðýn an üþürüm al kucaðýna , elimi almadýðýn an ölürüm belime sar sabaha kadar beline sar beni al

beni al kucaðýna , üþürüm sabaha kadar Baþa dön drexler Site Sahibi

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:30 pm Gözler Anlatýr

Mesaj konusu:

Kod: A Dbm Belki son defa , belki yýllardan sonra Gbm Bm Sýrlar içimde , korkarým anlatmaya D E Aþk alýr beni , kandýrýr beni A Küçük bi çocuk gibi Sen güzel kadýn , hiç mi mutlu olmadýn Hiç mi sevmedin , hep mi yarým kaldýn Belki bilmeden bekledin beni Beni sana kader getirdi Gbm A Ýçimden geçen senin içinden geçer mi Nasýl saklarým seni ne çok sevdiðimi Benim içimden geçen senin içinden de geçer mi Ama nasýl saklarým seni ne çok sevdiðimi D E A Sözler az kalýr , çaresiz kalýr Gözler anlatýr , aþký gözler anlatýr Baþa dön drexler Site Sahibi

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:30 pm Hele Bi Gel Kod: intro: F - Dm - E - Am Am Dm

Mesaj konusu:

Ýçinden geleni söyle, kalýrsa yazýk olur F E Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur Am Dm Biþeyler yapabilirsem güzel gözlerin için F E Baþýndan geçeni anlat, masaldýr benim için F Dm E Am Hele bi gel, uzaklar sana gelir F Dm E Am Sen hele bi gel, bütün dertler bitiverir F Dm E Am Hep seni bulur, uzun zor sýkýcý günler F Dm E Am Yazýk olur, hadi gel kurtar bizi Baþa dön drexler Site Sahibi

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:31 pm Ýstanbul'da

Mesaj konusu:

Kod: G#m F# E Yol kenarýnda oynayan çocuklar gibi C#m G#m Topum kaçtý bugün yola G#m F# E Evin önünde sulanmayan çiçekler gibi C#m G#m Baþým düþtü saksýma F# E C# Ýstanbul da kimim var, kimin için F# E C# Ýstanbul da neyim var, ne kaldýki G#m bu toz duman G#m kalabalýktan

G#m F# E Kaçamayýpta saklanan kedicikler gibi C#m G#m Sýðýndým senin sýcaklýðýna G#m F# E Sevemiyorsan istanbulu benim gibi C#m G#m Kaçalým yine bozkýrlara

nakarat *1

G#m F# E Yere düþünce kýrýlmayan bir oyuncak gibi C#m G#m Alýþtým ben yuvarlanmaya F# E C# G#m istanbul da.... F# E C# G#m istanbul da.....ne kaldýki Baþa dön drexler Site Sahibi

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:32 pm Seni Bana Anlatýrlar

Mesaj konusu:

Kod: E A E A Yaþandýðýndan farklýdýr, keyif içinde saklýdýr E A E O her zaman gülen yüzü, bazen hüzünlü bi þarkýdýr A Ab F# E A Ab F# Karþýmda geç kalmýþ yýllar, arkamda bir çok aþkým var A Ab F# E A Ab F# E Rastgeldiðim tüm insanlar seni bana anlatýrlar A Ab F# E Mmm X4

A E

E

___E ara ritim E A E Göründüðünden de güzelsin, niye dýþýmda gezersin E A E A Ýçindeki sensizliði sen baþlatýr sen bitirirsin A Ab F# E A Ab Aklýmda kör baþlangýçlar, hepsinde senden birþey var A Ab F# E A Ab Geç yattýðým bütün akþamlar seni bana anlatýrlar A Ab F# E Mmm X4 A E F# F# E E

___E ara ritim Dbm Abm Küçük sitemler ettin bazen A

Dbm

Bazen kelimelerle af diledim senden Abm O kadar memnunum ki bana gelmelerinden F# Belki hiç belli etmem ama A E A Dünyanýn en mutlu erkeðiyim ben E Yanýndayken .....Ýntro..... (rock ritmi ile olacak) E A Yaþandýðýndan farklýdýr E A Tadý baldan da tatlýdýr E A O her zaman gülen yüzü E A Bazen hüzünlü bi þarkýdýr A Ab F# E Mmm Baþa dön drexler Site Sahibi X4 E E E E A A A A

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:32 pm Sýrasý Deðil Kod: Am F Sakýn bana naz etme C F E Usanýr kalbim sana yenilmeye Am F Suçum seni sevmekse C Yüzünü asma F E Ceza gelir bana

Mesaj konusu:

F E Bugün bugün benim deðil

F E Güzel, senin gibi F E Hiç vaktin olmadý senin F Gelemezsin E Sýrasý deðil

Baþa dön drexler Site Sahibi

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:33 pm Yalandan Da Olsa (Kavak Yelleri) Kod: Kapo 3

Mesaj konusu:

Am Em belki durup dururken yanýna gelince F C E söylediklerimi anlamsýz buldun Am Em oysa vakit yoktu ama sen haklýydýn F C E F çünkü böyle þeyler aceleye gelmezdi G F yalandan da olsa G Am ne güzel güldün o akþam bana Am Em belki tanýþmak zor iyi anlaþmak zor F C E peki görüþmek çok mu kolaydý Am Em çok kýsa bir zamanda belki biraz da zorla F C E F bence gayet iyi de anlaþtýk G yalandan da olsa F

G Am ne güzel güldün o akþam bana Baþa dön drexler Site Sahibi

Kayýt: Aug 02, 2007 Mesajlar: 1612 Konum: Eastland Status: Çevrimdýþý Tarih: Prþ Eyl 06, 2007 4:33 pm Yýldýzlar

Mesaj konusu:

Kod: Bm F#m Em Gökyüzünde ne çok yýldýz var Bm F#m Em Bm Biri parlak biri ürkek biri yalnýz diðeri sanki burda Bm F#m Em Ýçimizde ne çok hýrsýz var Bm F#m Em Bm Biri aldý beni götürdü sonra sattý hem de yok pahasýna D Em Ahhh þu hýrsýzlar Bm F#m Em Bm Her gece rüyamda senin kýlýðýnda dolaþýrlar D Em Ahhh karanlýklar Bm F#m Em Bm Seni benden seni dünden seni gerçeklerden korurlar Baþa dön dereotu Süper Üye

Kayýt: Jan 05, 2008 Mesajlar: 1296 Konum: ankara-izmir Status: Çevrimdýþý Tarih: Cum May 23, 2008 8:06 am Mesaj konusu: Pinhani - Belki Sevmekten Hiç Usanmam AM C G umutsuz olduðu bir anda sevmek ister her insan F E birazcýk þanslýysan.. neden olmasýn AM C kendinden emin deðilsen sevme G bensiz mutluysan..

F E hep öyle kal AM C eðer her gece yattýðýnda G büyülü düþler sana F E benden bahsediyorsa AM C hemen tatlý uykundan uyan G çünkü ben hiç uyuyamam F E seni düþündüðüm zaman AM G E belki sevmekten hiç usanmam Baþa dön dereotu Süper Üye

Kayýt: Jan 05, 2008 Mesajlar: 1296 Konum: ankara-izmir Status: Çevrimdýþý Tarih: Cum May 23, 2008 8:07 am Mesaj konusu: Pinhani - Dön Bak Dünyaya Bm EM yanlýz kaldýysan kalkýp pencerenden bir bak A F# güneþ açmýþmý yaðmur düþmüþmü dön bak dünyaya.. Bm EM herkes gitmiþse sakince arkana dön bir bak A F# dostun kalmýþmý aþkýn solmuþmu dön bak dünyaya dön bak dünyaya.. B-EM-A-D-F# Bm EM yanlýz kaldýysan kalkýp pencerenden bir bak A F# güneþ açmýþmý yaðmur düþmüþmü dön bak dünyaya.. Bm EM bir sonbahar kadar yanlýz,bir kýþ kadar savunmasýz A D F# yada ilkbaharsan yolun baþýndaysan*2 Bm EM asla vazgeçme kalkýpta pencerenden bir bak A F# güneþ açmýþmý yaðmur düþmüþmü dön bak dünyaya... Baþa dön dereotu Süper Üye

Kayýt: Jan 05, 2008 Mesajlar: 1296 Konum: ankara-izmir Status: Çevrimdýþý Tarih: Cum May 23, 2008 8:08 am Mesaj konusu: Pinhani - Haftanýn Sonu Em Dm C Am cuma günleri valiz hazýrlamak gibi Em Dm C Am cuma günleri seninle ilkbahar gibi C Dm C Am ellerini alýp dokunmamak gibi C Dm C Am gözlerini görüp de bakmamak gibi Em Dm C Am hiçbir cumartesi günüm bi türlü yetmedi Em Dm C Am asla cumartesi gece sabahla bitmedi C Dm C Am ben seninim , gece benim sabah benim C Dm C Am sen beni hiç düþünme , ben hep böyleyim Em Dm Em haftanýn Em Dm Em haftanýn Am sonu bi nakarat gibi Am sonu , hep ayný sözleri

Em Dm C Am pazar günleri pazartesi alýr beni Em Dm C Am pazar günleri elimdeki balýk gibi C Dm C Am gözlerini görürken aðlamak gibi C Dm C Am kýymetini giderken anlamak gibi Em Dm Em haftanýn Em Dm Em haftanýn Em Dm Em haftanýn Em Dm Em haftanýn Dm sonu Dm sonu Dm sonu Dm sonu bi nakarat gibi , hep ayný sözleri bi nakarat gibi , hep ayný günleri