You are on page 1of 2

Generalitat de Catalunya DOCUMENT Codi

IES Andreu Nin QÜESTIONARI POST – Reg.qüest-post_meet.prof-


MEETING comenius-gst.serv#qlt
COMENIUS
PROFESSORAT

QÜESTIONARI PER A PROFESSORS POST-MEETING COMENIUS

1. Heu rebut suficient informació sobre el projecte i l'agenda de la trobada abans que
tingui lloc?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


2. Penseu que s'han fet suficients activitats amb els alumnes estrangers?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


3. Penseu que el fet d'estar amb persones que no parlen la vostra llengua us ha
ajudat a practicar l'anglès o una altra llengua estrangera?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


4. Penseu que l'alumnat hauria d'haver participat a les jornades de treball?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


5. Us ha quedat clar quines són les tasques del projecte que cal fer ara?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


6. Penseu que s'han fet suficients jornades de treball?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


7. Penseu que la trobada ha respost les vostres expectatives?

□ Gens □ Poc □ Bastant □ Molt


8. Si en algun moment ha respost “gens”, expliqueu breument el per què:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Ajudeu-nos a millorar, feu-nos propostes per a la propera trobada:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

VERSIÓ V 1.0
ELABORAT Direcció
ENTRADA EN VIGOR 1-09-2009
ARXIU Reg.qüest-post_meet.prof-comenius-gst.serv#qlt
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés
Generalitat de Catalunya DOCUMENT Codi
IES Andreu Nin QÜESTIONARI POST – Reg.qüest-post_meet.prof-
MEETING comenius-gst.serv#qlt
COMENIUS
PROFESSORAT

TEACHER’S COMENIUS POST-MEETING QUESTIONNAIRE

1. Did you have enough information about the project and the schedule of the meeting
beforehand?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


2. Do you think there have been enough activities for the foreign students?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


3. In your opinion, was the fact of being with people who did not speak your language
helpful for practising your English or another foreign language?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


4. Do you think students must have participated in the working sessions?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


5. Are the tasks to be made now clear to you?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


6. In your view, were the working sessions enough for you or should more of them
have been done?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


7. Did the meeting match your expectations?

□ Not much □ Not enough □ Quite enough □ A lot


8. If, in any case, you answered ‘not at all’, please, explain why.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Help us improve, please make some proposals for the next meeting,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

VERSIÓ V 1.0
ELABORAT Direcció
ENTRADA EN VIGOR 1-09-2009
ARXIU Reg.qüest-post_meet.prof-comenius-gst.serv#qlt
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprés