You are on page 1of 2

Ngi trng s 300 triu USD khng mun

tin ln u
02.10.2015 LI BNH LUNSA

Hai v chng tht nghip trng gii nh


tr gi 293 triu USD trong cuc quay xo
so vi gii thng nhiu tin nht lch s
nc M, nhng vn gi thi bnh thn.
>>> Nhn nh truc tiep xo so mien trung chnh xc nht
Mark v Cindy Hill cho bit h s khng ni tin mi c ln u, sau khi
nhn tm sc hn 293 triu USD ti cuc hp bo hm qua bang Missouri.
Chng ti vn l nhng ngi bnh thng. Chng ti cng s nh bao ngi
khc. Chng ti ch c thm t tin thi, Cindy Hill ni vi cc phng vin.
Nh Hill n cuc hp bo ca gii x s cng ba con trai v mt c con gi
nui, h vn ang ngy ngt vi khon tin thng v cha bit s lm g vi
ng tin khng l mi nhn c.
Chc l chng ti s c mt Ging sinh vui y, b Cindy, 51 tui, ni. Chng
ti s i ngh, cho ht cc con v chu i chi. C l chng ti s m ti khon
cho mi a con, chu ni ngoi v c chu h na, chng c tin hc i
hc.
Gia nh Hill cng d kin hin mt phn ng k trong mn tin thng cho t
thin, bi bit bao nhiu l ?.
Nh ng b Hill b qua mt cu hi ca phng vin v cm gic khi phi ng
thu n mt phn ba s tin, v ni rng ng thu l ngha v ca mi cng
dn M.
H tm s rng vn may gip h ra khi qung thi gian hai nm gian kh
va ri. B Cindy b sa thi nm 2010 v Mark tht nghip khi cng ty m ng

lm vic thu hp quy m. Cui cng th chng ti cng c tin cho con gi i
chi v bit th no l bin, b ni.
Trc khi gii thng x s ln ny c cng b hm th t, mt cn st x s
din ra trn khp nc M. Gii c bit tch t gi tr n 587,5 triu USD,
khin ai cng mun th vn may.
Mt phn khc ca gii thng ny v tay mt ngi n ng bang Arizona,
nhng ng cha ra nhn thng. Cameran an ninh mt cy xng ghi nhn
cnh mt ngi n ng so x s ri nhy ma vui mng. i tri, ti trng ri,
ti trng ri, ng y nhy ln v qun c vic xng.
>>> n xem ty so bong da mi ngy