You are on page 1of 1

Th 2014

1. Kontrak (sasaran kerja)


Januari 2014 sd Des 2014 Kunatitatif Objektif)
Smt genap 2013/2014
Smt ganjil 2014/2015
2. Realisasi sasaran kerja 2014 (akhir 2014/awal 2015
3. Penilaian prilaku kerja 2014 (kualitatif subjektif)
Th 2015
1. Kontrak (sasaran kerja)
Januari 2015 sd Des 2015 Kunatitatif Objektif)
Smt genap 2014/2015
Smt ganjil 2015/2016