You are on page 1of 6

CTY C PHN QUC T VIN TN

392 Trn Hng o, p. 2, Q.5, TP. H Ch Minh


Tel : (08) 392 395 05 ( 6 line ) Fax : (08) 392 395 04
Knh gi
Ngi nhn
Tel
Fax

Ngi gi
B phn
TD
Ngy

Thu Hin
Kinh Doanh
094.2811.629
03/09/2015

CAMERA AHD J-TECH ( Japan Technology )


BNG BO GI ( 03/09/2015 )
* Qu Khch Hng ch tt c sn phm camera J-TECH (analog/IP/AHD) v u ghi J-TECH
u c in logo ch "J-TECH" trn sn phm.

* Chnh sch gim gi i L dng cho doanh s tt c cc loi camera v u ghi,


Khng p dng chnh sch gim gi ny khi p dng Gi Khuyn Mi, b hoc chng trnh gim gi khc
- n hng (cha VAT) >= 10,000,000 ==> gim 3% phn tin hng cha bao gm VAT .
- n hng (cha VAT) >= 30,000,000 ==> gim 5% phn tin hng cha bao gm VAT .
- n hng (cha VAT) >= 50,000,000 ==> gim 7% phn tin hng cha bao gm VAT .
Stt
A
1

Din Gii
n gi cha bao gm thu VAT
CAMERA DOME AHD J-TECH ( cha c adaptor )
Camera AHD J-Tech AHD3200 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- Trang b 36 n hng ngoi phi 5mm .
- Kch thc 93x93x110mm
Camera AHD J-Tech AHD3205 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 02 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 93x93x110mm
Camera AHD J-Tech AHD3206 ( 1MP )
Camera AHD J-Tech AHD3206A ( 1.3MP )
Camera AHD J-Tech AHD3206B ( 2MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 03 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 93x93x110mm

Page 1 of 6

i L
( VND )
370,000
Khuyn Mi
299,000
390,000
Khuyn Mi
320,000
420,000
520,000
580,000
Khuyn Mi
340,000
440,000
500,000

Stt
4

10

Din Gii
n gi cha bao gm thu VAT
Camera AHD J-Tech AHD3220 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 01 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc 95x95x110mm
Camera AHD J-Tech AHD3250 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 01 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc 115x115x90mm
Camera AHD J-Tech AHD3310 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P cho hnh nh r p.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 04 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 120x120x110mm
Camera AHD J-Tech AHD3300 ( 1MP )
Camera AHD J-Tech AHD3300A ( 1.3MP )
Camera AHD J-Tech AHD3300B ( 2MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 02 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc 95x95x110mm
Camera AHD J-Tech AHD3320 ( 1MP )
Camera AHD J-Tech AHD3320A ( 1.3MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 02 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc 113x113x85mm
Camera AHD J-Tech AHD5120 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- Trang b 48 n hng ngoi phi 5mm .
- Kch thc 100x100x110mm
Camera AHD J-Tech AHD5122 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 04 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 100x100x110mm

Page 2 of 6

i L
( VND )
470,000
Khuyn Mi
380,000
470,000
Khuyn Mi
380,000
550,000
Khuyn Mi
395,000
520,000
620,000
680,000
Khuyn Mi
420,000
520,000
580,000
520,000
620,000
Khuyn Mi
420,000
520,000
550,000
Khuyn Mi
450,000
550,000
Khuyn Mi
450,000

Stt

Din Gii
n gi cha bao gm thu VAT
11
Camera AHD J-Tech AHD5125 ( 1MP, v kim loi )
Camera AHD J-Tech AHD5125A ( 1.3MP, v kim loi )
Camera AHD J-Tech AHD5125B ( 2MP, v kim loi )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- Trang b 48 n hng ngoi phi 5mm .
- Kch thc 90x90x65mm
12
Camera AHD J-Tech AHD5128 ( 1MP, v kim loi )
Camera AHD J-Tech AHD5128A ( 1.3MP, v kim loi )
Camera AHD J-Tech AHD5128B ( 2MP, v kim loi )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 03 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 90x90x65mm
13
Camera AHD J-Tech AHD5130 ( 1MP, v kim loi )
Camera AHD J-Tech AHD5130A ( 1.3MP, v kim loi )
Camera AHD J-Tech AHD5130B ( 2MP, v kim loi )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 04 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 105x105x55mm
B CAMERA THN AHD J-TECH ( cha adaptor v chn )
1
Camera AHD J-TECH AHD5601 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5601A ( 1.3MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 02 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc : ngang 60mm, di 110mm.
2
Camera AHD J-TECH AHD5602 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5602A ( 1.3MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 03 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc : ngang 60mm, di 110mm.

Page 3 of 6

i L
( VND )
590,000
690,000
750,000
Khuyn Mi
490,000
590,000
650,000
590,000
690,000
750,000
Khuyn Mi
490,000
590,000
650,000
620,000
720,000
780,000
Khuyn Mi
520,000
620,000
680,000
400,000
500,000
Khuyn Mi
330,000
430,000
420,000
520,000
Khuyn Mi
350,000
450,000

Stt
3

Din Gii
n gi cha bao gm thu VAT
Camera AHD J-TECH AHD5600 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5600A ( 1.3MP )
Camera AHD J-TECH AHD5600B ( 2MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 02 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc : ngang 78mm, di 138mm.
Camera AHD J-TECH AHD5117 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- Trang b 48 n hng ngoi phi 5mm.
- Kch thc : ngang 75mm, di 150mm.
Camera AHD J-TECH AHD5604 ( 1MP )
- phn gii cao HD 1280x720P cho hnh nh r p.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 01 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc : ngang 70mm, di 130mm.
Camera AHD J-TECH AHD5605 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5605A ( 1.3MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 04 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc 75x75x150mm
Camera AHD J-TECH AHD5603 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5603A ( 1.3MP )
Camera AHD J-TECH AHD5603B ( 2MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 06 n hng ngai Array 20mm.
- Kch thc : ngang 81mm, di 160mm.
Camera AHD J-TECH AHD5630 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5630A ( 1.3MP )
Camera AHD J-TECH AHD5630B ( 2MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
- 02 n hng ngai Array 40mm.
- Kch thc 97x97x260mm
Camera AHD J-TECH AHD5118 ( 1MP )
Camera AHD J-TECH AHD5118A ( 1.3MP )
Camera AHD J-TECH AHD5118B ( 2MP )
- phn gii cao HD 1280x720P/960P.
- ng knh 3.6mm Mega Pixel .
Page 4 of 6

i L
( VND )
480,000
580,000
640,000
Khuyn Mi
420,000
520,000
580,000
540,000
Khuyn Mi
470,000
550,000
Khuyn Mi
480,000
580,000
710,000
Khuyn Mi
510,000
640,000
550,000
650,000
710,000
Khuyn Mi
450,000
550,000
610,000
620,000
720,000
780,000

780,000
910,000
940,000

Stt

C
1

Din Gii
n gi cha bao gm thu VAT
- Trang b 36 n hng ngai 10mm
- Kch thc 130x130x220mm
U GHI HNH CAMERA AHD ( cha HDD )
u ghi hnh AHD J-TECH AHD8004 ( 4 knh 720P/960P )
- Dng cho 4 AHD 960P / 4 camera analog.
- Pht video ra TV vi phn gii Full HD 1920x1080
- H tr 1 cng cng Sata 3TB.
- Cho php xem v xem li trn iPhone, iPad, Android phone,
- Xem, xem li, sao lu video trc tip hoc qua mng.
- Tm v sao chp cc on Video theo thi gian c th.
- Cho php sao lu d liu video ra a USB
- Ghi hnh theo cc ch : lin tc, pht hin chuyn ng,
- Phn quyn truy cp : ci t, ch xem, gii hn s camera, ....
- 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,
1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485
u ghi hnh AHD J-TECH AHD8104 ( 4 knh 720P/960P )
- Dng cho 4 AHD 960P / 4 camera analog / 8 IPC 720P/1080P.
- Pht video ra TV vi phn gii Full HD 1920x1080
- H tr 1 cng cng Sata 3TB.
- Cho php xem v xem li trn iPhone, iPad, Android phone,
- Xem, xem li, sao lu video trc tip hoc qua mng.
- Tm v sao chp cc on Video theo thi gian c th.
- Cho php sao lu d liu video ra a USB
- Ghi hnh theo cc ch : lin tc, pht hin chuyn ng,
- Phn quyn truy cp : ci t, ch xem, gii hn s camera, ....
- 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,
1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485
u ghi hnh AHD J-TECH AHD8104B ( 4 knh 1080P )
- Dng cho 4 AHD 1080P / 4 camera analog / 8 IPC 720P/1080P.
- Pht video ra TV vi phn gii Full HD 1920x1080
- H tr 1 cng cng Sata 3TB.
- Cho php xem v xem li trn iPhone, iPad, Android phone,
- Xem, xem li, sao lu video trc tip hoc qua mng.
- Tm v sao chp cc on Video theo thi gian c th.
- Cho php sao lu d liu video ra a USB
- Ghi hnh theo cc ch : lin tc, pht hin chuyn ng,
- Phn quyn truy cp : ci t, ch xem, gii hn s camera, ....
- 4 Video In, 4 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,
1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485

Page 5 of 6

i L
( VND )

760,000

Khuyn Mi
699,000

850,000

Khuyn Mi
790,000

1,450,000

Stt
3

Din Gii
n gi cha bao gm thu VAT
u ghi hnh AHD J-TECH AHD8108 ( 8 knh 720P/960P)
- Dng cho 8 AHD 960P / 8 camera analog / 8 IPC 720P.
- Pht video ra TV vi phn gii Full HD 1920x1080
- H tr 1 cng cng Sata 3TB.
- Cho php xem v xem li trn iPhone, iPad, Android phone,
- Xem, xem li, sao lu video trc tip hoc qua mng.
- Tm v sao chp cc on Video theo thi gian c th.
- Cho php sao lu d liu video ra a USB
- Ghi hnh theo cc ch : lin tc, pht hin chuyn ng,
- Phn quyn truy cp : ci t, ch xem, gii hn s camera, ....
- 8 Video In, 1 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,
1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485
u ghi hnh AHD J-TECH AHD8108B ( 8 knh 1080P )
- Dng cho 8 AHD 1080P / 8 camera analog / 8 IPC 720P.
- Pht video ra TV vi phn gii Full HD 1920x1080
- H tr 1 cng cng Sata 3TB.
- Cho php xem v xem li trn iPhone, iPad, Android phone,
- Xem, xem li, sao lu video trc tip hoc qua mng.
- Tm v sao chp cc on Video theo thi gian c th.
- Cho php sao lu d liu video ra a USB
- Ghi hnh theo cc ch : lin tc, pht hin chuyn ng,
- Phn quyn truy cp : ci t, ch xem, gii hn s camera, ....
- 8 Video In, 1 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,
1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485
u ghi hnh AHD J-TECH AHD8116 ( 16 knh 720P/960P )
- Dng cho 16 AHD 720P / 16 camera analog
- Pht video ra TV vi phn gii Full HD 1920x1080
- H tr 1 cng cng Sata 3TB.
- Cho php xem v xem li trn iPhone, iPad, Android phone,
- Xem, xem li, sao lu video trc tip hoc qua mng.
- Tm v sao chp cc on Video theo thi gian c th.
- Cho php sao lu d liu video ra a USB
- Ghi hnh theo cc ch : lin tc, pht hin chuyn ng,
- Phn quyn truy cp : ci t, ch xem, gii hn s camera, ....
- 16 Video In, 1 Audio In, 1 Audio Out, 1 HDMI,
1 VGA, 2 USB, 1 Sata., 1 RS485

- Bo hnh : u ghi, Camera 24 thng ; ph kin 03 thng.


- Gi trn cha bao gm VAT 10% v ph giao hng i cc Tnh/Thnh ngoi TP.HCM.
- Gi u ghi cha bao gm tn min (domain/hosting) .
Phng Kinh Doanh
Page 6 of 6

i L
( VND )
1,390,000

Khuyn Mi
1,290,000

2,400,000

2,150,000
Khuyn Mi
1,950,000