You are on page 1of 1

Ngun tham kho:Trung tam tieng Nhat

Ngi Nht ni ting vi vn ha Nht v nhng phong tc, l ngha c trng ca x s


hoa anh o. T , nhng thnh ng ting Nht cng rt c a dng v i khi, cng c
nhiu nt ging nhau vi thnh ng, tc ng ca Vit Nam. Vic bit thm nhng t hnh ng
ting Nht c th gip bn hiu bit thm phn no v vn ha v cch sng ca con ngi
Nht, ng thi, cng l mt cch cc bn rn luyn thm v ngn ng Nht.

Thnh ng ting Nht


1.
ngi nnh ht
2.()()
im lng l vng
3. ()()
Ha v n ch
4. ()
C thc mi vc c o
5. ()()()
ng nh khoai ty trong chu ra
6. ()()()
Trn hn ln th khng c ru mc
7. ()()()()
bng la chn l bng la ci u
8. ()
cm n chy trc t
9. ()()
hon ton khng chng c; v cn c
10. ()()
sng bin
11. ()()
Im phng phc
12. ()
Ch c tin l trn ht
Trn y ch l mt vi cu thanh ngu tieng Nhat cc bn c th t tm hiu thm. Chc cc
bn hc tt.