You are on page 1of 2

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS Amb el suport de:

Dimarts, dimecres i divendres de 19 a 21 h


III JORNADES
Al local de l’entitat
Rambla Lluch, 4 Gavà

També pots informar-te:


D’ESPELEOLOGIA
Tlf: 93.662.01.24
Web:www.umegava.org

Les sessions són GRATUÏTES.


DEL GARRAF
Opció A:VISITA A L’AVENC EMILI SABATÉ
Preu de la sortida = 15 €
(inclou assegurança)
Federats FEEC o Espele = 4€
(modalitat mínima C) Orgnitza:
Places limitades a 20 persones
INSCRIPCIONS FINS EL 2 D’ABRIL

Opció B: PASSEJADA per la zona de PLA DE


QUEROL I PLA DE CAMPGRÀS
Places limitades a 20 persones SECCIÓ D’EXPLORACIONS
INSCRIPCIONS FINS EL 9 D’ABRIL SUBTERRANIES DEL GER

UNIÓ MUNTANYENCA
ERAMPRUNYÀ
UNIÓ
MUNTANYENCA
ERAMPRUNYÀ
Dissabte, 10 d’abril 2010
al GER, Sant Pere de Ribes,
Carrer del Pi,25.
Rambla Lluch, 4 1r
08850 GAVÀ
Telèfon: 93.662.01.24
Correu: info@umegava.org
Web: www.umegava.org
Presentació
11.30h Descans
La història de la Unió Muntanyenca Erampru-
nyà ha anat íntimament relacionada amb el
món de l’espeleologia. El GEAC (Grup 12.00h 3a ponència
d’Exploracions d’Avencs i Coves) durant els L’AVENC DE LA FERLA,
anys 60 va ser una de les primeres seccions i
la més important en aquells moments de
l’entitat. Més tard, sota el nom d’EGUME Brauli Torres i Jordi Llorca. Espeleòlegs del Grup
(Espeleo Grup UME), ha realitzat campanyes Espeleològic Badalona.
espeleològiques al Pirineu, com la de Cotiella.
Actualment desenvolupa la seva activitat cien- L'Avenc de la Ferla és un dels clàssics de la nostra
tífica al Massís del Garraf. Aquestes jornades espeleologia antiga i moderna. Els companys del GEB
serveixen com a plataforma de difusió i promo- han fet la nova topografia amb la inclusió de les noves
ció dels estudis espeleològics que tenen lloc al vies Miret-Canela / GEB. Aquestes descobertes son
Garraf. fruit d'una tasca continuada de desobstrucció i escala-
des.

10.50h 2a ponència
REGISTRE PALEONTOLÒGIC ALS AVENS I CO-
Dissabte, 10 d’abril VES DEL GARRAF. 12.40h 4a ponència
10.00h
NOVES DESCOBERTES AL MASSÍS DEL GARRAF
PRESENTACIÓ DE LES JORNADES
Miquel Nebot i Manel Llenas. Paleontòlegs de Sec-
ció Villalta d'Arqueologia i Paleontologia, de la FCE.
Germans Serrano. Espeleòlegs del SES del Ger
Raúl Cano. Vocal de la secció d’espeleologia Les coves i avencs representen trampes ideals per a (Sant Pere de Ribes)
(EGUME). la diferent fauna que durant el quaternari habitava el
Aquests revolucionaris de l'espeleologia al Garraf ens expli-
Garraf. Es mostra així com el registre fòssil de les caran la seva crònica d'exploracions i desobstruccions. Les
10.10h 1a ponència coves aporta informació sobre com eren i han canviat seves activitats han canviat la geografia subterrània
BIOESPELEOGIA ALS AVENCS I COVES les condicions ambientals. al Garraf.
DEL GARRAF.

Lluís Auroux, Floren Fadrique i Jordi Co- Diumenge, 11 d’abril


mas. Biòlegs de l’Associació Catalana de Bio-
espeleologia.
A les 8 del matí davant d’U.M.E.

Les particularitats que defineixen els ambients


subterranis: absència de llum, humitat cons-
tant, poc d’oxigen i aïllament amb altres mas- Opció A: Visita a l’avenc Emili Sabaté
sissos, han donat lloc a una fauna ben diferen-
ciada i en el Garraf hi han bons exemples es- Activitat matinal i limitada a 20 persones
pècies endèmiques. L'Associació Catalana de
Biospeleología junt amb el CSIC està duent a
terme l’estudi genètic de coleòpters caverníco- Opció B: Passejada pel Pla de Querol
les catalans, del gènere Troglocharinus, ben
representat en el Garraf per l’espècie Trogloc- Activitat de dues hores i limitada a 20 persones.
harinus Ferreri. Coneixerem les principals formes exocàrstiques,
dolines, rasclers i entrades d’avencs.