You are on page 1of 9

VIT NAM DN CH CNG HO

ETANOLA( CN) TINH CH

TCVN 1051-71

U ban khoa hc v k thut nh nc

Phng php th

Nhm I

Tiu chun ny p dng cho etanola ( cn ) tinh cht, tinh khit cao, sn xut bng phng php
ln men t ng cc, r ng v qui nh phng php th cc ch tiu sau y:
Cc ch tiu cm quan ( mu sc, trong, mi v v ) :
Hm lng etanola;
Th tinh khit;
Thi gian oxi ho;
Hm lng andehit;
Hm lng axit;
Hm lng este;
Hm lng ru bc cao;
Hm lng metanols;
Hm lng fufurola.
1. LY MU
1.1. Cht lng etanola c xc nh qua vic phn tch mu trung bnh ly mi l hng.
1.2. L hng l lng etanola ng nht, sn xut cng mt nh my, c cng mt giy chng
nhn cht lng v giao nhn cng mt lc.
1.3. Mi l hng cn km theo mt giy chng nhn cht lng ghi: tn B ch qun; tn n v
sn xut; tn hng; s hiu ca giy chng nhn cht lng v k hiu ca l hng; ngy, thng sn
xut; lng etanola trong mi l hng tnh bng lt v s liu phn tch.
1.4. Khi ly mu, nhn vo bao b xem hnh dng bn ngoi c tng ng vi nhng quy nh v
bao gi, ghi nhn hay khng.
1.5. Trong mi n v bao gi c ly mu, phi ly mu 3 v tr trn , di v gia. Ly mu
5% s n v bao gi ca l hng, nhng khng c t hn 3 n v.
1.6. Ly 2 lt mu, trn u mu va ly v chia lm 2 phn bng nhau: mt phn cho vo l c
nt mi dng phn tch; phn cn li cho vo 1 l c nt mi khc, dng phn tch trng ti lc
c tranh chp. Trn mi chai ng mu c nim phong bng ch hoc xi gn nhn c ghi: tn
B ch qun; tn n v sn xut; tn hng; lng etanola c trong mi l tnh bng lt; s hiu giy
chng nhn cht lng ca l hng; thi gian ly mu v ngi ly mu.C quan chn phn tch
trng ti do cc bn hu quan tho thun vi nhau. Mu phn tch trng ti lu trong 1 thng.
2. PHNG PHP TH.
2.1 Xc nh cc ch tiu cm quan
2.1.1. Tin hnh xc nh cc ch tiu cm quan trong phng sng, thong, khng kh trong phng
khng c c mi l
2.2.1 .Xc nh mu sc v trong
Cho ln lt vo 2 ng n ghim so mu c chiu cao v ng knh nh nhau: ng th nht 10 ml
etanola th, ng th hai 10 ml nc ct. a hai ng nghim ra ch sng, t trn nn trng so snh
mu sc, trong. Mu sc, trong ca hai ng phi nh nhau.
2.1.3 Xc nh mi v v
Dng nc pha long etanola thnh hai loi: 200 v 50 0. Rt hai loi etanola va pha long vo
hai chn s, dung tch 100 -150 ml, mi loi 50 ml. Etanola 20 0 dng kh mi; etanola 50 0 dng
th v.
Khi c etanola chun, cho php tin hnh th nm so snh nhng khng c th hn 3 mu.
Th nm so snh mu th vi mu c cht lng bit, phi theo trnh t t mu c cht lng
tt n xu.

2.2 Xc nh cc ch tiu ho l
2.2.1 Xc nh hm lng etanola ( cn)
2.2.1.1 Ni dung
Dng ru k v nhit k xc nh etanola nhit quy nh
2.2.1.2 Dng c
ng ong, dung tch 250 ml
Ru k chia n 0,10
Nhit k c phm vi o 0 -500, chia n 0,10C.
Chu nc.
2.2.1.3 Tin hnh th
mt t etanola th vo ng ong, th nhit k v ru k vo ng ong, tip etanola th
cho y ng ong. t ng ong vo chu nc di 200C( thnh thong cm ru k khuy nh cn
trong ng ong). i cho etanola trong ng ong c nhit 200 C, c hm lng etanola trn ru
k( trng hp th etanola iu kin di 200C phi dng chu nc c nhit trn 200C).
2.2.2 Th tinh khit
2.2.2.1 Ni dung
Cho mu th tc dng vi axit sunfuric m c ( d = 1,84). So snh mu sc dung dch th vi
mu quy nh.
2.2.2.2 Dng c v thuc th
Bnh cu c hp, dung tch 50 70 ml
ng ong, dung tch 10 ml
n cn
ng h bm giy
Axit sunfuric, gi mu XAVALI
2.2.2.3 Tin hnh th
Cho 10 ml mu th vo bnh cu dung tch 50 -70 ml v thm nhanh 10 ml axit sunfuric m c (
d = 1,84) rt lm 3 -4 ln vo bnh cu. un ngay hn hp trn n cn( c ngn la cao 4 -5 cm v
chiu rng pha di khong 1 cm). Lc un hn hp, phi lun quay bnh cu trn u hnn hph
v gi sao cho ngn la n cn tip xc vi bnh cu khng cao hn mc cht lng trong bnh. Lc
thy bt u xut hin bt kh trn b mt cht lng th ngng un ( thi gian un hn hp thng
t 30 -40 giy) v yn hn hp.
nh gi mu sc ng n, rt hn hp trn vo ng nghim so mu v quan st mu sc
ca hn hp.
2.2.3 Xc nh thi gian oxi ho
2.2.3.1 Ni dung
Cho mu th tc dng vi kali pemngnat n mc qui nh; xc nh thi gian phn ng.
2.2.3.2 Dng c v thuc th
nghim khng mu c nt mi v c vch mc 50 ml
My iu nhit 200C hoc chu nc c nhit 200C.
Dung dch kali pemanganat 0,02 % pha trong nc ct hai ln. G dung dch pha xong trong bnh
thu tinh mu nu, t ch lnh v ch dng sau khi pha c 24 gi. Dung dch ch dng khng
qu 4 ngy m, lc dng dung dch phi c mu trong sut.
2.2.3.3 Tin hnh th
Dng mu th trng ng nghim mt vi ln. Cho mu th vo ng nghim n mc 50 ml, t
ng nghim vo my iu nhit, cho mu th c nhit 200C. Sau , thm vo ng nghim 1
ml dung dch kali pemanganat 0,02%, y nt li, lc u v li t ng nghim vo my iu nhit
c nhit 200C. Lc ny, lun phi theo di mu ca ng nghim ng mu th v mu ca dung

dch tiu chun gm 0,25 g coban clorua v 0,28 g uran nitrat trong 100 ml nc ct. Khi mu ca hai
dung dch bng nhau th ngng theo di thi gian. Thi gian phn ng tnh t lc cho thuc th kali
pemaganat vo n lc mu ca hai dung dch bng nhau.
2.2.4 Xc nh hm lng andehit
2.2.4.1 Ni dung
Cho thuc th fucsin-sufit tc dng vi mu th v ru c andehit ng tiu chun. So mu ca
ru th vi mu ca cc dung dch andehit tiu chun.
2.2.4.2 Dng c v thuc th
Ampun thu tinh, dung tch 1 -2 ml.
n cn
Cn phn tch
Bnh nh mc, dung tch 100 ml.
ng nghim so mu y bng, dung tch 25 ml, c nt mi v lm t thu tinh khng mu
a thu tinh
Cc, dung tch 50 ml, 100 ml
Pipet, dung tch 10 ml, 15 ml
ng ong, dung tch 10 ml
Natri hidrosunfua, tinh khit phn tch, dung dch mi pha c khi lng ring d= 1,308 g/cm3.
Axit sunfuric, gi mu Xavali
Etanola khng cha andehit, iu ch trn thit b chng ct c bit, pha long thnh 500 (
xem bng ph lc)
Andehit axetic ( khi lng ring 0,7830 g/cm3), nhit si 20,8 21,80C
2.2.4.3 Chun b cc dung dch
2.2.4.3.1 Dung dch fucsin-sunfit
Cn 0,1 g fucsin baz hay parafucsin baz chnh xc n 0,0002 g trong cc kh. Ho tan lng
cn trong 70 ml nc ct 800C. Chuyn dung dch t cc vo bnh nh mc dung tch 100 ml.
ngui bnh n 200C, thm nc n ct n vch mc, lc u.
Ly 15 ml fucsin t bnh nh mc trn cho vo bnh thu tinh c nt mi dung tch 150 200 ml,
thm 10 ml dung dch natri hidrosunfit ( d= 1,308) a u ch, lc u hn hp v thm tip 100 ml
nc ct, 1,5 ml axit sunfuric m c ( d= 1,84), lc u.
Dung dch pha xong ng trong bnh thu tinh mu nu c nt mi v ch lnh ( 1-180C) sau
24 gi mi em dng, lc dng dung dch phi khng mu v c mi c trng ca lu hunh dioxit.
2.2.4.3.2 Dung dch andehit chnh
Ly ampun hn kn mt u v cn chnh xc n 0,0002 g, h nng phn bu ca n trn
ngn la cn. Ngay sau d, nhng u h ca ampun vo bnh andehit axetic. i cho andehit vo
khong 2/3 dung tch ampun th ly ra v hn u h ca ampun trn n cn.
Cn ampun ng andehit axdetic chnh xc ti 0,0002 g, v xc nh khi lng andehit.
V d:
Khi lng ampun c andehit : 1,8563 g;
Khi lng ampun khng

: 1,5306 g.

Khi lng andehit

: 1,8563 1,5306 = 0,3257 g.

Dung dch chnh c 1 mg andehit / 1 ml do lng cn 325,7mg phi pha trong 325,7 ml etanola
500 . Do lng andehit chim mt th tch nn lng etanola 500 thc t cn:
325,7 -

0,3256
0,7830

= 325,6 ml

Trong 0,7830 l khi lng ring ca andehit axetic

Cho 325,6 ml etanola 500, khng cha andehit v ru bc cao( lm lnh n 200 C) vo bnh
thu tinh mu nu, dung tch 500 ml c n t mi. Th ampun ng andehit axetic vo bnh, y cht
nt li, lc mnh p v ampun. Khng lc cc mnh ampun v trnh sai s.
2.2.4.3.2 Dung dch andehit tiu chun
Ly 2 bnh nh mc dung tch 100 ml, cho etanola 500 khng cha ru bc cao v andehit (
lm lnh n 200C)vo mt na dung tch bnh. Dng pipet chia n 0,01 ml , ly 0,40 ml andehit
axetic chnh cho vo bnh th nht, 1,00 ml andehit axetic chnh cho vo bnh th hai, lc u c hai
bnh. Sau cho thm etanola 500 vo cc bnh n vch mc, lc u.
Cc dung dch andehit chnh v andehit tiu chun phi gi trong bnh thu tinh mu nu, c nt
mi v ch mt.
2.2.4.3.3 Pha mt dung dch andehit axetic c 1 mg andehit axetic trong 1ml etanola 960.
2.2.4.4 Tin hnh th
Ly 3 ng nghim so mu y bng, c chiu cao v ng knh nh nhau. Cho vo ng nghim
th nht 5 ml mu th v 5 ml nc ct, ng th hai, th ba ln lt mi ng 10 ml etanola tiu
chun c andehit tng ng vi 10 v 20 mg/l etanola 1000. t c 3 ng nghim vo chu nc c
nhit . Sau ly cc ng nghim ra, cho vo mi ng nghim 2 ml thuc th fucsin- sunfit, lc
u ri li t cc ng nghim vo chu nc c nhit 200 20C. Sau 20 pht, k t lc thm
thuc th vo, em cc ng nghim ra so mu. Mu th thuc loi no th mu ca dung dch th
khng m hn mu ca dung dch andehit thuc loi .
Ch thch: Phng php so mu trn y p dng cho trng hp phn tch trng ti, lc xc nh
thng thng c th dng phng php khc.
2.2.5. Xc nh hm lng axit
2.2.5.1 Ni dung
Dng dung dch natri hidroxit bit nng , trung ho axit c trong etanola th vi ch th
bromthimola xanh.
2.2.5.1 Ni dung
Dng dung dch natri hidroxit bit nng , trung ho axit c trong etanola th vi ch th
bromthimola xanh.
2.2.5.2 Dng c v thuc th
Bnh cu, dung tch 500 ml c ng lm lnh
ng nh git
Microburet
Bnh nn dung tch 250 ml
Pipet dung tch 100 ml
Natri hdroxit, dung dch 0,05 N
Bromthimola xanh, dung dch 0,05 % pha trong etanola 200.
2.2.5.3 Tin hnh th
Cho vo bnh cu dung tch 500 ml, 100 ml etanola th, thm vo 100 ml nc ct v lp ng
lm lnh hi lu vo bnh cu. un si dung dch trong bnh cu 5 pht, sau , lm ngui dung dch
n nhit phng ( lc lm ngi trnh tc dng ca cacbon dioxit, lp vo phn trn ca ng
lamg lnh b phn bo v ng vi xt thay i nh k). Tho ng lm lnh, thm vo 10 git dung
dch ch th bromthimola xanh v dng dung dch natri hidroxit 0,05 N chun cho n lc i mu.
2.2.5.4 Tnh kt qu
Lng axit c trong etanola th ( X), chuyn ra axit axetic, tnh bng mg trong 1 lit etanola 1000
xc nh theo cng thc :

X=

V .N .M .10 .100

C
Trong
V - lng natri hidroxit 0,05 N tiu tn , tnh bng ml.
N- nng ng lng ca dung dch natri hidroxit;
M- khi lng phn t ( 60 ) ca axit axetic, tnh bng g;
10 - h s chuyn hm lng axit trong 100 ml mu th ra 1 lit;
100 / C - h s chuyn hm lng etanola C a hm lng etanola 1000
C hm lng etanola ca mu th
2.2.6 Xc nh hm lng este
2.2.6.1 Ni dung
Ly etanola th va xc nh axit, thm mt lng natri hidroxit xc nh x phng ho este v
chun li lng natri hidroxit d.
2.2.6.2 Dng c v thuc th
Dng c thuc th nh iu 2.2.5.2 v thm 2 ng lm lnh lp va bnh nn;
Axit sunfuric, dung dch 0,1 N va chun b t fixanan.
2.2.6.3 Tin hnh th
Thm vo dung dch sau khi trung ho axit trong bnh nn 10 ml natri hioxit 0,1 N, lp ng lm
lnh hi lu vo bnh nn v un si dung dch trn ni cch thu trong 1 gi. Sau ly bnh nn ra
v lm ngui n nhit phng ( lc lm ngui, trnh tc dng ca cacbon dioxit, lp vo phn
trn ca ng ln lnh b phn bo v ng vi xt thay nh k), tho ng lm lnh, thm 10 ml axit
sunfuric 0,1 N v dng dung dch natri hidroxit 0,05 N chun lng axit d.
Hm lng este ( X), chuyn ra este etilaxetat, trong 1 lit etanola 1000 tnh bng mg theo cng
thc:

V1 .8,8 . 10 .100
X=
C
Trong :
8,8 - lng este etilaxetat, tng ng vi 1 ml dung dch natri hidroxit 0,1 N, tnh bng mg;
10 - h s chuyn ra 1 lit etanola;
100 / C - h s chuyn hm lng etanola C ra hm lng etanola 1000;
C hm lng etanola ca mu th.
V1 - lng natri hidroxit 0,1 N tiu tn khi x phng ho 100 ml mu th, tnh bng ml v tnh theo
cng thc:

V=

(10 +

V2
2

).K - 10

Trong :
V2 - Lng dung dch natri hidroxit 0,05 N tiu tn trong qu trnh chun lng axit d, tnh bng
ml;
10 -lng natri hidroxit v axit sunfuric, tnh bng ml;
K - h s hiu chnh a dung dch natri hidroxit v 0,1 N;
Chp nhn dung dch axit sunfuric 0,1 N va chun b t fixanan l dng thit lp h s hiu
chnh, a dung dch natri hidroxit v 0,1 N nh sau: thm vo dung dch sau khi xc nh este 10

ml axit sunfuric 0,1 N v 10 ml natri hidroxit 0,1 N. Dng dung dch natri hidroxit 0,05 N chun
lng axit d v tnh h s hiu chnh ( K ) theo cng thc :
10

K=

10 +

V3
2

trong :
V 3 - lng dung dch natri hidroxit 0,05 N tiu tn khi chun lng axit d, tnh bng ml;
10 - lng dung dch axit sunfuric v natri hidroxit 0,1 N, tnh bng ml;
Dung dch natri hidroxit lc chun b phi c h s hiu chnh trong khong 0,97 0,99;
Dung dch natri hidroxit 0,05 N iu ch bng cch iu ch bng cch pha long dung dch natri
hidroxit 0,1 N gp i.
Khi xc nh hm lng este v thit lp chun, phi dng cng mt pipet hoc buret ly
axit v cng mt pipet hoc buret ly kim.
V d tnh ton
Xc dnh hm lng este trong mu th tiu tn 0,9 ml dung dch natri hidroxit 0,05 N. Khi xc
nh h s hiu chnh tiu tn 0,2 ml dung dch natri hidroxit 0,05 N.
Tnh h s hiu chnh ( K) theo cng thc :
10

K=

10 +

= 0,99
0,2
2

Hm lng este ( X ) etilaxetat tnh bng mg /l etanola 1000, xc nh theo cng thc :
0,9
[ ( 10 + ) 0,99 10 ]
2
X = . 8,8 .10 .100 = 31,6
96
2.2.7 Xc nh hm lng ru bc cao
2.2.7.1 Ni dung
Cho etanola th v cc dung dch ru bc cao tiu chun tc dng vi thuc th, cn c vo mu
sc ca dung dch th
v cc dung dch ru bc cao tiu chun quet nh lai cho etanola
th;
2.2.7.2 Dng c v thuc th
ng nghim so mu y bng, dung tch 50 ml
Pipet dung tch 5 ml, chia n 0,1 ml
Bnh cu c di, hp, c nt mi, dung tch 50 -70 ml
ng ong, dung tch 100 ml
Axit sunfuric , gi mu Xaval
Isobutanola, c nhit si 1080C( khi lng ring 0,803 g / cm3 )
Isopentanola , c nhit si 1320C ( khi lng ring 0,812 g / cm3 0.
Etanola khng c ru bc cao v andehit lm lnh n 200C, c cn 960.
2.2.7.3 Chun b cc dung dch
2.2.7.3.1 Hn hp ru bc cao

Cho vo bnh nn c nt mi 10 ml isobutanola v 30 ml isopentanola, y nt li, lc u. Np


ru hn hp vo cc ampun nh.
2.2.7.3.2 Dung dch chnh ca hn hp ru bc cao
V d :
Khi lng ampun c ru bc cao : 1,8200 g
Khi lng ampun khng : 1,3600 g
Dung dch chnh sau khi pha phi c : 0,96 mg .ml do lng 460 mg ( 1,8200 1,3600 ) phi
pha trong 479,16 ml etanola 960 khng cha ru bc cao v andehit. V bn thn ru bc cao
chim mt th tch nn lng etanola 960 ch cn:

479,1 ml -

0,460
= 479 0,56 = 478,5 ml
0,810

trong :
0,810 - khi lng ring ca hn hp ru
Cho 478, 5ml etanola 960 ( 200C ) khng cha ru bc cao v andehit vo bnh thu tinh kh c
nt mi. Th ampun ng ru bc cao vo . y cht nt li, lc mnh p v ampun . Khng
lc cc mnh ampun v.
2.2.7.3.3 Cc dung dch ru bc cao tiu chun
Ly hai bnh nh mc dung tch 100 ml, cho etanola 96 0 n khong 1 /2 dung tch bnh. Dng
pipet chia n 0,01 ml ly dung dch chnh ca ru bc cao, cho vo bnh th nht 3,12 ml v
cho vo bnh th hai 6,14 ml, lc u. Sau dng mt pipet khc, ly dung dch andehit axetic (
chun b theo iu 2.2.4.3.2 ) cho thm vo bnh th nht 0,8 ml cho vo bnh th hai 2 ml. lc u.
Thm etanola 960vo cc bnh n vch mc, lc u. Dung dch chnh v dung dch ru bc cao
tiu chun phi ng trong bnh thu tinh mu nu c nt mi.
2.2.7.3.4 Dung dch andehit salisilic ( nhit si 196 -197 0C ) chun b nh sau : cho 1 ml
andehit salisilic vo bnh nh c dung tch 100 ml, c sn 50 ml etanola 960 khng cha ru bc
cao v andehit. Sau thm tip etanola 960 trn y n vch mc, lc u. ng dung dch va
ph trong bnh thu tinh mu nu.
2.2.7.4 Tin hnh th
Ln lt cho vo 3 bnh cu dung tch 50 -70 ml: bnh th nht 5 ml mu th, bnh th hai v th
ba mi bnh 5 ml ru bc cao tiu chun c hm lng ru bc cao tng ng vi 30 ; 60 mg / 1 l
etanola 100 0 . Thm t t vo mi bnh 10 ml axit sunfuric m c ( d= 1,84), lc u. G cc
bnh cu trong 20 pht sau m so mu ca dung dch th vi cc dung dch ru bbc cao tiu
chun ( nu kh so mu c th t 3 dung dch vo 3 ng nghim so mu).
Ch thch : Lc rt axit sunfuric phi rt t t theo thnh bnh khi cha lc axit khng trn vi
etanola y bnh.
2.2.8 Xc nh hm lng metanola
2.2.8.1 Ni dung
Cho mu th tc dng vi thuc th fucsin-sunfit sau khi oxi ho metanola thnh andehit
foocmic. So mu ca dung dch th vi cc dung dch metanola tiu chun
2.2.8.2 Dng c v thuc th
Bnh nh mc, dung tch 100 ml
Cn phn tch, chnh xc n 0,0002 g.
ng ong, dung tch 10 ml
nng nghim dung tch 25 ml , khng mu, y bng, c nt mi
Kali pemngnat, dung dch 1%. G dung dch kali pemanganat trong bnh mu nu , ch
lnh, sau khi pha 24 gi mi em dng v dng khng qua 4 ngy m. Khi dng dung dch phi
trong v c mu hng.

Axit sunfuric m c( d= 1,84) v dung dch 1 : 1


2.2.8.3 Chun b cc dung dch
2.2.8.3.1 Dung dch metanola tiu chun
Rt etanola 960, khng cha ru bc cao v andehit vo 2 bnh nh mc c nt mi, dung tch
100 ml, n th tch bnh v gi 200C . Dng microburrta ng metanola cho vo 2 bnh nh
mc ln lt 0,6 ml, 1,0 ml, lc u. Thm etanola 960 , khng cha ru bc cao v andehitdeesn
vch mc, lc u.
2.2.8.3.2 Dung dch fucsin sunfit
Ho tan 0,1 g fucsin baz hay parafucsin baz trong 70 ml nc ct 70 -800 C. Rt dung dch vo
bnh nh mc dung tch 100 ml, ngui ri pha thm nc ct n vch mc, lc u. Rt c 100
ml fucsin va pha vo bnh thu tinh c nt mi, dung tch 150 200 ml, thm 2,5 ml dung dch natri
hidrosunfit ( d= 1,262) mi pha, lc u. Sau 3 4 gi thm vo dung dch 0,48 ml axit sunfuric m
c( d= 1,84)
Dung dch pha xong phi gi trong bnh thu tinh mu nu v ch lnh; lc em dng, dung
dch phi khng mu, c mi c trng ca lu hunh dioxit, khi trn vi mt th tch etanola 450
khng c ru bc cao v andehit phi khng c hin mu.
2.2.8.4 Tin hnh th
Ln lt cho vo 3 ng nghim so mu y bng dung tch 25 ml: ng th nht 0,1 ml mu th;
cc ng khc mi ng 0,1 ml metanola tiu chun c hm lng metanola tng ng vi 0,06; 0,1 %.
Thm v mi ng 1 ml axit oxalic bo ho, khi dung dch ng mu vng nht, thm vo mi ng
nghim 1 ml axit sunfuric m c ( d = 1,84 ). cc dung dch mt mu hon ton, thm vo mi
ng nghim 5 ml thuc th fucsin sunfit, lc u, y cht nt li. yn cc ng nghim 35 pht,
sau em so mu ca dung dch th vi mu ca cc dung dch metanola tieu chun.
2.2.9 Xc nh fufurola
Cho vo ng nghim so mu y bng c nt mi dung tch 20 ml mi git anilin ( khng mu,
nu c mu phi tinh cht li), 3 git axit clohidric( d= 1,188), sau cho 10 ml mu th v lc u.
Sau 10 pht ly ng nghim ra quan st, dung dch etanola sau khi th phi khng c hin
mu. Khi xut hin mu chng t c fufurola.

PH LC CA TCVN 1051 -71


Bng th tch etanola v nc ly pha etanola 50 % ( theo th tch ) 200C

ru ca
etanola ban
u tnh
bng % th
tch

Lng cht ly

Lng cht ly

Lng cht ly

Etanola

nc

ru
ca
etanola
ban u
tnh bng
% th
tch

83

602

418

66

758

253

530

82

610

410

65

769

240

510

524

81

617

430

64

781

227

97

515

517

80

625

394

63

794

214

96

520

511

79

633

385

62

806

201

95

526

504

78

641

376

61

820

187

94

532

498

77

649

367

60

833

173

93

538

491

76

658

359

59

847

158

( ml)
Etanola

nc

100

500

537

99

505

98

ru
ca
etanola
ban u
tnh bng
% th tch

( ml)

( ml)
Etanola

nc

92

543

484

75

667

349

58

862

143

91

549

477

74

676

339

57

877

127

90

556

471

73

685

330

56

893

111

89

562

463

72

694

320

55

909

94

88

568

456

71

704

308

54

926

76

87

575

449

70

714

298

53

943

59

86

581

442

69

725

287

52

962

40

85

588

434

68

735

276

51

980

21

84

595

426

67

746

265

Ch thch: Cc s trong bng ch ra lng etanola v nc ct ( tnh bng ml) ly ra pha 1 lit
etanola