You are on page 1of 11

Prosjene vrijednosti odgovora ispitanika

standardna devijacija, varijanca

razvrstano prema komponentama COSO modela: najnia ocjena, najvia ocjena, prosjena ocjena,

Minimum

Maximum

Mean

Standard Deviation

Variance

Postojanje pravilnika o
1.00

2.00

1.30

.46

.21

1.00

5.00

1.40

.83

.68

1.00

3.00

1.62

.92

.85

1.00

5.00

1.72

1.46

2.12

1.00

5.00

3.00

1.68

2.83

1.00

5.00

1.47

2.31

1.72

internim kontrolama
Da li su internim aktima Vae
ustanove jasno razgraniene
ovlasti i odgovornosti
zaposlenika
Ima

li Vaa ustanova

propisane

procedure za svaki

poslovni proces unutar


ustanove?
Kakav je stav zaposlenih prema
internim kontrolama u Vaoj
organizaciji?
Da li interni revizor u Vaoj
ustanovi u obavljanu interne
revizije primjenjuje
metodologiju rada interne
revizije objavljene u Sl. N. F
BiH 13/2012?

Vri li se nadzor nad


obavljanjem sustava internih
kontrola u Vaoj organizaciji

Minimum

Maximum

Mean

Standard Deviation

Variance

Vri li Vaa organizacija


procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

1.00

4.00

2.47

1.36

1.86

1.00

4.00

2.26

1.24

1.54

1.00

4.00

2.19

1.29

1.66

1.00

5.00

3.03

1.42

2.03

1.00

5.00

2.38

1.39

1.92

zloupotreba resursa svela na


minimum?
Ako se vri procjena rizika za
poslovne aktivnosti u Vaoj
ustanovi pratite li rizik na
temelju procijenjenog kako bi
zatitili resurse organizacije?
Temeljem utvrenih nepravilnosti
u radu postoje li pisane
procedure za sankcioniranje
osoba koje su poinile
prijevaru?
Koliko esto se provjeravaju
rizina podruja u poslovanju
Vae organizacije?
Jesu li interne kontrole
uspostavljene u Vaoj
organizaciji u pogledu prijevara
i pogreaka u poslovanju
dovoljne?

Minimum

Maximum

Mean

Standard Deviation

Variance

Da li implementacija sustava
internih financijskih kontrola u
vaoj ustanovi osigurava razumno
1.00

5.00

1.82

1.36

1.84

1.00

5.00

3,24

1,23

1,47

1.00

5.00

4,36

1,69

1,68

1.00

5.00

3,98

1,11

1,66

1.00

5.00

4,02

1,97

1,57

1.00

5.00

4,23

1,56

1,99

1.00

5.00

4,36

2,02

1,55

1.00

5.00

3,65

1,47

1,37

1.00

5.00

4,18

1,29

1,78

uvjerenje da e se proraunska
sredstva koristiti pravilno,
ekonomino, efektivno i efikasno?
Koliko esto dobivate izvjee od
poslovnih odjela u Vaoj
organizaciji
Postoji li otvorena komunikacija
izmeu rukovoditelja u Vaoj org.
I djelatnika

Kao menader organizacije


uvaavate li preporuke podreenih

Jesu li izvjea poslovnih odjela


standardizirana

Nakon obavljene IR, provodite li


korekcije uoenih propusta u
poslovanju
Razvija li menadment poduzea
pozitivan stva kod zaposl.prema
usp.IK
Koliko esto uprava organizacije
vri nadzor nad uspostavljenim
sustavom internih kontrola
Prema Vaem miljenju da li
sustva IK u vaoj ustanovi
dopronosi efikasnom i
konzistentnomkoritenju resursa i
jaanju kvalitete usluga krajnjim
korisnicima

Minimum

Maximum

Standard

Mean

Variance

Deviation
Vri li Vaa organizacija
procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

1.00

4.00

2.47

1.36

zloupotreba resursa svela na


minimum?

1.86

Prosjene ocjene

kategorija prema razdoblju osnivanja

interne revizije i kontrole

Nije

2010

2011

2013

2014

formiran
Postojanje pravilnika o
2,36

3,24

4,10

3,11

4.21

3,14

3.29

3.40

3.83

3.68

4,15

3.89

4,23

3.92

3.85

3,69

4,21

3,87

3.46

2.72

4,21

3.02

3.36

3.68

3.83

4,26

3,61

3.42

4.31

2.72

internim kontrolama
Da li su internim aktima Vae
ustanove jasno razgraniene
ovlasti i odgovornosti
zaposlenika
Ima

li Vaa ustanova

propisane

procedure za svaki

poslovni proces unutar


ustanove?
Kakav je stav zaposlenih prema
internim kontrolama u Vaoj
organizaciji?
Da li interni revizor u Vaoj
ustanovi u obavljanu interne
revizije primjenjuje
metodologiju rada interne
revizije objavljene u Sl. N. F
BiH 13/2012?

Vri li se nadzor nad


obavljanjem sustava internih
kontrola u Vaoj organizaciji

Nije formiran

2010

2011

2013

2014

Ako se vri procjena rizika za


poslovne aktivnosti u Vaoj
ustanovi pratite li rizik na

3,22

3.40

4.00

2.24

3.54

3,63

4.14

3.39

3.29

3.66

2,15

2.27

2.03

3.05

3.33

4,46

4.20

4.38

4.39

3.92

temelju procijenjenog kako bi


zatitili resurse organizacije?
Temeljem utvrenih nepravilnosti
u radu postoje li pisane
procedure za sankcioniranje
osoba koje su poinile
prijevaru?
Koliko esto se provjeravaju
rizina podruja u poslovanju
Vae organizacije?
Jesu li interne kontrole
uspostavljene u Vaoj
organizaciji u pogledu prijevara
i pogreaka u poslovanju
dovoljne?

Nije formiran

2010

2011

2013

2014

Da li implementacija sustava
internih financijskih kontrola u
vaoj ustanovi osigurava razumno
3,21

3,64

3,14

3,69

4,11

4,32

3,97

4,68

4,23

3,87

4,54

4,24

3,97

4,78

3,69

4,56

4,27

4,78

4,31

4,26

3,68

4,33

3,67

4,17

3,87

3,24

3,67

4,21

3,62

3,66

3,57

4,23

4,36

3,68

3,75

4,23

4,44

4,37

4,21

3,89

4,21

3,77

4,17

3,98

4,25

uvjerenje da e se proraunska
sredstva koristiti pravilno,
ekonomino, efektivno i efikasno?
Koliko esto dobivate izvjee od
poslovnih odjela u Vaoj
organizaciji
Postoji li otvorena komunikacija
izmeu rukovoditelja u Vaoj org.
I djelatnika

Kao menader organizacije


uvaavate li preporuke podreenih

Jesu li izvjea poslovnih odjela


standardizirana

Nakon obavljene IR, provodite li


korekcije uoenih propusta u
poslovanju
Razvija li menadment poduzea
pozitivan stva kod zaposl.prema
usp.IK
Koliko esto uprava organizacije
vri nadzor nad uspostavljenim
sustavom internih kontrola
Prema Vaem miljenju da li
sustva IK u vaoj ustanovi
dopronosi efikasnom i
konzistentnomkoritenju resursa i
jaanju kvalitete usluga krajnjim
korisnicima

Nije

2010

2011

2013

2014

formiran
Vri li Vaa organizacija
procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

3,88

4.15

4.47

3.36

zloupotreba resursa svela na


minimum?

3.86

Raspodjela odgovora prema veliini organizacije prosjene ocjene

Do 9

10-49

50-99

100-199

200 i vie

Postojanje pravilnika o
3,27

3,68

3,12

3.46

4.21

3,36

3,44

4,33

3.83

3.68

3,87

3.50

3.62

3.92

3.85

3,58

4.00

3.72

3.46

4.12

4,25

4.70

3.86

1.68

3.83

3,25

4.12

3.47

3.31

3.72

internim kontrolama
Da li su internim aktima Vae
ustanove jasno razgraniene
ovlasti i odgovornosti
zaposlenika
Ima

li Vaa ustanova

propisane

procedure za svaki

poslovni proces unutar


ustanove?
Kakav je stav zaposlenih prema
internim kontrolama u Vaoj
organizaciji?
Da li interni revizor u Vaoj
ustanovi u obavljanu interne
revizije primjenjuje
metodologiju rada interne
revizije objavljene u Sl. N. F
BiH 13/2012?

Vri li se nadzor nad


obavljanjem sustava internih
kontrola u Vaoj organizaciji

Do 9

10-49

50-99

100-199

200 i vie

Vri li Vaa organizacija


procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

4,26

3,97

4,42

4,10

3,36

3,61

3,26

3.26

4.24

3.54

3,68

4.22

4.19

4.29

3.66

4,33

4,26

3.03

3.42

4.03

3,74

4,10

3.38

3.39

3.92

zloupotreba resursa svela na


minimum?
Ako se vri procjena rizika za
poslovne aktivnosti u Vaoj
ustanovi pratite li rizik na
temelju procijenjenog kako bi
zatitili resurse organizacije?
Temeljem utvrenih nepravilnosti
u radu postoje li pisane
procedure za sankcioniranje
osoba koje su poinile
prijevaru?
Koliko esto se provjeravaju
rizina podruja u poslovanju
Vae organizacije?
Jesu li interne kontrole
uspostavljene u Vaoj
organizaciji u pogledu prijevara
i pogreaka u poslovanju
dovoljne?

Do 9

10-49

50-99

100-199

200 i vie

Da li implementacija sustava
internih financijskih kontrola u
vaoj ustanovi osigurava razumno
4,28

4,19

3.82

4.36

3.84

3,71

3,82

3,24

4,23

3,47

3,37

3,67

4,36

3,29

3,68

4,25

3,43

3,98

4,11

1366

2,98

4,15

4,02

3,97

3,57

3,67

4,07

4,23

3,56

3,99

3,87

4,16

4,36

4,02

3,55

4,23

3,72

3,65

3,47

3,37

3,72

3,63

4,18

4,29

3,78

uvjerenje da e se proraunska
sredstva koristiti pravilno,
ekonomino, efektivno i efikasno?
Koliko esto dobivate izvjee od
poslovnih odjela u Vaoj
organizaciji
Postoji li otvorena komunikacija
izmeu rukovoditelja u Vaoj org.
I djelatnika

Kao menader organizacije


uvaavate li preporuke podreenih

Jesu li izvjea poslovnih odjela


standardizirana

Nakon obavljene IR, provodite li


korekcije uoenih propusta u
poslovanju
Razvija li menadment poduzea
pozitivan stva kod zaposl.prema
usp.IK
Koliko esto uprava organizacije
vri nadzor nad uspostavljenim
sustavom internih kontrola
Prema Vaem miljenju da li
sustva IK u vaoj ustanovi
dopronosi efikasnom i
konzistentnomkoritenju resursa i
jaanju kvalitete usluga krajnjim
korisnicima

Do 9

10-49

50-99

100-199

200 i vie

Vri li Vaa organizacija


procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

4.14

4.03

3.47

4.36

zloupotreba resursa svela na


minimum?

3.86

Raspodjela odgovora prema vlasnitvu prosjene ocjene

FBIH

upanije / Kanton

Opina

Postojanje pravilnika o internim


4,26

3,43

3,33

3,87

4,26

3.40

3,69

3.29

3.62

4,27

3,74

3.72

4,11

4,36

3,77

3,96

4,25

3.47

kontrolama
Da li su internim aktima Vae ustanove
jasno razgraniene ovlasti i odgovornosti
zaposlenika
Ima

li Vaa ustanova

propisane

procedure za svaki poslovni proces unutar


ustanove?
Kakav je stav zaposlenih prema internim
kontrolama u Vaoj organizaciji?
Da li interni revizor u Vaoj ustanovi u
obavljanu interne revizije primjenjuje
metodologiju rada interne revizije
objavljene u Sl. N. F BiH 13/2012?

Vri li se nadzor nad obavljanjem sustava


internih kontrola u Vaoj organizaciji

Do 9

10-49

50-99

Vri li Vaa organizacija


procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

3,72

4,23

3.47

4,31

4.12

3.26

3,64

4.26

4.19

3,45

3.69

4.03

3,55

3.47

4.38

zloupotreba resursa svela na


minimum?
Ako se vri procjena rizika za
poslovne aktivnosti u Vaoj
ustanovi pratite li rizik na
temelju procijenjenog kako bi
zatitili resurse organizacije?
Temeljem utvrenih nepravilnosti
u radu postoje li pisane
procedure za sankcioniranje
osoba koje su poinile
prijevaru?
Koliko esto se provjeravaju
rizina podruja u poslovanju
Vae organizacije?
Jesu li interne kontrole
uspostavljene u Vaoj
organizaciji u pogledu prijevara
i pogreaka u poslovanju
dovoljne?

Do 9
Da li implementacija sustava

10-49

50-99

internih

financijskih kontrola u vaoj ustanovi


osigurava razumno uvjerenje da e se

4,37

3,71

3,82

3,84

3,62

3,24

3,25

4,24

4,36

3,69

4,13

3,98

3,82

3,23

4,02

4,39

3,59

4,23

3,55

3,68

4,36

3,58

4,21

3,65

2,97

4.14

4,18

proraunska sredstva koristiti pravilno,


ekonomino, efektivno i efikasno?
Koliko esto dobivate izvjee od
poslovnih odjela u Vaoj organizaciji

Postoji li otvorena komunikacija izmeu


rukovoditelja u Vaoj org. I djelatnika

Kao menader organizacije uvaavate li


preporuke podreenih

Jesu li izvjea poslovnih odjela


standardizirana

Nakon obavljene IR, provodite li


korekcije uoenih propusta u poslovanju

Razvija li menadment poduzea pozitivan


stva kod zaposl.prema usp.IK
Koliko esto uprava organizacije vri
nadzor nad uspostavljenim sustavom
internih kontrola
Prema Vaem miljenju da li sustva IK u
vaoj ustanovi dopronosi efikasnom i
konzistentnomkoritenju resursa i jaanju
kvalitete usluga krajnjim korisnicima

Do 9

10-49

50-99

Vri li Vaa organizacija


procjenu rizika za poslovne
aktivnosti kako bi se

3,57

4.2,6

3.47

zloupotreba resursa svela na


minimum?

Provjera hipozeta putem korelacija, Spearmanov koeficijent korelacije.

Hipoteza 1:

Correlations
P20

P21

P22

Correlation

P23

P27

1.000

.225

.539**

.516**

.067

.208

.001

.003

.710

33

33

33

31

33

.225

1.000

.430*

.102

-.119

.208

.012

.586

.509

33

33

33

31

33

.539**

.430*

1.000

.114

.260

.001

.012

.542

.126

33

33

36

31

36

.516**

.102

.114

1.000

.422*

.003

.586

.542

.018

31

31

31

31

31

.067

-.119

.260

.422*

1.000

.710

.509

.126

.018

33

33

36

31

47

Coefficient
P20
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
P21
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

Spearman's
P22
rho

Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
P23
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
P27
Sig. (2-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hipoteza 2:

Correlations
P11
Spearman's rho

1,000

P13
.587**

P14
,139

44
.587**

,000
44
1,000

,432
34
.520**

13
.830**

,031
34
-.333*

Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

,000
44
,139

47
.520**

,001
37
1,000

,000
13
.768**

,044
37
-,178

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

,432
34

,001
37
.830**

37
.768**

,002
13
1,000

,293
37
-,252

,000
13
-.333*

,002
13
-,178

13
-,252

,406
13
1,000

,044
37

,293
37

,406
13

37

Correlation
Coefficient

P19

P24
.370*

P11
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
P13

P14

P19
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

13
.370*

P24
Sig. (2-tailed)
,031
N
34
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

P12 Multi mogunost vie odgovora

Count

Column Response % (Base:


Count)

Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih


47

100%

Poslovnik o radu Kolegija

35

74%

Procedure za pristup informacijama

37

79%

Procedure komuniciranja s okruenjem

22

47%

Pravilnik o radnim odnosima

47

100%

40

85%

47

100%

43

91%

Pravilnik o uredskom poslovanju

47

100%

Pravilnik o uvanju i upotrebi peata

41

87%

45

96%

46

98%

32

68%

36

77%

25

53%

37

79%

Procedure za stvaranje obaveza

37

79%

Procedure o uvjetima i nainu koritenja slubenih automobila

39

83%

Pravilnik o naknadama za putne trokove zaposlenih

46

98%

47

100%

Pravilnik o popisu imovine, potraivanja, zaliha i obaveza

42

89%

Pravilnik o poklonima i reprezentaciji

41

87%

36

77%

36

77%

mjesta

Pravilnik o obrazovanju i usavravanju zaposlenih


Pravilnik o koritenju godinjeg odmora, plaenog i neplaenog
odsustva zaposlenih
Pravilnik o plaama, naknadama plaa i drugim materijalnim
pravima zaposlenih

Procedure vezane za signiranje, sortiranje i odlaganje radne


dokumentacije
Procedure i pravila koritenja, sigurnosti i zatitu podataka
IT sistema
Raunovodstvene politike za budetske korisnike
ravilnik o materijalnom poslovanja
Procedure naina evidentiranja i plaanja ulaznih faktura
Upute

o kolanju raunovodstvene dokumentacije

Procedure o nainu koritenja i upotrebi mobilnih i fiksnih


telefona

Procedure postupka nabavke roba, vrenju usluga i ustupanju


radova
Kodeks poslovnog ponaanja

Hipoteza 3:
Correlations

Spearman's
rho

Internog
kontrolora

Internog
revizora

P6

Internog
kontrolora
1,000

Internog
revizora
.567**

P6
-,059

P8
.418**

P15
-,297

P16
,201

P17
-,160

P18
,191

P25
0,000

P26
-,083

44
.567**

,000
44
1,000

,725
38
-,228

,005
44
.527**

,050
44
,168

,295
29
-,133

,383
32
-,133

,286
33
,266

1,000
34
.407*

,653
32
-,240

,169

,000

,277

,491

,468

,135

,017

,185

38
1,000

44
-,181

29
,202

32
,173

33
,153

34
-,134

32
,084

,276

44
.454**
,004

,313

,362

,411

,463

,661

38
1,000

38
,085

27
.416*

30
-,296

31
,237

32
.341*

30
,044

,568

,025

,100

,184

,049

,813

47
1,000

29
.431*

32
.372*

33
,099

34
-,050

32
.432*

,020

,036

,584

,780

,014

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient

,000
44
-,059

44
-,228

,725

,169

38
.418**

38
.527**

38
-,181

,005

,000

,276

44
-,297

44
,168

38
.454**

47
,085

,050

,277

,004

,568

P8
Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient
P15
Sig. (2-

10

tailed)
N
Correlation
Coefficient

44
,201

44
-,133

38
,202

47
.416*

47
.431*

29
1,000

32
,194

33
.418*

34
,161

32
,280

,295

,491

,313

,025

,020

,324

,024

,415

,149

29
-,160

29
-,133

27
,173

29
-,296

29
.372*

29
,194

28
1,000

29
,010

28
.463*

28
.535**

Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient

,383

,468

,362

,100

,036

,324

,957

,013

,002

32
,191

32
,266

30
,153

32
,237

32
,099

28
.418*

32
,010

32
1,000

28
,069

32
,151

Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient

,286

,135

,411

,184

,584

,024

,957

,726

,408

33
0,000

33
.407*

31
-,134

33
.341*

33
-,050

29
,161

32
.463*

33
,069

28
1,000

32
,281

1,000

,017

,463

,049

,780

,415

,013

,726

34
-,083

34
-,240

32
,084

34
,044

34
.432*

28
,280

28
.535**

28
,151

34
,281

Sig. (2,653
,185
tailed)
N
32
32
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

,661

,813

,014

,149

,002

,408

,148

30

32

32

28

32

32

28

P16
Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient
P17

P18

P25
Sig. (2tailed)
N
Correlation
Coefficient

,148
28
1,000

P26

Correlations

Spearman's rho

2,2

Correlation
Coefficient

2,2
1,000

Sig. (2-tailed)
N
2,3

Correlation
Coefficient

Sig. (2-tailed)

2,9
.434**

,000

,257

,323

,038

,002

,002

47

38

38

47

25

47

-,116

,192

**

.356*

,014

47
.490

**

1,000

.577

,016

,003

38

47

25

47

-,189

-,116

1,000

.509**

,118

,295

-,144

,257

,489

,001

,481

,162

,387

38

38

38

38

38

24

38

Correlation
Coefficient

,165

,192

.509**

1,000

.393*

,369

,072

Sig. (2-tailed)

,323

,248

,001

,015

,076

,666

38

38

38

38

38

24

38

.304*

.348*

,118

.393*

1,000

.453*

,282

,038

,016

,481

,015

,023

,055

47

47

38

38

47

25

47

**

**

,295

,369

1,000

.621**

,002

,003

,162

,076

,023

25

25

24

24

25

25

25

.434**

.356*

-,144

,072

,282

.621**

1,000

,002

,014

,387

,666

,055

,001

47

47

38

38

47

25

Correlation
Coefficient

Correlation
Coefficient

N
Correlation
Coefficient

Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

Sig. (2-tailed)
N

,000

.348

,248

Sig. (2-tailed)

2,9

2,8
.592**

38

2,8

2,6
.304*

,489

2,6

2,5
,165

47

Sig. (2-tailed)
2,5

2,4
-,189

47

N
2,4

2,3
.490**

.592

.577

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).


*. Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).

11

.453

,001

47

32