You are on page 1of 1

NettBank - Sparebanken Mre

Page 1 of 1

Min side

Aksjehandel

Regionsperre

Forsikring

NettPostkasse

Logg av

hjelp

betaling er utfrt
Fra konto

Mre verdi 3980.11.02917

Kontoeier

Henning Borgen

Til konto

9760.08.02007

Kontoeier

SOL OG STRAND FERIEHUSUDL. AS

Forfallsdato

27.02.2012

Belp

2 814,00

Kvittering

Ingen kvittering

KID

0000000000017071721

https://nettbank.sbm.no/payment/transigo/payment/domestic/paymentexecute

27.02.2012