You are on page 1of 3

PENOLONG KANAN PETANG

PN SULIA BINTI SUHED SKKPN


810824-03-5068
A 21587
KURIKULUM

PENGALAMAN
KETUA PANITIA SENI; KT; SIVIK
PENYELARAS ICT
PENYELARAS TAHUN 6
PENYELARAS JADUAL WAKTU
GURU KELAS;PENYELARAS MAKMAL SAINS

HEM

SETIAUSAHA SKIM BANTUAN TUISYEN


AJK KESELAMATAN
PENYELARAS TAHUN : SPBT
PENGURUSAN DATA MURID SMM
PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

KOKURIKULUM

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


SETIAUSAHA KOKURIKULUM
JURULATIH HOKI, BADMINTON
PEMIMPIN PENGAKAP

LAIN-LAIN

PENYELARAS PROGRAM SEKOLAH LESTARI


PENYELARAS PROGRAM BACATHON;MALAYSIA BOOK OF
RECORDS
AJK PIBG; BENDAHARI KUARTERS GURU;
PASUKAN LATIHAN DAERAH PENGAKAP GOMBAK
BENDAHARI TASKA HONEY TASNIM

ANUGERAH

SIJIL KEPUJIAN KETUA PENGAKAP NEGARA SKKPN(2007)


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (2007)
ANUGERAH MANIKAYU 2 BEAD (2008)

PENCAPAIAN

CALON GURU CEMERLANG KOKURIKULUM SELANGOR


(2008)
SAGUHATI GURU INOVASI ICT(KUMPULAN) PERINGKAT
KEBANGSAAN (2009)

1. BIDANG TUGAS
1.1Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar
1.2Mengajar sebilangan waktu (12jam seminggu)
1.3Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam mentadbir semua aspek
pengurusan sekolah bagi sesi petang
1.4Membantu mengeratkan perhubungan antara guru sesi petang dan sesi pagi
1.5Membantu Guru Besar menyelia dan menilai proses pengajaran
1.6Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan
sekolah
2. SENARAI TUGAS: KURIKULUM
2.1Membantu dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sesi petang.
2.2Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu
ganti.
2.3Menyelaras penggunaan Pusat Sumber, program radio dan televisyen dan
sebagainya.
2.4Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan bimbingan dan pemulihan
2.5Menyelaras pengurusan peperiksaan dan penilaian
2.6Menentukan pelaksanaan kursus pengajian sesi petang.
2.7Mengkaji, melapor kegiatan kurikulum dan tindakan susulan bagi guru dan
murid sesi petang.
2.8Memeriksa buku murid secara rawak.
3. SENARAI TUGAS: KOKURIKULUM
3.1Menyelaras kegiatan kokurikulum : sukan permainan dan unit uniform Tahun
3
3.2Membantu merancang takwim kokurikulum sekolah
3.3Merancang strategi penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum
4. SENARAI TUGAS: PENGURUSAN
4.1Merekodkan segala cuti-cuti yang diambil oleh guru-guru sesi petang.
4.2Menyelaras pungutan yuran, derma dan pungutan lain.
4.3Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat, makmal, bengkel dan pekerja am
sesi petang
4.4Membantu merancang takwim sekolah.
4.5Menyemak buku kedatangan murid sesi petang.
4.6Mengurus hal-hal kemasukan dan pertukaran murid sesi petang.
4.7Mengurus hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan
pemulangan.
4.8Mengurus hal-hal biasiswa.
4.9Membantu hal-hal berkaitan dengan penyenggaraan bangunan, keselamatan,
keceriaan dan kebersihan.

5. SENARAI TUGAS: PEMBANGUNAN DIRI MURID


5.1Menetukan penerapan amalan dan nilai murni disampaikan secara bersepadu
dalam pengajaran dan pembelajaran kepada murid.
5.2Memastikan peraturan sekolah dipatuhi.
5.3Merancang dan menyelaras Program Bimbingan dan Kaunseling sesi petang.
5.4Merancang dan melaksanakan program kebajikan murid sesi petang.
5.5Memastikan langkah-langkah keselamatan murid sesi petang.
5.6Mengurus kemudahan rawatan kesihatan murid sesi petang.
6. SENARAI TUGAS: PEMBANGUNAN ORGANISASI
6.1Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan
masyarakat.
6.2Mengadakan kursus/latihan untuk personel
7. SENARAI TUGAS: PEMBANGUNAN KENDIRI
7.1Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu
7.2Menghadiri kursus, seminar atau bengkel
7.3Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D)
7.4Menghasilkan artikel-artikel di bidang ikhtisas dan perguruan.
7.5Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada mereka
yang memerlukannya.
7.6Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan
keguruan.