You are on page 1of 1

PROJE FUARI 2015

___________________________________________________________
DORUDAN ALKAL METANOL YAKIT HCRES N POLVNLALKOL
(PVA) ESASLI ANYONK MEMBRAN SENTEZ
Eziz HOJAGELDIYEW, Mohammed BA DUGHAISH
Danman: Prof. Dr. Sleyman KAYTAKOLU
Kimya Mhendislii
Mhendislik Fakltesi, Anadolu niversitesi
ki Eyll Kamps, 26555, Eskiehir

Yakt hcreleri; kimyasal enerjiyi dorudan elektrik enerjisine dntren cihazlardr. Bu tez
almasnda niversitemizin torna atlyesinde 6,5 cm x 6,5 cm x 3 cm boyutlarnda
plexiglass malzemeden hazrlanan 2,7 cm x 2,7 cm aktif yzey alanna sahip kare blok
eklinde bir yakt hcresi kullanlmtr. alma kapsamnda Polivinilalkol (PVA) esasl
apraz bal anyonik membran hazrlanmas ve yakt olarak kullanlan farkl alkol
zeltilerinin hcre performansna etkisi zerinde durulmutur. PVA matris zerine apraz
balayc ajan olarak farkl miktarlarda Gluteralaldehit (GA) eklenerek %9luk PVA
zeltileri hazrlanarak membran filmleri dklmtr. Dklen bu filmler alkali yakt
hcresinde kullanlmak amacyla 1 Mlk KOH zeltisinde bekletilerek pH 7 olana kadar
deiyonize su ile ykanmtr. Aratrmada 7,29 cm2 aktif alanl karbon kat zerine anot iin
3,8 mg/cm2 Pt-Ru ve katot iin 4,5 mg/cm2 Pt katalizr yklemeleri yaplm ve bu
katalizrler kullanlarak; hazrlanan anyonik membranlarn alkali yakt hcresindeki
kullanlabilirlii test edilmitir. Anot tarafnda yakt olarak srasyla 4M MeOH, 4M MeOH +
1M KOH (%V 1:1), 4M MeOH (%V 1:2), 3M EtOH + 1M KOH (%V 1:1) zeltileri ve katot
tarafnda oksidant olarak pasif hava kullanlmtr. Elde edilen sonular dorultusunda,
sentezlenen PVA esasl membrann alkali yakt hcrelerinin gelitirilmesine katk
salayabilecei ve dier ticari polimer membranlara alternatif olabilecei grlmtr.