You are on page 1of 9

N baz t nenit 110 t Ligjit pr arsim sipror t RM-s, Statutit t Universitetit Shtetror t Tetovs, Vendimit t Kshillit t Rektoratit nga

mbledhja e mbajtur me
11.03.2015, Vendimit t Qeveris s Republiks s Maqedonis pr numrin e studentve t cilt regjistrohen n Institucionet e arsimit t lart n vitin e par t
studimeve n vitin akademik 2015/16 nr.42-5457/1 t dats 08.06.2015 (Gazeta zyrtare e RM-s nr.95, 10 Qershor 2015), Vendimin e Qeveris s Republiks s
Maqedonis pr kuota plotsuese pr regjistrimin e studentve t cilt nuk jan shumic n Republikn e Maqedonis n Institucionet e arsimit t lart n vitin e
par t studimeve n vitin akademik 2015/16 nr.41-5382/1 t dats 08.06.2015, (Gazeta zyrtare e R.Maqedonis nr. 95 t dats 10 Qershor 2015), Universiteti
Shtetror i Tetovs shpall:

KONKURS
pr regjistrimin e studentve n ciklin e par t studimeve n afatin e dyt n programet studimore t Universitetit Shtetror t Tetovs
n vitin akademik 2015/16

FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE


Biologji
Drejtimi arsimor
Biokimi
Fizik
Drejtimi arsimor
Profesional
Kimi-Fizik
Kimi
Arsimor
Profesional
Biokimi analitike
Matematik drejtimi arsimor
Informatik
Arsimor
Profesional
Informatika n gjuhn angleze-n pauz
Gjeografi
Arsimor
Professional
Matematika n financa dhe biznes-n pauz
Ekologji-n pauz

240

151
28

100
100

215
50

200
200

240

23

100

30

200

53

240
240

30
12

100
100

30

200

30
42

240
240

8
36

100
100

25
60

200
200

33
96

240
240

14

100

20

200

200

43

FAKULTETI FILOZOFIK

ECTS

36

200

59

400

22

400

117

Filozofi n pauz
Arsimor
Sociologji
Arsimor
Histori
Arsimor
Professional
Pedagogji
Profesional
Msim klasor
Psikologji
Profesional
Filologji orientale

240
240

100

10

200

200

16

240

13

100

15

200

200

37

100
100
100

9
7
1

200
200
200

3
6

200
200

240

1
1
2

13
14
3

240

15

100

10

200

ECTS*

Numri i prgjithshm i
studentve

Shuma e pagess
pr semestr(Euro)

Korrespodenc

Shuma e pagess pr
semestr (Euro)

T rregullt me
koofinancim

FAKULTETI
PROGRAMI STUDIMOR

Shuma e pagess pr
semestr (Euro)

T rregullt me kuot
shtetrore

I. Numri i studentve
N fakultetet e Universitetit Shtetror t Tetovs, n studimet e ciklit t par n vitin e par t vitit akademik 2015/16 n afatin e dyt,
do t mund t regjistrohen student sipas numrit n vijim:

200

375
78

180

240

25

Gjuh dhe letrsi Turke


Gjuh dhe letrsi Arabe
Edukim special dhe rehabilitim (Defektologji)

240

FAKULTETI FILOLOGJIK

ECTS

Gjuh dhe letrsi shqipe


Arsimor
Gjuh dhe letrsi angleze
Arsimor
Gjuh dhe letrsi maqedone
Arsimor
Gjuh dhe letrsi gjermane
Arsimor
Gjuh dhe letrsi italiane
Arsimor
Gjuh dhe letrsi frnge
Arsimor

FAKULTETI I ARTEVE
Art figurativ
Drejtimi arsimor
Piktur
Dizajn grafik
Skulptur
Grafik
Art muzikor
Drejtimi teorik-pedagogjik
Drejtimi pedagogjik
Dirigjim
Kompozim
Muzikologji
Etnomuzikologji
Drejtimi vokalo-instrumental
Solo kndim
Piano
Violin
Fizharmonik
Viol
Violonelo
Kontrabas
Klarinet
Oboa
Kitar
Flaut
Fagot
Tub
Korno
Tromb
Instrumente me goditje
Arti dramatik
Aktrim n pauz
Dramaturgji
Regji teatri
Tv dhe regji filmi (n pauz)
Kamer - (n pauz)
Montazh (tv dhe montazh filmi)-(n pauz)

FAKULTETI I KULTURS FIZIKE

240

2
123
15

100
200
100

7
185
25

200
400
200

81
20

400
200

9
389
60

240

40

100

80

200

25

200

145

240

19

100

20

200

17

200

56

240

49

100

60

200

19

200

128

240
240
ECTS

240

240
240

11
3

100
100

70
30

200
200

81
33

100

30

200

32

100

10

200

16

2
4

100
100

5
5

100
100

7
9

240

240

ECTS

11

100

80

91

200

Kultur fizike

240

FAKULTETI JURIDIK

ECTS

Studimet e drejtsis
Studime n gazetari- n pauz
Studime politike
Studime politike n gjuh angleze- n pauz
Kriminalistik

180
240
240
240
180

100

200

100
100

80
187
100

48

100

40

200

88

100
100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
200

100

47
230
65
75
80
10
175
40

200

47
479
121
147
189
22
298
62

200
200

48
48

400
200

240
240
240
240

FAKULTETI I SHKENCAVE TE ZBATUARA

ECTS

Ndrtimtari
Konstruktive
Infrastruktur dhe rrug
Arkitektur
Mekatronik
Komunikacion-Inxhinieri transporti
Gjeodezi dhe gjeoinformatik
Inxhinieri ekonomike

180

159
26
45
80
8
123
22

240
180
240
180
180

17
17
22
16
29

100
100
100
100
100

55
20
20
20
20

200
200
200
200
200

72
37
42
36
49

ECTS

39

100

70

200

109

180
180
180

16

100

35

200

51

23
1

100
100
100
100
100

35
83
5
32
41

200
200
200
200
200

58
113
5
32
42

100

100

130
130

360
300
300
180
180
180

FAKULTETI I ADMINISTRIM BIZNESIT- KUMANOV


Administrim biznesi
Administrat publike (n pauz)

ECTS

240
240

73
73

100

839
T rregullt me
kuot shtetrore

GJITHSEJ

STUDIMET E DISPERZUARA
STUDIME T DISPERZUARA N SHKUP

400

200

29

200

34

200

19
19

200

222
222

200

1484

200

298

ECTS

213

50

194

50

240
180
240
240
240
240
240

40
30
22

50
50
50

20
20
20

50
50
50

240

13

50

20

50

19

2621
Numri i
prgjithshm i
studentve

Mjeksi e prgjithshme
Stomatologji
Farmaci
Infermieri
Akusheri
Fizioterapi

29

Shuma e pagess
pr
semestr(Euro)

ECTS

Korrespodenc

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE

200
200
200
200
200

200

Shuma e pagess
pr semestr
(Euro)

Teknologji ushqimore
T ushqyerit (n pauz)
Menaxhimi me cilsin dhe sigurin e ushqimit

T rregullt me
koofinancim

FAKULTETI I TEKNOLOGJIS USHQIMORE DHE T


USHQYERIT

100

90
30
27
29
4

91
347
212

Financa dhe kontabilitet


Marketing dhe menaxhment
Ekonomi dhe biznes
Turizm

ECTS

Shuma e pagess
pr semestr
(Euro)

FAKULTETI EKONOMIK

11
112
64

200

426

FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE

Informatik n gjuhn angleze


Matematika n financa dhe biznes
Ekologji
Kimi-Fizik: n pauz
Matematik: n pauz
Informatik: n pauz
Biologji: n pauz

60
50
42

FAKULTETI FILOZOFIK

Filozofi

19

52

200

Filologji orientale: n pauz


Psikologji: n pauz

240
240

FAKULTETI FILOLOGJIK

Gjuh dhe letrsi italiane


Gjuh dhe letrsi frnge
Gjuh dhe letrsi angleze: n pauz
Gjuh dhe letrsi gjermane: n pauz

240
240
240
240

30
29

50
50

20
20

50
50

50
49

180
240
240
240

1
2
40

50
50
50

23
4
20

50
50
50

24
6
60

240
240

50

27

50

33

240
240
ECTS

61

50

80

50

141

180

34

50

50

50

84

240

27

50

30

50

57

FAKULTETI JURIDIK

Studimet e drejtsis
Studime t gazetaris
Studime politike n gjuhn angleze
Studime politike: n pauz
FAKULTETI I ADIMINISTRIM BIZNESIT

Administrim biznesi
Administrat publike: n pauz
FAKULTETI EKONOMIK

Ekonomi dhe biznes: n pauz


STUDIME T DISPERZUARA N KUMANOV
Informatik: n pauz
Gjuh dhe letrsi angleze: n pauz
STUDIME T DISPERZUARA N KROV

240
ECTS

FAKULTETI JURIDIK

Studimet e drejtsis
FAKULTETI EKONOMIK

Financa dhe kontabilitet


FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE

Informatik: n pauz

240

FAKULTETI FILOLOGJIK

Gjuh dhe letrsi angleze: n pauz


Gjuh dhe letrsi gjermane: n pauz

240
240

FAKULTETI I ADIMINISTRIM BIZNESIT


240
ECTS
240
240
240
240
180
ECTS

274

839
274
1113

1484
274
1758

19

567
Numri i
prgjithshm
i studentve

Gjithsej n programet studimore am


Gjithsej n studimet e disperzuara
Gjithsej n Universitetin Shtetror t Tetovs-2015/16

274

T rregullt
me
koofinancim

Gjithsej n studimet e disperzuara

Korrespoden
c

240
240
240
ECTS
240
240
T rregullt
me kuot
shtetrore

Administrim biznesi: n pauz


STUDIME T DISPERZUARA N DIBR
Gjuh dhe letrsi angleze: n pauz
Gjuh dhe letrsi gjermane: n pauz
Gjuh dhe letrsi italiane n pauz
Gjuh dhe letrsi frnge: n pauz
Fizioterapi: n pauz
STUDIME T DISPERZUARA N STRUG
Ekologji: n pauz
Gjuh dhe letrsi gjermane: n pauz
Ekonomi dhe biznes: n pauz
STUDIME T DISPERZUARA N TETOV
Administrim biznesi: n pauz
Administratpublike: n pauz

298
19
317

2621
567
3188
4

* ECTS: Sistemi Evropian i Transferimit t Kredive. 240 ECTS= studime q zgjasin katr vite (VIII semestra), 180 ECTS=studimet q zgjasin
tre vite (VI semestra).

Vrejtje:

Njoftohen t gjith kandidatt e interesuar t cilt arsimin e tyre dshirojn ta vazhdojn n programet studimore t disperzuara t USHT-s,
se t njjtat do t realizohen nse do t ket kandidat t mjaftueshm pr realizimin e procesit msimor. Nse numri i studentve sht m
pak se 20 n program studimor dhe gjat vijimit t studimeve nuk prmbush numrin e caktuar t studentve aktiv t regjistruar, ather
studimet do t realizohen n fakultetet am t USHT-s.
II. Kushtet dhe kriteret pr regjistrim
1. T drejt regjistrimi pr studimet e ciklit t par kan kandidatt q kan dhn maturn shtetrore ose matur ndrkombtare,
2. T drejt regjistrimi n ciklin e par t studimeve kan edhe kandidatt me shkollim t mesm katrvjear t cilt nuk kan
dhn matur shtetrore, respektivisht kan prfunduar shkollimin e mesm katrvjear para vitit akademik 2007/08.
Prjashtim bjn, personat me talent t veant, t cilt mund ti regjistrojn studimet n fakultetet e drejtimit t arteve edhe nse
nuk e kan t mbaruar shkolln e mesme katrvjeare, me kusht q at ta kryejn deri n fund t vitit t dyt t studimeve, n
kushtet e prcaktuara sipas Statutit t Fakultetit. Nse personi nga paragrafi i mparshm nuk i plotson kushtet e theksuara, e
humb statusin e studentit n fakultetin prkats.
3. T drejt regjistrimi n ciklin e par t studimeve kan edhe kandidatt me shkollim t mesm katrvjear t cilt kan dhn
matur shkollore ose provim prfundimtar. Nse nuk paraqitet numr i mjaftueshm i kandidatve q i plotsojn kushtet sipas
piks paraprake, t drejt pr regjistrim kan edhe kandidatt t cilt kan t kaluar maturn shkollore ose provim prfundimtar
n shkollimin e mesm t caktuar n shkollat e mesme t verifikuara me akt t Ministris s arsimit dhe shkencs.
4. Kandidatt regjistrohen si student t rregullt t financuar nga shteti dhe student t rregullt me bashkfinancim t studimeve.
N studimet e ciklit t par t fakulteteve mund t regjistrohen edhe student me korrespodenc, nse kt e mundson
karakteri i programit studimor.
5. N studimet e ciklit t par t fakulteteve mund t regjistrohen edhe kandidat t cilt kan t kryer arsimim t lart apo sipror,
n fakultetet e ngjashme dhe shkollat e larta. Kta kandidat regjistrohen jasht kuots, m s shumti deri n 10% nga numri i
prgjithshm i studentve t rregullt n fakultetin prkats t prcaktuar n Konkurs. Kandidatt nga paragrafi i mparshm
regjistrohen sipas suksesit nga arsimimi i mparshm, prve n programet studimore pr t cilt, pr shkak t specifikave
nevojitet kontrollimi i talentit. Ngjashmrin e vrtetojn dhe e shpallin fakultetet. Kandidatt nga kjo pik regjistrohen me
bashkfinancim t studimeve, si dhe kandidatt nga kreu V i konkursit.
6. Mnyra e seleksionimit t kandidatve do t kryhet varsisht nga lloji i programeve studimore n t cilat konkurrojn ata, edhe
at:
a) programe studimore ku seleksionimi i kandidatve do t kryhet n baz t suksesit nga arsimi i mesm;
b) programe studimore ku seleksionimi do t kryhet n baz t suksesit nga arsimi i mesm dhe me kontrollim t talentit t
kandidatve. Kjo ka t bj me programet studimore me specifika t veanta.
c) programe studimore ku msimi mbahet n gjuhn angleze, ku seleksionimi do t kryhet nga suksesi i shkollimit t mesm dhe
rezultati nga intervistimi nga komisioni prkats.
7. Kriter baz pr seleksionimin e kandidatve pr regjistrim t studimeve deridiplomike sht suksesi i arritur n arsim t mesm,
vlersimi i suksesit t studentve shprehet me pik.
a. N programet studimore ku seleksionimi kryhet vetm prmes suksesit t arsimit t mesm, kandidatt mund t fitojn
m s shumti 100 pik, edhe at: suksesi i prgjithshm n t gjitha lndt merr pjes me 60%, ndrsa suksesi i arritur
n maturn shtetrore merr pjes me 40%.
a. 1. N programet studimore ku seleksionimi do t kryhet vetm n baz t suksesit t arritur n arsimin e mesm,
llogaritja e pikve bhet n kt mnyr: mblidhen t gjitha notat, t cilat jan t evidentuara n dftesat e notave nga
t gjitha vitet, shuma e prgjithshme e fituar pjestohet me numrin e notave, kshtu q suksesi mesatar i fituar
shumzohet me numrin 12. Me kt m s shumti mund t fitohen 60 pik.
. 2. Llogaritja e pikve t suksesit t arritur nga matura shtetrore 2013/14 bhet n kt mnyr: rangimi sipas
prqindjes nga provimi i lnds eksterne, e cila jepet n maturn shtetrore shumzohet me koeficientin 10. N t
njjtn mnyr llogaritet edhe prqindja e pikve nga provimi i lnds s dyt dhe tret eksterne dhe mund t fitohen
maksimum 30 pik. Rangimi sipas nots s lnds interne (Lista 2) e prshtatshme pr programin studimor
shumzohet me koeficient 1,2, me t ciln fitohen maksimum 6 pik, ndrsa lnda interne jo e prshtatshme me 0,6
me t ciln fitohen m s shumti 3 pik. Nota e fituar nga detyra e projektit shumzohet me koeficientin 0,8. N kt
baz mund t fitohen m shumti 4 pika. Suksesi i prgjithshm nga matura shtetrore m s shumti mund t sjell 40
pik.
. 3. Llogaritja e pikve t suksesit t arritur nga matura shtetrore deri n vitin 2012/13 bhet n kt mnyr: rangimi
sipas prqindjes nga provimi i lnds eksterne, e cila jepet n maturn shtetrore shumzohet me koeficientin 10. N
t njjtn mnyr llogaritet edhe prqindja e pikve nga provimi i lnds s dyt eksterne dhe mund t fitohen
maksimum 20 pik.. Rangimi sipas nots s lndve interne (Lista 2) t prshtatshme pr programin studimor
shumzohet me koeficient 1,6, me t ciln fitohen maksimum 16 pik, ndrsa lnda interne jo e prshtatshme me
koeficient 0,8 dhe mund t fitohen maksimum 8 pik. Nota e fituar nga detyra e projektit shumzohet me koeficientin
0,8. N kt baz mund t fitohen 4 pik. Suksesi i prgjithshm nga matura shtetrore mund t sjell maksimalisht 40
pik.

a. 4 Pr kandidatt t cilt shkolln e mesme e kan mbaruar n vitet e mparshme shkollore (para vitit shkollor
2007/2008) dhe nuk kan mbaruar matur shtetrore, prve llogaritjes s pikve nga pika 7. a. 1, llogariten edhe m
s shumti 40 pik nga lndt t cilt jan t rndsishme pr programin studimor, edhe at: shuma e notave nga dy
lnd t rndsishme pr programin studimor dhe dy lndt nga lmia e gjuhve (gjuh amtare dhe nj gjuh botrore)
pjestohet me 16, dhe kshtu, suksesi mestar i secils lnd vemas shumzohet me 8. N kt baz mund t fitohen
m s shumti 10 pik pr nj lnd, prkatsisht 40 pik pr katr lndt.
a. 5 Vlersimi i suksesit t kandidatve t cilt kan dhn matur shkollore ose provim prfundimtar t shkollimit t
mesm katrvjear bhet: Notat e lndve t prshtatshme t cilat i kalojn n matur shkollore shumzohen me
koeficientin 1,6, ndrsa me lnd jo t prshtatshme me 0,8, kurse detyra projektuese me 0,8. Me kt mund t fitohen
maksimum 20 pik.
a. 6 Vlersimi i suksesit n programet studimore me kontrollim t talentit nga fusha e arteve, arkitekturs, kulturs
fizike, kriminalistik dhe programet studimore n gjuh angleze: mblidhen t gjitha notat q jan prfshir n dftesat,
nga t gjitha vitet, shuma e fituar pjestohet me numrin e notave dhe kshtu, suksesi mestar i fituar shumzohet me
12. N kt baz mund t fitohen m s shumti 60 pik. Vlersimi i suksesit nga kontrollimi i talentit bhet me fitimin
nga 0 deri n 40 pik. Kontrollimi ka karakter eliminues me minimum 10 pik. Kontrollimi i njohurive sipas procedurs
s njjt do t bhet n mjeksi t prgjithshme, stomatologji dhe farmaci pr kandidatt shtetas t huaj, kandidat me
lnd interne dhe eksterne jo t prshtatshme dhe kandidatt t cilt kan kryer shkollimin e mesm jasht RM-s dhe
kandidatt q nuk kan dhn matur shtetrore, respektivisht kan prfunduar shkollimin e mesm para vitit shkollor
2007/08. Kandidatt t cilt arrijn m pak se 40 pik nga numri i prgjithshm i pikve, do t pranohen vetm nse
mbeten vende t lira n kategorit e caktuara me konkurs.
Seleksionimi, rangimi dhe regjistrimi i kandidatve n kategorit e caktuara n afatin e dyte dhe t tret do t bhet
sipas kushteve dhe kritereve t prcaktuara me Konkursin pr regjistrim t studentve n ciklin e par t studimeve n
Universitetin Shtetror t Tetovs t shpallur m 23.06.2015 n gazetn Lajm, Koha dhe Nova Makedonija si dhe
n ueb faqen www.unite.edu.mk.
III. Afatet pr paraqitje, kontrollimin i njohurive dhe aftsive dhe regjistrimi
REALIZIMI I KONKURSIT PR REGJISTRIM T STUDENTVE 2015/16
AFATI II
Aplikimi (paraqitja e kandidatve)
01 -04 shtator
Kontrollimi i njohurive dhe aftsive (pr programet dhe kategorit e caktuara)
05 shtator
Shpallja e rezultateve preliminare
07 shtator
Shpallja e vendimit pr pranim t kandidatve
09 shtator
Regjistrimi i kandidatve
09-14 shtator 2015

AFATI III
16 -18 shtator
19 shtator
21 shtator
22 shtator
22-25 shtator 2015

IV. Dokumentet pr aplikim dhe regjistrim


1. Fletaplikim (merret n hapsirat e Universitetit)
2. Dftesa origjinale nga shkollimi i mesm
3. Diplom pr kryerjen e shkolls s mesme
4. Certifikat nga libri amz i t lindurve
5. Certifikat pr nnshtetsi
6. Vrtetim pr pagesat e:
a) 1050 denar n xhiro-llogarin e Universitetit: n emr t taksave administrative.
b) 600 denar mjete plotsuese pr seciln lnd t cils kandidatt do ti nnshtrohen pr provim pranues t theksuar n Listn
shtes-1, t Programit studimor prkats, ku sht parapar provimi pranues: n emr t Komisionit pr verifikimin e njohurive
dhe aftsive dhe intervistimit (pr programet n gjuhn angleze)
Kandidatt q aplikojn n programet ku mundsohen studime me korrespodenc, krahas dokumentacionit t caktuar m lart,
duhet t dorzojn dokumentet prkatse pr arsyetimin e ktij statusi sipas kritereve t prcaktuara n kt konkurs.
Kandidatt t cilt jan t pranuar (pas shpalljes s lists prfundimtare), gjat regjistrimit duhet t dorzojn:
Fletparaqitje pr regjistrim (fletparaqitjet merren n shrbimin pr shtje studentore t fakultetit n t cilin studenti
regjistrohet)
2. Tri fotografi ( dy fotografi 6 x 9 dhe nj 4 x 5 c. m.)
3. Vrtetim pr pagesn e mjeteve:
1200 denar, n xhiro-llogarin e Universitetit: n emr t dhnies s Indexit.
100 denar n xhiro-llogarin e Universitetit: n emr t Unionit t studentve n Universitetin Shtetror t Tetovs.
750 denar, n xhiro-llogarin e Universitetit: n emr t veprimtarive informative, sportive, kulturore t studentve t
Universitetit.
Pagesn e mjeteve pr semestrin e par: n emr t Komisioneve pr vrtetimin e dituris dhe dijes.
T gjitha pagesat e lartprmendura do t kryhen n xhiro-llogarin e Universitetit, n kt mnyr:
N emri i marrsit ( ) - Universiteti Shtetror i Tetovs,
N ,,banka e marrsit ( ) Banka Popullore e Republiks s Maqedonis,

1.

N ,,llogaria () 100000000063095,
N ,,shuma ( shuma e mjeteve financiare q duhet t paguhen,
N ,,llogaria e shfrytzuesit buxhetor- subjekti shfrytzues (
1600160054 788 10;
n ,,shifra dhe programi i t hyrave ( ) 723019 43, ndrsa n ,,mnyra () 2;
N ,,thirrja n numrin ( ) shnohet numri i fakultetit n t cilin studion, n kt
mnyr:

723019 01: Fakulteti Ekonomik,


723019 02: Fakulteti Juridik,
723019 03: Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore,
723019 04: Fakulteti i Shkencave t Mjeksis,
723019 05: Fakulteti Filologjik,
723019 06: Fakulteti Filozofik,
723019 07: Fakulteti Shkencave t Zbatuara,
723019 08: Fakulteti i Teknologjis Ushqimore dhe t Ushqyerit,
723019 09: Fakulteti i Kulturs Fizike,
723019 10: Fakulteti i Arteve,
723019 11: Fakulteti i Administrimit t Biznesit.

N rubrikn qllimi i realizimit t pagess ( ) qllimi i pagess (kontrollimi i njohurive dhe aftsive,
semestri etj)
Paraqitja n programet studimore t disperzuara bhet:
N Kumanov kandidatt paraqiten n shrbimin pr shtje studentore n Fakultetin e Administrats s Biznesit (Rr. 11 Nntori).
N studimet e disperzuara n Shkup kandidatt paraqiten n hapsirat e shrbimeve pr shtje studentore n Rr. Petre Georgiev p.n. (SHF. Kongresi I

Manastirit)
N Krov kandidatt paraqiten n hapsirat e shrbimeve pr shtje studentore t studimeve t disperzuara (hapsira t cilat gjinden n afrsi t Kazerms
s Qytetit).

Konkursi sht shpallur n faqen e internetit: http://www.unite.edu.mk


Lista 1. Programet studimore n t cilat prve zgjedhjes s lndve interne adekuate t dhna n listn nr. 2, pr shkak
t specifikave t studimit kryhet kontrollimi i talentit dhe njohurive
Programet studimore n t cilat regjistrimi bhet me provim pranues:
a) Mjeksi e prgjithshme
b) Stomatologji
c) Farmaci
d) Arkitektur
e) Art figurativ
f) Art muzikor
g) Art dramatik
h) Kultur fizike
i) Informatika n gjuhn angleze
j) Studime politike n gjuhn angleze
k) Kriminalistik
1.

Kontrollimi i njohurive pr t gjith kandidatt:

1.1 Fakulteti i Arteve


- Kontrollimi i talentit n programin studimor t Artit figurativ do t mbahet n:
b. Vizatim portret i modelit t gjall
- Kontrollimi i talentit n programin studimor t Artit muzikor do t mbahet n:
a) Solfezh b) Piano obligat c) Harmoni
- Kontrollimi i talentit n programin studimor t Artit dramatik do t mbahet n:
A. Ndjenj e ritmit dhe dgjimit,
B. Interpretimi i nj monologu dramatik dhe i nj knge nga zgjedhja e kandidatit dhe nj nga
zgjedhja e Komisionit,
C. Improvizimi i tems s dhn;
- Drejtimi Regjia e filmit dhe TV:
A. Ese (punim me shkrim) n temn e dhn (analiza e nj filmi artistik) dhe bised me kandidatt;
-Drejtimi Montazh:
A. Kontrollim i talentit muzikor
B. Provim me shkrim- analiz e montazhit t filmit t treguar n nj film artistik
-Drejtimi kamer:
A. Prezantim i koleksionit personal t fotografive (10 fotografi bardh e zi, t prpunuara n laboratorin fotografik n konvencionin jo
digjital me teknik fotografike dhe format m t vogl 18 x 24 cm)

B. Informimi, motivimi si dhe prcaktimi i njohurive, dhe shkathtsive t kandidatve pr studime n artin dramatik do t
prcaktohet prmes biseds me kandidatt.
Provimet n t gjitha programet, respektivisht drejtimet e Fakultetit t Arteve do t mbahen n hapsirat prkatse t programeve
m: 05 shtator 2015 (e shtun), ora 10.00. (pr informata m t hollsishme vizitoni faqen zyrtare t Universitetit)
1.2. Fakulteti i Kulturs Fizike - Provimi pranues n Programin studimor Kultur fizike do t mbahet nga:
A. Not
B. Hendboll, basketboll,volejboll, gjimnastika sportive
C. Atletik
Provimi pranues do t mbahet m: 05 shtator 2015 (e shtun) ora 1000 n hapsirat e Fakultetit t Kulturs fizike. Kandidatt me
vete duhet t marrin prgatitje sportive.
1.3. Fakulteti i Shkencave t Zbatuara - provimi pranues n Arkitektur do t mbahet nga:
A. Vizatim kreacion i lir i objekteve
Provimi pranues do t mbahet m: 05 shtator 2015 (e shtun) ora 1000 n hapsirat e n hapsirat e Arkitekturs.
1.4 Intervista n programet studimore ku msimi do t mbahet n gjuhn angleze:
Intervista pr njohurit dhe aftsit n gjuhn angleze para komisionit prkats do t mbahet m: 05 shtator 2015 (e shtun) ora
1000, n hapsirat e Universitetit afr Rektoratit.
1.5 Kriminalistik:
Provimi pranues do t mbahet m: 05 shtator 2015 (e shtun), n hapsirat e Fakultetit Juridik n:
A. Testim psikologjik n inteligjenc joverbale: ora 1000
B. Testimin e lvizjeve motorike: ora 1230: kandidatt duhet t ken prgatitje sportive
2. Programet studimore, lloji dhe prmbajtja e testimit/seleksionimit (prmes kontrollit t njohurive dhe aftsive) pr
kandidatt t cilt kan kryer shkollim t mesm dhe nuk kan dhn matur shtetrore (2007/08), shtetas t RM-s me
shkollim jasht shtetit, kandidat me matur shkollore dhe provim prfundimtar, kandidat me lnd interne dhe
eksterne jo t prshtatshme dhe kandidat shtetas t huaj:
2.1 Provimi pranues n programet studimore t Mjeksi t prgjithshme, Stomatologji dhe Farmaci:
A. Biologji (njohuri t fituara nga arsimi i mesm)
B. Kimi (njohuri t fituara nga arsimi i mesm)
Provimi pranues do t mbahet m: 05 shtator 2015 (e shtun) ora 1100, n hapsirat e Universitetit te objekti i ri (rektorati).
Lista 2. Lndt interne t prshtatshme pr regjistrim
Fakulteti
Fakulteti i shkencave matematikenatyrore
Fakulteti Filozofik
Fakulteti Filologjik
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Juridik
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Kulturs fizike

Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike
Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike
Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike
Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike

Gjuh e huaj, Informatik, matematik, biznes, varsisht lndve eksterne


Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar
Kriminalistik: pa kufizim
Gjuh e huaj, matematik, histori, filozofi, estetik, sociologji, biznes varsisht lndve
eksterne
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar

Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike

Pa kufizim

Fakulteti i Shkencave t Zbatuara

Fakulteti i Shkencave Mjeksore

Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike

Fakulteti i Administrim biznesitKumanov

Gjuh e huaj, Informatik, matematik, sociologji, filozofi, varsisht lndve eksterne


Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar

Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike

Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike

Fakulteti i Teknologjis
Ushqimore dhe t Ushqyerit

Lnda interne
Informatik, matematik, biologji, kimi ose nj lnd nga fusha e shkencave natyrore,
varsisht lndve eksterne
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar
Informatik, matematik, biologji, sociologji, histori, gjuh e huaj, filozofi, estetik,
varsisht lndve eksterne
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar

Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike
Gjimnaz
Shkoll profesionale
Shkolla e mesme artistike

Arkitektur: pa kufizim
Programet tjera studimore:
Informatik, matematik, kimi, fizik, estetik, gjuh e huaj, varsisht lndve eksterne
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale
Mjeksi e prgjithshme, Stomatologji, Farmaci : (interne dhe eksterne)
Kimi, biologji,
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e shndetsis
Infermieri, Akusheri, Fizioterapi:
Informatik, biologji, kimi, gjuh e huaj, varsisht lndve eksterne
Lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale nga profili i arsimimit
Informatik, biologji, matematik, gjuh e huaj, kimi, fizik, varsisht lndve eksterne
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar
Gjuh e huaj, matematik, informatik, filozofi, biznes, sociologji, varsisht lndve
eksterne
Nj lnd nga lista e prgjithshme e lndve profesionale n fushn e caktuar

Pr t gjitha Fakultetet dhe Programet studimore, lndn e dyt interne, respektivisht lndn interne, maturanti e zgjedh nga lista e
lndve profesionale n varshmri prej profilit t prgatitjes arsimor t kandidatit.