You are on page 1of 14

HIDROSTATIKI

PRITISAK
Panteli Jelena
Toi Milica
Dugali Valentina
Radosavljevi Ivana
II8

Srednja medicinska
kola Sestre Ninkovi

Februar 2013.

Hidrostatiki pritisak nastaje zbog teine svakog pojedinog delia


tenosti. Zavisi od gustine tenosti i visine stuba tenosti.
Formula za hidrostatiki pritisak je:

p g h
Gde je:
- gustina tenosti
g - gravitaciona konstanta, 9,81N/kg
h - visina stuba tenosti

Ako se na donji kraj cevi razapne gumena opna i u cev ulije


tecnost, opna ce se ispupciti. Isto e se desiti i ako je otvor sa bone
strane ili okrenut na gore. Opna se deformie pod dejstvom
hidrostatikog pritiska koji deluje u svim pravcima podjednako.

Ogled I, II
Dokazivanje zavisnosi pritiska od visine stuba tenosti

Hidrostatiki pritisak ne zavisi od oblika suda niti od mase tenosti u


sudu - hidrostatiki paradoks

Ogled III
Kada se tenost sipa u jedan od
sudova ona prelayzi u sve
sudove dok slobodne popvrine
u njima ne budu u istoj
horizontalnoj ravni - zakon
spojenih sudova.
Hidrostatiki pritisak jednak je
u svim sudovima bez obtira na
oblik i koliine tenosti u
njima.

Primena hidrostatikog pritiska

Arteski bunari

Vodoskoci

Vodeni zaptivai

Brodske prevodnice

Na osnovu zakona spojenih sudova moe se objasniti i


funkcionisanje vodovoda.

Hidrostatiki pritisak u ljudskom organizmu

Pritisak u telu postoji jer:


-40% ukupne mase ine intracelularni fluidi
-20% ukupne mase ine ekstracelularni fluidi

-krvni pritisak - normalan krvni pritisak je od 80 do 120mmHg


-oni pritisak - oi imaju sferan oblik upravo usled postojanja
pritiska u njima, normalan okularni pritisak iznosi izmedju 12 i
24mmHg. Povean pritisak moe izazvati oteenja nerava i
oboljenja (glaukom)
-pritisak u cerebro spinalnoj tenosti - iznosi od 5 do 12mmHg

AEROSTATIKI
PRITISAK

Aerostatiki/atmosferski pritisak je pritisak kojim atmosfera deluje na


povrinu zemlje.
Dejstvo atmosferskog pritiska moze se pokazati sledeim ogledom.

Ogled IV
asu napunimo vodom i
poklopimo papirom, potom
au paljivo okrenemo. Papir
se nee odvojiti niti voda
isticati.
To je zato to na vodu deluje
atmosferski pritisak, navie,
koji je jai od pritiska vode u
ai.

Oto fon Gerike je 1654. godine demonstrirao mo atmosferskog pritiska.


Spojio je dve metalne polulopte, iz njih izvukao vazduh tako da su
spolja delovale tako jake sile da ni 16 konja nije moglo da ih razdvoji.

Otto von Guericke (1602-1686)


- nemaki fiziar i pronalaza, prvi je demonstrirao vakuum.

Atmosferski
pritisak deluje na
svaki deo naeg tela
priblinom jainom
od 1kg/cm2.
Ovako jak pritisak
nas nee zguvati
jer se i u naem telu
nalazi vazduh te su
ovi pritisci
izjednaeni.

Pritisak u pluima
Pritisak u pluima raste i opada sa svakim udahom.
Kada udiemo pritisak u pluima pada ispod atmosferskog. Zbog
nastale razlike u pritiscima vazduh pasivno ulazi u plua.
Kada izdiemo pritisak u pluima raste iznad atmosferskog.