You are on page 1of 3

CX

Begroetdoorhetpersoneel
Week14/0462%
Week21/0429%
Week28/0436%
Week05/0567%
Laatste6maanden
Dec63%
Jan66%
Febr55%
Maart49%
April57%
NPSscore
Maart21
April41!!!
Komtwaarschijnlijkterug:
Febr47%
Maart56%
April68%

Verschiltovvangemiddeldedistrict

Uitschieterspositief
Algeheletevredenheid
Algemeneindrukvandewinkel
Algeheleservice
Algeheelpk
Etalages
Ingangsgebied
Presentatie
Makkelijkjestijltevinden
Vriendelijkheid
Voeltzicheengewaardeerdklant
Uitschietersnegatief
Wachttijdpk
Netheidpk
Aktiepunt:swifferen
Wachttijdkassa
Snelheidenefficientiekassa
Aktiepunthierrond:tweedekassa!!!
Monstergroottevooringevuldeenqutes
Verzondenenqutesgedurendedelaatste14dagen

23wo 24do 25vr 26za 27zo 28ma 29di 30wo 01do 02vr 03za 04zo 05ma 06di 0

Aantalnquetes

Verzondenenqutesgedurendedelaatste6weken

Aantalnquetes

Wkof31/03

Wkof07/04

Wkof14/04

Wkof21/04

Wkof28/04

20

17

11

Wk

Verzondenenqutesgedurendedelaatste12maanden
Aantalnquetes

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

10

18

19

17

53

73

46

41

38

68

56

10

Aktiepunt:dagelijksherhalen,meegevenvandekaartjesmeteen
woordjeuitleg!!!
Hetiseendeelvandetakenvandekassierster
geworden.Belangrijkdatstudentenookopdehoogtezijn!