You are on page 1of 3

M

MU
UN
NI
IC
CI
IP
PI
IU
UL
L I
IA
A
I
I

Centrul de Informaii pentru Ceteni


Nr. 83457 / 15.09.2015

ANUN
Aducem la cunotina publicului

PROIECTUL DE HOTRRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR.
26, NUMR CADASTRAL 143551, ntocmit n vederea construirii unei locuine
individual pe teren proprietate privat persoane fizice

Pentru informaii suplimentare, v rugm s contactai Centrul de Informaii


pentru Ceteni Biroul de Relaii cu Publicul ghieul 6.
n termen de 10 zile calendaristice de la afiare (ncepnd cu data de
15.09.2015), cei interesai pot trimite n scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primria Municipiului Iai, bd. tefan cel
Mare i Sfnt 11, Iai, 700064.
Propunerile, sugestiile i opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise i
Centrului de Informaii pentru Ceteni Biroul de Relaii cu Publicul ghieul 6, luni, marti, miercuri i vineri ntre orele 8.30-16.30 si joi ntre orele
8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primariaiasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
1

M
MU
UN
NI
IC
CI
IP
PI
IU
UL
L I
IA
A
I
I

Centrul de Informaii pentru Ceteni


PROIECT DE HOTRRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMR CADASTRAL 143551,
ntocmit n vederea construirii unei locuine individual pe teren proprietate privat persoane fizice
Consiliul Local al Municipiului Iai, ntrunit n edina din :
Avnd n vedere iniiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAI prin expunerea de motive la proiectul de hotrre;
Avnd n vedere nota de fundamentare ntocmit de Serviciul Urbanism ;
Avnd n vedere certificatul de urbanism nr. 3210 din 13.11.2014;
Avnd n vedere cererea nr. 65675 din 16.07.2015 prin care doamna HUANU EUGENIA i domnul HUANU IOAN solicit
avizarea i ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iai, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMR CADASTRAL
143551;
Avnd n vedere avizele obinute i studiile ntocmite: studiul geotehnic, ridicare topografic vizat de Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar ;
Avnd n vedere avizul de oportunitate nr. 353 din 27.04.2015;
Avnd n vedere dispoziiile Legii 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii republicat cu modificrile si
completrile ulterioare ;
Avnd n vedere Ordinul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei nr. 839/2009 cuprinznd Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991 ;
Avnd n vedere dispoziiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul reactualizat;
Avnd n vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajrii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind
metodologia de elaborare si coninutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;
Avnd n vedere dispoziiile Hotrrii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificrile si
completrile ulterioare;
Avnd n vedere dispoziiile Legii privind normele de tehnic legislativ nr.24/2000 cu modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere dispoziiile Legii 215/2001 privind administraia public local republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare ;
n temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTRTE:
Art.1 Se aprob Planul Urbanistic Zonal-Iai, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMR CADASTRAL 143551, ntocmit
n vederea construirii unei locuine individual pe teren proprietate privat persoane fizice.
Suprafaa terenului studiat prin PUZ este de 358,00 mp, conform contractului de vnzare cumprare nr. 3325/21.10.20014.
Indicatori urbanistici:UTR LL2: POT=35%, CUT=1,05mp/ADCmp, Regim de nlime:P+1E+M, Hmax.=10,0 m (la corni
msurat de la CTA);
Anexa U2 plana de reglementri urbanistice face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2 Valabilitatea prezentei documentaii de urbanism este de 5 ani de la data aprobrii;
Art.3 Copie dupa prezenta hotrre va fi comunicat :
a)
Instituiei Prefectului Judeului Iai;
b)
Primarului Municipiului Iai;
c)
Serviciului Urbanism;
d)
HUANU EUGENIA, IAI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 28;
Art.4 Punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri va fi asigurat de Serviciul Urbanism.
Aducerea la cunostina cetenilor a prezentei hotrri va fi asigurat de Centrul de Informaii pentru Ceteni.
NOTA DE FUNDAMENTARE
1. Certificatul de urbanism nr. 3210 din 13.11.2014 eliberat de Primaria municipiului Iasi ntocmit n vederea construirii unei
locuine individual pe teren proprietate privat persoane fizice stabilete necesitatea ntocmirii unei documentaii de
urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal.
2. Planul Urbanistic Zonal Iai, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMR CADASTRAL 143551 a fost avizat de
Comisia tehnic de Urbanism fiind emis avizul de oportunitate nr. 353 din 27.04.2015. De asemenea documentaia conine
urmtoarele avize i studii : studiul geotehnic, ridicare topografic vizat de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar.
3. Suprafaa terenului studiat prin PUZ este de 358,00 mp, detinut doamna HUANU EUGENIA i domnul HUANU IOAN
conform contractului de vnzare cumprare nr. 3325/21.10.20014.
4. Planul Urbanistic Zonal Iai, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMR CADASTRAL 143551 poate fi utilizat numai
cu aprobarea Consiliului Local (conform Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajrii Teritoriului nr. 176/N/2000).
5. Proiectul de Hotrre ntocmit n vederea aprobrii Planului Urbanistic Zonal-Iai, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26,
NUMR CADASTRAL 143551 a fost afiat pe site-ul Primriei municipiului Iai n data de 15.09.2015.
EXPUNERE DE MOTIVE
Avnd n vedere certificatul de urbanism nr. 3210 din 13.11.2014 eliberat de Primria municipiului Iai;
Avnd n vedere cererea nr. 65675 din 16.07.2015 prin care doamna HUANU EUGENIA i domnul HUANU IOAN solicit
avizarea i ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iai, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMR CADASTRAL
143551;
Avnd n vedere avizele obinute i studiile ntocmite: studiul geotehnic, ridicare topografic vizat de Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar ;
Avnd n vedere avizul de oportunitate nr. 353 din 27.04.2015;
Avnd n vedere Nota de Fundamentare ntocmit de Serviciul Urbanism;
Avnd n vedere prevederile legii 50/1991R modificat i completat privind autorizarea executrii construciilor;
Avnd n vedere Ordinul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei nr.839/2009 cuprinznd Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991;
Avnd n vedere Legea 350/2001 reactualizat privind amenajarea teritoriului i urbanismului;
Avnd n vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a
Ghidului privind metodologia de elaborare i coninutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;
Avnd n vedere Hotrrea de Guvern nr.525/1996 republicat privind Regulamentul General de Urbanism;
Avnd n vedere Legea 215/2001 reactualizat privind administraia public local.
V propunem spre aprobare prezentul proiect de hotrre.

Legend:
re
Sp

Limite:

ru
nt
Ce

Limita zonei studiate prin P.U.Z.


Limita terenului proprietate HUTANU EUGENIA SI IOAN
Aliniament propus fat de vecinatai

20
1.

Aliniament stradal propus

20
7.

Funciuni:

da
ra
St

20
1.

Construcii propuse

le
si
Va

Construcii existente

42.00

a
hi HIA
ec REC
Ur ASILE U

R.
ST

Spaii verzi/ plantate - amenajate/neamenajate

ma

RO

PR

IE

TA

RT

IC

41.98

24

A'

65
1.

CC
P+2E

41.91

28

41.98

:
al

tr

42.07

42.33

42.10

42.02
42.31

26
7.

42.40

ma

42.42

Nu

AR
AU

Cladire

L
N
IC

42.50

RO

.
PR

RE
U
EP

si

12,44 m

Carosabil auto.

20
7.

Acces auto

20
1.

Acces pietonal

sa
oa
um
Fr

42.07

as

A
N
IA
IL

d
ca

14

20
1.

Cladire
IA
N
GE
EU

Alei/ trotuare propuse

42.00

42.12

re
Sp

42.39

46

U
N
TA
U
H
2

41.98

Ni
co
lin
a

42.47

42.12

41.78

41.97
41.98

42.18

PROFIL TRANSVERSAL AA'


Strada Vasile Urechia

Circulaii si accese:

42.08

41.85

41.77

A 41.77
42.02

42.40

42.02

42.09

42.05

Nr. cad. 143551

41.98

42.18

42.07

41.86

41.71
41.77

41.85

Pa
ra
ul

44
2.
25P C 1
.
7
A41.99 42.10

7,25 m

Trotuar

Nu

PA

Circulatii pavate/asfaltate

Trotuar

1,05
10,0

TE

41.98

C 42.08

26

00
2.

LL2

35
8,0

:
al

LA

Constructie P+2

tr

as

d
ca

73

42.02

RA

Carosabil

42.03
42.13

59

Plantaie de protecie

O
LI

U.T.R.

N
A

LL2

1
3

35
8,0

1. Procent de ocupare a terenului - P.O.T.

1,05
4
10,0

7,20 m

2. Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T.

9,60 m

3. nlimea minim a construciilor propuse (la corni)


4. nlimea maxim a construciilor propuse (la coam)

U.T.R.- LL2 - ZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE


MICI IZOLATE I CUPLATE

BILAN TERITORIAL U.T.R.

Existent

Proprietate Hutanu Eugenia si Ioan


Steren= 358,0 mp

mp

Propus
%

mp

Suprafaa construibil: locuin

0,0

0,0

125,3

35,0

Suprafa circulaii - accese, parcare, alei/trotuare

0,0

0,0

114,0

31,8

Suprafa spaii libere - neamenajate, nierbate, plantate

358,0

100

118,7

33,2

Total suprafa P.U.Z.

358,0

100

358,0

100

Aconstruita=122,0 mp, Adc= 366,0 mp

Suprafa cedat dom.public

VERIFICATOR:/
EXPERT:

Nume:

Semntura:

Cerina:

PROIECTANT:

Nume:

EF PROIECT Arh. Dimitriu Florin

GSPublisherEngine 0.0.100.100

PROIECTAT
DESENAT

Arh. Dimitriu Florin


C. Ciobanu

Semntura:

, data

Beneficiar:

B.I.A. DIMITRIU FLORIN


Specificaie:

Referat nr.

HUTANU EUGENIA SI IOAN


Titlul proiectului: PUZ- Construire locuinta pe teren proprietate, Str.
Vasile
Urechia, nr.26, nr. cad. 143551, mun. Iasi
1:500
Scara:

Proiect nr.:
01/2015
Faza:

P.U.Z.

Titlul planei:
Data:
06. 2015

Plana:

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

P.2