Matèries vinculades

Assignatures ponderades a 0,2

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Tecnologia Industrial

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Química

Literatura Castellana

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

Matemàtiques Aplic. a las CC.SS

Literatura Catalana

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Matemàtiques

Llatí

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Hª de l'Art

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Grec

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Geografia

Economia de l'Empresa

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Física

Disseny

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Electrotècnia

Dibuix Tècnic

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Dibuix Artístic

UB
UAB
UB
UAB
UB
UdG
UdL
UB
UB
UAB
UVic
UB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UdL
URV
UB
UAB
Estudis Francesos + Traducció i interpretació-Francès UAB
Estudis de Francès i Català
UAB
Estudis de Francès i Clàssiques
UAB
Estudis de Francès i Espanyol
UAB
Estudis Àrabs i Hebreus
UB
Estudis d'Àsia Oriental - Japonès
UAB
Estudis d'Àsia Oriental - Xinès
UAB
Estudis Literaris
UB
Filologia Catalana
UB
Llengua i Literatura catalanes
UAB
Estudis de Català i Espanyol
UAB
Estudis de Català i Clàssiques
UAB
Estudis Catalans i Occitans
UdL
Llengua i literatura catalanes
UdG
Llengua i literatura catalanes
URV
Filologia Clàssica
UB
Estudis Clàssics
UAB
Filologia Hispànica
UB
Llengua i literatura espanyoles
UAB
Estudis d'Espanyol i Clàssiques
UAB
Estudis Hispànics, Llengua i Literatura
UdL
Llengua i literatura espanyoles
UdG
Llengua i Literatura hispàniques
URV
Filologia Romànica
UB
Filosofia
UB
Filosofia
UAB
Filosofia
UdG
Geografia i Ordenació del Territori
UdL
Història
UB
Història
UAB
Història
UdL
Història
UdG
Història
URV
Història de l'Art
UB
Història de l'Art
UAB
Història de l'Art
UdL
Història de l'Art
UdG
Història de l'Art
URV
Humanitats
UAB
Humanitats
UPF
Lingüística
UB
Llengües i Literatures Modernes
UB
Llengües Aplicades
UPF
Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural UVic
Musicologia
UAB
Traducció i interpretació - Alemany
UAB
Traducció i interpretació- Anglès
UAB
Traducció i interpretació- Francès
UAB
Traducció i interpretació
UPF
Traducció i interpretació
UVic

Cultura Audiovisual

Arquelogia
Arquelogia
Belles Arts
Arts i Disseny
Cinema i Mitjans Audiovisuals
Comunicació Cultural
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Conservació- Restauració
Disseny
Disseny
Disseny
Estudis Anglesos
Estudis Anglesos
Estudis d'Anglès i Català
Estudis d'Anglès i Espanyol
Estudis d'Anglès i Francès
Estudis d'Anglès i Clàssiques
Estudis Anglesos
Anglès
Estudis Francesos
Estudis Francesos

CC. de la Terra i Mediambientals

Branca Arts i Humanitats

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Biologia

Esborrany de ponderacions 2012

Anàlisi Musical

Proposta 2012 - GENER

Proposta 2012 - GENER

Matèries vinculades
Assignatures ponderades a 0,2

Química

Tecnologia Industrial

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

Matemàtiques

Literatura Castellana

Literatura Catalana

Llatí

Hª de l'Art

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Grec

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Geografia

Física

Economia de l'Empresa

Disseny

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Cultura Audivisual

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Electrotècnia

UB
UAB
UdG
UVic
UAB
UB
UAB
URV
UB
UAB
UdL
UdG
URV
UVic
UB
UAB
UdG
UVic
UB
UAB
UdL
UAB
UdL
UPC
UPC
UPC
UPC
URV
UAB
UB
UAB
UAB
UAB
UB
UAB
UB
UAB
UAB
UAB
UB
UAB
UdG
URV
UVic

CC.de la Terra i Mediambientals

Biologia
Biologia
Biologia
Biologia
Biologia ambiental
Bioquímica
Bioquímica
Bioquímica i Biologia molecular
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals
Ciències Biomèdiques
Ciències Biomèdiques
Ciències
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Enginyeria Agrícola
Enginyeria Alimèntaria
Enginyeria de Sistemes Biològics
Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge
Enologia
Estadística aplicada
Física
Física
Física i Matemàtiques
Genètica
Geologia
Geologia
Matemàtiques
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i Nanotecnologia
Química
Química
Química
Química
Tecnologia i Gestió Alimentària

Biologia

Branca de Ciències

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Anàlisi Musical

Esborrany de ponderacions 2012

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Biologia Humana
Ciències Biomèdiques
Ciències i Salut Animal
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Farmàcia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Infermeria
Infermeria Sant Joan de Déu
Infermeria
Infermeria-EUIM
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Logopèdia
Logopèdia
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Ciències Mèdiques Bàsiques
Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica
Odontologia
Òptica i Optometria
Podologia
Podologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Teràpia Ocupacional
Teràpia Ocupacional
Teràpia Ocupacional
Veterinària

UPF
UdL
UdL
UB
UB
UdL
UdG
UB
UAB
UdL
UdG
URV
URL
UVic
UB
UB
UAB
UPF
UdL
UdG
URV
URL
UVic
UAB
UVic
UB
UAB
UPF
UdL
UdG
URV
UB
UB
UdL
URV
URL
UB
UPC
UB
UAB
UB
UAB
UdL
UdG
URV
UVic
UAO
UB
UAB
UVic
UAB

Matèries vinculades
Assignatures ponderades a 0,2

0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Tecnologia Industrial

Química

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

Matemàtiques

Literatura Castellana

Literatura Catalana

Llatí

Hº de l'Art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l'Empresa

Disseny

Dibuix Tècnic

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Dibuix Artístic

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Cultura Audiovisual

CC.de la Terra i Mediambientals

Branca de Ciències de la
Salut

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Biologia

Esborrany de ponderacions 2012

Anàlisi Musical

Proposta 2012 - GENER

Química

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Tecnologia Industrial

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Matemàtiques

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Literatura Castellana

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Literatura Catalana

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Llatí

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Hª de l'Art

Economia de l'Empresa

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Grec

Disseny

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Geografia

Dibuix Tècnic

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Física

Dibuix Artístic

UB
UAB
UPC
UPC
UPF
URV
UdL
UdG
UVic
UAO
UAB
UVic
UB
UAB
UdG
UVic
UPF
UB
UPF
UdG
UAB
UB
UAB
UPF
URV
UVic
UAB
UdG
URV
UAO
UB
UAB
UdG
UPF
UAB
UB
UAB
UPF
UdL
UdG
URV
UAO
UB
UAB
UPF
UdG
URV
UAO
UPF
UAB
UB
UPC
UB
UAB
UAB
UdG
URV
UB
UAB
UAO
UAB
UVic
UAB
UPF
UPF
UB
UB
UAB
UdL
UdG
URV
UVic

Electrotècnia

Cultura Audiovisual

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Direcció i Administració d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses
Direcció d'Empreses
ADE+ DRET
ADE + Publicitat i Relacions Públiques
Antropologia Social i Cultural
Antropologia Social i Cultural
Audiovisual i Multimèdia
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Ciències Empresarials
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ciència Política i Gestió Pública
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual
Comptabilitat i Finances
Comptabilitat i Finances
Finances i Comptabilitat
Comptabilitat i Finances
Criminologia
Criminologia
Criminologia
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Direcció de Comerç i Distribució
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Empresa-EUM
Empresa i Tecnologia
Estadística
Estadística amb la UB
Geografia
Geografia i ordenació del territori
Geografia i ordenació del territori- En Xarxa
Geografia, ordenació del territori i gestió MA
Geografia i ordenació del territori
Gestió i Administració Pública
Gestió Aeronàutica
Gestió Comercial i Màrqueting
Gestió d'Empreses
Gestió Empresarial
Direcció Hotelera
Internacional Businnes Economics
Negocis i Marqueting Internacionals-ESCI
Informació i Documentació
Educació Infantil
Educació Infantil
Educació Infantil
Educació Infantil
Educació Infantil
Educació Infantil

CC.de la Terra i Mediambientals

Branca de Ciències
Socials i Jurídiques

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Biologia

Esborrany de ponderacions 2012

Anàlisi Musical

Proposta 2012 - GENER

Matèries vinculades
Assignatures ponderades a 0,2

Química

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Tecnologia Industrial

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Matemàtiques

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Literatura Castellana

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Literatura Catalana

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Llatí

Economia de l'Empresa

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Hª de l'Art

Disseny

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Grec

Dibuix Tècnic

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Geografia

Dibuix Artístic

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Física

Cultura Audiovisual

UB
UAB
UdL
UdG
URV
UVic
UB
UAB
UdL
UdG
URV
URL
UVic
UB
UAB
UdG
URV
UAB
UPF
URV
UVic
UAO
UB
UAB
UPF
UdG
URV
UVic
UAO
UAB
UB
UAB
UPF
UdL
URV
UAO
UB
UAB
UB
UdL
UdG
URV
URL
UVic
UB
UAB
UPF
UdL
UdG
URV

Electrotècnia

CC.de la Terra i Mediambientals

Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Social
Educació Social
Educació Social
Educació Social
Educació Social
Educació Social
Educació Social
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Periodisme
Periodisme
Periodisme
Periodisme
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques
Prevenció i Seguretat Integral
Relacions Laborals
Relacions Laborals
Relacions Laborals
Relacions Laborals i Recursos Humans
Relacions Laborals i Ocupació
Gestió de Recursos Humans
Sociologia
Sociologia
Treball Social
Treball Social
Treball Social
Treball Social
Treball Social
Treball Social
Turisme
Turisme
Turisme i Gestió de l'Oci-EUM
Turisme
Turisme
Turisme

Biologia

Branca de Ciències
Socials i Jurídiques

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Anàlisi Musical

Esborrany de ponderacions 2012

Proposta 2012 - GENER

Química

Tecnologia Industrial

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

Matemàtiques

Literatura Castellana

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Literatura Catalana

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2

Llatí

Física

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Hª de l'Art

Electrotècnia

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Grec

Economia de l'Empresa

0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Geografia

Disseny

Dibuix Artístic

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Cultura Audiovisual

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

Dibuix Tècnic

UPC
UdG
URV
UPC
UPC
UPF
UPC
UPC
UPC
UdL
UPC
UdG
URV
UPC
UPC
UB
UPC
UPF
UPC
UPC
UdG
UPC
UPF
UPC
UPF
UdL
URV
UAB
UPC
UdG
URV
UPC
UAB
UPC
UdG
UdL
URV
UVic
UB
UAB
UdL
UPC
UB
UPC
UPC
UB
UAB
UPC
UPF
UdL
UdG
URV
UPC
UB
UPC
UAB
UPC
UdL
UdG
URV
UVic
UPC
UPC
UPC
UAB
UVic
UB
UAB
UPC
UdG
URV
UPC
UPF
UPC
UPC
UAB

CC.de la Terra i Mediambientals

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Ciències de l'Enginyeria Civil
Ciències i Tecnologies de la Telecomunicació
Disseny- Elisava
Enginyeria Aeronàutica de Ciències i Tecnologies Aeroespacials
Enginyeria d'aeronavegació
Enginyeria Agricola
Enginyeria Agrària i Alimentària
Enginyeria Alimentària
Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria Agroalimentària
Enginyeria d'Aeroports
Enginyeria Aeronàutica de Vehicles Aeroespacials
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Civil
Enginyeria de la Construcció i de les obres públiques
Enginyeria de l'Edificació
Enginyeria de Disseny Industrial i desenvolupament del producte
Enginyeria en Disseny Industrial-Elisava
Enginyeria d'Edificació
Enginyeria d'Edificació-Elisava
Enginyeria d'Edificació
Enginyeria de l'edificació
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria de l'energia
Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Electrònica industrial i automàtica
Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Forestal
Enginyeria Geomàtica i Topografia
Enginyeria Geològica
Enginyeria Geològica
Enginyeria en Hidrologia i de les obres públiques
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Marítima
Enginyeria de Materials
Enginyeria de Materials
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecatrònica
Enginyeria del medi ambient i del paisatge
Enginyeria de Mines
Enginyeria Nautica
Enginyeria en Organització industrial
Enginyeria en Organització industrial
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria Química
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria en Sistemes Biològics
Enginyeria de Sistemes electrònics
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Biologia

Branca d'Enginyeria i Arquitectura

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Anàlisi Musical

Esborrany de ponderacions 2012

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2

Matèries vinculades
Assignatures ponderades a 0,2

Química

Tecnologia Industrial

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

Matemàtiques

Literatura Castellana

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Literatura Catalana

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1

Llatí

Física

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Hª de l'Art

Electrotècnia

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Grec

Economia de l'Empresa

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Geografia

Disseny

Dibuix Artístic

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Cultura Audiovisual

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Dibuix Tècnic

UPC
URV
UPC
UPC
UPC
UdG
UPC
UPF
URV
UPC
UPC
UAB
UAB
UPC
UPC
UPC

CC.de la Terra i Mediambientals

Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Enginyeria de Tecnologies Industrials
Enginyeria de Tecnologies Industrials
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria Telemàtica
Enginyeria dels Transports Urbans i de les obres públiques
Fotografia i Creació Digital
Informàtica i Serveis
Matemàtiques i Enginyeria Informàtica
Matemàtiques
Mitjans Audiovisuals
Multimèdia

Biologia

Branca d'Enginyeria i Arquitectura

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t

Anàlisi Musical

Esborrany de ponderacions 2012

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1