You are on page 1of 16

Dr. sc.

Sinan Alispahi
Rukovoditelj Sektora za vozae

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

1/16

SEKTOR ZA VOZAE

SEKTOR
LANSTVA
I AUTOKLUBOVA

SEKTOR
POMOI
NA CESTI

SEKTOR
ZA VOZILA

SEKTOR ZA
VOZAE

SEKTOR
ZA RESURSE
I LOGISTIKU

ODJEL
PROVEDBE
VOZAKIH ISPITA

ODJEL
STRUNOG
USAVRAVANJA

PROVEDBA
VOZAKIH ISPITA

PROVEDBA
STRUNOG
USAVRAVANJA

33 djelatnika 1992.
72 djelatnika 2012.
53 % VSS; 41 % VS; 6 % SSS
HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

2/16

BROJ PROVEDENIH ISPITA: 1992.-2012.


180000

2.457.814

160000

1.256.934

140000
120000

2.363.275

100000
80000
60000
40000

20000

PPSP
HRVATSKI AUTOKLUB

PPP

UV

ZAGREB, 23.10.2012.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

6.078.027
3/16

TREND BROJA AUTOKOLA: 1992.-2012.


700
600

486 502

500
382 371

400 360
300
200

586

412

431
420 404

385 382 380 377 369

293
157

132 155 150 151 128

100
0

550 564

BROJ AUTOKOLA

1973 1976 1978 1980 1983 1985 1988 1992 1994 1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004 205 206 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Broj autokola

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

4/16

HRVATSKI AUTOKLUB

Broj kandidata

ZAGREB, 23.10.2012.

56 %

M
2012 16762

2011

58%

60885

68777

68669

53060

82424

72499

62566

63002

69222

70763

56977

43067
40752

1.273.858

2010

42%

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

76192
81930

68094

70000

1998

0
64874

80000

1997

10000

1996

20000

1995

40000
62410
58622

50000

1994

30000

32311

60000

1993

1992

BROJ KANDIDATA: 1992.-2012.

90000

2.250.877
5/16

MREA ISPITNIH CENTARA


K

23 IC

KR

ZG

KC
BJ

VG
PZ

RI

KA

SK

VT
OS

VU
VK

SB

PU

GS

ZD

I
ST

DU

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

6/16

ISPITNI SUSTAV HAK-a

700 pitanja
Ispitna pitanja
generiraju se
sluajnim izborom

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

7/16

STANDARDI: VOZAKI ISPITI-OSPOSOBLJAVANJE

A1, A2, A

B, B+E

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

8/16

Uionica

Vjebalite

Ured

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

9/16

STRUNO USAVRAVANJE
PRIPREMNI SEMINARI
10 seminara godinje
PROVJERA STRUNE
OSPOSOBLJENOSTI

s djelatnicima autokola
s autokolama
s ovlatenim ispitivaima

600-700 osoba godinje

SAVJETOVANJA S
AUTOKOLAMA
dva puta godinje
STRUNI ISPITI
60-70 osoba godinje
SEKTORSKA
SAVJETOVANJA
dva puta godinje
HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

10/16

STRUNA LITERATURA

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

11/16

PRIPREME ZA EU: POSJETA EUROPSKE KOMISIJE


ZATVARANJE POGLAVLJA 14.
PROMETNA POLITIKA
USKLAENOST S DIREKTIVAMA 91/439 I
DOPUNJENOM DIREKTIVOM 2006/126/EZ)
VOZAKI ISPITI OBAVLJAJU SE NA
STRUAN NAIN

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

12/16

MEUNARODNA SURADNJA
The International Commission for Driver Testing
Meunarodno povjerenstvo za vozake ispite
Expert Advisory Group EAG
Ekspertna skupina za
praktini ispit

od 1995.

ZAGREB
12.-14.10.2012.

Theory Advisory Group- TAG


Ekspertna skupina za test

KONGRESI
HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

13/16

ECOWILL PROJEKT

Eko vonja
- UTEDA ENERGIJE
- POBOLJANJE SIGURNOSTI
CESTOVNOG PROMETA

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

14/16

TO ELIMO?

HRVATSKI AUTOKLUB

Nacionalni program sigurnosti


cestovnog prometa: - 50 % poginulih

ZAGREB, 23.10.2012.

15/16

HVALA VAM
NA POZORNOSTI!
HRVATSKI AUTOKLUB

HRVATSKI AUTOKLUB

ZAGREB, 23.10.2012.

16/16