You are on page 1of 18

DC LIN THNG

BQP2011
Chia s thng tin hc tp tt !
Cho mng cc bn n vi Dc Lin Thng BQP2011 !.
Cm n cc bn gh thm, ng h v chia s thng tin, bi v vi chng
ti.
TH BA, NGY 24 THNG 4 NM 2012

M T GII PHU NNG HOA TRNG


c im gii phu Nng (Lp Hnh):

R
Vi phu ct ngang hnh trn chia lm 2 vng r rt, vng v chim
4/5 din tch vi phu, vng trung tr 1/5.
Vng v: Tng lng ht ch cn l vt tch vi mt vi t bo mp
mo khng u c vch tm cht bn. Tng suberoid 4-6 lp t bo
hnh a gic, vch mng, xp ln xn v kht nhau.M mm v t
bo vch cellulose, hnh trn hay bu dc, sp xp ln xn cha
nhng khuyt nh hay o gc gia cc t bo. Ni b 1 lp t bo
hnh a gic, c ai caspari r.

Vng trung tr: Tr b 1 lp t bo hnh a gic, vch cellulose, xp


xen k vi t bo ni b.
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 10:52 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

M T GII PHU C TRANH


c im gii phu C Tranh (Lp Hnh):
Thn kh sinh

Vi phu hnh bu dc. Biu b t bo hnh ch nht, kch thc


nh, ha m cng. M cng 1-2 lp xp thnh vng lin tc, t bo
hnh ch nht ng, kch thc ln hn t bo biu b. M mm v
o gm 5-7 lp t bo hnh trn hoc gn trn, kch thc khng
u, to hn t bo biu b rt nhiu, c nhiu khuyt. Vng m cng
1-3 lp t bo hnh a gic vch mng, kch thc kh u nhau.
Nhiu b dn sp xp ln xn t bn ngoi vng m cng vo trong
m mm, libe ngoi g trong, i khi 3-4 b nm cnh nhau
thnh cm. Mi b c libe to thnh cm nh, t bo a gic vch
mo m xp ln xn; 1-2 mch tin mc hnh trn nm trong vng
m mm vch cellulose, c th c khuyt cc g; 1-3 mch hu
mc to, hnh trn, 2 bn libe hay pha trn tin mc. Bao quanh
mi b dn l vng m cng gm 1-3 lp t bo hnh a gic, kch
thc nh. M mm ty o t bo hnh trn hoc a gic gn trn,
khng u. Ty b hy to khuyt to chim khong 1/3 chiu dy vi
phu.
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 10:41 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

M T GII PHU DM BT
c im gii phu Dm Bt (Lp Ngc Lan):

Vi phu r hnh trn. Bn, 5-24 lp t bo hnh ch nht xp xuyn


tm. Nhu b, 2-3 lp t bo hnh ch nht xp xuyn tm vi bn.
M mm v o, 3-5 lp t bo hnh a gic hoc bu dc. Tr b 12 lp t bo ha si thnh tng cm trn u cc chy libe.
Mi chy libegm c: Libe 1 ngay di cm si tr b, t bo hnh
a gic nh, vch un ln; libe 2 kt tng, 3-4 lp si libe xen k
vi nhiu lp m mm libe. G 2 chim tm, mch g 2 hnh a
gic, kch thc khc nhau, xp ln xn. M mm g 2, t bo hnh
a gic, trn hoc bu dc, vch tm cht g, xp xuyn tm. Tia
rut 1-2 dy t bo hnh a gic, vch tm cht g trong vng g,
phnh to v vch cellulose trong vng libe. Ht tinh bt hnh trn
hoc a gic, kch thc 2,5-9 m, c nhiu trong m mm v, ri
rc trong vng g. Tinh th calci oxalat hnh cu gai kch thc 7,520 m c nhiu trong vng libe, ri rc trong m mm v.
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 10:28 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

M T GII PHU C XC
LTS: Hm qua ch Thu H (t 1) c cho mnh mt s bi m t gii phu thc
vt. Hm nay mnh a ln Blog cc bn sng th 5 thi tham kho nh.
Hi tic l mnh c tr qu nn a ln khng kp cho cc bn thi ri tham

kho. Cc bn c th tham kho thm trn trang


Web http://www.uphcm.edu.vn/caythuoc/

c im gii phu C Xc (Lp Ngc Lan):


R
Mt ct ngang hnh trn, vng v chim 1/5 din tch vi phu, vng
trung tr 4/5.

Vng v: Bn thng 2-4 lp t bo hnh ch nht dt, vch mng,


xp thnh dy xuyn tm; lp ngoi thng b bong rch. Nhu b 12 lp t bo hnh ch nht rt dt, vch cellulose. M mm v 6-8
lp t bo hnh bu dc dt, xp ln xn, cha nhng o hay
khuyt nh.
Vng trung tr: Thng 3-4 vng libe g. Vng libe g chnh
vng tm vi phu, b tia ty chia thnh 2-3 nhnh hnh qut, t khi
nhiu hn; mi nhnh gm libe trn, g di; libe cp 1 thnh
nhng cm nh, t bo nh, hnh a gic mo m; libe cp 2 nhiu
lp t bo hnh ch nht dt, xp thnh dy xuyn tm; tng sinh
libe g gia libe cp 2 v g cp 2; g cp 2 gm nhiu mch to,
kch thc khng u, sp xp ln xn, m mm g t bo hnh ch
nht hay hnh a gic, vch tm cht g mng hay dy, xp thnh
dy xuyn tm; g cp 1 gm 2-3 b ngay tm vi phu, di chn
tia ty, mi b gm 3-4 mch nh, khng u, phn ha hng tm;
tia ty t tm vi phu, xuyn qua vng g v loe rng vng libe,
t bo hnh ch nht hay a gic ko di, vch cellulose, xp thnh
dy xuyn tm, thng cha nhng o nh gc cc t bo. Vng
libe g thng d xut hin pha ngoi vng libe g chnh, tun t t

trong ra ngoi, s vng tng dn theo gi ca r, l mt vng


u n hay un ln khng u; libe g thng d hp thnh b,
kch thc khng u. Tinh th calci oxalat hnh khi nh trong t
bo m mm.
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 10:10 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
TH HAI, NGY 23 THNG 4 NM 2012

TRIT 2
Mt s hnh nh ....

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 00:14 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: TRIT
TH HAI, NGY 16 THNG 4 NM 2012

N TP THC HNH THC VT

n tp thc hnh Thc vt gm 10 phn.Do thi gian khng c nhiu nn mnh


lm hi vi. C Lp rng nghe nha. Chc c lp lm bi tht tt !.
Phn 1:
Phn 2:
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 18:24 1 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
CH NHT, NGY 15 THNG 4 NM 2012

HNG DN V HNH L CY
Phn 1:
Phn 2:
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 16:42 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

THC HNH THC VT: PHIN L TRE


Thc tp thc vt 5: L cy lp Hnh: l Tre
Cu to i xng qua mt mt phng, gm 2 phn:
- Gn gia: Mt di li nhiu hn so vi mt trn. H thng dn gm cc b
libe g xp ri rc, khng u nhau, theo kiu b mch kn.
- Tht l: c cu to ng th. Biu b trn c cu to hnh bt. Cc b libe g
cu to tng t cc b gn l, nhng c thm mt bao cellulose bn ngoi
m cng. Gia hai b libe g l nhng t bo thong kh; cc t bo ny c th
b hy to thnh khuyt.

Video ny c cung cp bi bn Tun Khanh t 2


c ng bi dltbqp2011 vo lc 11:03 1 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

HNH N TP THC HNH THC VT


Tranh th Up mt s hnh n tp thc vt Lp chun b thi thc hnh thc
vt n. Chc c Lp hc tt, thi tt v c im tt lun.!.

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 01:18 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
TH BY, NGY 14 THNG 4 NM 2012

SINH TNG HP PROTEIN


Di y l cc hnh nh bi ging sinh hc phn t: Sinh tng hp Protein

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 06:05 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: SINH HC PHN T
TH SU, NGY 13 THNG 4 NM 2012

THC HNH THC VT 5


Mt s hnh nh:

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 05:32 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
TH T, NGY 11 THNG 4 NM 2012

SAO CHP ADN


Bi ny mnh chp c c vi hnh ny thi. c nhiu hay nhiu vy nh !
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 19:01 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: SINH HC PHN T

TH BA, NGY 10 THNG 4 NM 2012

BI GING THC TP THC VT: THN CY


c ng bi dltbqp2011 vo lc 06:41 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
TH HAI, NGY 09 THNG 4 NM 2012

HNH NH BI GING SINH HC PHN T (Bi 3,4)


Di y l hnh nh v Bi ging Sinh hc phn t bi 3, 4 m mnh chp
c. Mn ny hi ... kh. Hnh mnh chp khng c p v r v my C b
virut nn C lm nhanh qu mnh chp khng kp. C lp rng hc nh !!!.

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 16:15 2 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: SINH HC PHN T

HNG DN NHN BIT THN CY LP NGC LAN


Mi xem video:
c ng bi dltbqp2011 vo lc 13:12 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

THC HNH THC VT 4


y l mt s hnh nh thc tp thc vt bi thn cy:

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 12:14 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
TH T, NGY 04 THNG 4 NM 2012

N TP THC VT DC (HKI)
n tp thc vt dc hc k I (ngy 02/04/12) gm 10 phn:
Phn 1:

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 05:55 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC VT DC
TH BY, NGY 31 THNG 3 NM 2012

BI GING THC VT: QU


Mi cc bn nghe Bi ging thc vt : QU (Gm 7 phn)
Bi ging thc vt: QU - Phn 1:
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 22:29 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC VT DC

BI GING THC VT: HT


LTS: Nhm chun b thi l thuyt mn thc vt sp ti, mnh s Up ln mt
s Bi ging m mnh chp hnh v ghi m c bng cch ghp hnh v
m thanh li vi nhau. Tuy nhin do trnh mi mt c hn v thi gian
cng khng c nhiu nn hnh nh v m thanh trong video khng ng b
vi nhau .... mong c lp thng cm.!. C lp c ai rnh v vi tnh nu c th
c xin tr gip mnh vi... Mnh rt mong nhn c s ng gp kin
cng nh ti liu, bi v ca mi ngi.
Chc c lp hc tht tt, thi mn no thng mn !!!.
Mi c lp nghe v xem li bi HT nh:
Bi ging thc vt: Ht - Phn 1:
c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 10:18 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC VT DC
TH SU, NGY 30 THNG 3 NM 2012

HNG DN V HNH R CY CP 1
y l hng dn v hnh r cy cp 1. Phn ny thi y nh !!. Cc bn nh tp
v hnh . Lp c ai v gii xin ch dy cho mnh vi ...
c ng bi dltbqp2011 vo lc 13:55 0 Nhn xt

Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln


Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

HNG DN NHN BIT CU TO CP 2 CA R CY


Hng dn cch nhn bit cu to cp 2 ca r cy:
c ng bi dltbqp2011 vo lc 13:15 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

HNG DN NHN BIT R CP 1


Bi ging: Hng dn nhn bit r cy cp 1 (tiu bn rau mung)
c ng bi dltbqp2011 vo lc 12:11 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT

THC HNH THC VT 3


Bi 3: R CY
I. R lp Ngc lan, cp 1 (R rau mung)
II. R lp Hnh (R ring)
Mt s hnh nh:

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 11:37 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: THC HNH THC VT
TH BA, NGY 27 THNG 3 NM 2012

MT S HNH NH THC HNH SINH HC T BO


MT S HNH NH THC HNH SINH HC T BO
LTS: My hm trc mnh d tnh Up li mt s hnh nh thc tp sinh hc t
bo cho cc bn thi ln 2 xem nhng lu bu cng chuyn huyn (h h h )
nn qun mt !!!. Hm nay nh bn Ngn nhc nn mnh Up hnh v m
thanh ln anh ch v cc bn chun b chiu nay thi nh. Xin li mi ngi

v s chm tr ny nha. Cn 06 ting na l ti gi thi ri, chc mi ngi thi


tht tt nh.
Di y l file m thanh c Ngn hng dn n:
Cn y l mt s hnh nh:

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 11:14 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: SINH HC T BO
CH NHT, NGY 25 THNG 3 NM 2012

MNG NGY THY THUC VIT NAM 27/02/2012


Mt s hnh nh mng ngy Thy thuc Vit Nam 27/02/2012

c thm
c ng bi dltbqp2011 vo lc 16:05 1 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: SINH HOT LP

Lin khc ma
Ma ma nm nay ti sm ...

c ng bi dltbqp2011 vo lc 11:48 0 Nhn xt


Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: MUSIC

VN's Got Talent


Ti nay 25/03/12 vo lc 20h trn VTV3 din ra bn kt VN's Got Talent, s c
phn trnh din ca "C b xng thy tinh". Mi mi ngi xem li phn trnh
din ca Nguyn Th Phng Anh ht "Let's dance" nh:
c ng bi dltbqp2011 vo lc 08:23 0 Nhn xt
Gi email bi ng nyBlogThis!Chia s ln TwitterChia s ln FacebookChia s ln
Pinterest
Nhn: MUSIC

Bi ng mi hnBi ng c hnTrang ch
ng k: Bi ng (Atom)
BI XEM NHIU

THC VT I CNG: HOA


N TP THC HNH THC VT
BI GING THC VT: HT
HNH N TP THC HNH THC VT
N TP THC VT DC (HKI)
PHN TCH CY: CY KH
N TP SINH HC T BO
IU HA HOT NG GEN
M T GII PHU C TRANH
LU TR

2013 (2)
2012 (76)
thg 12 2012 (4)
thg 11 2012 (1)
thg 10 2012 (1)
thg 9 2012 (3)
thg 8 2012 (2)
thg 7 2012 (3)
thg 6 2012 (16)

thg 5 2012 (10)


thg 4 2012 (17)
thg 3 2012 (19)
BI GING

- Bi ging: T bo thc vt
- Bi ging: M thc vt
- Bi ging: R cy
- Bi ging: Thn cy
- Bi ging: L cy
Tm ki?m

TRANSLATE

c h tr bi

Dch

LCH THI CC MM:

NHN

HA HC (3)

HA L (2)
MUSIC (7)
NGOI NG (3)
SINH HOT LP (1)
SINH HC PHN T (8)
SINH HC T BO (3)
THC HNH THC VT (21)
THC VT DC (16)
TIN HC (3)
TON (1)
TRIT (7)
VT L (2)
C CHT (1)
VIDEO SINH HC PHN T

DNA Replication Process:


DNA Replication:

DNA Replication Song:


LIN KT

Ban qun l o to

Bng Plus
Cc qun l dc
Download
Dc th Vit Nam
E-book online
Gii php Excel
Nghe nhc s
Phn mm min ph
S y t Tp.HCM
Sc khe i sng
Tra cu cy thuc
Tui tr ci
Ti liu
Y Dc ngy nay
Youtube
i hc y dc Tp.HCM
LT XEM

NHC KHNG LI

177881
Mi kin ng gp xin vui lng gi v E-mail: to2dlt2011@gmail.com .... Mu Picture
Window. Cung cp bi Blogger.