You are on page 1of 2

JU MJEOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA KOLA

Zenica

KOMENTAR
O ODRANOM ASU MENTORA

Profesor: Nermina Mileevi


Nastavni predmet: Engleski jezik
Razred: II3
Nastavna jedinica: Be going to and will - presentation
Datum realizacije: 11.09.2014.

Profesorica je u potpunosti pripremljena za nastavni sat i ima adekvatnu pismenu pripremu.


Uvodni dio asa bio je rezervisan za itanje reenica koje i prepoznavanje gramatikih
konstrukcija. Tokom te vjebe uenici su mogli da uoe koje gramatike konstrukcije se
koriste u odreenim situacijama. Kroz nekoliko prethodno pripremljnih vjebi uenici su u
potpunosti bili spremni za dalji tok asa. Razliite vjebe su uslijedile za to bolje
savladavanje gradiva. Glavni dio asa sadri detaljno objanjenje o upotrebama be going to
i will. Glavni dio je proet vjebama razliitog tipa. Kroz razliite zadatke usvojili su novo
gradivo i pravilno ga upotrebljavali. U zavrnom dijelu asa ponovljeno je prethodno naueno
gradivo i najaktivniji uenici su ocjenjeni s ciljem motivacije za ostale uenike, da aktivno
treba uestvovati. Zadata je domaa zadaa, koja je prethodno jasno objanjena.
Tokom nastavnog sata koritena su tri oblika rada i to frontalni, individualni te rad u paru.
Pedagoki stav nastavnika je odmjeren, dovoljno fleksibilan, demokratski i nenametnutog, ali
prihvaenog autoriteta. Uputstva i prezentacija sadraja su razumljivi i precizni.

JU MJEOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA KOLA


Zenica

MENTOR

PRIPRAVNIK