You are on page 1of 154

Lp 7

Nam quc sn h
Nam quc sn h Nam c,
Tit nhin nh phn ti thin th.
Nh h nghch l lai xm phm,
Nh ng hnh khan th bi h.

Sng ni nc Nam, vua Nam ,


Rnh rnh nh phn ti sch tri.
C sao l gic sang xm phm?
Chng bay s b nh ti bi!
TING VIT THC HNH

Lp 7

MC LC
Ta

Trang

Bi th Nam Quc Sn H

Mc lc

Li m u

3-4

Bi hc 1: Sng Cu Long

5 - 11

Bi hc 2: Ht vng c

12 - 18

Bi hc 3: Cng cha Huyn Trn

19 - 26

Bi hc 4: Vit Nam Cng Ha

27 - 33

Bi hc 5: o hiu

34 - 40

Bi hc 6: Vnh H Long

41 - 47

Bi hc 7: Khng chin Lam Sn

48 - 55

Bi hc 8: Nc mm

56 - 62

Bi hc 9: ngha l c vng ba sc

63 - 68

Bi hc 10: Th cng t tin

69 - 74

Bi hc 11: Sng Hng

75 - 80

Bi hc 12: Vua L Thi T

81 90

Bi hc 13: Ca dao

91 - 97

Bi hc 14: Gi t Hng Vng

98 - 104

Bi hc 15: Ty nguyn

105 - 110

Bi hc 16: Nguyn Tri

111 - 120

Bi hc 17: Tranh u cho nhn quyn Vit Nam

121 - 127

Bi hc 18: Hc ting Vit l cn thit

128 134

Bi kim v bi thi

135 153

Quc k v quc ca Vit Nam

154

TING VIT THC HNH

Lp 7
Li M u
Bo tn ting Vit lun lun l mi u t cho cng ng ngi Vit hi ngoi. Bo
tn ting Vit khng ch l bo tn mt th ngn ng m l bo tn cc gi tr vn ha
ca dn tc Vit Nam.
t cn bn trn tinh thn , ban bin son xin gii thiu vi qu thy c dy Vit
ng khp ni v qu v ph huynh mt b sch Vit ng, mong ng gp phn no
vo cng vic dy ngn ng v cc gi tr ca vn ha Vit Nam cho con em chng ta
hi ngoi.
B sch c vit da trn cc nguyn tc tng qut nh sau:
1. Dnh cho cc em hc sinh sinh trng trong gia nh Vit Nam hi ngoi vi
ting Vit l ngn ng th hai.
2. Nhng bi hc mang ni dung gii thiu vn ha Vit Nam, kin thc tng qut
thch ng vi s suy ngh v sinh hot ca cc em hi ngoi v xy dng mt ngun ng
vng phong ph gip cho cc em tin trin hn trong vic ni v vit ting Vit.
4. Tin trnh dy hc ca b sch i t d ti kh. Phng php p dng l lp i
lp li nhiu ln. Khi hon tt chng trnh hc, hc sinh c th c sch, bo, v vit
c mt bi vn trung bnh.
5. Cc bi tp c t lp 1 tr ln da trn nhng ch v lch s, o c, qu
hng v kin thc tng qut.
6. gip cho thy c mt th gi. Ban bin son son sn bi kim v bi
thi. Sau mi 3 bi hc th c 1 bi kim. Sau na s bi ca quyn sch c 1 bi thi. Tt
c c t phn cui quyn sch.
Mc ch chnh ca chng ti khi son b sch ny l gp phn vo cng vic
dy Vit ng hi ngoi. V vy, ban bin son khng gi li bn quyn m ch mong b
sch c nhiu trng hc dng. Nu b sch c nhng sai st th xin th li v cho
chng ti bit sa cha.
Trn trng,
Ban bin son
Trn Vn Minh
inh Ngc Thu
Orange County, California thng 9, 2012
Mi thc mc hay kin xin gi v in th: tranvminh77@gmail.com
TING VIT THC HNH

Lp 7
Vi lu v vic dy lp by
Lp 7 c son vi tng l cun sch cui cng ca chng trnh Vit ng trong
cng ng Vit Nam. V th cc ti ca bi tp c thin v nhng ch trng
thnh hn, v d nhin di ca bi cng di hn. Cc ti mang tnh cch chnh tr
nh l c vng, nhn quyn c mang vo vi mc ch cho hc sinh hiu quan im
ca ngi Vit Quc gia, ng thi gip ph bin tnh yu nc Vit Nam. Hc sinh c
tui ny c trnh hiu bit cm thng vi nhng vn nhn bn. Ngoi ra,
tc gi cng mong mun hc sinh c t hnh trang v tinh thn dn tc sau ny lun
gn b vi vn ha v qu hng Vit Nam.
V vit vn, hc sinh lp 7 nn tip tc vit vn u n v im quan trng ca vit vn
l vn thc tp, cng thc tp nhiu th cng vit kh hn. Phng php vit vn c
hiu qu nht l vit t do, vit theo s suy ngh, cm tng ca mnh. Dn dn s quen
v tr nn iu luyn hn.
Phn phn bit ngha tr nn di hn v nhiu ng vng hn lp 6. Hc sinh nn hc
k hiu v bit cch dng t cho thch hp.
Cc bi lch s c son theo thi gian ca lch s v dng li vi Nguyn Tri v khng
ch bao gm nguyn b s Vit Nam vo b sch. Tuy nhin, b sch khng nhm
vo vic dy s m ch nu ln nhng anh hng dn tc c cng nh ui gic ngoi
xm nu cao lng yu nc, v ni ln nim t ho ca mt dn tc nm st cnh mt
dn tc khng l nhng vn khng b thn tnh.
Cng vic dy Vit ng trong cng ng Vit Nam hi ngoi khng hn ch l dy ngn
ng m l mt cng vic gio dc. Chng ta mun con em chng ta bit ni ting Vit,
bit hnh x l php, v hiu vn ha Vit cng nh cm thng vi ngi dn Vit
khp ni; nht l nhng ngi cn ang sng cuc sng ngho kh, mt t do qu nh.
mt ngy no , cc em s ng gp mt bn tay xy dng qu hng Vit Nam
ti p hn.
Ban bin son xin trn trng cm n qu trng hc, qu thy c dng b sch ny.
Trn trng,
Ban bin son

TING VIT THC HNH

Lp 7

Bi hc 1
A. Tp c v vit chnh t
Sng Cu Long
Sng Cu Long l mch sng
ca nn nng nghip min Nam
vi nng sut la go ng u c
nc. Sng Cu Long c tn quc t
l sng M Kng. Sng bt ngun t
Ty Tng, chy trn on ng di
4,200 ki-l-mt qua cc nc Trung
Hoa, Min in, Lo, Thi Lan,
Cam Bt v Vit Nam.
Sng M Kng chy ti Nam
Vang th chia lm hai nhnh l Tin Giang bn tri v Hu Giang bn phi
chy vo Vit Nam. Tin Giang chy ra bin bng su ca. Hu Giang chy
ra bin bng ba ca nhng mt ca b t bi. V chy ra bin bng chn
ca nn phn sng M Kng chy qua min Nam Vit Nam c gi l sng
Cu Long.
Sng Cu Long to nn vng t bi rng ln cho min Nam l ng
bng sng Cu Long v thng c gi tt l Min Ty. T sng Tin v
sng Hu ra v s sng rch v kinh o nhn to, lm thnh mng
li giao thng chnh ca Min Ty.
Min Ty gm c 12 tnh v
thnh ph thng mi chnh l Cn
Th nm bn phi sng Hu.
Sng Cu Long cng to nn
nhng vng nc ngp c h sinh
thi c bit vi nhiu ging chim,
c v thc vt l ng Thp Mi,
t gic Long Xuyn, H Tin v
bn o C Mau.
Sng Cu Long to nn
TING VIT THC HNH

Lp 7
mt sc thi sinh hot c th ca
Min Ty. Cu ni v Min Ty
quen thuc lm ta mng tng ti
cnh sng nc ca bn Ninh Kiu,
ch ni Ci Rng Cn Th, rng
Trm v l hi Chu c hay
thch ng H Tin. l cha k
loi tri cy c by bn
nhng ch ni trn sng.
Ng vng:
mch sng: (life source) ngun sng, yu t cn thit to nn s sng
nn nng nghip: (agriculture) ngnh sn xut v mi th ng cc (k,
u, bp, la t, la np), rau tri
nng sut: (output) s lng sn xut
b t bi: t ph sa thng ngun ng li, lu ngy bt kn ca sng
sng rch: sng l ng nc ln, rch l ng nc nh hay ph. Sng
rch l danh t dng ch tt c sng ln b v nhng ng nc nh.
h sinh thi: (ecology) s h tng gia sinh vt v mi trng sng
sc thi: (aspect) im khc bit vi nhng th khc
trm: loi cy mc nhng vng t phn c nhiu nc. Cy trm gip
lm thun t. Rng trm Vit Nam c nhiu nhng ca sng hay vng
t bi (t phn thng c ca sng do s hn hp gia ph sa v
nc bin. t phn c nng a-xt (sulfuric acid) cao khng thch hp
vi nhng cy tri thng thng nh
cy la).
ch ni: Ch vi hng qun l nhng
con thuyn hp trn sng. V t ng x
nhng nhiu sng ngi, nn di chuyn
bng thuyn b l phng tin chnh ca
ngi dn Min Ty.
B. Tr li cu hi
1. Tn quc t ca sng Cu Long l g?
TING VIT THC HNH

Lp 7
_____________________________________
_____________________________________
2. Sng Cu Long bt ngun t u v
chy qua nhng nc no?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3. Sng Cu Long chy vo Vit Nam v ra bin th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Thnh ph ln nht min Ty l g v nm bn b sng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Min Ty c nhng thng cnh c bit g? Hy k 3 ni.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
mch
la mch (rye); ko mch nha (ko do c lm t ht la mch va ny
mm)
ng mch (artery): mch mu dn mu t tim i khp c th
tnh mch (vein): mch mu dn mu t cc b phn c th v tim
huyt mch, mch mu (blood vessel); bt mch, chn mch, coi
mch (to feel the pulse)
TING VIT THC HNH

Lp 7
mch nc: ng nc ngm di t
mch in: dy dn in gia cc b phn trong my
mch lc: (trnh by) r rng, hp l, c th t
nng: lm rung
nng dn, nng phu (farmer)
nng nghip, canh nng (agriculture): nn nng nghip; pht trin nng
nghip; k s canh nng
nng phm (farm produce): sn phm nng nghip; gi nng phm ln
cao
nng gia: nh nng; cy cy vn nghip nng gia
nng c: dng c lm ngh nng; nh kho cha nng c; sm sa nng
c mi; nng c thiu thn
nng thn (rural): i sng nng thn; qu ti vng nng thn rt xa
thnh th.
nng: c chiu su ngn (shallow), (kin thc) khng
su sc
nng cn: (hiu bit) khng su sc; c ngh nng
cn
nng ni: thiu suy ngh, bng bt
sut: t s
p sut (pressure); li sut (interest rate); nng sut (efficiency,
productivity)
s sut, khinh sut (negligent)
xut: ra
xut hin (to appear); xut bn (to publish); xut cng (to export)
xut gia (to leave ones home to learn to become a Buddhist monk)
xut pht (to start)
xut thn (to begin life as For example: a soldier, laborer, engineer)
sn xut (to produce): nh my sn xut giy
din xut (to act, to perform)
TING VIT THC HNH

Lp 7
trc xut (to expel, to deport): trc xut v nc
xut sc (exceptional): gii thng xut sc; hc sinh xut sc
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha ca ch cho sn)
1. (mch lc) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (ng mch) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (nng nghip) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (nng cn) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (li sut) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (s sut) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (xut thn) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (din xut) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
9. (sn xut) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
10. (xut hin) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

Lp 7
D. Vn phm
Du chm
1. c t cui cu chm dt mt cu:
Nh ca y trng c v c k.
Hy c gng i mt on na ri chng ta s ngh chn.
2. c t sau mt cu yu cu:
Lm n cho xin ch k ng h d lut xy thm trng hc.
Xin hy cng ng dy lm l cho quc k.
3. t du chm sau ch vit tt:
G.S. Trn Bnh Tm, T.S. Nguyn Phc An, B.S. Phm Vn Bo
t cu y vi vic dng du chm cho cc trng hp k
trn:
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (trng hp 3) ___________________________________________________

TING VIT THC HNH

10

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
Mt bi lun vn gm 3 phn: nhp , thn bi v kt lun.
1. Phn nhp l mt on vn gii thiu v ch ca bi vit. Phn
nhp c th ch ngn khong chng 3, 4 cu hay di hn ty theo
tng ca ngi vit.
2. Thn bi bao gm nhiu on vn din gii chi tit v ch . S on
vn ty s chn la v sp xp ca ngi vit. Mi on vn thng ni v
mt tiu ch ring bit (mt phn ca ch tng qut ca ton bi).
3. Kt lun l mt on vn tng kt v ni ln mc ch ca bi vit,
nh ca ngi vit hay mt kt lun m ngi vit mun dn ti.

ti bi lun vn:
Hy vit v tiu s (autobiography) ca mnh.

TING VIT THC HNH

11

Lp 7

Bi hc 2
A. Tp c v vit chnh t
Ht Vng C
Ht vng c l mt li ht c th ca ngi dn min Nam. Vo
thp nin 1920 vng Bc Liu, mt v s vi php danh Nguyt Chiu
sng tc mt bi th c tn D
C Hoi Lang; ngha l nghe ting
trng m khuya nh chng. My cu
u ca bi th nh sau:
T phu tng,
Bu kim sc phong ln ng,
Vo ra lung trng tin chng,
Thm au gan vng,
Trng tin chng,
Gan vng thm au!

Sau , mt nhc s c ting l ng Cao Vn Lu; cn gi l Su Lu,


em bi th ra ph nhc. Ri thy Nm T M Tho a bn vng c
ny ln sn khu. Bn vng c tip tc c truyn i v trnh din trong
nhng tung ci lng. Bn ht c thay i theo thi gian v tn D C
Hoi Lang dn dn i thnh Vng C Hoi Lang. Cui cng li ht ny
c gi chung l vng c.
Li ht vng c mang m hng dn ca,
tnh cm tha thit, thch hp vi ngi dn
min Nam nn chng my chc c ph
bin khp ni v c sa i tr nn phc tp
v hay hn.
Bn D C Hoi Lang c 20 cu ngn,
mi cu ch c 2 nhp. Mt bn vng c ngy
nay thng c 6 cu di, mi cu c ti 32
nhp; v th c tn su cu vng c. Mt
im c sc trong li ht vng c l khi ngi
ca s h ging xung phn mi mn th tt c
khn gi u v tay tn thng.
TING VIT THC HNH

12

Lp 7
T ngy li trnh din sn khu ci lng ra i, vng c tr thnh
dng nhc chnh cho nhng tung ca
kch nh T nh Nguyt, Tn Tn
Gi in, L Su Ring.
Trong sinh hot dn gian min
Nam, ca vng c lun l phn khng
th thiu trong nhng ba tic tng
hay nh m; v vi ba ngi cng
c th t hp cng vui ca vng c
vi nhau.
Ng vng:
c th: (characteristic, special) mang
tnh cht ring bit ng ch
thp nin: mi nm. Thp nin 1920 c ngha l nhng nm 1920 ti
1929.
Bc Liu: tnh duyn hi thuc ng bng sng Cu Long, nm gip ranh
pha bc tnh C Mau.
php danh: tn hiu cho ngi quy y theo o Pht. Quy y l nghi thc th
ha theo php mn nh Pht, gi mi gii lut. Quy y l chnh thc lm
t Pht.
sng tc: (to compose, to create) lm ra mt chuyn mi
ph nhc: dng li c sn lm bn nhc
bn vng c: ngi ta dng ch bn vng c ch khng dng bi vng
c
tung ci lng: mt v ca kch vi li din xut nh nhc kch ca Ty
Phng. Ci lng l li din xut sa i cho tt hn. Mt tung ci
lng c th bao gm nhiu th loi ca, c khi thm tn nhc gi l tn c
giao duyn.
tha thit: (earnestly) t y lng, y cm xc
ph bin: (to spread) lm cho lan rng ra
khn gi: (audience) ngi xem trong mt bui trnh din
trnh din: (to perform) biu din trn sn khu
ca kch: tung ci lng c gi l ca kch khi cc li i thoi trong v
kch c ph nhc thay v ni.
TING VIT THC HNH

13

Lp 7
B. Tr li cu hi
1. Vng c bt ngun t min no ca Vit Nam?
__________________________________________________________________
2. Li ht vng c bt u t bi ht g? Do ai sng tc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Ai ph nhc bn vng c u tin?
__________________________________________________________________
4. S khc bit ca bn vng c xa v nay th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ti sao vng c c dn chng min Nam yu thch?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
vng: nhn ra ni xa, tng nh, mong ch
vin vng knh (telescope)
vng c hng: nh v qu hng mnh
vng c, vng ngoi, vng phu (trng nh chng)
hy vng (hope); c vng (to wish)
tham vng (ambition); kht vng (to long for)
danh vng (fame, reputation, celebrity); tham danh vng
vng gc, vng canh (watch tower): chi canh gc, quan st
vng: a t xa li; ting chung nh th t xa vng li; ting nhc m t
trong nh vng ra
TING VIT THC HNH

14

Lp 7
c (thick, strong, condensed)
sa c (condensed milk); tr c (strong tea);
cho c: cho vi t nc; hi trng dy c
ngi; tri da hu c rut; ni c ging nh qu;
ic c: hon ton khng nghe thy; c quo:
rt c
c quyn (privilege): quyn c bit
c san: tp ch c bit chuyn v mt ch no
c sn: sn vt him qu ca mt a phng; nn bi th l c sn ca
thnh ph Hu
c sc: c tnh cht ring ni bt; mn v tht c sc
c tnh (characteristic): tnh cht ring bit; c tnh ca loi ch ny l
sa nhiu.
sng (bright, brilliant);
sng la, sng le, sng lng: rt sng; sng rc (shining brightly);
sng trng: sng n thy r mi th; sng nh ban ngy; bt n sng
sng sa: nh ca sng sa; mt mi sng sa; bi vit sng sa
bui sng (morning); thc dy t sng sm; lm vic t sng n ti
sng mai: bui sng ngy mai
sng tc (to originate, to compose): sng tc kch bn
sng kin (initiative): kin u tin, mi
sng to: lm ra ci mi cha ai lm
sng sut (clear sighted, clear headed); quyt nh sng sut; chn la
sng sut
trnh (to show, to report)
trnh (to submit): trnh k hoch; tng trnh
(to report): tng trnh li s vic xy ra
thuyt trnh (to lecture); thuyt trnh vin: ngi
thuyt trnh
trnh: (cch ni) tha gi; trnh c ln, trnh ng, trnh
b; trnh ln cp trn
trnh by (to present); trnh by k hoch; trnh by
TING VIT THC HNH

15

Lp 7
cc mn n
trnh din (to perform); trnh din v ci lng
trnh din (to report oneself); ch r ra trnh din nh
gi
trnh (degree, level); trnh tay ngh; trnh hc
vn
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha ca ch cho sn)
1. (hy vng) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (danh vng) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (sng sa) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (sng sut) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (dy c) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (c sc) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (thuyt trnh) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (trnh ) ________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

16

Lp 7
D. Vn phm
Du phy
1. Du phy c dng ngn nhiu hn 2 ch hay
nhm ch cng loi:
Th d:
- Ngi M thng tnh, ngn np v k lut.
- Hc n, hc ni, hc gi, v hc m l nhng
bc cn thit trc khi hc ch.
Ghi ch:
a. Du phy trc ch v c dng hay khng dng u c chp
nhn.
b. Khi ch c 2 ch hay 2 nhm ch ng lin nhau th khng cn dng
du phy. (nh: hoa Hng v hoa cc u p nh nhau)
2. Du phy i trc v i sau ch vn vn hay v.v.
Th d:
Con th c th c nui bng cc loi rau nh: c, rau mung,
rau x lch, v.v., m khng cn phi mua loi n c bit no c.
t cu y vi du phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
TING VIT THC HNH

17

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
Mt bi lun vn gm 3 phn: nhp , thn bi v kt lun.
1. Phn nhp l mt on vn gii thiu v ch ca bi vit. Phn
nhp c th ch ngn khong chng 3, 4 cu hay di ty theo tng ca
ngi vit.
2. Thn bi bao gm nhiu on vn ni v ch mt cch chi tit. S
on vn ty s chn la v sp xp ca ngi vit. Mi on vn thng
ni v mt tiu ch ring bit (mt phn ca ch tng qut ca ton
bi).
3. Kt lun l mt on vn tng kt v ni ln mc ch ca bi vit,
nh ca ngi vit hay mt kt lun m ngi vit mun dn ti.
ti bi lun vn:
Hy k v mt phim hay chng trnh ti vi em thch nht v cho bit l do ti
sao.

TING VIT THC HNH

18

Lp 7

Bi hc 3
A. Tp c v vit chnh t
Cng Cha Huyn Trn
Cng cha Huyn Trn sinh nm 1287,
b l em gi vua Trn Anh Tng; c hai u l
con vua Trn Nhn Tng.
Sau khi truyn ngi cho con nm
1293, Thng hong Trn Nhn Tng i tu
ni Yn T. Trong chuyn du ngon vo
Chim Thnh nm 1301, Thng Hong
c vua Chim l Ch Mn tip n nng
hu. ng ha g con gi l Cng cha Huyn
Trn cho Ch Mn. Qua cuc hn nhn ny,
vua Trn mun kt tnh ha thun gia hai nc
Vit - Chim cng nhau chng gic phng Bc.
Nm 1305, Ch Mn sai s mang l vt n hi ci cng cha.
Triu nh nh Trn phn i, ch c Trn o Ti v tng Trn Khc
Chung ng .
Vua Ch Mn dng chu v chu L
lm l vt cu hn. gi li ha ca vua cha,
vua Trn Anh Tng ng g Huyn Trn cho
Ch Mn.
Thng 6 nm 1306, Cng cha Huyn
Trn v Chim Thnh v c phong lm
hong hu. B sng vi vua Chim c gn
mt nm, va sinh Hong t Ch a a th
thng 5 nm 1307 vua Ch Mn mt.
Vua Trn Anh Tng sai Trn Khc Chung
sang n Cng cha Huyn Trn v hong t
v i Vit. Nm 1308, Huyn Trn v n
Thng Long. Theo li dn ca vua cha, nm
TING VIT THC HNH

19

Lp 7
1309 b ln ni tu n nm 1340 th b mt.
Cng cha Huyn Trn c dn ta bit n
v vic mang v cho nc i Vit hai chu v
chu L, m u cho cuc Nam tin sau ny.
Ng vng:
cng cha: (princess) con gi ca vua
truyn ngi: (to hand down the throne)
thng hong: (a kings alive father) vua cha, cha
cn sng ca vua
i tu: (to study to become a monk or priest) thot
khi i sng bnh thng hc tr thnh mt ni
c (nun) hay nh s (monk), hoc linh mc (priest)
ni Yn T: (Yen Tu mountain) ngn ni cao min Bc thuc tnh
Qung Ninh
du ngon: (to go sightseeing, to travel) i chi ngm xem cnh vt
Chim Thnh: (Champa) tn mt nc tn ti t th k th II n th k
XVII, tri di t tnh Qung Tr n tnh Bnh Thun, thuc Vit Nam ngy
nay.
tip n nng hu: (to greet warmly) cho n ht lng nh ngi thn
g: (to give in marriage) cho php con gi i ly chng (mt ngi no)
hn nhn: (marriage) trai gi kt v chng vi nhau
kt tnh ha thun: (to have a friendly relationship) lm bn vi nhau,
sng ha thun, khng nh nhau
s: (kings ambassador) ngi c nh vua c i ni chuyn vi mt nc
khc
l vt: (offering for marriage)
phn i: (to object, to oppose)
Trn o Ti: ng l con ca tng Trn Quang Khi,
chu ni vua Trn Thi Tng
Trn Khc Chung: tn tht l Khc Chung, ng l
tng nh Trn, nh c cng i thng thuyt vi tng
nh Nguyn nn c i thnh h vua
dng: (to give, to offer, to present) a cho mt cch
cung knh
TING VIT THC HNH

20

Lp 7
chu : tn vng t c ca nc Champa nm pha Nam tnh Qung Tr
chu L: tn vng t c ca nc Champa, vng t ny by gi mt phn
thuc tnh Qung Nam, mt phn thuc tnh Tha Thin
cu hn: (to propose for marriage) xin c ly ai lm v
hong hu: (a Queen) v ca vua
hong t: (a Kings son) con trai ca vua
mt: (to pass away) cht, qua i
bit n: (thankful, grateful) nh cng n ca ngi no lm g cho
mnh
Nam tin: (to expand, to migrate, to move to the South) di chuyn v
phng Nam sinh sng
B. Tr li cu hi
1. Cng cha Huyn Trn l con ca ai?
__________________________________________________________________
2. Sau khi truyn ngi cho con, vua cha Trn Nhn Tng lm g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Ai l vua ca nc Chim thi by gi?
____________________________________________
____________________________________________
4. Trong chuyn i Chim Thnh, Thng hong
Trn Nhn Tng ha g vi vua Chim?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
5. V sao ng mun Cng cha Huyn Trn ly
TING VIT THC HNH

21

Lp 7
vua Ch Mn?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Vua Ch Mn dng phn t no lm l vt cu hn cng cha?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. V lm v vua Chim, Cng cha Huyn Trn c phong chc tc g?
__________________________________________________________________
8. B c my ngi con vi vua Chim? Tn l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Tr v i Vit, b Huyn Trn lm g?
__________________________________________________________________
10. V sao dn i Vit nh n b?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. in vo ch trng
i tu, Trn Nhn Tng, tnh ha thun, bit
n, chu , L, hong hu, vua cha, Cng
cha Huyn Trn
1. Cng cha Huyn Trn l con vua
_______________________.
2. Sau khi truyn ngi cho con, Thng hong Trn Nhn Tng __________
ni Yn T.
TING VIT THC HNH

22

Lp 7
3. Thng hong Trn Nhn Tng ha g con gi l
______________________________ cho Ch Mn.
4. Qua cuc hn nhn ca Huyn Trn-Ch Mn, vua Trn mun kt
__________________________ gia hai nc Vit - Chim.
5. Vua Ch Mn dng hai ___________ v chu ______ lm l vt cu hn.
6. Cng cha Huyn Trn c phong lm __________________.
7. Theo li dn ca __________________, cng cha i tu.
8. Dn chng __________________ Cng cha Huyn Trn v vic mang v
cho nc i Vit chu v chu L.
C. Phn bit ngha
thng (above, high, superior)
thng cp (higher authorities); lnh thng cp
thng c (antiquity); thi thng c
thng du (high region): min cao nguyn; dn
sng min thng du
Thng (God); tt c u do Thng to
dng ln
thng hng (first class); nc mm thng hng; thng ho hng (first
class, first rate)
thng khch (honor guest); tip n thng khch
thng vin (senate); thng ngh s (senator)
thng sch (the best way): k sch hay nht
thng v: c kh phch, c lng ho hip; tinh thn thng v
phn
phn
phn
phn

(counter, anti)
chiu (to reflect); phn chiu nh sng
khng (to resist); hnh ng phn khng
lc c (jet airplane)
TING VIT THC HNH

23

Lp 7
phn quc (to betray ones country); hnh ng phn quc
phn ng (to react) (reaction); phn ng ha hc (chemical reaction); dn
chng biu l phn ng gin d vi ng c vin
phn phc (dishonest); k phn phc th khng th tin c
phn bi (to betray); hn phn bi bn b
tm phn (plank bed): loi ging lm bng tm g dy
t: con
ph t (father and son): cha con (trai) ( ngha ch t y l con trai);
tnh ph t; mu t (mother and child); tnh mu t
t (disciple); Cha Gisu c 12 t
thin t (King): con Tri, tc l Vua
Pht t (Buddhist): ngi theo o Pht
cng t (nobles son): con trai nh quyn qu
t: cht
t hnh, x t (to execute); t ti (death penalty)
t nn (killed in an accident); cn bo lm 5 ngi t nn
t thng (wounded to the death); b t thng ngoi mt trn
bt t (immortal): khng bao gi cht, sng mi; nhng bn nhc bt t
t thn (the angel of death): thn cht; ti i din vi t thn 2 ln.
t s: ngi lnh cht trn; t v o: cht v o; t thi (death body)
t t (good, kind, nice); thi t t; ngi t t
t s (numerator): s vit bn trn ca phn s
t vi: thut on s mnh da vo ngy thng nm sinh
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (thng cp) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (thng hng) ___________________________________________________
TING VIT THC HNH

24

Lp 7
__________________________________________________________________
3. (phn chiu) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (phn bi) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ( t) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (cng t) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (t nn) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (t s) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du phy
1. Dng du phy trc v sau tn ring hay chc v (vi mc
ch nhn mnh).
Th d:
- ng y, mt gio s ni ting, s thuyt trnh vo
ngy mai.
- Chnh anh y, Phan c Nam, l i trng i bng r trng
trung hc Yorktown.
- Chng ti thnh tht chc mng anh, Bc s H Vn Kim.
2. Dng du phy ngn tn ring v chc v.
Th d:
C Thanh Hng, tin s vn chng, hiu trng trng Vit
ng Chu Vn An, vit nhiu bi nghin cu c gi tr v phng php dy
ting Vit M. (bi nghin cu: study)
TING VIT THC HNH

25

Lp 7
t cu vi du phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn:
Cng Cha Huyn Trn mang v cho i Vit hai
chu v chu L gip m mang thm b ci v
phng Nam. Cng Cha Huyn Trn xng ng l
mt anh th (heroine).
Ngy nay vi s bnh ng nam n th ngi ph n
xng ng lm anh th s nhiu hn thi xa, hy k
v mt ngi em cho l anh th.

TING VIT THC HNH

26

Lp 7

Bi hc 4
A. Tp c v vit chnh t
Vit Nam Cng Ha
Sau hip nh Genve (Gi Neo)
vo nm 1954 th ngi Php bt u rt
qun, Vit Nam b phn chia thnh hai
min vi ranh gii l sng Bn Hi v
tuyn 17. Min Bc b ch thuyt cng
sn c ti quc t thn tnh. Quc Gia
Vit Nam ch cn min Nam thuc v th
gii t do. Ngi dn min Nam bt u hng mt nn c lp t do tht
s sau thi gian di t 1887 di s h ca ngi Php.
Quc gia non tr ny c thnh lp sau cuc trng cu dn nm
1955 vi tn l Vit Nam Cng Ha. V tng thng u tin l tng thng
Ng nh Dim. Tng thng Dim gip n nh v thit lp h thng
iu hnh quc gia theo m hnh dn ch Ty Phng. Nn dn ch c
thnh lp vi ba ngnh: lp php, hnh php v t php. Ti nm 1963,
mt cuc o chnh xy ra a ti mt thi gian xo trn chnh tr v
cui cng kt thc vi v tng thng th hai l tng thng Nguyn Vn
Thiu.
T ngy t nc b chia i, min Nam
khng ngng b cnh xm lng ca cng sn
min Bc. Cng sn min Bc di s bo tr
ca th gii cng sn, chnh yu l Lin X
v Trung Cng, c gng khng ngng tip
tay cho ch ngha cng sn th gii m mang
b ci. Min Nam t do c Hoa K h tr
v qun s v kinh t chng li s xm lng
ca cng sn. Cuc chin bo v t do ca
dn chng min Nam ko di ti nm
1973 vi hip nh Ba L. n lc ny,
min Nam bt u khng cn nhn c s
TING VIT THC HNH

27

Lp 7
tr gip ca Hoa k nn ri vo tay
cng sn vo ngy 30 thng 4 nm
1975.
Ngi dn Vit c truyn thng
yu chung t do dn ch t vic bu c
cc chc v trong lng x. Truyn thng
ny s l ngn uc dn ng cho
cng cuc tranh u ly li t do dn
ch cho qu hng t s c ti chuyn
ch hin nay ca ng cng sn. Mt ngy khng xa, qu hng s thot
khi s thng tr ca ch ngha cng sn ngoi lai v s ti sng tr li vi
c lp, t do v dn ch tht s.
Ng vng:
hip nh Genve: (Geneva agreement) tha c c k thnh ph
Genve ca Thy S, nh du s chia ct Vit Nam v chm dt ch
thuc a (colonization) ca ngi Php Vit Nam
ranh gii: (border) ng phn chia hai nc
v tuyn 17: (17th parallel) v tuyn 17 nm v pha bc ca Qung Tr
ch thuyt cng sn: (communism) l thuyt ch trng s cm quyn
c on ca giai cp cng nhn (working class) v ha hn mt lng lai
th gii i ng o tng
c ti: (dictatorial) mi quyn hnh tp trung vo mt ngi hay mt t
chc
thn tnh: (to annex, to take possession) chim mt nc khc
s h: (colonization) s cai tr ca ngoi bang i vi mt nc
trng cu dn : (referendum) cuc bu c ca ton dn v mt vn g
tng thng: (president) ngi ng
u mt nc c bu ln
n nh: (to stabilize) lm cho x
hi c trt t, an ninh
lp php: (legislative branch) c
quan lm lut ca mt nc
hnh php: (executive branch) c
quan thi hnh lut ca mt nc
TING VIT THC HNH

28

Lp 7
t php: (judiciary branch) c quan kim sot
vic p dng lut
cuc o chnh: (overthrowing of a
government, coup detat) s lt mt chnh
ph thay th mt chnh ph khc
xo trn chnh tr: (political unrest) s hn
lon trong vic phn chia chc v, quyn hnh
ca mt nc
Lin X: (Soviet Union) vit tt ca Lin Bang
X Vit, bao gm nhng nc nm di s cai
tr ca nc Nga cng sn
h tr: (to support)
Hip nh Ba L: (Paris Agreement) tha c c k Ba L nh du
s rt lui ca qun i M khi min Nam v s vin tr cho min Nam
chng li cng sn min Bc
bu c: (election) phng thc chn ngi iu hnh t nc da trn s
chn la ca ngi dn
ngn uc: (torch) ngha bng m ch nh sng ca ngn uc l s soi
ng i trc
chuyn ch: (dictatorial) nm ht mi quyn hnh trong tay
ngoi lai: (exotic) t ngoi n, c ngun gc bn ngoi
B. Tr li cu hi
1. Hip nh Genve c ngha l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ranh gii ca hai min Nam Bc u?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Hai v tng thng ca Vit Nam Cng Ha l ai?

TING VIT THC HNH

29

Lp 7
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
4. H thng iu hnh quc gia ca min Nam th
no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Trong cuc chin Vit Nam, nc no gip min Bc v nc no
gip min Nam?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Cng sn l g? Hy ni ln s hiu bit ca mnh.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
hip: (round) mt khong thi gian trong cc trn u th thao; trn u
ang hip th hai.
hip: cng nhau
hip nh, hip c (agreement)
lin hip (to ally, to unite); hi lin hip vn hc ngh thut
TING VIT THC HNH

30

Lp 7
hip hi (association): hi do nhiu t chc nh hp
li; hip hi cc nc ng Nam
hip: ngi dng cm hay gip , bnh vc ngi
khc
hip s, hip khch (knight)
ngha hip: (knightly) c tinh thn x thn; hnh ng
ngha hip
v: to, ln
v i (colossal, huge); v nhn (great man); hng v (imposing)
v: ng song song vi xch o
v tuyn: ng song song vi xch o ca tri t
v : s ca ng v tuyn; v xch o l
0 v i v hai cc vi Bc Cc l 90 bc, Nam Cc
l 90 nam.
v: ui; nht th (th l u) nh v
v: cung nh vi dy lm bng nhng si lng ui
nga
v cm (violin); dy ko ca n ny lm bng
nhng si lng ui nga gi l cy v.
tng: cng li, hp li, ton b
tng nh cng: nh cng nhiu ngnh ngh cng mt lc
tng ng vin (total mobilization): gi nhp ng tt c mi c nhn
thuc din phi tng qun trong c nc
tng kt (to summarize); tng kt mi chi tiu
tng qut (general); k hoch kinh t tng qut
tng s (sum total): s cng chung; tng s hc sinh c mt
tng gim mc (archbishop) v gim mc ca o Cng Gio trng coi
nhiu a phn hay mt a phn ln.
tng tuyn c (general election): cuc bu c ton dn
TING VIT THC HNH

31

Lp 7
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (hip nh) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (hng v) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (v ) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (tng kt) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (tng tuyn c) __________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (hip hi) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du phy
1. Khi mt cu m u vi mt nhm ch, t du phy sau nhm ch y.
Th d:
- D sao, Tn vn l a hc sinh bit phc thin.
- Thc ra, mi ngi hiu lm cu ni ca anh.
- Nu khng c anh cho qu giang, chng ti s phi cuc b thm ba
cy s na.
2. Dng du phy sau s tn thn (exclamations) nh nhng.
Th d:
- Gii, con nh vn ng ch ny ri.
TING VIT THC HNH

32

Lp 7
- Hy cn thn, nhng a khng phi ngi tt.
- bo m, n lm d ci o mi ri.
t cu vi du phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn:
Ba m hay ng b em c thi sng di chnh ph Vit Nam Cng Ha.
Em hiu th no v chnh ph Vit Nam Cng Ha v chnh ph ny khc
vi cng sn th no?

TING VIT THC HNH

33

Lp 7

Bi hc 5
A. Tp c v vit chnh t
o Hiu
o l nguyn tc hnh x ca con
ngi. Lng hiu tho i vi cha m l mt
nguyn tc o c ng u v c nng
ln thnh khun php phi tun theo.
Ngi xa gi o hiu rt nghim
khc. Khng ai dm lm vic g mang
ting xu n cha m, d cn sng hay
qua i. Ti bt hiu l ti ln khng nhng
b lng xm khinh ch m cn b lut l trng
pht. B lut Hng c i vua L Thnh Tng c hnh pht cho ti bt
hiu.
Con ci phi c bn phn chm sc cha m khi gi yu. S sch ghi
li mt gng sng ca c V Thch vo th k 19. C ba ln t chi
khng ra lm quan nh dy hc v chm sc m gi. C phng
dng m sut bn mi nm.
Khi cha m qua i, con ci phi tang ba nm v tun hnh tt c
cc nghi thc cng gi. Thi xa cn c lut v khng c php c thai
trong thi gian tang ch.
S hiu tho cn l thc o nhn cch ca mt ngi. K bt hiu
thng b xem l khng ng tin cy. Cu ca dao cng cha nh ni Thi
Sn, ngha m nh nc trong ngun chy ra tng l bi hc u i t khi
mi cp sch n trng. Trong vic tu thn cng c cu rng: Tu u cho
bng tu nh, th cha knh m mi l chn tu.
Tn gio ng o nht Vit Nam l o Pht cng t ch hiu ln
hng u. Thc hnh hiu tho l con ng
gii thot ca Pht t. Kinh sch nh Pht
c cu: iu thin ti cao l ch hiu, iu
c cc c l bt hiu. Bi th, l Vu Lan, mt
ngy l chnh ca Pht Gio, c t chc
TING VIT THC HNH

34

Lp 7
mi nm vo ngy rm thng By m lch nhc nh mi ngi vic bo
hiu cha m.
Tuy x hi u M ngy nay c an sinh x hi cho ngi cao
nin nhng khng phi v th m o hiu khng cn thit. Bo hiu bng
tinh thn l nhu cu cn thit cho cuc sng bun t ca
tui gi. Mt s thm hi trong nhng Ngy Cha, Ngy
M trong nm vn lun l nhng mn qu v gi.
Ng vng:
nguyn tc: (principle) iu cn bn, mu cht
hnh x: (behavior, reaction) hnh ng, phn ng ca
mt ngi vi nhng ngi khc
khun php: (discipline) lut l, php tc trong x hi
bt hiu: khng c hiu
lut Hng c: b lut c ban hnh di thi vua L Thnh Tng, vo
khong nm 1470-1497.
gng sng: (good example) mu mc cho ngi khc noi theo
phng dng: (to support) phc v v nui dng
tun hnh: (to carry out, perform) bt buc phi lm theo
c thai: (to conceive, become pregnant)
thi gian tang ch: thi gian mang tang ngi qu c, t lng thng
nh
tu thn: (self-discipline) t sa i, k lut chnh mnh
chn tu: ngi tu chn chnh, tu thc s vi c tm lng
con ng gii thot: thot khi lun hi, tc l c gii thot khi
nhng ni au kh ca kip ngi l sinh, lo,
bnh, t, theo l thuyt Pht Gio
ch hiu: rt c hiu
an sinh x hi: (social security) h thng bo
m v ti chnh v sc khe cho ngi v hu
cao nin: cao tui, ln tui
Ngy Cha, Ngy M: (Fathers Day, Mothers
Day)
TING VIT THC HNH

35

Lp 7
B. Tr li cu hi
1. Lng hiu tho ng v th no trong nhng c tnh ca ngi ta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. C V Thch gi o hiu th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Hy gii thch cu: iu thin ti cao l ch hiu, iu c cc c l bt
hiu.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. L Vu lan c c hnh khi no v vi mc ch g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Em s bo hiu th no khi cha m v gi?
(Vit ln tng ca ring mnh)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

36

Lp 7
C. Phn bit ngha
nguyn: c t ban u; hy ng nguyn ; ng y nguyn l i y khng
qun; chic xe vn cn mi nguyn; tin vn cn nguyn
nguyn: ng u
Tt Nguyn n (New Year)
nguyn th quc gia (chief of state)
cng nguyn: khong thi gian tnh t khi Cha Gisu sinh ra l nm th
nht tr v sau; chng ta ang thi i cng nguyn nm 2010.
trng nguyn: hc v u trong k thi thi xa
nguyn: ngun
pht nguyn (a river flowed from): bt ngun; sng Mississippi pht
nguyn t tiu bang Minnesota.
ti nguyn (resources): ca ci c sn trong thin nhin nh g, kim loi,
du ha, hi sn
nguyn bn (original): bn gc
nguyn cht (pure): thun khit, khng b pha trn
nguyn do, nguyn nhn (cause)
nguyn liu (raw material)
nguyn tc (principle): quy tc nht nh lm vic
nguyn t (atom): phn t nh nht ca vt cht (khng th phn chia
c bng phng php ha hc); bom nguyn t (atomic bomb)
nguyn vn (intact, untouched): cn nguyn, khng b h hi, mt mt
bt: khng
bt bo ng (nonviolent); cuc biu tnh bt bo ng
bt bnh, bt mn (displeased); thi bt mn
bt chp (regardless): khng m xa ti; bt chp
nhng li khuyn
bt chnh (dishonest): tri vi o c, khng chnh
ng; lm n bt chnh

TING VIT THC HNH

37

Lp 7
bt cng (unfair, unjust): khng cng bng; s i x bt cng
bt ng (different, disharmonious); nhng kin bt ng
bt ng sn (real estate): ti sn khng chuyn di c nh nh ca, t
ai
bt tnh (unconscious): trng thi m man; ng ra bt tnh
bt ti (untalented): khng c ti; k bt ti v dng
bt ng (unexpected)
v: vo
ra v; ng hp; nht con ch v chung
v: khng
v cng (endless, infinite); kh khn v cng tn
v cng ri ngh: khng c vic lm
v danh: khng c tn; anh hng v danh; bi th ca mt
ngi v danh
v duyn: khng c duyn; n ni v duyn
v ch (champion): khng ai thng ni; i tc cu v ch
v iu kin: khng c iu kin; chp nhn v iu kin
v gia c (homeless): khng nh ; tr em v gia c
v hc (uneducated): khng c hc thc, khng c gio dc; v hc
tu (to go into a church, to become a Buddhist monk)
tu hnh (to lead a religious life); tu s: ngi nam i tu; n tu: ngi n i
tu; tu vin: nh ca nhng ngi tu
tu: sa cha
tu b, tu chnh, tu sa (to maintain): sa cha v b sung cho tt hn
tu: rn luyn bn thn
tu thn (to improve oneself): t sa i tm
mnh tt hn
tu luyn, tu dng (to cultivate and to
train); dy cng tu luyn
TING VIT THC HNH

38

Lp 7
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (ti nguyn) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (nguyn tc) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (bt chp) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (bt ng) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (v ch) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (v duyn) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (tu b) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (tu vin) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du phy
1. Du phy theo sau vng, d, c, khng
Th d:
- Vng, chng chu s ti thm ng b mi tun.
- D, con s c gng hc c im cao.
- Phi, chng n r nhau i xem xi n ti qua.
TING VIT THC HNH

39

Lp 7
2. Dng du phy ngn cch gi, ngy, thng, nm.
Th d:
o Lc 10 gi sng, ngy th Ba, 15 thng 7 nm 2010
(nu khng dng ch nm th phi dng du phy 15
thng 7, 2010)
o Ti Little Saigon, lc 8 gi sng, ngy Ch Nht, 20 thng 9
nm 2010
t cu vi du phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn:
o hiu c th hiu nm na l th cha knh m. Ngy nay x s vn
minh ny, em ngh ngi ta nn c x lm sao vi cha m gi trn ch
hiu.
TING VIT THC HNH

40

Lp 7

Bi hc 6
A. Tp c v vit chnh t
Vnh H Long
Vnh H Long khng nhng l mt thng cnh ni ting nht ca
Vit Nam m cn l mt di sn thin nhin cho ton th gii. H Long l
mt vnh nh nm trong vnh Bc
phn, vi nhiu o nh c
loi hnh th khc nhau. Tn H
Long do ngi Php t ra da
theo truyn thuyt ca dn gian
v mt con rng bay xung
lm thnh nhng ro chn gip
nc ta chng gic ngoi xm.
Vnh H Long c 1,969 o
c to thnh trong thi gian di t 500 triu nm trc. Tng t ca
vnh thuc loi vi. S hnh thnh ca vnh l do c vng tri qua
nhng thi k c nng ln khi mt bin v h xung di mt bin, cng
vi hin tng xoi mn ca nc li nhng tng vi cng ri rc
trong vnh l nhng hn o m ta thy ngy nay.
Nhng o nh ny, c gi l hn, khi th quy t li thnh qun o,
khi th nm ri rc cch xa nhau. Mt vi o ln c dn c nhng a s l
o nh khng c nc. Tn o thng c t theo hnh dng ca chng
nh: hn Con Cc c hnh ging con cc ngi xm, hn Trng Mi c
hnh ging nh mt cp g trng g
mi, hn Cnh Bum c hnh cnh
bum, vn vn.
Ngoi nhng o nh, H Long
cn c nhiu hang ng thch nh
nh hang Sng St l hang ln v p
nht ca vnh. Thi xa hang u G
c c Trn Hng o dng lm ni
giu g lm cc cm xung lng sng
TING VIT THC HNH

41

Lp 7
chng qun Nguyn, ng Thin Cung rng
ln vi thch nh mi hnh th.
Vnh H Long ngy nay l ni du lch ni
ting th gii c rt nhiu ngi lui ti hng nm.
T dn n nhng nhu cu v ng x,
khch sn, ni gii tr, bi tm. Mt khi sinh hot
th i vo thin nhin th vn nhim
mi trng cng theo sau. y l mi e da to
ln nht cho cc cng trnh kin to ca thin
nhin. Vnh H Long c cn gi c danh hiu
k quan th gii hay khng s ty thuc thc
trch nhim ca con ngi vi thin nhin ngy hm
nay.
Ng vng:
thng cnh: (scenic place) vng c cnh p thin nhin
di sn thin nhin: (nature heritage) cng trnh gi tr ca thin nhin
truyn thuyt: (old legend) chuyn c dn gian truyn li t thi xa xa
tng t: (earth stratum) v tri t c cu trc vi nhiu tng t khc
nhau ty theo thi k.
vi: c to thnh do lp t b
chn vi xu di lng t v chu sc
p lu ngy. Khi ng t a lp t
ny ln mt t th chng tr thnh
cng. vi khng cng bng
hoa cng (granite) nn d b xoi mn.
( hoa cng l vi c nung
nng).
xoi mn: (erosion) (, t) b nc
hoc gi mi dn trong thi gian di.
ngi xm: (to squat) ngi trong t th u gi gp li, mng khng chm
t.
thch nh: (stalagmite, stalactite) loi trong hang ng hnh thnh do
cht khong (mineral) ng li lu ngy. Thch nh bt u t git nc trn
trn hang ng nh xung t mt ch. Lu ngy, mm hnh nn t
TING VIT THC HNH

42

Lp 7
trn trn v di t ni git nc nh
xung thnh hnh. Lu ngy hn na, hai
ci nn trn trn v di t chm nhau
to nn ci ct. Ngoi ra, s nh git ca
nc cn to ra thch nh vi nhiu hnh
dng v mu sc ty dng chy v cht
khong trong nc.
nhim mi trng: (environmental
pollution) s thi ra nhng cht ha hc, kh c, rc ri ra thin nhin
lm cht dn cy ci cng nh ng vt
cng trnh kin to: (work of nature) s xy dng nn mt ci g
k quan th gii: (wonder of the world) mt quang cnh thin nhin ng
hng u th gii v v p v gi tr a cht
B. Tr li cu hi
1. Vnh H Long ni ting th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Truyn thuyt v vnh H Long th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Vnh H Long c hnh thnh t bao gi? Th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. K tn hai o v hai hang ca vnh H Long?

TING VIT THC HNH

43

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ti sao vnh H Long tr thnh ni du lch ni ting?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
thin: nghing v mt pha
thin v: (partial); khng thin v: (impartial); trng ti thin v cho i A
thin kin: (partial idea) khng khch quan; ng ta c thin kin vi ngi
ni nhiu
thin: ngn, nghn
thin binh vn m: i qun ng o
thin nin k: mt ngn nm (th k: mt trm nm)
thin: tri, t nhin
thin ng: (heaven); thin cung, thin nh:
cung in trn tri ca Ngc Hong
thin h: (the whole world) ngi di vm tri,
con ngi
thin nga: (swan)
thin ph: (inborn, inbred) Tri cho; kh nng
thin ph
thin s: (angel) s gi ca Tri
thin tai: (disaster) tai ha t Tri nh ma bo, lt li
thin ti: (genius) ti nng do Tri ban cho; Nguyn Hu c thin ti qun
s.
thin vn hc: (astronomy) khoa hc v tinh t
quy: tr v
TING VIT THC HNH

44

Lp 7
quy hng, quy thun: (to surrender) u hng
quy y: (to believe in Buddhism) th l theo o Pht
quy tin: (to pass away) v tri
quy: php tc
quy lut: (regulation); quy lut trng hc
quy c: (standard, norm) c k hoch cht ch, c trt t; np sng quy c
ni quy: (by-laws, internal regulation)
quy nh: (to define) xc nh r rng; lut php quy nh 21 tui mi c
ung ru
quy: ra; Thn Kim Quy
quy m: c t chc vi khun kh ln; mt
cng trnh quy m
quy t: (to gather) tp hp v mt ni
quan: vin chc c quyn hnh
quan ta: (judge); quan khch: (guests); thng quan tin chc
quan: b phn trong c th
gic quan: (sense); nm gic quan
quan: hm ng ngi cht
quan ti, o quan: (coffin); nhp quan: (to lay a corpse in a coffin)
quan: nhn, xem
quan st: (to observe); quan im: (point of view); bi quan:
(pessimistic); lc quan: (optimistic); khch quan: (objective)
quan: ca i
quan thu: (customs duty); quan i: (frontier pass)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (thin v) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

45

Lp 7
2. (thin ti) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (quy lut) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (quy t) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (gic quan) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (lc quan) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du phy
1. Trng hp gia hai mnh (clauses) c lp ca cu kp:
a. Nu khng c lin t ni kt hai mnh th phi dng chm phy
(;) ngn hai mnh ny.
b. Nu c lin t ni lin hai mnh th ch dng du phy.
Ghi ch: mnh c lp l mnh c ch t ca ring mnh.
Th d:
- Ma h nm ngoi th nng chy da; ma h nm nay th ma tm t.
- Ma h nm ngoi th nng chy da, nhng ma h nm nay th ma
tm t.
2. Trng hp mt cu c nhiu mnh (ph) v c
chung mt ch t, mnh cui cng thng c mt
lin t ng trc.
Th d:
TING VIT THC HNH

46

Lp 7
- Mt mnh c gio Hng phi ging bi, chm bi, v i tm sch
cho nhng hc sinh qun sch nh.
t cu vi du phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn:
Nhng thng cnh c chnh ph gi gn nh nhng cng vin quc gia
(national park) l nhng ti sn thin nhin v gi. Em hy k v mt chuyn
i chi mt khu thng cnh hay din t mt thng cnh m em bit n.

TING VIT THC HNH

47

Lp 7

Bi hc 7
A. Tp c v vit chnh t
Khng Chin Lam Sn
Nh Minh xm lng nc ta v nh
bi nh H nm 1407. H p t chnh
sch cai tr rt khc nghit vi thm tiu
dit tinh thn qut khi ca ngi Vit.
Nhiu cuc khi ngha din ra chng li
nh Minh nhng u b tht bi. Nm 1418,
L Li cng 50 v anh hng pht c khi
ngha Lam Sn, mt vng i ni thuc tnh
Thanh Ha, nh ui qun xm lc nh
Minh. Cuc khng chin ko di 10 nm, t
nm 1418 - 1427.
T nm 1418 ti 1423 l thi k gian kh nht cho qun Lam Sn.
H chin u vng ni Thanh Ha vi qun s chng vi ngn ngi,
cng vi s thiu thn lng thc v v kh. Trong mt ln b bao vy ni
Ch Linh v ht lng thc, ngi em h l L Lai phi gi lm L Li
iu qun d qun Minh. Qun Minh ti nh v bt c L Lai nhng
li tng l L Li. L Li cng cc tng lnh tha c qun Minh khng
phng b lin m ng chy thot. L Lai b qun Minh bt gii v ng
Quan git cht.
Nm 1424, L Li a qun vo Ngh An. Trn ng i, qun Lam
Sn nh h c nhiu thnh ca qun Minh. n cui nm 1425, L
Li chim ton b cc vng t Thanh Ha ti Ngh An.
Nm 1426, L Li a qun ra Bc nh thnh ng Quan. Vua
Minh sai Vng Thng mang qun sang tip vin. Vng Thng thua to
vi 5 vn qun b git nn em qun chy v thnh ng Quan c th.
Nm 1427, vua Minh sai Liu Thng mang 10 vn qun cng Mc Thnh
mang 5 vn qun cu Vng Thng. Qun ca Liu Thng b qun Lam
Sn chn nh, Liu Thng b git ti Chi Lng. Mc Thnh nghe tin nn b
TING VIT THC HNH

48

Lp 7
chy. Vng Thng nghe tin qun tip vin b nh tan, s hi xin ging
ha.
Cui nm 1427, Vng Thng rt qun v nc, chm dt s cai tr
tn c ca nh Minh trong 20 nm. L Li ln ngi vua nm 1428, dng
nn nh Hu L.
Gii thch ch kh:
Nh Minh: (Mings Dynasty) tn ca mt triu i cai tr Trung Hoal t
nm 1368-1644.
khng chin: (to resist) ng ln chng li bng v lc
khi ngha: (to rise up in arms) ng ln nh li nhng ngi n hip
mnh.
chnh sch: (policy) ng li, cch thc cai tr
thm : (underlying thought) ngh c mc ch m m, ngm
qut khi: (rebellion) s chng li
Thanh Ha: l mt tnh cch trung tm H Ni 150 km v pha Nam.
Ch Linh: vng t thuc tnh Hi Dng, cch H Ni 57 km v pha
ng.
lng thc: (food) thc n.
L Lai: l mt tng ca qun Lam Sn, liu mnh cu L Li thot khi
s bao vy ca qun Minh.
iu qun: (to lead) ch huy qun lnh
d: (to entice) chc tc gic chng ui theo nh, ng theo k ca
mnh
tha c: (to take advantage to do something) li dng c hi hay dp no
lm vic g.
ng Quan: tn ca thnh Thng Long, tc H
Ni ngy nay. Khi nh Minh chim nc ta thnh
Thng Long b i tn thnh ng Quan.
Ngh An: vng t gip vi Thanh Ha pha Bc
nh h: (to defeat) nh bi, nh gc. Ngha
trong bi: nh chim c.

TING VIT THC HNH

49

Lp 7
Vng Thng: tng ca nh Minh. Sau khi thua
trn nc ta, Vng Thng rt qun v nc, b
triu nh lun vo ti cht, b tng vo ngc v b
tch thu ht gia sn.
c th: (to defend to the end) c gi cho bng
c.
Liu Thng: l tng nh Minh, t trn ti Vit
Nam nm 1427
Mc Thnh: l tng nh Minh, gia nh nhiu i lm quan, trn gi vng
t Vn Nam
ging ha: (to negotiate a ceasefire) tha thun vi nhau ngng nh.
B. Tr li cu hi
1. Khng chin Lam Sn ko di t nm no ti nm no?
__________________________________________________________________
2. L Li cng vi ai pht c khi ngha?
_________________________________________________________________
3. Thi k u vo nm 1418 - 1423, qun Lam Sn chin u th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. L Li v cc tng lnh trn thot bng cch no khi b qun Minh bao
vy ni Ch Linh?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. L Li a qun nh thnh ng Quan vo nm no?
TING VIT THC HNH

50

Lp 7
__________________________________________________________________
6. Hai tng no theo lnh vua Minh em qun i cu Vng Thng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Tng no ca qun Minh b git ti Chi Lng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. V sao Vng Thng xin ging ha vi L Li?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Nc ta b nh Minh cai tr trong bao nhiu nm?
__________________________________________________________________
C. in vo ch trng
L Li, nh H, Thanh Ha, qun Minh, 1428, Liu Thng,
ging ha, 1418-1427, c th, Chi Lng, 1418, L Lai, ng
Quan, 1426
1. Khi ngha Lam Sn ko di t nm ______________________.
2. __________________ ng ln khi ngha nh ui ________________
ra khi nc ta.
3. Nh Minh cai tr nc ta sau khi nh bi
_______________ nm 1407.
4. L Li cng 50 v anh hng pht c khi
ngha Lam Sn vo nm ________________.

TING VIT THC HNH

51

Lp 7
5. T nm 1418 - 1423, qun Lam Sn chin u rt kh s trong vng ni
_____________________.
6. _______________ phi gi lm L Li v dn qun ra ngoi d qun
Minh.
7. L Lai b gic Minh bt gii v ____________________ git cht.
8. Nm _______________, L Li a qun ra Bc nh thnh ng Quan.
9. Vng Thng thua to vi 5 vn qun b git nn em qun chy v
thnh ng Quan ________________.
10. Nm 1427, vua Minh sai _______________________ mang 10 vn qun
cng Mc Thnh mang 5 vn qun cu Vng Thng.
11. Qun ca Liu Thng b qun Lam Sn chn
nh, Liu Thng b git ti
_____________________.
12. Vng Thng nghe tin qun tip vin b nh tan
th s hi xin ________________________.
13. L Li ln ngi vua nm _____________.
D. Phn bit ngha
chnh: c v tr gia, (mt) phi, khng thin lch
chnh xc: (accurate, exact); bt chnh: (dishonest, crooked)
chnh ng: (noon, midday) ngay gia tra
chnh: quan trng hn, tri vi ph
cng chnh: (main gate); chnh thc: (official); chnh yu: (important)
chnh: ngay thng, tri vi t
TING VIT THC HNH

52

Lp 7
chnh ng: (rightful, legitimate); chnh ngha: (righteous cause, justice);
chn chnh: (true, legitimate); chnh t: cch vit ch cho ng
chnh: chnh tr (politics)
chnh ph: (government); chnh quyn: (political power); chnh th:
(form of government); chnh sch: (policy); hnh chnh (chnh):
(administration) cng vic qun l ca chnh ph
anh: ngi con trai
anh ch: (brother and sister); anh em: (brothers); anh hai: anh c
anh: c ti
anh hng: (hero); anh th: (heroine); anh dng: (brave) can m; anh
ti: (talented) ti gii, ngi ti gii
khng: chng li
khng c, phn khng: (to resist); i
khng: (opposed)
c: gng sc
n c; lm c; c ci; c nh li
c: c ch
c , c tnh: (purposely); c tm: (designedly) c s tnh ton t trc
c: c t trc, c
c : (ancient capital) kinh c; c hng: (native land) qu hng c,
xa cch t lu; c nhn: (old friend) bn c, ngi quen c; c tt: thi
quen c, kh sa hay bnh c khng ht
c: bn, chc
kin c: (strong, solid) vng chc; cng c: (to consolidate) lm cho tr
nn chc chn, bn vng; c chp, ngoan c: (stubborn) ch theo mnh
TING VIT THC HNH

53

Lp 7
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (chnh xc) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (chnh ng) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (anh ch) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (anh hng) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (phn khng) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (c ht sc) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (c hng) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
. Vn phm
Du phy
1. Dng du phy trch dn cu ni khi khng cn nhn mnh.
(khi mun nhn mnh cu ni th dng du hai chm)
Th d:
(khng nhn mnh)
Bc s ni vi m, C ch b ho do cm lnh ch
khng c g nguy him.
(nhn mnh)
Bc s ni vi m: C phi ng y , nu khng
th bnh s nng hn.
TING VIT THC HNH

54

Lp 7
2. Dng du phy gia hai ch ging nhau r ngha hn.
Th d:
- Khi ti ni i, i ngay lp tc.
- Nhng bng n trong cn phng ny tht sng, sng nh ban ngy.
- Anh phi nghe li ti, ti l ngi ng u y.
t cu vi du phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
E. Lun vn
ti bi lun vn
Em hc qua vi v anh hng chng xm lng trong
lch s Vit Nam. Hy cho bit tiu s v nhng vic lm
ca v anh hng m em thch. Gii thch l do ti sao em
chn v anh hng ny?

TING VIT THC HNH

55

Lp 7

Bi hc 8
A. Tp c v vit chnh t
Nc Mm
Nc mm i vi ngi Vit l mt mn
nc chm khng th khng c. Chai nc mm
hin din trong mi nh bp ca gia nh ngi
Vit.
Nc mm l loi nc chm c ngun gc
t Vit Nam. Hai vng sn xut nc mm ni
ting Vit Nam l Phan Thit v Ph Quc.
Vng Phan Thit sn xut nc mm t nm
1809 v bn ra min Bc. Nc mm Phan
Thit ngon v Phan Thit l vng chi li vi sn c ti v gn nhng ni
lm mui ngon. Cn o Ph Quc l mt o ln nm pha Ty Nam ca
Vit Nam. Ngun sng ca ngi dn Ph Quc l nh c nn vic lm
nc mm tr nn cn thit tiu th c d tha.
Ngy xa nc mm c lm ti t gia dng v bn ra di dng
bun bn nh. Nhng ngy nay, nc mm c sn xut hng lot t
cc cng ty ln p ng nhu cu ngy cng tng trong nc v xut
cng ra ngoi quc. Nc mm c lm t nhiu loi c, tm hay mc,
nhng c cm l loi c c a chung v cho ra nc mm ngon nht.
C cm mi nh v c b vo thng lu v tun t mt lp c vi mt
lp mui cho ti khi y thng; vi t l bn phn c v mt phn mui.
Thng c y kn v trong thi gian t 10 n 12 thng cho c chn.
Sau nc mm c cht ra t mt
vi nh gn y thng.
Nc mm ngon d ty thuc
vo nhiu yu t nh: phng php
lm, nng mui, loi c v nhng
gia v ph thuc. Nc mm c phn
lm ba hng: nc mm thng hng
vi hm lng cht m 18 tr
TING VIT THC HNH

56

Lp 7
ln, nc mm hng nht vi 14 m
v hng trung bnh vi 11 m. Nng
mui trong nc mm cng phi gi
mc 25 . S ngon d cng cn ty
thuc vo ma c c mp nht nh vo
thng Tm.
Mt loi nc mm ngon nht l
nc mm nh. Nc mm nh thng
khng c lm theo kiu k ngh v i hi tin trnh ch bin cng phu.
S d gi l mm nh v mm c cho r ra tng git. Nc mm nh thm
v trong vt.
Nc mm l loi nc chm cn bn dng trong hu ht cc mn n
ca ngi Vit Nam. V th, nc mm cn c gi l mn quc hn
quc ty ca Vit Nam.
Ng vng:
vng chi li: (fishing coastal area) vng b bin tp trung nhng thuyn
b v c dn lm ngh nh c
mui: (salt) Vit Nam sn xut mui t nc bin ch khng khai thc t
m nh M. Mui bin khng nhuyn nh mui m v c pha ln nc.
nhn hiu: (brand) tn hiu ca sn phm
t gia: (home) nh ring
sn xut hng lot: (mass-produce)
p ng: (to meet) cung cp y
xut cng: (to export) bn hng ra ngoi quc
c cm: (anchovy) loi c nh
thng lu: tn gi ca dn a phng
ch thng ln lm bng g ng c lm
nc mm
c chn: khi c cho ra ht cht m,
cng l lc nc mm ngy.
cht ra: (to drain off) ly ht nc t c
ra
TING VIT THC HNH

57

Lp 7
nng : (concentration) m c.
25 () mui c ngha l trong nc
mm c 25% mui.
thng hng: (highest grade) hng cao
nht
hm lng: (content) s lng cha bn
trong
cht m: (protein) cht c t tht (ca c)
: vit tt ca nng
tin trnh: (process) th t nhng cng vic
ch bin: (to process) lm bin i thnh th khc hay tt hn
r ra: (to drip) chy ra tng cht mt
quc hn quc ty: (spirit of a nation) tinh hoa ca dn tc, quc gia
B. Tr li cu hi
1. Hai vng sn xut nc mm ni ting Vit Nam l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ti sao nc mm Phan Thit ngon?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Nc mm ngon thng c lm t c g?
__________________________________________________________________
4. Nhng thng ng c lm nc mm
c gi l g?
____________________________________
____________________________________
5. Cch lm nc mm th no?
TING VIT THC HNH

58

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Nc mm c xp hng th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
t: bn
th T: (Wednesday); thng T: (April); mt phn t: ; chia lm t:
(divided by 4)
t: ring, c nhn
t nhn: (private); t gia: (home) nh ring; i t: (private life); hc t:
(private education)
v t: (impartial)
t: tin ca
ch ngha t bn: (capitalism); u t: (to invest) b
vn kinh doanh
t: suy ngh
t tng: (thought, idea) s suy ngh; suy t: (to think); tm t: (thought)
iu suy ngh trong lng; v t l: (care free) khng lo ngh g
cng: ngi lm vic
cng nhn: (worker, employee) ngi lm vic; cng on: (worker
union); nhc cng: (musician); phi cng: (pilot) ngi li my bay
TING VIT THC HNH

59

Lp 7
cng: khng thin v
cng bng: (fair); cng minh chnh trc: cng
bng, ngay thng, khng thin v ai; ch cng v
t: rt cng bng
cng: chung (tri vi t)
cng chng: (the public) m ng nhiu ngi;
cng dn: (citizen); cng gio: (Catholic)
cng qu: (public funds) qu ca chnh ph, qu chung; cng ty:
(company); cng l: (justice) l l c x hi cho l ng
xut: ra
xut bn: (to publish); xut cng: (to export); xut gia: ri nh i tu;
xut gi: i ly chng; xut x: (origin) ngun gc; xut pht: (to start);
xut qu nhp thn: hnh ng nhanh nhn
nhp: vo
nhp cng: (to import); nhp hc: vo hc; nhp ng (to enlist): tham
gia qun i; nhp tch: (to become naturalized)
nhp gia ty tc: vo mt gia nh th phi tun theo lut l ca gia nh

t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (i t) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (t tng) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (cng nhn) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

60

Lp 7
4. (cng dn) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (xut x) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (xut bn) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (nhp hc) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (nhp tch) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du chm phy
1. Dng ngn nhng mnh c lp trong cu.
Th d:
- Vo ma h nm nay, min Ty th mt; min
ng th nng.
- Ngi con trai ln th thng minh; ngi con trai t th kh kho.
- Voi m ang n l cy; hai voi con ang a gin vi nhau; cn voi b
th ang tm trong vng nc.
2. Dng ngn mt lot nhng tn gi trnh ln ln.
Th d:
C vi nhn vt ni ting trong bui tic hm nay l ng Trn Vn
Hi, Ch tch cng ng ngi Vit Los Angeles; ng Phm Hng, nh vn
vi nhiu tc phm c dch ra nhiu th ting; b H Th Tho, nh
th tranh u trong nc va b trc xut khi Vit Nam.

TING VIT THC HNH

61

Lp 7
t cu vi du chm phy.

1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Hy vit mt cu truyn gi tng hay c tht lin quan ti nc mm. Cu
truyn c th l cch nu mt mn n, cng cuc i tm hiu v mt mn n
hay s a thch i vi nhng mn n khc nhau

TING VIT THC HNH

62

Lp 7

Bi hc 9
A. Tp c v vit chnh t
Ngha L C Vng Ba Sc
i ngc dng lch s, nc Vit
Nam chng ta chm dt ch qun
ch bng ch thuc a do ngi
Php cai tr t nm 1887. Ti nm
1948, Vit Nam tr thnh mt quc gia
c lp vi Cu Hong Bo i lm
quc trng. Quc gia mi c tn l
Quc Gia Vit Nam v quc k l l c
vng ba sc . L c vng tip tc l quc k cho chnh ph Vit Nam
Cng Ha ca min Nam t do t nm 1955 ti nm 1975.
V kch thc, chiu ngang bng hai phn ba chiu di. Chiu ngang
c chia lm ba phn u nhau, hai phn mu vng v phn gia gm ba
sc vi b ngang ca sc bng khong cch gia hai sc.
C nhiu gii thch v ngha mu sc ca l c. Nhiu ngi cho rng
mu vng v mu tng trng cho dn tc Vit Nam da vng mu . Ba
sc tng trng cho s thng nht ca t nc bao gm ba min: Bc,
Trung, Nam. Mt khc, mu vng cn biu tng mt quc gia c lp v
c trn vn ch quyn lnh th gm c ba min ca mt dn tc phng
nam.
Ngy nay nc Vit Nam ang nm di ch thng tr c ti ca
ch ngha cng sn nn quc k i din Vit Nam trn th gii khng
cn l c vng. Tuy nhin c vng vn
l l c i din cho Vit Nam t do
dn ch trong lng mi ngi Vit trn
th gii. u c ngi Vit yu
chung t do dn ch th c s
hin din ca c vng. Mi khi gi cao
ngn c vng, ngi Vit mun ni ln
kht vng t do dn ch cho qu
TING VIT THC HNH

63

Lp 7
hng ca mnh, v ch khi no c t do
dn ch th ngi dn Vit mi c no
m v c hng mi quyn cn bn
ca con ngi.
C vng cn ni ln ngha cuc
u tranh khng ngng ca ngi Vit
yu nc em li t do cho mi
ngi dn Vit Nam. Hy vng mt
ngy khng xa, c vng s tr li ng tr trn qu hng Vit Nam t do.
Ng vng:
ch qun ch: (monarchy) nn cai tr ng u l ng vua.
ch thuc a: (colonialism) nn cai tr ti mt quc gia di s p t
bi mt nc khc. Vit Nam b nc Php chim lm thuc a (colony).
Cu Hong Bo i: vua Bo i thi xa ( lm vua nhng by gi
khng cn l vua)
quc trng: (head of state) ngi ng u mt nc
quc k: (national flag) l c i din cho mt quc gia
kch thc: (dimension) ln b ca mt vt
s thng nht: (unification) s kt hp li thnh mt
biu tng: (to symbolize) hm mang mt ngha bng no
ch thng tr: s cai tr vi tnh cch p bc, tn c
c ti: (dictatorial) s nm quyn bnh trong tay ca c nhn hay nhm
ngi
ch ngha cng sn: (communism) l thuyt cai tr t di s cm quyn
ca mt ng l ng cng sn.
dn ch: (democracy) h thng cai tr da trn s la chn ca ngi dn
kht vng: (to long for) mong mun
B. Tr li cu hi
1. Ngi Php bt u cai tr Vit Nam t nm no?
__________________________________________________________________
2. Ai lm quc trng ca Quc Gia Vit Nam?
TING VIT THC HNH

64

Lp 7
__________________________________________________________________
3. L c vng ba sc tr thnh quc k nm no?
__________________________________________________________________
4. ngha ca mu vng, mu v ba sc l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Em hiu th no khi thy ngi Vit hi ngoi xem trng l c vng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
qun: qun i, binh s
qun i: (troops, army); thit qun lut: (martial law); qun lc:
(armed forces) lc lng v trang; hi qun: (navy); thy qun lc chin:
(marine); khng qun: (air force)
qun: vua
qun ch: (king, monarch); minh qun: ng vua
sng sut; qun vng: nh vua
qun: ch ngi n ng
qun t: ngi c nhn cch, hc thc; lang
qun, phu qun: (my husband) ting ngi v dng gi chng (thi xa)
cu: c, thuc thi trc
cu chin binh: (veteran) ngi tng tham gia qun i; cu tng
thng: (former President); cu thiu t: (former major); cu c: (the
Old Testament)
TING VIT THC HNH

65

Lp 7
c: (poisonous, toxic)
thuc c: (poison); rn c: (poisonous snake); cht c: (poison) cht
ha hc c c; c hi: (harmful)
c: ch c mt
c chim: ginh ly cho ring mnh; c o:
(special); nn vn ha c o; c ti:
(dictatorial); c lp: (independent) ng mt
mnh; c quyn: (exclusive) ton quyn nm
gi; c tu: (to play solo) biu din mt mnh; c thn: (single) cha lp
gia nh
c: c; c gi: ngi c sch bo
cng: chung, cng chung
cng ng: (community) tp hp nhiu ngi lm thnh mt khi; cng
ng ngi Vit hi ngoi
cng ha: (republican) th ch vi cc chc v chnh quyn do dn bu
cng sn: (common property) th ch vi mi ti sn thuc v ca chung
cng tc: (to cooperate)
hng: (incense)
thp hng: (to burn incense); l hng (incense burner); hng hn:
(soul of the dead person);
hng: (perfume)
hng liu: (spice); hng thm: (perfume); hng v:
(taste, flavor)
hng: (village, country) lng, qu
qu hng: (native country); ng hng: (fellow countryman)
hng thn: (compatriot); hng c: (village regulation)

TING VIT THC HNH

66

Lp 7
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (qun lc) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (hi qun) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (cu hc sinh) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (rn c) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (c tu) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (cng ng) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (l hng) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (ng hng) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du chm phy
1. Dng trc th d, gi nh, nh l
Th d:
- thi ra trng nm nay s t trng tm vo kh nng hiu bit v
mi mt; nh l, kh nng vit vn, s nhanh tr trong vic tm gii
p cho vn , v kin thc tng qut phi rng ri trn mi phng
din.
TING VIT THC HNH

67

Lp 7
- Trc khi mua mt chic xe, anh phi nghin cu v tm hiu v chic
xe mt cch k lng; th d nh, bn ca chic xe, s mt gi
nhiu hay t khi xe c i, chn loi xe tha mn cho nhu cu ca
mnh, v phi tm hiu gi c cho chnh xc khng b h.
2. Dng trc nhng lin t hay ch lin kt hai mnh vi nhau nh tuy
nhin, v th, d sao, cng nh
Th d:
- Bch khng t c hng nht trong gii thi Vit Chnh T; tuy
nhin, em y vn vui v nh thng.
- Ba n pht khng cho n i chi vi bn ngy Ch Nht; d th,
ba n vn cho php bn ti nh chi.
t cu vi du chm phy.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Bt c ni u trong cng ng ngi Vit hi ngoi, l c vng ba sc
c trn trng nh cn cc c nhn. Em hy i tm hiu v cho bit l do
ti sao?
TING VIT THC HNH

68

Lp 7

Bi hc 10
A. Tp c v vit chnh t
Th Cng T Tin
Ngi Vit Nam quan nim,
Tri sinh ra vn vt, T Tin sinh ra
ta. Tri l v thn linh cao nht nn
ch c nh vua, l thin t, mi c
quyn cng t. Cc v vua nh
Nguyn thng lm l t Tri n
Nam Giao ti Hu t n Tri t v cu cho quc thi dn an. Cn
ngi dn th xem vic cng bi t tin l mt biu hin ca o hiu; mt
tinh thn thm nhun vo tm khm nh mt Vit tnh.
Ngi Vit ngh, cho d qua i nhng ng b t tin lun hin
din trong nh ph h v che ch cho con chu. Ngi sng v ngi
cht lun c s lin h mt thit vi nhau. Con chu lm iu sai tri s
lm pht lng v mang ting xu cho t tin, tc l phm ti bt hiu.
Bn th gia tin thng c t ni cao ro v chnh gia ca cn
nh. Nhng ngi giu c th xy mt cn nh ring ch dnh cho vic th
t; gi l t miu. Trn bn th gia tin bao gi cng c bi v hay hnh ca
ng b t tin, chn hng, n cy v chn nc l. Hai bn bn th
thng c bc honh phi ni ln cng c ca tin nhn, nh mt cu
i thng dng:
T tng cng c thin nin thnh,
T hiu tn hin vn i xng.
(Cng c t tin vng bn ngn nm,
Con hiu chu hin ngn i hng thnh.)
Ngi Vit quan nim sng sao cht vy,
khi dng gian n g, dng g th bn kia
th gii n ny, dng ny. Vi ng ng b
c ni n chn v tin bc tiu dng, vt
cng thng bao gm nhng th m ng b
yu thch nh nh ca, dng v tin bc
TING VIT THC HNH

69

Lp 7
bng giy; nhng vng m s c t i sau
khi cng ng b mang theo v m ph.
Vic cng bi t tin c thc hin nhiu ln
vo nhng dp l, tt trong nm. Ngay c nhng dp vui
bun, ngi ta cng lun chia s vi ng b; nh khi
con du mi v nh chng cng phi ra mt ng b
bng l bi gia tin.
Ngy nay, tc l th cng ng b ca ngi Vit
khng cn b xem l mt s m tn d oan. V
ngi Vit khng xem vic th cng ng b l mt tn ngng m ch l
mt tc l th hin lng hiu tho vi ng b t tin khut.
Ng vng:
v thn linh: (spirit) v thn linh thing
Thin t: con ca Tri. Ngi xa coi vua l con ca Tri xung cai
qun dn gian.
n Nam Giao: n Nam Giao ca triu Nguyn Hu l mt kin trc
dng cng t Tri t. Nh vua thng cng t vo mi u ma xun.
tm khm: (the bottom of ones heart) trong tn y lng
s lin h mt thit: (close relationship)
lm pht lng: lm mt lng, tri ngi no
ti bt hiu: ti lm tri vi o hiu
bi v: ming g c khc tn, chc v khi cn sng, ngy sinh, ngy cht ca
mt ngi
chn hng: chn dng cm nhang, hng. Ngi ta thng go hay
ct trong chn cm cy nhang.
nc l: (water) nc thng
bc honh phi: tm bng lm bng g hay giy, thng i mt
cp, trn vit hai cu i.
vng m: ch nhng lm bng giy (nh ca, xe, tin) vi
ng cho ngi c cng dng.
m ph: th gii ca ngi cht
s m tn d oan: (superstition) lng tin vo thn linh mt cch
m qung
tn ngng: (faith) lng tin
TING VIT THC HNH

70

Lp 7
B. Tr li cu hi
1. Theo ngi Vit Nam, ai mi c quyn cng t Tri? Ti sao?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ti sao ngi Vit th cng t tin?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Bn th gia tin thng c nhng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Trn bi v c ghi nhng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Khi cng t tin, ngi ta t vng m lm g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Ngi Vit thng cng bi gia tin vo nhng dp no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
tm: tim, tnh cm ca con ngi
lng tm: (conscience); tm: (to pay attention)
tm s: (confidence); tm tnh: (mentality, character);
tm hn: (soul)
TING VIT THC HNH

71

Lp 7
tm linh: (spirit); tm l: (psychological); tm tr: (mind); tm t:
(thought)
tm: gia
trung tm: (center); tm im: (central point)
mt: (gall bladder); sn mt: (gall stone); to gan ln mt: (greatly
daring)
mt ong: (honey); mt ngt cht rui
mt: (secret);
b mt: (secret); mt m: (to talk secretly); mt
hiu: (code); mt khu: (password); mt khu:
(secret zone); mt thm: (spy, detective); mt th:
(confidential letter); mt v: (secret service)
mt thit: (close); thn mt: (intimate)
tn: lng tin
tn : (believer); tn nhim: (to trust); bi tn: (breach of trust); cung
tn: (fanatic); m tn: (superstitious); uy tn: (prestige)
in tn: (telegram); thng tn vin: (correspondent); th tn dng:
(credit card)
m: in love
m n: (greedy); m m nhc: (to be crazy about music); m mi:
(absorbed in); m mn: (to be bewitched); m man: (to be in a coma)
m hoc: (to entice, to deceive); m l: (path of error); m mui:
(stupid); m sng: (delirious)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (lng tm) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

72

Lp 7
2. (tm hn) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (mt thm) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (thn mt) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (tn ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (th tn dng) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (m mi) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (m) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du hai chm (:)
1. Dng lit k danh sch.
Th d:
- Nhng l do v s tht bi xin vic lm ca anh y l: khng bit n
ni, khng chu xng xo i tm vic, khng mun lm nhng vic
anh khng thch.
- Ba tic hm nay c nhiu mn trng ming rt ngon nh: bnh
kem, c rem, thch da, sinh t tri cy.
2. Dng trch dn mt li ni.
Th d:
TING VIT THC HNH

73

Lp 7
- Trn Bnh Trng ni: Ta th lm qu nc Nam cn hn lm
vng t Bc.
- L Thng Kit tuyn b: t Nam l ca dn Nam.
t cu vi du hai chm.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Th cng t tin l mt phong tc xa
v ngay c ngy nay cng vn cn c
a s ngi Vit Nam thc hnh, nht
l trong nhng ngy l, gi, tt.
Em ngh th no v phong tc ny v
nu p dng cho chnh mnh th nn thc hnh th no?
TING VIT THC HNH

74

Lp 7

Bi hc 11
A. Tp c v vit chnh t
Sng Hng
Sng Hng l con sng quan
trng nht min Bc. V nc sng c
mu do nhiu ph sa nn c gi
l sng Hng. Sng bt ngun t tnh
Vn Nam bn Trung Hoa, chy vo
Vit Nam qua ng Lo Cai, chy
ngang H Ni v ra bin ng ti
ca Ba Lt, nm gia ranh gii tnh Thi Bnh v Nam nh. Sng Hng di
1,150 km vi on chy trn t Vit Nam di 510 km.
Hai ph lu chnh ca sng Hng l sng bn phi v sng L
bn tri. Sng v sng L bt ngun t Vn Nam v nhp vi sng Hng
ti tnh Ph Th. Sng Hng c phn lu bn tri l sng ung v sng
Luc. Sng ung l ng sng gip ni lin cng Hi Phng vi H Ni.
Phn lu bn phi ca sng Hng l sng y v sng i. Khi chy ngang
qua huyn M c, sng y c mt ph lu chy vo l sui Yn; y l
ng sng vo cha Hng.
Sng Hng c lu lng khng u n. Vo ma kh lu lng
gim ch cn 700 mt khi mi giy (m/s), nhng vo ma nc l c th
ln ti 30,000 m/s. Mc nc sng c th dng cao ln 12 mt vo ma
ma. ngn l lt, h thng sng Hng l h thng quy m nht
trong 4 h thng ca min Bc, c xy p t thi xa vi chiu di
1,314 km.
Sng Hng c nhiu cy cu bc
ngang. Mt cy cu ni ting H Ni
l cu Long Bin. y l cy cu st
u tin bc qua sng Hng c xy
t nm 1899 di thi Php thuc.
Cu di 1,862m v gm 19 nhp.
Sng Hng to nn mt vng
TING VIT THC HNH

75

Lp 7
ng bng mu m. ng bng sng
Hng rng 15,000 km, bng 4.5%
din tch nhng c dn s ng c
khong 21% ca c nc. ng bng
sng Hng bao gm 10 tnh ng
dn c ca min Bc, trong c H
Ni.
Ngy nay, sng Hng em li
cho min Bc mt li ch mi l in lc. Nhu cu in lc dn ti vic
nhiu p thy in c xy dng dc theo sng chnh v nhng ph
lu. p thy in gip ngn chn nc l v to ra in nng, nhng
ng thi lm bin ha dng sng v gy ra nhng tai hi v mi trng.
Mong sao con ngi lun thc s tn ti ca mnh gn lin vi thin
nhin m khng khai thc dng sng mt cch thi qu.
Ng vng:
ph lu: ch con sng ph chy vo sng chnh
phn lu: ch con sng chy ra t sng chnh
cha Hng: ngi cha ni ting nht trong khong chc ngi cha thuc
x Hng Sn, huyn M c, H Ni. Cha Hng c xy vo khong
cui th k 17, nm bn phi sng y. Cha Hng nm trong ng
Hng Tch vi nhiu thch nh hnh dng, hp dn nhiu khch du
lch nht vng Hng Sn.
lu lng: (flow volume) th tch nc chy qua mt im trong mt giy
l lt: (flood)
: (dike) dy t xy dc b sng ngn nc trn qua b gy lt li
nhp (cu): (bridge span) khong cch gia
hai chn cu
in lc: (electricity)
p thy in: (hydropower dam) p sn
xut in
in nng: (electric energy) nng lng in
lm bin ha: (to transform, to convert)
lm thay i t dng ny sang dng khc
TING VIT THC HNH

76

Lp 7
B. Tr li cu hi
1. Sng Hng bt ngun t u? Di bao nhiu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ph lu chnh ca sng Hng l sng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Phn lu chnh ca sng Hng l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Vo ma ma, nc sng Hng dng ln cao bao nhiu mt?
__________________________________________________________________
5. H thng sng Hng di bao nhiu cy s?
__________________________________________________________________
6. ng bng sng Hng bao gm my tnh?
__________________________________________________________________
7. Cu Long Bin bc qua sng Hng u?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
ngun: (source)
ngun gc: (source, origin); ngun tin: (source
of information); ngun sng: (source of a river);
TING VIT THC HNH

77

Lp 7
bt ngun: (to originate from); ci ngun: (origin, root)
ngun an i: (comfort); ngun t tng: (train of thought); ngun cm
hng: (inspiration)
gii: (circle, world)
th gii: (world); gii tr thc: (intellectual circle); n gii: (female);
nam gii: (male)
gii: (this world)
gii thiu: (to introduce); gii nghim: (curfew)
lu: (to keep) gi li; lu nim: (for a keepsake); lu danh: (to leave a
good name); lu luyn: (to be attached to); lu tr: (to preserve); lu
truyn: (to hand down)
lu: chy
lu lng: (flow volume); lu thng: (traffic); phiu lu:
(to wander); tro lu: (trend); lu hnh: (to circulate);
lu lot: (fluent)
lu manh: (scoundrel)
lu tm, lu : (to pay attention)
nhu: soft
nhu m: (modest, humble); nhu nhc: (feeble, weak)
nhu: cn thit
nhu cu: (need, requirement); nhu yu phm: (necessary things for daily
life); qun nhu: (military supplies)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (ngun gc) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

78

Lp 7
2. (ngun an i) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (n gii) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (gii thiu) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (lu luyn) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (lu thng) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (nhu m) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (nhu cu) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du hai chm (:)
Dng gii thch.
Th d:
- Thng khng lm ht bi thi hm qua: kt
qu ca s khng chu hc bi trc.
- ng y t chng t mnh khng phi l mt chnh tr gia gii:
ng pht biu nhng iu mang tnh cht k th chng tc.

TING VIT THC HNH

79

Lp 7
t cu vi du hai chm.
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Khi ln ln, em m c s lm ngh g?
-

Ti sao em chn ngh ny?


Din t v ngh ny.
Ngh ny thch hp vi em th no?
Em s lm g t n mc ch ?

TING VIT THC HNH

80

Lp 7

Bi hc 12
A. Tp c v vit chnh t
Vua L Thi T
Vua L Thi T tn tht l L Li, sinh
nm 1385, mt nm 1433. L Li l ngi
nh ui gic Minh ra khi b ci v l v vua
u tin lp nn nh Hu L; mt triu i
di nht trong lch s nc ta.
L Li sinh vo cui thi nh Trn trong
hon cnh t nc lon lc. Nm 1400, H
Qu Ly cp ngi nh Trn, lp nn nh H,
i tn nc ta l i Ngu. Nm 1407, nh
Minh phng bc tha dp t nc xo trn
em qun sang nh nc ta. Nh H c gng chng tr gic Minh nhng
khng ni. Su thng sau, H Qu Ly cng hai con l H Nguyn Trng
v H Hn Thng thua trn v b bt a v Tu. Nh Minh cai tr nc
ta k t .
Qun Minh cai tr dn ta rt tn bo. Chng v vt ca ci v ti
nguyn nc ta em v phng Bc. Chng cn ng ha dn ta bng
cch t sch v tn ph cc n th, cha chin lm cho ngi Vit
qun i ngun gc ca mnh. Nhiu cuc khi ngha ni ln chng li nh
Minh nhng u b tht bi.
Nm 1416, L Li cng 18 v anh hng lp
Hi Th Lng Nhai, t co Tri t kt ngha
anh em, th nguyn cng nhau dit gic Minh.
Nm 1418, L Li cng 50 v anh hng dng c
khi ngha Lam Sn. Cuc khng chin Lam
Sn ko di 9 nm v kt thc bng nhng chin
thng Chi Lng, Xng Giang, ng Quan,
buc tng nh Minh l Vng Thng phi rt
tt c qun lnh v nc, chm dt s h 20
nm ca nh Minh.
TING VIT THC HNH

81

Lp 7
Nm 1428, L Li ln ngi vua. ng cho
i tn nc ta thnh i Vit, ng
Thng Long v i tn Thng Long thnh ng
Kinh. Vua L Thi T ngi 5 nm, n nm
1433 th mt, th 48 tui. Con ng l thi t L
Nguyn Long ln ni ngi, tc vua L Thi Tng.
Vua L Thi T li cho hu th mt
tm gng bt khut chng ngoi xm ca dn
Vit. Cho d b p bc vi nhng th on nham
him nhm xa b vn ha, nhng ngi dn
Vit khng bao gi chu khut phc v lc no
cng c nhng anh hng sn sng ng ln hy sinh mng sng cu nc.
Ng vng:
Nh Hu L: (Later Le Dynaster) cc nh s hc gi l nh Hu L
phn bit vi nh Tin L (tn ti t nm 980-1009). Nh Hu L tn ti
gn 360 nm, t nm 1428 -1788, c thi gian t nm 1527-1533 ngi
vua v tay nh Mc. Sau mt thi gian, t nc tn ti hai ngi vua: L Mc, gi l Nam Bc Triu. Nh Mc lm ch vng t pha Bc, nh L
lm ch vng t pha Nam, t Thanh Ha tr vo.
triu i: khong thi gian tr v ca mt ng vua hay ca mt dng h vua
lon lc: tnh trng x hi ln xn, khng cn trt t, an ninh do c gic
gi.
H Qu Ly: lm quan di thi nh Trn, sau cp ngi nh Trn lp nn
nh H.
i Ngu: tn nc ta di thi nh H (t nm 1400-1407). Sau khi ln
ngi, H Qu Ly i tn nc t i Vit thnh i Ngu. Ch Ngu y c
ngha l "s yn vui, ha bnh", ch khng c ngha l "ngu si". H Qu Ly
nhn mnh l dng di h H, con chu Ngu Thun bn Trung Hoa, nn t
tn nc ta l i Ngu.
tha dp: (to take a chance to do something) li dng thi gian thun li
lm vic g.
H Nguyn Trng: l con trai ln ca H Qu Ly. ng l ngi pht minh
cch lm sng trng thi by gi. Sau khi qun Minh nh bi nh H, H

TING VIT THC HNH

82

Lp 7
Nguyn Trng b qun Minh bt cng cha v em l H Hn Thng gii v
Tu. V c ti c sng, ng c nh Minh cho lm quan trong triu.
H Hn Thng: con trai k ca H Qu Ly. H Hn Thng c cha
truyn ngi v lm vua t nm 1401-1407 th b nh Minh nh bi. ng b
bt cng cha v anh gii v Tu.
tn bo: (cruel) c c v hung d
v vt: ly i ht khng cha th g.
ca ci: (properties, assets) nhng th c gi tr do con ngi lm ra hoc
c sn trong thin nhin.
ti nguyn: (natural resources) ngun ca ci c sn trong thin nhin
ng ha: lm cho mt dn tc khc t b phong tc, tp qun, vn ha
ca h chuyn qua phong tc, vn ha ca mnh.
tn ph: (to destroy, to devastate)
n th: (a temple to worship) ni t chc l
nghi, cng bi cc v anh hng cht v nc
cha chin: (pagoda) nh xy ct ln c
lm ni th Pht, tu hnh, thng c nh s
hoc ni c .
ngun gc: (root, origin) ngun ci, gc gc
ca mt ngi: t tin ng b mnh l ai?
Phong tc, tp qun, vn ha ca mnh?
Hi Th Lng Nhai: Lng Nhai l tn mt
ngi lng nh thuc huyn Thng Xun, tnh
Thanh Ha. Ni vo nm 1416, L Li cng 18 ngi anh em kt
ngha, th nguyn tiu dit gic Minh nn c t tn Hi Th Lng Nhai.
t co: (to worship) cng dng l vt theo nghi thc trng th, c ching
trng v c bi vn tri t chng gim cho nhng vic lm ca mnh.
th nguyn: (to swear) ha vi nhau, nguyn cng nhau lm iu g .
Chi Lng: tn ca mt a danh lch s thuc tnh Lng Sn, cch bin gii
Lng Sn Trung Hoa 38 km v pha Ty Nam. Chi Lng l tn a danh
gn lin vi cc chin thng di thi vua L i Hnh, L Thng Kit
v L Li.
Xng Giang: tn ca mt thnh pha nam i Chi Lng. Khi qun Minh
thua trn Chi Lng th ko v thnh Xng Giang, nhng khi qun lnh
TING VIT THC HNH

83

Lp 7
n gn mi thy thnh b qun
Lam Sn chim ng. Qun Minh
nh ng qun ngoi cnh ng,
cch thnh Xng Giang 3 km.
ng Quan: l tn ca thnh
Thng Long. Sau khi qun Minh
chim nc ta i thnh ng
Quan.
Vng Thng: tng qun Minh, ng qun thnh ng Quan, b qun
Lam Sn bao vy, cui cng phi xin ha v rt qun v nc.
i Vit: l tn ca nc ta t thi vua L Thnh Tng (1054) n cui i
Trn (1400). Khi nh H ln thay i thnh i Ngu. n lc L Li ln
ngi nm 1428, ng i li tn i Vit. Cho ti nm 1804, vua Gia
Long i tn nc thnh Vit Nam.
ngi: (to be in the throne) lm vua
thi t: (crown prince) mt ngi con ca vua c chn sn sau ny
thay th vua cha
B. Tr li cu hi
1. L Thi T tn tht l g? ng sng vo th k th my?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Nc ta di thi nh H c tn l g?
__________________________________________________________________
3. Nh H chng tr nh Minh c bao lu?
__________________________________________________________________
4. Qun Minh cai tr nc ta th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

84

Lp 7
5. L Li cng 18 v anh hng lp Hi Th Lng Nhai vo nm no? lm
g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. L Li cng cc v anh hng pht c khi ngha Lam Sn vo nm no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Cuc khng chin Lam Sn ko di trong bao nhiu nm? V kt thc ra
sao?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. To sao tng nh Minh l Vng Thng phi rt tt c qun lnh v
Tu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Nh Minh cai tr nc ta trong thi gian bao lu? T nm no ti nm
no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. L Li ln ngi vua nm no? Nc ta c i tn th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Vua L Thi T lm vua trong bao nhiu nm? ng mt khi bao nhiu
tui ?
TING VIT THC HNH

85

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. in vo ch trng
L Li, 1433, nh Hu L, i Ngu, b bt, t sch, ngun gc,
Hi Th Lng Nhai, 9 nm, 1428, 1385, nh Trn, tn bo, em
v, n th, khi ngha, Chi Lng, 5 nm
1. L Thi T tn tht l ___________________, sinh nm __________, mt
nm ___________.
2. L Li l v vua u tin lp nn _______________________, triu i tr
v di nht trong lch s nc ta. (tr v : gi ngi vua)
3. H Qu Ly cp ngi __________________, lp nn nh H, i tn nc
ta l _________________.
4. H Qu Ly v hai con l H Nguyn Trng v H Hn Thng _____
_____________ gii v Tu.
5. Qun Minh cai tr dn ta rt ___________________. Chng v vt ca ci,
ti nguyn ca nc ta ________________ phng Bc.
6. Nh Minh ng ha dn ta bng cch __________________, tn ph cc
___________________, cha chin.
7. Nh Minh mun ngi Vit qun i ______________________ ca mnh.
8. L Li cng 18 v anh hng lp _______________________________ vo
nm 1416.
9. Nm 1418, L Li cng 50 v anh hng pht c ____________________.
10. Khi ngha Lam Sn ko di ______________ v kt thc bng nhng
chin thng ____________________, Xng Giang, ng Quan,
11. L Li ln ngi vua nm _____________, lp nn triu Hu L.
TING VIT THC HNH

86

Lp 7
12. Vua L Thi T ngi c _____________, n nm 1433 th mt.
C. Phn bit ngha
tin: (first) trc
u tin: (first, original); tin , tin vng: (the late
king); tin on: (to predict); tin phong: (vanguard,
pioneer); t tin: (ancestor); tin tri: (to prophesy, to
foretell); nh tin tri: (prophet)
tin: fairy
chuyn thn tin: (fairy tale); tin n, nng tin: (fairy); tin cnh,
tin gii: (fairyland)
hu: (back, behind, rear, future) sau
hu chin: (after war); hu phng: (rear); hu qu: (consequence); hu
thun: (to support); hu trng: (backstage); hu vn: (future); hu
mn: (anus)
hu: (generous)
hu i: (to treat well); hu hnh: (generous, liberally); hu t: (to
reward liberally)
i: (big, great) ln
i bc: (cannon); i biu: (representative); i chin: (world war); i
din: (to represent); i a s: (great majority); i dng: (ocean); i
hc: (university); i s: (important matter); i : (general idea); i
khi: (in general); i s hc: (algebra)
i: (generation) mt khong thi gian di
triu i: (dynasty); hin i: (modern, up to
date); thi i: (age, time); thi i Trung C:
(the Middle Age)
TING VIT THC HNH

87

Lp 7
i: nhanh, ct cho xong; lm i: (to act rashly);
ni i i s g!
tiu: (small) nh
tiu ban: (subcommittee); tiu bang: (state);
trng tiu hc: (elementary school); tiu i:
(squad); tiu nhn: (mean spirited); tiu s:
(biography); tiu thuyt: (fiction, novel)
tiu: (to urinate); i tiu
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)

1. (tin on) ______________________________________________________


__________________________________________________________________
2. (u tin) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (hu qu) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (hu i) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (i din) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (thi i) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (i ) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

88

Lp 7
8. (tiu thuyt) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du ba chm ()
1. t cui cu mang ngha cn na.
Th d:
- Nng tri ca ng ni Vit Nam nui nhiu gia sc nh g, b,
tru, ch, nga
- Chng ta nn n nhiu loi rau xanh tt cho ng rut nh rau
mung, rau ci xanh, rau ci ln, cc loi rau hng
2. t gia hay cui cu vi b lng hay hiu ngm.
Th d:
- Ti mun gip anh lm nhng kh ni ti ang b kt
- ng y ch ni p m v vic i ngh h bn Washingtion D.C m
chng ni gp ai hay bn tnh chuyn g vi ai?
t cu vi du ba chm.

1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

89

Lp 7
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Ai cng c mn chi m mnh yu thch. Em hy k v mn
chi m em yu thch nht.
- Vo dp no em c mn chi y.
- Ti sao em thch n?
- Em c nhng k nim g vi mn chi y?
- Mn chi gip em nhng g v tinh thn?

TING VIT THC HNH

90

Lp 7

Bi hc 13
A. Tp c v vit chnh t
Ca Dao
Vn chng Vit Nam gm hai
loi: vn chng bc hc v vn
chng bnh dn. Vn chng bc hc
l nhng tc phm v truyn, thi ca
c ghi li hoc in thnh sch vi tn
tc gi. Vn chng bnh dn l nhng
tc phm, cu v c truyn ming
trong dn chng v khng r ai l tc gi. Ca dao l mt loi vn chng
bnh dn.
V hnh thc, ca dao l nhng bi ht vi a s c lm theo th lc
bt. y l th th thun ty ca ngi Vit Nam v c vit vi rt t
ting Hn Vit. V ni dung, ca dao din t nhng s vic, s vt m ngi
dn tip xc hng ngy, ngay c nhng tnh cm t do mong mun thot
khi nhng l li h bi ca thi phong kin.
Li ca dao thng mang v gin d, mc mc nh:
Nh b nc chy chia hai
Ai v Gia nh, ng Nai th v.
Ca dao cn l ting ni phn khng, chm bim nhng lut l bt
cng ca gii quan li, giai cp thng lu, nhng h tc, nn cng
ho c b
ch trch thi trng nam khinh n:
Ba ng mt m n ng
em b vo lng cho kin n tha
Ba trm mt m n b
em v m tri chiu hoa cho ngi.
chng li h tc ly nhiu v:
i lng n nm l sung
Chng mt th ly, chng chung th ng.
TING VIT THC HNH

91

Lp 7
Ca dao cn biu l tnh yu hn nhin, trong sng ca i sng thn
d:
ai qut sch l rng
ti khuyn gi, gi ng rung cy
Rung cy rung ci rung cnh
Rung sao cho chuyn lng anh vi nng
Ngi nng dn cn ni v nhng vt hay sc vt chung quanh
mnh nh con tru thn thng:
Tru i ta bo tru ny
Tru ra ngoi rung tru cy vi ta
Cy cy vn vic nng gia
Ta y tru y ai m qun cng
Bao gi cy la cn bng
Th cn ngn c ngoi ng tru n.
Ngy nay, vic dng ting Vit vi
ni dung thun ty hn Vit tr thnh
quan trng hn bao gi ht. Khi mi dn
tc trn th gii c th giao tip vi nhau
qua phng tin truyn thng in t,
vn ha ca mi dn tc s b ha nhp
vo cng ng chung ca th gii. Mt
nn vn ha khng sc thi su m
s d b pha long v tr thnh mt gc. Bn phn ca mi ngi Vit l
phi gi gn bn sc ca mnh v ca dao lun l mt kho tng qu gi
chng ta tm v vi hn Vit.
Ng vng:
vn chng: (literature) ch nhng tc phm vn vit c tnh cch sng to.
bc hc: (learned, educated) c nhiu kin thc, hc rng
bnh dn: (popular) c nhiu ngi bit, hiu, dng
tc phm: (work of a writer) sch, th, bi vit ca nh vn, thi s, hay bc
tranh ca ha s
thi ca: (poems and songs) th, Vit Nam c li ht vi nhng bi th gi l
ngm th. Bi th no cng c th ngm c, nn th cng c gi l thi
ca.
TING VIT THC HNH

92

Lp 7
tc gi: (author) ngi vit mt cun sch,
bi th, bn nhc
cu v: (folk song) cu ca dao c ht
thnh bi ht
lc bt: th th thun ty Vit Nam i
tng cp vi cu su ch v cu tm ch.
thun ty: (pure, unmixed) vn gi
nguyn tnh trng ban u
ni dung: (meaning of a work) phn
ngha ca mt bi vn, ca dao.
l li: (way, manner) cch lm vic, sinh hot
h bi: (corrupt, depraved) khng c o c
phong kin: (feudalism) hnh thc kinh t, chnh tr ca thi vua cha ngy
xa
phn khng: (to resist) chng li
chm bim: (to ridicule) ch diu
bt cng: (unfair) khng cng bng
gii quan li: ch chung nhng quan chc cai tr
giai cp thng lu: (upper class) tng lp nhng ngi c quyn chc
hay giu c
h tc: phong tc lc hu, khng hp thi
cng ho c b: ch nhng ngi hip p dn ngho, yu th
trng nam khinh n: quan nim bt ngun t Tu coi trng con trai v
khinh r con gi
chiu hoa: loi chiu t tin c dt vi hnh bng hoa
hn nhin: (natural, spontaneous) khng c xu, t nhin
thn d: (countyside) min nng thn, min qu
ci: (root, origin) gc cy
nng gia: (farmer) nh nng, nng dn
qun cng: khng tic cng (qun: to mind)
truyn thng in t: (internet)
sc thi: (aspect, color) im khc bit vi nhng th cng loi
hn Vit: linh hn, dn tc tnh, s suy ngh, quan nim, li sng ca ngi
Vit
TING VIT THC HNH

93

Lp 7
B. Tr li cu hi
1. Vn chng bc hc l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Vn chng bnh dn l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Tn ca th th ca dao l g? Th th th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Cu ca dao no chng li h tc ly nhiu v?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Ti sao vic gi gn bn sc Vit Nam l quan trng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
nht: (one, first) mt, v tr cao nht
duy nht: (only, sole); hng nht: (first); thng nht: (to
unify)
nht nh: (surely, decidedly); nht quyt: (to determine)
nh: (two) hai
TING VIT THC HNH

94

Lp 7
nh: (second); c nht v nh: duy nht, ch c mt
nh: (second); hng nh; n v nh: (he arrived second)
tam: (three) ba
tam c nguyt: (trimester, three months); hnh tam gic: (triangle);
mo tam th: (tricolored cat)
t: (four) bn
hnh t gic: (quadrilateral); tui t tun: (forty years of age); t pha:
(on all sides); t tn: (scattered in different directions); t hi: bn bin;
t hi giai huynh : bn bin u l anh em; t ching: (everywhere);
t c v thn: (alone, no relatives) n c, khng bn b thn thuc
ng: (five) nm
ng cc: (the five cereals) tn gi 5 loi lng thc
cn bn: k, u, bp, go np, go t; ng sc:
nm mu cn bn: xanh dng, vng, , trng, en;
ng tng: (the five viscera: heart, liver, spleen,
lungs, kidneys) tm, can, t, ph, thn: tm l tim,
can l gan, t l l lch, ph l phi, thn; tui ng tun: (fifty years of
age); ng v hng: (five spices)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)
1. (duy nht) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (nht quyt) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (hng nh) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (tam c nguyt) __________________________________________________
TING VIT THC HNH

95

Lp 7
__________________________________________________________________
5. (t pha) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (t tn) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (ng cc) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (tui ng tun) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du ba chm ()
1. din t mt li ni hay ngh ngp ngng
Th d:
- Tn gi ging ni ngng ca em b, M i cho cho nghe
rt bun ci.
- Hy ht ngn di ra mt cht: khp ni xa xi chn tri
2. t u hay gia cu ra du phn vit c tip tc t mt on vn.
Th d:
- chy n xem con chun chun mu xanh l cy ang u trn
cng c ng kia.
- Hi ch Tt Canh Dn khai mc trang hong vi nhiu chu hoa
lan mu.

TING VIT THC HNH

96

Lp 7
t cu vi du ba chm.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Tt Nguyn n l ngy l quan trng nht ca ngi Vit Nam. Gia
nh no cng trang hong nh ca, mua sm qun o, hoa qu, qu
biu...
- Gia nh em sa son ngy Tt ra sao? Hy k ra.
- Em gip c g? Hoc tham gia vo vic ny th no?
- Em ngh th no v s sa son v n cho ngy Tt?

TING VIT THC HNH

97

Lp 7

Bi hc 14
A. Tp c v vit chnh t
Gi T Hng Vng
Dn tc Vit Nam c hai ngy l gi chung
l gi t Hng Vng v gi trn ng a.
Gi t Hng Vng c c hnh vo ngy 10
thng 3 m lch hng nm v c nng ln
thnh quc l. Ngy gi T th hin tinh thn
ung nc nh ngun ca ngi Vit, t lng
bit n vi cng lao dng nc v gi nc ca t
tin.
Theo truyn thuyt, ngun gc ca ngi
Vit khi u t Lc Long Qun v u C. u C sinh h 100 trng v n
ra 100 con. 50 con theo cha v min xui v 50 con theo m ln min
ngc. Ngi con trng li lm vua vi hiu l Hng Vng v ng
Phong Chu. Cc vua Hng truyn c t nht 18 i trong khong thi
gian 2000 nm v chm dt vo nm 258 trc Cng nguyn.
Gi T c t chc khp ni trong nc ngi n gi l n Hng.
n Hng xa nht l n Hng ni Ngha Lnh, tnh Ph Th min Bc,
v cng l ni vua thng ng ti lm ch t. Khu vc n Hng bao gm
nhiu kin trc tuyt p vi ba n: H, Trung v Thng. Theo nhng bc
thang ln ni, n u tin l n H. n H nh du s sinh h 100
ngi con ca Long Qun v u C. Ln cao hn l n Trung, l ni vua
Hng thng lui ti bn vic nc vi cc lc tng. y cng l ni
hong t Tit Liu dng ln vua cha bnh dy bnh chng nhn ngy Tt
Nguyn n. Tip tc ln cao na l
n Thng. y l ni cc vua
Hng lp l t Tri cu xin Tri
t ph h cho dn chng c m
no. Mi tm v vua Hng c th
n Thng.
L hi n Hng l ngy gi
TING VIT THC HNH

98

Lp 7
thing ling ca t nc, mi ngi khp ni v i hnh hng, nh
cu ca dao:
D ai i ngc v xui,
Nh ngy gi T mng mi
thng ba.
Vo ngy l hi, nhng lng ln
cn n Hng ni Ngha Lnh t chc
nhng m rc ti n. on rc
gm c voi an bng tre, nga bng g
hm mun loi u quy phc vua
Hng, cng cc mn n chay, mn,
mm ng qu v bnh dy bnh chng. m rc rt trang nghim v on
ngi ng o vi nhiu c x tng trng cho cuc xut qun. Sau nhng
nghi thc t l n Thng, nhiu on ht ma ca cc lng trnh din
ngh thut bn ngoi cc n. Ngoi ra, cn c nhng cuc thi ua nh
nh u, biu din trng, u vt, bn cung, v.v
Ngy nay ngi Vit khp ni trn th gii vn gi truyn thng t
chc l hi n Hng mi ngi Vit lun thc mi dy lin kt vi
nhau t mt ng t.
Ng vng:
Hng Vng: Hng Vng l tn cc v vua thuc thi k thng c trong
lch s Vit Nam, t nm 2879 TCN (trc Cng nguyn) ti nm 258 TCN.
Theo di tch cn li th ch c tn 18 v vua Hng nn sch v thng ghi c
18 i vua. Thc ra phi c nhiu i vua hn 18 mi tri di 2000 nm.
trn ng a: gi trn ng a
vo ngy mng Nm Tt ghi nh
chin thng ly lng ca vua Quang
Trung Nguyn Hu vo mng 5 Tt
nm 1789. Qun ta tiu dit 20
vn qun Thanh ti y v ui qun
gic v nc.
quc l: (national holiday) ngy l
ngh cho ton quc v nhn vin
chnh ph.
TING VIT THC HNH

99

Lp 7
truyn thuyt: (legend) chuyn c k li
bng ming t i ny sang i khc
min xui: min ng bng
min ngc: min i ni
trc Cng nguyn: vit tt l TCN. Cng
nguyn l vit gn li ca k nguyn Cng
gio, tc dng lch.
ch t: ngi ch s (iu hnh) nghi l
nh du: (to mark) ghi li, to nn s ghi
nh, li n tng
s sinh h: (giving birth) s sinh con
lc tng: quan v di thi Hng Vng.
thing ling: (sacred) ng tn th ( nhng ni th phng)
ln cn: (near) gn, trong vng
c x: (flag) c ni chung (c x rp tri)
u vt: (wrestling) mn u vt l b mn tranh ti thng c t chc
vo nhng ngy l hi ca lng.
B. Tr li cu hi
1. Ngy gi t Hng Vng l ngy no?
__________________________________________________________________
2. ngha ca ngy gi T l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________
3. Vua Hng Vng u tin l con ca ai?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
TING VIT THC HNH

100

Lp 7
4. n Hng xa nht nm u?
____________________________________
____________________________________
5. L t cc vua Hng c c hnh
n no?
____________________________________
____________________________________
6. K ra nhng th c dng cng trong ngy l gi T?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Ngi Vit trn th gii t chc l hi n Hng hng nm lm g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
lc: (six) su
lc c nguyt: 6 thng; hnh lc gic: hnh c 6 cnh; lc tun: 60 nm
(tun c ngha l 10 nm)
lc: (green) xanh l cy
lc: (to search, to rummage) tm kim
lc li, lc lo: (to search); lc sot, lc xt: (to
search)
lc: t
lc qun: (ground forces, army); lc a:
(continent, land) t lin; thy qun lc chin:
(marine)
TING VIT THC HNH

101

Lp 7
tht: (seven) by
tht: mt
tht lc: (lost); tht bi: (to fail, to lose); tht hn: (to break an
appointment); tht hc: (illiterate); tht ha: (to break ones promise);
tht nghip: (to be unemployed); tht vng: (disappointed)
bt: (eight) tm
th lc bt: th gm c cu 6 ch v cu 8 ch i thnh cp; hnh bt
gic: (octagon) hnh tm cnh; tui bt tun: 80 tui
bt: (small bowl) chn; bt hng: (incense bowl)
bt ngt: (immense, vast)
cu: (nine) chn
cu chng: (multiplication table); sng Cu Long: sng min Nam Vit
Nam chy ra bin bng 9 ca c v nh 9 con rng
cu: lu (tri vi tm); vnh cu: (lasting,
permanent)
thp: (ten) mi
ch thp, thp t: (cross); Hi Hng Thp
T: (the Red Cross); s thp phn: (decimal
number); thp phng: (all directions);
thp ton: (perfect, faultless)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha ca ch cho sn)

1. (lc tun) ________________________________________________________


__________________________________________________________________
2. (lc li) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

102

Lp 7
3. (lc a) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (tht hc) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (tht nghip) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (bt ngt) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (cu chng) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (thp ton) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du chm hi (?)
1. t cui mt cu hi trc tip.
Ghi ch:
a. Sau du chm hi phi vit Hoa
b. Khng dng du chm hi cho cu hi gin tip:
Chng ti mun bit ng Thng ngh s lm g cho nhng
ngi gi sng thnh ph ny.
Th d:
- Anh i ngh h th no?
- Nhng ngi ghi danh tham d c ti ng khng?
2. Dng du chm hi trong ngoc n ch s nghi ng:
Th d:
- Anh y t xng l tin s ton hc (?)
TING VIT THC HNH

103

Lp 7
- Dn s thnh ph ny l 3 triu ngi nhng nu tnh thm nhng
ngi lu th c th ln n 5 triu (?)
t cu vi du chm hi.

1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn:
Mt nm c 4 ma. Mi ma c nhng c im ring. Hy vit v mt ma
em thch nht. L do em thch? Em lm nhng g vo ma ? Em c nhng
k nim ng nh g?

TING VIT THC HNH

104

Lp 7

Bi hc 15
A. Tp c v vit chnh t
Ty Nguyn
Ty Nguyn, cn c tn l Cao
Nguyn Trung Phn, l vng t
pha nam dy Trng Sn bao gm 5
tnh: Kon Tum, Gia Lai, c Lc, c
Nng v Lm ng.
Vng Ty Nguyn ni ting vi
kh hu mt m, cnh ni rng ti
p v nhng sui thc nn th.
Thc ambri l mt trong nhng thc cao v hng v nht Vit Nam. H
a Nhim c to thnh t vic xy p thy in a Nhim cung cp
in cho min Nam. Chung quanh h c nhiu cnh p thng c lm
ni quay phim.
Ty Nguyn c thnh ph du lch ni ting l Lt. Lt nm
cao trung bnh l 1,500 mt nn kh hu mt m nh vng n i. Thnh
ph Lt do ngi Php dng nn lm ni ngh mt v cho ti nay vn l
ni nhiu ngi trnh cn nng bc ca vng ng bng min Nam.
Nhng thng cnh ni ting ca Lt l h Than Th, thc Cam Ly,
thung lng Tnh Yu.
Vng Ty Nguyn do nhiu cao nguyn hp li c cao t 500 mt
ti 1500 mt gm c: cao nguyn Kon Tum, Bun Ma Thut, Lm Vin, Di
Linh. t ai cao nguyn mang mu ca dung nham ni la rt ph hp
vi nhng loi cy cng nghip nh tr,
c ph, cao su, tiu. C ph l cy cng
nghip c trng vi din tch ln nht
so vi cc loi cy khc.
T xa, Ty Nguyn l ni sinh
sng ca nhiu sc dn thiu s nh
, Gia Rai, Ba Na, M Nng. ng ch
l ngi vi tp tc gia nh bao
TING VIT THC HNH

105

Lp 7
gm nhiu th h sng chung trong
nhng cn nh di, ng u l ngi
chng ca ngi n b ln tui nht
h.
Khi ni n Ty Nguyn l ni
n mnh t ca rng rm, th
hoang v ngi dn thiu s. Ngy
nay, s pht trin kinh t ln dn vo
nhng vng hoang d gy nguy c
tuyt chng cho cc loi th vt v lm phai m vn ha ca ngi th
dn. Nn ph rng khai thc g, ly t trng cy gip hy dit nhng
ging th him v nhng cy g qu lu nm. Gn y nht l vic khai thc
b xt lm nhm cng to thm nhim mi trng cho ton vng.
Hy vng vn minh khng ch mang li i hi p ng nhu cu vt
cht, m cn nng cao trnh hiu bit ca ngi dn v c quan chc
nng v s bo v mi trng thin nhin cui cng cn li ny.
Ng vng:
cao nguyn: (high plateau) vng t cao bng phng (cao hn vng ng
bng)
sui thc: sui v thc
hng v: (imposing) to ln
p thy in: (hydroelectric dam)
vng n i: (temperate zone) vng kh hu nm gia hn i v nhit i
vi bn ma r rt.
thung lng: (valley) di t trng nm gia hai sn ni
dung nham: (lava) cht lng t ni la phun hay chy ra
cy cng nghip: (industrial trees,
plants) nhng loi cy trng hng lot
vi tnh cch k ngh nh cao su, ma,
tr, bp, da
sc dn thiu s: (ethnic minority)
ln: (to encroach)
hoang d: (uncultivated land,
wilderness area)
TING VIT THC HNH

106

Lp 7
nguy c: (danger, peril)
tuyt chng: (extinct)
khai thc: (to develop)
b xt: l mt loi qung nhm c mu
hng. T b xt, ngi ta ly ra alumina
(Al2O3) lm nhm.
c quan chc nng: (responsible
authority)
B. Tr li cu hi
1. Ty Nguyn cn c tn l g? V nm u?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Kh hu ca Ty Nguyn th no? Ti sao?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Thnh ph ni ting Ty Nguyn l g? V ni ting th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. K tn 2 cao nguyn thuc Ty
Nguyn?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
TING VIT THC HNH

107

Lp 7
5. Dn sng Ty Nguyn t xa l ai?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
du: (to walk) i li, di chuyn
du lch: (to travel); du hc: (to go abroard to study); du khch: (tourist);
qun du kch: (guerilla fighter); dn du mc: (nomad)
du ng: (vagrant); du cn: (hooligan)
du dng: (melodious, harmony)
ng: cng nh nhau
ng m: (homophonic); ng u: (equal);
ng hng: (fellow countryman); ng bo:
(people) dn chng; ng la: (accomplice);
ng lng: (unanimous); ng minh: (allied);
ng phc: (uniform)
ng: (tr em)
nhi ng: (young child under teenage) tr em di v thnh nin; ng
dao: (children song); ng trinh: (virgin)
ng: (copper); ng: (tin ca Vit Nam); ng rung: (field); ng c:
(prairie); ng h: (clock); ng h eo tay: (wrist watch)
nghip: ngh lm n, sinh sng
ngh nghip: (occupation, career); nghip on: (union); s nghip:
(career); c nghip: (fortune)
nghip: duyn n t kip trc theo quan nim ca nh Pht
thiu: t
thiu s: (minority); ti thiu: (minimum)
TING VIT THC HNH

108

Lp 7
a: (much, many) nhiu
a s: (majority) phn nhiu; a ti: (to have many talents); a cm:
(sentimental); a dng: (diversified); a nghi: (suspicious, distrustful)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha)

1. (du lch) ______________________________________


________________________________________________
________________________________________________
2. (du dng) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (ng hng) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (ng c) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (s nghip) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (ti thiu) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (a ti) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (a nghi) ________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

109

Lp 7
D. Vn phm
Du chm than (!)
t cui cu t s ngc nhin, ta thn, tc gin, vui mng.
Th d:
- Chy nhanh ln!
- Cho anh! Hm nay anh i u m mc qun o tm tt vy?
- Tri i! Con ch n ht chn cm ca b Tho ri!
- ni ri m! C khng n mui c n!
Ghi ch: sau du chm than phi vit Hoa.
t cu vi du chm than.
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Hc Vit ng c nhng iu thch v khng thch.
a. Hy ni v iu em khng thch v Vit ng.
b. Hy ni v iu em thch v Vit ng.
TING VIT THC HNH

110

Lp 7

Bi hc 16
A. Tp c v vit chnh t
Nguyn Tri
Nguyn Tri sinh nm 1380, l con ca
Nguyn Phi Khanh v b Trn Th Thi.
Nguyn Tri l chu ngoi ca quan T
Trn Nguyn n, thuc dng di tn tht
nh Trn. Trn Nguyn n l chu nm i
ca vua Trn Thi Tng, vua Trn u tin ca
nc ta.
Khi nh Trn sp th nh H ln
thay. Qun Minh ly c khi phc nh Trn
sang nh nc ta. Cha Nguyn Tri l
Nguyn Phi Khanh, ang lm quan cho nh
H, b gic bt cng vi cha con H Qu Ly gii v Tu. Nguyn Tri
cng em trai theo tin cha trn ng gii i. n i Nam Quan, cha ng
khuyn nn tr v tm cch ra nhc cho t nc v ng vng theo.
Sau , Nguyn Tri tham gia vo cuc khi ngha Lam Sn do L
Li khi xng lt ch h ca nh Minh. ng tr thnh qun
s gip L Li trong vic son tho cc vn bn tr li qun Minh, cng
nh chin lc, chin thut nh qun Minh.
Sau khi qun Minh thua trn v rt v nc nm 1428, Nguyn Tri
son tho Bnh Ng i Co, l mt tc phm vn hc, cho dn chng
bit nc ta ginh c c lp sau khi nh ui gic Minh ra khi b
ci. L Li ln ngi vua, tc L Thi T, phong cho Nguyn Tri chc tc
v cho i tn h thnh h ca vua.
Nm 1433, khi vua L Thi T mt, con ca vua l Thi t Nguyn
Long ln ni ngi, tc vua L Thi Tng. Lc u b triu thn gim pha,
Nguyn Tri t quan v n qu nh ti ni Cn Sn. Sau mt thi
gian khi vua L Thi Tng ra tay dp ht lon thn, Nguyn Tri quay li
gip vua.
TING VIT THC HNH

111

Lp 7
n nm 1442, Nguyn Tri b vu oan trong v n L Chi Vin.
ng b triu nh khp ti git vua nn c 3 i h nh ng u b git
cht. ng mt ngy 16 thng 8 nm 1442. Nguyn Tri li nhiu bi
th, bi vn c gi tr cho chng ta ngy nay. n nm 1464, vua L
Thnh Tng xem xt li v n v gii oan cho Nguyn Tri.
Gii thch ch kh:
T : T l tn ca mt chc quan thi xa trong hng Tam Cng:
Thi y, T , T Khng. Nhng chc v ny c phong cho h hng
ca vua, t khi tham d vo chnh s.
Trn Nguyn n: l con ca Uy Tc vng Trn Vn Bch, chu ni Vn
Tc vng Trn o Ti, chu c ca Chiu
Minh vng Trn Quang Khi, cht ca vua
Trn Thi Tng.
Tn tht: (Kings relatives) dng h nh vua
Nh H: (Hos Dynasty) lm vua nc ta t
nm 1400-1407 qua 2 i vua: H Qu Ly v
H Hn Thng.
cha con H Quy Ly: tc H Qu Ly v H
Hn Thng
i Nam Quan: Nam Quan l tn ca i ca
Vit Nam, ch gip vi Trung Hoa. Hin ti i
Nam Quan thuc ch quyn Trung Quc.
nhc: (disgrace) danh d b xc phm nng n.
khi xng: (to take the initiative) thnh lp, to dng mt chuyn g
ch h: (the yoke of slavery) ch n l
qun s: (adviser) ngi k cn v thng lnh gip by mu lp k
son tho: (to write a draft) ghi ra, tho ra, vit ra
vn bn: (writing) cc bi vit quan trng
chin lc: (strategy) k sch tng qut
chin thut: (tactics) k sch phm vi nh (cc b)
Bnh Ng i Co: tn ca mt tc phm ln ca Nguyn Tri, khng
nh nn c lp ca nc ta
c lp: (to be indepedent) c ch quyn, khng l thuc vo nc khc
TING VIT THC HNH

112

Lp 7
b ci: (frontier, border, territory) phn lnh th
ca mt nc
chc tc: (a rank) danh v th hin quyn hn ca
mt ngi no
triu thn: cc quan li trong triu
gim pha: (to backbite, to backstab) t iu ni xu
ai ngi khng cn c ngi khc tin tng
t quan: (to resign) xin khng gi chc v g
n: (to live the life of recluse) xa lnh mi ngi,
ni no khng ai bit
Cn Sn: tn ca mt ngn ni nh l ni n ca Nguyn Tri, thuc
huyn Ch Linh, tnh Hi Dng ngy nay
lon thn: ch nhng ng quan xu trong triu, lm cho triu nh ln xn,
ri ren
vu oan: (to accuse falsely) vu cho ngi no lm iu g m ngi ta
khng lm.
v n L Chi Vin: tc v n Vn Vi. Khi vua L Thi Tng i tun c
Nguyn Th L l v ca Nguyn Tri theo hu, vua c gh qua nh Nguyn
Tri Cn Sn, sau vua i ti L Chi Vin thc sut m ri cht. Triu
nh vu cho Nguyn Tri cng vi Nguyn Th L ti git vua.
khp ti: buc phi nhn ti
gi tr: (valuable) c ch li, c ngha, ng qu
gii oan: (to clear of a false charge) lm cho ht b oan c
B. Tr li cu hi
1. Nguyn Tri l con ca ai? ng cn l chu ngoi ca ai?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Qun gic no sang nh nc ta khi nh H ln thay nh Trn lm
vua?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

113

Lp 7
3. V sao Nguyn Phi Khanh b bt gii v Tu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ai theo tin Nguyn Phi Khanh trn ng gii v Tu?
__________________________________________________________________
5. Nguyn Tri tin cha n u th quay v?
__________________________________________________________________
6. V sao Nguyn Tri khng tip tc tin cha m quay v nc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Nguyn Tri tham gia vo i qun do ai khi xng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ng lm vic g trong i qun ny?
__________________________________________________________________
9. Bi Bnh Ng i Co ni ln iu g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Sau khi t quan, Nguyn Tri v sng u?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Sau khi tr li gip vua, Nguyn Tri b vu oan trong v n g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

114

Lp 7
12. Kt qu v n th no?
__________________________________________________________________
13. Ai gii oan cho Nguyn Tri?
__________________________________________________________________
C. in vo ch trng
Bnh Ng i Co, gim pha, by tnh
mu k, vu oan, lm quan, Nguyn Phi
Khanh, chu ngoi, i Nam Quan, son
tho, qun Minh, triu thn, L Thnh
Tng, Trn Th Thi, ba h, Lam Sn,
lon thn
1. Nguyn Tri l con ca ________________________ v m l b
_________________
2. Nguyn Tri l ___________________ ca quan T Trn Nguyn n.
3. Khi nh Trn sp , nh H ln thay, ___________________ sang nh
nc ta.
4. Cha Nguyn Tri l Nguyn Phi Khanh ang ____________________ cho
nh H nn b gic bt gii v Tu.
5. Khi tin cha n ________________________, Nguyn Tri quay v
nc theo li cha dy.
6. Nguyn Tri tham gia vo cuc khi ngha __________________ do L Li
khi xng lt ch h nh Minh.
7. Nguyn Tri gip L Li trong vic _________________ cc vn bn tr li
qun Minh v __________________________ nh qun Minh.
8. Nguyn Tri son bi _______________________________.
TING VIT THC HNH

115

Lp 7
9. Di thi Vua L Thi Tng, Nguyn Tri b ___________________ nn
t quan v n ti ni Cn Sn.
10. Sau khi Vua L Thi Tng ra tay dp _________________, Nguyn Tri
quay li gip vua.
11. Nguyn Tri b ____________________ trong v n L Chi Vin.
12. Nguyn Tri b triu nh khp ti git vua nn c ________________
nh ng u b git cht.
13. Sau khi ln ngi, vua _______________________ gii oan cho Nguyn
Tri.
D. Phn bit ngha
dng: (current, stream)
dng nc: (current of water); dng in:
(electric current); bi ngc dng: (to swim against the current)
dng: (lineage, strain, descent)
dng di, dng ging: (lineage, descendent, family); dng di qu tc:
(noble birth); dng di tin rng: con rng chu tin; dng h: (family,
blood line) nhng ngi cng chung huyt thng
dng: (line) hng ngang trn mt giy; dng k, dng ch
tn: chu
chu ch tn: (the eldest son of ones eldest son)
tn: dng h
tn miu: nh th t tin ca dng h; tn tht: (royal family) dng h
nh vua; tn n: ngi con gi thuc dng di nh vua

TING VIT THC HNH

116

Lp 7
tn: cao
tn sng, tn th: (to venerate) tn knh v cao;
tn nghim: (solemn) trang nghim; tn trng: (to
respect)
tn gio: (religion)
chin: (to fight)
chin u: (to fight); cu chin binh: (veteran);
chin cng: (feat of arms); chin trng: (battlefield); chin s: (fighter,
soldier); chin tranh: (war); chin xa: (tank); chin hm: (warship);
chin u c: (fighter airplane)
dnh: (to reserve, to save)
dnh, dnh dm: (to save); ch dnh ring: (reserved seats)
ginh: (to dispute)
tranh ginh, ginh git: (to dispute); ginh ly th trng: (to try to
secure market share)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha ca ch)

1. (dng nc) _____________________________________________________


__________________________________________________________________
2. (dng h) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (chu ch tn) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (tn nghim) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

117

Lp 7
5. (chin tranh) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (chin hm) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ( dnh) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (tranh ginh) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
. Vn phm
Du ngoc kp
1. Dng ch mt cu ni hay cu trch dn
Th d:
- Nhng ngi biu tnh la ln: T do cho Vit Nam.
- B Ngoi trng Hoa K va tuyn b: Hoa K mun giao thng vi
tt c cc quc gia trong vng ng Nam .
2. Dng cho nhng ch hay nhm ch mun nhn mnh hay ma mai
Th d:
- B y lm ra v kiu cch ca mt c gi tr c khong hai mi
tui.
- ng ta khoe ng h eo tay ca ng ng gi mi ngn y!
Ghi ch:
Cch dng ngoc kp vi nhng du chm cu:
a. Du chm v phy t bn trong ngoc kp
- Hy lun lun c gng lm ngi tt, thy Phong ni, bng cch
hc hi bt c iu g gip mnh phn bit c phi tri.
b. Du chm phy v du hai chm t bn ngoi ngoc kp
- Nhng iu ng y ni ch nn nghe chi cho vui; chng ti bit
ng y t thi cn mi ng qun gh nh trng.
TING VIT THC HNH

118

Lp 7
- Nhng ngy ngh ny l c hi np in: c quyn ng tr v
i mua sm qun o.
c. Du chm than v du chm hi th ty trng hp. Khi du chm
than hay chm hi khng thuc v cu th chng nm bn ngoi ngoc
kp.
- Thng b la ln: Coi ka m, ci diu ca con bay ln cao!
- Ti nh anh mua gim ci xanh ch khng phi ci gi!
- C y hi: C th cho ti i nh xe xung khu
Little Saigon khng?
- Phi chng anh trng g ha cuc? (con
cuc cuc l mt loi g nh nh quail sng
rng)
t cu vi ngoc kp.
1. (trng hp 1) _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

119

Lp 7
E. Lun vn
ti bi lun vn
Mi ngi trong x hi u phi lm vic; ngi ln phi i lm kim
sng, tr em phi i hc. Hy ni ln suy ngh ca em v s hc: mc ch
ca s hc? Hc th no cho c hiu qu? Hy k chuyn i hc ca em?

TING VIT THC HNH

120

Lp 7

Bi hc 17
A. Tp c v vit chnh t
Tranh u cho Nhn Quyn Vit Nam
Sinh hot ca ngi Vit hi ngoi
bt c ni u cng c nhng bui hi hp
nhm tranh u cho nhn quyn ca ngi
dn Vit Nam. iu ny lm cho nhiu
ngi dn bn x ngc nhin t hi: mt
nc Vit Nam ngho i xa kia ang dn
dn hi phc v i sng ngi dn ang trn sung tc hn th ti sao
cn phi tranh u? Ngi dn nc ngho nh Vit Nam cn c cm no
o m v gio dc trc, sau mi c th hiu v thc gi tr con ngi
ca mnh; tc l nhng quyn hn cn bn ca mt con ngi. Tht ra y l
l lun t cn bn trn s khinh mit gi tr ngi dn Vit Nam bnh
vc cho s n p v bt cng do chnh quyn c ti gy ra.
Vit Nam hin nay ang nm di s cai tr c ti ca nh cm
quyn cng sn. Ngi dn Vit Nam khng c nhng quyn t do cn
bn nh t do tn gio, hi hp, bo ch, ngn lun. Trn phng din
lun l, n p hay hn ch nhn quyn l v nhn o, khng th chp
nhn thi i hin nay; ging nh nn n l vy. V phng din kinh t,
nhn quyn l khi im hu hiu nht cho mi tin b ca x hi. C t
do, con ngi mi c nhng sng to gip cuc sng ngy mt hon thin
hn v to nn mt th gii cng bng.
Nhn v lch s nhn loi, nhng gi tr t do,
dn ch v nhn quyn khng bao gi n t nhin
m phi i bng nhng s hy sinh to ln ca nhiu
ngi. Ngi dn Vit Nam mun c nhn quyn
cng khng ngoi l. V th cn phi c s tranh u
ca nhiu ngi Vit yu nc mi c th tho g
ci neo nng n ca cng sn ang gh bc tin
con thuyn Vit Nam.
TING VIT THC HNH

121

Lp 7
Ngi Vit hi ngoi sng th gii t
do lun mong mi ng bo Vit Nam
cng phi c cc quyn con ngi nh mnh
v thng xuyn t chc nhng cuc biu
tnh hay vn ng cho nhn quyn Vit
Nam. y l cch thc ni ln cho mi
ngi trn th gii bit rng nh cm quyn
Vit Nam ngy nay khng tn trng cc gi
tr nhn quyn tr thnh chun mc quc t cho mi quc gia vn minh.
Tui tr Vit Nam nn hc gng cc dn tc nhng nc c ti
trn th gii cng ng ln lt ch c ti nh n , Phi Lut
Tn, Ba Lan, v.v., bng cch hc hi v hun c tinh thn dn tc, sau
ny tip ni cha anh trong cng cuc tranh u nhn quyn cho ngi dn
Vit Nam km may mn qu nh. Ch khi no c t do dn ch v cc
quyn lm ngi c tn trng th Vit Nam mi c th tr thnh mt quc
gia c lp v hng cng c.
Ng vng:
tranh u: (to fight for) phn i, ku ni t c iu g
nhn quyn: (human right) nhng quyn cn bn ca con ngi nh quyn
t do tn gio, t do bo ch, t do ngn lun, t do hi hp
dn bn x: (native people) ngi sng ni mnh sinh ra
hi phc: (to recover) ly li sc lc
sung tc: (well off, sufficient) c y , d d
s cai tr c ti: (dictatorial rule) s iu hnh mt nc di c quyn
ca mt ngi hay mt ng
nh cm quyn cng sn: (communist government) h thng iu hnh
t nc theo kiu cng sn
cng sn: (communism) l thuyt v ng li iu hnh quc gia di s
c ti ca giai cp cng nhn (working class)
t do ngn lun: (freedom of speech) t do n ni
chiu hng: (trend)
lc hu: (falling behind) s xung dc, tht li
lun l: (moral) nguyn tc v s ng sai, phi tri
TING VIT THC HNH

122

Lp 7
n p: (to suppress) nn bng sc mnh
v nhn o: (inhuman) khng c tnh ngi, c c
khi im: (starting point) im bt u
hu hiu: (efficient) c hiu qu
s tin b: (progress, advance) s kh hn, tt hn
ci neo: (anchor)
gh: (to hold back) lm cho chm li
vn ng: (to campaign)
ch : (regime, system)
hun c: (to forge, to form) to dng, lm theo mt
khun mu
B. Tr li cu hi
1. Hy k 3 quyn t do cn bn.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ti sao s c ti l khng ng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. V sao ngi Vit hi ngoi tranh u cho nhn quyn Vit Nam?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4. Tui tr nn lm g tip ni cng cuc tranh u
cho nhn quyn ny?

TING VIT THC HNH

123

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
nhn: (men) ngi
nhn cng: (labor); nhn danh: (on behalf of); nhn dn: (people);
nhn o: (humane); nhn gian: (this world); nhn hu: (kindness);
nhn loi: (mankind); nhn mng: (human life); nhn lc: (human
power); nhn phm: (human dignity); nhn to: (artificial); nhn vin:
(personnel)
nhn: (cause) nguyn nhn; nhn qu: (cause anh effect)
nhn: phn li bn trong
bnh bao nhn tht; bnh trung thu nhn thp cm; bnh t nhn tm tht
nhn: (multiply) tnh nhn; 2 nhn 3 l 6
nhn: lng thng ngi; c lng nhn: c lng thng ngi; nhn
nhng: (to make concession)
gio: (to teach, to instruct) dy, ch bo
gio s: (professor); gio dc: (education); gio hun: (to educate, to
teach); sch gio khoa: (textbook); mu gio: (elementary); gio vin:
(primary school teacher)
gio: (religion, cult) o, tn gio
gio s: (missionary); gio dn: (Catholic) ngi
theo o Cng gio; Gio hong: (Pope); gio
hu: nhng ngi theo cng mt tn gio; gio l:
(dogma, doctrine); gio ng: (church)
TING VIT THC HNH

124

Lp 7
ngn: li ni
ngn ng: (language); t do ngn lun: (freedom of
speech); chm ngn: (maxim); danh ngn: (famous
words); pht ngn vin: (spokeman); tuyn ngn c
lp: (declaration of independence); thng ngn:
(interpreter)
hi: tr li
hi m: (to answer a letter); hi hng: (to repatriate); hi
hu: (to retire); hi k: (memoir); ca hi mn: (dowry); hi phc: (to
recover)
hi: (time, period)
hi 2 gi: (at two oclock); hi y, hi xa: (at that time); hi ny: (just
now); hi trc: (previously)
hi: khong thi gian lin tc; hi trng; hi chung
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha ca ch)
1. (nhn danh) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (nhn lc) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (gio s) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (gio dn) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (chm ngn) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

125

Lp 7
6. (hi m) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (hi xa) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. (hi phc) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du ngoc n ( )
1. Dng ng khung phn gii thch, thm ngha cho ch hay nhm ch
i trc n.
Th d:
- Khi anh lm xong ht nhng vic ny (v khng cn vic g khc) th
anh c ra v.
- Tng s hc sinh ca trng Vit ng ny l 300 em (tnh theo con s
ghi danh).
2. Dng ng khung cc s th t trong cu.
Th d:
- Nh em c 3 phng ng: (1) phng ba
m rng nht vi phng tm ring, (2)
phng ch Kim c ca s hng ra sn sau rt mt m, v (3) phng
em c ca s quay ra mt ng v hng ng n mt tri mi
bui sng.
- Cch nu cm gm c nhng bc sau y: (1) vo go, (2) ngm
go trong nc khong 1 ting cho go thm nc, (3) nhm chng
mc nc cao hn go khong 1 t ngn tay v b ln bp nu (y
vung kn), v (4) khi cm si v cn ht nc th vn nh la, riu riu
khong 15 pht th cm chn.
TING VIT THC HNH

126

Lp 7
t cu vi du ngoc n.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
ng b, ba m em tri qua mt cuc hnh trnh y kh khn n x
M ny v phi lm vic vt v to lp cuc sng vng chi ngy nay.
Em hy k v nhng kh khn m ng b, ba m em tri qua.
Em hc c bi hc g khi bit c s hy sinh to ln ny ca ng b,
ba m?
TING VIT THC HNH

127

Lp 7

Bi hc 18
A. Tp c v vit chnh t
Hc Ting Vit L Cn Thit
T khi ngi Vit b nc ra i t nn cng
sn sau nm 1975, vn gi gn ting Vit tr
thnh mi u t cho nhiu ngi Vit hi ngoi.
Nhng phi chng s phn ting Vit cng s
ging nh ngn ng ca cc sc dn thiu s
khc M v s b m dn theo thi gian? Theo
lch s di dn, khi mt nn vn minh thp trn
ln vi nn vn minh cao hn th nn vn minh
thp s b nut chng. y l mt thc t khng
my sng sa cho tng lai ting Vit hi ngoi.
Hc mt ngn ng khng ch n thun hc mt kiu xp ch l
lng m chnh l hc vn ha ca mt ging ngi: cch sng, cch biu
hin, s suy ngh, s khn ngoan, kinh nghim, v tnh cm ca ging ngi
. i vi ngi Vit l tm hiu mt kinh nghim sng v nn vn ha tri
di bn ngn nm vi bit bao kin thc c th qu gi, rt b ch cho s
thng tin bn thn.
Ngi Vit hc ting Vit th chng khc no soi mnh trong gng;
va thch hp va d dng. Mt chic o may cho mt ngi th chng ai
mc n p hn chnh ngi ch ca chic o y. y l iu rt hin
nhin. Nhiu ngi tr lm tng rng mnh
ch thch hp vi vn ha M; nhng khi ln ln
v n lc c tui, h bt u nhn ra nt khc
bit tn thm tm mnh m quay tr v vi
vn ha Vit Nam. Cui cng h khm ph ra
chnh mnh cm thy an vui hn vi vn ha
Vit; nh n cm Vit hay ni ting Vit.

TING VIT THC HNH

128

Lp 7
Ngy nay, s tin b ty thuc s khc bit ch khng phi ng
nht. S khc bit v cch suy ngh d ny ra nhng pht minh mi l v y
chnh l yu t ca s tin b. Mt quc gia c nhiu pht minh s l quc
gia ng hng u th gii. Hoa K gi v tr
hng u th gii v c nhiu sc dn; nhiu
sc dn mang ti nhiu t tng mi l gip
cho x hi sinh ng v khng ngng tin ln.
Ngi Vit x M cng tng c nhng
ng gp tch cc cho nc M. Nhng ng
gp ny ch c th tip tc ngy cng nhiu
hn khi vn ha Vit cn tn ti v pht trin.
Trn bnh din thu hp hn l cng ng
ngi Vit hi ngoi, ni tr thn cho nhiu
ngi Vit v l t im vn ha Vit hi ngoi, vic bo v v gn gi
cng ng cng l mt trch nhim ca mi ngi Vit. Vic ny ch c th
thc hin c bng vic lu truyn ting Vit cho th h tip ni.
Khi nhn danh xng ngi Vit l ta ang m ch qu hng Vit Nam
ca mnh. Mt ngi Vit khng c t quc th khng phi l ngi Vit thc
s, m ch l ngi Vit qua b o. Ngy nay qu hng Vit Nam ang
qun qui di ch thng tr bo tn ca ch cng sn. Dn Vit khng
c nhng quyn t do cn bn lm ngi. y l iu ng l ra khng th
xy ra cho bt c dn tc no ang thi im vn minh ca th k 21. L
ngi Vit th phi c mi quan tm v s hng vong ca t quc mnh.
Mt con nga au, c tu khng n c, ging vt cn bit thng ng loi
ca chng hung h con ngi.
Hc ting Vit l im khi u sng lm ngi Vit, ng gp cho
t nc s ti, cho cng ng v gip hng phc qu hng Vit Nam.
Ng vng:
t nn: (to run from danger, to take refuge)
chy ra khi ni nguy him ti ni an ton hn
mi u t: (worriness) s lo lng
sc dn: (ethnic) mt ging dn
thiu s: (minority) s t
di dn: (emigration) s di chuyn dn c t
TING VIT THC HNH

129

Lp 7
vng ny ti vng khc vi s lng ln
n thun: (pure) khng trn ln nhng th khc
s thng tin: (progress, advancement) s i ln,
tin b
hin nhin: (obvious) r rng, d nhn thy
thm tm: (deep inside the heart) tm bn trong
y lng
t im: (concentration point) im hi t, ni mi
th hng v
lu truyn: (to hand down) truyn li, li
qun qui: (to writhe, to squirm) un mnh trong s
kh chu, au n
hng vong: (ups and downs) s ln xung, s hng thnh v xung dc
hung h: (much less, despite, even though)
hng phc: (to recreate) xy dng li cho kh hn
B. Tr li cu hi
1. Khi mt nn vn ha cao gp mt nn vn ha thp th nn vn ha thp
s nh th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Hc ting Vit thc s l hc g?
__________________________________________________________________
3. Ti sao ngi Vit hc ting Vit thch hp hn hc mt ngn ng khc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ti sao hc ting Vit cng l ng gp vo t nc Hoa K ny?

TING VIT THC HNH

130

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Hc ting Vit lm g cho qu hng Vit Nam?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. Phn bit ngha
n: (single, alone) c mt
n c: (alone); n gin, n s: (simple); n thn c m: mt
mnh mt nga; n v: (unit)
n: application, request, petition
n xin vic: (job application); n khiu ni, n kin: (complaint);
n thuc: (prescription)
kp: compound, double
danh t kp: (compound noun) danh t gm c 2 ch nh qu hng
kp: (actor); o kp: (actress and actor)
thng: (to ascend) ln
c thng chc, thng cp: (to be
promoted); my bay trc thng: (helicopter);
thng trm: (ups and downs)
thng bng: (equilibrium); mt thng bng:
(to lose ones balance)
ging: (to descend) xung
TING VIT THC HNH

131

Lp 7
ging cp, ging chc: (to demote); ging
ha: (to bring disaster); l Ging Sinh:
(Christmas); ging trn, ging th: (to
descend from heaven)
t cu vi cc ch sau y:
(ch cn t cu ni ln ngha ca ch)
1. (n gin) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (n v) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (tnh t kp) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (thng cp) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (thng trm) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
6. (ging ha) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. (ging trn) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
D. Vn phm
Du ngoc n ( )
1. Dng xc nhn ch vit bng s
Th d:
- Hm nay l sinh nht th tm mi ba (83) ca b ngoi.
TING VIT THC HNH

132

Lp 7
- Ngi M t chn ln mt trng u tin vo thng By
(7) nm mt ngn chn trm su mi chn (1969).
2. Dng lm r ngha hn cho phn i trc
Th d:
- T y ti cng khng cn bao xa (khong 3 dm).
- Vi thi gian di sng M (1975 2014), nhiu ngi Vit
Nam ngy nay qun dn ting Vit.
t cu vi du ngoc n.
1. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (trng hp 1) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (trng hp 2) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. Lun vn
ti bi lun vn
Hy ni ln cm ngh ca mnh i vi chuyn hc Vit ng nh: cm ngh
v thy c, bn b trong lp Vit ng, nhng kh khn khi hc Vit ng v
em c nhng ngh th no vic hc Vit ng c hiu qu hn?
TING VIT THC HNH

133

Lp 7

TING VIT THC HNH

134

Lp 7

Bi kim 1

(bi 1 3)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. Hai nhnh ca sng M Kng khi chy vo Vit Nam c tn l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Thnh ph ln nht min Ty tn l g v nm bn b sng no?
__________________________________________________________________
3. Li ht vng c c dn min no ca Vit Nam yu thch nht?
__________________________________________________________________
4. Vua Ch Mn dng phn t no cho i Vit lm l vt cu hn
Cng cha Huyn Trn?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. V sao dn i Vit nh n Cng cha Huyn Trn?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. t cu vi cc ch sau:
1. (xut sc) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

135

Lp 7
2. (sng nh ban ngy) ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (t t) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
t cu vi yu cu sau y:

4. (cu vi 2 du phy) ______________________________________________


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (cu vi 2 du phy) ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

136

Lp 7

Bi kim 2

(bi 4 6)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. Ranh gii ca hai min Nam Bc u sau hip nh Genve?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Tn hai v tng thng ca thi Vit Nam Cng Ha l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. L Vu lan c c hnh khi no v vi mc ch g?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Vnh H Long ni ting th no?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. K tn hai o v hai hang ca vnh H Long?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

137

Lp 7
C. t cu vi cc ch sau y:
1. (tng qut) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (mi nguyn) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (bt cng) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (thin tai) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (bi quan) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

138

Lp 7

Bi kim 3

(bi 7 9)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. Khng chin Lam Sn ko di t nm no ti nm no?
__________________________________________________________________
2. Hai vng sn xut nc mm ni ting Vit Nam l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Nc mm ngon thng c lm t c g?
__________________________________________________________________
4. Ngi Php bt u cai tr Vit Nam t nm no?
__________________________________________________________________
5. L c vng ba sc tr thnh quc k nm no?
__________________________________________________________________

C. t cu vi cc ch sau y:
1. (chnh thc) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (t gia) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

139

Lp 7
3. (cng ty) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

t cu theo yu cu sau y:
4. (cu vi du chm phy) __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (cu vi du chm phy) __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

140

Lp 7

Bi thi gia kha

(bi 1 9)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. ng bng ca min Nam do u m c?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Tn ca bi ht vng c u tin l g?
__________________________________________________________________
3. V l do g vua Trn Nhn Tng ha g cng cha Huyn Trn cho vua
Chim Thnh l Ch Mn?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Quc gia Vit Nam Cng Ha c thnh lp nm no? Ai l quc
trng?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Truyn thuyt v vnh H Long th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Theo lut tang cha m qua i, con ci phi tang my nm?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

141

Lp 7
7. Ai l ngi hy sinh cu L Li Ch Linh?
__________________________________________________________________
8. Trong cch lm nc mm, c c bao nhiu lu th c chn v cho ra
nc mm?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Ba sc ca c vng tng trng cho iu g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Ngi Vit hi ngoi mun ni ln kht vng g khi gi cao l c vng ba
sc ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. t cu
vi du phy.
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TING VIT THC HNH

142

Lp 7
vi du chm phy.
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

143

Lp 7

TING VIT THC HNH

144

Lp 7

Bi kim 4

(bi 10 12)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. Bn th gia tin thng c nhng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Khi cng t tin, ngi ta t vng m lm g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Sng Hng bt ngun t u? Di bao nhiu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ph lu chnh ca sng Hng l sng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Cuc khng chin Lam Sn ko di trong bao nhiu nm? V kt thc ra
sao?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

145

Lp 7
C. t cu
vi ch:
1. (tm hn) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (b mt) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (i a s) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

vi du:
4. (du hai chm) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (du ba chm) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

146

Lp 7

Bi kim 5

(bi 13 15)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. ngha ca ngy gi T Hng Vng l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Vua Hng Vng u tin l con ca ai?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Vn chng bnh dn l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Cu ca dao no chng li h tc ly nhiu v?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Thnh ph ni ting Ty Nguyn l g? V ni ting th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

147

Lp 7
C. t cu
1. (thng nht) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (tht bi) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (t c v thn) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (c nghip) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (ng bo) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

148

Lp 7

Bi kim 6

(bi 16 18)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. V sao Nguyn Tri khng tip tc tin cha m quay v nc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Bi Bnh Ng i Co ni ln iu g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. V sao ngi Vit hi ngoi tranh u cho nhn quyn Vit Nam?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Hc ting Vit thc s l hc g?
__________________________________________________________________
5. Ti sao hc ting Vit cng l ng gp vo t nc Hoa K ny?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

149

Lp 7
C. t cu vi cc ch sau y:
1. (dng h) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (ginh git) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. (nhn o) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (hi ny) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (thng bng) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

150

Lp 7

Bi thi cui kha

(bi 10 18)

A. Vit chnh t
Chn mt phn ca mt bi tp c vit chnh t.
B. Tr li cu hi
1. Bi v trn bn th gia tin c ghi nhng g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. H Ni thuc v ng bng sng no?
__________________________________________________________________
3. Khi ln ngi vua, L Li i tn thnh Thng Long th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Tn ca th th ca dao l g? Th th th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ngha ca ngy gi T Hng Vng l g?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Thnh ph ni ting vng Ty Nguyn l g v ni ting th no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Nguyn Tri gip L Li th no trong khng chin Lam Sn?
TING VIT THC HNH

151

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Hy k 3 quyn t do cn bn.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Hc ting Vit lm g cho qu hng Vit Nam?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Ti sao ngi Vit hc ting Vit thch hp hn hc mt ngn ng
khc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C. t cu vi cc ch sau y:
1. (uy tn) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (ngun cm hng) ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
t cu vi du:
3. (du hai chm)___________________________________________________
TING VIT THC HNH

152

Lp 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. (du ba chm) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. (du ngoc n) __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TING VIT THC HNH

153

Lp 7

Quc K Vit Nam


(Vietnam National Flag)

Quc ca Vit Nam


(Vietnam National Anthem)
Ny cng dn i! ng ln p li sng ni!
ng lng cng i, hy sinh tic g thn sng.
V tng lai quc dn, cng xng pha khi tn,
Lm sao cho ni sng t nay lun vng bn.
D cho thy phi trn gm gio,
Th nc ly mu o em bo.
Ni ging lc bin phi cn gii nguy,
Ngi cng dn lun vng bn tm tr,
Hng trng quyt chin u lm cho khp ni,
Vang ting ngi nc Nam cho n mun i.
Cng dn i! Mau hin thn di c,
Cng dn i! Mau lm cho ci b,
Thot cn tn ph, v vang ni ging,
Xng danh nghn nm dng ging Lc Hng.

TING VIT THC HNH

154