You are on page 1of 2

CAMPO DA RATA

É unha extensión de terreo situada na cidade


da Coruña, nas inmediacións do barrio de
Adormideras, cerca daTorre de Hércules.
Tralo triunfo do golpe de estado do 18 de
xullo de 1936 e nos anos seguintes a esa data,
foron fusilados na zona varios centos de
presos, a meirande parte deles republicanos e
sindicalistas.
No ano 2001 inaugurouse no lugar un
monumento en homenaxe ás vítimas da
represión franquista, deseñado por Isaac
Díaz Pardo. O monumento, composto por
bloques de granito, nos que hai manchas de
pintura vermella simbolizando o sangue dos
fusilados, ten unha descripción que di:
´´Inmolados nestes campos frente ao mar
tenebroso por amar causas xustas´´
´´Presentes na lembranza do povo e do seu
concello da Coruña´´
1936
O xeneral Franciso Franco, xunto con outros
militares, dá un golpe militar e España contra
a República. Con este levantamento militar
comeza a Guerra Civil Española.
Guerra Civil Española
A guerra Civil Española foi un conflito bélico
que se desenvolveu tralo fracaso do golpe de
Estado dun sector do exército contra o
goberno da Segunda República española, e
que durou do 17 de xulio de 1936 atá o 1 de
abril de 1939, concluído coa victoria do bando
rebelde e coa instauración dunha ditadura de
carácer fascista e con trazas propias
coñecida como franquismo , debido ó apelido
do ditador Francisco Franco Bahomonde

Fonte: wikipedia