You are on page 1of 3

DOMNULE DIRECTOR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
___________________________________________
_____________________________ .

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
___________________________________________
_____________________________ .

DOMNULE DIRECTOR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
____________________________________________
_____________________________ .

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
____________________________________________
_____________________________ .

DOMNULE DIRECTOR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
____________________________________________
_____________________________ .

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
____________________________________________
_____________________________ .
.

DOMNULE DIRECTOR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
____________________________________________
_____________________________ .
.

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() n clasa
___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei
adeverine fiindu-mi necesar la _______________
____________________________________________
_____________________________ .

DOMNULE DIRECTOR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() nclasa
___________, vrog a-mi
aprobaeliberareauneiadeverinefiindu-mi necesar la
_______________
__________________________________________ .

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() nclasa
___________, vrog a-mi
aprobaeliberareauneiadeverinefiindu-mi necesar la
_______________
__________________________________________ .

DOMNULE DIRECTOR,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() nclasa
___________, vrog a-mi
aprobaeliberareauneiadeverinefiindu-mi necesar la
_______________
__________________________________________ .

Subsemnatul(a)_______________________________
_____________________________, elev() nclasa
___________, vrog a-mi
aprobaeliberareauneiadeverinefiindu-mi necesar la
_______________
__________________________________________ .

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)____________________________________________________________,
elev() n clasa ___________, v rog a-mi aproba eliberarea unei adeverine fiindu-mi necesar la
_______________ __________________________________________