You are on page 1of 4

Planetako NANa

Zer egingo duzu?


Jarduera honetan planeta bakoitzaren txartela
bat prestatuko dugu. Txartela horretan,
NAN dokumentuaren bezala, planetaren
informaziorik garrantzitsuena adieraziko
dugu.
Taldeka lan egingo dugu.
Talde bakoitzak, planetako txartela bat
prestatuko du.
Gero, talde bakoitzak bere planeta eskala
erabiliz marraztuko du. Eta patioan Eguzki

Nola egingo dugu?

Jupiter
Helbidea: Eguzki
Sistema
Km ..
Erradioa:
Konposizioa:
Translazio denbora:
Ilargiak:

Nola egingo dugu?


Talde Bakoitzak bere planeta
Eskala erabiriliz marraztuko du.
Hori egiteko, liburuko 38. jarduera
erabiliko dugu.
Ondoren, jaitsiko gara patiora hor
adierazteko eguzki sistemako
planetak eskalan.
Lekurik izango da gure
patioan planeta guztiak