COAFAJUL INDIRECT

DEFINIŢIE
-menţinerea intenţionată a dentinei afectată chiar lângă pulpă sub o medicaţie de hidroxid de Ca se numeşte coafaj indirect Este un act terapeutic prin care se asigură: - prevenirea deschiderii camerei pulpare - dezinfectarea plăgii dentinare - obliterarea tubulilor dentinari - stimularea mecanismelor de neodentinogeneză

Ø Este o procedură ce se desfăşoară în 2 sau mai multe şedinţe. Ø Metoda păstrează o parte din dentina afectată în zona unde pulpa este cea mai apropiată de carie - o sigilează - după remineralizarea ei leziunea este din nou abordată, curăţată şi tratată ca o carie profundă

Tehnica şi materialul trebuie alese în raport cu situaţia clinică : ØDacă se reuşeşte îndepărtarea dentinei infiltrate fără deschiderea camerei pulpare , materialul de elecţie va fi eugenatul de Zn de consistenţă tare -se lasă 3 luni -este bactericid pt. S.mutans, -bun izolator termic şi chimic -stimulator al neodentinogenezei

● Când există mici zone de dentină infiltrată în dreptul coarnelor pulpare, iar prin îndepărtarea ei riscăm să deschidem accidental camera pulpară Øse pot păstra aceste zone ce trebuie sterilizate , pulpa să aibă capacitatea funcţională de a le remineraliza şi a forma dentină de reacţie (terţiară) Se pot aplica paste cu antibiotice simple sau în asociere cu corticosteroizi - se lasă 48 h sub eugenat de Zn

Sterilizarea dentinei ramolite restante se poate face prin utilizarea ozonului (insuflaţie cu O3) -se real. înainte de aplicarea pastei de coafaj indirect -metodă eficientă şi total lipsită de toxicitate

TEHNICA DE LUCRU

-manopera se efectuează în câmp operator izolat de mediul bucal

-se îndepărtează conţinutul procesului carios -se începe cu dentina de pe pereţii laterali şi de sub cuspizi -de pe peretele pulpar se îndepărtează numai dentina înmuiată

-spălături cu soluţii antiseptice uşoare - apă distilată - ser fiziologic - se apreciază starea dentinei de pe peretele pulpar şi raportul cu camera pulpară

-se aplică pasta de coafaj indirect (hidroxid de calciu) -se sigilează cu o obturaţie provizorie , eugenat de Zn pentru o perioadă de până la 3 luni

În şedinţa următoare -dintele se izolează şi dezobturează -se examinează aspectul şi starea dentinei restante -se apreciază vitalitatea pulpei -se verifică Rx remineralizarea dentinei şi formarea dentinei de reacţie în camera pulpară

CAZ CLINIC - Molar permanent cu o leziune carioasă ocluzală şi o uşoară modificare de culoare

-Rx iniţială prezintă o leziune carioasă profundă -structurile periapicale sunt normale

- Îndepărtarea dentinei cariate înmuiate cu excavatorul

- Examinarea peretelui pulpar al cavităţii

- Aplicarea pastei de hidroxid de calciu direct peste dentina afectată

- Restaurare temporară cu ciment glassionomer modificat cu răşini

-Rx la 60 de zile -nu sunt semne de radiotransparenţă apicală sau resorbţie dentinară

- Îndepărtarea obturaţiei provizorii - Aspectul peretelui pulpar după 60 de zile

- Se aplică o bază de glassionomer modificat cu răşini peste hidroxidul de calciu

- Restaurare definitivă cu material compozit

-Rx efectuată la 4 ani de la coafaj -pulpă vitală

ØDacă se constată reîntărirea dentinei şi formarea dentinei de reacţie în camera pulpară se trece la : - prepararea cavităţii - tratamentul adecvat al dentinei expuse - restaurarea definitivă a pierderii de substanţă dentară ØDacă nu se constată remineralizarea dentinei se repetă manopera de coafaj indirect

COAFAJUL DIRECT

DEFINIŢIE
- Este o metodă biologică ce urmăreşte menţinerea în totalitate a vitalităţii pulpei dentare descoperite şi a funcţiilor sale prin acoperirea ei cu o substanţă izolantă, neiritantă, cu acţiune antiinflamatorie, antiseptică şi neodentinogenetică, cu scopul de a forma în timp punţi de dentină care să închidă orificiul

● deschiderea mecanică accidentală a camerei pulpare ► puternic caracter iatrogenic - trat. chirurgical al leziunilor carioase - prep. substructurii dentare în vederea aplicării aparatelor gnato-protetice - în timpul preparării puţurilor dentinare pentru pivoţii dentinari - traumatisme : - directe pe dinţi - indirecte pe mandibulă ● deschidere pulpară cariogenă - în care dentina infectată este în contact cu pulpa

INDICAŢII

● favorizante Øvolumul mare al camerei pulpare - la dinţi permanenţi tineri - dinţi temporari Øabraziune patologică Øeroziuni cervicale Øtopografia procesului carios ► mai frecvent în cursul tratamentului cariilor aproximale şi de suprafaţă radiculară Øvolumul mic al unor dinţi - incisiv central inferior - incisiv lateral superior - unii premolari

CAUZE

● determinante Øcarii acute cu evoluţie rapidă Øfactori iatrogeni - manevre intempestive în timpul efectuării examenului proc.carios (utilizare sonde rigide) - în timpul trat.chirurgical al cariei prin metode ◊ mecanice - util.freze sferice de dimensiune neadecvată proc.carios - viteze mari şi presiune ◊manuale - instr.Black acţionat cu presiune mare Øneasigurarea vizibilităţii optime în câmpul operator, în toate etapele de preparare a cavităţii Øprepararea cavităţilor şi a substructurii dentare sub anestezie

SEMNE CLINICE
● subiective -durere vie şi persistentă când nu se lucrează sub anestezie ● obiective -orificiul de deschidere este vizibil pe peretele pulpar în dreptul coarnelor pulpare -hemoragia ► când se lucrează sub anestezie şi vasoconstrictor deschiderea poate să nu fie observată - nu există durere şi hemoragie

DIAGNOSTICUL POZITIV
Se pune pe baza următoarelor semne q existenţa unei carii profunde qapariţia durerii şi hemoragiei pe peretele pulpar qexistenţa orificiului de comunicare cu camera pulpară

DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
● hiperestezia şi hipersensibilitatea dentinară -lipseşte orificiul de comunicare cu camera pulpară şi hemoragia ● hiperemia pulpară şi pulpita seroasă parţială -lipseşte orificiul de comunicare cu camera pulpară şi hemoragia -durerea îmbracă anumite caractere

PROGNOSTIC
● favorabil -are ca rezultat închiderea comunicării prin dentină de reacţie şi păstrarea vitalităţii pulpei ● nefavorabil - se produce inflamaţia şi mortificarea pulpei

CONDIŢII NECESARE PENTRU SUCCESUL COAFAJULUI DIRECT Ødeschiderea camerei pulpare să fie de dată recentă Øpulpa să nu fie infectată sau traumatizată Øpacientul să fie tânăr şi să nu prezinte afecţiuni generale grave Ødeschiderea camerei pulpare să nu fie pe o suprafaţă prea întinsă → ø orificiului să nu depăşească 1 mm Øsă putem face o hemostază eficientă Ødeschiderea s-a făcut într-un câmp operator necontaminat şi uscat

TEHNICA DE LUCRU
Øcontrolul vitalităţii pulpare – teste de vitalitate - acuze pacient Øradiografia preoperatorie Øizolarea şi antiseptizarea câmpului operator ØDacă există o carie Øîndepărtarea cu prudenţă a dentinei infectate din jurul cariei şi de pe pereţi - se evită pătrunderea fragmentelor dentinare în camera pulpară Øhemostaza prin tamponare cu bulete de vată sterile îmbibate cu - apă oxigenată - hidroxid de Ca şi ser fiziologic

ØDacă este o fractură -spălarea plăgii dentinare şi pulpare cu ser fiziologic -se usucă cu bulete de vată sterile şi jet de aer cald fără presiune -se aplică pasta de coafaj pe bază de Ca(OH)2 -în aceeaşi şedinţă se face restaurarea cu obturaţie de bază şi definitivă coronară -control postoperator la 3, 6, 9 luni - se efectuează -teste de vitalitate - Rx – existenţa punţilor de dentină - închiderea orificiului

Hidroxid de calciu

În caz de insucces clinic: -pulpotomie vitală -pulpectomie urmată de tratament endodontic adecvat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful