You are on page 1of 1

Give thanks with a grateful heart

Give thanks to the Holy One


Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son
Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son
And now let the weak say, "I am strong"
Let the poor say, "I am rich
Because of what the Lord has done for us"
Awit ng rehiyon tatlo
Ang gitnang Luzon katangi-tangi
Sa dibdib ng ating lahi
Siyay nangunguna sa lahat
Kung kaunlaran ang siyang hangad
Itong rehiyon tatlo'y pagka ibigin
Na siyang dangal ng bayan natin
Tanghalin siya't ating awitan
Kamanyang ating ialay
Batis n gaming karunungan, sa buhay tanging pamatnubay.
Layo mang lakbayin, sa ligayat sakit
Katapatan namiy sa pusot bait
Sa aming diway nakatanim
An gala-alang walang maliw
Pagsintay lagging nag-aalab
Sa puso at bait sagisag
Ang mahal naming Marcelo H. Del Pilar