You are on page 1of 5

LAMPIRAN

Protokol temu bual


Masa Temu Bual:
Tempat:
Penemu bual :
Responden:

Soalan-soalan:
1. Sebelum mempelajari teknik Pemberita Peta Alir, dapatkah kamu membina ayat
majmuk menggunakan nilai murni dengan betul?
2. Selepas mempelajari teknik Pemberita Peta Alir, dapatkah kamu membina ayat
majmuk menggunakan nilai murni dengan betul?
3. Apakah pandangan kamu mengenai teknik Pemberita Peta Alir?
4. Adakah Peta Alir meningkatkan keupayaan anda membina ayat majmuk
menggunakan nilai murni?
5. Adakah anda mudah mengingat formula PANKHK dalam teknik Pemberita Peta
Alir untuk membina ayat majmuk menggunakan nilai murni?
6. Bagaimanakah teknik Pemberita Peta Alir ini membantu anda untuk membina
ayat majmuk menggunakan nilai murni?

LAMPIRAN
ARAHAN: Sila bina ayat majmuk menggunakan nilai murni yang terdapat
pada petikan teks.

Esok, 16 Mei merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh Amira. Hari Guru yang
akan disambut esok cukup bermakna baginya. Dia ingin meraikan sambutan Hari
Guru itu sebagai mengenang jasa dan pengorbanan gurunya. Dia tidak sabarsabar lagi menantikan kemunculan hari yang penuh bermakna itu.
Amira berhasrat untuk memberikan sekuntum bunga mawar dan
sekeping kad sempena hari tersebut kepada guru kesayangannya, Cikgu Nadia.
Amira tahu bahawa gurunya pasti gembira dengan pemberian ikhlas itu. Dia juga
sedar bahawa bukan sekadar pemberian sekuntum bunga mawar serta sekeping
kad yang menjadi ukuran tanda dia menghormati serta patuh kepada gurunya.
Dia juga berazam untuk mematuhi disiplin serta belajar dengan bersungguhsungguh. Peningkatan prestasi akademiknya dalam semua mata pelajaran
UPSR nanti pasti akan membuatkan gurunya menjadi lebih gembira.
Sambutan Hari Guru tahun ini membuatkan Amira lebih bersemangat
demi mencapai cita-cita murni serta impiannya di samping ingin merealisasikan
harapan ibu bapa dan guru-gurunya.

LAMPIRAN
Contoh Jawapan:

kita mestilah

prihatin

dengan

mengingati
hari guru.

Kita perlulah

menghargai
jasa

dengan

meraikan hari
guru.

dengan

memberi
hadiah
kepada guru
kita.

Kita
hendaklah

baik hati

Kita haruslah

Kita patutlah
mengamalka
n sikap

rajin

bertanggungjawab

seperti

agar

belajar
bersungguhsungguh
untuk
meningkatka
n prestasi
akademik.

dapat
merealisasikan
harapan ibu
bapa dan guruguru.

LAMPIRAN
Soal Selidik Sosiometri
BORANG SOAL SELIDIK SOSIOMETRI
Nama:
Kelas:
1. Apakah perasaan kamu apabila menyanyikan lagu teknik Pemberita Peta
Alir?

2. Apakah perasaan kamu apabila dibahagikan dalam kumpulan sebelum


melaksanakan teknik pemberita Peta Alir?

3. Apakah perasaan kamu apabila belajar cara membina ayat menggunakan


permainan bahasa menyambung perkataan sehingga menjadi ayat di dalam
teknik Pemberita Peta Alir?

4. Apakah perasaan anda menggunakan peta alir dalam membina ayat


menggunakan nilai murni?

5. Apakah perasaan kamu semasa bertanding dengan kumpulan lain dalam


pertandingan membina ayat majmuk menggunakan nilai murni?

6. Apakah perasaan kamu semasa melakukan aktiviti latih tubi diakhir sesi
pembelajaran membina ayat majmuk menggunakan teknik Pemberita Peta
Alir?