You are on page 1of 11

SPORAZUM O MJERAMA ZA

UBLAAVANJE FINANCIJSKIH TEKOA


SOCIJALNO UGROENIH OVRENIKA
- INFORMACIJA O REZULTATIMA PROVEDBE MJERE-

09.10.2015.
1

PODACI
UKUPAN BROJ VJEROVNIKA POTPISNIKA SPORAZUMA

294

UKUPAN BROJ DUNIKA U REGISTRU OTPISA DUGA (30.09.2014.)

60.201

UKUPAN BROJ ZAHTJEVA

37.934

UKUPNO ODOBRENO ZAHTJEVA


UKUPNO ZAHTJEVA U OBRADI

30.202
194

UKUPNO NEPOTPUNIH I NEISPRAVNIH

3.332

UKUPNO ODBIJENIH ZAHTJEVA *

4.662*

UKUPNO OTPISAN DUG U KUNAMA

107.311.884 kn

UKUPNO OTPISANA GLAVNICA

62.226.240 kn

UKUPNO OTPISANE KAMATE

45.085.644 kn

UKUPNO ODGOENE OVRHE U KUNAMA (KRITERIJ B TELEKOMI)

14.855.864 kn

UKUPNO ODGOENA GLAVNICA

10.311.685 kn

UKUPNO ODGOENE KAMATE

4.544.179 kn

UKUPAN UINAK OTPIS I ODGODA


Izvor: Registar otpisa duga i Izvjea vjerovnika
Napomene:
1.Podaci na dan 10. rujna 2015.
2. Ukljuuje dodatni otpis HRT-a temeljem Odluke Vlade RH i Sporazuma od 30.07.2015.
* Odnosi se u najveoj mjeri na odbijene temeljem lanka 8. Sporazuma (telekomi)
3

122.167.748 kn

PRVIH 20 VJEROVNIKA PO BROJU ODOBRENIH


ZAHTJEVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
xx.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
HT d.d.
VIPNET d.o.o.
HPB d.d.
ZAGREBAKA BANKA d.d.
TELE2 d.o.o.
INKASO.HR d.o.o.
MINISTARSTVO FINANCIJA
EOS MATRIX d.o.o.
ERSTE&STEIERMRKISCHE BANK d.d.
OTP BANKA d.d.
CEI ZAGREB d.o.o.
PRIMA SOLVENT d.o.o.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZAGREBAKI HOLDING d.o.o.
AUTUS ULAGANJA d.o.o.
B2 KAPITAL d.o.o.
H1 TELEKOM d.d.
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA
PBZ CARD d.o.o.
FINANCIJSKA AGENCIJA*

* Prema iznosu otputenog duga po naknadi za provedbu ovrhe


4

KATEGORIJA
VJEROVNIKA
A
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
A

UKUPNO
7.754

KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

Pri Ministarstvu socijalne politike i mladih je ustrojen pozivni centar za upite


graana i vjerovnika (telefon, fax, pota, e-mail) koji je zaprimio i odgovorio
na preko 2.000 upita

Dodatno su upuene obavijesti graanima:


U oujku (18.-20.03.) upuen dopis 4.611 graana iz Registra otpisa duga koji
ispunjavaju Kriterij B, a da tog trenutka nisu pristupili mjeri
U svibnju (27.-30.05.) upuen dopis 4.443 graana iz Registra otpisa duga da imaju
pravo pristupiti mjeri kao dunici Porezne uprave
U rujnu (08.-11.09.) upuen dopis 12.160 graana kojima ih se obavjetava da im je
otpisan dug prema HRT

Graani su mogli u svakom trenutku dobiti informacije o statusu predmeta


neposredno uvidom u Registar otpisa duga ili upitom slubama MSPM i FINE
6

TROKOVI PROJEKTA

Proirenje aplikacije SocSkrb 60.000 kuna

Najam informatike opreme za 5 ovlatenih centara za socijalnu skrb 47.000


kuna

Zaposlenici odjela za otpis duga pri centrima za socijalnu skrb bez dodatnih
trokova;
nije bilo dodatnog zapoljavanja;
timovi sainjeni od djelatnika centra, Porezne uprave i Fine

Ukupan troak 107.000 kuna


7

Meunarodni interes drava i medija za mjeru Opis duga

Odrani radni sastanci s slovenskim predstavnicima i albanskim


predstavnicima koji su izrazili veliki interes sa upoznavanjem s
mjerom

Republika Slovenija preslikala model i poinje s primjenom uskoro

Mediji
Odrani intervju s njemakom ZDF TV
francusko-njemaki ART TV
portugalskim novinama PUBLICO
poljskim radio VARAVA
BBC radio show

Zahvala i hrvatskim medijima koji su prenijeli informaciju i


komunicirali mjeru
8

ZAKLJUCI

Iz svega prezentiranog moemo zakljuiti da je mjera za ublaavanje financijskih tekoa


socijalno ugroenih ovrenika uspjela na vie razina.

Prvo, otpis duga nije nametnut zakonskim ili drugim aktom prisile ve rezultat dogovora
izmeu vlasti, banaka, teleoperatera, jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba
koje su pokazale visok stupanj drutvene svijesti i odgovornosti to je uspjeh sam po sebi
te je uklonjena svaka mogunost dovoenja u pitanje ustavnosti projekta.

Drugo, konane brojke, 30 tisua otpisanih dugova niske vrijednosti u ukupnoj


vrijednosti od preko 100 milijuna kuna govore u prilog tome da je velikom broju
socijalno najugroenijih obitelji olakan ivot i osiguran novi poetak bez duga, a da u isto
vrijeme tom mjerom nije ugroeno poslovanje vjerovnika ili dravni proraun.

Tree, sa zadovoljstvom moemo ustvrditi da je ovu mjeru koja je obuhvaala vie resora,
sustav sproveo organizirano i uinkovito bez suvinog administriranja i
dodatnog optereenja dravne uprave.

etvrto, kao to se vidi iz prezentacije, mjera je provedena uz minimalne trokove.

ZAKLJUCI

Vano je rei da uz broj obuhvaenih graana i otputene milijune kuna ne treba podcijeniti
psiholoki efekt ove mjere.

Dunost vlasti je da pomae svojim sugraanima u nevolji, i da ovakvim mjerama potie ono to
nam u Hrvatskoj kronino fali - opi optimizam i vjeru u bolju budunost.

Smatramo da smo i ovom mjerom pridonijeli u stvaranju pozitivne atmosfere u vrijeme kad
gospodarski pokazatelji ukazuju da su dani recesije iza nas i kad se vide konkretni rezultati
uvoenja reda i rada ove Vlade.

Na kraju, osim elje da pomognemo socijalno ugroenim graanima, ova se mjera nametala kao
logini meukorak ka trajnom rjeavanju problema svih prezaduenih graana.
Naime, treba je gledati u kontekstu Zakona o steaju potroaa koji je izglasan u Saboru, i
kojim e graani koji su se nali u zaaranom krugu dugovanja kroz proces osobnog steaja
rijeiti dugova i dobiti priliku da krenu u novi poetak.

10

HVALA NA POZORNOSTI!

11