You are on page 1of 21

Trenje u zglobovima

Uenici :
Marijana Dobrosavljevi
urina Jevti
Andjela Radomirovi
Filip Rakonjac
Nevena Popovi
Nastavnik : Mirjana airovi

Lokomotorni sistem
Lokomotorni sistem omoguava oveku da se kree u
prostoru.
U kretanju uestvuju:
Pasivni elementi kosti i zglobovi
Aktivni elementi miii

ZGLOBOVI

Zglob predstavlja skup kotano-hrskaviavih


materijala pomou kojih se kosti meusobno
zglobljavaju.

U zglobu se nalazi i beliasta, tkzv.


sinovijalna tenost, gusta kao ivo
belance. Ona ima ulogu ulja za
podmazivanje i smanjuje trenje.

Zglob predstavlja spoj izmedju dve ili


vise kostiju.U odnosu na pokretljivost
mogu biti: POKRETNI I
NEPOKRETNI.

POKRETNI ZGLOBOVI
Glavni elementi
Zglobne povrine
Zglobne aure
Zglobne upljine

Sporedni elementi
Vezivno hrskaviave ploe
Zglobne veze

NEPOKRETNI ZGLOBOVI
Nepokretni zglobovi
( synarthroses ) mogu biti: vezivni,
hrskaviavi i kotani.
Vezivni zglobovi su vrsta zglobova kod
Hrskaviavi zglobovi su vrsta kontinuiranog
kojih se,izmedju zglobnih elemenata
zgloba kod kojih potporu ini hrskaviavo
nalazi tanki sloj vezivnog tkiva ili jake
tkivo.Vremenom se broj ovih zglobova
fibrozne veze.
smanjuje jer hrskavica okotava.

SINOVIJALNI ZGLOBOVI
Zglobna povrina kostiju+zglobna aura+zglobna
upljina
Zglobne povrine su prekrivene
tankim slojem hrskavice koja
smanjuje pritisak i titi zglob.
Zglobna aura je
vezivna membrana koja
zatvara zglobnu upljinu.
Zglobna upljina je
lokalizovana izmeu
zglobnih povrina,
zatvorena je zglobnom
aurom i ispunjena je
sinovijalnom tenou.

U ovejem telu postoji etri vrste zglobova:


KUGLASTI ZGLOBOVI
(zglob kuka i zglob
ramena)

Jajasti oblik
(runi zglob)

Oblik arke(kosti mogu da se


kreu samo napred-nazad)
-zglobovi prstiju

Rotacioni oblik
(zglob atlas i zglob lakatne kosti)

Bolovi u zglobovima i upala


zglobova

Bolovi u zglobovima su jedan od


najeih razloga za odlazak
lekaru.Ova stanja uzrokuju mnogi
faktori: naslee, prekomerna
teina, istezanje tetiva i
ligamenata, iscrpljenost,
bakterijske i virusne upale, razni
hormonski i metaboliki
poremeaji.

ta je

ARTROZA ?

To je najee oboljenje
zglobova.Spada u grupu
hronicnih, progresivnidegenerativnih bolesti a zahvata
1 ili vie zglobova.Re je
promenama u kotanohrskaviavom tkivu,ali nema
ta
je tako
OSTEOARTRITIS?
upala,
da danas svi koriste
naziv osteoarthritis.
OSTEOARTRITIS je oteenje
hrskavice koja se nalazi na
krajevima kostiju i ona se usled
trenja smanjuje.Uglavnom su
zahvaeni vrat,prsti,donji deo
ledja, kuk i kolena.

TENISKI LAKAT, GOLFERSKI LAKAT


TENISKI

LAKAT

Klinika slika: bol i osetljivost

na lateralnoj strani lakta


Najee se javlja kod: tenisera,
koarkaa, odbojkaa

GOLFERSKI LAKAT
Klinika slika: osetljivost u predelu
unutranje strane zgloba lakta.
Najee se javlja kod: bacaa
koplja i kod igraa bacaa u
bejzbolu

POPLITEALNI TENINDITIS

,,Skakako

koleno

Bol u visini baze i vrha


aice, ponekad otok sa
ujnim krepitacijama prilikom
pokreta u zglobu kolena.

TRENJE

Fa

Trenje je opta pojava koja se uvek javlja


pri relativnom kretanju tela koja se na bilo
koji nacin dodiruju. To je vrlo slozena
pojava koja je posledica delovanja
medjumolekulskih sila dodirnih povrsina
tela
Postoje 2 vrste trenja: unutrasnje i
spoljasnje.

Q=m*g
F=m*a
F=Fa + Ftr

Izazvano pomeranjem
delova unutar kretanja
istog tela,a javlja se pri
tenosti i gasova.

Spoljanje trenje se javlja pri


dodiru razliitih tela kada se
relativno kreu.Predstavlja
posledicu hrapavosti dodirnih
povrina tela. Koliko god one bile
uglaane,trenja ce uvek biti.

TRENJE U ZGLOBOVIMA
**********
PODMAZIVANJE ZGLOBOVA
Da bi se trenje smanjilo, u sastav
zgloba ulazi i ponenuta sinovijalna
tecnost koja vri podmazivanje
zgloba.
Sutina zamene suvog trenja vlanim
Ukoliko se koliina sinovijalne tenosti smanji
jeste da se sve neravnine na povrinama koje
ili povea usled neke bolesti(osteoartroza,
se taru popune mazivom i tako se uine
arthritis..), dolazi do poveanog trenja u
idealno ravnim.
zglobovima i oteanog kretanja dela ili celog
lokomotornog sistema.

ODREIVANJE KOEFICIJENTA TRENJA:


Relativno sve zglob kuka postavljen
je tako da je aica fiksirana, dok je za
glavu femura privrseno klatno tako
da moe oscilovati levo-desno u
odnosu na aicu. Optereenje klatna
se moe menjati.

Pokazalo se da koeficijent trenja ne


zavisi od opterecenja izmedju 89 N i
890 N i ne zavisi od amplitude
oscilacija.Medjutim,ako se iz takvog
zgloba ukloni sinovijalna tecnost,
koeficijent trenja znatno raste.
ZGLOB

TERET
Naucnici Litl, Frimen i Svonson su 1969, predlozili eksperimentalnu postavku
kojom se meri koeficijent trenja in vitro.

ROTACIJA ZGLOBOVA
Jednoosni
zglobovi se rotiraju
oko jedne ose. Glava
kosti koja ulazi u
takav zglob ima
oblik cilindra.
Primer su zglobovi
lakta,kolena i prstiju.

(a)

X'

Zglobne povrsine

Troosni zglobovi
imaju loptast oblik
glave koji omogucuje
rotaciju oko 3
medjusobno
ortogonalne ose.
Rotacija okrajka u
sastavu ovog zgloba,
mogua je oko svake
ose koja prolazi kroz
centar sfere.
X'
(b)
(c)
A

Y'

dvoosnog
zgloba imaju elipsoidni
ili sedlasti oblik, koji
ima obezbedjuje veu
pokretljivost pri
rotaciji. Primer je
skoni zglob stopala.

X'

Y
X

Z'
Y'

Modeli jednoosnog (a), dvoosnog (b) i troosnog (c)


zgloba.

Pooooozdra
av!