You are on page 1of 2

GXEE1414 Tamadun Islam &

Tamadun Asia (TITAS)


TEMA: KEMASYARAKATAN
Tajuk: Budaya teruk Malaysian (Video)
(Kumpulan 5)

Pensyarah: Pn. Zainab Binti Ishak


No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Kumpulan
Anthony Ling Liang Cheng
Ashley Lin Joe Yee
Low Ed Wynn
Ng Bee Xin
Tan Zi Shing
Teh Xing Ron
Nur Alya Binti Mohamad Yusoff
Siti Aminah Binti Mohamad Yusoff

No. Matrik
BEB140003
BEB140004
BEB140008
BEB140012
BEB140019
BEB140020
CEA14009
7
CEA14012

9 Fatin Nur Athira Aziqah Binti Ahmad Aminuddin


10 Nur Iffah Najat Binti Mat Shawal
Tempat Kajian: Kawasan Bukit Bintang

6
JED150028
TEG150011