You are on page 1of 2

Nhn nh KQXS min Nam ngy 28-9-2015 th con s p nht c kh nng xut

hin trong kt qu x s min trung ca hm nay.

Cp nht ket qua xo so hng ngy nhanh nht.


Mi cc bn xem li kt qu x s min nam ngy hm qua:

XSMN - Kt qu x s Tin Giang - XSTG : c bit v 47


XSMN - Kt qu x s Kin Giang - XSKG : c bit v 46
XSMN - Kt qu x s Lt - XSDL : c bit v 38
Xem kt qu Truc tiep xo so mien bac nhanh hng ngy.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min nam :


D oan XSMN - X s H Ch Minh - XSHCM
L t : 79 97
D oan XSMN - X s ng Thap - XSDT
L t : 54 45
D oan XSMN - X s C Mau - XSCM
L t : 01 10
Cp nht Ketquabongda hng ngy.|
Chc cc bn may mn!!!