You are on page 1of 21

sijeanj rujan

HRVATSKI TURIZAM
2015

Sadraj
o Rezultati turistikog prometa 2015. godine
o Rezultati turistikog prometa po upanijama
o Rezultati turistikog prometa prema emitivnim tritima
o Emitivna trita s najveim porastom
o Usporedba turistikih podataka
o Rezultati prema destinacijama
1

Rezultati turistikog prometa


rujan
Dolasci
+ 10,9%

1.613.949

Noenja
+ 10,3%

9.609.079

Domai turisti

Dolasci / Noenja
Dolasci : 105.501
+ 7,9%
Noenja : 495.001
+ 4,7%

Rezultati turistikog prometa po upanijama

rujan
upanija

dolasci

Dolasci rast/pad

noenja

Noenja Rast/Pad Udio u noenjima

Istra

398.220

12,03

3.164.745

9,03

32,93

Splitsko-dalmatinska

319.653

10,82

1.962.910

12,44

20,43

Kvarner

260.190

14,01

1.503.735

16,58

15,65

Zadarska

145.335

7,99

1.002.817

9,38

10,44

Dubrovakoneretvanska

206.697

8,45

930.082

4,29

9,68

ibensko-kninska

105.564

10,61

647.298

5,77

6,74

grad Zagreb

118.850

9,66

199.371

12,18

2,07

Liko-senjska

59.440

9,66

198.121

10,93

2,06

Rezultati po emitivnim tritima top 20

rujan
Noenja

Rast /
Pad

Udio u
noenjim
a

6,71

3.032.060

6,56

31,55

151.894

23,79

986.364

26,47

10,26

3. Slovenija

96.660

13,94

688.761

12,19

7,17

4. eka

73.279

8,49

601.354

5,04

6,26

5. Poljska

78.695

6,03

528.227

7,73

5,50

Dolasci

Rast /
Pad

1. Njemaka

331.808

2. Austrija

Ukupni udio top 5

Domai turisti

60,7%

3. po Dolascima
105.501 (+ 7,9%)
6. po Noenjima
495.001 (+ 4,7%)

Rezultati po emitivnim tritima top 20

rujan

br.

Zemlja

dolasci

6.
7.

Ujedinjena K.
Italija
Nizozemska
Francuska
Maarska
Slovaka
vedska
SAD
vicarska
BiH
Rusija
Norveka
Belgija
Australija
panjolska

89.414
69.711
35.116
56.479
34.234
22.302
29.773
56.045
32.377
22.193
14.617
13.269
20.327
22.688
30.996

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dolasci rast/pad

noenja

8,27
486.766
9,93
323.519
19,38
205.908
0,33
202.234
11,68
201.257
24,89
191.644
8,36
168.875
21,67
141.111
16,86
135.065
43,03
133.285
-19,96
110.173
0,89
86.073
-0,84
85.963
11,23
64.160
15,94
63.811
Ukupni udio top 20

Noenja Rast/Pad

Udio u noenjima

8,16
20,10
14,78
-1,41
11,90
21,06
5,50
22,17
19,56
26,60
-29,09
8,53
-2,87
15,35
18,14

5,07
3,37
2,14
2,10
2,09
1,99
1,76
1,47
1,41
1,39
1,15
0,90
0,89
0,67
0,66
87,8%

Top 25 trita najvei rast

rujan
30,00%

Noenja

Rast

1. BiH

133.285

26,6%

2. Austrija

986.364

26,5%

3. SAD

141.111

22,2%

4. Rumunjska

39.137

21,5%

5. Srbija

61.961

21,2%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
BiH

Austrija

SAD

Rumunjska

Srbija

DESTINACIJE Top 20
Noenja-Rujan
Pore

Dubrovnik

Rovinj

Umag

Medulin

480.706
+9%

446.518
+5,8%

425.069
+5%

301.496
+29%

284.733
+10%

DESTINACIJE Top 20
Noenja-Rujan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OTOK LOINJ
PULA

239.889

+12%

214.367

+2%

TAR

212.492

+3%

ZAGREB

199.371

+12%

FUNTANA

198.175

+12%

VRSAR

189.274

+9%

LABIN

181.962

+8%

ZADAR

172.032

+7%

SPLIT

166.866

+20%

MAKARSKA
IBENIK

162.246

+11%

159.055

+12%

CRIKVENICA
NOVIGRAD

151.397

+23%

146.082

+15%

OPATIJA

134.628

+9%

KRK

128.580

+16%

Rezultati turistikog prometa


Sijeanj

Dolasci
+ 8,4%

Domai turisti

Dolasci / Noenja

13.132.699
(+1.015.302)

Dolasci : 1.175.718
+ 9,1%

Noenja

Noenja : 6.474.587
+ 8%

+ 7%

75.673.888
(+4.952.445)

Rujan

U itavoj 2014. godini broj noenja na Jadranu i gradu Zagrebu


iznosio je 73,6 milijuna

Rezultati turistikog prometa po upanijama


sijeanj - rujan
upanija

Dolasci

Dolasci
rast/pad

Noenja

Noenja
rast/pad

Udio u
noenjima

Istra

3.388.774

8,57

23.025.930

6,12

30,43

Splitsko-dalmatinska

2.441.988

9,17

14.156.926

8,95

18,71

Kvarner

2.304.205

9,31

12.733.921

8,05

16,83

Zadarska

1.467.158

5,47

10.479.210

6,37

13,85

Dubrovako-neretvanska

1.362.747

6,82

6.303.668

4,32

8,33

ibensko-kninska

839.733

5,49

5.463.506

5,76

7,22

Liko-senjska

536.074

10,38

2.148.996

8,54

2,84

grad Zagreb

792.020

12,70

1.361.731

13,04

1,80
10

Rezultati po emitivnim tritima top 20


sijeanj - rujan
Dolasci

Rast / Pad

Noenja

Rast /
Pad

Udio u
noenjima

1. Njemaka

2.044.236

6,29

16.141.609

6,72

21,33

2. Slovenija

1.201.179

7,05

7.982.330

5,11

10,55

3. Austrija

1.089.877

8,58

6.226.598

8,19

8,23

4. eka

717.343

3,51

5.080.682

4,15

6,71

5. Italija

983.685

7,55

4.862.377

7,65

6,43

Ukupni udio top 5

53,25%

Domai turisti
3. po Dolascima
1.175.718 (+9,1%)
3. po Noenjima
6.474.587 (+8%)

11

Rezultati po emitivnim tritima top 20


sijeanj - rujan
br.

Zemlja

dolasci

6.
7.

Poljska
Slovaka
Nizozemska
Ujedinjena K.
Maarska
Francuska
BiH
vedska
vicarska
Rusija
Belgija
SAD
Norveka
Srbija
Danska

653.456
392.277
336.407
470.301
438.944
426.417
283.464
204.716
185.333
104.120
154.073
275.854
124.131
94.071
77.726

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dolasci rast/pad

noenja

4,47
4.490.973
5,26
2.700.109
6,72
2.487.087
13,57
2.446.444
17,08
2.439.993
4,21
1.721.467
22,43
1.587.399
5,09
1.143.251
12,61
881.669
-24,69
831.444
5,06
805.282
21,80
802.677
-10,41
785.594
9,49
635.019
-6,48
540.229
Ukupni udio top 20

Noenja Rast/Pad

Udio u noenjima

5,44
5,91
3,16
14,91
16,35
2,57
20,18
3,45
13,25
-29,10
4,34
26,37
-9,18
12,66
-8,30

5,93
3,57
3,29
3,23
3,22
2,27
2,10
1,51
1,17
1,10
1,06
1,06
1,04
0,84
0,71
85,36
12

Najzastupljenija emitivna trita po upanijama


sijeanj - rujan
upanija

Emitivno trite / Udio noenja

Istra

1.Njemaka : 7,05 mil. (30,8%)

2. Slovenija : 3,17 mil. (13%)

Splitsko-dalmatinska

1.eka : 1,76 mil. (13,4%)

2. Poljska : 1,66 mil. (12,6%)

Kvarner

1.Njemaka : 3,4 mil. (30,1%)

2. Slovenija : 1,7 mil. (14%)

Zadarska

1.Njemaka : 1,67 mil. (17%)

2. Slovenije : 1,4 mil. (14%)

Dubrovakoneretvanska

1.U.K. : 860 tis. (13,9%)

2. Njemaka : 567 tis. (9,15%)

ibensko-kninska

1.Njemaka : 773 tis. (15,4%)

2.eka : 556 tis. (11,1%)

Liko-senjska

1.Njemaka : 486 tis. (22,6%)

2. Italija : 273 tis. (12,7%)

grad Zagreb

1.SAD : 91 tis. (6,9%)

2. J. Koreja : 83 tis. (6%)

13

Udio u noenjima - kontinenti


sijeanj - rujan
Udio

Noenja

Europa

87,6

66.287.161 (6,4%)

S. Amerika

1,41

1.066.263 (24,2%)

J.Amerika

0,31

232.022 (21,4%)

Azija

1,39

1.054.790 (20,1%)

Afrika

0,1

76.802 (14,35)

Australija

0,58

435.439 (10,5%)
14

DESTINACIJE Top 20
Noenja : sijeanj - rujan
Rovinj

Pore

Dubrovnik

Medulin

Umag

3.161.662
+4%

2.962.965
+9%

2.767.047
+5,7%

2.390.073
+5%

2.232.511
+ 13%

15

DESTINACIJE Top 20
Noenja: Sijeanj- Rujan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OTOK LOINJ
TAR
CRIKVENICA
PULA
FUNTANA
VRSAR
VIR
ZAGREB
ZADAR
LABIN
NOVALJA
NOVIGRAD
SPLIT
MAKARSKA
RAB

1.823.526
1.554.650
1.517.926
1.495.036
1.484.302
1.387.864
1.369.408
1.361.731
1.327.166
1.275.098
1.259.081
1.218.359
1.208.054
1.142.700
1.120.174

+3%
+1%
+12%
+7%
+7%
+4%
+7%
+13%
+6%
+4%
+7%
+8%
+21%
+24%
+5%
16

Svibanj + Lipanj + Rujan

Produenje sezone

2015. : 23.341.176 noenja


2014.: 21.896.762 +7%
2011.: 18.457.516 + 26,5%

2015.

18

Svibanj +19%
Rujan + 10%

2015

Rujan
Lipanj
Svibanj

2014

2011
17

4.000.000

8.000.000

Noenja usporedba 2011-2015

2011
2015
cilj

18

Prihodi inozemni turisti


1. KVARTAL

340,9
milijuna
eura

+14,2%

1. POLUGODITE

2,278
milijarde
eura
+7,5%
+159 milijuna
eura

2. KVARTAL

1.937
milijarde
eura

+6,4 %

19

Hvala na pozornosti