You are on page 1of 17
PROXECTO BATE fogo Prevención de lumes forestais a través da intervención social
PROXECTO
BATE fogo
Prevención de lumes forestais a
través da intervención social

QUE É? O Batefogo é un proxecto de intervención social que propón compaxinar de forma eficaz a prevención dos lumes coa dinamización económica e social do medio rural.

QUEN? Esta proposta lánzaa unha equipa multidisciplinar composta por: Miguel Pardellas Santiago, Feitoría Verde, S. Coop. Galega, EnComún Proxectos, S. Coop. Galega e MaOs Innovación Social, S. Coop. Galega.

PARA QUEN? Esta iniciativa está pensada para a súa aplicación en calquera lugar da nosa xeografía e está dirixida a todo tipo de entidade (administración pública, comunidades de montes, etc.) con vontade de póla en acción.

de montes, etc.) con vontade de póla en acción. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO XURDE A INICIATIVA (I). OS LUMES EN GALICIA

Con maior ou menor intensidade, os lumes asolagan Galicia todos os anos destruíndo miles de hectáreas de superficie forestal, mato e mesmo en ocasións, vivendas e bens patrimoniais.

mato e mesmo en ocasións, vivendas e bens patrimoniais. Distribución de incendios forestais (MAGRAMA, 2004-2014).
mato e mesmo en ocasións, vivendas e bens patrimoniais. Distribución de incendios forestais (MAGRAMA, 2004-2014).

Distribución de incendios forestais (MAGRAMA, 2004-2014).

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO XURDE A INICIATIVA (II). OS LUMES EN GALICIA

A problemática dos lumes en Galicia constitúe un complexo quebracabezas onde conflúen aspectos sociais, económicos e ambientais: a desaparición de aproveitamentos agrogandeiros, o alto índice de combustibilidade de moitas masas forestais, o despoboamento e avellentamento do medio rural, a ordenación do territorio, etc.

E co cambio climático, é probábel que as vagas de lumes incrementen a súa frecuencia e impacto.

as vagas de lumes incrementen a súa frecuencia e impacto. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais
as vagas de lumes incrementen a súa frecuencia e impacto. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO XURDE A INICIATIVA (III). AS NOSAS MOTIVACIÓNS

Ano tras ano, as persoas que facemos parte da equipa de traballo deste proxecto, compartíamos a nosa preocupación polos incendios forestais… E un día decidimos facer algo.

A nosa análise de partida é a seguinte: ate o de agora, a meirande parte das actuacións ao respecto dos incendios centráronse na extinción e puntualmente en labores de roza para a prevención.

E se a solución (ou parte dela, cando menos) estivera noutro sitio?

(ou parte dela, cando menos) estivera noutro sitio? PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través
(ou parte dela, cando menos) estivera noutro sitio? PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través
(ou parte dela, cando menos) estivera noutro sitio? PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

A NOSA PROPOSTA

Pór en marcha un proxecto de intervención social que compaxine eficazmente a prevención dos lumes coa dinamización económica e social do medio rural.

social que compaxine eficazmente a prevención dos lumes coa dinamización económica e social do medio rural.
social que compaxine eficazmente a prevención dos lumes coa dinamización económica e social do medio rural.

COMO FACELO? (I)

1º Coñecer o territorio

O primeiro paso que propoñemos é elaborar un estudo a través do que caracterizar o territorio (recursos naturais e patrimoniais, urbanismo e usos do solo) e analizar o impacto dos incendios sobre el.

e usos do solo) e analizar o impacto dos incendios sobre el. PROXECTO BATEFOGO Prevención de
e usos do solo) e analizar o impacto dos incendios sobre el. PROXECTO BATEFOGO Prevención de
e usos do solo) e analizar o impacto dos incendios sobre el. PROXECTO BATEFOGO Prevención de

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO FACELO? (II)

1º Coñecer o territorio

O obxectivo último é cartografiar os lumes e identificar os “puntos quentes”, é dicir, aquelas zonas que, sexa pola súa vulnerabilidade ou pola reiteración de incendios, merezan unha maior atención.

reiteración de incendios, merezan unha maior atención. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través
reiteración de incendios, merezan unha maior atención. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través
reiteración de incendios, merezan unha maior atención. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO FACELO? (III)

2º Levar o estudo ás veciñas e veciños

Se alguén coñece ben o territorio e as súas problemáticas son os seus habitantes. As veciñas e veciños que viven alí serán os que valoren se o estudo elaborado acertou ou non coa súa análise. A través de encontros coa veciñanza buscarase unha diagnose completa da problemática dos lumes, identificando que factores cómpre ter en conta para reducir o seu número e impacto.

cómpre ter en conta para reducir o seu número e impacto. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes
cómpre ter en conta para reducir o seu número e impacto. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO FACELO? (IV)

3º Definir medidas de intervención

Contamos xa cunha diagnose colectiva da problemática dos incendios; agora cómpre decidir que se podería facer para evitalos ou, cando menos, reducilos. Neste punto, as veciñas e veciños poderán facer todo tipo de propostas, contando co apoio e asesoramento de persoas e experiencias exitosas noutras zonas de Galicia e do resto do estado.

exitosas noutras zonas de Galicia e do resto do estado. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais
exitosas noutras zonas de Galicia e do resto do estado. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais
exitosas noutras zonas de Galicia e do resto do estado. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO FACELO? (V)

3º Definir medidas de intervención

O obxectivo será obter unha listaxe de medidas de intervención para, a continuación, valorar cales se poden poñer en marcha e cales non. Farase un especial esforzo na definición e concreción de propostas ligadas á creación de emprego que contribúan a unha xestión sustentábel do territorio.

que contribúan a unha xestión sustentábel do territorio. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través
que contribúan a unha xestión sustentábel do territorio. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

COMO FACELO? (VI)

Procesos paralelos Ao mesmo tempo que se fai o estudo do territorio, a diagnose colectiva e a definición de medidas de intervención, poranse en marcha dous procesos paralelos: unha campaña de educación ambiental permanente e dirixida a toda a comunidade; e unha campaña de comunicación para difundir o proxecto e cada un dos seus pasos.

para difundir o proxecto e cada un dos seus pasos. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais
para difundir o proxecto e cada un dos seus pasos. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais
para difundir o proxecto e cada un dos seus pasos. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

O QUE XA FIXEMOS

A divulgación do proxecto en marcha…

- Web: www.batefogo.wordpress.com

- Twitter: @probatefogo

- Facebook: www.facebook.com/proxectobatefogo

- Presentación do proxecto en Encontros

- Participación no documental de Blandine Gros Jean, produtora do Canal Arte francés

de Blandine Gros Jean, produtora do Canal Arte francés PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a
de Blandine Gros Jean, produtora do Canal Arte francés PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a
de Blandine Gros Jean, produtora do Canal Arte francés PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

O QUE ESTAMOS FACENDO

Dende febreiro de 2015 estamos a desenvolver o proxecto Batefogo no concello de Manzaneda. O traballo realizado ate a data centrouse na elaboración do estudo do territorio; nomeadamente, na construción da cartografía temática para a identificación dos puntos quentes ao respecto dos lumes no termo municipal.

dos puntos quentes ao respecto dos lumes no termo municipal. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais
dos puntos quentes ao respecto dos lumes no termo municipal. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

O QUE ESTAMOS FACENDO (II)

O QUE ESTAMOS FACENDO (II) A comezos de 2016 está previsto iniciar a segunda fase do
O QUE ESTAMOS FACENDO (II) A comezos de 2016 está previsto iniciar a segunda fase do

A comezos de 2016 está previsto iniciar a segunda fase do proxecto, isto é, presentar os resultados do estudo á veciñanza e avanzar na elaboración de propostas.

estudo á veciñanza e avanzar na elaboración de propostas. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

EQUIPA DE TRABALLO

Miguel Pardellas Licenciado en CC. Ambientais pola Universidad de Salamanca e doctorando do Programa Interuniversitario de Educación Ambiental por la Universidade de Santiago de Compostela; a súa actividade investigadora e profesional está centrada na relación entre a Educación Ambiental e a Participación Social, asesorando e coordinando varios proxectos nesta liña. Encomún Proxectos, S.Coop.Galega Encomún é unha cooperativa integrada por profesionais formados no ámbito xurídico e da empresa, especializadas na economía social, que ofrece servizos de asesoría e consultaría integral na área do emprendemento e a xestión empresarial. Promove especialmente o cooperativismo e a economía social desde una óptica participativa. Feitoría Verde, S.Coop.Galega Feitoría Verde é unha é unha empresa da economía social, formada por tres mulleres, que entende a Educación Ambiental como unha ferramenta imprescindible para a sensibilización, dinamización e participación social activa. A nosa concepción da Educación Ambiental como ferramenta para a transmisión de valores; a aprendizaxe mutua; o intercambio de experiencia e experiencias; e a valorización dos recursos e prácticas endóxenas son os factores determinantes da nosa motivación á hora de elaborar e deseñar os nosos proxectos. MaOs Innovación Social, S.Coop.Galega MaOs Innovación Social, Soc. Coop. Galega é unha cooperativa de traballo asociado cuxa actividade se desenvolve principalmente na xestión e innovación cultural, social e do patrimonio, tanto material como inmaterial. O noso cometido pasa por contribuír a que o patrimonio sexa considerado como ben que repercute na creación de riqueza, tanto económica como social, dunha comunidade.

de riqueza, tanto económica como social, dunha comunidade. PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social

CONTACTO

Teléfono: 609 90 95 64 Correo electrónico: info@batefogo.com

609 90 95 64 Correo electrónico: info@batefogo.com PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través
609 90 95 64 Correo electrónico: info@batefogo.com PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través

PROXECTO BATEFOGO Prevención de lumes forestais a través da intervención social